Giáo án Kĩ thuật lớp 5 HK1_Bộ 3

62 656 0
Giáo án Kĩ thuật lớp 5 HK1_Bộ 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2009 Kĩ thuật: Đính khuy hai lỗ (Tiết 1) I Mục tiêu: Học sinh cần phải: - Biết cách đính khuy hai lỗ. - Đính đợc khuy hai lỗ đúng quy trình, kĩ thuật. - Rèn luyện tính cẩn thận. II đồ dùng dạy học: - Mẫu đính khuy hai lỗ. - Một số sản phẩm đợc đính khuy hai lỗ. - Một số khuy hai lỗ: cúc nhựa, sừng với màu sắc kích thớc phong phú. - 2 3 chiếc khuy lớn. 1 mảnh vải có kích thớc: 20cm ì 30cm. Chỉ khâu, len sợi; kim khâu len, kim thờng, phấn, thớc, kéo III Hoạt động dạy học: Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: * Giới thiệu bài: * Bài mới: a) Quan sát và nhận xét mẫu: b) Hớng dẫn thao tác kĩ thuật. - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh: Bút, vở, dụng cụ học tập môn Kĩ Thuật. - Nhận xét trớc lớp. - Chúng ta nghiên cứu chơng 1: Kĩ thuật phục vụ; bài đầu tiên đó là Đính khuy hai lỗ. ! Quan sát H1 và cho biết: ? Hình dạng, kích thớc của của khuy 2 lỗ? - GV đa mẫu đính khuy hai lỗ. ? Em có nhận xét gì về đờng chỉ đính khuy? S 2 vị trí của các khuy và lỗ khuyết trên hai nẹp áo? ! Đọc mục II/SGK. ? Đính khuy trải qua mấy bớc. ! Đọc mục 1 và quan sát H2/SGK - Để dụng cụ học tập lên bàn cho GVkiểm tra. - Cả lớp quan sát tranh SGK. - Lớp trả lời, bạn quan sát, nhận xét, bổ sung. - HS đọc - HS đọc và q/s Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh c) Thực hành: 3. Củng cố: ? Nêu cách vạch dấu các điểm đính khuy hai lỗ. ! Lên bảng thực hiện các thao tác bớc 1. - GV quan sát uốn nắn. ? Cách chuẩn bị đính khuy nh thế nào? ! Nêu cách đính khuy. - GV hớng dẫn lần khâu thứ nhất. ! Thực hành trớc lớp. ? Khi thực hành đính khuy xong chúng ta phải làm gì? ? Cách kết thúc đính khuy và kết thúc đờng khâu có đặc điểm gì? - Hớng dẫn thực hành lần thứ 2. ! Nhắc lại thao tác đính khuy hai lỗ. ! Thực hành gấp nẹp, vạch dấu các điểm đính khuy. ? Hôm nay chúng ta đợc học những nội dung gì? ! Nêu nội dung bài học. - Giao nhiệm vụ về nhà. - Nhận xét giờ học. - 1 HS thực hiện. - Trả lời P2a mục II/SGK. - Trả lời P2b mục II/SGK. - Lớp thực hành lần 1. - Vài học sinh thực hành trớc lớp. - Quan sát H5,6 để trả lời. - Nghe. - Vài học sinh nhắc lại cách đính khuy hai lỗ. - Lớp thực hành gấp nẹp. - Vài học sinh nhắc lại nội dung bài học. Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Thứ ba ngày 25 tháng 8 năm 2009 Kĩ thuật : Đính khuy hai lỗ (Tiết 2) I Mục tiêu: Học sinh cần phải: - Biết cách đính khuy hai lỗ. - Đính đợc khuy hai lỗ đúng quy trình, kĩ thuật. - Rèn luyện tính cẩn thận. II đồ dùng dạy học: - Mẫu đính khuy hai lỗ. - Một số sản phẩm đợc đính khuy hai lỗ. - Một số khuy hai lỗ: cúc nhựa, sừng với màu sắc kích thớc phong phú. - 2 3 chiếc khuy lớn. 1 mảnh vải có kích thớc: 20cm ì 30cm. Chỉ khâu, len sợi; kim khâu len, kim thờng, phấn, thớc, kéo III Hoạt động dạy học: Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1 . Kiểm tra bài cũ: 2 . Bài mới: * Giới thiệu bài: * Bài mới: 3 .Củng cố: ? Vì sao phải nút chỉ khi kết thúc đính khuy? ! Nêu cách đính khu hai lỗ trên vải? - Nhận xét, cho điểm. - Tiết học hôm nay chúng ta tiến hành thực hành đính khuy hai lỗ. - GV kiểm tra kết quả thực hành tiết 1. ! Đọc yêu cầu đánh giá cuối bài (PIII/SGK). - GV nêu lại các bớc thực hành đính khuy hai lỗ. ! Đính khuy hai lỗ. - GV quan sát giúp đỡ HS yếu. - GV thu chấm 1 số sản phẩm rồi nhận xét . ? Nêu nội dung bài học. - Nhận xét giờ học. - 2 HS trả lời. - Lớp theo dõi, nhận xét. - Nghe. - Để sản phẩm T1 lên bàn. - Vài HS đọc. - Nêu phần ghi nhớ bài học. - Cả lớp thực hành đính khuy hai lỗ. - Nộp sản phẩm. - Vài HS nhắc lại nội dung. Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Thứ ba ngày 8 tháng 9 năm 2009 Kĩ thuật: Đính khuy bốn lỗ (Tiết 1) I Mục tiêu: Học sinh cần phải: - Biết cách đính khuy bốn lỗ theo hai cách. - Đính đợc khuy bốn lỗ đúng quy trình, kĩ thuật. - Rèn luyện tính cẩn thận. II đồ dùng dạy học: - Chỉ khâu, len sợi; kim khâu len, kim thờng, phấn, thớc, kéo III Hoạt động dạy học: Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1 . Kiểm tra bài cũ: 2 .Bài mới: * Giới thiệu bài: * Bài mới: a) Quan sát và nhận xét mẫu: b) Hớng dẫn thao tác kĩ thuật. c) Thực hành: ! Nêu các bớc đính khuy hai lỗ? - Nhận xét trớc lớp. - Hôm nay chúng ta nghiên cứu bài thứ hai đó là đính khuy 4 lỗ. - GV hớng dẫn quan sát và trả lời câu hỏi : ? Em có nhận xét gì đặc điểm của khuy 2 lỗ và khuy 4 lỗ? ? Em có nhận xét gì về đờng khâu trên khuy 4 lỗ ! Đọc thầm SGK. ? Cách đính khuy 4 lỗ có giống khuy 2 lỗ không? Thực hiện nh thế nào? ! Thao tác mẫu. ? Muốn vạch dấu, đính khuy 4 lỗ ta làm nh thế nào? - 1 HS trả lời. - Để dụng cụ học tập lên bàn. - Nghe - Cả lớp quan sát tranh SGK rồi trả lời . - Có nhiều màu sắc, hình dạng khác nhau, chỉ khác là có 4 lỗ. - Khuy 4 lỗ đợc đính vào vải bằng các đờng khâu qua 4 lỗ khuy để lối khuy với vải. Hai đờng đính khuy tạo thành đ- ờng chéo hoặc song song. - 1 HS khá thực hành trớc lớp. - Gv nhận xét, uốn nắn HS còn yếu, lúng túng. - HS trả lời và thao tác thực hành trớc lớp. Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 3 .Củng cố: ! Thảo luận nhóm : ! Quan sát H2,3 và cho biết cách đính khuy 4 lỗ. - Quan sát nhận xét thao tác của HS. ! Thực hành vạch dấu, đính khuy trên vải. - Quan sát, nhận xét. ? Có mấy cách đính khuy 4 lỗ? ? Nêu ghi nhớ. - Giao bài tập về nhà. - Nhận xét giờ học. - Lớp quan sát, thực hành. - Thảo luận N4 và tìm cách đính khuy 4 lỗ theo hớng dẫn của SGK. - Nhận xét các thao tác của bạn - Cả lớp thực hành. - Nhận xét, đánh giá. - Vài HS trả lời. - Vài HS đọc ghi nhớ SGK. Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2009 Kĩ thuật: Đính khuy bốn lỗ (Tiết 2) I Mục tiêu: Học sinh cần phải: - Biết cách đính khuy bốn lỗ theo hai cách. - Đính đợc khuy bốn lỗ đúng quy trình, kĩ thuật. - Rèn luyện tính cẩn thận. II đồ dùng dạy học: - Mẫu đính khuy bốn lỗ đợc đính theo hai cách. - Một số sản phẩm đợc đính khuy bốn lỗ. - Một số khuy bốn lỗ: cúc nhựa, sừng với màu sắc kích thớc phong phú. - 2 3 chiếc khuy lớn. 1 mảnh vải có kích thớc: 20cm ì 30cm. Chỉ khâu, len sợi; kim khâu len, kim thờng, phấn, thớc, kéo III Hoạt động dạy học: Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1 .Kiểm tra bài cũ: 2 . Bài mới: * Giới thiệu bài: * Thực hành: 3 .Củng cố: ! Nêu các bớc đính khuy bốn lỗ? - Nhận xét trớc lớp. - Hôm nay chúng ta thực hành đính khuy 4 lỗ. - Nhắc lại cách đính khuy 4 lỗ. ? Có mấy cách đính khuy 4 lỗ. ! Thực hành đính khuy 4 lỗ theo hai cách. ! Thảo luận nhóm thực hành đính khuy 4 lỗ. ! Đọc phần đánh giá SP. ! Đại diện các tổ cùng GV đánh giá, nhận xét. ? Đính khuy 4 lỗ ta làm nh thế nào? - Nhận xét giờ học. - 1 HS trả lời. - Để dụng cụ học tập lên bàn. - Nghe - Đọc lại phần Ghi nhớ SGK. - Có hai cách. - Lớp thảo luận nhóm, thực hành dới sự điều khiển của nhóm trởng. - 1 HS đọc - Nộp sản phẩm chng bày. - HS trả lời Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Thứ ba ngày 22 tháng 9 năm 2009 Kĩ thuật: Đính khuy bấm (Tiết 1) I Mục tiêu : Học sinh cần phải: - Biết cách đính khuy bấm. - Đính đợc khuy bấm đúng quy trình, kĩ thuật. - Rèn luyện tính cẩn thận. II đồ dùng dạy học: - Mẫu đính khuy bấm. - Một số sản phẩm đợc đính khuy bấm - Một số khuy bấm nhiều kích thớc hình dáng - 2 3 chiếc khuy lớn. 1 mảnh vải có kích thớc: 20cm ì 30cm. Chỉ khâu, len sợi; kim khâu len, kim thờng, phấn, thớc, kéo III Hoạt động dạy học: Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1 . Kiểm tra bài cũ: 2 .Bài mới: * Giới thiệu bài: * Bài mới: a) Quan sát và nhận xét mẫu b) Hớng dẫn thao tác kĩ thuật. ! Để dụng cụ học tập lên bàn? - Nhận xét trớc lớp. - Hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu bài đính khuy bấm. - GV hớng dẫn quan sát và thảo luận : ? Dựa vào H1a, em hãy nêu đặc điểm hình dạng của khuy bấm? ? Dựa vào H1b, em hãy nêu nhận xét về các đờng khâu trên khuy bấm? ! Nêu các bớc vạch dấu các điểm đính khuy. ! Nêu cách đính khuy. - GV nhận xét, chốt ý. - Để dụng cụ học tập lên bàn. - Nghe - Cả lớp quan sát tranh SGK. - N1 thảo luận: khuy bấm hình tròn, có 4 lỗ. - N2 thảo luận: đợc đính vào vải bằng đờng khâu nối từng lỗ khuy với vải. - N3 thảo luận và trả lời bằng H2 có thuyết minh. - N4 thảo luận dựa vào hình 3 và 4 trả lời. Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 c) Thực hành: 3 Củng cố: ! Nhắc lại cách đính khuy bấm. - GV làm mẫu toàn bộ thao tác đính khuy bấm. ! Thực hành. - Quan sát giúp đỡ HS yếu - Chấm nhanh một số sản phẩm. ! Nêu cách đính khuy bấm - Giao nhiệm vụ về nhà. - Nhận xét giờ học. - Vài học sinh nhắc lại. - Quan sát GV làm mẫu. - Thực hành cả lớp. Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng [...]... - 3 hs thực hành lớp quan sát, nhận xét thao tác kĩ thuật - 1 hs trả lời - Nghe - Đọc ghi nhớ SGK - Lớp thực hành - Nộp sản phẩm - Vài hs trả lời - Ghi yêu cầu về nhà Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Thứ ngày tháng năm 200 Kĩ thuật Bài 5: Thêu dấu nhân (Tiết 2) I Mục tiêu: Học sinh cần phải: - Biết cách thêu dấu nhân - Thêu đợc các mũi thêu dấu nhân đúng kĩ thuật, ... - Nghe - Lớp thực hành theo nhóm - Một HS đọc bài - Chng bày SP - Vài học sinh trả lời Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Thứ ngày tháng năm 200 Kĩ thuật Bài 5: Thêu dấu nhân (Tiết 1) I Mục tiêu: Học sinh cần phải: - Biết cách thêu dấu nhân - Thêu đợc các mũi thêu dấu nhân đúng kĩ thuật, đúng... trởng - Nộp sản phẩm chng bày - 1HS đọc - Chng bày sản phẩm Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2009 Kĩ thuật: Thêu chữ V (Tiết 1) I Mục tiêu - Biết cách thêu chữ V - Thêu đợc các mũi thêu chữ V đúng kĩ thuật, đúng quy trình - Rèn luyện đôi tay khéo léo, và tính... thêu chữ V đúng kĩ thuật, đúng quy trình - Rèn luyện đôi tay khéo léo, và tính cẩn thận II đồ dùng dạy học: - Mẫu thêu chữ V - Một số sản phẩm thêu trang trí bằng mũi thêu chữ V - Một số mảnh vải trắng 35 cm ì 35 cm Chỉ khâu, len sợi; kim khâu len, kim thờng, phấn, thớc, kéo III Hoạt động dạy học: Nội dung 1 Kiểm tra bài cũ: 2 Bài mới: * Giới thiệu bài: * Thực hành: 3 củng cố: Hoạt động giáo viên Hoạt... 2010 Thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2009 Kĩ thuật : Đính khuy bấm (Tiết 2) I Mục tiêu: Học sinh cần phải: - Biết cách đính khuy bấm - Đính đợc khuy bấm đúng quy trình, kĩ thuật - Rèn luyện tính cẩn thận II đồ dùng dạy học: - Mẫu đính khuy bấm - Một số sản phẩm đợc đính khuy bấm - Một số khuy bấm nhiều kích thớc hình dáng - 2 3 chiếc khuy lớn 1 mảnh vải có kích thớc: 20cm ì 30 cm Chỉ khâu, len sợi;... 1HS đọc ! Đọc phần đánh giá SP - Chng bày sản phẩm ! Đại diện các tổ cùng GV đánh giá, nhận xét ? Đính khuy bấm ta làm nh thế nào? - Giao nhiệm vụ về nhà - Nhận xét giờ học Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2009 Kĩ thuật: Đính khuy bấm (Tiết 3) I Mục tiêu: Học... trên vải hai mũi thêu dấu nhân - Nghe GV hệ thống - Lớp thực hành thêu dấu nhân trên vải - Chng bày sản phẩm theo tổ - Vài hs nhắc lại nội dung bài học Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Thứ ngày tháng năm 200 Kĩ thuật Bài 5: Thêu dấu nhân (Tiết 3) I Mục tiêu: Học sinh cần phải: - Biết cách thêu... xét giờ học Năm học 2009 2010 - N2 ,3, 4 thảo luận - Bắt đầu thêu - Thêu mũi thứ nhất - Thêu mũi thứ 2 - Thêu các mũi tiếp theo - Kết thúc đờng thêu - Lớp quan sát - Cả lớp thực hành - Nộp sản phẩm - Vài học sinh trả lời theo ghi nhớ SGK - Nhận nhiệm vụ giao về nhà Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Thứ ba ngày tháng 10 năm 2009 Kĩ thuật: Thêu chữ V (Tiết 2) I Mục... trình, kĩ thuật - Rèn luyện tính cẩn thận II đồ dùng dạy học: - Mẫu đính khuy bấm - Một số sản phẩm đợc đính khuy bấm - Một số khuy bấm nhiều kích thớc hình dáng - 2 3 chiếc khuy lớn 1 mảnh vải có kích thớc: 20cm ì 30 cm Chỉ khâu, len sợi; kim khâu len, kim thờng, phấn, thớc, kéo III Hoạt động dạy học: Nội dung 1 Kiểm tra bài cũ: 2 Bài mới: * Giới thiệu bài: * Thực hành: 3 Củng cố: Hoạt động giáo. .. học sinh trả lời Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Thứ ngày tháng năm 200 Kĩ thuật Bài 4: Thêu chữ V (Tiết 3) I Mục tiêu: Học sinh cần phải: - Biết cách thêu chữ V - Thêu đợc các mũi thêu chữ V đúng kĩ thuật, đúng quy trình - Rèn luyện đôi tay khéo léo, và tính cẩn thận II đồ dùng dạy học: . mẫu: b) Hớng dẫn thao tác kĩ thuật. - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh: Bút, vở, dụng cụ học tập môn Kĩ Thuật. - Nhận xét trớc lớp. - Chúng ta nghiên cứu chơng 1: Kĩ thuật phục vụ; bài đầu tiên. học 2009 2010 Thứ ngày tháng năm 200 Kĩ thuật Bài 4: Thêu chữ V (Tiết 3) I Mục tiêu: Học sinh cần phải: - Biết cách thêu chữ V. - Thêu đợc các mũi thêu chữ V đúng kĩ thuật, đúng quy trình. -. học sinh nhắc lại nội dung bài học. Giáo viên : Đỗ Thị Thanh Hơng Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học 2009 2010 Thứ ba ngày 25 tháng 8 năm 2009 Kĩ thuật : Đính khuy hai lỗ (Tiết 2) I Mục

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:10

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan