0

Giáo án Kĩ thuật lớp 5 HK1

62 1,597 21
  • Giáo án Kĩ thuật lớp 5 HK1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:10

Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2009 Kĩ thuật: Đính khuy hai lỗ (Tiết 1) I Mục tiêu: Học sinh cần phải: - Biết cách đính khuy hai lỗ. - Đính đợc khuy hai lỗ đúng quy trình, kĩ thuật. - Rèn luyện tính cẩn thận. II đồ dùng dạy học: - Mẫu đính khuy hai lỗ. - Một số sản phẩm đợc đính khuy hai lỗ. - Một số khuy hai lỗ: cúc nhựa, sừng với màu sắc kích thớc phong phú. - 2 3 chiếc khuy lớn. 1 mảnh vải có kích thớc: 20cm ì 30cm. Chỉ khâu, len sợi; kim khâu len, kim thờng, phấn, thớc, kéo III Hoạt động dạy học: Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: * Giới thiệu bài: * Bài mới: a) Quan sát và nhận xét mẫu: b) Hớng dẫn thao tác kĩ thuật. - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh: Bút, vở, dụng cụ học tập môn Kĩ Thuật. - Nhận xét trớc lớp. - Chúng ta nghiên cứu chơng 1: Kĩ thuật phục vụ; bài đầu tiên đó là Đính khuy hai lỗ. ! Quan sát H1 và cho biết: ? Hình dạng, kích thớc của của khuy 2 lỗ? - GV đa mẫu đính khuy hai lỗ. ? Em có nhận xét gì về đờng chỉ đính khuy? S 2 vị trí của các khuy và lỗ khuyết trên hai nẹp áo? ! Đọc mục II/SGK. ? Đính khuy trải qua mấy bớc. ! Đọc mục 1 và quan sát H2/SGK - Để dụng cụ học tập lên bàn cho GVkiểm tra. - Cả lớp quan sát tranh SGK. - Lớp trả lời, bạn quan sát, nhận xét, bổ sung. - HS đọc - HS đọc và q/s Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh c) Thực hành: 3. Củng cố: ? Nêu cách vạch dấu các điểm đính khuy hai lỗ. ! Lên bảng thực hiện các thao tác bớc 1. - GV quan sát uốn nắn. ? Cách chuẩn bị đính khuy nh thế nào? ! Nêu cách đính khuy. - GV hớng dẫn lần khâu thứ nhất. ! Thực hành trớc lớp. ? Khi thực hành đính khuy xong chúng ta phải làm gì? ? Cách kết thúc đính khuy và kết thúc đờng khâu có đặc điểm gì? - Hớng dẫn thực hành lần thứ 2. ! Nhắc lại thao tác đính khuy hai lỗ. ! Thực hành gấp nẹp, vạch dấu các điểm đính khuy. ? Hôm nay chúng ta đợc học những nội dung gì? ! Nêu nội dung bài học. - Giao nhiệm vụ về nhà. - Nhận xét giờ học. - 1 HS thực hiện. - Trả lời P2a mục II/SGK. - Trả lời P2b mục II/SGK. - Lớp thực hành lần 1. - Vài học sinh thực hành trớc lớp. - Quan sát H5,6 để trả lời. - Nghe. - Vài học sinh nhắc lại cách đính khuy hai lỗ. - Lớp thực hành gấp nẹp. - Vài học sinh nhắc lại nội dung bài học. Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Thứ ba ngày 25 tháng 8 năm 2009 Kĩ thuật : Đính khuy hai lỗ (Tiết 2) I Mục tiêu: Học sinh cần phải: - Biết cách đính khuy hai lỗ. - Đính đợc khuy hai lỗ đúng quy trình, kĩ thuật. - Rèn luyện tính cẩn thận. II đồ dùng dạy học: - Mẫu đính khuy hai lỗ. - Một số sản phẩm đợc đính khuy hai lỗ. - Một số khuy hai lỗ: cúc nhựa, sừng với màu sắc kích thớc phong phú. - 2 3 chiếc khuy lớn. 1 mảnh vải có kích thớc: 20cm ì 30cm. Chỉ khâu, len sợi; kim khâu len, kim thờng, phấn, thớc, kéo III Hoạt động dạy học: Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1 . Kiểm tra bài cũ: 2 . Bài mới: * Giới thiệu bài: * Bài mới: 3 .Củng cố: ? Vì sao phải nút chỉ khi kết thúc đính khuy? ! Nêu cách đính khu hai lỗ trên vải? - Nhận xét, cho điểm. - Tiết học hôm nay chúng ta tiến hành thực hành đính khuy hai lỗ. - GV kiểm tra kết quả thực hành tiết 1. ! Đọc yêu cầu đánh giá cuối bài (PIII/SGK). - GV nêu lại các bớc thực hành đính khuy hai lỗ. ! Đính khuy hai lỗ. - GV quan sát giúp đỡ HS yếu. - GV thu chấm 1 số sản phẩm rồi nhận xét . ? Nêu nội dung bài học. - Nhận xét giờ học. - 2 HS trả lời. - Lớp theo dõi, nhận xét. - Nghe. - Để sản phẩm T1 lên bàn. - Vài HS đọc. - Nêu phần ghi nhớ bài học. - Cả lớp thực hành đính khuy hai lỗ. - Nộp sản phẩm. - Vài HS nhắc lại nội dung. Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Thứ ba ngày 8 tháng 9 năm 2009 Kĩ thuật: Đính khuy bốn lỗ (Tiết 1) I Mục tiêu: Học sinh cần phải: - Biết cách đính khuy bốn lỗ theo hai cách. - Đính đợc khuy bốn lỗ đúng quy trình, kĩ thuật. - Rèn luyện tính cẩn thận. II đồ dùng dạy học: - Chỉ khâu, len sợi; kim khâu len, kim thờng, phấn, thớc, kéo III Hoạt động dạy học: Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1 . Kiểm tra bài cũ: 2 .Bài mới: * Giới thiệu bài: * Bài mới: a) Quan sát và nhận xét mẫu: b) Hớng dẫn thao tác kĩ thuật. c) Thực hành: ! Nêu các bớc đính khuy hai lỗ? - Nhận xét trớc lớp. - Hôm nay chúng ta nghiên cứu bài thứ hai đó là đính khuy 4 lỗ. - GV hớng dẫn quan sát và trả lời câu hỏi : ? Em có nhận xét gì đặc điểm của khuy 2 lỗ và khuy 4 lỗ? ? Em có nhận xét gì về đờng khâu trên khuy 4 lỗ ! Đọc thầm SGK. ? Cách đính khuy 4 lỗ có giống khuy 2 lỗ không? Thực hiện nh thế nào? ! Thao tác mẫu. ? Muốn vạch dấu, đính khuy 4 lỗ ta làm nh thế nào? - 1 HS trả lời. - Để dụng cụ học tập lên bàn. - Nghe - Cả lớp quan sát tranh SGK rồi trả lời . - Có nhiều màu sắc, hình dạng khác nhau, chỉ khác là có 4 lỗ. - Khuy 4 lỗ đợc đính vào vải bằng các đờng khâu qua 4 lỗ khuy để lối khuy với vải. Hai đờng đính khuy tạo thành đ- ờng chéo hoặc song song. - 1 HS khá thực hành trớc lớp. - Gv nhận xét, uốn nắn HS còn yếu, lúng túng. - HS trả lời và thao tác thực hành trớc lớp. Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 3 .Củng cố: ! Thảo luận nhóm : ! Quan sát H2,3 và cho biết cách đính khuy 4 lỗ. - Quan sát nhận xét thao tác của HS. ! Thực hành vạch dấu, đính khuy trên vải. - Quan sát, nhận xét. ? Có mấy cách đính khuy 4 lỗ? ? Nêu ghi nhớ. - Giao bài tập về nhà. - Nhận xét giờ học. - Lớp quan sát, thực hành. - Thảo luận N4 và tìm cách đính khuy 4 lỗ theo hớng dẫn của SGK. - Nhận xét các thao tác của bạn - Cả lớp thực hành. - Nhận xét, đánh giá. - Vài HS trả lời. - Vài HS đọc ghi nhớ SGK. Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2009 Kĩ thuật: Đính khuy bốn lỗ (Tiết 2) I Mục tiêu: Học sinh cần phải: - Biết cách đính khuy bốn lỗ theo hai cách. - Đính đợc khuy bốn lỗ đúng quy trình, kĩ thuật. - Rèn luyện tính cẩn thận. II đồ dùng dạy học: - Mẫu đính khuy bốn lỗ đợc đính theo hai cách. - Một số sản phẩm đợc đính khuy bốn lỗ. - Một số khuy bốn lỗ: cúc nhựa, sừng với màu sắc kích thớc phong phú. - 2 3 chiếc khuy lớn. 1 mảnh vải có kích thớc: 20cm ì 30cm. Chỉ khâu, len sợi; kim khâu len, kim thờng, phấn, thớc, kéo III Hoạt động dạy học: Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1 .Kiểm tra bài cũ: 2 . Bài mới: * Giới thiệu bài: * Thực hành: 3 .Củng cố: ! Nêu các bớc đính khuy bốn lỗ? - Nhận xét trớc lớp. - Hôm nay chúng ta thực hành đính khuy 4 lỗ. - Nhắc lại cách đính khuy 4 lỗ. ? Có mấy cách đính khuy 4 lỗ. ! Thực hành đính khuy 4 lỗ theo hai cách. ! Thảo luận nhóm thực hành đính khuy 4 lỗ. ! Đọc phần đánh giá SP. ! Đại diện các tổ cùng GV đánh giá, nhận xét. ? Đính khuy 4 lỗ ta làm nh thế nào? - Nhận xét giờ học. - 1 HS trả lời. - Để dụng cụ học tập lên bàn. - Nghe - Đọc lại phần Ghi nhớ SGK. - Có hai cách. - Lớp thảo luận nhóm, thực hành dới sự điều khiển của nhóm trởng. - 1 HS đọc - Nộp sản phẩm chng bày. - HS trả lời Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Thứ ba ngày 22 tháng 9 năm 2009 Kĩ thuật: Đính khuy bấm (Tiết 1) I Mục tiêu : Học sinh cần phải: - Biết cách đính khuy bấm. - Đính đợc khuy bấm đúng quy trình, kĩ thuật. - Rèn luyện tính cẩn thận. II đồ dùng dạy học: - Mẫu đính khuy bấm. - Một số sản phẩm đợc đính khuy bấm - Một số khuy bấm nhiều kích thớc hình dáng - 2 3 chiếc khuy lớn. 1 mảnh vải có kích thớc: 20cm ì 30cm. Chỉ khâu, len sợi; kim khâu len, kim thờng, phấn, thớc, kéo III Hoạt động dạy học: Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1 . Kiểm tra bài cũ: 2 .Bài mới: * Giới thiệu bài: * Bài mới: a) Quan sát và nhận xét mẫu b) Hớng dẫn thao tác kĩ thuật. ! Để dụng cụ học tập lên bàn? - Nhận xét trớc lớp. - Hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu bài đính khuy bấm. - GV hớng dẫn quan sát và thảo luận : ? Dựa vào H1a, em hãy nêu đặc điểm hình dạng của khuy bấm? ? Dựa vào H1b, em hãy nêu nhận xét về các đờng khâu trên khuy bấm? ! Nêu các bớc vạch dấu các điểm đính khuy. ! Nêu cách đính khuy. - GV nhận xét, chốt ý. - Để dụng cụ học tập lên bàn. - Nghe - Cả lớp quan sát tranh SGK. - N1 thảo luận: khuy bấm hình tròn, có 4 lỗ. - N2 thảo luận: đợc đính vào vải bằng đờng khâu nối từng lỗ khuy với vải. - N3 thảo luận và trả lời bằng H2 có thuyết minh. - N4 thảo luận dựa vào hình 3 và 4 trả lời. Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 c) Thực hành: 3 Củng cố: ! Nhắc lại cách đính khuy bấm. - GV làm mẫu toàn bộ thao tác đính khuy bấm. ! Thực hành. - Quan sát giúp đỡ HS yếu - Chấm nhanh một số sản phẩm. ! Nêu cách đính khuy bấm - Giao nhiệm vụ về nhà. - Nhận xét giờ học. - Vài học sinh nhắc lại. - Quan sát GV làm mẫu. - Thực hành cả lớp. Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng [...]... thực hành lớp quan sát, nhận xét thao tác kĩ thuật - 1 hs trả lời - Nghe - Đọc ghi nhớ SGK - Lớp thực hành - Nộp sản phẩm - Vài hs trả lời - Ghi yêu cầu về nhà Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Thứ ngày tháng năm 200 Kĩ thuật Bài 5: Thêu dấu nhân (Tiết 2) I Mục tiêu: Học sinh cần phải: - Biết cách thêu dấu nhân - Thêu đợc các mũi thêu dấu nhân đúng kĩ thuật, đúng... - Nghe - Lớp thực hành theo nhóm - Một HS đọc bài - Chng bày SP - Vài học sinh trả lời Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Thứ ngày tháng năm 200 Kĩ thuật Bài 5: Thêu dấu nhân (Tiết 1) I Mục tiêu: Học sinh cần phải: - Biết cách thêu dấu nhân - Thêu đợc các mũi thêu dấu nhân đúng kĩ thuật, đúng... tiếp theo - Kết thúc đờng thêu - Lớp quan sát - Cả lớp thực hành - Nộp sản phẩm - Vài học sinh trả lời theo ghi nhớ SGK - Nhận nhiệm vụ giao về nhà Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Thứ ba ngày tháng 10 năm 2009 Kĩ thuật: Thêu chữ V (Tiết 2) I Mục tiêu: Học sinh cần phải: - Biết cách thêu chữ V - Thêu đợc các mũi thêu chữ V đúng kĩ thuật, đúng quy trình - Rèn luyện... trởng - Nộp sản phẩm chng bày - 1HS đọc - Chng bày sản phẩm Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2009 Kĩ thuật: Thêu chữ V (Tiết 1) I Mục tiêu - Biết cách thêu chữ V - Thêu đợc các mũi thêu chữ V đúng kĩ thuật, đúng quy trình - Rèn luyện đôi tay khéo léo, và tính... thực hành chậm - 1HS đọc ! Đọc phần đánh giá SP - Chng bày sản phẩm ! Đại diện các tổ cùng GV đánh giá, nhận xét ? Đính khuy bấm ta làm nh thế nào? - Giao nhiệm vụ về nhà - Nhận xét giờ học Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2009 Kĩ thuật: Đính khuy bấm (Tiết 3) I Mục... thực hành trên vải hai mũi thêu dấu nhân - Nghe GV hệ thống - Lớp thực hành thêu dấu nhân trên vải - Chng bày sản phẩm theo tổ - Vài hs nhắc lại nội dung bài học Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Thứ ngày tháng năm 200 Kĩ thuật Bài 5: Thêu dấu nhân (Tiết 3) I Mục tiêu: Học sinh cần phải: -... đột nh h6 thế nào? - Trả lời nh mục 5 sgk - Sau mỗi phần hs báo cáo gv minh hoạ giải thích ! Thực hành - GV quan sát, giúp đỡ - Lớp thực hành theo nhóm nhóm yếu - Thu chấm sp - Nhận xét giờ học Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Thứ ngày tháng năm 200 Kĩ thuật Bài 6: Cắt, khâu, thêu túi xách... tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2009 Kĩ thuật : Đính khuy bấm (Tiết 2) I Mục tiêu: Học sinh cần phải: - Biết cách đính khuy bấm - Đính đợc khuy bấm đúng quy trình, kĩ thuật - Rèn luyện tính cẩn thận II đồ dùng dạy học: - Mẫu đính khuy bấm - Một số sản phẩm đợc đính khuy bấm - Một số khuy bấm nhiều kích thớc hình dáng - 2 3 chiếc khuy lớn 1 mảnh vải có kích thớc: 20cm... và thực hành trên vải hai mũi thêu dấu nhân - Nghe GV hệ thống - Lớp thực hành thêu dấu nhân trên vải - Chng bày sản phẩm theo tổ - Vài hs nhắc lại nội dung bài học Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Thứ ngày tháng năm 200 Kĩ thuật Bài 6: Cắt, khâu, thêu túi xách tay đơn giản (Tiết 1) I Mục... học sinh trả lời Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Thứ ngày tháng năm 200 Kĩ thuật Bài 4: Thêu chữ V (Tiết 3) I Mục tiêu: Học sinh cần phải: - Biết cách thêu chữ V - Thêu đợc các mũi thêu chữ V đúng kĩ thuật, đúng quy trình - Rèn luyện đôi tay khéo léo, và tính cẩn thận II đồ dùng dạy học: . Thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2009 Kĩ thuật: Đính khuy hai lỗ (Tiết 1) I Mục tiêu: Học sinh cần phải: - Biết cách đính khuy hai lỗ. - Đính đợc khuy hai lỗ đúng quy trình, kĩ thuật. - Rèn luyện. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh: Bút, vở, dụng cụ học tập môn Kĩ Thuật. - Nhận xét trớc lớp. - Chúng ta nghiên cứu chơng 1: Kĩ thuật phục vụ; bài đầu tiên đó là Đính khuy hai lỗ. ! Quan sát. học sinh nhắc lại nội dung bài học. Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Thứ ba ngày 25 tháng 8 năm 2009 Kĩ thuật : Đính khuy hai lỗ (Tiết 2) I Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Kĩ thuật lớp 5 HK1, Giáo án Kĩ thuật lớp 5 HK1, Giáo án Kĩ thuật lớp 5 HK1