Giáo án Kĩ thuật lớp 4 cả năm_Bộ 2

67 807 1
Giáo án Kĩ thuật lớp 4 cả năm_Bộ 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Thứ……ngày……tháng.……năm…… KẾ HOẠCH BÀI DẠY Bài : VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CẮT, KHÂU THÊU ( tiết 1) A .MỤC TIÊU - Biết được đặc điểm , tác dụng và cách sử dụng , bảo quản những vật liệu , dụng cụ đơn giản thường dùng đề cắt , khâu , thêu . - Biết cách và thực hiện được thao tc xâu chỉ vào kim và vê nút chỉ ( gút chỉ ) B .CHUẨN BỊ : - Mẫu vải, chỉ khâu, chỉ thêu, kim khâu, kim thêu. - Kéo cắt vải, kéo cắt chỉ. Khung thêu, sáp, phấn màu, thước dây, thướt dẹt. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH I / Ổn định tổ chức II / Kiểm tra : - Dung cụ học tập của HS III / Bài mới : 1 / Giới thiệu bài : ghi tựa bài - GV nêu mục đích bài học 2 Bài giảng Hoạt động 1 : GV hướng dẫn HS quan sát nhận xét về vật liệu khâu thêu . a / Vải - GV nhận xét - Hướng dẫn HS chọn vải để học khâu thêu. Chọn vải trắng hoặc vải màu có sợi thô, dày. b / Chỉ: - GV giới thiệu mẫu chỉ và đặc điểm của chỉ khâu và chỉ thêu. - Muốn có đường khâu, thêu đẹp chọn chỉ có độ mảnh và độ dai phù hợp với vải. - Kết luận theo mục b. Hoạt động 2: Đặc điểm và cách sử dụng kéo. - GV giới thiệu thêm kéo bấm cắt chỉ. - Lưu ý: Khi sử dụng kéo, vít kéo cần được vặn chặt vừa phải. - GV hướng dẫn HS cách cầm kép cắt vải. + Hoạt động 3: Quan sát, nhận xét 1 số vật liệu, dụng cụ khác. - Hát - HS chuẩn bị dụng cụ - HS nhắc lại - HS đọc nội dung a (SGK) và quan sát màu sắc, hoa văn, độ dày, mỏng của các mẫu vải. - Đọc nội dung b và trả lời câu hỏi hình 1. - Quan sát hình 2 và TLCH về đặc điểm cấu tạo của kéo cắt vải. - So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa kéo cắt vải và kéo cắt chỉ. - HS quan sát ,cho một vài em thực hành cầm kéo Thiết kế bài dạy Kĩ thuật 4 Tuần 1 - Thước may: dùng để đo vải, vạch dấu trên vải. - Thước dây: làm bằng vai tráng nhựa dài 150cm, để đo các số đo trên cơ thể. - Khuy thêu: giữ cho mặt vải căng khi thêu. - Khuy cài, khuy bấm để đính vào nẹp áo, quần. - Phấn để vạch dấu trên vải. IV / CỦNG CỐ –DĂN DÒ : - Em hãy kể tên 1 số dụng cụ cắt , khâu thêu . - GV nhận xét tiết học ,dặn HS chuẩn bị tiết sau - Quan sát hình 6, quan sát 1 số mẫu vật: khung thêu, phần, thước. - HS kể RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Thiết kế bài dạy Kĩ thuật 4 Thứ……ngày……tháng.……năm…… KẾ HOẠCH BÀI DẠY Bài : VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CẮT, KHÂU THÊU ( tiết 2) A .MỤC TIÊU : - Biết được đặc điểm , tác dụng và cách sử dụng, bảo quản những vật liệu , dụng cụ đơn giản thường dùng đề cắt , khâu , thêu . - Biết cách và thực hiện được thao tác xâu chỉ vào kim và vê nút chỉ ( gút chỉ ) B .CHUẨN BỊ : - Mẫu vải, chỉ khâu, chỉ thêu, kim khâu, kim thêu. - Kéo cắt vải, kéo cắt chỉ. - Khung thêu,sáp, phấn màu, thước dây, thướt dẹt. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH I / Ổn định tổ chức II / Kiểm tra bài cũ : - Cách cầm kéo cắt vải như thế nào ? - Hãy kể tên các dụng cụ , vật liệu dùng để cắt , khâu , thêu ? - GV nhận xét III / Bài mới : 1 / Giới thiệu bài : ghi tựa bài - GV nêu mục đích bài học 2 Bài giảng Hoạt động 1 : HD tìm hiểu đặc điểm và cách sử dụng kim - Quan sát hình 1 và kim khâu mẫu ,em mô tả đặc điểm cấu tạo của kim khâu - Gv bổ sung những đặc điểm của kim khâu , kim khâu có nhiều cở to nhỏ khác nhau . - HD HS quan sát các hình 5a , 5b , 5c trong SGK - Nêu cách xâu chỉ vào kim ? - Cách vê nút chỉ ? - Gọi HS lên bảng thực hiện thao tác xâu kim - GV và HS quan sát nhận xét - GV vừa nêu những điểm cần lưu ý vùa thực hiện thao tác minh họa để HS biết cách xâu - Hát - 1-2 HS trả lời và thực thành - 1 HS trả lời . - HS nhắc lại - Kim khâu gồm 3 phần : đầu ,thân , đuôi + Đầu nhọn sắc + Thân thon về phía đầu + Đuôi có lổ để xâu chỉ - Vuốt cho 1 đầu chỉ nhọn , tay trái cầm kim đưa ngang tầm mắt . Tay phải cầm chỉ cách đầu chỉ đã vuốt 1 cm . - HS trả lời - HS lên bảng thực hiện - HS quan sát Thiết kế bài dạy Kĩ thuật 4 Tuần 2 kim và vê nút chỉ - Theo em vê nút chỉ có tác dụng gì ? Hoạt động 2 HS thực hành xâu chỉ vào kim - Kiểm tra sự chuẩn bị - GV đến từng bàn quan sát chỉ dẫn hoặc giúp đỡ thêm những em còn lúng túng . - Đánh giá kết quả thực hành GV gọi 1 số HS thực hiện các thao tác xâu chỉ vê nút chỉ . - GV đánh giá kết quảhọc tập một số HS . IV / CỦNG CỐ –DĂN DÒ : - Em hãy kể tên 1 số dụng cụ cắt , khâu thêu . - GV nhận xét tiết học ,dặn HS chuẩn bị tiết sau - Làm cho sợi chỉ không tuột ra khỏi mảnh vải . - ( Chú ý hơn đối với HS nam ) - HS thực hành xâu chỉ và vê nút chỉ theo nhóm - HS khác nhận xét các thao tác của bạn RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Thiết kế bài dạy Kĩ thuật 4 Thứ……ngày……tháng.……năm…… KẾ HOẠCH BÀI DẠY Bài : CẮT VẢI THEO ĐƯỜNG VẠCH ĐẬM ( tiết 1) A .MỤC TIÊU : - Biết cách vạch dấu trên vải và cắt vải theo đường vạch dấu . - Vạch được đường dấu trên vải ( vạch đường thẳng , đường cong ) và cắt được vải theo đường vạch dấu . Đường cắt có thể mấp mô • Với học sinh khéo tay : Cắt được vải theo đường vạch dấu . Đường cắt ít mấp mô . B .CHUẨN BỊ : - Mẫu vải đã vạch dấu đường thẳng, đường cong bằng phấn, cắt 1 đoạn 7- 8cm. - Kéo cắt vải, phấn vạch trên vải, thước C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH I / Ổn định tổ chức II / Kiểm tra bài cũ - Việc chuẩn bị của HS - GV nhận xét III / Bài mới : 1 / Giới thiệu bài : ghi tựa bài - GV nêu mục đích bài học 2 Bài giảng Hoạt động 1 : Quan sát, nhận xét mẫu. - GV giới thiệu mẫu. - GV gợi ý tác dụng của đường vạch dấu. - GV chốt: Vạch dấu trước để cắt được chính xác. + Hoạt động 2: Thao tác kĩ thuật - Vạch dấu trên vải - GV đính vải lên bảng, gọi HS thực hiện thao tác trên bảng đánh dấu hai điểm cách nhau 15cm, vạch dấu nối hai điểm. - Cắt vải theo đường vạch dấu. - GV nhận xét, bổ sung. - HS đọc phần ghi nhớ - Hát - HS nhắc lại - HS quan sát, nhận xét hình dạng các đường vạch dấu, đường cắt vải theo đường vạch dấu. - HS nêu các bước cắt vải theo đường vạch dấu. - HS nhận xét. - HS quan sát hình 1 a, 1b và nêu cách vạch dấu đường thẳng, đường cong trên vải. - 1 HS thực hiện thao tác vạch dấu đường cong lên mảnh vải. - HS quan sát hình 2a, 2b và nêu cách cắt vải theo đường vạch dấu. - 1, 2 HS đọc ghi nhớ Thiết kế bài dạy Kĩ thuật 4 Tuần 3 * Lưu ý: + Tì kéo lên mặt bàn để cắt cho chuẩn. + Luồn lưỡi kéo nhỏ hơn xuống mặt vải để cắt theo đúng đường vạch dấu. Hoạt động 3: HS thực hành - Kiểm tra việc chuẩn bị vật liệu dụng cụ. - Nêu thời gian và yêu cầu thực hành. - Mỗi 2 HS vạch 2 đường dấu thẳng, mỗi đường dài 15cm, 2 đường cong, khoảng cách giữa hai đường 3 –4cm. Sau đó cắt theo đường vạch dấu. Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập - Tổ chức cho HS trình bày sản phẩm thực hành. - Nêu các tiêu chuẩn đánh giá kẻ cắt , đường cắt thời gian . - Nhận xét. IV / CỦNG CỐ –DĂN DÒ : - GV nhận xét sự chuẩn bị , tinh thần học tập và kết quả thực hành . - Hướng dẫn HS đọc trước và chuẩn bị vật liệu dụng cụ - HS thực hành - HS dựa vào các tiêu chuẩn trên tự đành giá sản phẩm thục hành RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Thiết kế bài dạy Kĩ thuật 4 Thứ……ngày……tháng.……năm…… KẾ HOẠCH BÀI DẠY Bài : KHÂU THƯỜNG ( tiết 1) A .MỤC TIÊU : - Biết cách cầm vải , cầm kim , lên kim , xuống kim khi khâu . - Biết cách khâu và khâu được các mũi khâu thường .Các mũi khâu có thể chưa cách đều nhau. Đường khâu có thể bị dúm . • Với học sinh khéo tay : - Khâu được các mũi khâu thường . Các mũi khâu tương đối đều nhau. Đường khâu ít bị dúm B .CHUẨN BỊ : - Tranh qui trình khâu thường - Mẫu khâu thường, vải. Chỉ, kim, kéo, thước, phấn, len hoặc sọi khác màu vải - Sản phẩm được khâu bằng mũi khâu thường. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH I / Ổn định tổ chức II / Kiểm tra bài cũ - Việc chuẩn bị của HS - GV nhận xét III / Bài mới : 1 / Giới thiệu bài : ghi tựa bài - GV nêu mục đích bài học 2 Bài giảng + Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét. - GV giới thiệu mẫu khâu mũi thường và giải thích: khâu thường còn được gọi là khâu tới, khâu luôn. - GV kết luận: Đường khâu mũi khâu ở mặt phải và mặt trái giống nhau, dài bằng nhau, cách đều nhau. - GV hỏi: Thế nào là khâu thường + Hoạt động 2: Thao tác kĩ thuật. - Hướng dẫn HS biết cách cầm vải cầm kim, cách lên kim, xuống kim. - GV nhận xét hướng dẫn HS vạch dấu theo 2 cách đã học. - GV hướng dẫn thao tác kĩ thuật - Hát - HS chuẩn bị - HS nhắc lại - HS quan sát mặt phải, mặt trái mẫu, quan sát hình 3a, 3b. - Đọc mục 1 ghi nhớ. - ( Chú ý HD những HS nam ) - Quan sát hình 1, 2a, 2b. - Quan sát tranh. Nêu các bước khâu thường - HS quan sát hình 4 nêu cách vạch dấu đường khâu. - HS đọc nội dung mục 2 quan sát hình 5a, 5b, 5c và tranh quy trình để trả lời câu hỏi. Thiết kế bài dạy Kĩ thuật 4 Tuần 4 + Lần đầu hướng dẫn từng thao tác và giải thích. + Lần 2 hướng dẫn nhanh các thao tác. - Khâu đến cuối đường vạch dấu ta cần phải làm gì? - Hướng dẫn thao tác khâu lại mũi và nút chỉ cuối đường khâu * Lưu ý: - Khâu từ phải sang trái. - Tay cầm vải đưa phần vải có đường dấu lên, xuống nhịp nhàng với sự lên xuống của mũi kim. - Dùng kéo cắt chỉ sau khi khâu. - HS tập khâu mũi khâu thường trên giấy kẻ ô li. - Các mũi khâu thường cách đều 1 ô trên giấy kẻ ô li. IV / CỦNG CỐ –DĂN DÒ - HS về nhà tập khâu mũi thường trên giấy ôli - Dặn chuẩn bị dụng cụ học tập , kim , chỉ , vải , kéo - Quan sát hình 6a, b, c. - Ta làm nút chỉ - HS đọc phần ghi nhớ. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Thiết kế bài dạy Kĩ thuật 4 Thứ……ngày……tháng.……năm…… KẾ HOẠCH BÀI DẠY Bài : KHÂU THƯỜNG ( tiết 2) A .MỤC TIÊU : - Biết cách cầm vải , cầm kim , lên kim , xuống kim khi khâu . - Biết cách khâu và khâu được các mũi khâu thường .Các mũi khâu có thể chưa cách đều nhau. Đường khâu có thể bị dúm . • Với học sinh khéo tay : - Khâu được các mũi khâu thường . Các mũi khâu tương đối đều nhau. Đường khâu ít bị dúm B .CHUẨN BỊ : - Tranh qui trình khâu thường - Mẫu khâu thường, vải. Chỉ, kim, kéo, thước, phấn, len hoặc sọi khác màu vải - Sản phẩm được khâu bằng mũi khâu thường. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH I / Ổn định tổ chức II / Kiểm tra bài cũ - Việc chuẩn bị của HS - GV nhận xét II / Bài mới : 1 / Giới thiệu bài : ghi tựa bài - GV nêu mục đích bài học 2 Bài giảng + Hoạt động 1: HS thực hành khâu thường . - Gọi HS nhắc lại về kĩ thuật khâu thường ? - Thực hiện khâu 1 vài mũi khâu thường ? - GV quan sát kiểm tra cách cầm vải , cẩm kim , vạch dường dấu và khâu các mũi khâu theo đường dấu . - Nhận xét thao tác HS và sử dụng tranh quy trình nhắc lại kĩ thuật khâu . Bước 1 : Vạch đường dấu Bước 2 : Khâu các mũi khâu thường theo đường dấu - GV nhắc lại và hướng dẫn cách kết thúc đường khâu. - GV nêu thời gian và yêu cầu thực hành. Khâu các mũi khâu thường từ đầu đến cuối đường vạch dấu. - Quan sát uốn nắn những HS còn yếu. - Hát - HS chuẩn bị - HS nhắc lại - HS nhắc lại về kĩ thuật khâu thường. - ( HS khéo ,tay ) - 1, 2 HS thực hiện khâu thường (thao tác cầm vải, kim) - HS vừa nhắc lại vừa thực hiện các thao tác để GV uốn nắn hướng dẫn thêm ( HS TB , Y ) - HS thực hành các mũi khâu thườngtừ đầu đến cuối đướng vạch khâu xong đường thứ nhất tiếp tục đướng thứ hai . Thiết kế bài dạy Kĩ thuật 4 Tuần 5 * Lưu ý : - HS đùa nghịch trong khi thực hành . - Giữ vệ sinh trong lớp học . + Hoạt động 2: Đánh giá kết quả. - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm. * GV nêu các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm + Đường vạch dấu thẳng cách đều cạnh dài của mảnh vải . + Các mũi khâu tương đối bằng nhau không bị dúm và thằng theo đướng vạch . + Hoàn thành đúng thời gian quy định - GV nhận xét đánh giá kết quả học tập của HS IV / CỦNG CỐ –DĂN DÒ - Chuẩn bị bài: khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường. - HS tự đánh giá sản phẩm theo các tiêu chuẩn trên - ( HS khéo ,tay ) RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Thiết kế bài dạy Kĩ thuật 4 [...]... bước khâu ghép 2 mép vải bằng mũi khâu thường + Bước 1: Vạch dấu đường khâu + Bước 2: Khâu lược + Bước 3: Khâu ghép 2 mép vải - HS thực hành Thiết kế bài dạy Kĩ thuật 4 + Hoạt động 2: Đánh giá kết quả học tập của HS - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm - Nêu các tiêu chuẩn đánh giá - Khâu ghép 2 mép vải theo cạnh dài của mảnh vải Đường khâu cách đều mảnh vải - Đường khâu ở mặt trái của 2 mảnh vải tương... dạy Kĩ thuật 4 - không đùa nghịch khi thực hành + Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm thực hành - Các tiêu chuẩn đánh giá + Gấp được mảnh vải phẳng, đúng kĩ thuật + Khâu viền bằng mũi khâu đột + Mũi khâu tương đồi đều, phẳng + Hoàn thành sản phẩm đúng thời hạn - HS trưng bày các sản phẩm của mình đã hoàn thành - HS tự đánh giá sản phẩm - GV nhận xét, đánh giá... kỹ thuật + Họat động 4 - Đánh giá kết quả thực hành của học sinh Thiết kế bài dạy Kĩ thuật 4 - GV nêu các tiêu chuẩn đánh giá - HS trưng bày sản phẩm thực hành + Thêu đúng kỹ thuật - ( HS khéo tay ) + Các vòng chỉ của mũi thêu móc nối vào nhau như chuỗi mắt xích và tương đối bằng nhau + Đường thêu phẳng, không bị dúm + Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian quy định - HS dựa vào tiêu chuẩn trên, tự đánh... động 2: Thao tác kĩ thuật - GV treo tranh quy trình khâu đột thưa HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát - HS trình bày sản phẩm - 1 -2 em nêu - HS nhắc lại - HS trả lời câu hỏi - Đặc điểm của mũi khâu đột thưa? - So sánh mũi khâu ở mặt phải đường khâu đột thưa với mũi khâu thường - HS quan sát hình 2, 3, 4 nêu các bước trong quy trình khâu đột thưa - HS tự vạch dấu đường khâu (giống vạch dấu Thiết kế bài dạy Kĩ. .. vải - HS thực hiện thao tác vạch 2 đường dấu - 1 HS thực hiện thao tác gấp mép vải Thiết kế bài dạy Kĩ thuật 4 - GV nhận xét thao tác của HS - GV hướng dẫn các thao tác trong SGK * Lưu ý: - Gấp mép vải, mặt phải mảnh vải ở dưới, gấp đúng đường vạch dấu - Cần miết kĩ đường gấp - Gấp cuộn đường gấp thứ nhất vào trong đường gấp thứ hai - HS đọc mục 2, 3 và quan sát hình 3, 4 - Thực hiện thao tác khâu viền... thực hiện các thao tác khâu đột thưa - HS thực hành khâu các mũi khâu đột thưa - ( HS khá, giỏi ) nhắc lại kĩ thuật thêu - HS lấy dụng cụ ra để trên bàn - HS tiến hành thực hành các mũi khâu theo hướng dẫn của GV Thiết kế bài dạy Kĩ thuật 4 - Đánh giá kết quả học tập - GV nêu các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm + Đường vạch dấu thẳng + Khâu được các mũi khâu đột thưa theo từng vạch dấu + Đường khâu tương... hướng dẫn thao tác kĩ thuật - Dựa vào hình 2 em hãy nêu cách vạch đường - Giống như vạch dấu đường khâu thường dấu ? - GV vạch đường dấu lên bảng , chấm các điểm - Lớp quan sát đường dấu cho HS quan sát - ( Hướng dẫn kĩ cho những HS nam ) - Hướng dẫn nội dung 2 và quan sát hình 3a , 3b , 3c + Dựa vào hình 3a , em hãy nêu cách bắt đầu Thiết kế bài dạy Kĩ thuật 4 đường thêu ? - Lên kim ngay số 1 vòng... GV nhận xét, tóm tắt đặc điểm đường khâu - Mép vải được gấp 2 lần Đường gấp mép ở mặt trái của mảnh vải và được khâu bằng mũi khâu đột thưa hoặc đột mau Đường khâu được thực hiện ở mặt phải mảnh vải + Hoạt động 2: Thao tác kĩ thuật - GV hướng dẫn HS quan sát hình 1, 2, 3, 4 yêu cầu HS nêu các bước thực hiện HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát - 2 HS nêu - HS quan sát và trả lời câu hỏi về đường gấp mép vải... cách vận dụng những kĩ thuật cắt khâu thêu đã học - GV quan sát và hướng dẫn những Hs còn lúng túng HỌC SINH - 2 - 3 học sinh nêu - HS lựa chọn tùy theo khả năng và ý thíchđể thực hành - HS bắt đầu thêu tiếp tục - HS thêu xong trình bày sản phẩm - GV nhận xét + Hoạt động 5 : Đánh gia, nhận xét - GV nhận xét bài làm của HS tuyên dương những bài thêu đẹp Thiết kế bài dạy Kĩ thuật 4 IV / CỦNG CỐ –DĂN... ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Thiết kế bài dạy Kĩ thuật 4 Thứ……ngày……tháng.……năm…… Tuần 14 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Bài : THÊU MÓC XÍCH ( tiết 2) A MỤC TIÊU : - Biết cách thêu móc xích - Thêu được mũi thêu móc xích Các mũi thêu tạo thành những vòng chỉ móc nối tiếp tương đối đều nhau thêu được ít . thường. + Bước 1: Vạch dấu đường khâu + Bước 2: Khâu lược. + Bước 3: Khâu ghép 2 mép vải. - HS thực hành Thiết kế bài dạy Kĩ thuật 4 Tuần 7 + Hoạt động 2: Đánh giá kết quả học tập của HS. - Tổ chức. dấu đường cong lên mảnh vải. - HS quan sát hình 2a, 2b và nêu cách cắt vải theo đường vạch dấu. - 1, 2 HS đọc ghi nhớ Thiết kế bài dạy Kĩ thuật 4 Tuần 3 * Lưu ý: + Tì kéo lên mặt bàn để cắt. cầu thực hành. - Mỗi 2 HS vạch 2 đường dấu thẳng, mỗi đường dài 15cm, 2 đường cong, khoảng cách giữa hai đường 3 –4cm. Sau đó cắt theo đường vạch dấu. Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập -

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:09

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan