Giáo án kĩ thuật lớp 5

44 817 2
Giáo án kĩ thuật lớp 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo án kĩ thuật lớp 5

thuật đính khuy hai lỗ (Tiết 1) I - mục tiêu Sau bài học này, học sinh biết : - Biết cách đính khuy hai lỗ - Đính đợc khuy hai lỗ đúng quy trình, đúng thuật. - Rèn luyện tính cẩn thận, ý thức tự phục vụ bản thân. II - Đồ dùng dạy học - Mẫu đính khuy hai lỗ. - Một số sản phẩm may mặc đợc đính khuy hai lỗ. - Vật liệu và dụng cụ cần thiết : + Khuy hai lỗ (vật liệu, màu sắc khác nhau) + Một mảnh vải có kích thớc 20cm x 30cm + Chỉ khâu (len, sợi) + Kim khâu + Phấn vạch, thớc (chia từng xentimet), kéo III - Các hoạt động dạy - học chủ yếu Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giới thiệu bài - Giáo viên giới thiệu bài và nêu mục đích bài học. Hoạt động 1 : Quan sát, nhận xét mẫu. - Cho học sinh quan sát mẫu khuy hai lỗ và nhận xét về đặc điểm, hình dạng, kích thớc, màu sắc - Giáo viên giới thiệu về mẫu đính khuy hai lỗ. Em có nhận xét gì về dờng chỉ, khoảng cách giữa các khuy trên sản phẩm ? Hoạt động 2 : Hớng dẫn thao tác thuật. - Giáo viên hớng dẫn học sinh đọc các nội dung trong mục II (SGK) và hỏi học sinh : ? Nêu tên các bớc trong quy trình đính khuy? ? Nêu cách vạch dấu các điểm đính khuy hai lỗ? - Giáo viên hớng dẫn học sinh cách vạch dấu, đặt khuy và vạch dấu ; lu ý cách xâu chỉ đôi và không xâu chỉ quá dài. - Cho học sinh đọc mục 2b và quan sát hình 4(SGK), để học sinh nêu cách đính khuy. - Học sinh quan sát mẫu. - Chúng đa dạng về màu sắc, hình dạng, kích thớc - Học sinh nêu nhận xét của mình, em khác bổ sung. - Học sinh nêu cách vạch dấu, cách đặt khuy vào. - Học sinh nêu lại các thao tác thực hiện trong bớc 1. - Học sinh nêu cách đính khuy. - Giáo viên lu ý học sinh khi đính khuy, mũi kim phải đâm xuyên qua lỗ khuy và phần vải dới lỗ khuy. Mỗi khuy phải đính 3 - 4 lần cho chắc. - Hớng dẫn học sinh quan sát hình 5, hình 6 (SGK); học sinh nêu cách quấn chỉ quanh chân khuy và kết thúc đính khuy. - Giáo viên hớng dẫn lại cho học sinh các bớc đính khuy. - Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành gấp nép, khâu lợc nép, vạch dấu các điểm đính khuy. * Giáo viên chốt nội dung bài. - Học sinh nêu cách quấn chỉ quanh khuy và kết thúc đính khuy. - Gọi học sinh nhắc lại các thao tác đính khuy hai lỗ. - Học sinh thực hành IV - Nhận xét - dặn dò - Giáo viên nhận xét sự chuẩn bị của học sinh, thái độ học tập của học sinh. - VN chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để giờ thực hành đạt kết quả tốt. thuật Bài 1 - đính khuy hai lỗ (Tiết 2) I - mục tiêu Trong tiết học này, - Học sinh tiếp tục thực hành và hoàn thành sản phẩm đính khuy hai lỗ. - Đính đợc khuy hai lỗ đúng quy trình, đúng thuật. - Rèn luyện tính cẩn thận, ý thức tự phục vụ bản thân. II - Đồ dùng dạy học - Mẫu đính khuy hai lỗ. - Một số sản phẩm may mặc đợc đính khuy hai lỗ. - Vật liệu và dụng cụ cần thiết : + Khuy hai lỗ (vật liệu, màu sắc khác nhau) + Một mảnh vải có kích thớc 20cm x 30cm + Chỉ khâu (len, sợi) + Kim khâu + Phấn vạch, thớc (chia từng xentimet), kéo III - Các hoạt động dạy - học chủ yếu * Kiểm tra bài cũ : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh HĐ3 : Học sinh thực hành - Giáo viên cho học sinh nhắc lại cách đính khuy hai lỗ. - Giáo viên nhận xét và nhắc lại một số điểm cần lu ý khi đính khuy hai lỗ. - Giáo viên kiểm tra kết quả thực hành ở tiết 1 (vạch dấu các điểm đính khuy) và sự chuẩn bị dụng cụ, vật liệu thực - Học sinh nhắc lại quy trình đính khuy hai lỗ. hành đính khuy hai lỗ của học sinh. - Giáo viên nêu yêu cầu tiết thực hành. - Cho học sinh thực hành theo nhóm để các em trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau. - Giáo viên quan sát, uốn nắn cho những học sinh thực hiện cha đúng thao tác thuật ; hớng dẫn cho học sinh còn lúng túng. Hoạt động 4 : Đánh giá sản phẩm - Cho học sinh trng bày sản phẩm. ? Nêu các yêu cầu của sản phẩm. - Gọi 2 - 3 học sinh đánh giá sản phẩm của bạn. - Giáo viên đánh giá sản phẩm của học sinh theo hai mức : hoàn thành (A) và cha hoàn thành (B) ; những em hoàn thành trớc thời gian và đúng yêu cầu thuật đợc đánh giá ở mức hoàn thành tốt (A + ) - Mỗi em thực hiện đính 2 khuy trong khoảng thời gian 20 phút. Học sinh cần thực hiện đúng yêu cầu ở cuối bài. - Học sinh tiếp tục thực hành đính khuy hai lỗ theo nhóm. - Học sinh trng bày sản phẩm. - Nêu các yêu cầu của sản phẩm (Phần đánh giá trong SGK) IV - Nhận xét - dặn dò - Giáo viên nhận xét sự chuẩn bị của học sinh, thái độ học tập và kết quả thực hành của học sinh. - Dặn dò học sinh chuẩn bị vải, khuy 4 lỗ, kim chỉ để học bài "Đính khuy bốn lỗ" thuật đính khuy bốn lỗ (Tiết 1) I - mục tiêu Sau bài học này, - Học sinh biết cách đính khuy bốn lỗ theo hai cách. - Đính đợc khuy bốn lỗ đúng quy trình, đúng thuật. - Rèn luyện tính cẩn thận, ý thức tự phục vụ bản thân. II - Đồ dùng dạy học - Mẫu đính khuy bốn lỗ đợc đính theo hai cách. - Một số sản phẩm may mặc đợc đính khuy bốn lỗ. - Vật liệu và dụng cụ cần thiết : + Khuy bốn lỗ (vật liệu, màu sắc khác nhau) + 2 - 3 khuy bốn lỗ có kích thớc lớn (trong bộ dụng cụ khâu thêu lớp 5) + Một mảnh vải có kích thớc 20cm x 30cm + Chỉ khâu (len, sợi) + Kim khâu len, kim khâu cỡ nhỏ, phấn vạch, thớc, kéo. III - Các hoạt động dạy - học chủ yếu * Kiểm tra bài cũ : * Giới thiệu bài - Giáo viên giới thiệu bài và nêu mục đích tiết học. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh HĐ1 : Quan sát, nhận xét mẫu - Cho học sinh quan sát mẫu và quan sát hình 1a - SGK, nhận xét về đặc điểm, màu sắc, hình dạng, kích thớc của khuy bốn lỗ? ? Em có nhận xét gì về đơng khâu của khuy bốn lỗ? Hoạt động 2 : Hớng dẫn thao tác thuật ? Học sinh đọc nội dung SGK và cho biết cách đính khuy hai lỗ và bốn lỗ có gì giống và khác nhau. - Gọi 1 em lên bảng thực hành thao tác mẫu. - Học sinh nhắc lại và thực hiện thao tác vạch dấu các điểm đính khuy. - Yêu cầu học sinh lên bảng thực hiện thao tác đính khuy 4 lỗ theo cách tạo hai đờng thẳng song song. - Giáo viên quan sát, uốn nắn những thao tác học sinh còn lúng túng. - Giáo viên nhận xét thao tác của học sinh. - Tổ chức cho học sinh thực hành vạch dấu và đính khuy bốn lỗ. - Yêu cầu học sinh đọc phần đánh giá ở cuối bài để học sinh cố gắng thực hiện đạt các yêu cầu đó. - Khuy bốn lỗ có nhiều màu sắc, hình dạng và kích thớc khác nhau. Có bốn lỗ ở giữa mặt khuy. - Đợc đính vào vải bằng các đờng khâu qua bốn lỗ khuy để nối khuy với vải (d- ới khuy). Các đờng chỉ đính khuy tạo thành hai đờng song song hoặc chéo nhau ở giữa mặt khuy. Phía dới khuy bốn lỗ cũng có các vòng chỉ quấn quanh chân giống nh khuy hai lỗ. - Cơ bản là giống chỉ khác là đờng khâu nhiều gấp đôi. - 1 em lên bảng thực hiện. Các em khác theo dõi, nhận xét. - Học sinh nhắc lại. - Học sinh lên thực hiện bằng kim khâu len và khuy bốn lỗ ta để học sinh dới lớp theo dõi ; Học sinh khác nhận xét. - Học sinh quan sát hình 3 (SGK) để nêu cách đính khuy bốn lỗ, sau đó lên bảng thực hiện các thao tác vừa nêu ; các bạn khác nhận xét. - Học sinh đọc phần đánh giá. IV - Nhận xét - dặn dò - Giáo viên nhận xét sự chuẩn bị của học sinh, thái độ học tập và kết quả thực hành của học sinh. - Dặn dò học sinh chuẩn bị dụng cụ đầy đủ để giờ sau thực hành đạt kết quả tốt. thuật đính khuy bốn lỗ (Tiết 2) I - mục tiêu Trong tiết học này, - Học sinh thực hành cách đính khuy bốn lỗ theo hai cách. - Đính đợc khuy bốn lỗ đúng quy trình, đúng thuật. - Rèn luyện tính cẩn thận, ý thức tự phục vụ bản thân. II - Đồ dùng dạy học - Mẫu đính khuy bốn lỗ đợc đính theo hai cách. - Một số sản phẩm may mặc đợc đính khuy bốn lỗ. - Vật liệu và dụng cụ cần thiết : + Khuy bốn lỗ (vật liệu, màu sắc khác nhau) + 2 - 3 khuy bốn lỗ có kích thớc lớn (trong bộ dụng cụ khâu thêu lớp 5) + Một mảnh vải có kích thớc 20cm x 30cm + Chỉ khâu (len, sợi) + Kim khâu len, kim khâu cỡ nhỏ, phấn vạch, thớc, kéo. III - Các hoạt động dạy - học chủ yếu * Kiểm tra bài cũ : * Giới thiệu bài - Giáo viên giới thiệu bài và nêu mục đích tiết học. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 3 : Học sinh thực hành - Cho học sinh nhắc lại cách đính khuy bốn lỗ. - Giáo viên hệ thống lại cách đính khuy bốn lỗ. - Kiểm tra kết quả thực hành ở tiết 1 và sự chuẩn bị của học sinh cho tiết 2. - Giáo viên quan sát, uốn nắn học sinh thực hành. Giúp đỡ các em còn yếu trong thao tác thực hành. Hoạt động 4 : Đánh giá sản phẩm - Giáo viên cho học sinh trng bày sản phẩm. - Gọi học sinh nhắc lại các yêu cầu đánh giá sản phẩm nêu trong SGK. - Cho 1 - 2 em lên đánh giá sản phẩm của bạn. - Giáo viên đánh giá sản phẩm của học sinh theo hai mức : hoàn thành (A) và cha hoàn thành (B) ; những em hoàn thành sớm, chắc chắn và đúng yêu cầu thuật đợc đánh giá ở mức hoàn thành tốt (A + ) - Học sinh nhắc lại các thao tác đính khuy bốn lỗ. - Học sinh thực hành theo nhóm để dễ trao đổi với nhau. - Các nhóm hoặc cá nhân học sinh lên trng bày sản phẩm. - Học sinh nhắc lại yêu cầu đánh giá sản phẩm. IV - Nhận xét - dặn dò - Giáo viên nhận xét sự chuẩn bị của học sinh, tinh thần, thái độ học tập và kết quả thực hành của học sinh. - Dặn dò học sinh chuẩn bị dụng cụ đầy đủ để giờ sau học bài : "Đính khuy bấm" thuật đính khuy bấm (Tiết 1) I - mục tiêu Sau bài học này, - Học sinh biết cách đính khuy bấm. - Đính đợc khuy bấm đúng quy trình, đúng thuật. - Rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì, ý thức tự phục vụ bản thân. II - Đồ dùng dạy học - Mẫu đính khuy bấm. - Một số sản phẩm may mặc đợc đính khuy bấm nh áo bà ba, áo dài - Vật liệu và dụng cụ cần thiết : + Khuy bấm (kích cỡ, vật liệu, màu sắc khác nhau) + 2 - 3 khuy bấm có kích thớc lớn (để hớng dẫn thao tác thuật) + Hai mảnh vải có kích thớc 20cm x 30cm + Chỉ khâu (chỉ, len, sợi) + Kim khâu len, kim khâu cỡ nhỏ, phấn vạch, thớc, kéo. III - Các hoạt động dạy - học chủ yếu * Kiểm tra bài cũ : * Giới thiệu bài - Giáo viên giới thiệu bài và nêu mục đích tiết học. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh HĐ1 : Quan sát và nhận xét mẫu - Giáo viên giới thiệu một số khuy bấm, hớng dẫn học sinh quan sát kết hợp với hình 1a (SGK) và cho biết đặc điểm của khuy bấm. - Giáo viên cho học sinh quan sát hình 1b (SGK), nêu nhận xét về các đờng đính khuy, cách đính khuy và khoảng cách giữa các khuy trên hai mép vải. Hoạt động 2 : Hớng dẫn thao tác thuật - Giáo viên cho học sinh đọc nội dung mục 1 và 2 (SGK), kết hợp quan sát hình 2 (SGK) : ? Nhắc lại cách chuẩn bị đính khuy hai lỗ. - Cho học sinh đọc mục 2a và quan sát hình 4 (SGK), nêu cách thực hiện các - Khuy bấm đợc làm bằng kim loại hoặc nhựa, có hai phần là phần mặt lồi và phần mặt lõm đợc cài khớp vào nhau. Mỗi phần của khuy bấm có 4 lỗ hình bầu dục ở sát mép khuy và cách đều nhau. - Khuy bấm đợc đính vào vải bằng các đờng khâu nối từng lỗ khuy với vải (ngay mép ngoài lỗ khuy). Mỗi phần của khuy bấm đợc đính vào một nẹp của sản phẩm may mặc. Vị trí đính phần mặt lồi ngang bằng với vị trí đính phần mặt lõm ở nẹp bên kia. - Học sinh nhắc lại cách chuẩn bị đính khuy hai lỗ. - Học sinh lên thực hiện thao tác đính lỗ khuy thứ ba và thứ t. thao tác đính phần mặt lõm của khuy bấm. Giáo viên hớng dẫn cách đính khuy thứ nhất, thứ hai. Gọi học sinh lên thực hiện các thao tác đính lỗ khuy thứ ba, thứ t và nút chỉ. - Hớng dẫn học sinh đọc mục 2b kết hợp quan sát hình 5 (SGK) để nêu cách đính phần mặt lồi của khuy bấm. - Giáo viên nhận xét và hớng dẫn thao tác đính phần mặt lồi của khuy bấm. Hớng dẫn học sinh cách luồn chỉ vào giữa nẹp để giấu nút chỉ khi bắt đầu đính khuy, cách luồn mũi kim vào giữa hai lợt vải của nẹp để lên kim qua lỗ khuy ; cách chuyển kim sang đính lỗ tiếp theo và cách nút chỉ. - Giáo viên hớng dẫn cách đính 2 lỗ khuy đầu. Yêu cầu học sinh lên bảng đính 2 lỗ khuy còn lại. - Giáo viên hớng dẫn lại toàn bộ các thao tác đính phần mặt lồi của khuy bấm. - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh và tổ chức cho học sinh tập đính khuy bấm. (Cần lu ý cách đặt khuy cho đúng : Mặt lõm của khuy quay lên trên) - Học sinh thực hành. - Lên bảng thực hành thao tác đính khuy. - Học sinh thực hành đính 2 lỗ khuy còn lại. - Học sinh nhắc lại cách đính khuy bấm. IV - Nhận xét - dặn dò - Giáo viên nhận xét sự chuẩn bị của học sinh, tinh thần, thái độ học tập và kết quả thực hành của học sinh. - Dặn dò học sinh chuẩn bị dụng cụ đầy đủ để giờ sau tiếp tục thực hành. thuật đính khuy bấm (Tiết 2) I - mục tiêu Trong tiết học này, - Học sinh thực hành cách đính khuy bấm. - Đính đợc khuy bấm đúng quy trình, đúng thuật. - Rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì, ý thức tự phục vụ bản thân. II - Đồ dùng dạy học - Mẫu đính khuy bấm. - Một số sản phẩm may mặc đợc đính khuy bấm nh áo bà ba, áo dài - Vật liệu và dụng cụ cần thiết : + Khuy bấm (kích cỡ, vật liệu, màu sắc khác nhau) + 2 - 3 khuy bấm có kích thớc lớn (để hớng dẫn thao tác thuật) + Hai mảnh vải có kích thớc 20cm x 30cm + Chỉ khâu (chỉ, len, sợi) + Kim khâu len, kim khâu cỡ nhỏ, phấn vạch, thớc, kéo. III - Các hoạt động dạy - học chủ yếu * Kiểm tra bài cũ : * Giới thiệu bài - Giáo viên giới thiệu bài và nêu mục đích tiết học. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 3 : Học sinh thực hành - Cho học sinh nhắc lại cách đính hai phần của khuy bấm - Giáo viên nhận xét và hệ thống lại cách đính khuy bấm. - Giáo viên kiểm tra kết quả thực hành ở tiết 1 và nhận xét. - Gọi học sinh nhắc lại yêu cầu thực hành và nêu thời gian hoàn thành sản phẩm. - Giáo viên quan sát, uốn nắn cho những học sinh thực hiện cha đúng thao tác thuật. - Học sinh nhắc lại các đính khuy bấm. - Học sinh nhắc lại yêu cầu thực hành. - Học sinh thực hành theo nhóm để các em dễ trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau. IV - Nhận xét - dặn dò - Giáo viên nhận xét sự chuẩn bị của học sinh, tinh thần, thái độ học tập và kết quả thực hành của học sinh. - Dặn dò học sinh chuẩn bị dụng cụ đầy đủ để giờ sau tiếp tục thực hành. thuật đính khuy bấm (Tiết 3) I - mục tiêu Trong tiết học này, - Học sinh tiếp tục thực hành cách đính khuy bấm. - Đính đợc khuy bấm đúng quy trình, đúng thuật. - Rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì, ý thức tự phục vụ bản thân. II - Đồ dùng dạy học - Mẫu đính khuy bấm. - Một số sản phẩm may mặc đợc đính khuy bấm nh áo bà ba, áo dài - Vật liệu và dụng cụ cần thiết : + Khuy bấm (kích cỡ, vật liệu, màu sắc khác nhau) + 2 - 3 khuy bấm có kích thớc lớn (để hớng dẫn thao tác thuật) + Hai mảnh vải có kích thớc 20cm x 30cm + Chỉ khâu (chỉ, len, sợi) + Kim khâu len, kim khâu cỡ nhỏ, phấn vạch, thớc, kéo. III - Các hoạt động dạy - học chủ yếu * Kiểm tra bài cũ : * Giới thiệu bài - Giáo viên giới thiệu bài và nêu mục đích tiết học. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 3 : Học sinh thực hành - Cho học sinh nhắc lại cách đính hai phần của khuy bấm. - Giáo viên kiểm tra kết quả thực hành - Học sinh nhắc lại các đính khuy bấm. ở tiết 2 và nhận xét. - Gọi học sinh nhắc lại yêu cầu thực hành và nêu thời gian hoàn thành sản phẩm. - Giáo viên quan sát, uốn nắn cho những học sinh thực hiện cha đúng thao tác thuật. Hoạt động 4 : Đánh giá sản phẩm - Giáo viên tổ chức cho các nhóm hoặc chỉ định một số học sinh trng bày sản phẩm. - Giáo viên nhắc lại các yêu cầu đánh giá sản phẩm. (Giáo viên ghi lên bảng) - Giáo viên đánh giá sản phẩm của học sinh theo hai mức : hoàn thành (A) và cha hoàn thành (B) ; những em hoàn thành sớm, chắc chắn và đúng yêu cầu thuật đợc đánh giá ở mức hoàn thành tốt (A + ) - Học sinh nhắc lại yêu cầu thực hành. - Học sinh tiếp tục thực hành theo nhóm để các em dễ trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau. - Nhóm học sinh hoặc một vài em lên trng bày sản phẩm. - Một số em lên đánh giá sản phẩm của các bạn theo yêu cầu. IV - Nhận xét - dặn dò - Giáo viên nhận xét sự chuẩn bị của học sinh, tinh thần, thái độ học tập và kết quả thực hành đính khuy bấm của học sinh. - Dặn dò học sinh chuẩn bị dụng cụ đầy đủ để giờ sau học bài : "Thêu chữ V" thuật Thêu chữ V (Tiết 1) I - mục tiêu Sau bài học này, - Học sinh biết cách thêu chữ V và ứng dụng của thêu chữ V. - Thêu đợc các mũi thêu chữ V đúng thuật, đúng quy quy trình. - Rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì, và rèn đôi bàn tay khéo léo. II - Đồ dùng dạy học - Mẫu thêu chữ V (đợc thêu bằng len hoặc sợi trên vải hoặc tờ bìa khác màu. Kích thớc mũi thêu lớn gấp 3 - 4 lần kích thớc mũi thêu trong SGK). - Một số sản phẩm thêu trang trí bằng mũi thêu chữ V (váy, áo ) - Vật liệu và dụng cụ cần thiết : + Một mảnh vải trắng hoặc màu có kích thớc 35cm x 35cm. + Kim khâu len. + Len (hoặc sợi) khác màu vải. + Phấn màu, thớc kẻ, kéo, khung thêu có đờng kính 20 - 25cm. III - Các hoạt động dạy - học chủ yếu * Kiểm tra bài cũ : * Giới thiệu bài - Cho học sinh nhắc lại những kiểu thêu đã đợc học ở lớp 4. - Giáo viên giới thiệu bài và nêu mục đích tiết học. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1 : Quan sát, nhận xét mẫu - Giáo viên giới thiệu mẫu thêu chữ V, hớng dẫn học sinh quan sát mẫu kết hợp với quan sát hình 1 (SGK) và nêu nhận xét đặc điểm mũi thêu chữ V ở mặt phải và mặt trái đờng thêu. Hoạt động 2 : Hớng dẫn thao tác thuật - Hớng dẫn học sinh đọc mục II - SGK, nêu các bớc thêu chữ V. - Hớng dẫn học sinh đọc nội dung mục 1 kết hợp với quan sát hình 2 (SGK), nêu cách vạch dấu đờng thêu chữ V. - Hớng dẫn học sinh cách vạch dấu đ- ờng thêu chữ V theo SGK. - Cho học sinh quan sát hình 3, 4 (SGK) để nêu cách bắt đầu thêu và cách thêu các mũi thêu chữ V. (Giáo viên thêu mẫu một vài mũi ). - Giáo viên căng vải vào khung thêu để hớng dẫn các thao tác thêu dễ dàng, mũi thêu phẳng và giúp học sinh dễ dàng quan sát đợc các thao tác thêu. - Yêu cầu học sinh nêu và thực hành các thao tác kết thúc đờng thêu. - Giáo viên hớng dẫn nhanh lần thứ hai các thao tác thêu chữ V ; yêu cầu học sinh nhắc lại cách thêu chữ V. - Cho học sinh thực hành. - Học sinh quan sát hình 1 SGK và nhận xét. + Mặt phải tạo thành các chữ V nối nhau liên tiếp giữa hai đờng thẳng song song. Còn mặt trái là đờng khâu với các mũi khâu dài bằng nhau và cách đều nhau. + Thêu chữ V đợc ứng dụng để thêu trang trí viền mép cổ áo, nẹp áo, khăn tay - Học sinh nêu cách vạch dấu. - Cho học sinh lên thực hành thêu tiếp. Cho học sinh khác nhận xét. - Học sinh thực hành các thao tác đờng thêu. - Học sinh nêu lại cách thêu chữ V. - Học sinh thực hành theo nhóm trên giấy (vải) IV - Nhận xét - dặn dò - Giáo viên nhận xét sự chuẩn bị của học sinh, tinh thần, thái độ học tập và quá trình thực hành thêu chữ V của học sinh. - Dặn dò học sinh chuẩn bị dụng cụ đầy đủ để giờ sau tiếp tục thực hành bài : "Thêu chữ V". [...]... nhận bài để đánh giá kết quả học tập của học xét và bổ sung sinh IV - Nhận xét - dặn dò - Giáo viên nhận xét thái độ học tập của học sinh ; nhắc nhở các em cần giúp đỡ gia đình - Dặn dò học sinh chuẩn bị để giờ sau học bài : "Rán đậu phụ" ; Tìm hiểu cách rán đậu phụ ở gia đình thuật rán đậu phụ I - mục tiêu Sau bài học này, học sinh phải : - Nêu đợc những công việc chuẩn bị và các bớc rán đậu phụ... cá nhân hoặc nhóm học sinh - Gọi học sinh nêu cách đánh giá sản phẩm theo mục III - SGK trang 98 - Gọi 2 - 3 em lên đánh giá sản phẩm của các nhóm bạn - Giáo viên nhận xét đánh giá theo 2 mức : + Hoàn thành (A) + Cha hoàn thành (B) + Các sản phẩm hoàn thành sớm, đảm bảo yêu cầu thuật hoặc những sản phẩm mang tính sáng tạo (khác mô hình SGK) đợc đánh giá hoàn thành tốt (A+) - Nhắc nhở học sinh tháo... (SGK) - Giáo viên quan sát, uốn nắm cho - Học sinh thực hành thêu chữ V (Cho những học sinh còn lúng túng học sinh thực hành theo nhóm) Hoạt động 4 : Đánh giá sản phẩm - Giáo viên tổ chức cho các nhóm hoặc - Học sinh trng bày sản phẩm chỉ định học sinh trng bày sản phẩm - Cử 2 - 3 em lên đánh giá sản phẩm - Học sinh đánh giá sản phẩm ; bình của bạn theo yêu cầu ở mục III - SGK phẩm - Giáo viên đánh giá... sinh thực hành - Giáo viên nhận xét, đánh giá Hoạt động 4 : Đánh giá sản phẩm Hoạt động 4 : Đánh giá sản phẩm - Giáo viên tổ chức cho các nhóm hoặc - Học sinh trng bày sản phẩm chỉ định học sinh trng bày sản phẩm - Cử 2 - 3 em lên đánh giá sản phẩm - Học sinh đánh giá sản phẩm ; bình của bạn theo yêu cầu ở mục III - SGK phẩm - Giáo viên đánh giá sản phẩm của học sinh theo hai mức : hoàn thành (A) và... dẫn trớc khi đóng mạch điện) - Học sinh đọc cách đánh giá sản phẩm theo mục III - SGK - Đánh giá sản phẩm theo cách đánh giá SGK - Thực hiện tháo gỡ các chi tiết và thiết bị điện cho vào hộp IV - Nhận xét - dặn dò - Giáo viên nhận xét tinh thần, thái độ học tập và năng thực hành lắp ghép mạch điện của học sinh - Xem trớc bài : "An toàn điện" thuật An toàn điện I - mục tiêu Sau bài học này, học... hình 2 ; thực hành lắp mạch điện mắc nối tiếp - Giáo viên quan sát và uốn nắn cho học sinh còn lúng túng Hoạt động 4 : Đánh giá sản phẩm - Giáo viên tổ chức cho học sinh trng bày cá nhân hoặc nhóm học sinh - Gọi học sinh nêu cách đánh giá sản phẩm theo mục III - SGK trang 102 - Gọi 2 - 3 em lên đánh giá sản phẩm của các nhóm bạn - Giáo viên nhận xét đánh giá theo 2 mức : + Hoàn thành (A) + Cha hoàn... yêu cầu thuật hoặc những sản phẩm mang tính sáng tạo (khác mô hình SGK) đợc đánh giá hoàn thành tốt (A+) - Nhắc nhở học sinh tháo rời các chi tiết và thiết bị điện cho vào hộp điện - Học sinh thực hành theo nhóm - Học sinh thực hành theo nhóm (Chú ý kiểm tra cách nối dây dẫn điện trớc khi đóng công tắc) - Học sinh đọc cách đánh giá sản phẩm theo mục III - SGK - Đánh giá sản phẩm theo cách đánh giá... - Giáo viên giới thiệu bài và nêu mục đích tiết học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 3 : Thực hành - Giáo viên kiểm tra các sản phẩm học sinh trong các giờ trớc - Giáo viên nhận xét và nêu nội dung tiết học này - Hớng dẫn học sinh tiếp tục khâu các - Học sinh thực hiện các thao tác còn lại bộ phận của túi - Thực hành theo nhóm - Cho học sinh thực hành - Giáo viên nhận xét, đánh... thiết : + Một mảnh vải trắng hoặc màu có kích thớc 35cm x 35cm + Kim khâu len + Len (hoặc sợi) khác màu vải + Phấn màu, thớc kẻ, kéo, khung thêu có đờng kính 20 - 25cm III - Các hoạt động dạy - học chủ yếu * Kiểm tra bài cũ : * Giới thiệu bài - Giáo viên nêu mục đích tiết học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 3 : Học sinh thực hành - Giáo viên yêu cầu nhắc lại cách thêu - Gọi 1 -... và cha hoàn thành (B) ; những em hoàn thành sớm, chắc chắn và đúng yêu cầu thuật đợc đánh giá ở mức hoàn thành tốt (A+) IV - Nhận xét - dặn dò - Giáo viên nhận xét sự chuẩn bị của học sinh, tinh thần, thái độ học tập của học sinh - Dặn dò học sinh chuẩn bị dụng cụ đầy đủ để giờ sau học bài : "Lợi ích của việc nuôi gà" thuật Một số dụng cụ nấu và ăn uống trong gia đình I - mục tiêu Sau bài học . đúng thao tác kĩ thuật. Hoạt động 4 : Đánh giá sản phẩm - Giáo viên tổ chức cho các nhóm hoặc chỉ định một số học sinh trng bày sản phẩm. - Giáo viên nhắc lại các yêu cầu đánh giá sản phẩm. (Giáo viên. Giáo viên nhận xét, đánh giá. Hoạt động 4 : Đánh giá sản phẩm Hoạt động 4 : Đánh giá sản phẩm - Giáo viên tổ chức cho các nhóm hoặc chỉ định học sinh trng bày sản phẩm. - Cử 2 - 3 em lên đánh. ghi lên bảng) - Giáo viên đánh giá sản phẩm của học sinh theo hai mức : hoàn thành (A) và cha hoàn thành (B) ; những em hoàn thành sớm, chắc chắn và đúng yêu cầu kĩ thuật đợc đánh giá ở mức hoàn

Ngày đăng: 09/06/2014, 20:38

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

 • Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

 • Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

 • Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

 • Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

 • Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

 • Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

 • Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

 • Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

 • Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

 • Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

 • Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

 • Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

 • Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

 • Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

 • Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

 • Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

 • Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

 • Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

 • Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan