Giáo án Kĩ thuật lớp 5 cả năm_Bộ 6

36 1K 31
Giáo án Kĩ thuật lớp 5 cả năm_Bộ 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tuần 2 (Tuần 1 PPCT) Ký duyệt của chuyên môn Kỹ thuật Bài 1: Đính khuy hai lỗ I/ Mục tiêu: Học sinh cần phải: - Biết cách đính khuy hai lỗ. - Đính khuy hai lỗ đúng quy trình, đúng kỹ thuật - Rèn luyện tính cẩn thận. II/ Đồ dùng dạy học: - Mẫu đính khuy hai lỗ - Một sản phẩm may mặc đợc đính khuy hai lỗ - Vật liệu và dụng cụ cần thiết. III/ Hoạt động dạy học: Nội dung Cách thức tổ chức hoạt động A/ Kiểm tra bài cũ: (3 / ) B/ Bài mới: 1/ Giới thiệu bài: (1 / ) 2/ Quan sát, nhận xét mẫu: (15 / ) - Khuy (hay còn gọi là cúc hoặc nút) - G kiểm tra đồ dùng môn học - G nhận xét. - G nêu mục đích yêu cầu - Hoạt động1: - H quan sát hình 1a sgk - G nêu câu hỏi - H nhận xét về đặc điểm hình dạng, kích thớc, màu sắc của khuy hai lỗ. - G giới thiệu mẫu đính khuy hai lỗ - H quan sát mẫu với hình 1b sgk - H nêu nhận xét về đờng chỉ đính khuy, khoảng cách giữa các khuy đính. - H quan sát khuy đính trên áo, gối nêu nhận xét về khoảng cách giữa các khuy, so sánh vị trí đính khuy và lỗ khuyết trên hai nẹp áo. - G tóm tắt : đợc làm bằng nhiều vật liệu khấc nhau nh nhựa trai gỗ với nhiều màu sắc khác nhau khuy đợc đính vào vải bằng các đờng khâuqua hai lỗ khuy để nối khuy với vải (dới khuy). Trên hai nẹp áo, vị trí của khuy ngang bằng với vị trí lỗ khuyết. Khuy đợc cài qua khuyết để gài 2 nẹp của sản phẩm vào nhau. 3/ Hớng dẫn thao tác kỹ thuật: (14 / ) - Cách đặt khuy và điểm đánh dấu: - Lên kim không qua lỗ khuy và cách quấn chỉ quanh chân khuychặt vừa phải để đờng quấn chỉ chắc chắn nh- ng vải không bị nhúm. - Hoạt động2: - G hớng dẫn - H đọc lớt nội dung 2 sgk (cả lớp) - G nêu câu hỏi - H nêu tên các bớc trong quy trình đính khuy(3em) - H đọc nội dung 1 quan sát hình 2 (sgk) - G nêu câu hỏi - H nêu cách vạch dấu các điểm đính khuy hai lỗ. - H lên thực hiiện các thao tác - G quan sát uốn nắn . - G sử dụng khuy trong bộ đò dùng thêu - G hớng dẫn: Đặt tâm khuy vào đúng điểm vạch dấu, hai lỗ khuy thẳng hàng với đờng vạch dấu. - H đọc nội dung 2b quan sát hình 4 sgk để nêu cách đính khuy. - G hớng dẫn: Lên kim qua lỗ khuy thứ nhất, xuống kim qua lỗ khuy thứ 2. - H lên bảng thực hiện thao tác (6em) - H G nhận xét - G hớng dẫn thao tác quấn chỉ quanh chân khuy - H nhắc lại và thực hiện ca thao tác đính khuy 2 lỗ - H thực hành gấp nẹp , khâu lợc nẹp, vạch dấu các điểm đính khuy. 4/ Củng cố, dặn dò: (2 / ) - G nhận xét chung tiết học - H về nhà thực hành bài giờ sau học tiếp. Tuần 3 Ký duyệt của chuyên môn Kỹ thuật Tiết2: Đính khuy hai lỗ (tiếp) I/ Mục tiêu: Học sinh cần phải: - Biết cách đính khuy hai lỗ. - Đính khuy hai lỗ đúng quy trình, đúng kỹ thuật - Rèn luyện tính cẩn thận. II/ Đồ dùng dạy học: - Mẫu đính khuy hai lỗ - Một sản phẩm may mặc đợc đính khuy hai lỗ - Vật liệu và dụng cụ cần thiết. III/ Hoạt động dạy học: Nội dung Cách thức tổ chức hoạt động A/ Kiểm tra bài cũ: (3 / ) - Kiểm tra kết quả thực ở tiết 1(vạch dấu các điểm đính khuy và sự chuẩn bị dụng cụ, vật liệu thực hành đính khuy 2 lỗ. B/ Bài mới: 1/ Giới thiệu bài: (1 / ) 2/ Thực hành: (20 / ) - G nêu yêu cầu - H nhắc lại cách đính khuy 2 lỗ - G nhận xét đánh giá. - G nêu mục đích yêu cầu - G nêu yêu cầu và thời gian thực hành - H đính 2 khuy trong thời gian (30 / ) - Mỗi học sinh đính 2 khuy - H thực hành đính khuy 2 lỗ theo nhóm để trao đổi, học hỏi giúp đỡ lãn nhau. - G quan sát, uốn nắn cho những H thực hiện cha đúng thao tác kỹ thuật hoặc lúng túng . - H trng bày sản phẩm 3/ Đánh giá sản phẩm: (9 / ) - A: Hoàn thành - B: cha hoàn thành - những học sinh hoàn thành sớm, đính khuy đúng kỹ thuật, chắc chắn và vợt mức quy định đợc đánh giá ở mức hoàn thành tốt (A + ) 4/ Củng cố, dặn dò: (2 / ) - Đại diện các nhóm trng bày - H nêu các yêu cầu sản phẩm (ghi ở phần đánh giá sgk. - H nhận xét đánh giá sản phẩm của bạn. - G nhận xét đánh giá kết quả thực hành theo 2 mức: - G nhận xét chung tiết học - H về nhà chuẩn bị vải khuy bốn lỗ, kim, chỉ khau để học bài đính khuy bốn lỗ. Tuần 4 Ký duyệt của chuyên môn Kỹ thuật Tiết3: Đính khuy bốn lỗ I/ Mục tiêu: Học sinh cần phải: - Biết cách đính khuy bốn lỗ. - Đính khuy bốn lỗ đúng quy trình, đúng kỹ thuật - Rèn luyện tính cẩn thận. II/ Đồ dùng dạy học: - Mẫu đính khuy bốn lỗ - Một sản phẩm may mặc đợc đính khuy bốn lỗ - Vật liệu và dụng cụ cần thiết. III/ Hoạt động dạy học: Nội dung Cách thức tổ chức hoạt động A/ Kiểm tra bài cũ: (3 / ) - Kiểm tra sản phẩm đính khuy hai lỗ B/ Bài mới: 1/ Giới thiệu bài: (1 / ) - G nêu yêu cầu - H nộp sản phẩm (3em) - G nhận xét đánh giá. - G nêu mục đích yêu cầu 2/ Quan sát, nhận xét mẫu: (15 / ) - Khuy bốn lỗ có nhiều màu sắc, hình dạng và kích thớc khác nhaugiống nh khuy hai lỗ, chỉ khác là có 4 lỗ ở giữa mặt khuy.Khuy bốn lỗ đợc đính vào vải bằng các đờng khâuqua bốn lỗ khuy để nối khuy với vải (dới khuy).Các đờng chỉ đính khuy tao thành hai đờng song 2 hoặc chéo nhaủơ giữa mặt khuy. Phía dới khuy bốn lỗ cũng có các vòng chỉ quấn quanh chân khuy giông nh đính khuy hai lỗ. 3/ Hớng dẫn thao tác kỹ thuật: - Khuy bốn lỗ gần giống khuy hai lỗ, chỉ khác là có bốn lỗ trên mặt khuy. Vậy cách đính khuy bốn lỗ có giống nh khuy hai lỗ không? - G hớng dẫn đọc yêu cầu đánh giá cuối bài để học sinh thực hành đạt yêu cầu - Hoạt động1: - G giới thiệu một số mẫu khuy bốn lỗ - H quan sát mẫu với hình 1a sgk trả lời câu hỏi. - G yêu cầu nêu tác dụng của việc đính khuy bốn lỗ. - G tóm tắt và kết luận: - Hoạt động2: - G nêu vấn đề: - H đọc nội dung sgk để trả lời câu hỏi.(3em) - G nhận xét: Cách đính khuy bốn lỗ gần giống khuy hai lỗ, chỉ khác là số đờng khâu gấp đôi. - H lên bảng thựchiện thao tác mẫu(4em) - G quan sát uốn nắn để học sinh thực hiện đúng. - H đọc nội dung và quan sát hình 2 sgk nêu cách đính khuy bốn lỗ theo cách tạo hai đờng chỉ song song trên mặt khuy. - H lên bảng thao tác (3em) - H quan sát nhận xét. - G nhận xét uốn nắn những thao tác còn lúng túng. - H quan sát hình 3 SGK thực hiện thao tác đính khuy nh vừa nêu. - G nhận xét thao tác - G tổ chức cho thực hành vạch dấu 4/ Củng cố, dặn dò: (2 / ) các điểm đính khuy và đính khuy bốn lỗ. - G nhận xét chung tiết học - H chuẩn bị giờ sau thực hành. Tuần 5 Ký duyệt của chuyên môn Kỹ thuật Tiết5: Đính khuy bấm I/ Mục tiêu: Học sinh cần phải: - Biết cách đính khuy bấm - Đính khuy bấm đúng quy trình, đúng kỹ thuật - Rèn luyện tính cẩn thận. II/ Đồ dùng dạy học: - Mẫu đính khuy bấm - Một sản phẩm may mặc đợc đính khuy bấm - Vật liệu và dụng cụ cần thiết. III/ Hoạt động dạy học: Nội dung Cách thức tổ chức hoạt động A/ Kiểm tra bài cũ: (2 / ) - Đồ dùng môn học B/ Bài mới: 1/ Giới thiệu bài: (1 / ) 2/ Quan sát, nhận xét mẫu: (15 / ) - Khuy bấm đợc làm bằng kim loại hoặc nhựa, có hai phần là mặt lồi mặt lõm đợc cài khớp vào nhau. Mỗi phần của khuy bấm có bốn lỗ hình bầu dục ở sát mép kuy và cách đều - G nêu yêu cầu - H để đồ dùng lên bàn - G nhận xét đánh giá. - G nêu mục đích yêu cầu - G giới thiệu một số mẫu khuy bấm - H quan sát kết hợp hình 1a sgk trả lời câu hỏi - H nêu các đờg đính khuy, cách đính khuy và khoảng cách giữa các khuy trên hai nẹp vải. - G tóm tắt: nhau. Khuy bấm đợc đính vào vải bằng các đờng khâu nối từng lỗ khuy với vải (ở ngay mép ngoài lỗ khuy). Mỗi phần của khuy bấm đợc đính vào một nẹp. Vị trí đính mặt lồi ngang bằng với vị trí đính phần lõm ở nẹp bên kia. 3/Hớng dẫn thao tác kỹ thuật: (15 / ) 4/ Củng cố, dặn dò: (2 / ) - H đọc mục 1, 2 SGK kết hợp quan sát hình - H dựa vào kiến thức đã học thực hiện thao tác vạch dấu các điểm đính khuy bấm - G quants uốn nắn. - H nhắc lại cách đính khuy bấm hai lỗ (câu hỏi sgk) - G hớng dẫn đọc mục 2 a, b sgk - H nêu cách đặt khuy cho đúng,đính phầ mặt lồi của khuy. - G nhận xét và hớng dẫn thao tác. - H nhắc lại cách đính khuy bấm - G nhận xét chung tiết học - H về nhà chuẩn bị vải khuy bốn lỗ, kim, chỉ khau để học bài đính khuy bốn lỗ. Tuần 6 Ký duyệt của chuyên môn Kỹ thuật Tiết6: Đính khuy bấm (tiếp) I/ Mục tiêu: Học sinh cần phải: - Biết cách đính khuy bấm - Đính khuy bấm đúng quy trình, đúng kỹ thuật - Rèn luyện tính cẩn thận. II/ Đồ dùng dạy học: - Mẫu đính khuy bấm - Một sản phẩm may mặc đợc đính khuy bấm - Vật liệu và dụng cụ cần thiết. III/ Hoạt động dạy học: Nội dung Cách thức tổ chức hoạt động A/ Kiểm tra bài cũ: (3 / ) - Kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng môn học B/ Bài mới: 1/ Giới thiệu bài: (1 / ) 2/ Thực hành: (20 / ) 3/ Đánh giá sản phẩm: (9 / ) 4/ Củng cố, dặn dò: (2 / ) - G nêu yêu cầu - H đồ dùng lên bàn (cả lớp) - G nhận xét đánh giá. - G nêu mục đích yêu cầu - Hoạt động1: - H nhắc lại hai cách đính khuy bấm - G nhận xét và hệ thống lại cách đính khuy bấm - H nhắc lại yêu cầu thực hành và nêu thời gian hoàn thành sản phẩm - H thực hành đính khuy bấm (cá nhân) - G quan sát uốn nắn cho những H thực hiện cha đúng thao tác kỹ thuật - H thao tác theo nhóm - Đại diện các nhóm trình bày sản phẩm - H nhắc lại các yêu cầu đánh giá sản phẩm nêu trong sgk. - H lên đánh giá sản phẩm của bạn (4em) - G nhận xét đánh giá kết quả thực hành - G nhận xét chung tiết học - H chuẩn bị bài đính khuy bấm. Tuần 7 Ký duyệt của chuyên môn Kỹ thuật Tiết7: Đính khuy bấm (tiếp) I/ Mục tiêu: Học sinh cần phải: - Biết cách đính khuy bấm - Đính khuy bấm đúng quy trình, đúng kỹ thuật - Rèn luyện tính cẩn thận. II/ Đồ dùng dạy học: - Mẫu đính khuy bấm - Một sản phẩm may mặc đợc đính khuy bấm - Vật liệu và dụng cụ cần thiết. III/ Hoạt động dạy học: Nội dung Cách thức tổ chức hoạt động A/ Kiểm tra bài cũ: (3 / ) - Kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng môn học B/ Bài mới: 1/ Giới thiệu bài: (1 / ) 2/ Thực hành: (20 / ) 3/ Đánh giá sản phẩm: (9 / ) 4/ Củng cố, dặn dò: (2 / ) - G nêu yêu cầu - H đồ dùng lên bàn (cả lớp) - G nhận xét đánh giá. - G nêu mục đích yêu cầu - Hoạt động1: - H nhắc lại hai cách đính khuy bấm - G nhận xét và hệ thống lại cách đính khuy bấm - H nhắc lại yêu cầu thực hành và nêu thời gian hoàn thành sản phẩm - H thực hành đính khuy bấm (cá nhân) - G quan sát uốn nắn cho những H thực hiện cha đúng thao tác kỹ thuật - H thao tác theo nhóm - Đại diện các nhóm trình bày sản phẩm - H nhắc lại các yêu cầu đánh giá sản phẩm nêu trong sgk. - H lên đánh giá sản phẩm của bạn (4em) - G nhận xét đánh giá kết quả thực hành - G nhận xét chung tiết học - H chuẩn bị bài đính khuy bấm. Tuần 8 Ký duyệt của chuyên môn Kỹ thuật Tiết 8: Thêu chữ V I/ Mục tiêu: H cần phải: - Biết cách thêu chữ v và ứng dụng của thêu chữ v - Thêu đợc các mũi thêu chữ v đúng kỹ thuật đúng qui trình. - Rèn đợc đôi tay khéo léo và tính cẩn thận. II/ Đồ dùng dạy học: - Mẫu thêu chữ v, một số sản phẩm thêu trang trí bằng mũi thêu chữ v - Vật liệu và vật dụng cần thiết. III/ Hoạt động dạy học: Nội dung Cách thức tổ chức hoạt động A/ Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra đồ dùng môn học B/ Bài mới: 1/ Giới thiệu bài: 2/ Quan sát, nhận xét mẫu: - Thêu chữ v là cách thêu tạo thành chữ v nối nhau liên tiếp giữa 2 đờng thẳng song song ở mặt phải đờng thêu. Mạt trái đờng thêu là đờng khâu với các mũi khâu dài bằng nhau và cách đều nhau. Thêu chữ v đợc ứng dụng để thêu trang trí viền mép cổ áo, nẹp áo, tay áo 3/ Hớng dẫn thao tác kỹ thuật: - G nêu yêu cầu - H để đò dùng môn học lên bàn - G nhận xét. - G nêu mục tiêu tiết dạy - G giới thiệu mẫu thêu chữ v - H quan sát trả lời câu hỏi câu hỏi - G giới thiệu một số sản phẩm có thêu trang trí bằng mũi thêu chữ v - H nêu ứng dụng thêu của chữ v - G tóm tắt nội dung chính: - H đọc nội dung 2 sgk nêu các bớc thêu chữ v - H đọc nội dung 1 kết hợp quan sát hình so sánh cách vạch dấu đờng thêu chữ v với cách vạch đờng thêu móc xích, thêu lớt ván học ở lớp 4. - G hớng dẫn cách vạch dấu đờng thêu chữ v theo sgk. *chú ý: ghi ký hiệu các điểm vạch dấu theo trình tự từ trái sang phải. - G hớng dẫn các thao tác bắt đầu [...]... đáp án - H đối chiếu - H báo cáo kết quả tự đánh giá - G nhận xét chung tiết học - H về nhà học bài Tuần 25 Lắp xe chở hàng (tiết1) I Mục tiêu: H cần phải: - Chọn đúng và đủcác chi tiết để lắp xe chở hàng - Lắp đợc xe chở hàng đúng kĩ thuật, đúng quy trình - Rèn luyện tính cẩn thận và đảm bảo an toàn trong khi thực hành II Đồ dùng dạy học: - G: Mẫu xe chở hàng lắp sẵn - H bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. .. - H báo cáo kết quả tự đánh giá - G nhận xét chung tiết học - H về nhà học bài Tuần 26 Lắp xe chở hàng (Tiếp) I Mục tiêu: H cần phải: - Chọn đúng và đủcác chi tiết để lắp xe chở hàng - Lắp đợc xe chở hàng đúng kĩ thuật, đúng quy trình - Rèn luyện tính cẩn thận và đảm bảo an toàn trong khi thực hành II Đồ dùng dạy học: - G: Mẫu xe chở hàng lắp sẵn - H bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật III Các hoạt động dạy... nhóm 3/ Đánh giá sản phẩm: (9/) - Đại diện các nhóm trình bày sản - Hoàn thành tốt: A+ - Hoàn thành: A - Cha hoàn thành: B 4/ Củng cố, dặn dò: (2/) phẩm - H nhắc lại các yêu cầu đánh giá sản phẩm nêu trong sgk - H lên đánh giá sản phẩm của bạn (4em) - G nhận xét đánh giá kết quả thực hành - G nhận xét chung tiết học - H chuẩn bị bài thực hành thêu chữ v tiếp Tuần 13 Ký duyệt của chuyên môn Kỹ thuật Tiết... hành thêu chữ v (cá nhân) 3/ Đánh giá sản phẩm: (9/) - Hoàn thành tốt: A+ - Hoàn thành: A - Cha hoàn thành: B 4/ Củng cố, dặn dò: (2/) - G quan sát uốn nắn cho những H thực hiện cha đúng thao tác kỹ thuật - H thao tác theo nhóm - Đại diện các nhóm trình bày sản phẩm - H nhắc lại các yêu cầu đánh giá sản phẩm nêu trong sgk - H lên đánh giá sản phẩm của bạn (4em) - G nhận xét đánh giá kết quả thực hành -... nắn cho những H thực hiện cha đúng thao tác kỹ thuật - H thao tác theo nhóm - Đại diện các nhóm trình bày sản phẩm - H nhắc lại các yêu cầu đánh giá sản phẩm nêu trong sgk - H lên đánh giá sản phẩm của bạn (4em) - G nhận xét đánh giá kết quả thực hành - G nhận xét chung tiết học - H chuẩn bị bài thực hành thêu chữ v tiếp Tuần 10 Ký duyệt của chuyên môn Kỹ thuật Tiết 10: Thêu chữ V (tiếp) I/ Mục tiêu:... lại các yêu cầu đánh giá sản phẩm nêu trong sgk - H lên đánh giá sản phẩm của bạn (4em) - G nhận xét đánh giá kết quả thực hành - G nhận xét chung tiết học - H chuẩn bị bài thực hành thêu chữ v tiếp Tuần 11 Ký duyệt của chuyên môn Kỹ thuật Tiết 11: Thêu dấu nhân I/ Mục tiêu: H cần phải: - Biết cách thêu dấu nhân và ứng dụng của thêu dấu nhân - Thêu đợc các mũi thêu dấu nhân đúng kỹ thuật đúng qui trình... lắp xe cẩu - Lắp đợc xe cẩu đúng kĩ thuật, đúng quy trình - Rèn luyện tính cẩn thận và đảm bảo an toàn trong khi thực hành II Đồ dùng dạy học: - G: Mẫu xe cẩu lắp sẵn - H bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật III Các hoạt động dạy học: (tiết 1) Nội dung Cách thức tiến hành - G nêu yêu cầu A Kiểm tra bài cũ: (2P) - H để đồ dùng trên bàn - Sự chuẩn bị đồ dùng môn học - G nhận xét đánh giá B Bài mới: - G giới thiệu... lắp xe cẩu - Lắp đợc xe cẩu đúng kĩ thuật, đúng quy trình - Rèn luyện tính cẩn thận và đảm bảo an toàn trong khi thực hành II Đồ dùng dạy học: - G: Mẫu xe cẩu lắp sẵn - H bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật III Các hoạt động dạy học: (tiết 1) Nội dung A Kiểm tra bài cũ: (2P) - Sự chuẩn bị đồ dùng môn học B Bài mới: 1 Giới thiệu : (1P) 2 Các hoạt động: a- Lắp xe cần cẩu: (25P) * Chọn các chi tiết: *Lắp từng... Để lắp đợc cần những bộ phận nào? Kể tên cac bộ phận đó * HĐ 2: b- Hớng dẫn thao tác kĩ thuật: (27P) - H lên bảng chọn đúng đủ các chi - Hớng dẫn chọn các chi tiết tiết - Lắp từng bộ phận - Lắp thân máy bay (h2 sgk) - Lắp sàn ca bin và giá đỡ (h3sgk) - Lắp ca bin (h4 sgk) - Lắp cánh quạt (h5 sgk) - Lắp càng máy bay (h6 sgk) - H quan sát nhận xét bổ sung - G nêu yêu cầu - H quan sát h2 sgk và nêu các... Máy bay trực thăng đúng kĩ thuật, đúng quy trình - Rèn luyện tính cẩn thận và đảm bảo an toàn trong khi thực hành II Đồ dùng dạy học: - G: Mẫu máy bay trực thăng lắp sẵn - H bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật III Các hoạt động dạy học: (tiết 1) Nội dung Cách thức tiến hành - G nêu yêu cầu A Kiểm tra bài cũ: (2P) - H để đồ dùng trên bàn - Sự chuẩn bị đồ dùng môn học - G nhận xét đánh giá B Bài mới: - G giới . sau thực hành. Tuần 5 Ký duyệt của chuyên môn Kỹ thuật Tiết5: Đính khuy bấm I/ Mục tiêu: Học sinh cần phải: - Biết cách đính khuy bấm - Đính khuy bấm đúng quy trình, đúng kỹ thuật - Rèn luyện tính. bốn lỗ. Tuần 6 Ký duyệt của chuyên môn Kỹ thuật Tiết6: Đính khuy bấm (tiếp) I/ Mục tiêu: Học sinh cần phải: - Biết cách đính khuy bấm - Đính khuy bấm đúng quy trình, đúng kỹ thuật - Rèn luyện. bài: (1 / ) 2/ Thực hành: (20 / ) 3/ Đánh giá sản phẩm: (9 / ) 4/ Củng cố, dặn dò: (2 / ) - G nêu yêu cầu - H đồ dùng lên bàn (cả lớp) - G nhận xét đánh giá. - G nêu mục đích yêu cầu - Hoạt

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:10

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan