Giáo án Kĩ thuật lớp 4 HK1

25 778 2
Giáo án Kĩ thuật lớp 4 HK1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tuần 1 Kĩ thuật Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu I- Mục tiêu: Học sinh biết đợc đặc điểm, tác dụng và cách sử dụng, bảo quản những vật liệu, dụng cụ đơn giản để cắt , khâu, thêu. Biết cách và thực hiện đợc thao tác xâu chỉ vào kim và vê nút chỉ. Giáo dục ý thức an toàn lao động. II- Đồ dùng dạy học: Một số mẫu vải, chỉ khâu và chỉ thêu các màu.Kim khâu, kim thêu các cỡ. Kéo cắt chỉ, kéo cắt vải.Khung thêu cầm tay, sap hoặc nến, phấn màu, thớc dẹt, thớc dây, đê, khuy cài khuy bấm.Một số sản phẩm may, khâu, thêu. III- Hoạt động dạy và học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.ổn định 2.Kiểm tra: 3. Bài mới: Giới thiệu: GV đa ra các sản phẩm may, thêu, khâu để giới thiệu vào bài, nêu mục đích , yêu cầu tiết học. 3.Hoạt động 1: Hớng dẫn quan sát, nhận xét về vật liệu . a)Vải Nêu đặc điểm của vải GV nhận xét, kết luận nội dung a Hớng dẫn chọn vải phù hợp . b)Chỉ GV giới thiệu mẫu chỉ, phân biệt chỉ khâu và chỉ thêu. GV kết luận nội dung b 4.Hoạt động 2: Hớng dẫn tìm hiểu đặc điểm, cách sử dụng kéo. Phân biệt kéo cắt vải và kéo cắt chỉ GV làm mẫu cách cầm kéo, cách cắt vải Gọi h/s làm mẫu, yêu cầu lớp tập làm. 5.Hoạt động 3: Hớng dẫn quan sát nhận xét vật liệu, dụng cụ khác. GV lần lợt giới thiệu và cho h/s nêu hiểu biết về các vật liệu và các dụng cụ khác IV- Hoạt động nối tiếp: 1- Củng cố:Nhận xét tiết học. 2- Dặn dò:Dặn h/s chuẩn bị tiết 2: Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, may, thêu. Hát Vật liệu dụng cụ cắt, khâu, thêu. Quan sát mẫu Nghe GV giới thiệu Quan sát các mẫu vải Màu sắc, hoa văn, độ dày, mỏng Vài em đọc kết luận a Chọn vải trắng sợi bông hoặc sợi pha. Quan sát mẫu chỉ, nêu đặc điểm. vài em đọc kết luận b Quan sát hình 2 Nêu nhận xét về đặc điểm, tác dụng . Quan sát hình 3 2 em làm mẫu, cả lớp tập cầm kéo. Quan sát hình 6 và mẫu do GV đa ra Nghe Vài em nêu tác dụng Tuần 2 Kỹ thuật Vật liệu, dụng cụ cắt , may,khâu, thêu(tiết 2) I- Mục tiêu: -Tìm hiểu đặc điểm , cách sử dụng các vật liệu,dụng cụ cắt ,may, khâu,thêu đơn giản. -Thực hành xâu chỉ vào kim vê nút chỉ . -Giáo dục H/s ý thức yêu lao động. II- Đồ dùng dạy học: Bộ đồ dùng cắt may khâu thêu lớp 4. III-Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.ổn định tổ chức 2 Kiểm tra: 3.Dạy bài mới a)Giới thiệu bài: MĐ-YC b)HĐ1: Hớng dẫn tìm hiểu đặc điểm và cách sử dụng kim. Có những cỡ kim nào ? Có những loại kim nào? Nêu đặc điểm Để xâu đợc chỉ cần làm gì ? Vì sao phải nút chỉ ? GV làm mẫu xâu chỉ , vê nút chỉ. c)HĐ2:Thực hành. Thực hành xâu kim, vê nút chỉ GV chia nhóm theo bàn GV chỉ dẫn ,giúp đỡ H/s chậm GV đánh giá kết quả thực hành GV nhận xét Hát Vài em nêu cách chọn vải để thêu Nghe giới thiệu H/s quan sát hình 4. Mở hộp kim Trả lời các cỡ kim: cỡ to,cỡ vừa,cỡ nhỏ. Trả lời các loại kim: kim khâu, kim thêu. Mũi kim nhọn sắc, thân kim nhỏ,đuôi kim hơi dẹt, có lỗ để xâu chỉ. Quan sát hình 5a, b,c.Nêu cách xâu chỉ vào kim(SGK) Nêu cách xâu chỉ ,vê nút chỉ: 2 em nêu Khâu không bị tuột. H/s quan sát. Vài em tập làm trớc lớp Các bàn kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng. H/s thực hành xâu chỉ vào kim , vê nút chỉ. Vài em thực hành trớc lớp Lớp nhận xét IV- Hoạt động nối tiếp: 1- Củng cố: GV nhận xét tiết học 2 - Dặn dò: Dặn h/s chuẩn bị đồ dùng học tiết 3: Bộ đồ dụng cắt may lớp 4. Tuần 3 Kĩ thuật Cắt vải theo đờng vạch dấu I- Mục tiêu: -H/s biết cách vạch dấu trên vải và cắt theo đờng vạch. -Các emvạch đợc đờng dấu trên vải(vạch đờng thẳng,đờng cong) và cát đợc vải đúng theo đờng vạch dấu(đờng cắt có thể mấp mô). Giáo dục ý thức an toàn lao động . II- Đồ dùng dạy học: Mẫu một mảnh vải vạch dấu đờng thẳng, đờng cong.Bộ đồ dùng cắt may lớp 4 III- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra: 3. Dạy bài mới: a)Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu b) Hoạt động 1: Hớng dẫn quan sát, nhận xét mẫu. GV giới thiệu mẫu, yêu cầu h/s nhận xét. Nhận xét bổ xung câu trả lời của h/s. c)Hoạt động 2:Hớng dẫn thao tác kĩ thuật. - Vạch dấu trên vải: Đính mảnh vải lên bảng Nêu 1 số điểm cần lu ý(SGV 19) d)Hoạt động 3:Thực hành vạch dấu,cắt vải Hớng dẫn h/s quan sát hình 2a,b GV nhận xét, bổ xung Gọi h/s đọc ghi nhớ e)HS thực hành vạch dấu và cắt vải Kiểm tra dụng cụ học tập Nêu thời gian và yêu cầu thực hành GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ h/s chậm. g)Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập GV tổ chức trng bày sản phẩm của h/s Nêu các tiêu chuẩn đánh giá(SGV 20) GV nhận xét, xếp loại kết quả thực hành theo 2 mức: Hoàn thành, cha hoàn thành. Hát Vài em thực hành xâu kim, vê nút chỉ. Nghe giới thiệu Học sinh quan sát, nêu tác dụng của việc vạch dấu, cắt vải theo dấu. 2 h/s lên bảng vạch đờng cong và đờng thẳng. HS quan sát hình SGK. Nêu cách cắt vải 2 em thực hiện HS tự kiểm tra theo bàn Nghe Thực hành vạch 2 dấu thẳng dài 15 cm, 2 dấu đờng cong dài 15 cm.Sau đó cắt vải. HS trng bày sản phẩm theo tổ Nghe Tự xếp loại, nhận xét. IV-Hoạt độngnối tiếp: 1- Củngcố: GV nhận xét tiết học, kết quả thực hành. 2- Dặndò:Hớng dẫn chuẩn bị đồ dùng tiết 4: Bộ đồ dùng cắt may lớp 4 Kĩ thuật- tuần 4 Khâu thờng I- Mục tiêu: -Học sinh biết cách cầm vải, kim, lên kim, xuống kim khi khâu. - Biết cách khâu , khâu đợc các mũi khâu thờng theo đờng dấu(Các mũi khâu có thể cha đều, đờng khâu có thể bị dúm). - Rèn luyện tính kiên trì khéo léo của đôi tay. II- Đồ dùng dạy học: Tranh quy trình khâu thờng, mẫu khâu thờng. Bộ đồ dùng kĩ thuật 4. III- Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. ổn định 2. Kiểm tra bài cũ 3. Dạy bài mới Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu. a) Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét mẫu GV đa ra mẫu khâu thờng GV bổ xung và kết luận GV nêu vấn đề: Thế nào là khâu thờng? b)Hoạt động 2: Hớng dẫn thao tác kĩ thuật + Hớng dẫn cách khâu, thêu cơ bản Yêu cầu học h/s quan sát hình 1: GV dùng vảicó thật để hớng dẫn . Yêu cầu h/s quan sát hình2a,b GV thực hiện động tác lên kim, xuống kim. Nêu những điểm cần lu ý SGV(22) Gọi h/s lên bảng thực hiện thao tác. GV kết luận nội dung 1. + Hớng dẫn thao tác kĩ thuật khâu thờng. GV treo tranh quy trình Nhận xét, hớng dẫn vạch dấu Gọi h/s đọc nội dung, quan sát hình 5a,b,c. Hớng dẫn 2 lần thao tác kĩ thuật Nêu câu hỏi: khâu đến cuối đờng vạch dấu ta làm gì? GV làm mẫu nút chỉ cuối đờng khâu. Tổ chức cho h/s tập khâu mũi khâu thờng trên giấy kẻ ô li. Hát Kiểm tra đồ dùng. Nghe Quan sát mặt trái, mặt phải Hình 3a,b 2 h/s trả lời, 1 em đọc ghi nhớ Quan sát, nhận xét Nêu cách cầm vải khi khâu Nêu cách xuống kim, lên kim Nghe 2 h/s thực hiện HS nghe Quan sát tranh, nêu nhận xét 2 h/s đọc HS quan sát 2 h/s trả lời Phải chốt nút chỉ cuối đờng khâu HS quan sát, 1 em đọc ghi nhớ HS thực hành theo cặp, giúp đỡ nhau khâu thờng trên giấy cách đều nhau 1 ô li IV-Hoạt động nối tiếp: 1- Củng cố: GV nhận xét tiết học, kết quả thực hành 2- Dặn dò: Hớng dẫn chuẩn bị đồ dùng tiết 5: Bộ đồ dùng cắt may lớp 4 Tuần 5 Kĩ thuật Khâu thờng(tiếp) I- Mục tiêu: -Học sinh biết cách cầm vải, kim, lên kim, xuống kim khi khâu. -Biết cách khâu , khâu đợc các mũi khâu thờng theo đờng vạch dấu.Các mũi khâu tơng đối đều nhau,đớng khâu ít bị dúm. - Rèn luyện tính kiên trì khéo léo của đôi tay. II- Đồ dùng dạy học: Tranh quy trình khâu thờng, mẫu khâu thờng. Bộ đồ dùng kĩ thuật 4. III- Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. ổn định 2. Kiểm tra bài cũ 3. Dạy bài mới Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu. a) Hoạt động 1: Nêu thao tác kỹ thuật khâu thờng. -Gọi học sinh nhắc lại về kĩ thuật khâu th- ờng -Gọi 2 h/s thao tac mẫu -GV nhận xét. -Hỏi:Kết thức đờng khâu ta phảI làm gì? b)Hoạt động 2: Hớng dẫn thực hành: + Hớng dẫn cách khâu, thêu cơ bản + Hớng dẫn thao tác kĩ thuật khâu thờng. Tổ chức cho h/s tập khâu mũi khâu thờng trên giấy kẻ ô li. Hát Kiểm tra đồ dùng. Nghe -2 h/s trả lời, 1 em đọc ghi nhớ -Quan sát, nhận xét -Nêu cách cầm vảI khi khâu -HS trả lời Nêu cách xuống kim, lên kim Nghe 2 h/s thực hiện HS nghe HS thực hành theo cặp, giúp đỡ nhau khâu thờng trên giấy cách đều nhau 1 ô li IV-Hoạt động nối tiếp : 1- Củng cố: GV nhận xét tiết học, kết quả thực hành 2- Dặn dò: Hớng dẫn chuẩn bị đồ dùng tiết sau: (Bộ đồ dùng cắt may lớp 4) Kĩ thuật Khâu thờng( Tiếp theo) I-Mục tiêu: - HS biết cách cẩm vải, cẩm kim, lên kim, xuống kim - Thực hành khâu các mũi khâu thờng thành thạo. - Rèn luyện tính kiên trì, khéo léo II-Đồ dùng dạy học: - Tranh quy trình khâu thờng - Mẫu khâu thờng( trên giấy và trên vải) - Bộ đồ dùng kĩ thuật 4 III-Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.ổn định 2.Kiểm tra bài cũ GV nhân xét 3.Dạy bài mới: a)Giới thiệu: MĐ- YC b)Hoạt động 1:Thực hành Gọi học sinh nhắc lại về kĩ thuật khâu th- ờng Gọi 2 h/s thao tac mẫu Hát 1 em nêu kết luận ở hoạt động 1.1 em thực hành Khâu thờng vào giấy ô ki 2-3 em nêu Lớp bổ xung 2 em thực hiện GV nhận xét Treo tranh quy trình, nêu các bớc thực hành khâu thờng Kết thức đờng khâu ta phải làm gì? Tổ chức thực hành GV quan sát, uốn nắn c)Hoạt động 2: Đánh giá kết quả học tập của h/s GV tổ chức cho h/s trng bày sản phẩm GV tổ chức thi mẫu khâu đẹp GV nhận xét Biểu dơng bài thực hành tốt Lớp nhận xét 2-3 em nêu Bớc 1:Vạch dấu đờng khâu Bớc 2:Khâu theo đờng dấu Khâu lại mũi và nút chỉ Cả lớp thục hành khâu trên vải Lớp chia nhóm theo tổ Tổ trởng điều khiển việc trng bày sản phẩm,chọn 1 sản phẩm tốt nhất thi trớc lớp Các tổ chức dán mẫu khâu đẹp lên bảng Nhận xét chọn mẫu dẹp nhất IV-Hoạt động nối tiếp: 1- Củng cố: GV nhận xét tiết học. 2- Dặn dò: chuẩn bị bài tiết sau: khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thờng Kĩ thuật Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thờng I- Mục tiêu : - H/S biết cách khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thờng . -Khâu ghép đợc hai mép vảI bằng mũi khâu thờng.Các mũi khâu có thể cha đều nhau, đờng khâu có thể bị dúm. -Có ý thức rèn luyện kĩ năng để áp dụng vào cuộc sống. II- Đồ dùng dạy học -Mẫu đờng khâu ghép 2 mép vải bằng mũi khâu thờng trên giấy và trên vải. - Bộ đồ dùng kĩ thuật 4. III- Các hoạt động dạy-học chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.ổn định 2. Kiểm tra bài cũ 3. Dạy bài mới a) Giới thiệu bài: Nêu mục đích ,yêu cầu b) Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét mẫu Giáo viên đa mẫu khâu ghép 2 mép vải bằng mũi khâu thờng cho h/s quan sát Khâu ghép 2 mép vải có tác dụng gì ? c)- Hoạt động 2: HD thao tác kĩ thuật Đặt vải nh thế nào? Vạch dấu và khâu nh thế nào? Khâu lợc có đặc điểm gì? Nêu các bớc khâu ghép 2 mép vải bằng mũi khâu thờng? Giáo viên hớng dẫn các chú ý(SGV 26) GV làm mẫu Hát 1 em nêu đặc điểm và các bớc thực hành mũi khâu thờng Nghe giới thiệu H/s quan sát , nhận xét (2mặt vải trái, phải và đờng khâu ). May tay áo ,cổ áo, khâu túi, vỏ gối Hai mặt phải úp vào nhau Kẻ vạch dấu và đờng khâu trên mặt trái Mũi khâu rất tha Không nút chỉ cuối . Có 3 bớc: +Bớc1 vạch dấu đờng khâu + Bớc 2 khâu lợc + Bớc 3 khâu theo đờng dấu Nghe Quan sát ,2 em làm mẫu trớc lớp Lớp nhận xét 2 em đọc ghi nhớ ,lớp đọc thầm . Ghi nhớ Hớng dẫn tập khâu H/s tập khâu trên giấy ô li. IV- Nhận xét ,dặn dò: 1- Củng cố:GV nhận xét việc chuẩn bị đồ dùng , ý thức và kết quả học tập của h/s. 2- Dặn dò: Dặn h/s về nhà đọc trớc bài, tập khâu, chuẩn bị đồ dùng tiết 7.( Bộ đồ dùng cắt may lớp 4) Kĩ thuật Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu th - ờng( tiết 2) I- Mục tiêu: - HS biết cách khâu ghép 2 mép vải bằng mũi khâu thờng. -Thực hành đợc trên vải theo yêu cầu.Các mũi khâu tơng đối đều, đờng khâu ít bị dúm. - Rèn luyện kĩ năng áp dụng vào cuộc sống. II- Đồ dùng dạy học: - Mẫu đờng khâu ghép 2 mép vải bằng mũi khâu thờng. - Bộ đồ dùng kĩ thuật 4 III- Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. ổn định 2. Kiểm tra bài cũ GV nhận xét 3. Dạy bài mới a)Giới thiệu bài: Nêu MĐ- YC b) Hoạt động 1: Thực hành Nêu quy trình khâu ghép 2 mép vải bằng mũi khâu thờng ? Nêu các bớc thao tác kĩ thuật ? GV kiểm tra sự chuẩn bị của h/s GV quan sát , uốn nắn , giúp đỡ những em có khó khăn c) Hoạt động 2: Đánh giá kết quả Tổ chức trng bày sản phẩm . Nêu tiêu chuẩn đánh giá : + Đờng khâu cách đều mép vải, phẳng. + Mũi khâu đều nhau + Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian GV nhận xét biểu dơng h/s có bài tốt . Hát 1 em nêu ghi nhớ. 1 em trả lời câu hỏi: Khâu ghép 2 mép vải ứng dụng làm gì ? Lớp nhận xét , bổ xung Nghe giới thiệu 2-3 em nêu Lớp nhận xét 2 em nêu : Bớc 1 vạch dấu Bớc 2 khâu lợc Bớc 3 khâu ghép 2 mép vải Mở đồ dùng , chọn vải Thực hành cá nhân . Đổi sản phẩm tự kiểm tra theo bàn Chọn sản phẩm đẹp Trng bày sản phẩm theo bàn Nghe H/s tự đánh giá theo tiêu chuẩn Nghe , bình chọn bài thực hành tốt nhất. IV- Hoạt động nối tiếp: 1- Củng cố: GV nhận xét ,rút kinh nghiệm ý thức , kết quả học tập của h/s 2- Dặn dò: Dặn h/s đọc trớc bài: Khâu đột tha , chuẩn bị đồ dùng tiết 8. (Bộ đồ dùng cắt may lớp 4) Kĩ thuật Khâu đột tha(tiết 1) I-Mục tiêu: -HS biết cách khâu đột tha và ứng dụng của khâu đột tha. -Khâu đợc các mũi khâu đột tha theo đờng vạch dấu.Các mũi khâu có thể cha đều nhau, đờng khâu có thể bị dúm. -Hình thành thói quen làm việc kiên trì, cẩn thận. II-Đồ dùng dạy học: Tranh quy trình khâu mũi khâu đột tha. Mẫu đờng khâu đột tha(độ dài mỗi mũi khâu 2,5cm) Bộ đồ dùng kĩ thuật 4 III-Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.ổn định 2.Kiểm tra bài cũ 3.Dạy bài mới a)Giới thiệu bài: Nêu MĐ- YC b) Hoạt động 1:Quan sát và nhận xét mẫu GV đa ra mẫu khâu đột tha So sánh mũi khâu thờng và khâu đột tha GV giải thích, gợi ý c) Hoạt động 2:Hớng dẫn thao tác kĩ thuật Treo tranh quy trình khâu đột tha Nêu các bớc khâu đột tha GV hớng dẫn thao tác bằng kim khâu len GV nêu các chú ý( SGV 29) GV kết luận hoạt động 2 Ghi nhớ GV kiểm tra đồ dùng học tập của h/s GV khâu mẫu GV nhận xét Hát 2 em nêu các bớc khâu 2 mép vải bằng mũi khâu thờng. Nghe giới thiệu Quan sát mẫu và hình1 1 em nêu đặc điểm khâu đột tha 2-3 em nêu sự khác nhau HS nêu kết luận.Đọc mục1 ghi nhớ Quan sát tranh Quan sát hình 2, 3, 4 SGK 2 em nêu: Bớc 1 vạch dấu đờng khâu Bớc 2 khâu đột tha theo đờng vạch dấu. HS quan sát, 1 em làm mẫu trớc lớp Nghe 1 em đọc mục 2 ghi nhớ Lớp đọc thầm ghi nhớ Lấy giấy ô li, kim chỉ Quan sát Cả lớp tập khâu trên giấy ô li. IV-Hoạt động nối tiếp: 1- Củng cố: GV nhận xét rút kinh nghiệm sự chuẩn bị đồ dùng, ý thức, kết quả học tập. 2- Dặndò: Dặn h/s về nhà học thuộc ghi nhớ, tập khâu đột tha. CBị đồ dùng tiết 9:Khâu đột tha trên vải( Bộ đồ dùng cắt may lớp 4) Kỹ thuật Khâu đột tha (tiết 2) A. Mục tiêu: - Học sinh biết cách khâu đột tha và ứng dụng của khâu đột tha - Khâu đợc các mũi khâu đột tha theo đờng vạch dấu.Các mũi khâu tơng đối đều,đờng khâu ít bị dúm. - Hình thành thói quen làm việc kiên trì, cẩn thận B. Đồ dùng dạy học - Tranh quy trình khâu mũi khâu đột tha - Mẫu khâu, vật liệu để thực hành C. Các hoạt động dạy và học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I. Tổ chức: II. Kiểm tra: Kiểm tra dụng cụ học tập III. Dạy bài mới: a) Giới thiệu bài: nêu MĐ- YC b) HĐ3: Học sinh thực hành khâu đột tha - Gọi HS nhắc lại cách làm - Nhận xét và củng cố kỹ thuật khâu - Hớng dẫn HS thực hành - GV nêu yêu cầu và thời gian thực hành - Hớng dẫn thêm những điểm cần lu ý khi thực hành - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh - Theo dõi, uốn nắn thao tác cho những học sinh còn lúng túng c) HĐ4: Đánh giá kết quả học tập của học sinh - Tổ chức cho học sinh trng bày sản phẩm - Nêu các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm - Nhận xét đánh giá kết quả học tập của học sinh - Tuyên dơng những học sinh làm tốt - Hát - Học sinh tự kiểm tra chéo - Nhận xét - Hai học sinh nhắc lại ghi nhớ và các thao tác thực hiện - Học sinh lắng nghe - Lấy dụng cụ thực hành - Học sinh thực hành - Tất cả trng bày sản phẩm - Học sinh lắng nghe - Tự kiểm tra đánh giá chéo - Nhận xét IV . Hoạt động nối tiếp: 1. Củng cố : - Nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ và kết quả học tập của HS 2. Dặn dò: - Hớng dẫn về nhà chuẩn bị vật liệu dụng cụ theo sách giáo khoa để học bài khâu đột mau.( Bộ đồ dùng cắt may lớp 4) Tuần 10(giảm tải) Kỹ thuật Khâu đột mau ( tiết 1 ) A. Mục tiêu: - Học sinh biết cách khâu đột mau và ứng dụng của khâu đột mau - Khâu đợc các mũi khâu đột mau theo đờng vạch dấu - Rèn luyện tính kiên trì cẩn thận B. Đồ dùng dạy học: - Tranh quy trình khâu đột mau - Mẫu khâu đột mau - Vật liệu và dụng cụ để thực hành C. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I. Tổ chức: II. Kiểm tra: Dụng cụ học tập III. Dạy bài mới: a) Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu b) Hoạt động 1: Hớng dẫn học sinh quan sát và nhận xét mẫu - Giáo viên giới thiệu mẫu khâu đột mau - Hát - HS kiểm tra chéo. - HS lắng nghe. - HS quan sát mẫu. - Cho học sinh quan sát mẫu bằng tay và bằng máy - Rút ra nhận xét về khái niệm khâu đột mau c) Hoạt động 2: Hớng dẫn thao tác kỹ thuật - Treo tranh quy trình khâu đột mau - Học sinh quan sát hình 2 - Hớng dẫn quan sát hình 3a, 3b, 3c - Hớng dẫn cách khâu mũi thứ nhất, thứ 2 và thực hiện khâu mũi thứ 3, thứ 4 - Cho quan sát hình 4 để thực hiện kết thúc đờng khâu đột mau * Lu ý học sinh: Khâu theo chiều từ phải sang trái Khâu đột mau theo quy tắc lùi 1 tiến 2 Khâu theo đúng đờng vạch dấu Không rút chỉ quá chặt - Giáo viên hớng dẫn nhanh 2 lần toàn bộ thao tác - Gọi học sinh đọc ghi nhớ cuối bài - Cho tập khâu trên giấy kẻ ô li - HS nhận xét sự giống và khác nhau của đờng khâu đột mau và đờng khâu máy. - HS quan sát tranh quy trình khâu. - Quan sát và theo dõi. - HS quan sát. - Hai em đọc ghi nhớ cuối bài. - Tập khâu trên giấy. IV. Hoạt động nối tiếp: 1- Củng cố:Nhận xét giờ học, tinh thần thái độ học tập 2-Dặn dò: Chuẩn bị dụng cụ vật liệu để giờ sau thực hành(Bộ đồ dùng cắt may lớp 4 Tuần 10 Kỹ thuật Khâu đột mau (Tiết 2) A. Mục tiêu: - Học sinh biết cách khâu đột mau và ứng dụng của khâu đột mau - Khâu đợc các mũi khâu đột mau theo đờng vạch dấu - Rèn luyện tính kiên trì cẩn thận B. Đồ dùng dạy học : Vật liệu và dụng cụ - Một mảnh vải kích thớc: 20 cm x 30 cm - Len khác màu vải - Kim khâu len, thớc kẻ, phấn vạch C. Các hoạt động dạy và học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I. Tổ chức: II. Kiểm tra: Khâu đột mau cần ghi nhớ? III. Dạy bài mới: a) Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu b) Bài mới: + Hoạt động 3 : HS thực hành khâu đột mau - Gọi HS nhắc lại nội dung phần ghi nhớ - GV hệ thống lại các bớc khâu B1: Vạch đờng dấu B2: Khâu các mũi khâu đột mau theo đ- ờng vạch dấu - GV nhắc lại một số điểm cần lu ý - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS - Nêu yêu cầu và thời gian thực hành - Cho HS thực hành - GV quan sát và uốn nắn cho những HS thực hiện còn lúng túng + Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học - Hát - Hai em nêu lại ghi nhớ - Nhận xét và bổ sung - Học sinh trả lời - Học sinh lắng nghe - Học sinh theo dõi - Học sinh lấy dụng cụ thực hành - Học sinh thực hành bài học [...]... GV quan sát chỉ dẫn thêm + H 4: GV đánh giá kết quả - Tổ chức cho học sinh trình bày sản phẩm - GV nêu tiêu chuẩn đánh giá - Cho học sinh tự đánh giá chéo - GV nhận xét và đánh giá kết quả học tập của học sinh - Hát - Học sinh tự kiểm tra chéo - Vài học sinh nhắc lại - Hai em nêu các thao tác - Học sinh theo dõi và lắng nghe - Học sinh lấy dụng cụ vật liệu thực hành - Cả lớp thực hành làm bài trên vải... thực hành - GV quan sát chỉ dẫn và uốn nắn thêu + H 4: Đánh giá kết quả thực hành - GV tổ chức trng bày sản phẩm - GV nêu tiêu chuẩn đánh giá: * Thêu đúng kỹ thuật * Các vòng chỉ nối vào nhau nh chuỗi mắt xích tơng đối bằng nhau * Đờng thêu phẳng, không bị rúm * Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian - Học sinh dựa tiêu chí tự đánh giá - GV nhận xét và đánh giá kết quả Hoạt động của trò - Hát - Học sinh... Nhiệt độ, ánh sáng, nớc, chất dinh d- GV kết luận: Điều kiện gồm nhiệt độ, ỡng, đất, không khí ánh sáng, nớc, chất dinh dỡng, đất, không - Nhận xét và bổ xung khí + HĐ2: Hớng dẫn học sinh tìm hiểu ảnh hởng của các điều kiện ngoại cảnh đối với sự sinh trởng phát triển của cây - Cho học sinh đọc SGK và trả lời các câu hỏi trong bài để tìm hiểu về các điều kiện ngoại cảnh: Nhiệt độ, nớc, ánh sáng, - Học... đang làm dở ở tiết trớc + HĐ3: Đánh giá - Cho học sinh trng bày sản phẩm - Nêu yêu cầu đánh giá - Cho học sinh tự đánh giá - GV kiểm tra đánh giá sản phẩm - Nhận xét và rút ra kết luận 3 Củng cố , dặn dò: - Nhận xét giờ học - Về nhà tự cắt khâu, thêu những sản phẩm mà em yêu thích - Học sinh lắng nghe - Thực hành hoàn thành sản phẩm - Học sinh trng bày sản phẩm - Tự đánh giá chéo - Học sinh lắng nghe... nhà chuẩn bị vật liệu, dụng cụ để giờ sau thực hành ( Bộ đồ dùng cắt may lớp 4) Kĩ thuật Khâu viền đờng gấp mép vải bằng mũi khâu đột tha ( Tiết 2 ) A Mục tiêu: - HS biết cách gấp mép vải và khâu viền đờng gấp mép vải bằng mũi khâu đột tha - Gấp đợc mép vải và khâu viền đợc đờng gấp mép vải bằng mũi khâuđột đúng quy trình, đúng kỹ thuật. Các mũi khâu ít bị dúm - Yêu thích sản phẩm mình làm đợc B Đồ dùng... mới: + H 4: Đánh giá kết quả học tập - Cho học sinh trng bày và báo cáo kết quả thực hành, nhận xét rút ra qua thực hành theo mẫu Hoạt động của thầy - Hát - Vài học sinh trả lời - Nhận xét và bổ xung - Các nhóm báo cáo kết quả thực hành - Cho học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo các tiêu chuẩn sau: - Cho học sinh tự đánh giá kết quả thực - Vật liệu dụng cụ thực hành đảm bảo kỹ hành thuật - Tiến... sinh lấy dụng cụ thực hành - Học sinh thực hành làm bài - Lớp trng bày sản phẩm - Học sinh lắng nghe - Học sinh tự đánh giá IV.Hoạt động nối tiếp: 1- Củng cố:Nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần, thái độ và kết quả học tập 2- Dặn dò: Dặn dò về nhà chuẩn bị vật liệu để học bài sau Tuần 17 Kỹ thuật Cắt khâu, thêu sản phẩm tự chọn ( Tiết 1 ) A Mục tiêu: - Đánh giá kiến thức, kỹ năng khâu, thêu qua mức độ hoàn... Củng cố: Chúng ta đã đợc học các loại mũi khâu, thêu nào? 2- Dặndò:Về nhà chuẩn bị vật liệu để giờ sau thực hành làm sản phẩm tự chọn Thứ hai ngày 24 tháng 12 năm 2007 Tuần 16 Kỹ thuật( Tiết 16) Cắt khâu, thêu sản phẩm tự chọn ( Tiết 2 ) A Mục tiêu: - Đánh giá kiến thức, kỹ năng khâu, thêu qua mức độ hoàn thành sản phẩm tự chọn của học sinh B Đồ dùng dạy học GV- HS: Mẫu khâu, thêu đã học Chuẩn bị vật... tập thêu trên giấy kẻ ô li - Quan sát và sửa sai IV Hoạt động nối tiếp: 1- Củng cố: Gọi hai học sinh nhắc lại quy trình thêu lớt vặn 2-Dặndò: Chuẩn bị vật liệu để thực hành(Bộ đồ dùng cắt may lớp 4 Tuần 14 Kỹ thuật Thêu lớt vặn ( Tiết 2 ) A Mục tiêu: - Học sinh biết cách thêu lớt vặn và ứng dụng của thêu lớt vặn - Thêu đợc các mũi thêu lớt vặn theo đờng vạch dấu - Học sinh hào hứng học tập B Đồ dùng... Hoạt động 2: GV hớng dẫn thao tác kỹ thuật - GV cho HS quan sát H1, 2, 3, 4 - Học sinh quan sát các hình 1, 2, 3, 4 - Nêu các bớc thực hiện - Học sinh trả lời - Cho HS thực hành vạch đờng dấu và - Hai học sinh lên bảng thực hiện gấp mép vải - Nhận xét và sửa thao tác cho HS - Hớng dẫn thao tác khâu lợc - HS quan sát - Cho HS đọc nội dung mục 2, 3 và quan sát hình 3, 4 - Hớng dẫn khâu viền mép bằng mũi . xét tiết học, kết quả thực hành. 2- Dặndò:Hớng dẫn chuẩn bị đồ dùng tiết 4: Bộ đồ dùng cắt may lớp 4 Kĩ thuật- tuần 4 Khâu thờng I- Mục tiêu: -Học sinh biết cách cầm vải, kim, lên kim, xuống. sát chỉ dẫn thêm + H 4: GV đánh giá kết quả - Tổ chức cho học sinh trình bày sản phẩm - GV nêu tiêu chuẩn đánh giá - Cho học sinh tự đánh giá chéo - GV nhận xét và đánh giá kết quả học tập. 1. + Hớng dẫn thao tác kĩ thuật khâu thờng. GV treo tranh quy trình Nhận xét, hớng dẫn vạch dấu Gọi h/s đọc nội dung, quan sát hình 5a,b,c. Hớng dẫn 2 lần thao tác kĩ thuật Nêu câu hỏi: khâu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:09

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu

  • Vật liệu, dụng cụ cắt , may,khâu, thêu(tiết 2)

  • Tuần 3

   • Cắt vải theo đường vạch dấu

   • Khâu thường

    • Tuần 5

    • 2- Dặn dò: chuẩn bị bài tiết sau: khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường

    • Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường

     • Kĩ thuật

     • Kỹ thuật

     • C. Các hoạt động dạy và học

     • A. Mục tiêu:

     • C. Các hoạt động dạy học:

      • Tuần 10

      • C. Các hoạt động dạy và học

      • C. Các hoạt động dạy và học

      • C. Các hoạt động dạy học

      • I. Tổ chức

      • 2- Dặn dò: Tiếp tục chuẩn bị vật liệu dụng cụ giờ sau.

       • C. Các hoạt động dạy học

       • I. Tổ chức

       • 2- Dặn dò: Tiếp tục chuẩn bị vật liệu dụng cụ giờ sau.

        • C. Các hoạt động dạy học

        • I. Tổ chức

        • Tuần 14

         • Kỹ thuật

         • C. Các hoạt động dạy học:

         • I. Tổ chức

          • Tuần 15.

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan