Tài liệu Thiết kế Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 docx

160 1K 4
Tài liệu Thiết kế Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 docx

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Lê kim nhung Thiết kế bi giảng mỹ thuật Nh xuất h nội Lời nói đầu Nhằm đáp ứng nhu cầu GV dạy môn Mĩ thuật lớp 5, biên soạn cuốn: Thiết kế giảng Mĩ thuật - Dựa vào tài liệu này, soạn để lên lớp GV cã thĨ bỉ xung, thay ®ỉi mét sè néi dung, cách dạy khác cho phù hợp với khả năng, trình độ HS Mỗi đợc thiết kế gồm nội dung sau: I Mục đích, yêu cầu học có mục đích kiến thức, kĩ thái độ mà HS cần đạt đợc sau tiết học II Đồ dùng dạy học Bao gồm công tác chuẩn bị đồ dùng GV HS III Hoạt động dạy học Trong sách, cách thiết kế bao gồm hệ thống tổ chức hoạt động, tổ chức dạy học GV HS, từ đến hoạt động tuỳ theo nội dung học Trong hoạt động có đa ta phơng án dự kiến có gợi ý thĨ, tØ mØ nh»m gióp cho GV tỉ chức hoạt động đợc dễ dàng hệ thống câu hỏi đóng mở Những câu hỏi mở nhằm mục đích nâng cao tính sáng tạo, chủ động HS GV vùng, miền khác Hy vọng rằng, sách tài liệu tham khảo cần thiết cho GV giảng dạy lớp Chúng mong nhận đợc nhận xét, góp ý thầy, cô giáo, cán đạo môn để sách ngày đợc hoàn thiện Tác giả Bài Thờng thức mĩ thuật Xem tranh Thiếu nữ bên hoa huệ I Mục đích - yêu cầu Giúp học sinh (HS): ã Hiểu đợc đời nghiệp hoạ sĩ Tô Ngọc Vân ã Cảm nhận đợc giá trị mĩ thuật tranh Thiếu nữ bên hoa huệ Yêu thích, quý trọng tác phẩm nghệ thuật ã Phát triển khả quan sát t hình tợng II Đồ dùng dạy - học ã Tranh Thiếu nữ bên hoa huệ ã Một số tranh khác Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân ã SGK, SGV III Hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động - GV giới thiệu vài nét sơ lợc - HS ý lắng nghe nội dung môn Mĩ thuật lớp + Hôm buổi học năm học thởng thức giá trị nghệ thuật qua tranh Thiếu nữ bên hoa huệ Hoạt động Giới thiệu vài nét hoạ sĩ Tô Ngọc Vân - Tổ chức cho HS xem tranh đà - HS quan sát tranh mẫu tr.4 SGK chuẩn Hoạt động dạy Hoạt động học - GV nêu câu hỏi: - HS trả lời + Những nét tiểu sử + Ông hoạ sĩ tài đóng hoạ sĩ Tô Ngọc Vân: góp lớn cho mĩ thuật Việt Nam + Ông sinh năm 1906 1954 công tác chiến dịch Điện Biên Phủ + Tốt nghiệp khoá II (1926-1931) trờng Mĩ thuật Đông Dơng + Giai đoạn 1939-1944 thời kì sung sức Ông với chất liệu chủ đạo sơn dầu - GV nêu câu hỏi: Những tác - HS trả lời: phẩm tiếng hoạ sĩ Tô + Thiếu nữ bên hoa huệ: 1943 Ngọc Vân? + Thiếu nữ bên hoa sen: 1944 + Hai thiếu nữ em bé: 1944 - Ngoài tác phẩm thiếu nữ - HS trả lời Ông vẽ đề tài khác + Đi thuyền sông Hơng: nữa? tranh sơn dầu + Đốt đuốc học: mầu nớc + Bừa đồi: mầu nớc + Buổi tra: sơn dầu - GV khắc sâu kiến thức cho HS - HS ý lắng nghe bổ sung thêm: + Ngoài tác phẩm kể ông có nhiều tác phẩm khác + Sau Cách mạng tháng Tám Ông làm hiệu tr−ëng Tr−êng MÜ tht ViƯt Nam ë ViƯt B¾c + Năm 1996 ông đợc giải thởng Hồ Chí Minh Văn học - Nghệ thuật Hoạt động dạy Hoạt động học - GV tổng kết: + Tô Ngọc Vân hoạ sĩ thuộc lớp ngời dựng móng hội hoạ đại Việt Nam + Ông hoạ sĩ thành công với chất liệu tranh sơn dầu Nhiều tác phẩm Tô Ngọc Vân đợc lu giữ Bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam Hoạt động Xem tranh thiếu nữ bên hoa huệ - GV: yêu cầu HS quan sát tranh - HS : quan sát - GV: Đặt câu hỏi - HS: trả lời + Hình ảnh + Hình thiếu mặc áo dài trắng tranh gì? + Hình mảng đơn giản, chiếm + Hình ảnh đợc vẽ nh phần lớn diện tích tranh nào? + Ngoài hình ảnh thiếu nữ, + Bình hoa đặt bàn có hình ảnh khác + Màu sắc chủ đạo trắng, xanh, + Màu sắc tranh? hồng + Chất liệu sơn dầu + Tranh vẽ chất liệu gì? - GV nêu câu hỏi: Cảm nhận - HS nêu cảm nhận cá nhân em vỊ bøc tranh nµy nh− thÕ nµo? - Sau HS nêu cảm nhận - HS ý lắng nghe GV bổ sung thêm hệ thống lại nội dung kiến thức + Đây tranh tiêu biểu hoạ sĩ Tô Ngọc Vân với chất liệu sơn dầu + Bố cục đơn giản, cô đọng làm bật hình ảnh ngời thiếu nữ thành thị duyên dáng + Đây tác phẩm đẹp, có sức lôi cuốn, hấp dẫn ngời xem, gần gũi với tâm hồn ngời Việt Nam Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động Nhận xét đánh giá - GV nhËn xÐt tiÕt häc - HS chó ý l¾ng nghe, tiếp thu + Khêu gợi hứng thú, tù tin ý kiÕn cđa GV cđa HS + §éng viên HS tự suy nghĩ, t hình tợng + Khen ngợi cá nhân, nhóm HS có tính thần học tập tốt GV dặn dò: + Về nhà HS đọc thêm hoạ sĩ Tô Ngọc Vân tr.11 SGK + Su tầm thêm tranh hoạ sĩ Tô Ngọc Vân tập quan sát, t hình tợng để rút nhận xét riêng + Su tầm số tranh trang trí màu sắc, quan sát màu sắc thiên nhiên để học Bài VÏ trang trÝ Mμu s¾c trang trÝ I Mục đích - yêu cầu Giúp học sinh: ã Hiểu vai trò màu sắc trang trí ý nghĩa ã Biết cách vẽ màu cách hài hoà theo cảm nhận riêng ã Nắm đợc cách sử dụng màu sắc trang trí II Đồ dùng dạy - học ã Tranh mẫu, vật mẫu đợc trang trí ã Một số trang trí hình (hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật, đờng diềm) ã Một số hình hoạ tiết vẽ nét phóng to ã Hộp mầu, bảng pha mầu, giấy vẽ khổ lớn A3 III Hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động - GV: Giới thiƯu mét sè tranh - HS chó ý quan s¸t mẫu, vật mẫu đà đợc trang trí - GV: gợi mở - HS lắng nghe + Mầu sắc làm cho đồ vật nh vẽ đợc trang trí đẹp hơn, sinh động + Mầu sắc đợc đặt cạnh phù hợp làm tôn vẻ đẹp Hoạt động dạy Hoạt động học đồ vật định trang trí + Hôm học cách sử dụng màu sắc trang trí Hoạt động Quan sát nhận xét - GV yêu cầu học sinh quan s¸t - HS quan s¸t c¸ch trang trÝ mầu vật mẫu đợc trang trí H1 sắc vật mẫu, H1 tr.6 SGK tr.6 SGK - GV đặt câu hỏi - HS trả lời + Trong (đồ vật) trang trí thờng có mầu + Bốn đến năm mầu + Mỗi mầu đợc vẽ nh nào? + Đợc vẽ hình giống + Mầu mầu hoạ tiết đợc vẽ nh nào? + Vẽ khác + Vẽ mầu đều, có đậm, có nhạt + Vẽ mầu nh đẹp - GV khái quát bổ - HS lắng nghe sung Hoạt động Cách vẽ - GV gọi HS đọc mục tr.7 - HS đọc to cho lớp nghe SGK - GV h−íng dÉn HS c¸ch pha - HS quan sát trộn mầu, phối hợp mầu + Dùng mầu bột mầu nớc, pha trộn để tạo thành số mầu có đậm nhạt sắc thái khác + Lấy mầu đà pha vẽ vào 10 Bài 33 Vẽ trang trí Trang trí cổng trại lều trại thiếu nhi I Mục đích - yêu cầu ã Rèn luyện kỹ thực hành vẽ trang trí cho HS ã Hiểu đợc ý nghĩa trại hè yêu thích tham gia hoạt động tập thể II Đồ dùng dạy - học ã ã ã ã Một số tranh, ảnh cổng trại, lều trại, vẽ HS năm trớc Máy chiếu (nếu có điều kiện) Hình gợi ý cách trang trí Giấy vẽ, bút chì, thớc kẻ, tẩy, mầu vẽ III Hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt ®éng khëi ®éng - GV: KiĨm tra bµi thùc hµnh: - HS: Trả tập nhà vẽ mầu vẽ theo mẫu nhận xét + Cách bố cục + Cách vẽ hình + Cách vẽ mầu + Xếp loại - GV: Giới thiệu + Sinh hoạt trại hè hoạt động bổ ích lý thú 146 - HS: Chú ý lắng nghe Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động Quan sát - nhËn xÐt - GV: Cho HS quan s¸t mét số - HS quan sát tranh ảnh trang trí cổng trại, lều trại đà chuẩn bị sẵn + Cho HS xem đoạn + HS: xem phim phim hoạt động cắm trại (nếu có điều kiện) + Xem hình tham khảo + Quan sát hình tr 101 SGK SGK - GV: Đặt câu hỏi gợi ý - HS: trả lời + Hội trại thờng đợc tổ + Vào ngày lễ hội thờng có chức vào dịp nhiều đơn vị tham gia + Các phần trại? + Cổng trại lều trại đợc trang trí đẹp hút ngời xem - GV: Bỉ sung kiÕn thøc - HS: Chó ý lắng nghe + Cổng trại mặt trại + Cổng trại gồm có: cổng hàng đợc làm với nhiều kiểu dáng rào đợc trang trí cờ, hoa, khác nhau, nhng có hoa văn cổng, hàng rào đợc trang trí cờ, hoa, hình vẽ đẹp + Lều trại trung tâm + Lều trại với hình dáng: Chữ trại với nhiều hình dáng nhật, tam giác, đờng tròn đợc phong phú nh hình chữ nhật, trang trí nóc, mái xung quanh hình tam giác, hình tròn đợc trang trí đẹp nóc, mái xung quanh + Vật liệu để làm trại + Vật liệu: tre, nứa, vải, giấy mầu phong phú đa dạng Hoạt động Cách vẽ - GV: Cho HS quan sát hình gợi - HS: Quan sát hình gợi ý ý cách trang trí cổng lều 147 Hoạt động dạy Hoạt động học trại đà chuẩn bị + Cho HS xem hình tham + Xem H2, H3 tr 102, H4 H5 tr khảo SGK 103 SGK - GV: Gợi ý bớc trang trí - HS: Lắng nghe ghi nhớ a) Trang trí cổng trại: + Vẽ hình cổng, hàng rào + Chọn, vẽ hình dáng cổng, hàng rào (có thể trang trí đối xứng hay không đối xứng) + Vẽ trang trí + Kẻ chữ, trang trí đờng diềm, cờ, hoa cho cổng hàng rào + Vẽ mầu + Dùng mầu vui tơi rực rỡ b) Trang trí lều trại + Vẽ hình dáng lều trại + Chọn hình dáng lều trại để bố trí bố cục cho cân khổ giấy vẽ + Trang trí lều trại + Lựa chọn hình dáng trang trí hoạ tiết cho phù hợp với hình dáng lều trại (tam giác, chữ nhật, hình trßn ) - GV: Bỉ sung kiÕn thøc - HS: Chú ý lắng nghe + Không nên chọn nhiều hình ảnh, phải có hình ảnh trọng tâm + Khi trang trí cần ý tới mảng hình, chữ, mảng to, mảng nhỏ phải cân đối hài hoà với tạo nên thay đổi hấp dẫn Hoạt ®éng Thùc hµnh - GV: Cã thĨ cho HS lµm theo - HS: Thùc hµnh theo sù h−íng dÉn yêu cách sau: cầu GV 148 Hoạt động dạy Hoạt động học + Nhóm 1, + Vẽ, trang trí cổng trại theo chủ đề nhóm lựa chọn vào khæ giÊy A4 + Nhãm 3, + VÏ, trang trí lều trại theo ý thích vào khổ giấy A4 - GV: Yêu cầu nhóm HS tìm - HS: Các nhóm thảo luận, trao đổi để chọn chủ đề khác để tìm chủ đề cho nhóm ®Ĩ thùc vÏ cã néi dung phong phó hiƯn bµi vẽ + HS tham khảo + Tham khảo mẫu cổng, lều trại mẫu cổng trại, lều tr¹i ë tr 102, 103 SGK SGK - GV: Quan sát chung hớng - HS: Làm tập thực hành theo dẫn nhóm cách thực h−íng dÉn cđa GV trang trÝ cỉng, lỊu tr¹i - GV: Yêu cầu HS hoàn thành - HS: Hoàn thiện chi tiết, mầu sắc thực hành Hoạt động Nhận xét đánh giá - GV: Chọn vài vẽ - HS: Chú ý lắng nghe HS để nhận xét + Cách tìm hình dáng chung cho cổng, lều trại + Cách vẽ, trang trí (bố cục, mầu sắc) + Chọn vẽ đẹp làm sản phẩm trng bầy - GV: Nhận xét chung tiết học - HS: Chú ý lắng nghe tiếp thu ý kiến nhận xét GV Dặn dò: + Về nhà vẽ trang trí cổng trại, lều trại vào thực hành + Quan sát phong cảnh thiên nhiên xung quanh, hình dáng đồ vật, vật để phục vụ cho vẽ sau 149 Bài 34 Vẽ tranh Đề ti tự chọn I Mục đích - yêu cầu ã Củng cố kiến thức kỹ thực hành cho HS thùc hiƯn vÏ tranh theo ý thÝch • Làm phát triển khả quan sát, sáng tạo HS II Đồ dùng dạy - học ã Một số tranh, ảnh hoạ sĩ, HS năm trớc đề tài khác ã Giấy vẽ, bút chì, thớc kẻ, tẩy, mầu vẽ III Hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi ®éng - GV: KiĨm tra vë thùc hµnh bµi - HS: Trả tập nhà vẽ trang trí cổng, lều trại nhận xét + Cách vẽ hình dáng cổng trại lều trại + Cách trang trí + Chọn số đẹp để làm sản phẩm trng bày - HS: Chú ý lắng nghe - GV: Giíi thiƯu bµi míi + Xung quanh ta cã rÊt nhiều cảnh vật đẹp Hôm cô em tìm chọn nội dung mà thích để thể tranh 150 Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động Tìm, chọn nội dung đề tài - GV: Cho HS quan sát tranh - HS: Quan sát ảnh với đề tài khác - GV: Đặt câu hỏi gợi ý - HS: Trả lời + Em có nhận xét đề tài + Phong phú hấp dẫn (phong mà tranh thể cảnh hoạt động ngày lễ hội, chân dung, tranh tĩnh vật ) + Cách bố cục + Mỗi tranh vẻ, sáng tạo, tranh? mầu sắc hài hoà mảng, bố cục cân đối, hợp lý + Cảm nhận em + Phát biểu nhận xét cảm nhận tranh riêng - HS chó ý l¾ng nghe - GV: Bỉ sung nhËn xÐt + Khi quan sát cảnh vật xung quanh có cảm xúc riêng, t hình tợng riêng tạo nên nội dung phong phú để thể vẽ Hoạt động Cách vÏ - GV: Cho HS quan s¸t mét sè - HS: Quan sát nhận biết bớc hình vẽ gợi ý đà chuẩn bị tiến hành - GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS - HS: Trả lời cách vẽ đà học + VD: a) Vẽ đề tài trờng em + Chọn hình ảnh nào? + Khung cảnh trờng, chân dung thầy giáo, cô giáo, hoạt động nhà trờng 151 Hoạt động dạy Hoạt động học b) Vẽ phong cảnh + Chọn hình ảnh + Khung cảnh phố em (làng em), nào? phong cảnh Hồ Gơm - HS chó ý l¾ng nghe - GV: NhËn xÐt + Dï nội dung HS phải tuân theo trình tự bớc vẽ nh đà đợc học bøc tranh vÏ cã néi dung (cã träng t©m) thể đợc rõ chủ đề vẽ Hoạt động Thực hành - GV: Có thể xếp HS cã ý thÝch - HS: Thùc hµnh theo sù h−íng dÉn cđa vÏ gièng vµo mét nhãm GV + Nhóm + Vẽ đề tài phong cảnh, m«i tr−êng xung quanh + Nhãm + VÏ vỊ chân dung + Nhóm + Vẽ vật - GV: Quan sát bao quát lớp - HS: Thể nội dung đà chọn vào vẽ theo bớc đà hớng dẫn HS thĨ hiƯn néi häc dung vÏ cđa tõng HS, tõng nhóm + Nhớ lại đặc điểm, hình dáng + Gợi ý cho HS cách xếp hình ảnh chính, chi tiết phụ để hình ảnh, cách bố cục làm vẽ có bố cục cân đối hài mảng hình, cách vẽ mầu cho hoà phù hợp với nội dung tranh + Chủ động tìm tòi chủ đề + Khuyến khích động viên nội dung vẽ HS, nhóm học sinh sáng tạo, thể nhiều nội dung khác để thực hành phong phú, chủ đề vẽ đa dạng đáp ứng 152 Hoạt động dạy Hoạt động học đợc yêu cầu vẽ - GV: Yêu cầu HS kết thúc - HS: Chỉnh sửa lại chi tiết hình ảnh, vẽ mầu sắc hoàn thành tập Hoạt động Nhận xét đánh giá - GV: Chän mét sè tranh vÏ ®Đp - HS: Quan sát lắng nghe để tự đánh giá kết vẽ (của số đề tài HS tự chọn nhóm mình) để nhận xét + Cách chọn nội dung theo chủ đề + Cách vẽ mảng hình (chính, phụ, chi tiết) + Cách vẽ mầu + Chọn số vẽ đẹp để trng bày - GV: NhËn xÐt chung tiÕt häc - HS: Chó ý lắng nghe tiếp thu ý kiến GV + Biểu dơng HS đà phát huy đợc tính sáng tạo, cách thể cảm xúc tốt vẽ + Nhắc nhở HS cha đáp ứng đợc yêu cầu thực hành nên luyện tập nhiều + Xếp loại tiết học * Dặn dò: + Về nhà vẽ tranh theo đề tài tự chọn vào thực hành + Giữa nhóm học, tổ chọn sản phẩm nặn đẹp, vẽ đẹp cá nhân, nhóm để trng bày 153 Bài 35 Tổng kết năm học Ôn tập - trng by bi vẽ, nặn đẹp I Mục đích - yêu cầu ã Giúp HS hệ thống lại kiến thức đà học năm ã Giúp HS GV thấy đợc thành đạt đợc tồn cha đáp ứng đợc với yêu cầu việc học tập môn mỹ thuật ã Giúp phụ huynh HS cán quản lý nhận biết đợc kết học tập em, HS II Đồ dùng dạy - học ã Một số tranh vẽ, nặn đà đợc lựa chọn phân môn đà học ã Giấy Ao, băng dính, hộp màu, bút vẽ III Hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động Ôn tập nội dung kiÕn thøc - GV: Nªu néi dung kiÕn thøc - HS: Tổng kết đánh giá kết học tập phân môn đặt câu hỏi gợi ý a) Phân môn vẽ trang trí - HS: Trả lời + Gồm nội dung + Gồm trang trí mầu sắc, trang trí hoạ tiết, trang trí đối xứng + Yêu cầu phân + Hiểu đợc tác dụng mầu sắc, môn cách trang trí hoạ tiết, trang trí đờng diềm, trang trí đối xứng qua trục dạng hình b) Phân môn vẽ tranh theo đề tài 154 Hoạt động dạy Hoạt động học + Gồm nội dung + Vẽ đề tài trờng em, đề tài quân đội, đề tài môi trờng + Yêu cầu phân + Chọn đợc hình ảnh môn chính, phụ, chi tiết bổ sung cho tranh sinh động, phù hợp với nội dung đề tài, biết cách bố cục tranh cân đối hình vẽ mầu sắc - GV: Bổ sung tiếp phân - HS: Chú ý lắng nghe trả lời môn lại: vẽ theo mẫu vật, nặn tạo dáng, cắt xé dán giấy - GV: NhËn xÐt vỊ kÕt qu¶ tiÕp - HS: Chó ý lắng nghe nhận mặt đạt cha đạt nhận kiến thức môn mĩ häc tËp m«n mÜ tht tht líp cđa HS + Những mặt đạt đợc so với yêu cầu dạy học môn mĩ thuật + Những mặt hạn chế HS Hoạt động Trng bày vẽ, nặn đẹp - GV: Cho HS trình bày - HS: Chia làm nhóm thực vẽ, nặn theo cách sau: theo phân công GV + Nhóm + Chọn vẽ đẹp theo phân môn vẽ trang trí, dán vào khổ A0 (làm nẹp, bo, đề tên nhóm, HS thực vẽ) + Nhóm + Chọn vẽ đẹp theo phân môn: vẽ theo đề tài + Nhóm + Chọn vẽ đẹp phân môn: vẽ theo mẫu vật 155 Hoạt động dạy + Nhóm Hoạt động học + Trình bầy mẫu nặn tạo dáng theo chủ đề, vào khay tròn bìa cứng cắt tròn - GV: Tỉ chøc cho HS tr−ng bµy - HS: Trang trí xếp vẽ, nặn nơi thuận tiện (nếu trờng có điều kiện trng bầy phòng mĩ thuật nhà trờng) Hoạt động Đánh giá kết - GV: Tổ chức cho HS (phụ - HS: Trao đổi thảo luận rút nhận xét huynh nhà quản lý) tham quan + Nhận xét thành đạt đợc + Những mặt cha đạt + Đề phơng pháp học tập - GV: Tổng kết năm học - HS: Chú ý lắng nghe + Tuyên dơng khen thởng HS có tác phẩm đẹp + Tuyển chọn tác phẩm đẹp làm ĐDDH tác phẩm dự thi 156 Mục lục Trang Lời nói đầu Bµi 1: Th−êng thøc mÜ thuËt Xem tranh ThiÕu nữ bên hoa huệ Bài 2: Vẽ trang trí Màu sắc trang trí Bài 3: Vẽ tranh §Ị tµi Tr−êng em 13 Bµi 4: VÏ theo mÉu Khối hình hộp khối hình cầu 17 Bài 5: Tập nặn tạo dáng Nặn vật quen thuộc 22 Bµi 6: VÏ trang trÝ VÏ häa tiÕt trang trÝ đối xứng qua trục 27 Bài 7: Vẽ tranh Đề tài An toàn giao thông 34 Bài 8: Vẽ theo mẫu Mẫu vẽ có dạng hình trụ hình cầu 39 Bài 9: Thờng thức mĩ thuật Giới thiệu sơ lợc điêu khắc cổ VN 44 Bài 10: Vẽ trang trí Trang trí đối xứng qua trục 49 Bài 11: Vẽ tranh Đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 54 Bµi 12: VÏ theo mÉu MÉu vÏ cã hai vật mẫu 59 Bài 13: Tập nặn tạo dáng Nặn dáng ngời 64 Bài 14: Vẽ trang trí Trang trí đờng diềm đồ vật 68 Bài 15: Vẽ tranh Đề tài Quân đội 73 Bài 16: Vẽ theo mÉu MÉu vÏ cã hai vËt mÉu 77 Bµi 17: Th−êng thøc mÜ thuËt Xem tranh Du kÝch tËp b¾n 81 Bài 18: Vẽ trang trí Trang trí hình chữ nhật 85 Bài 19: Vẽ tranh Đề tài Ngày tết, lễ hội mùa xuân 89 Bài 20: Vẽ theo mÉu MÉu vÏ cã hai hc ba vËt mÉu 94 Bài 21: Tập nặn tạo dáng Đề tài tự chọn 98 Bài 22: Vẽ trang trí Tập kẻ kiểu chữ in hoa nét nét đậm 102 157 Bài 23: Vẽ tranh Đề tài tự chọn 106 Bài 24: Vẽ theo mÉu MÉu vÏ cã hai hc ba vËt mÉu 110 Bài 25: Thờng thức mĩ thuật Xem tranh Bác Hồ công tác 114 Bài 26: Vẽ trang trí Tập kẻ kiểu chữ in hoa nét nét đậm 118 Bài 27: Vẽ tranh Đề tài Môi trờng 122 Bài 28: Vẽ theo mẫu Mẫu vẽ có hai ba vật mẫu (vẽ mầu) 126 Bài 29: Tập nặn tạo dáng Đề tài Ngày hội 130 Bài 30: Vẽ trang trí Trang trí đầu báo tờng 134 Bài 31: Vẽ tranh Đề tài ớc mơ em 138 Bài 32: VÏ theo mÉu VÏ tÜnh vËt (vÏ mµu) 142 Bài 33: Vẽ trang trí Trang trí cổng trại lều trại thiếu nhi 146 Bài 34: Vẽ tranh Đề tài tự chọn 150 Bài 35: Tổng kết năm học Trng bày vẽ, nặn đẹp 154 158 Thiết kế bi giảng Mĩ thuật Lê Kim Nhung Nh xuất h nội Chịu trách nhiệm xuất bản: Nguyễn khắc oánh Chịu trách nhiệm nội dung quyền: Công ty tnhh sách giáo dục hải anh Biên tập: Phạm Quốc Tuấn Trình bày: Thu Thuỷ Vẽ bìa: Nguyễn Tuấn Sửa in: Phạm Quốc Tuấn Mà số: 373 − 373 (V ) 01g GV / 718 / 06 HN − 06 159 ThiÕt kÕ bμi gi¶ng mÜ thuËt - In 2000 cuèn, khæ 17 x 27 cm, Giấy phép xuất sốGV/ ./CXB cấp ngày 10-12-06 In xong nộp lu chiểu quý IV năm 2006 160 ... Mĩ thuật lớp 5, biên soạn cuốn: Thiết kế giảng Mĩ thuật - Dựa vào tài liệu này, soạn để lên lớp GV bổ xung, thay đổi số nội dung, cách dạy khác cho phù hợp với khả năng, trình độ HS Mỗi đợc thiết. .. nâng cao tính sáng tạo, chủ động HS GV vùng, miền khác Hy vọng rằng, sách tài liệu tham khảo cần thiết cho GV giảng dạy lớp Chúng mong nhận đợc nhận xét, góp ý thầy, cô giáo, cán đạo môn để sách... sử + Ông hoạ sĩ tài đóng hoạ sĩ Tô Ngọc Vân: góp lớn cho mĩ thuật Việt Nam + Ông sinh năm 1906 1 954 công tác chiến dịch Điện Biên Phủ + Tốt nghiệp khoá II (1926-1931) trờng Mĩ thuật Đông Dơng

Ngày đăng: 23/02/2014, 10:20

Hình ảnh liên quan

+ Đ−ợc vẽ ở những hình giống nhau - Tài liệu Thiết kế Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 docx

c.

vẽ ở những hình giống nhau Xem tại trang 10 của tài liệu.
• Biết tìm, chọn nội dung đề tài và các hình ảnh chính, phụ. - Tài liệu Thiết kế Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 docx

i.

ết tìm, chọn nội dung đề tài và các hình ảnh chính, phụ Xem tại trang 13 của tài liệu.
+ Xác định đúng khung hình chung và khung hình riêng - Tài liệu Thiết kế Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 docx

c.

định đúng khung hình chung và khung hình riêng Xem tại trang 20 của tài liệu.
kéo hình dáng, chi tiết để tạo dáng con vật cho sinh động - Tài liệu Thiết kế Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 docx

k.

éo hình dáng, chi tiết để tạo dáng con vật cho sinh động Xem tại trang 24 của tài liệu.
+ Chọn nội dung, các hình ảnh chi tiết. - Tài liệu Thiết kế Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 docx

h.

ọn nội dung, các hình ảnh chi tiết. Xem tại trang 38 của tài liệu.
+ Vẽ khung hình chung và riêng của từng mẫu vật. - Tài liệu Thiết kế Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 docx

khung.

hình chung và riêng của từng mẫu vật. Xem tại trang 41 của tài liệu.
+ Quan sát thêm các đồ vật có dạng hình trụ và hình trụ cầu ở xung quanh chúng ta. - Tài liệu Thiết kế Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 docx

uan.

sát thêm các đồ vật có dạng hình trụ và hình trụ cầu ở xung quanh chúng ta. Xem tại trang 43 của tài liệu.
+ Quan sát các hình minh hoạ trong SGK. - Tài liệu Thiết kế Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 docx

uan.

sát các hình minh hoạ trong SGK. Xem tại trang 45 của tài liệu.
• Một sốbài vẽ mẫu về trang trí đối xứng: hình vng, hình trịn, tam giác, chữ nhật, đ−ờng diềm - Tài liệu Thiết kế Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 docx

t.

sốbài vẽ mẫu về trang trí đối xứng: hình vng, hình trịn, tam giác, chữ nhật, đ−ờng diềm Xem tại trang 49 của tài liệu.
+ Hình tr 35 SGK. + Hoạt động chào mừng ngày 20-11.  + Hình tr 36 SGK.  + Tặng hoa cô giáo - Tài liệu Thiết kế Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 docx

Hình tr.

35 SGK. + Hoạt động chào mừng ngày 20-11. + Hình tr 36 SGK. + Tặng hoa cô giáo Xem tại trang 55 của tài liệu.
+ Không vẽ quá nhiều hình ảnh làm cho bố cục tranh r−ờm rà. - Tài liệu Thiết kế Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 docx

h.

ông vẽ quá nhiều hình ảnh làm cho bố cục tranh r−ờm rà. Xem tại trang 56 của tài liệu.
+ Vẽ khung hình cho đúng và cân đối về tỷ lệ mẫu. - Tài liệu Thiết kế Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 docx

khung.

hình cho đúng và cân đối về tỷ lệ mẫu. Xem tại trang 62 của tài liệu.
+ Các hình tham khảo ở SGK. - Tài liệu Thiết kế Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 docx

c.

hình tham khảo ở SGK. Xem tại trang 69 của tài liệu.
+ Ngồi hình ảnh chính ra cịn có hình ảnh nào? - Tài liệu Thiết kế Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 docx

g.

ồi hình ảnh chính ra cịn có hình ảnh nào? Xem tại trang 83 của tài liệu.
- GV: Cho HS quan sát hình vẽ gợi ý đã đ−ợc chuẩn bị. - Tài liệu Thiết kế Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 docx

ho.

HS quan sát hình vẽ gợi ý đã đ−ợc chuẩn bị. Xem tại trang 87 của tài liệu.
+ Khi vẽ các mảng hình phải làm nổi bật trọng tâm, tránh vẽ các mảng hình rời rạc, khơng cân đối với khung hình - Tài liệu Thiết kế Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 docx

hi.

vẽ các mảng hình phải làm nổi bật trọng tâm, tránh vẽ các mảng hình rời rạc, khơng cân đối với khung hình Xem tại trang 88 của tài liệu.
sắp xếp các hình ảnh làm sao cho nổi bật nội dung đề tài. - Tài liệu Thiết kế Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 docx

s.

ắp xếp các hình ảnh làm sao cho nổi bật nội dung đề tài. Xem tại trang 92 của tài liệu.
phận cân đối, hình vẽ rõ đặc điểm.  + Mầu sắc  + Có các độ đậm, nhạt. - Tài liệu Thiết kế Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 docx

ph.

ận cân đối, hình vẽ rõ đặc điểm. + Mầu sắc + Có các độ đậm, nhạt. Xem tại trang 96 của tài liệu.
+ Xem hình tham khảo trong SGK. - Tài liệu Thiết kế Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 docx

em.

hình tham khảo trong SGK. Xem tại trang 99 của tài liệu.