Giáo án Mĩ thuật lớp 5 HK1_Chuẩn

25 868 2
Giáo án Mĩ thuật lớp 5 HK1_Chuẩn

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tuần 1 Tuần 1 Mĩ thuật Mĩ thuật BI 1: THNG THC M THUT XEM TRANH THIU NHI (THIU N BấN HOA HU) I. Mc tiờu: - HS hiểu vài nét về hoạ sĩ Tô Ngọc Vân - HS hiểu vài nét về hoạ sĩ Tô Ngọc Vân - cảm nhận đ - cảm nhận đ ợc vẻ đẹp của tranh ợc vẻ đẹp của tranh thiếu nữ bên hoa huệ thiếu nữ bên hoa huệ II. dựng dy hc: Giỏo viờn: - Phiu cõu hi tho lun. (4 phiu) - SGK, SGV, tranh Thiu n bờn hoa hu - Tranh ca ho s Tụ Ngc Võn v cựng ti . Hc sinh: - SGK, su tm tranh v ca ho s Tụ Ngc Võn. III. Cỏc hot ng dy hc ch yu: Thi gian Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh 1 1.n nh lp. 3 2.Gii thiu chung v mụn M thut lp 5. Nờu s lc v mc tiờu mụn M thut 5. Yờu cu nhng dng c hc tp cn phi cú: V tp v 5, giy v, sỏp mu, bỳt chỡ, thc, ty. -Lng nghe -Chun b DCHT 2 10 20 3.Bi mi: * Gii thiu bi: - Gii thiu s lc v cỏc tranh ca ho s Tụ Ngc Võn - Cho vi hc sinh nờu cm nhn ca mỡnh v cỏc bc tranh trờn. * Hot ng 1: Gii thiu vi nột v ho s Tụ Ngc Võn. - Treo tranh Thiu N bờn hoa hu - Yờu cu hc sinh c phn 1 SGK Em hóy nờu mt vi nột v tiu s Tụ Ngc Võn? Em hóy k tờn mt s tỏc phm ni ting ca ho s Tụ Ngc Võn? * GV b sung: Nhng tỏc phm ni bt giai on ny l: Thiu n bờn hoa hu (1943), Thiu n bờn hoa sen (1944), ễng v nhiu tranh v Bỏc H v ti khỏng chin nh: Chõn dung H ch tch, Chy gic trong rng, Ngh chõn bờn i, i hc ờm, Cụ gỏi Thỏi, * Hot ng 2: Xem tranh Thiu n bờn hoa hu: - Giỏo viờn chia nhúm -Lng nghe -HSTL -Quan sỏt tranh -1HS c -HSTL -HSTL -Lng nghe -Chia nhúm 2 - YCHS lờn nhn phiu cõu hi tho lun - YCHS c to cõu hi trc lp: - Yờu cu HS quan sỏt tranh v tho lun theo nhúm theo ni dung ghi trờn phiu ni dung cõu hi. Hỡnh nh chớnh trong bc tranh l gỡ? Hỡnh nh chớnh c v nh th no? Bc tranh cũn cú nhng hỡnh nh no na? Mu sc ca bc tranh nh th no? Tranh v bng cht liu gỡ? Em cú thớch bc tranh ny khụng? - GV b sung v h thng li ni dung kin thc. * Hot ng 3: Nhn xột, ỏnh giỏ: - Nhn xột chung tit hc. - Khen ngi nhng cỏ nhõn, tp th -HS nhn phiu -Vi HS c to cõu hi trc lp -Tho lun nhúm -i din nhúm tr li: +Thiu n mt ỏo di trng. +Hỡnh mng n gin, chim din tớch ln trong bc tranh +Bỡnh hoa t trờn bn. +Mu ch o l mu trng, xanh, hng, ho sc nh nhng trong sỏng +Sn du. +Tu HS -Lng nghe -Lng nghe 2 4. Dn dũ: - Su tm tranh ca ho s Tụ Ngc Võn. - Quan sỏt mu trong thiờn nhiờn v chun b DCHT cho bi hc sau: V trang trớ: Mu sc trong trang trớ -Lng nghe v thc hin Tuần 2 Tuần 2 Mĩ thuật Mĩ thuật BI 2: V TRANG TR MU SC TRONG TRANG TR I. Mc tiờu: - - - HS hiểu sơ l - HS hiểu sơ l ợc vai trò và ý nghã của mầu sắc trong trang trí ợc vai trò và ý nghã của mầu sắc trong trang trí - HS biết cách sử dụng mầu sắc trong trang trí II. dựng dy hc: Giỏo viờn: - SGK, SGV, mt s vt cú trang trớ. - Mt s bi trang trớ hỡnh c bn. - Mt s ho tit v nột, phúng to. - Mu, bng pha mu, giõy. Hc sinh: - SGK, v tp v, bỳt chỡ, ty, mu v. III. Cỏc hot ng dy hc ch yu: Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1’ 1.Ổn định lớp. 2’ 2.Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh 1’ 4’ 5’ 22’ 4 3.Bài mới: * Giới thiệu bài: - Giới thiệu tranh ảnh có trang trí trang trí làm cho đồ vật thêm đẹp hơn * Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét: - Treo các bài vẽ có trang trí. - Đặt câu hỏi gợi ý:  Có những màu nào ở bài trang trí?  Mỗi màu được vẽ ở những hình nào?  Màu nền và màu hoạ tiết giống nhau hay khác nhau?  Độ đậm nhạt của các màu trong bài trang trí có giống nhau hay không?  Trong một bài trang trí thường vẽ nhiều màu hay ít màu?  Vẽ màu ở bài trang trí như thế nào là đẹp? * GV tóm tắt lại * Hoạt động 2: Cách vẽ màu: - Hướng dẫn HS cách vẽ màu. - Yêu cầu học sinh độc mục 2 trang 7 SGK. - Giáo viên nhấn mạnh: Học sinh cần lưu ý: Chọn loại màu màu phù hợp với khả năng sử dụng của mình và phù hợp với bài vẽ. Biết cách sử dụng màu. Không dùng quá nhiều màu trong một bài vẽ trang trí. Nên chọn khoảng 4 đến 5 màu. * Hoạt động 3: Thực hành: - Yêu cầu học sinh làm bài ở vở tập vẽ. - Nhắc lại cách sắp xếp hoạ tiết và cách vẽ màu, không nên dùng quá nhiều màu * Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá: - Chọn một số bài đẹp và chưa đẹp. - Gợi ý học sinh nhận xét và xếp loại bài vẽ. - Nhận xét chung về các loại bài vẽ và xếp loại. - Nhận xét chung tiết học. -Lắng nghe -Quan sát -HSTL -HSTL -HSTL -HSTL -HSTL -HSTL -Lắng nghe -Chú ý GV hướng dẫn -Lắng nghe -Thực hành -Lắng nghe -Trưng bày bài vẽ -Nhận xét, xép loại bài vẽ -Lắng nghe 1’ 4. Dặn dò: - Sưu tầm bài trang trí đẹp. - Quan sát về trường và lớp của em, chuẩn bị DCHT cho bài học sau: Vẽ tranh đề tài: Trường em. -Sưu tầm -Lắng nghe và thực hiện ***************************************** ***************************************** Tuần 3 Tuần 3 Mĩ thuật Mĩ thuật BI 3: V TRANH TI TRNG EM I. Mc tiờu: - Hiểu nội dung đề tài, biết chọn những hình ảnh đẹp về nhà tr - Hiểu nội dung đề tài, biết chọn những hình ảnh đẹp về nhà tr ờng để vẽ tranh. ờng để vẽ tranh. - HS biết cách vẽ và vẽ đ - HS biết cách vẽ và vẽ đ ợc tranh về đề tài tr ợc tranh về đề tài tr ờng em. ờng em. - Hs yêu mến và có ý thức giữ gìn , bảo vệ ngôi tr - Hs yêu mến và có ý thức giữ gìn , bảo vệ ngôi tr ờng của mình. ờng của mình. II. dựng dy hc: Giỏo viờn: - SGK, SGV, mt s tranh nh v nh trng. - Tranh b dựng dy hc. - Vi bi v ca hc sinh nm trc. Hc sinh: - SGK, v tp v, bỳt chỡ, ty, mu v. III. Cỏc hot ng dy hc ch yu: Thi gian Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh 1 1.n nh lp. 1 2.Kim tra dng c hc tp ca hc sinh. 1 5 5 20- 22 3.Bi mi: * Gii thiu bi: * Hot ng 1: Tỡm, chn ni dung ti : - Gii thiu tranh nh v trng Ngụ Quyn. - Gi ý ni dung: phong cnh trng, gi hc trờn lp, cnh vui chi sõn trng, lao ng trng * GV lu ý hc sinh: v c tranh v ti trng em, cn ku ý nhc nh cỏc hỡnh nh, hot ng nờu trờn v la chn c ni dung yờu thớch phự hp vi kh nng, trỏnh nhng ni dung khú phc tp. * Hot ng 2: Cỏch v tranh: - Cho hc sinh xem mt s tranh v v ti nh trng. - Gi ý HS cỏch v tranh. + Yờu cu hc sinh chn cỏc hỡnh nh v tranh v trng ca em nh: phong cnh, hot ng +Sp xp hỡnh nh chớnh, hỡnh nh ph cho cõn i. + V rừ ni dung ca hot ng. +V mu theo ý thớch. -Giỏo viờn cú th v lờn bng mt s gi ý. - Giỏo viờn nhn mnh: Hc sinh cn lu ý: Khụng nờn v quỏ nhiu hỡnh nh, hỡnh v cõnd n gin, khụng cn chi tit rm r, cn phi hp mu chung cho c bc tranh * Hot ng 3: Thc hnh: - Yờu cu hc sinh lm bi v tp v. - Nhc li cỏch sp xp ho tit v cỏch v mu cho c -Lng nghe -Quan sỏt -Lng nghe -Lng nghe -Quan sỏt -Chỳ ý GV hng dn -Lng nghe -Thc hnh -Lng nghe 4’ bức tranh. - Theo dõi và giúp đỡ học sinh khi vẽ * Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá: - Chọn một số bài đẹp và chưa đẹp. - Gợi ý học sinh nhận xét và xếp loại bài vẽ về:  nội dung  cách sắp xếp hình vẽ  cách vẽ màu - Nhận xét chung về các loại bài vẽ và xếp loại. - Khen ngợi những học sinh có bài vẽ đẹp. - Nhận xét chung tiết học. -Trưng bày bài vẽ -Nhận xét và xếp loại bài vẽ. -Lắng nghe 1’ 4. Dặn dò: - Quan sát về khối hộp và khối cầu, chuẩn bị DCHT cho bài học sau: Vẽ tranh đề tài: Trường em. (vài khối hộp và khối cầu) -Lắng nghe và thực hiện ************************************ ************************************ Tn 4 Tn 4 MÜ tht MÜ tht BÀI 4: VẼ THEO MẪU KHỐI HỘP VÀ KHỐI CẦU I. Mục tiêu: Hs hiểu Hs hiểu đặc điểm, hình dáng chung của mẫu và hình dáng của từng vật mẫu. đặc điểm, hình dáng chung của mẫu và hình dáng của từng vật mẫu. Biết cách vẽ hình và vẽ được hình khối hộp, khối cầu Biết cách vẽ hình và vẽ được hình khối hộp, khối cầu . . II. Đồ dùng dạy học: • Giáo viên: - Mẫu khối hộp và khối cầu. - SGK, SGV, tranh Thiếu nữ bên hoa huệ - Bài vẽ của học sinh năm trước . • Học sinh: - SGK, giấy vẽ, bút chì, tẩy. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1’ 1.Ổn định lớp. 1’ 2.Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh 1’ 5’ 3.Bài mới: * Giới thiệu bài: * Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét: - Giáo viên đặt mẫu. - Gợi ý học sinh quan sát và nhận xét vật mẫu:  Các mặt của khối hộp giống nhau hay khác nhau?  Khối hộp có mấy mặt?  Khối cầu có đặt điểm gì?  Bề mặt của khối cầu có giống bề mặt của khối hộp khơng? -Quan sát vật mẫu -HSTL -HSTL -HSTL -HSTL 5 20- 22 4 So sỏnh cỏc m nht ca khi hp v khi cu? Nờu tờn mt vi vt cú hỡnh dỏng ging khi hp hoc khi cu? * GV b sung v túm tc ý chớnh v hỡnh dỏng, c im, khung hỡnh, t l gia hai vt mu, m nht. * Hot ng 2: Cỏch v: - Yờu cu HS quan sỏt vt mu. - Gi ý hc sinh cỏch v: So sỏnh t l phỏt khung hỡnh ca tng vt mu. - Giỏo viờn v lờn bng tng khi riờng bit. - Tip tc gi ý hc sinh: So sỏnh gia hai khi v v trớ, t l v c im chnh sa cho ỳng hn. V m nht Hon chnh bi v - Cho hc sinh xem mt s bi v ca hc sinh nm trc. * Hot ng 3: Thc hnh: - Yờu cu hc sinh thc hnh. - Nhc nh hc sinh cn phi quan sỏt k vt mu trc khi v - Quan sỏt lp, theo dừi v giỳp . - Nhc nh HS chỳ ý n b cc * Hot ng 4: Nhn xột, ỏnh giỏ: - Chn mt s bi v - Gi ý hc sinh nhn xet v xp loi bi v - Giỏo viờn nhn xột v b sung thờm - Nhn xột chung tit hc. - Khen ngi nhng cỏ nhõn cú bi v p, ging vvt mu -HSTL -HSTL -Lng nghe -Quan sỏt -Theo dừi giỏo viờn hng dn -Xem bi v -Thc hnh -Nhn xột v xp loi bi v 1 4. Dn dũ: - V nh quan sỏt cỏc con vt quen thuc - Su tm tranh nh cỏc con vt. - Chun b DCHT cho bi hc sau: Tp nn to dỏng: Nn con vt quờn thuc. (t nn) -Lng nghe v thc hin ****************************************** Tuần 5 Tuần 5 Mĩ thuật Mĩ thuật BI 5: TP NN TO DNG NN CON VT QUEN THUC I. Mc tiờu: - Hs nhận biết đ - Hs nhận biết đ ợc hình dáng , đặc đIểm cảu con vật trong các hoạt động . ợc hình dáng , đặc đIểm cảu con vật trong các hoạt động . - HS biết cách nặn và nặn đ - HS biết cách nặn và nặn đ ợc con vật quen thuộc theo y thich. ợc con vật quen thuộc theo y thich. II. dựng dy hc: Giỏo viờn: - SGK, SGV. - t nn v dựng cn thit nn. - Tranh nh v con vt quen thuc. - Bi nn ca hc sinh hay bi nn ca giỏo viờn lm mu . • Học sinh: - SGK, đất nặn và đồ dùng cần thiết để nặn. - Sưu tầm tranh, ảnh về các con vật. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Ổn định lớp. 2.Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh 3.Bài mới: * Giới thiệu bài: * Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét: - Treo các tranh , ảnh về con vật. - Gợi ý học sinh quan sát và nhận xét con vật:  Con vật trong tranh là con gì?  Con vật này có những bộ phận gì?  Hình dáng của chúng khi đi, đứng, chạy nhảy, thay đổi như thế nào?  Hình dáng giữa các con vật có gì giống nhau hay khác nhau?  Ngoài con vật trong tranh ảnh, em còn biết những con vật nào nữa? - Gợi ý học sinh chọn con vật để nặn:  Em thích con vật nào nhất? Vì sao?  Em hãy miêu tả đặc điểm, hình dáng, màu sắc của con vật em định nặn? * Hoạt động 2: Cách nặn: - Gợi ý học sinh cách nặn:  Nhớ lại hình dáng, đặc điểm con vật sẽ nặn  Chọn màu đất nặn cho con vật (các bộ phận và chi tiết)  Nhào đất kĩ cho mềm, dẻo trước khi nặn. - Tiếp tục gợi ý học sinh: Có thể nặn theo hai cách:  Nặn từng bộ phận và các chi tiết của con vật rồighép dính lại.  Nhào đất thành một thỏi rồi vuốt, kéo tạo thành hình dáng chính của con vật. Nặn thêm các chi tiết và tạo dáng cho con vật hoàn chỉnh (tạo dáng đi, đứng, chạy, nhảy cho sinh động)  Hoàn chỉnh bài nặn, don vệ sinh sạch sẽ. - Nặn một hay vài con vật cho học sinh thấy. - Cho học sinh xem một số bài nặn của học sinh năm trước. * Hoạt động 3: Thực hành: - Tổ chức cho học sinh thực hành theo nhóm: 4 học sinh -Quan sát con vật -HSTL -HSTL -HSTL -HSTL -HSTL -HSTL -HSTL -Quan sát -Theo dõi giáo viên hướng dẫn ngi cnh nhau lp thnh 1 nhúm. - Nhc nh hc sinh: cn tri giy hay bng con lờn bn trc khi nn, khụng bụi bn ra bn gh, khi nn xong cn phi ra tay hay lau tau tay sch s. - Quan sỏt lp, theo dừi v giỳp . * Hot ng 4: Nhn xột, ỏnh giỏ: - Yờu cu hc sinh trng by bi nn. - Gi ý hc sinh nhn xột v xp loi bi nn. - Giỏo viờn nhn xột v b sung thờm - Nhn xột chung tit hc. - Khen ngi nhng cỏ nhõn tp th cú bi nn p, ging con vt -Thc hnh theo nhúm -Lng nghe -Nhn xột v xp loi bi nn 4. Dn dũ: - V nh tỡm v quan sỏt mt s ho tit trang trớ. - Su tm cỏc vt cú trang trớ. - Chun b DCHT cho bi hc sau: V trang trớ: V ho tit trang trớ i xng qua trc. -Lng nghe v thc hin ********************************** Tuần 6 Tuần 6 Mĩ thuật Mĩ thuật BI 6: V TRANG TR V HO TIT TRANG TR I XNG QUA TRC I. Mc tiờu: - Hs nhận biết đ - Hs nhận biết đ ợc các hoạ tiết trong trang trí đối xứng qua trục. ợc các hoạ tiết trong trang trí đối xứng qua trục. - HS biết cách vẽ và vẽ đ - HS biết cách vẽ và vẽ đ ợc các hoạ tiết trong trang trí đối xứng qua trục. ợc các hoạ tiết trong trang trí đối xứng qua trục. II. dựng dy hc: Giỏo viờn: - SGK, SGV, - Mt s ho tit trang trớ i xng qua trc phúng to . - Bi v ca HS nm trc. Hc sinh: - SGK, V tp v, bỳt chỡ, ty, thc, mu v . III. Cỏc hot ng dy hc ch yu: Thi gian Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh 1 1.n nh lp. 1 2.Kim tra dng c hc tp ca hc sinh 1 5 3.Bi mi: * Gii thiu bi: * Hot ng 1: Quan sỏt, nhn xột: - Cho HS xem 1 s ha tit trang trớ i xng . Ho tit ny ging vi hỡnh gỡ? Ho tit nm trong khung hỡnh no? -Quan sỏt -HSTL -HSTL 5 20- 22 4 So sỏnh cỏc phn ca ho tit c chia qua cỏc trc nh th no? - GV kt lun : Cỏc ho tit ny cú cu trỳc i xng. Ho tit i xng cú cỏc phn c chia qua cỏc trc i xng bng nhau v ging nhau. Ho tit cú th c v i xng qua trc dc, ngang hay nhiu trc. Trong thiờn nhiờn cng cú rt nhiu hỡnh i xng hoc gn vi dng i xng. Vd: bụng hoa cỳc, hoa sen, chic lỏ Hinh i xng mang v p cõn i v thng c s dng lm ha tit trang trớ. * Hot ng 2: Cỏch v: - GV va v lờn bng va nờu cỏch v: Trc tiờn ta v khung hỡnh chung ca dng hc tit nh: hỡnh vuụng, hỡnh ch nht, hỡnh trũn K trc i xng v ly cỏc im i xng ca ho tit, v phỏc hỡnh hc tit da vo cỏc ng trc, v nột chi tit, v mu vo ho ti t theo ý thớch (cỏc phn ca ho tit i xng qua trc cn c v cựng mu, cựng m nht). * Hot ng 3: Thc hnh: - GV yờu cu HS chn mt trong s cỏc hc tit trang 18 SGK v. - Nhc nh hc sinh: Chn ho tit n gin cú th hon thnh bi tp ngay ti lp. - Quan sỏt lp v hng dn. * Hot ng 4: Nhn xột, ỏnh giỏ: - Chn mt s bi. - GV gi ý HS nhn xột v xp loi bi v. - Giỏo viờn ch rừ HS thy phn t v cha t. - Nhn xột chung v xp loi. -HSTL -Lng nghe -Chỳ ý theo dừi GV hng dn -T chn ho tit v v vo v tp v. - Nhn xột v xp loi bi v 1 4. Dn dũ: - Quan sỏt cỏc ho tit tranh trớ dõn tc. - Su tm tranh nh v ATGT. Chun b DCHT cho tit hc sau: V tranh: ti An ton giao thụng. -Lng nghe v thc hin ******************************** Tuần 7 Tuần 7 Mĩ thuật Mĩ thuật Bi 7: V TRANH TI AN TON GIAO THễNG I. Mc tiờu: - Hs hiểu biết về đề tài an toàn giao thông - Hs hiểu biết về đề tài an toàn giao thông - HS biết cách vẽ và vẽ đ - HS biết cách vẽ và vẽ đ ợc tranh về đề tài an toàn giao thông theo cảm nhận riêng. ợc tranh về đề tài an toàn giao thông theo cảm nhận riêng. - Hs có ý thức chấp hành luật giao thông. - Hs có ý thức chấp hành luật giao thông. II. dựng dy hc: Giỏo viờn: Mt s tranh nh v ATGT. Mt s bin bỏo, hỡnh gi ý cỏch v. - Bi v ca HS nm trc. Hc sinh: SGK, V tp v, bỳt chỡ, ty, thc, mu v . III. Cỏc hot ng dy hc ch yu: Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của hs 1’ 1.Ổn định lớp. 1’ 2.Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh 1’ 5’ 5’ 16- 20’ 4’ 3. Bài mới: * Giới thiệu bài: Chơi trò chơi “Đèn đỏ, vàng, xanh” * Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài: - Treo tranh có nội dung ATGT  Nêu nội dung, hình ảnh của tranh?  Hình ảnh đặc trưng về đề tài ATGT là gì?  Khung ảnh chung? - GV gợi ý cho HS nêu những hình ảnh đúng hay sai.  Vd: vẽ đường phố, vẽ cảnh HS đi bộ trên vỉa hè, HS sang đường, cảnh ngã tư nhiều người qua lại, thuyền bè đi lại trên sông biển * Hoạt động 2: Cách vẽ: - Treo một số tranh vẽ về ATGT - Từ các tranh này, em hãy nêu trình tự cách vẽ: GV nhận xét và đưa ra cách vẽ tranh: sắp xếp và vẽ các hình ảnh : người, phương tiện giao thông, cảnh vật, cần có chính có phụ sao cho hợp lí,chặt chẽ và rõ nội dung, vẽ hình ảnh chính trước, hình ảnh phụ sau, điều chỉnh hình vẽ thêm các chi tiết cho tranh sinh động,vẽ màu theo ý thích. GV lưu ý học sinh : Các hình ảnh người và phương tiện giao thông trong tranh cần có hình dáng thay đổi để tạo không khí tấp nập, nhộn nhịp, của hoạt động giao thông. Tranh cần có hình ảnh phụ để thể hiện không gian cụ thể nhưng không nên vẽ quá nhiều hình ảnh sẽ lam cho bố cục tranh vụn vặt, không rõ trọng tâm. Màu sắc trong tranh cần có các độ : đậm, đậm vừa, nhạt để các hình mảnh thêm chặt chẻ và đẹp mắt. * Hoạt động 3: Thực hành: - Tổ chức cho HS vẽ theo nhóm (1nhóm 4 đến 6 HS tuỳ theo lớp) * Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá: - Cô HS treo tranh theo nhóm. - Gợi ý cho HS nhận xét về cách chọn nội dung, cách sắp xếp các hình ảnh, cách vrx hình, cách vẽ màu. - GV tổng kết và nhận xét chung. -Quan sát -HSTL -HSTL -HSTL -Lắng nghe -Quan sát -Vẽ theo nhóm theo -Nhận xét, đánh giá 1’ 4. Dặn dò: - QS các đồ vật có dạng hình trụ và hình cầu. - Chuẩn bị DCHT cho tiết học sau: VTM: Mẫu vẽ có dạng hình trụ và hình cầu. - Lắng nghe và thực hiện ************************************* TuÇn 8 TuÇn 8 MÜ thuËt MÜ thuËt Bài 8 VẼ THEO MẪU MẪU VẼ CÓ DẠNG HÌNH TRỤ VÀ HÌNH CẦU [...]... tranh nh cỏc con vt - Chun b DCHT cho bi hc sau: Tp nn to dỏng: Nn con vt quờn thuc (t nn) -Thc hnh -Nhn xột v xp loi bi v -Lng nghe v thc hin ******************************************* Tuần 15 Mĩ thuật Bi 15 V TRANH TI QUN I I Mc tiờu: - Hiu mt vi hot ng ca b i trong sn xut, chin u v trong sinh hot hng ngy - HS bit cỏch v v v c tranh ti quõn i II dựng dy hc: Giỏo viờn: - Su tm mt tranh nh v Quõn... Lng nghe -Lng nghe v thc hin Mĩ thuật Bi 16: V THEO MU MU V Cể HAI VT MU I Mc tiờu: - HS hiu c hỡnh dng, c im ca mu - HS bit cỏch v v v c hỡnh hai vt mu II dựng dy hc: Giỏo viờn: - Hai mu v Hỡnh gi ý cỏch v - Bi v ca HS nm trc Hc sinh: - SGK, V tp v, bỳt chỡ, ty, thc, mu v, mu v III Cỏc hot ng dy hc ch yu: Thi Hot ng ca giỏo viờn gian 1 1.n nh lp Hot ng ca hs 1 1 5 5 2022 4 1 2.Kim tra dng c hc... Mĩ thuật TI NGY NH GIO VIT NAM (20 /11) I Mc tiờu: - HS hiu cỏch chn ni dung v cỏch v tranh ti ngy nh giỏo Vit Nam - V c tranh v ti ngy nh giỏo Vit Nam II dựng dy hc: Giỏo viờn: Mt s trang nh v ti Ngy nh giỏo Vit Nam Hc sinh: SGK, V tp v, bỳt chỡ, ty, thc, mu v III Cỏc hot ng dy hc ch yu: Thi Hot ng ca giỏo viờn gian 1 1.n nh lp 1 2.Kim tra dng c hc tp ca hc sinh 3.Bi mi: 1 * Gii thiu bi: 5. .. 13 Mĩ thuật Bi 13 TP NN TO DNG NN DNG NGI I Mc tiờu: - Hs hiu bit c c im, hỡnh dỏng ca mt s dỏng ngi ang hot ng - HS nn c mt, hai dỏng ngi n gin II dựng dy hc: Giỏo viờn: - Su tm mt s tranh nh v dỏng ngi ang hot ng - Bi nn ca HS Hc sinh: - SGK, t nn, dng cn thit nn III Cỏc hot ng dy hc ch yu: Thi Hot ng ca giỏo viờn gian 1 1.n nh lp 1 2.Kim tra dng c hc tp ca hc sinh 3.Bi mi: 1 * Gii thiu bi: 5. .. ca hc sinh 3.Bi mi: 1 * Gii thiu bi: 5 * Hot ng 1: Quan sỏt, nhn xột: - Gii thiu mt s v cú ho tit cú trang trớ i xng qua trc - Em cú nhn xột gỡ v cỏc ho tit ca hai bờn trc nh th no? Cú th trang trớ i xng qua mt, hai, hay nhiu trc - GV túm tt: trang trớ i xng to cho hỡnh c trang trớ cú v p cõn i Khi trang trớ hỡnh vuụng, hỡnh trũn cn k trc i xng v ho tit cho u 5 * Hot ng 2: Cỏch trang trớ i xng: -... gian 1 1.n nh lp 1 2.Kim tra dng c hc tp ca hc sinh 3.Bi mi: 1 * Gii thiu bi: 5 * Hot ng 1: Quan sỏt, nhn xột: - Gii thiu mt s móu cú dng hỡnh tr v hỡnh cu Em hóy nờu tờn vt cú dng hỡnh tr hay hỡnh cu? - Cho HS thi tỡm hiu vt, cỏc loi qu cú dng hỡnh tr v hỡnh cu - GV by mu v -Gi ý HS quan sỏt - Gi ý HS mt s cỏch v cú b cc p 5 * Hot ng 2: Cỏch v: - GV va v lờn bng va nờu cỏch tin hnh v: - V trung hỡnh... ỏnh giỏ: - Chn mt s bi v - Gi ý HS nhn xột (v ni dung, b cc, mu sc)v xp loi - Nhn xột chung v cựng HS xp loi 1 4 Dn dũ: - Chun b hai vt mu cho tit hc sau ************************************* Tuần 12 Mĩ thuật Hot ng ca hs -Nhiu HS k -HSTL - Xem bi v - Chỳ ý giỏo viờn hng dn Thc hnh -Nhn xột -Xp loi lng nghe Bi12: V THEO MU MU V Cể HAI VT MU I Mc tiờu: - HS hiu hỡnh dỏng, t l hỡnh v m nht n gin hai... gian 1 1.n nh lp 1 2.Kim tra dng c hc tp ca hc sinh 3.Bi mi: 1 * Gii thiu bi: 5 * Hot ng 1: Quan sỏt, nhn xột: - GV by mu - Yờu cu HS quan sỏt k vt mu Nờu t l chung ca mu, t l chung gia hai vt mu? Nờu v trớ ca vt no trc ( sau) Hỡnh dỏng ca tng vt mu m nht chung ca mu v m nht ca tng vt mu - GV nhn xột: b sung v túm tt li 5 * Hot ng 2: Cỏch v: - GV va v mu lờn bng va nờu cỏch v: - V khung hỡnh chung... Hot ng ca hs -Quan sỏt -Tỡm v tr li -Thi tỡm -Quan sỏt -Chỳ ý theo dừi GV hng dn -Xem bi v -Thc hnh -Lng nghe - Nhn v xp loi bi v -Lng nghe v thc hin ************************************* Tuần 9 Bi 9 Mĩ thuật THNG THC M THUT GII THIU S LC V IấU KHC C VIT NAM I Mc tiờu: - HS hiu mt s nột v iờu khc c Vit Nam - Hs cm nhn c v p ca mt s tỏc phm iờu khc c Vit Nam II Chun b: Giỏo viờn: - SGK, SGV, tranh nh... nhúm -Nhn xột -Xp loi 1 - Khen ngi v ng viờn 4 Dn dũ: - Chun b bi hc sau :Su tm tranh nh trờn sỏch bỏo v trang - Lng nghe trớ ng dim vt v thc hin ************************************* Tuần 14 Bi 14 Mĩ thuật V TRANG TR TRANG TR NG DIM VT I Mục tiêu - HS hiu cỏch trang trớ ng dim vt - HS bit cỏch v v v c ng dim vt - HS cm nhn c c v p ca ngh thut trang trớ II dựng dy hc: Giỏo viờn: - Su tm mt . hin ****************************************** Tuần 5 Tuần 5 Mĩ thuật Mĩ thuật BI 5: TP NN TO DNG NN CON VT QUEN THUC I. Mc tiờu: - Hs nhận biết đ - Hs nhận biết đ ợc hình dáng , đặc đIểm cảu con vật trong các hoạt động . ợc hình dáng. TẠO DÁNG NẶN DÁNG NGƯỜI I. Mục tiêu: - Hs hiểu biết được đặc điểm, hình dáng của một số dáng người đang hoạt động. - HS nặn được một, hai dáng người đơn giản. II. Đồ dùng dạy học: • Giáo viên: -. hiện ***************************************** ***************************************** Tuần 3 Tuần 3 Mĩ thuật Mĩ thuật BI 3: V TRANH TI TRNG EM I. Mc tiờu: - Hiểu nội dung đề tài, biết chọn những hình

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:41

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan