Giáo án mĩ thuật lớp 5

22 737 2
Giáo án mĩ thuật lớp 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tiết: thuật Bài 1: Thờng thức thuật Xem tranh thiếu nữ bên hoa huệ I. Mục tiêu: - HS tiếp xúc và làm quen với tác phẩm Thiếu nữ bên hoa huệ và hiểu vài nét về hoạ sĩ Tô Ngọc Vân. - HS nhận xét đợc sơ lợc về hình ảnh và màu sắc trong tranh. - HS cảm nhận đợc vẻ đẹp của bức tranh. II.Đồ dùng dạy học: - Tranh Thiếu nữ bên hoa huệ. - Một số tranh của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. ổn định tổ chức: 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: (1 , ) GV giới thiệu 1 số bức tranh, yêu cầu hs xem tranh và nêu cảm nhận của mình về bức tranh. b. Giảng bài: Hoạt động 1:(8-10 , ) Giới thiệu vài nét về hoạ sĩ Tô Ngọc Vân. GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm đôi, thảo luận câu hỏi: - Nêu một vài nét về tiểu sử của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân ? - Kể tên một số tác phẩm nổi tiếng của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân ? GVbổ sung: Hoạt động 2:(10-12 , ) Xem tranh Thiếu nữ bên hoa huệ Gv treo tranh.Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm các câu hỏi sau: - Hình ảnh chính của bức tranh là gì ? - Hình ảnh chính đợc vẽ nh thế nào ? - Bức tranh còn có những hình ảnh nào nữa ? - Màu sắc của bức tranh nh thế nào ? - Tranh vẽ bằng chất liệu gì ? - Em có thích bức tranh này không ? GV hệ thống lại nội dung kiến thức. Hoạt động 3:(2-4 , ) Nhận xét, đánh giá. Gv nhận xét chung tiết học. - Khen ngợi các nhóm cá nhân tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài. -HS đọc mục 1 trang3. -HS trao đổi các câu hỏi. -1 số HS trả lời. -HS quan sát, thảo luận theo nhóm . -Đại diện nhóm trình bày. -HS khác bổ sung 3. Dặn dò:(3 , ) 1 - Su tầm thêm tranh của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân và tập nhận xét. - Về quan sát màu sắc trong thiên nhiên và chuẩn bị cho giờ học sau. Tiết: thuật Bài 2: Vẽ trang trí Màu sắc trong trang trí I. Mục tiêu: - HS hiểu sơ lợc vai trò và ý nghĩa của màu sắc trong trang trí. - HS biết cách sử dụng màu trong các bài trang trí. - HS cảm nhận đợc vẻ đẹp của màu sắc trong trang trí. II.Đồ dùng dạy học: - 1 số đồ vật đợc trang trí . - Một số bài trang trí hình cơ bản. - Một số hoạ tiết vẽ nét phóng to. - Hộp màu, bảng pha màu, giấy vẽ khổ lớn. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra:(3 , ) - Hãy giới thiệu bức tranh Thiếu nữ bên hoa huệ cho cả lớp nghe. 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: (1 , ) Gv đa 1 số vật đợc trang trí và kết luận màu sắc làm cho mọi vật dợc đẹp hơn. b. Giảng bài: Hoạt động 1:(3-5 , ) Quan sát, nhận xét GV đa các bài vẽ trang trí hỏi: - Có những màu nào ở bài trang trí ? - Mỗi màu đợc vẽ ở những hình nào ? - Màu nền và màu hoạ tiết giống hay khác nhau ? - Độ đậm nhạt của các màu trong bài trang trí có giống nhau không ? - Trong một bài trang trí thờng vẽ nhiều màu hay ít màu ? -Vẽ màu ở bài trang trí nh thế nào là đẹp ? Hoạt động 2:(3-5 , ) Cách vẽ màu GV dùng bột màu hoặc màu nớc pha trộn thành các màu có độ đậm nhạt khác nhau, sau đó vẽ vào 1 số hoạ tiết . - GV yêu cầu HS đọc mục 2 Trang 7. - Muốn vẽ màu đẹp ở bài trang trí em cần - HS quan sát, trả lời. - HS quan sát giáo viên làm. - HS đọc mục 2. - Cần làm rõ trọng tâm, không dùng 2 lu ý gì ? Hoạt động 3:(12-15 , )Thực hành Yêu cầu HS trang trí 1 đờng diềm. GV quan sát giúp đỡ HS . Hoạt động 4:(2-3 , ) Nhận xét, đánh giá: Gợi ý HS nhận xét cụ thể một số bài đẹp, cha đẹp và xếp loại. GV nhận xét chung tiết học. nhiêù màu - HS thực hiện vào vở vẽ. 3.Củng cố, dăn dò:(1 , ) - Hoàn thành bài vẽ và su tầm bài trang trí đẹp. - Quan sát về trờng, lớp em. Tiết: thuật Bài 3:Vẽ tranh Đề tài trờng em I. Mục tiêu: - Hs biết tìm, chọn các hình ảnh đẹp về nhà trờng để vẽ tranh. - HS biết cách vẽ và vẽ dợc tranh về đề tài trờng em. - HS yêu mến và có ý thức giữ gìn, bảo vệ ngôi trờng của mình. II.Đồ dùng dạy học: - Một số tranh ảnh về nhà trờng. - Tranh ở bộ đồ dùng dạy học. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra:(3 , ) - Kiểm tra, dánh giá bài vẽ của những em giờ trớc cha hoàn thành . 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: (1 , ) b. Giảng bài: Hoạt động 1:(3-5 , ) Tìm, chọn nội dung đề tài Gv đa tranh. - Khung cảnh chung của trờng nh thế nào ? - Cổng trờng, sân trờng, các dãy nhà, hàng cây có hình dáng ra sao ? - Kể tên một số hoạt động ở trờng ? GV bổ sung thêm về nội dung vẽ tranh: + Phong cảnh trờng + Giờ học trên lớp + Cảnh vui chơi ở sân trờng. + Lao động ở vờn trờng + Các lễ hội tổ chức ở sân trờng - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi. - HS kể. - Chọn hình ảnh tiêu biểu, sắp xếp điều chỉnh hình mảng, vẽ 3 Hoạt động 2:(3-5 , ) Cách vẽ tranh - Nêu cách vẽ tranh ? - GV lu ý HS không vẽ nhiều hình ảnh rờm rà. Hoạt động 3:(12-15 , ) Thực hành GV quan sát hớng dẫn thêm. Hoạt động 4:(3-4 , ) Nhận xét, đánh giá - GV cùng HS chọn 1 số bài vẽ đẹp và cha đẹp nhận xét về: + Cách chọn nội dung + Cách sắp xếp hình vẽ. + Cách vẽ màu. - Xếp loại khen ngợi HS có bài vẽ đẹp. - GV nhận xét chung tiết học. màu. - HS vẽ tranh về đề tài trờng em. - HS hoàn thành BT tại lớp. 3. Dặn dò:(1 , ) - Về quan sát khối hộp và khối cầu. Tiết: thuật Bài 4: Vẽ theo mẫu Khối hộp và khối cầu I. Mục tiêu: - HS hiểu cấu trúc của khối hộp và khối cầu; biết quan sát, so sánh, nhận xét hình dáng chung của mẫu và hình dáng của từng vật mẫu. - HS biết cách vẽ và vẽ đợc mẫu khối hộp và khối cầu. - HS quan tâm tìm hiểu các đồ vật có dạng hình khối hộp và khối cầu. II.Đồ dùng dạy học: - Mẫu khối hộp và khối cầu. - Bài vẽ của HS các lớp trớc. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra:(3 , ) - Nêu cách vẽ tranh theo đề tài ? 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: (1 , ) b. Giảng bài: Hoạt động 1:(4-5 , ) Quan sát, nhận xét GV đặt mẫu . - Các mặt của khối hộp giống hay khác nhau ? - Khối hộp có mấy mặt ? - Khối cầu có đặc điểm gì ? - HS quan sát. - HS trả lời câu hỏi. 4 - Bề mặt của khối cầu có giống bề mặt của khối hộp không ? - So sánh độ đậm nhạt của khối cầu và khối hộp. - Nêu tên một vài đồ vật có hình dáng giống khối hộp hoặc khối cầu. GVbổ sung, tóm tắt ý chính. Hoạt động 2:(4-5 , ) Cách vẽ - Nêu cách vẽ khối hộp và khối cầu ? - Gv gợi ý cách vẽ qua hình minh hoạ. Hoạt động 3:(12-15 , ) Thực hành - GVgiao việc cho HS. - GV quan sát và hớng dẫn HS. Hoạt động 4:(3-4 , ) Nhận xét, đánh giá Gv gợi ý HS nhận xét, xếp loại một số bài vẽ tốt và cha tốt. - GV bổ sung nhận xét, điều chỉnh xếp loại và khen ngợi, động viên một số HS có bài vẽ tốt. - GV nhận xét chung tiết học. - HS có thể đến gần để quan sát về tỉ lệ , khoảng cách, độ đậm nhạt ở 2 vật mẫu. - HS đọc sgk trang 13. - HS trả lời. - HS vẽ khối cầu và khối hộp. 3. Dặn dò:(1 , ) - Về nhà quan sát các con vật quen thuộc. - Su tầm tranh, ảnh về các con vật. - Chuẩn bị đất nặn cho bài học sau. Tiết: thuật Bài 5: Tập nặn tạo dáng Nặn con vật quen thuộc I. Mục tiêu: - HS nhận biết dợc hình dáng, đặc điểm của con vật trong các hoạt động. - HS biết cách nặn và nặn đợc con vật theo cảm nhận riêng. - HS có ý thức chăm sóc, bảo vệ các con vật . II.Đồ dùng dạy học: -Tranh ảnh các con vật quen thuộc. - Mẫu nặn con vật. - Đất nặn và đồ dùng cần thiết để nặn. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra:(3 , ) - Nêu cách vẽ khối hộp và khối cầu? 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: (1 , ) b. Giảng bài: Hoạt động 1:(4-5 , ) Quan sát, nhận xét - GV đa tranh ảnh các con vật. - HS quan sát. 5 - Con vật trong tranh là con gì ? - Con vật có những bộ phận gì ? - Hình dáng của chúng khi đi, đứng, chạy, nhảy nh thế nào? - Nhận xét về sự giống khác nhau giữ các con vật. - Ngoài những con vật trong tranh, ảnh em còn biết những con vật nào nữa ? - Em thích con vật nào nhất ? Vì sao ? - Hãy miêu tả đặc điểm, hình dáng, màu sắc con vật em định nặn ? Hoạt động 2:(4-5 , ) Cách nặn - Nêu cách nặn. - GV nặn và tạo dáng 1 con vật đơn giản để HS nắm đợc các bớc nặn. Hoạt động 3:(15-17 , ) Thực hành - GV giao nhiệm vụ. - GV quan sát hớng dẫn thêm. Hoạt động 4:(2-3 , ) Nhận xét, đánh giá - Gv khen ngợi những HS có bài nặn đẹp. - Nhận xét chung tiết học. - HS trả lời câu hỏi. - HS nêu con vật mình định nặn. - HS đọc thầm sgk T16. - HS nêu cách nặn. - HS quan sát. - HS nặn theo ý thích. - HS bày bài nặn theo nhóm những con vật giống nhau. - Cả lớp cùng nhận xét xếp loại. 3. Dặn dò:(1 , ) - Tìm và quan sát một số hoạ tiết trang trí. Tiết: thuật Bài 6: Vẽ trang trí Vẽ hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục I. Mục tiêu: - HS nhận biết đợc các hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục. - HS biết cách vẽ và vẽ đợc các hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục. - HS cảm nhận đợc vẻ đẹp của hoạ tiết trang trí . II.Đồ dùng dạy học: - Hình phóng to một số hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục. - Một số bài trang trí có hoạ tiết đối xứng. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra:(2 , ) - Nêu cách nặn 1 con vật ? 6 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: (1 , ) - GV đa một số bài vẽ đẹp có hoạ tiết đối xứng. b. Giảng bài: Hoạt động 1:(4-5 , ) Quan sát, nhận xét - GV treo 1 số hoạ tiết trang trí đối xứng phóng to. - Hoạ tiết này giống hình gì ? - Hoạ tiết nằm trong khung hình nào ? - So sánh các phần của hoạ tiết đợc chia qua các đờng trục. GVKL: Các hoạ tiết này có cấu tạo đối xứng, có đối xứng theo trục dọc, ngang hay nhiều trục. Hoạt động 2:(4-5 , ) Cách vẽ - GV vẽ lên bảng các bớc vẽ hoạ tiết đối xứng. - Nêu lại cách vẽ hoạ tiết đối xứng qua trục ? Hoạt động 3:(15-17 , ) Thực hành - Yêu cầu HS chọn một hoạ tiết ở trang 18 SGK để vẽ. - GV quan sát hớng dẫn HS . Hoạt động 4:(3-4 , )Nhận xét, đánh giá - GV cùng HS chọn 1 số bài hoàn thành và cha hoàn thành để cả lớp nhận xét và xếp loại. - GV chỉ rõ những phần đạt và cha đạt yêu cầu ở từng bài - Nhận xét chung tiết học và xếp loại. - HS quan sát. - HS trả lời. - HS quan sát. - HS nêu. - HS thực hành vẽ. 3. Dăn dò:(1 , ) - Su tầm tranh ảnh về giao thông. Tiết: thuật Bài 7: Vẽ tranh Đề tài an toàn giao thông I. Mục tiêu: - HS hiểu biết về an toàn giao thông và tìm chọn đợc hình ảnh phù hợp với nội dung đề tài. - HS vẽ đợc tranh về an toàn giao thông theo cảm nhận riêng. 7 - HS có ý thức chấp hành Luật Giao Thông. II.Đồ dùng dạy học: - Tranh ảnh về an toàn giao thông. - Hình gợi ý cách vẽ. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra:(2 , ) - Nêu cách vẽ hoạ tiết đối xứng qua trục ? 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: (1 , ) b. Giảng bài: Hoạt động 1:(4-5 , ) Tìm, chọn nội dung đề tài - Đa tranh ảnh về an toàn giao thông. - Các bức tranh này có những hình ảnh gì ? - Em thấy khung cảnh chung là gì ? - Cách chọn nội dung đề tài nh thế nào ? - Tranh thuộc đề tài an toàn giao thông thờng vẽ gì ? Hoạt động 2:(4-5 , ) Cách vẽ -Để vẽ đợc tranh bớc đầu tiên em phải làm gì ? - Chọn đợc hình ảnh rồi em làm gì tiếp ? - Muốn cho bức tranh sinh động em làm gì ? - Muốn cho bức tranh thật nổi bật em làm nh thế nào ? - Nêu lại cách vẽ tranh ? Hoạt động 3:(15-17 , ) Thực hành -Hãy vẽ một bức tranh về an toàn giao thông ở địa phơng em. - GV quan sát, hớng dẫn. Hoạt động 4:(3-4 , )Nhận xét, đánh giá - GV cùng HS chọn một số bài vẽ . - GV tổng kết. - Nhận xét chung tiết học. - HS quan sát. - HS trả lời câu hỏi. - Tìm chọn các hình ảnh cụ thể về an toàn giao thông. - Vẽ hình ảnh chính, phụ. - Điều chỉnh hình vẽ, thêm chi tiết. - Tô màu. -HS nêu. - HS thc hành vẽ. - HS trao dổi nhận xét, xếp loại bài vẽ. 3. Dăn dò:(1 , ) - Quan sát một số đồ vật có dạng hình trụ và hình cầu. 8 Tiết: thuật Bài 8: Vẽ theo mẫu Mẫu vẽ có dạng hình trụ và hình cầu I. Mục tiêu: - HS nhận biết đợc các vật mẫu có dạng hình trụ và hình cầu. - HS biết cách vẽ và vẽ đợc hình gần giống mẫu. - HS thích quan tâm tìm hiểu các đồ vật xung quanh. II.Đồ dùng dạy học: - Mẫu có dạng hình trụ, hình cầu. - Bài vẽ mẫu có dạng hình trụ hình trụ, hình cầu. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra:(2 , ) - Để vẽ đợc bức tranh đề tài an toàn giao thông em cần phải thực hiện qua các bớc nào ? 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: (1 , ) b. Giảng bài: Hoạt động 1:(4-5 , ) Quan sát, nhận xét - GV bày mẫu. - Vật mẫu có dạng hình gì ? - Từ chỗ em ngồi, em thấy vị trí của 2 vật mẫu nh thế nào ? - Tỉ lệ về chiều ngang và chiều cao của hai vật ra sao ? - Vật mẫu nào có độ đậm hơn ? Hoạt động 2:(4-5 , ) Cách vẽ - GV vẽ nhanh lên bảng các bớc tiến hành 1 bài vẽ để hớng dẫn HS. - Khi vẽ ta cần chú ý điều gì ? - GV gợi ý HS vẽ đậm nhạt bằng bút chì đen. Hoạt động 3:(15-17 , ) Thực hành -Yêu cầu HS quan sát kĩ mẫu và vẽ. - GV quan sát, góp ý cho HS. Hoạt động 4:(3-4 , ) Nhận xét, đánh giá - GV gợi ý HS nhận xét một số bài vẽ về : + Bố cục. + Tỉ lệ và đặc điểm của hình vẽ. + Đậm nhạt. - GV nhận xét bổ sung và chỉ ra những bài vẽ đẹp và những thiếu sót ở một số bài. - Nhận xét chung tiết học. - HS quan sát. - HS trả lời. - HS quan sát, nêu lại cách vẽ. - Lựa chọn bố cục cho hợp lí. - HS vẽ bài theo đúng vị trí hớng nhìn của mình. - HS nhận xét. 9 3. Dăn dò:(1 , ) - Su tầm ảnh chụp về điêu khắc cổ chuẩn bị cho bài học sau. Tiết: thuật Bài 9: Thờng thức thuật Giới thiệu sơ lợc về điêu khắc cổ Việt Nam I. Mục tiêu: - HS làm quen với điêu khắc cổ Việt Nam. - HS cảm nhận đợc vẻ đẹp của một vài tác phẩm điêu khắc cổ Việt Nam (tợng tròn, phù điêu tiêu biểu). - HS yêu quý và có ý thức giữ gìn di sản văn hoá dân tộc. II.Đồ dùng dạy học: - Su tầm tranh ảnh , t liệu về điêu khắc cổ. - Tranh ảnh trong bộ đồ dùng dạy học. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra:(2 , ) - Nêu cách vẽ mẫu vẽ có dạng hình trụ và hình cầu ? 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: (1 , ) b. Giảng bài: Hoạt động 1:(8-10 , ) Tìm hiểu vài nét về điêu khắc cổ - GV giới thiệu hình ảnh một số tợng và phù điêu cổ nh sgk. - Các tác phẩm điêu khắc cổ do ai tạo ra ? - Các em thờng thấy tợng và phù điêu ở đâu ? - Các điêu khắc cổ thờng thể hiện chủ đề gì ? - Các tác phẩm đó đợc làm bằng chất liệu gì ? Hoạt động 2:(13-15 , ) Tìm hiểu một số pho tợng và phù điêu nổi tiếng - Các pho tợng đợc làm bằng chất liệu gì ? Đợc đặt ở đâu ? Hình dáng, khuôn mặt nh thế nào ? - Phù điêu đợc trạm trên chất liệu gì ? Diễn tả cảnh gì ? - Địa phơng em có tác phẩm điêu khắc cổ nào không ? -Tên của tác phẩm là gì ? Đang đợc đặt - HS quan sát. - HS trả lời câu hỏi. - HS quan sát 3 pho t- ợng: tợng phật A-di- đà, tợng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay, tợng vũ nữ Chăm. - 2 phù điêu: Chèo thuyền và Đá cầu. - HS trả lời. 10 [...]... tiết học 3 Dăn dò:(1,) - Su tầm tranh ảnh về đề tài Ngày nhà giáo Việt Nam thuật Bài 11: Vẽ tranh Đề tài ngày nhà giáo Việt NAm 20 - 11 I Mục tiêu: - HS nắm đợc cách chọn nội dung và cách vẽ tranh - HS vẽ đợc tranh về đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam - HS yêu quý và kính trọng thầy giáo, cô giáo II.Đồ dùng dạy học: - Tranh, ảnh về Ngày Nhà giáo Việt Nam - Hình gợi ý cách vẽ III Các hoạt động dạy học... tợng ngời - Chuẩn bị đất nặn cho bài học sau Tiết: Mĩ thuật Bài 13 :Tập nặn tạo dáng Nặn dáng ngời I Mục tiêu: - HS nhận biết đợc đặc điểm của một số dáng ngời đang hoạt động - HS nặn đợc một số dáng ngời đơn giản 14 - HS cảm nhận đợc vẻ đẹp của các bức tợng thể hiện về con ngời II.Đồ dùng dạy học: - Tranh ảnh về dáng ngời đang hoạt động - Mẫu nặn dáng ngời - Đất nặn và đồ dùng cần thiết để nặn III... xếp loại, động viên chung cả lớp - Nhận xét chung tiết học 3 Dăn dò:(1,) - Su tầm tranh ảnh về ngày Tết, lễ hội và mùa xuân ở sách báo Tiết: thuật Bài: I Mục tiêu: II.Đồ dùng dạy học: III Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1 Kiểm tra:(2,) 2 Bài mới: a Giới thiệu bài: (1,) b Giảng bài: Hoạt động 1:(4 -5, ) Quan sát, nhận xét GVKL: Hoạt động 2:(4 -5, ) Cách vẽ GVKL: Hoạt động 3:( 15- 17,) Thực hành GVKL: 21 Hoạt... Nhận xét, đánh giá - Nhận xét chung tiết học - Khen những HS tích cực phát biểu xây dựng bài 3 Dăn dò:(1,) - Su tầm tranh, ảnh về các tác phẩm điêu khắc cổ - Su tầm một số bài trang trí của HS lớp trớc Mĩ thuật Bài 10: Vẽ trang trí Trang trí đối xứng qua trục I Mục tiêu: - HS nắm đợc cách trang trí đối xứng qua trục - HS vẽ đợc bài trang trí đối xứng qua trục - HS yêu thích vẻ đẹp của nghệ thuật trang... Cách nặn - HS chú ý nhìn cho Hoạt động 2:(4 -5 rõ - Nêu các bớc nặn ? - GV vừa nêu lại các bớc nặn vừa nặn mẫu chậm cho HS quan sát - HS dựa vào hình Hoạt động 3:( 15- 17,) Thực hành - Yêu cầu HS nặn một hoặc nhiều ngời trong sgk, tự chọn mà em thích rồi tạo dáng cho sinh động, dáng và nặn phù hợp với nội dung - GV góp ý, hớng dẫn thêm Hoạt động 4:(3-4,)Nhận xét, đánh giá - GV cùng HS chọn và nhận xét, xếp... của hình nặn sao đẹp hay cha đẹp + Dáng hoạt động -Nhận xét chung tiết học 3 Dăn dò:(1,) - Su tầm tranh ảnh trên sách báo về trang trí đờng diềm ở đồ vật 15 thuật Bài 14 : Vẽ trang trí Trang trí đờng diềm ở đồ vật I Mục tiêu: - HS thấy đợc tác dụng của trang trí đờng diềmở đồ vật - HS biết cách trang trí và trang trí đợc đờng diềm ở đồ vật - HS tích cực suy nghĩ, sáng tạo II.Đồ dùng dạy học: - Một... 3:( 15- 17,) Thực hành - Yêu cầu HS vẽ một bức tranh về đề tài xếp loại các bài đẹp và cha đẹp Quân đội - GV bao quát lớp, hớng dẫn bổ sung Hoạt động 4:(3-4,) Nhận xét, đánh giá - GV gợi ý HS nhận xét một số bài về : + Nội dung 17 + Bố cục + Hình vẽ, nét vẽ + Màu sắc - GV bổ sung khen ngợi, động viên cả lớp - Nhận xét chung tiết học 3 Dăn dò:(1,) - Su tầm bài vẽ mẫu có hai vật mẫu của các bạn lớp trớc... hình ảnh, vẽ hình, vẽ màu Hoạt động 4:(3-4,) Nhận xét, đánh giá - GV cùng HS chọn một số bài - GV đánh giá lại, khen ngợi những HS làm bài tốt - Nhận xét chung tiết học 3 Dăn dò:(1,) - Nhắc HS chuẩn bị mẫu có hai vật mẫu : bình nớc và quả hoặc cái chai và quả Tiết: Mĩ thuật Bài 12: Vẽ theo mẫu Mẫu vẽ có hai vật mẫu I Mục tiêu: - HS biết so sánh tỉ lệ hình và đậm nhạt ở hai vật mẫu - HS vẽ đợc hình... xếp nh thế nào ? - Quan sát hình 2 sgk Hoạt động 2:(4 -5, ) Cách trang trí - Nêu cách trang trí đờng diềm ở đồ vật T 46 - HS nêu ? - Khi trang trí cần chú ý điều gì ? Hoạt động 3:( 15- 17,) Thực hành - Yêu cầu HS tự tạo dáng một đồ vật và - HS vẽ sử dụng đờng diềm để trang trí - GV gợi ý một số hoạ tiết cho HS lựa chọn Hoạt động 4:(3-4,) Nhận xét, đánh giá - GV cùng HS chọn 1 số bài trang trí - HS nhận... tranh ảnh về quân đội Tiết: Mĩ thuật Bài 15 : Vẽ tranh Đề tài quân đội I Mục tiêu: - HS hiểu biết thêm về quân đội và những hoạt động của bộ đội trong chiến đấu, sản xuất và trong sinh hoạt hằng ngày - HS vẽ đợc tranh về đề tài Quân đội - HS thêm yêu quý các cô, các chú bộ đội II.Đồ dùng dạy học: - Tranh ảnh về quân đội III Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1 Kiểm tra:(2,) - Để đánh giá một bài trang trí . tầm ảnh chụp dáng ngời và tợng ngời. - Chuẩn bị đất nặn cho bài học sau. Tiết: Mĩ thuật Bài 13 :Tập nặn tạo dáng Nặn dáng ngời I. Mục tiêu: - HS nhận biết đợc đặc điểm của một số dáng ngời đang hoạt. nhà giáo Việt Nam. Tiết: Mĩ thuật Bài 11: Vẽ tranh Đề tài ngày nhà giáo Việt NAm 20 - 11 I. Mục tiêu: - HS nắm đợc cách chọn nội dung và cách vẽ tranh. - HS vẽ đợc tranh về đề tài Ngày Nhà giáo. con vật. - Chuẩn bị đất nặn cho bài học sau. Tiết: Mĩ thuật Bài 5: Tập nặn tạo dáng Nặn con vật quen thuộc I. Mục tiêu: - HS nhận biết dợc hình dáng, đặc điểm của con vật trong các hoạt động. -

Ngày đăng: 11/06/2014, 22:07

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan