Giáo án kĩ thuật lớp 5

71 455 0
Giáo án kĩ thuật lớp 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Nguyễn Văn Đức - Trường tiểu học số Mường Phăng Tuần : Tiết : KĨTHUẬT Thứ ngày tháng năm ĐÍNH KHUY HAI LỖ ( tiết 1) I. MỤC TIÊU: Học sinh cần phải : - Biết cách đính khuy hai lỗ. - Đính khuy hai lỗ qui trình, kỹ thuật. - Rèn luyện tính cẩn thận. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Mẫu đímh khuy hai lỗ - Một số sản phẩm may mặc đính khuy hai lỗ - Bộ dụng cụ, vật liệu cắt, khâu,thêu III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: TG 4’ 34’ Nội dung tổ chức dạy học A .Kiểm tra cũ. - GV kiểm tra đồ dùng học tập: khuy lỗ, vải, kim, khâu, kéo, phấn vạch B .Bài : .Giới thệu bài: Khi chơi đùa em thường hay bị đứt khuy áo thường phải nhờ bà, mẹ đính hộ. Bài học hôm cô giúp tự đính khuy áo qua “ Đính khuy hai lỗ”. . Nội dung hoạt động. Hoạt động1: Quan sát nhận xét mẫu. Nội dung hoạt động 1: Khuy đính vào vải đường khâu qua lỗ khuy để nối với vải (dưới khuy). Trên nẹp áo, vị trí khuy ngang với vị trí lỗ khuyết. Khuy cài qua khuyết để gài nẹp sản phẩm vào nhau. Hoạt động 2: Hướng dẫn thao tác kỹ thuật - GV hướng dẫn HS đọc lướt nội dung mục (SGK) đặt câu hỏi yêu cầu HS nêu tên bước qui trình đính khuy. -GV hướng dẫn lần khâu đính lần thứ nhất( lên kim qua lỗ khuy thứ nhất, xuống kim qua lỗ khuy thứ hai). Phương pháp tổ chức dạy học - Gv nêu mục đích tiết học, ghi tên bài. - Học sinh quan sát số mẫu khuy lỗ. - GV giới thiệu số mẫu đính khuy lỗ. - Tổ chức cho HS quan sát khuy đính sản phẩm may mặc như: áo, vỏ gối. đặt câu hỏi để HS nêu nhận xét khoảng cách khuy. So sánh vị trí khuy lỗ khuyết hai nẹp áo. - Hỏi đáp. - GVgọi học sinh lên bảng thực thao tác. - Giáo viên hướng dẫn lần khâu đính thứ (lên kim qua lỗ khuy thứ nhất, xuống kim qua lỗ khuy thứ hai), lần khâu đính lại giáo Nguyễn Văn Đức - Trường tiểu học số Mường Phăng 2’ - GV đặt câu hỏi để học sinh nêu cách quấn quanh chân khuy kết thúc đính khuy. - Hướng dẫn HS thực thao tác quấn quanh chân khuy.Sau yêu cầu HS kết hợp quan sát khuy đựơc đính sản phẩm. - Chốt lại bước đính khuy yêu cầu HS rút ghi nhớ. C. Củng cố , dặn dò. - Nhận xét chuẩn bị học tập học sinh. - Dặn dò học sinh chuẩn bị cho thực hành đính khuy hai lỗ. viên goi học sinh lên bảng thực thao tác. - Hướng dẫn nhanh lần thứ hai bước đính khuy. - Gọi 1-2 HS thực thao tác đính khuy lỗ. - Giáo viên quan sát uốn nắn học sinh thao tác chưa đúng. *Rút kinh nghiệm sau tiết dạy. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Nguyễn Văn Đức - Trường tiểu học số Mường Phăng Tuần : Tiết : KĨTHUẬT Thứ ngày tháng năm ĐÍNH KHUY HAI LỖ ( tiết 2) I. MỤC TIÊU: Học sinh cần phải : - Biết cách đính khuy hai lỗ. - Đính khuy hai lỗ qui trình, kỹ thuật. - Rèn luyện tính cẩn thận. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Mẫu đímh khuy hai lỗ - Một số sản phẩm may mặc đính khuy hai lỗ - Bộ dụng cụ, vật liệu cắt, khâu,thêu III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : TG 4’ 34’ Nội dung tổ chức dạy học Phương pháp dạy học A. Kiểm tra cũ: - HS nhắc lại cách đính khuy 2lỗ. -Hỏi đáp - GV nhận xét nhắc lại số điểm cần lưu ý đính khuy lỗ B.Bài mới: Hoạt động3:HS thực hành. - GV kiểm tra thực hành tiết 1. - GV nêu yêu cầu thời gian thực hành: Mỗi học sinh đính khuy thời gian khoảng phút. Hướng dẫn HS đọc yêu cầu cần đạt sản phẩm cuối để em theo thực cho đúng. - HS hoàn thành sản phẩm mình, GV đánh giá sản phẩm HS . +GV nêu yêu cầu sản phẩm + GV nhận xét đánh giá kết thực hành HS theo mức: Hoàn thành (A) chưa hoàn thành (B) . Những HS hoàn thành sớm, đính khuy kỹ thuật , chắn vượt mức qui định đánh giá mức hoàn thành tốt (A+) - Học sinh thực thao tác. - GV tổ chức cho HS thực theo nhóm để em trao đổi , học hỏi , giúp đỗ lẫn nhau. - GV quan sát uốn nắn cho HS thực thao tác chưa hướng dẫn thêm cho HS lúng túng. - Học sinh trưng bày sảnphẩm ( HS nhóm). - GV ghi yêu cầu sản phẩm lên bảng để HS dựa vào đánh giá. - Cử 1-2 HS đánh giá sản phẩm bạn theo yêu cầu nêu. Nguyễn Văn Đức - Trường tiểu học số Mường Phăng - nhóm HS trao đổi sản phẩm cho đánh giá sản phẩm. - GV tổ chức thi - HS giỏi đại diện cho tổ lên thao tác bảng thời gian 7- 10 phút . Cả lớp quan sát đánh giá bình chọn sản phẩm. Đánh giá thi đua. 2’ C. Củng cố , dặn dò. - GV nhận xét chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập kết thực hành HS. - Dặn dò HS chuẩn bị vải , khuy lỗ, kim, khâu để học “Thêu dấu nhân”. *Rút kinh nghiệm sau tiết dạy. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Nguyễn Văn Đức - Trường tiểu học số Mường Phăng Tuần : Tiết : KĨTHUẬT Thứ ngày tháng năm THÊU DẤU NHÂN (tiết 1) I. MỤC TIÊU : HS cần phải: - Biết cách thêu dấu nhân - Thêu mũi thêu dấu nhân kỹ thuật, qui trình. - Yêu thích , tự hào với sản phẩm làm được. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Mẫu thêu dấu nhânđược thêu len, sợi thêu vải tờ bìa khác màu. Kích thước mũi thêu khoảng 3-4 cm. - Một số sản phẩm may mặc đựợc trang trí mũi thêu dấu nhân. - Vật liệu dụng cụ cần thiết: + Một mảnh vải trắng màu, kích thước 35x35cm + Kim khâu len + Len (hoặc sợi khác màu vải). + Phấn màu, bút màu, thước kẻ, kéo, khung thêu. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG 2’ 35’ Nội dung tổ chức dạy học A.Kiểm tra cũ: B.Bài : 1.Giới thiệu . Trên số sản phẩm may mặc như: Váy, áo, vỏ gối , khăn tay . người ta thường trang trí cách thêu dấu nhân cho đẹp. tiết học cô hướng dẫn cho em cách thêu dấu nhân. 2. Nội dung hoạt động. * Hoạt động1: Quan sát nhận xét mẫu: - GV giới thiệu mẫu thêu dấu nhân. - Nội dung hoạt động1: Thêu Phương pháp dạy học - GV kiểm tra chuẩn bị dụng cụ HS. - GV thuyết trình. - Giới thiệu nêu mục đích học, ghi tên bảng, HS chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ. - GV đặt câu hỏi định hướng Nguyễn Văn Đức - Trường tiểu học số Mường Phăng dấu nhân cách thêu để tạo thành mũi thêu giống dấu nhân nối liên tiếp hai đường thẳng song song mặt phải đường thêu. Thêu dấu nhân ứng dụng để thêu trang trí thêu chữ sản phẩm may mặc váy, áo, vỏ gối, khăn ăn,khăn trải bàn. *Hoạt động 2: Hướng dẫn thao tác kỹ thuật: - Hướng dẫn vạch dấu thêu dấu nhân So sánh giống khác thêu dấu nhân thêu chữ V: (Giống nhau: vạch đuờng dấu song song cách 1cm. Khác nhau: thêu chữ V vạch dấu điểm theo trình tự từ trái sang phải, vạch dấu điểm thêu dấu nhân theo chiều từ phải sang trái, điểm vạch dấu thêu chữ V nằm so le đường vạch dấu, điểm vạch dấu để thêu dấu nhân nằm thẳng hàng với đường vạch dấu. - Hướng dẫn thao tác bắt đầu thêu. Hướng dẫn thêu mũi thứ nhất, thứ hai. Khi hướng dẫn GV lưu ý: + Các mũi thêu luân phiên thực đường kẻ cách + Khoảng cách xuống kim lên kim đường dấu thứ dài gấp đôi khoảng cách lên kim xuống kim đường dấu thứ nhất. + Sau lên kim cần rút từ từ, chặt vừa phải để mũi thêu không bị dúm quan sát để HS nêu nhận xét đặc điểm đường thêu dấu nhânở mặt phải mặt trái đường thêu. - HS quan sát, so sánh đặc điểm mẫu thêu dấu nhân với mẫu thêu chữ V. - Giới thiệu số sản phẩm thêu trang trí mẫu thêu dấu nhân đặt câu hỏi để - HS nêu ứng dụng thêu dấu nhân. - Hướng dẫn đọc nội dung mục SGK để nêu bước thêu dấu nhân. Đặt câu hỏi yêu cầu HS dựa vào nội dung mục quan sát hình 2(SGK) để nêu cách vạch dấu đường thêu dấu nhân. Có thể yêu cầu HS so sánh cách vạch dấu đường thêu dấu nhân với cách vạch dấu đường thêu chữ V. - Gọi HS lên bảng thực thao tác vạch dấu đường thêu dấu nhân. GV HS khác quan sát nhận xét. - Hướng dẫn HS đọc mục 2a quan sát hình SGK để nêu cách bắt đầu thêu. GV căng vải vạch dấu lên khung thêu hướng dẫn cách bắt đầu thêu. Lưu ý HS : Lên kim để bắt đầu thêu điểm vạch dấu thứ phía bên phải đường dấu. - Gọi HS đọc mục 2b,2cvà quan sát 4a,4b,4c,4d(SGK) để nêu cách thêu mũi dấu nhân thứ nhất, thứ hai. GV hướng dẫn chậm thao tác thêu mũi thêu dấu nhân thứ nhất, thứ hai. - Yêu cầu HS lên bảng thực thao tác mũi thêu tiếp theo. GV quan sát uốn nắn thao tác chưa đúng. Nguyễn Văn Đức - Trường tiểu học số Mường Phăng 3’ C. Củng cố , dặn dò : - Đọc lại ghi nhớ SGK. - Dặn dò thao tác lại. - Chuẩn bị vải, kim cho buổi học lần sau - Hướng dẫn HS quan sát hình (SGK ) nêu cách kết thúc đường thêu dấu nhân. Sau gọi HS lên bảng thực thao tác kết thúc đường thêu dấu nhân.GV quan sát uốn nắn. - Hướng dẫn nhanh lần thứ hai toàn thao tác thêu dấu nhân ( thêu 2-3 mũi thêu). - Yêu cầu HS cách thêu dấu nhân nhận xét. - Kiểm tra chuẩn bị thực hành HS tổ chức cho HS tập thâu dấu nhân giấy kẻ ô ly. *Rút kinh nghiệm sau tiết dạy. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Nguyễn Văn Đức - Trường tiểu học số Mường Phăng Tuần : Tiết : KĨTHUẬT Thứ ngày tháng năm THÊU DẤU NHÂN (tiết 2) I. MỤC TIÊU : HS cần phải: - Biết cách thêu dấu nhân - Thêu mũi thêu dấu nhân kỹ thuật, qui trình. - Yêu thích , tự hào với sản phẩm làm được. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Mẫu thêu dấu nhânđược thêu len, sợi thêu vải tờ bìa khác màu. Kích thước mũi thêu khoảng 3-4 cm. - Vật liệu dụng cụ cần thiết: + Một mảnh vải trắng màu, kích thước 35x35cm + Kim khâu len + Len (hoặc sợi khác màu vải). + Phấn màu, bút màu, thước kẻ, kéo, khung thêu. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung tổ chức dạy học A.Kiểm tra cũ : 3’ B.Bài mới: 1.Giới thiệu : 34’ 2. Nội dung hoạt động: *Hoạt động 3: HS thực hành. - GV lưu ý thêm: Trong thực tế kích thước mũi thêu dấu nhân 1/2 1/3 kích thước mũi thêu em học. Do vậy, sau học thêu dấu nhân lớp, thêu trang trí áo, váy, túi .các em nên thêu mũi Phương pháp dạy học *Phương pháp kiểm tra đánh giá. - Kiểm tra chuẩn bị cũ học sinh. - Giới thiệu nêu mục đích học, ghi tên bảng, HS chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ. *Phương pháp thực hành. - Gọi HS nhắc lại cách thêu dấu nhân. Có thể yêu cầu HS thực thao tác thêu mũi thêu dấu nhân.GV nhận xét hệ thống lại cách thêu dấu nhân. Có thể hướng dẫn nhanh số thao tác Nguyễn Văn Đức - Trường tiểu học số Mường Phăng thêu có kích thước nhỏ để đường thêu đẹp - Nêu yêu cầu sản phẩm (ở mục SGK)và thời gian thực hành . 2’ điểm cần lưu ý thêu dấu nhân. - HS thực hành thêu dấu nhân. Có thể tổ chức cho HS thực hành theo nhóm , theo cặp để em trao đổi, học hỏi lẫn nhau.Trong trình HS thực hành GV quan sát, uốn nắn cho em lúng túng. - GV tổ chức cho nhóm định số HS trưng bày sản phẩm. - GV nêu yêu cầu đánh giá ( ghi Hoạt động 4: Đánh giá sản phẩm. SGK) Tiêu chí đánh giá sản phẩm: - Cử 2-3 HS đánh giá sản phẩm -Thêu mũi thêu dấu nhân trưng bày. theo hai đường vạch dấu. - GV nhận xét đánh giá kết học - Các mũi thêu dấu nhân nhau. tập HS theo mức : - Đường thêu không bị dúm . + hoàn thành + chưa hoàn thành. - Những HS hoàn thành sớm, đường thêu kỹ thuật, đẹp đánh giá mức hoàn thành tốt(A+). - GV nhận xét chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập kết thực hành C. Củng cố , dặn dò : thêu dấu nhân HS. - Nhận xét -dặn HS chuẩn bị bài: Một số dụng cụ nấu ăn ăn uống gia đình *Rút kinh nghiệm sau tiết dạy. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………… Nguyễn Văn Đức - Trường tiểu học số Mường Phăng Tuần : 12 Tiết : 12 KĨ THUẬT Thứ ngày tháng năm CẮT, KHÂU, THÊU HOẶC NẤU ĂN TỰ CHỌN Cắt, khâu, thêu , túi xách đơn giản ( tiết 1) I.MỤC TIÊU: HS cần phải: - Biết cách đo, cắt thân túi, quai túi xách tay đơn giản - Rèn luyện khéo léo đôi tay khả sáng tạo. HS yêu thích, tự hào với sản phẩm làm được. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Mẫu túi xách tay vảỉ có hình thêu trang trí mặt túi . - Một mảnh vải màu trắng có kích thước 50x70 cm . - Kéo, thước, phấn vạch . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : TG Nội dung dạy học chủ yếu A. Kiểm tra cũ: 3’ B.Bài mới: 1.Giới thiệu . 35’ Phương pháp dạy học *Phương pháp kiểm tra đánh giá. - Tổ trưởng kiểm tra đồ dùng học tập thành viên tổ , GV nghe HS báo cáo kiểm tra. - GV nêu mục tiêu tiết học, 2.Bài . ghi tên bảng, ghi vở. Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét mẫu: *Phương pháp quan sát, nêu - Giới thiệu mẫu túi xách tay. vấn đề. ? Nhận xét nêu tóm tắt đặc điểm túi - Đưa số mẫu túi xách xách tay. tay( thủ công) ?Túi hình ? Bao gồm phận ? - HS quan sát, trả lời câu Quai túi đính vào đâu? Túi khâu mũi khâu ? (Túi hình chữ nhật, bao gồm thân túi quai túi. Quai túi đính vào hai bên miệng túi. - Túi khâu mũi khâu thường( khâu đột)) Nguyễn Văn Đức - Trường tiểu học số Mường Phăng A.Kiểm tra : *Phương pháp kiểm tra, đánh 3’ - Để lắp xe ben, theo em cần phải lắp giá. phận? Hãy nêu tên phận ? - HS trả lời. - Lớp nhận xét, bổ sung,GV tuyên dương. 35’ B.Bài : 1.Giới thiệu bài. - GV nêu mục tiêu tiết học, ghi tên bảng, HS ghi vở. 2.Nội dung hoạt động: *Hoạt động 3: HS thực hành lắp xe cần cẩu. *Phương pháp quan sát, nêu a.Lắp phận. vấn đề: -Trước HS thực hành GV cần: + Gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK để toàn lớp nắm vững quy trình lắp xe ben. +Yêu cầu HS phải quan sát kỹ hình đọc nội dung bước lắp SGK. -Trong trình HS thực hành lắp phận, GV cần lưu ý HS số điểm. +GV theo dõi uốn nắn kịp thời HS lắp sai lúng túng. b. Lắp xe ben ( hình - SGK) -HS lắp ráp xe ben theo bước SGK - Chú ý bước lắp ca bin phải thực theo bước GV hướng dẫn. -Nhắc HS sau lắp xong, cần kiểm tra nâng lên, hạ xuống xe. *Hoạt động 4: Đánh giá sản phẩm. - GV tổ chức cho HS trưng bày +Tiêu chí : Cá nhân nhóm tự đánh giá sản phẩm theo nhóm số sản phẩm thực hành theo yêu cầu sau: em. -Xe lắp chắn không xộc xệch. - HS đọc lại tiêu chí GV ghi -Xe chuyển động bảng . -Thùng xe nâng lên, hạ xuống nhẹ nhàng - HS dựa vào tiêu chí đánh giá sản phẩm . - GV nhận xét , đánh giá sản phẩm HS theo mức. - HS tháo chi tiết xếp vị trí ngăn hộp. Nguyễn Văn Đức - Trường tiểu học số Mường Phăng 2’ C.Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét chuẩn bị. Tinh thần thái độ học tập HS. -Về nhà CB đọc “ Lắp máy bay trực thăng” *Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: KĨ THUẬT Tuần : 27 Tiết : 27 200 Thứ tư, ngày tháng năm LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG( tiết 1) I.MỤC TIÊU: HS cần phải : - Chọn đủ chi tiết để lắp máy bay trực thăng. -Lắp phận lắp ráp máy bay trực thăng kỹ thuật, quy trình. -Rèn luyện tính cẩn thận thao tác lắp, tháo chi tiết máy bay trực thăng. II.ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC : - Mẫu máy bay trực thăng lắp sẵn . - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU : Nguyễn Văn Đức - Trường tiểu học số Mường Phăng Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học chủ yếu A. Kiểm tra : *Phương pháp kiểm tra, đánh 3’ - Để lắp xe ben, theo em cần phải lắp giá. phận? Hãy nêu tên phận ? - HS trả lời. - Lớp nhận xét, bổ sung,GV B.Bài : tuyên dương. 1. Giới thiệu bài. Máy bay trực thăng dùng để cứu người gặp nạn vùng xảy thiên tại, - GV nêu mục tiêu tiết học, ghi lũ lụt. Ngoài ngành nông, lâm tên bảng, HS ghi vở. nghiệp máy bay trực thăng dùng làm phương tiện để phun thuốc trừ sâu, phân bón, . 35’ 2.Nội dung hoạt động: *Phương pháp quan sát, nêu *Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét mẫu. vấn đề: - Để lắp máy bay trực thăng, theo em - HS quan sát mẫu máy bay trực cần phải lắp phận? Hãy nêu tên thăng lắp sẵn. phận ? - Hướng dẫn HS quan sát Cần phận : phận mẫu trả lời câu +Thân đuôi máy bay hỏi. +Sàn ca bin giá đỡ -HS chọn đúng, đủ loại +Ca bin chi tiết theo bảng SGK. +Cánh quạt Xếp chi tiết chọn vào +Càng máy bay nắp hộp theo loại chi tiết. TG Nội dung dạy học - Yêu cầu HS quan sát hình *Hoạt động 2: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật. SGK. Sau đó, GV gọi HS trả a.Hướng dẫn chọn chi tiết. lời lên bảng chọn chi +Để lắp thân đuôi máy bay, cần tiết để lắp. phải chọn chi tiết số lượng bao nhiêu? (chọn tam giác; thẳng 11 lỗ; thẳng lỗ; thẳng lỗ; chữ U ngắn) b.Lắp phận: *Lắp thân đuôi máy bay (hình - SGK) -GV HD lắp thân đuôi máy + Để lắp thân đuôi máy bay, cần bay trực thăng, GV thao tác phải chọn chi tiết số lượng bao chậm lưu ý HS. nhiêu? (chọn tam giác; thẳng -Yêu cầu HS quan sát hình 11 lỗ; thẳng lỗ; thẳng lỗ; trả lời câu hỏi, thực bước chữ U ngắn) lắp (nhắc HS lắp hàng lỗ thứ * Lắp sàn ca bin giá đỡ (hình - SGK) hai nhỏ) + Để lắp sàn ca bin giá đỡ, em phải -1 HS lên lắp ca bin, lớp quan chọn thêm chi tiết nào? (chọn nhỏ, sát bổ sung. GV hoàn thành Nguyễn Văn Đức - Trường tiểu học số Mường Phăng chữ L, chữ U dài) * Lắp ca bin (hình 4- SGK) * Lắp cánh quạt.( hình - SGK) +Lắp phần cánh quạt: Lắp vào đầu trục ngắn vòng hãm, thẳng lỗ, bánh đai vòng hãm. +Lắp phần dời cánh quạt: Lắp vào đầu trục ngắn lại vòng hãm bánh đai. *Lắp máy bay (hình – SGK) c.Lắp ráp máy bay trực thăng (hình 1SGK) +Bước lắp thân máy bay vào sàn ca bin giá đỡ: Lắp lỗ thứ lỗ thứ ba chữ U ngắn vào lỗ thứ hai lỗ thứ tư hàng lỗ cuối nhỏ. +Bước lắp cánh quạt vào trần ca bin: Dùng vòng hãm để giữ trục cánh quạt với trần ca bin. +Bước lắp giá đỡ sàn ca bin vào máy bay. d. Hướng dẫn tháo rời chi tiết xếp gọn vào hộp C.Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét chuẩn bị. Tinh thần thái độ Tuần : 28 Tiết : 28 KĨ THUẬT Thứ tư, ngày bước lắp. - GV nhận xét câu trả lời HS, sau HD lắp cánh quạt. - GV HD lắp máy bay. Khi lắp, GV cần thao tác chậm lưu ý cho HS biết mặt phải, mặt trái quạt máy bay. -HS trả lời câu hỏi lắp thứ hai máy bay, lớp bổ sung. - GV HD lắp ráp máy bay trực thăng theo bước SGK lưu ý số điểm. -HS kiểm tra mối ghép tháng LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG ( tiết 2) I.MỤC TIÊU: HS cần phải : - Chọn đủ chi tiết để lắp máy bay trực thăng . - Lắp máy bay trực thăng kĩ thuật, quy định. - Rèn luyện tính cẩn thận thực hành. II.ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC : - Mẫu máy bay trực thăng lắp sẵn . - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật năm 200 Nguyễn Văn Đức - Trường tiểu học số Mường Phăng III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU : Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học chủ yếu A.Kiểm tra : *Phương pháp kiểm tra, đánh 3’ - Để lắp máy bay trực thăng, theo em giá. cần phải lắp phận? Hãy nêu tên - HS trả lời. phận ? - Lớp nhận xét, bổ sung,GV tuyên dương. B.Bài : 1.Giới thiệu bài. - GV nêu mục tiêu tiết học, ghi 35’ tên bảng, HS ghi vở. 2.Nội dung hoạt động: *Hoạt động 3: HS thực hành lắp xe cần cẩu. *Phương pháp quan sát, nêu a. Chọn chi tiết. vấn đề: -HS chọn đủ chi tiết theo SGK xếp loại vào nắp hộp. - GV kiểm tra HS chọn chi tiết. b.Lắp phận: +Lắp thân đuôi máy bay theo -Trớc HS thực hành GV ý mà GV HD tiết 1. cần: +Lắp cánh quạt phải lắp đủ số vòng hãm. +Gọi HS đọc phần ghi nhớ +Lăp máy bay phải ý đến tên, dời SGK để toàn lớp nắm thanh; mặt phải, mặt trái máy vững quy trình lắp máy bay bay để sử dụng vít. trực thăng +Yêu cầu HS phải quan sát kỹ hình đọc nội dung c. Lắp máy bay trực thăng ( hình - SGK) bớc lắp SGK. *Chú ý: +Bước lắp thân máy bay vào sàn ca bin -Trong trình HS thực hành giá đỡ phải lắp vị trí. lắp phận, GV cần lưu ý +Bước lắp giá đỡ sàn ca bin máy HS số điểm. bay phải lắp thật chặt +GV theo dõi uốn nắn kịp thời HS lắp sai lúng túng. -HS lắp ráp máy bay theo Bước SGK -Nhắc HS lắp ráp cần lưu ý C.Củng cố, dặn dò: 2’ - GV nhận xét chuẩn bị. Tinh thần thái độ học tập HS. -Tuần sau thực hành trưng bày sản phẩm TG Nội dung dạy học Nguyễn Văn Đức - Trường tiểu học số Mường Phăng *Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Tuần : 29 Tiết : 29 KĨ THUẬT Thứ tư, ngày LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG ( tiết 3) I.MỤC TIÊU: HS cần phải : - Chọn đủ chi tiết để lắp máy bay trực thăng . - Lắp máy bay trực thăng kĩ thuật, quy định. - Rèn luyện tính cẩn thận thực hành. II.ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC : - Mẫu máy bay trực thăng lắp sẵn . tháng năm 200 Nguyễn Văn Đức - Trường tiểu học số Mường Phăng - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU : Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học chủ yếu A.Kiểm tra : *Phương pháp kiểm tra, đánh 3’ - Để lắp máy bay trực thăng, theo em giá. cần phải lắp phận? Hãy nêu tên - HS trả lời. phận ? - Lớp nhận xét, bổ sung, GV tuyên dương. B.Bài : 1.Giới thiệu bài. - GV nêu mục tiêu tiết học, ghi 35’ tên bảng, HS ghi vở. 2.Nội dung hoạt động: *Hoạt động 3: HS thực hành lắp xe cần cẩu. *Phương pháp quan sát, nêu a.Lắp phận: vấn đề: +Lắp thân đuôi máy bay theo -Trước HS thực hành GV ý mà GV HD tiết 1. cần: +Lắp cánh quạt phải lắp đủ số vòng hãm. +Gọi HS đọc phần ghi nhớ +Lăp máy bay phải ý đến trên, dới SGK để toàn lớp nắm thanh; mặt phải, mặt trái máy vững quy trình lắp máy bay bay để sử dụng vít. trực thăng +Yêu cầu HS phải quan sát kỹ hình đọc nội dung b. Lắp máy bay trực thăng ( hình - SGK) bước lắp SGK. *Chú ý: +Bước lắp thân máy bay vào sàn ca bin -Trong trình HS thực hành giá đỡ phải lắp vị trí. lắp phận, GV cần lưu ý +Bước lắp giá đỡ sàn ca bin máy HS số điểm. bay phải lắp thật chặt +GV theo dõi uốn nắn kịp thời HS lắp sai lúng túng. -HS lắp ráp máy bay theo Bước SGK -Nhắc HS lắp ráp cần lưu ý TG Nội dung dạy học *Hoạt động 4: Đánh giá sản phẩm. +Tiêu chí : Cá nhân nhóm tự đánh giá sản phẩm thực hành theo yêu cầu sau: -Máy bay trực thăng lắp chắn, không xộc xệch, ghép giá đỡ sàn ca bin với máy bay phải chắn thẳng để máy bay không bị chúc xuống. - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm số em. - HS đọc lại tiêu chí GV ghi bảng . - HS dựa vào tiêu chí đánh giá sản phẩm . - GV nhận xét, đánh giá sản Nguyễn Văn Đức - Trường tiểu học số Mường Phăng phẩm HS theo mức. - HS tháo chi tiết xếp vị trí ngăn hộp. 2’ C.Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét chuẩn bị. Tinh thần thái độ học tập HS. -Về nhà CB lắp rô- bốt. *Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Tuần : 30 Tiết : 30 KĨ THUẬT Thứ tư, ngày tháng năm 200 LẮP RÔ - BỐT ( tiết 1) I.MỤC TIÊU: HS cần phải : - Chọn đủ chi tiết để lắp rô - bốt. -Lắp rô-bốt kỹ thuật, quy trình. -Rèn luyện tính khéo léo kiên nhẫn lắp, tháo chi tiết rô-bốt II.ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC : - Mẫu rô-bốt lắp sẵn . Nguyễn Văn Đức - Trường tiểu học số Mường Phăng - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU : Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học chủ yếu A. Kiểm tra : *Phương pháp kiểm tra, đánh 3’ - Để lắp máy bay trực thăng, theo em giá. cần phải lắp phận? Hãy nêu tên - HS trả lời. phận ? - Lớp nhận xét, bổ sung,GV tuyên dương. B.Bài : 1. Giới thiệu bài. Người ta sản xuất rô-bốt (còn gọi người - GV nêu mục tiêu tiết học, ghi máy) nhằm để giúp việc nhà, số tên bảng, HS ghi vở. công việc khó khăn, nguy hiểm nhà máy, hầm mỏ mà người không đến được. 35’ 2.Nội dung hoạt động: *Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét mẫu. *Phương pháp quan sát, nêu - Để lắp rô- bốt, theo em cần phải lắp vấn đề: phận? Hãy nêu tên phận ? - HS quan sát mẫu rô-bốt lắp Cần phận : sẵn. +Chân rô-bốt. - Hướng dẫn HS quan sát +Thân rô-bốt phận mẫu trả lời câu +Đầu rô-bốt. hỏi. +Tay rô-bốt. +Ăng - ten. +Trục bánh xe. *Hoạt động 2: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật. a.Hướng dẫn chọn chi tiết:. -HS chọn đúng, đủ loại chi tiết theo bảng SGK. b.Lắp phận: Xếp chi tiết chọn vào *Lắp chân rô- bốt (hình - SGK) nắp hộp theo loại chi tiết. + Mỗi chân rô- bốt lắp từ -Yêu cầu HS quan sát hình chữ U dài? (cần chữ U dài) SGK. Sau đó, GV gọi HS lên * Lắp thân rô-bốt (hình - SGK) lắp mặt trước chân rô-bốt, + Dựa vào hình – SGK, em chọn lớp quan sát bổ sung. chi tiết lắp thân rô -bốt? -GV HD lắp tiếp mặt trước * Lắp đầu rô-bốt (hình 4- SGK) chân thứ hai rô-bốt. Mối ghép gồm chi tiết? -1HS lên lắp tiếp lỗ (Gồm: Lắp bánh đai, bánh xe, chữ U vào nhỏ để làm bàn chân ngắn thẳng lỗ vào vít dài) rô-bốt. *Lắp phận khác -Yêu cầu HS quan sát hình 2b+Lắp tay rô-bốt (hình 5a – SGK): SGK trả lời câu hỏi. TG Nội dung dạy học Nguyễn Văn Đức - Trường tiểu học số Mường Phăng Lắp chi tiết theo tuần tự: Thanh chữ L dài, tam giác, thẳng lỗ, thẳng lỗ tiếp, chữ L ngắn. +Lắp ăng-ten (hình 5b-SGK) +Lắp trục bánh xe (hìh 5c-SGK) 2’ - GV HD lắp hai chân vào hai bàn chân rô-bốt. GV lưu ý HS biết vị trí trên, dời chữ U dài lắp phải lắp ốc, vít phía trước -GV HD lắp chữ U dài vào chân rô-bốt. -HS quan sát hình trả lời câu hỏi lắp thân rô-bốt. c.lắp ráp rô-bốt (hình 1- SGK) -HS quan sát hình trả lời câu +Lắp đầu rô-bốt vào thân hỏi. +Lắp thân rô-bốt vào đỡ với hai -GV tiến hành lắp đầu rô-bốt. tam giác. -HS quan sát hình 5a,b,c, trả +Lắp ăng-ten vào thân tô-bốt. lời câu hỏi lắp tay, ăng-ten, +Lắp hai tay vào khớp vai rô-bốt. trục bánh xe rô-bốt. +Lắp trục bánh xe vào đỡ rô-bốt. - GV nhận xét uốn nắn cho hoàn chỉnh bước lắp. -GV lắp rô-bốt theo bước SGK lu ý HS . -Kiểm tra nâng lên hạ d. Hướng dẫn tháo rời chi tiết xếp xuống hai tay rô-bốt. gọn vào hộp C.Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét chuẩn bị. Tinh thần thái độ học tập HS. -Tiết sau thực hành lắp rô- bốt. Tuần : 31 Tiết : 31 KĨ THUẬT Thứ tư, ngày tháng LẮP RÔ-BỐT ( TIẾT 2) I.MỤC TIÊU: HS cần phải : - Chọn đủ chi tiết để lắp rô-bốt. - Lắp rô-bốt kĩ thuật, quy định. - Rèn luyện tính khéo léo kiên nhẫn thực hành. II.ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC : năm 200 Nguyễn Văn Đức - Trường tiểu học số Mường Phăng - Mẫu rô-bốt lắp sẵn . - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU : Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học chủ yếu A.Kiểm tra : *Phơng pháp kiểm tra , đánh 3’ - Để lắp rô-bốt, theo em cần phải lắp giá. phận? Hãy nêu tên phận ? - HS trả lời. - Lớp nhận xét, bổ sung,GV tuyên dương. B.Bài : 1.Giới thiệu bài. - GV nêu mục tiêu tiết học, ghi 35’ tên bảng, HS ghi vở. 2.Nội dung hoạt động: *Hoạt động 3: HS thực hành lắp xe cần cẩu. *Phương pháp quan sát, nêu a. Chọn chi tiết. vấn đề: -HS chọn đủ chi tiết theo SGK xếp loại vào nắp hộp. - GV kiểm tra HS chọn chi tiết. -Trước HS thực hành GV cần: b.Lắp phận: +Gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK để toàn lớp nắm vững quy trình lắp rô-bốt. +Yêu cầu HS phải quan sát kỹ hình đọc nội dung bước lắp SGK. c. Lắp rô-bốt ( hình - SGK) -Trong trình HS thực hành lắp phận, GV cần lưu ý HS số điểm. +GV theo dõi uốn nắn kịp thời HS lắp sai lúng túng. -HS lắp ráp rô-bốt theo bước SGK. -Nhắc HS ý lắp thân rô-bốt vào giá đỡ thân cần phải lắp với tam giác. -Nhắc HS kiểm tra nâng lên hạ xuống tay rô-bốt. C.Củng cố, dặn dò: 2’ - GV nhận xét chuẩn bị. Tinh thần thái TG Nội dung dạy học Nguyễn Văn Đức - Trường tiểu học số Mường Phăng độ học tập HS. -Tiết sau thực hành. *Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: KĨ THUẬT Tuần : 32 200 Tiết : 32 Thứ tư, ngày LẮP RÔ-BỐT ( tiết 3) I.MỤC TIÊU: HS cần phải : - Chọn đủ chi tiết để lắp rô-bốt. tháng năm Nguyễn Văn Đức - Trường tiểu học số Mường Phăng - Lắp rô- bốt kĩ thuật, quy định. - Rèn luyện tính khéo léo kiên nhẫn thực hành. II.ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC : - Mẫu rô-bốt lắp sẵn . - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU : Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học chủ yếu A.Kiểm tra : *Phương pháp kiểm tra , đánh 3’ - Để lắp rô-bốt, theo em cần phải lắp giá. phận? Hãy nêu tên phận ? - HS trả lời. - Lớp nhận xét, bổ sung,GV tuyên dương. B.Bài : 1.Giới thiệu bài. - GV nêu mục tiêu tiết học, ghi 35’ tên bảng, HS ghi vở. 2.Nội dung hoạt động: *Hoạt động 3: HS thực hành lắp xe cần cẩu. *Phương pháp quan sát, nêu vấn đề: a.Lắp phận: -Trước HS thực hành GV cần: +Gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK để toàn lớp nắm vững quy trình lắp rô- bốt. +Yêu cầu HS phải quan sát kỹ hình đọc nội dung bước lắp SGK. b. Lắp rô-bốt ( hình - SGK) -Trong trình HS thực hành lắp phận, GV cần lu ý HS số điểm. +GV theo dõi uốn nắn kịp thời HS lắp sai lúng túng. -HS lắp ráp rô-bốt theo bước SGK. -Nhắc HS ý lắp thân rô-bốt vào giá đỡ thân cần phải lắp với tam giác. -Nhắc HS kiểm tra nâng lên hạ xuống tay rô-bốt. TG Nội dung dạy học *Hoạt động 4: Đánh giá sản phẩm. - GV tổ chức cho HS trưng bày +Tiêu chí : Cá nhân nhóm tự đánh giá sản phẩm theo nhóm số Nguyễn Văn Đức - Trường tiểu học số Mường Phăng sản phẩm thực hành theo yêu cầu sau: - Các phận rô-bốt cần lắp đủ. - Các mối ghép phận phải chắn. -Tay rô bốt nâng lên hạ xuống được. 2’ em. - HS đọc lại tiêu chí GV ghi bảng . - HS dựa vào tiêu chí đánh giá sản phẩm . - GV nhận xét , đánh giá sản phẩm HS theo mức. - HS tháo chi tiết xếp vị trí ngăn hộp. C.Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét chuẩn bị. Tinh thần thái độ học tập HS. -Tiết sau lắp mô hình tự chọn. *Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Tuần : 33 200 Tiết : 33 KĨ THUẬT Thứ tư, ngày LẮP GHÉP MÔ HÌNH TỰ CHỌN tháng năm Nguyễn Văn Đức - Trường tiểu học số Mường Phăng I.MỤC TIÊU: HS cần phải : -Lắp mô hình tự chọn. -Tự hào mô hình lắp được. II.ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC : - Lắp sẵn mô hình SGK. - Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU : Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học chủ yếu A. Kiểm tra : *Phương pháp kiểm tra , đánh 3’ - Để lắp rô-bốt, theo em cần phải lắp giá. phận? Hãy nêu tên phận ? - HS trả lời. - Lớp nhận xét, bổ sung,GV tuyên dương. B.Bài : 1. Giới thiệu bài. - GV nêu mục tiêu tiết học, ghi tên bảng, HS ghi vở. 2.Nội dung hoạt động: *Phương pháp quan sát, nêu *Hoạt động 1: HS chọn mô hình lắp ghép. vấn đề: -Hãy nêu tên tên mô hình em chọn lắp? - GV cho cá nhân nhóm - Mô hình em chọn lắp gồm phận tự chọn mô hình lắp ghép 35’ nào? theo gợi ý SGK tự sưu tầm. - HS quan sát nghiên cứu kĩ mô hình. *Hoạt động 2: HS thực hành lắp mô hình chọn. a.Chọn chi tiết:. -HS chọn đủ chi tiết theo SGK xếp loại vào nắp hộp. - GV kiểm tra HS chọn chi tiết. b.Lắp phận: - GV đến HS, giúp đỡ c. Lắp ráp mô hình hoàn chỉnh HS lắp. TG Nội dung dạy học Hoạt động 3: Đánh giá sản phẩm *Tiêu chí : Cá nhân nhóm tự đánh giá sản phẩm thực hành theo yêu cầu sau: -Lắp mô hình tự chọn thời gian quy định. -Lắp quy trình kỹ thuật. -Mô hình đợc lắp chắn, không xộc xệch. - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm số em. - HS đọc lại tiêu chí GV ghi bảng . - HS dựa vào tiêu chí đánh giá sản phẩm . Nguyễn Văn Đức - Trường tiểu học số Mường Phăng 2’ C.Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét chuẩn bị. Tinh thần thái độ học tập HS. - Về nhà tự lắp mô hình khác mà em thích. - GV nhận xét, đánh giá sản phẩm HS theo mức. - HS tháo chi tiết xếp vị trí ngăn hộp. *Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: [...]... tự đánh *Hoạt động 3: giá GV nhận xét, đánh giá kết Đánh giá kết quả học tập quả học tập của hs - Sử dụng câu hỏi cuối bài để đánh giá kết quả học tập của HS 2’ - GV nêu đáp án của bài tập HS đối chiếu kết quả tự đánh giá kết quả học tập của mình C Củng cố, dặn dò : - GV nhận xét ý thức học tập của hs - GV động viên hs tham gia giúp đỡ gia đình rửa bát sau bữa Rútkinh nghiệm: Tuần : 15. .. dụng câu hỏi cuối bài để đánh giá kết quả học tập của HS -HS báo cáo kết quả tự đánh giá -GV nêu đáp án của bài tập HS đối chiếu GV nhận xét, đánh giá kết quả kết quả làm bài tập với đáp án để tự đánh giá học tập của HS kết quả học tập của mình 2’ C Củng cố, dặn dò : - GV nhận xét ý thức học tập của HS - Vềnhà thực hành rán đậu phụ để giúp đỡ gia đình - Xem trước bài sau *Rút kinh nghiệm sau tiết dạy... kinh nghiệm sau tiết dạy - HS làm bài tập trắc nghiệm - HS báo cáo kết quả tự đánh giá GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS Nguyễn Văn Đức - Trường tiểu học số 1 Mường Phăng ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………… Tuần : 6 Tiết : 6 KĨ THUẬT Thứ ngày tháng năm CHUẨN BỊ NẤU ĂN I MỤC TIÊU: Học sinh cần phải: - Nêu được những công... nồi cơm * Hoạt động 2: điện Đánh giá kết quả học tập - Sử dụng câu hỏi cuối bài để đánh giá kết quả học tập của hs - Gv nêu đáp án của bài tập hs đối chiếu lại kết quả bài làm với đáp án để tự đánh giá kết quả học tập của mình - HS báo cáo kết quả tự đánh giá GV nhận xét đánh giá kết quả học tập của hs C.Củng cố, dặn dò : - GV nhận xét ý thức học tập của hs - Hướng dẫn HS đọc trước bài " Luộc rau"... rau muống thì sau khi vớt rau ra đĩa có thể cho me hoặc sấu hoặc chanh vào nước luộc để nước có vị chua Hoat *Hoạt động 3: Đánh giá kết quả học tập -Sử dụng câu hỏi cuối bài để đánh giá kết quả học tập của hs - Gv nêu đáp án của bài tập HS đối chiếu kết quả bài làm với đáp án để đánh giá kết quả học tập của mình 2’ C Củng cố, dặn dò : - GV nhận xét ý thức học tập của hs và động viên hs thực hành luộc... chuẩn bị và luộc rau - HS báo cáo kết quả tự đánh giá GV nhận xét và đánh giá kết quả học tập của hs Nguyễn Văn Đức - Trường tiểu học số 1 Mường Phăng đình -Hướng dẫn hs đọc trước sau *Rút kinh nghiệm sau tiết dạy ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………… Tuần : 10 Tiết : 10 KĨ THUẬT Thứ ngày tháng năm200 BÀY, DỌN BỮA ĂN TRONG GIA ĐÌNH I... hoặc chỉ định một số em - Nhắc lại các yêu cầu của sản phẩm để HS dựa vào đó đánh giá - Cử 2-3 HS lên đánh giá sản phẩm của cá nhóm và cá nhân được trưng bày - Gv nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS theo 2 mức : Hoàn thành và chưa hoàn thành.Những HS hoàn thành trước thời gian, túi khâu đảm bảo kỹ thuật , đẹp được đánh giá ở mức hoàn thành tốt(A+) *Rút kinh nghiệm sau tiết dạy ………………………………………………………………………………………... nghiệm sau tiết dạy ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………… Nguyễn Văn Đức - Trường tiểu học số 1 Mường Phăng Tuần : 5 Tiết : 5 KĨ THUẬT Thứ ngày tháng năm MỘT SỐ DỤNG CỤ NẤU ĂN VÀ ĂN UỐNG TRONG GIA ĐÌNH I MỤC TIÊU : HS cần phải: - Biết đặc điểm cách sử dụng, bảo quản một số vật dụng nấu ăn và ăn uống thông thường trong gia đình -... đúng các sản phẩm được chế biến từ thịt và trứng gà A 1 Trứng cuộn cà chua 2 Trứng cuộn tôm thịt 3 Gà nấu hạt sen 4 Gà nấu đông 5 Trứng kho 6 Trứng rán 7 Gà quay B a Thịt gà b Trứng gà Nguyễn Văn Đức - Trường tiểu học số 1 Mường Phăng Tuần : 16 Tiết : 16 KĨ THUẬT Thứ ngày tháng năm200 MỘT SỐ GIỐNG GÀ ĐƯỢC NUÔI NHIỀU Ở NƯỚC TA I.MỤC TIÊU: HS cần phải -Kể được tên một số giống gà và nêu được đặc điểm... Nguyễn Văn Đức - Trường tiểu học số 1 Mường Phăng Tuần : 13 Tiết : 13 KĨ THUẬT Thứ ngày tháng năm CẮT, KHÂU, THÊU HOẶC NẤU ĂN TỰ CHỌN Cắt, khâu, thêu , túi xách đơn giản ( tiết 2) I.MỤC TIÊU: HS cần phải: - Biết thêu trang trí túi xách tay đơn giản - Rèn luyện khéo léo của đôi tay và khả năng sáng tạo HS yêu thích, tự hào với sản phẩm mình làm được II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Mẫu túi xách . dạy. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………… Nguyễn Văn Đức - Trường tiểu học số 1 Mường Phăng Tuần : 5 Tiết : 5 KĨ THUẬT Thứ ngày tháng năm MỘT SỐ DỤNG CỤ NẤU ĂN VÀ ĂN UỐNG TRONG GIA ĐÌNH I. MỤC TIÊU : HS cần phải: -. 2 Tiết : 2 KĨTHUẬT Thứ ngày tháng năm ĐÍNH KHUY HAI LỖ ( tiết 2) I. MỤC TIÊU: Học sinh cần phải : - Biết cách đính khuy hai lỗ. - Đính được khuy hai lỗ đúng qui trình, đúng kỹ thuật. - Rèn. nhau và đánh giá sản phẩm. - GV có thể tổ chức thi - HS giỏi đại diện cho 4 tổ lên thao tác trên bảng trong thời gian 7- 10 phút . Cả lớp quan sát và đánh giá bình chọn sản phẩm. Đánh giá

Ngày đăng: 27/09/2015, 07:03

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • KĨTHUẬT

 • Thứ ngày tháng năm

 • Phương pháp tổ chức dạy và học

  • KĨTHUẬT

  • Thứ ngày tháng năm

  • Phương pháp dạy và học

   • KĨTHUẬT

   • Thứ ngày tháng năm

    • I. MỤC TIÊU :

    • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

     • Nội dung tổ chức dạy và học

     • Phương pháp dạy và học

      • KĨTHUẬT

      • Thứ ngày tháng năm

       • I. MỤC TIÊU :

        • Nội dung tổ chức dạy và học

        • Phương pháp dạy và học

         • KĨ THUẬT

         • Thứ ngày tháng năm

         • KĨ THUẬT

         • Thứ ngày tháng năm

         • MÔN KĨ THUẬT

         • Thứ ngày tháng năm

         • Nội dung dạy và học chủ yếu

          • KĨ THUẬT

          • Thứ ngày tháng năm

          • Nội dung dạy và học chủ yếu

           • KĨ THUẬT

           • Thứ ngày tháng năm

           • Nội dung dạy và học chủ yếu

            • KĨ THUẬT

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan