Giáo án KĨ THUẬT lớp 5

41 413 0
Giáo án KĨ THUẬT lớp 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Kĩ thuật 5 Tuần 1 Ngày soạn:16 82013 Ngày giảng: 5a:........2013 5b:........2013 ĐÍNH KHUY HAI LỖ (T.1) I Mục tiêu: Biết cách đính khuy hai lỗ. Đính được ít nhất một khuy hai lỗ. Khuy đính tương đối chăc chắn. Rèn luyện tính cẩn thận. II Đồ dùng dạy học: Mộu đính khuy hai lỗ. Vật liệu và dụng cụ cần thiết. III Các hoạt động dạy – học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giới thiệu bài HĐ1: HD quan sát nhận xét Yêu cầu HS quan sát hình 1a (SGK) GV giới thiệu mẫu đính khuy hai lỗ, hướng dẫn HS quan sát mẫu, kết hợp quan sát hình 1b (SGK) và đặt câu hỏi cho HS nhận xét. GV tóm tắt: Khuy được làm bằng nhiều vật liệu khác nhau như: nhựa, trai, gỗ,... với nhieeuf mầu sắ kích thước hình dạng khác nhau. Khuy được đính và vải bằng các đường khâu qua hai lỗ để nối khuy với vải. HĐ2: HD thao tá kỹ thuật Yêu cầu HS dọc mục II (SGK) + Yêu cầu HS nêu tên các bước trong quy trình đính khuy. GV gọi 12 HS lên bảng thực hiện các thao tác trong bước 1 + GV quan sát uốn nắn và HD. GV HD cách chuẩn bị đính khuy + Yc HS quan sát hình 3 đồng thời HD cách đặt khuy vào điểm vạch dấu. GV yc HS đọc mục 2b và quan sát hình 4 (SGK). + GV hướng dân cho HS quan sát cách đính khuy theo hình 4. Lưu ý: khi đính khuy mũi kim phải đâm xuyên qua lỗ khuy và phần vải dưới lỗ khuy. Mỗi khuy phải đính 34 lần cho cắc chắn. GV gọi HS lên bảng thực hiện thao tác HD HS quan sát hình 56 (SGK) và gợi ý để HS nêu cách quấn chỉ quanh chân khuy và kết thúc đính khuy. GV nhận xét và HD HS thực hiện thao tác quấn chỉ quanh chân khuy. GV hướng dẫn nhanh lần thứ hai các bước đính khuy. + Gọi 12 HS lenn thao tác cách đính khuy hai lỗ. GV nhận xét bổ sung. IV.Củng cố dặn dò: GV nhận xét giờ học. Dặn HS chuẩn bị tiết học sau HS quan sát HS quan sát mẫu và nhận xét. HS chú ý nghe. HS đọc HS trả lời. HS xem hình 3. HS đọc HS quan sát HS chú ý nghe. HS lên bảng thực hiện. HS quan sát. HS lên bảng thực hiện.

Kĩ thuật 5 Tuần 1 Ngày soạn:16 /8/2013 Ngày giảng: 5a: / /2013 5b: / /2013 ĐÍNH KHUY HAI LỖ (T.1) I - Mục tiêu: - Biết cách đính khuy hai lỗ. - Đính được ít nhất một khuy hai lỗ. Khuy đính tương đối chăc chắn. - Rèn luyện tính cẩn thận. II - Đồ dùng dạy học: - Mộu đính khuy hai lỗ. - Vật liệu và dụng cụ cần thiết. III - Các hoạt động dạy – học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giới thiệu bài HĐ1: HD quan sát nhận xét - Yêu cầu HS quan sát hình 1a (SGK) - GV giới thiệu mẫu đính khuy hai lỗ, hướng dẫn HS quan sát mẫu, kết hợp quan sát hình 1b (SGK) và đặt câu hỏi cho HS nhận xét. - GV tóm tắt: Khuy được làm bằng nhiều vật liệu khác nhau như: nhựa, trai, gỗ, với nhieeuf mầu sắ kích thước hình dạng khác nhau. Khuy được đính và vải bằng các đường khâu qua hai lỗ để nối khuy với vải. HĐ2: HD thao tá kỹ thuật - Yêu cầu HS dọc mục II (SGK) + Yêu cầu HS nêu tên các bước trong quy trình đính khuy. - GV gọi 1-2 HS lên bảng thực hiện các thao tác trong bước 1 + GV quan sát uốn nắn và HD. - GV HD cách chuẩn bị đính khuy + Y/c HS quan sát hình 3 đồng thời HD cách đặt khuy vào điểm vạch dấu. - GV y/c HS đọc mục 2b và quan sát hình 4 (SGK). + GV hướng dân cho HS quan sát cách đính khuy theo hình 4. Lưu ý: khi đính khuy mũi kim phải đâm xuyên qua lỗ khuy và phần vải dưới lỗ khuy. Mỗi khuy phải đính 3-4 lần cho cắc chắn. - GV gọi HS lên bảng thực hiện thao tác - HS quan sát - HS quan sát mẫu và nhận xét. - HS chú ý nghe. - HS đọc - HS trả lời. - HS xem hình 3. - HS đọc - HS quan sát - HS chú ý nghe. - HS lên bảng thực hiện. KT5 – Viên Trung Hợp – Trường PTDTBT tiểu học Tả Ván 1 - HD HS quan sát hình 5-6 (SGK) và gợi ý để HS nêu cách quấn chỉ quanh chân khuy và kết thúc đính khuy. - GV nhận xét và HD HS thực hiện thao tác quấn chỉ quanh chân khuy. - GV hướng dẫn nhanh lần thứ hai các bước đính khuy. + Gọi 1-2 HS lenn thao tác cách đính khuy hai lỗ. - GV nhận xét bổ sung. IV.Củng cố- dặn dò: - GV nhận xét giờ học. - Dặn HS chuẩn bị tiết học sau - HS quan sát. - HS lên bảng thực hiện. ************************************** Ngày soạn:22/8 /2013 Ngày giảng:5a: / /2013 Tuần 2 5b: / /2013 ĐÍNH KHUY HAI LỖ (T.2) I - Mục tiêu: - Biết cách đính khuy hai lỗ. - Đính được ít nhất một khuy hai lỗ. Khuy đính tương đối chăc chắn. - Rèn luyện tính cẩn thận. II - Đồ dùng dạy học: - Mộu đính khuy hai lỗ. - Vật liệu và dụng cụ cần thiết. III - Các hoạt động dạy – học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giới thiệu bài HĐ3: HD thực hành - GV y/c HS nhắc lại cách đính khuy hai lỗ. - GV nhận xứt và nhắc lại một số điểm cần lưu ý. - GV nêu yêu cầu và thời gian thực hành. + Có thể tổ chức thực hành theo nhóm. + quan sát, uốn nắn cho những HS thực hiện chưa đúng thao tác kỹ thuật. HĐ4: Đánh giá sản phẩm - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm + Gọi HS nêu y/c của sản phẩm + GV ghi các yeu cầu lên bảng - GV đánh giá kết quả thực hành IV - Nhận xét – dặn dò - GV nhận xét chung tiết học. - HS nhắc lại cách đikhs khuy hai lỗ. - HS chú ý nghe. - HS thực hành đính khuy. - HS trưng bày sản phẩm - HS nêu yêu cầu sản phẩm - HS nhận xét theo yêu cầu - HS nghe rút kinh nghiêm. KT5 – Viên Trung Hợp – Trường PTDTBT tiểu học Tả Ván 2 - Chuẩn bị bài sau. ********************************** Ngày soạn:22/8 /2013 Ngày giảng:5a: / /2013 Tuần 3 5b: / /2013 $4: THÊU DẤU NHÂN (Tiết 1) I/ Mục tiêu: HS cần phải : - Biết cách thêu dấu nhân. - Tập thêu được các mũi thêu dấu nhân đúng kĩ thuật, đúng quy trình. - Yêu tích, tự hào với sản phẩm làm được. II/ Đồ dùng dạy học: - Mẫu thêu dấu nhân. - Một số sản phẩm thêu trang trí bằng mũi thêu dấu nhân. - Vật liệu và dụng cụ cần thiết. + Một mảnh vải trắng hoặc màu, kích thước 35 cm x 35cm. + Kim khâu len. + Phấn màu, thước kẻ, kéo, khung thêu. III/ Các hoạt động dạy-học chủ yếu: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1-Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng của HS. 2-Bài mới: 2.1-Giới thiệu bài: - Cho HS nhắc lại các kiểu thêu. - Giới thiệu và nêu mục đích của tiết học. Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét mẫu. - GV giới thiệu mẫu thêu dấu nhân cho HS quan sát, nhận xét. -GV giới thiệu một số sản phẩm may mặc có thêu trang trí bằng mũi thêu dấu nhân. +Em hãy nêu ứng dụng của khâu thường? Hoạt động 2: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật. Hướng dẫn HS đọc mục II-SGK để nêu các bước thêu dấu nhân. - HS đưa đồ dùng. - Nhận xét: Thêu dấu nhân là cách thêu tạo thành các mũi thêu giống như dấu nhân nối tiếp nhau liên tiếp giữa 2 đường thẳng song song ở mặt phải đường thêu. - Để thêu các sản phẩm may mặc như váy, áo, vỏ gối, khăn ăn…. - HS nêu mục 1-SGK và thực hành vạch KT5 – Viên Trung Hợp – Trường PTDTBT tiểu học Tả Ván 3 - Nêu cách vạch dấu đường thêu dấu nhân? - Nêu cách bắt đầu thêu và cách thêu mũi thêu dấu nhân? - GV hướng dẫn các thao tác bắt đầu thêu, thêu mũi 1, 2. - GV mời 2-3 HS lên bảng thêu các mũi thêu tiếp theo. - Em hãy nêu và thực hiện các thao tác kết thúc đường thêu? +)GV hướng dẫn nhanh các thao tác thêu dấu nhân lần thứ 2. - Yêu cầu HS nhắc lại cách thêu dấu nhân. - HS khác nhận xét, bổ sung. - GV tổ chức cho HS tập thêu dấu nhân trên giấy kẻ ô li hoặc vải. 3-Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét giờ học. - Nhắc HS về nhà học bài và chuẩn bị bài để tiết sau thực hành. dấu đường thêu dấu nhân. - HS nêu mục 2-SGK và theo dõi các thao tác GV hướng dẫn. - HS tập thêu các mũi thêu tiếp theo. - HS thực hiện. - HS nhắc lại cách thêu dấu nhân. - HS tập thêu. - HS lắng nghe. ******************************* Ngày soạn:22/8 /2013 Ngày giảng:5a: / /2013 Tuần 4 5b: / /2013 $5: THÊU DẤU NHÂN (tiết 2) I/ Mục tiêu: - Biết cách thêu dấu nhân. - Tập thêu được các mũi thêu dấu nhân đúng kĩ thuật, đúng quy trình. - Yêu tích, tự hào với sản phẩm làm được. II/ Đồ dùng dạy học: - Mẫu thêu dấu nhân. - Một số sản phẩm thêu trang trí bằng mũi thêu dấu nhân. - Vật liệu và dụng cụ cần thiết. + Một mảnh vải trắng hoặc màu, kích thước 35 cm x 35cm. + Kim khâu len. + Phấn màu, thước kẻ, kéo, khung thêu. III/ Các hoạt động dạy-học chủ yếu: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1-Kiểm tra bài cũ : - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng của HS. 2-Bài mới: - HS đưa đồ dùng. KT5 – Viên Trung Hợp – Trường PTDTBT tiểu học Tả Ván 4 - Giới thiệu bài: + Cho HS nhắc lại các kiểu thêu. + Giới thiệu và nêu mục đích của tiết học Hoạt động 1: Ôn lại các thao tác kĩ thuật. GV hướng dẫn HS ôn lại các thao tác kĩ thuật: - Nêu cách bắt đầu thêu và cách thêu mũi thêu dấu nhân? - Nêu các thao tác bắt đầu thêu, thêu mũi 1, 2? - Em hãy nêu và thực hiện các thao tác kết thúc đường thêu? - Yêu cầu 1 HS nhắc lại cách thêu dấu nhân. - HS khác nhận xét, bổ sung. - GV nhận xét và hệ thống lại cách thêu dấu nhân. Hoạt động 2: HS thực hành. - GV mời 2 HS nêu các yêu cầu của sản phẩm. - GV nêu thời gian thực hành. - HS thực hành thêu dấu nhân ( Cá nhân hoặc theo nhóm) - GV quan sát, uốn nắn cho những HS còn lúng túng. 3-Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét giờ học - Nhắc HS về nhà học bài và chuẩn bị bài để tiết sau tiếp tục thực hành - HS lắng nghe. -HS nêu và thực hiện. -HS nhắc lại cách thêu dấu nhân. -HS nêu. - HS nhận xét. -HS thực hành thêu dấu nhân. - Lắng nghe dặn dò. ********************************* Ngày soạn:22/8 /2013 Ngày giảng:5a: / /2013 Tuần 5 5b: / /2013 BÀI 3: MỘT SỐ DỤNG CỤ NẤU ĂN VÀ ĂN UỐNG TRONG GIA ĐÌNH I. Mục tiêu - Biết đặc điểm, cách bảo quản một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống thông thường trong gia đình. - Biết giữ vệ sinh an toàn trong quá trình sử dụng dụng cụ nấu ăn, ăn uống. - Có ý thức bảo quản, giữ vệ sinh, an toàn trong quá trình sử dụng dụng cụ đun, nấu, ăn uống. II. Đồ dùng dạy học - Tranh một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống thông thường. KT5 – Viên Trung Hợp – Trường PTDTBT tiểu học Tả Ván 5 - Một số loại phiếu học tập. III. Các hoạt động dạy – học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra đồ dùng 2. Bài mới - Giới thiệu bai HĐ1: Xác dịnh các dụng cụ đun, nấu, ăn uống thông thường trong gia đình - GV đặt câu hỏi gợi ý HS tìm hiểu + Kể tên một số dụng cụ dun, nấu ăn uống thông thường trong gia đình? - GV bổ sung nhận xét HĐ2: Tìm hiểu đặc điểm, cách sử dụng, bảo quản một số dụng cụ đu,n nấu, ăn uống trong gia đình. - Cho HS thảo luận nhom về đặc điểm và cách sử dụng bảo quản một số dụng cụ đun, nấu, ăn uống trong GĐ - GV phát phiếu cho HS các nhóm - Gọi một số nhóm lên trình bày - GV nhận xét bổ sung. HĐ3: Đánh giá kết quả học tập - VG đưa ra một số câu hỏi để đánh giá kết quả học tập của HS. H. Em hãy nối cụm từ ở cột A với cụm từ ở cột B - Gọi một số HS lên trình bày - GV nhận xét đánh gá kết quả học tập của HS. 3. Nhận xét – Dặn dò - GV nhận xét toàn nội dung bài học - Dăn dò HS chuẩn bị bài sau. - HS trả lời câu hỏi - HS chú ý nghe - Hình thành nhóm và nhận nhiệm vụ - HS các nhóm ghi kêt quả thảo luận vào phiếu - Đại diện nhóm trình bày - Nhóm khác nhận xét. - Lắng nghe và trả lời câu hỏi - HS làm bài cá nhân, nối các cụm từ với nhau. - HS khác nhận xét - HS chú ý lắng nghe. ***********************@************************* Ngày soạn:30/8 /2013 Ngày giảng:5a: / /2013 Tuần 6 5b: / /2032 Bai 4: CHUẨN BỊ NẤU ĂN I/ Mục tiêu: KT5 – Viên Trung Hợp – Trường PTDTBT tiểu học Tả Ván 6 HS cần phải : -Nêu được những công việc chuẩn bị nấu ăn. -Biết cách thực hiện một số công việc nấu ăn có thể sơ chế được một số thưc phẩm đơn giản thông thường phù hợp vói gia đình. Biết liên hệ với việc nấu ăn ở gia đình. -Có ý thức vận dụng kiến thức đã học để giúp đỡ gia đình. II/ Đồ dùng dạy học: -Một số loại rau xanh, củ quả còn tươi. -Tranh, ảnh một số loại thực phẩm thông thường. -Dao thái, dao gọt. III/ Các hoạt động dạy-học chủ yếu : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1-Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng của HS. 2-Bài mới: - Giới thiệu bài: + Giới thiệu và nêu mục đích của tiết học. Hoạt động 1: Xác định một số công việc chuẩn bị nấu ăn. -Mời 2 HS nối tiếp đọc nội dung SGK. +Để chuẩn bị nấu ăn chúng ta phải làm gì? Hoạt động 2: Tìm hiểu cách thực hiện một số công việc chuẩn bị nấu ăn. a) Tìm hiểu cách chọn thực phẩm: - Cho HS đọc mục 1: + Mục đích, yêu cầu của việc chọn thực phẩm dùng cho bữa ăn là gì? + Kể tên các chất dinh dưỡng dành cho con người? + Nêu cách chọn thực phẩm nhằm đảm bảo đủ lượng, đủ chất dinh dưỡng trong bữa ăn. + Em hãy kể tên những loại thực phẩm thường được gia đình em chọn trong bữa ăn chính? b) Tìm hiểu cách sơ chế thực phẩm: - Cho HS đọc mục 2: - GV phát phiếu học tập cho HS thảo luận nhóm 4 theo nội dung: + Nêu mục đích và cách tiến hành sơ chế thực phẩm? + Em hãy nêu ví dụ về cách sơ chế 1 loại rau mà em biết? + Theo em, khi làm cá cần loại bỏ những phần nào? + Em hãy nêu cách sơ chế một loại thực phẩm trong H.2? - Chọn thực phẩm cho bữa ăn và tiến hành sơ chế thực phẩm. - Đảm bảo có đủ chất, đủ dinh dưỡng,… - HS thảo luận nhóm theo hướng dẫn của GV. KT5 – Viên Trung Hợp – Trường PTDTBT tiểu học Tả Ván 7 - Mời đại diện các nhóm trình bày. - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - GV nhận xét và tóm tắt cách sơ chế thực phẩm theo nội dung SGK. Hoạt động 3: Đánh giá kết quả học tập. -Cho HS trả lời các câu hỏi cuối bài. -GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS 3-Củng cố, dặn dò: -Cho HS nối tiếp nhau đọc phần ghi nhớ. -GV nhận xét giờ học. Nhắc HS về nhà học bài và chuẩn bị bài “Nấu cơm” - Đại diện nhóm trình bày. - Nhận xét. - HS trả lời. - Lắng nghe dặn dò. ************************@************************** Ngày soạn:08/9 /2013 Ngày giảng:5a: / /2013 Tuần 7 5b: / /2013 Bài 5: NẤU CƠM (Tiết 1) I/ Mục tiêu: HS cần phải : - Biết cách nấu cơm. - Biết liên hệ với việc nấu cơm ở gia đình. - Có ý thức vận dụng kiến thức đã học để nấu cơm giúp gia đình. II/ Đồ dùng dạy học: - SGK kỹ thuật 5 - Phiếu học tập. III/ Các hoạt động dạy-học chủ yếu : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Giới thiệu bài. Hoạt động 1: Tìm hiểu cách nấu cơm ở GĐ. - Mời 2 HS nối tiếp đọc nội dung SGK. + Có mấy cách nấu ở gia đình? Hoạt động 2: Tìm hiểu cách nấu cơm bằng soong, nồi trên bếp. - Cho HS đọc mục 1: - GV phát phiếu học tập, hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm 4 theo nội dung phiếu. - Cho HS thảo luận nhóm (khoảng 15 phút). - Mời đại diện một số nhóm trình bày. - Gọi HS nhom nhận xét chéo. - GV nhận xét và hướng dẫn HS cách nấu cơm bằng bếp đun. - HS lắng nghe. - HS đọc bài. - Có hai cách: nấu cơm bằng bếp đun và nấu cơm bằng nồi cơm điện. - HS thảo luận nhóm 4. - Đại diện nhóm trình bày. KT5 – Viên Trung Hợp – Trường PTDTBT tiểu học Tả Ván 8 - Cho HS nhắc lại cách nấu cơm bằng bếp đun. - Hướng dẫn HS về nhà giúp gia đình nấu cơm. 3-Củng cố, dặn dò: - Cho HS nối tiếp nhau đọc phần ghi nhớ. - GV nhận xét giờ học. Nhắc HS về nhà học bài và chuẩn bị bài “Nấu cơm” - HS nhắc lại cách nấu cơm bằng bếp đun. ***************************************** Ngày soạn:08/9 /2013 Ngày giảng:5a: / /2013 Tuần 8 5b: / /2013 Bài 5: NẤU CƠM (Tiết 2) I/ Mục tiêu: HS cần phải : - Biết cách nấu cơm. - Biết liên hệ với việc nấu cơm ở gia đình. - Có ý thức vận dụng kiến thức đã học để nấu cơm giúp gia đình. II/ Đồ dùng dạy học: - Sk kỹ thuật 5 - Phiếu học tập. III/ Các hoạt động dạy-học chủ yếu : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1-Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng của HS. - Yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học ở tiết 1. 2-Bài mới: -Giới thiệu bài: Giới thiệu và nêu mục đích của tiết học. Hoạt động 3: Tìm hiểu cách nấu cơm bằng nồi cơm điện. - Cho HS đọc mục 2: - GV phát phiếu học tập, hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm 4 theo nội dung phiếu. - Cho HS thảo luận nhóm (khoảng 15 phút). - Mời đại diện một số nhóm trình bày. - Gọi 1 – 2 HS lên bảng thực hiện các thao tác chuẩn bị và nấu cơm bằng nồi cơm điện. -Các HS khác nhận xét, bổ sung. -GV nhận xét và hướng dẫn HS cách nấu cơm bằng nồi cơm điện. -Cho HS nhắc lại cách nấu cơm bằng nồi cơm - HS đọc mục 2 SGK. - HS thảo luận nhóm 4. - Đại diện nhóm trình bày. - HS nhắc lại cách nấu cơm bằng KT5 – Viên Trung Hợp – Trường PTDTBT tiểu học Tả Ván 9 điện. - Cho HS trả lời các câu hỏi trong SGK ở mục 2. -Hướng dẫn HS về nhà giúp gia đình nấu cơm. Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập - Cho HS trả lời các câu hỏi sau vào giấy: + Có mấy cách nấu cơm? Đó là cách nào? + Gia đình em thường nấu cơm bằng cách nào? Em hãy nêu cách nấu cơm đó? 3-Củng cố, dặn dò: - Cho HS nối tiếp nhau đọc phần ghi nhớ. - GV nhận xét giờ học. Nhắc HS về nhà học bài và chuẩn bị bài “luộc rau” nồi cơm điện. - HS làm việc cá nhân. -HS trình bày. - HS lắng nghe dặn dò. **********************@********************* Ngày soạn:29/9 /2013 Ngày giảng:5a: / /2013 Tuần 9 5a: / /2013 Bài 6: LUỘC RAU I/ Mục tiêu: HS cần phải : - Biết cách thực hiện các công việc chuẩn bị và các bước luộc rau. - Biết liên hệ với việc luộc rau ở gia đnhf. - Có ý thức vận dụng kiến thức đã học để giúp gia đình nấu ăn. II/ Đồ dùng dạy học: - Rau muống, rau cải củ hoặc bắp cải, đậu quả,… - Nồi, soong cỡ vừa, đĩa, bếp, rổ, chậu, đũa nấu, - Phiếu học tập. III/ Các hoạt động dạy-học chủ yếu : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1-Kiểm tra bài cũ: -Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng của HS. -Yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học ở tiết trước. 2-Bài mới: 2.1-Giới thiệu bài: Giới thiệu và nêu mục đích của tiết học 2.2-Hoạt động 1: Tìm hiểu các công việc chuẩn bị luộc rau. - Cho HS quan sát hình 1: + Em hãy nêu tên những nguyên liệu và dụng cụ cần chuẩn bị để luộc rau. + Gia đình em thường luộc những loại rau nào? - Rau, nồi, soong cỡ vừa, đĩa, bếp, rổ, chậu, đũa nấu. - Rau muống, rau cải củ, bắp cảI,… KT5 – Viên Trung Hợp – Trường PTDTBT tiểu học Tả Ván 10 [...]... đích, ý nghĩa của việc nuôi dưỡng gà - HS : Đọc SGK - HS trả lời câu hỏi - HS: làm bài tập trong vở thực hành kĩ thuật - HS báo cáo kết quả tự đánh giá KT5 – Viên Trung Hợp – Trường PTDTBT tiểu học Tả Ván 23 - GV: Nêu đáp án để HS đối chiếu và tự đánh giá kết quả bài làm của mình - GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh C Củng cố - dặn dò: - GV nhận xét tinh thần thái độ học tập của học sinh... ***************************************** Ngày soạn: 15/ 02/2014 Ngày giảng:5a: / /2014 5b: / /2014 Tuần 25 LẮP XE BEN ( Tiết 2) I/ Mục tiêu: HS cần phải: - Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe ben - Lắp được xe ben đúng kĩ thuật, đúng quy trình - Rèn luyện tính cẩn thận khi tháo lắp, tháo các chi tiết của xe ben II/ Đồ dùng dạy - học: - Mẫu xe ben đã lắp sẵn - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật III/ Các hoạt động dạy - học:... a) Hoạt động 3: Đánh giá kết quả học tập -Cho HS trả lời các câu hỏi ở cuối bài vào giấy -GV nêu đáp án HS đối chiếu kết quả với đáp án để tự đánh giá kết quả học tập của mình - GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS 3-Củng cố, dặn dò: - Cho HS nối tiếp nhau đọc phần ghi nhớ -HS thảo luận nhóm -HS trả lời các câu hỏi vào giấy -HS đối chiếu với đáp án -HS báo cáo kết quả tự đánh giá - GV nhận... với đời sống động vật -HS : Đọc mục 2c SGK và quan sát hình 2 - HS: làm bài tập trong vở thực hành kĩ thuật - HS báo cáo kết quả tự đánh giá - HS chú ý nghe dặn dò ***************************************** 26 KT5 – Viên Trung Hợp – Trường PTDTBT tiểu học Tả Ván Ngày soạn:11/01 /2014 Ngày giảng:5a: / /2014 5b: / /2014 Tuần 22: LẮP XE CẦN CẨU (TIẾT 1) I/ Mục tiêu: - Chọn đúng và đủ các chi tiết lắp xe cần... GV nhận xét, và hướng dẫn thêm 2.4-Hoạt động 3: Đánh giá kết quả học tập - Cho HS trả lời các câu hỏi sau vào giấy: + Em hãy nêu các bước luộc rau? + So sánh cách luộc rau ở gia đình em với cách luộc rau nêu trong bài? - GV nêu đáp án HS đối chiếu kết quả với đáp án để tự đánh giá kết quả học tập của mình - HS báo cáo kết quả tự đánh giá GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS 3-Củng cố, dặn dò:... ***************************************** Ngày soạn: 15/ 02/2014 Ngày giảng:5a: / /2014 5b: / /2014 Tuần 26 LẮP XE BEN ( Tiết 3) I/ Mục tiêu: HS cần phải: - Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe ben - Lắp được xe ben đúng kĩ thuật, đúng quy trình - Rèn luyện tính cẩn thận khi tháo lắp, tháo các chi tiết của xe ben II/ Đồ dùng dạy - học: - Mẫu xe ben đã lắp sẵn - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật III/ Các hoạt động dạy - học:... soạn: 15/ 02/2014 Ngày giảng:5a: / /2014 5b: / /2014 Tuần 28 LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp máy bay trực thăng - Lắp từng bộ phận và lắp ráp máy bay trực thăng đúng kĩ thuật, đúng quy trình - Rèn luyện tính cẩn thận khi tháo lắp, tháo các chi tiết của máy bay trực thăng II/ Đồ dùng dạy - học: - Mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. .. trả lời - HS & GV: nhận xét, đánh giá B Bài mới: 1 Giới thiệu bài - GV giới thiệu bài và ghi đầu bài 2 Nội dung bài a) Quan sát, nhận xét mẫu - GV: Hướng dẫn HS quan sát kĩ từng bộ phận thông qua hệ thống câu hỏi b) Hướng dẫn thao tác kĩ thuật Hoạt động của trò - 2HS : trả lời - HS : Quan sát mẫu rô - bốt đã lắp sẵn KT5 – Viên Trung Hợp – Trường PTDTBT tiểu học Tả Ván 35 * Hướng dẫn chọn các chi tiết... giảng:5a: / /2014 5b: / /2014 Tuần 27 LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG (Tiết 1) I/ Mục tiêu: HS cần phải: - Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp máy bay trực thăng - Lắp từng bộ phận và lắp ráp máy bay trực thăng đúng kĩ thuật, đúng quy trình - Rèn luyện tính cẩn thận khi tháo lắp, tháo các chi tiết của máy bay trực thăng II/ Đồ dùng dạy - học: - Mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. .. ************************************ Ngày soạn:10/11/2013 Ngày giảng:5a: / /2013 5b: / /2013 Tuần 14 CẮT, KHÂU, THÊU TỰ CHỌN I Mục tiêu: - HS nắm được cách làm sản phẩm cắt khâu, thêu tự chọn - Làm được một sản phẩm khâu, thêu tự chọn - Yêu thích học môn kĩ thuật II Chuẩn bị: GV: - Một sản phẩm khâu, thêu đã học - Tranh ảnh của các bài đã học 16 KT5 – Viên Trung Hợp – Trường PTDTBT tiểu học Tả Ván HS: - Vật liệu và dụng cụ cắt, khâu,

Ngày đăng: 18/06/2015, 14:33

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • I - Mục tiêu:

  • I - Mục tiêu:

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan