0

Phân tích quy trình hoạch định chiến lược của Vietcombank

31 2,713 14
  • Phân tích quy trình hoạch định chiến lược của Vietcombank

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2015, 20:44

MỤC LỤC Phần I: Giới thiệu chung về Vietcombank 1.1.Giới thiệu về Vietcombank o Tên đầy đủ bằng Tiếng Việt : Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt nam o Tên đầy đủ bằng Tiếng Anh : Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Viet Nam. o Tên giao dịch : Vietcombank o Tên viết tắt tiếng Anh : Vietcombank – VCB o Trụ sở chính : 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, HN Điện thoại : (84.4) 9.343.137 Fax : 8241395/9360049/8251322 Telex : 411504/411209 VCB VT SWIFT : BFTV VNVX Website : www.vietcombank.com.vn Đăng ký kinh doanh Giấy chúng nhận đăng ký doanh nghiệp MS doanh nghiệp : 0100112437 Đăng ký lần đầu ngày 01 /06 /2008 ;Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 010324468 do Sở KH & ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/06/2008 Tài khoản : Số 453100301 mở tại Sở Giao Dịch NHNN Ngành ,nghề kinh doanh (theo giấy đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 01 tháng 08 năm 2013) Bao gồm (Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp ngày 01 tháng 08 năm 2013): - Dịch vụ tài khoản - Dịch vụ huy động vốn (tiền gửi tiết kiệm, trái phiếu,kỳ phiếu) - Dịch vụ tín dụng (cho vay ngắn,trung,dài hạn) - Dịch vụ bảo lãnh - Dịch vụ chiết khấu chứng từ - Dịch vụ thanh toán quốc tế - Dịch vụ chuyển tiền - Dịch vụ thẻ - Dịch vụ nhờ thu - Dịch vụ mua bán ngoại tệ - Dịch vụ ngân hàng đại lý - Dịch vụ bao thanh toán - Các dịch vụ khác theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh • Tầm nhìn, sứ mạng kinh doanh của doanh nghiệp  Tầm nhìn chiến lược: “ Xây dựng VCB thành tập đoàn đầu tư tài chính ngân hàng đa năng trên cơ sở áp dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất, duy trì vai trò chủ đạo tại Việt Nam và trở thành một trong định chế tài chính hàng đầu Châu Á vào năm 2015- 2020, có phạm vi hoạt động quốc tế”  Sứ mệnh : Luôn mang đến cho khách hàng sự thành đạt ; bảo đảm tương lai trong tầm tay của khách hàng ; sự thuận tiện trong giao dịch và các hoạt động thương mại trên thị trường.  Mục tiêu chiến lược: + Ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn lực + Ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực + Đứng đầu về mức độ hài lòng của khách hàng + Ngân hàng đạt hiệu suất sinh lời cao nhất và đạt ROE tối thiểu 15% + Đạt top 1 bán lẻ,top 2 bán buôn 1.2. Xác định SBU và tình hình hoạt động kinh doanh a. Ngân hàng thương mại VCB cung cấp dịch vụ chính sau: + Huy động vốn + Cung cấp tín dụng + Dịch vụ bảo lãnh + Thanh toán quốc tế + Dịch vụ thẻ + Kinh doanh ngoại tệ + Dịch vụ ngân hàng bán lẻ + Kinh doanh ngoại tệ + Đầu tư chứng khoán nợ, chứng khoán vốn, và các khoản đầu tư dài hạn… b. Ngân hàng đầu tư VCBS ( công ty chứng khoán VCB) cung cấp các dịch vụ ngân hàng đầu tư, môi giới, nghiên cứu, tự doanh chứng khoán. Công ty liên doanh giữa VCB và tập đoàn đầu tư đa quốc gia Franklin Templeton Investment (FTI) hoạt động trong lĩnh vực tạo lập và quản lý quỹ đầu tư, quản lý danh mục đầu tư. c.Dịch vụ tài chính khác + Thuê tài chính (VCBL) + Công ty tài chính Việt Nam tại Hồng Kông (VINAFICO) cung cấp dịch vụ tiền gửi, tín dụng, thanh toán và chuyển tiền + VCB Money hoạt động trong lĩnh vực chuyển tiền từ Mỹ về Việt Nam c.Bảo hiểm Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Vietcombank – Cardif (VCLI) hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và chuyên về phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng. d.Bất động sản VCB tập trung vào mảng cho thuê văn phòng với Cao ốc Vietcombank, Vietcombank Bonday- Bến thành, Vietcombank Bonday. Phần II. Phân tích quy trình hoạch định chiến lược của VCB 2.1. Hoạch định tầm nhìn, sứ mạng kinh doanh và mục tiêu chiến lược • Ủy ban chiến lược bao gồm các lãnh đạo cao nhất của HĐQT và ủy ban chiến lược tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh của ngân hàng, bao gồm cả đánh giá thực trạng, mục tiêu tổng thể, tầm nhìn,mục tiêu trung và dài hạn, định hướng chiến lược, các chỉ tiêu kinh doanh cho từng giai đoạn, giải pháp và lộ trình thực hiện. Trong cuộc họp hội đồng thường niên năm 2013, VCB đã định hướng các chiến lược trung và dài hạn là phát triển và mở rộng hoạt động để trở thành tập đoàn ngân hàng tài chính đa năng có sức ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế ;tiếp tục khẳng định vị thế đối với mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi là hoạt động ngân hàng thương mại dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại với nguồn nhân lực chất lượng cao và quản trị theo chuẩn mực quốc tế ; duy trì và mở rộng thị trường hiện có trong nước và phát triển ra thị trường nước ngoài…An toàn và hiệu quả trong kinh doanh là mục tiêu hàng đầu ; “Hướng tới một ngân hàng xanh, phát triển bền vững vì cộng đồng là mục tiêu xuyên suốt”. • Về mục tiêu tổng thể, VCB đã xây dựng được tầm nhìn và sứ mệnh nhưng lại chưa đưa ra triết lý kinh doanh cụ thể của mình.Do vậy VCB cần phải xây dựng cho mình một triết lý kinh doanh đúng đắn vì triết lý kinh doanh, tầm nhìn, sứ mệnh là kim chỉ nam để DN hướng tới , lên những hoạch định và chiến lược cho công ty mình làm sao để hoạt động phải bám sát những chỉ tiêu đó. 2.2. Phân tích môi trường bên ngoài a.Thực trạng công tác phân tích môi trường bên ngoài của VCB • Môi trường bên ngoài là môi trường không nằm trong tầm kiểm soát của DN • Vietcombank luôn chú trọng tới công tác đánh giá rủi ro của các nhân tố môi trường bên ngoài nhất là sự biến động thị trường tài chính,các xu hướng biến động của kinh tế trong nước và thế giới. • HĐQT ,Ban điều hành thường xuyên chỉ đạo việc rà soát,đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao và linh hoạt định hướng trước những thay đổi về chính sách quản lý của NHNN cũng như môi trường kinh doanh nhằm tận dụng cơ hội và hạn chế những thách thức để đề ra những chiến lược kinh doanh hợp lý. • Vietcombank sử dụng các chuyên viên phân tích vĩ mô của bộ phận nghiên cứu và phân tích thị trường thuộc công ty chứng khoán Vietcombank để phân tích môi trường bên ngoài như kinh tế vĩ mô,thị trường chứng khoán và triển vọng ngành không riêng của VCB ,ngành ngân hàng mà còn rất nhiều công ty,ngành nghề khác nhằm cung cấp thông tin cho HĐQT trước khi hoạch định các chiến lược mới. b.Môi trường bên ngoài của VCB b1.Chính trị - pháp luật Chính trị: Nền chính trị ở Việt Nam được đánh giá thuộc vào dạng ổn định trên thế giới. Đây là một yếu tố rất thuận lợi cho sự phát triển của ngành ngân hàng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.  Thu hút đầu tư nước ngoài cả ở trong lĩnh vực ngân hàng và lĩnh vực khác tạo điều kiện cho ngành ngân hàng phát triển Pháp luật: Bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng chịu sự tác động mạnh mẽ của luật pháp, đặc biệt là đối với doanh nghiệp kinh doanh trong ngành Ngân hàng, một ngành có tác động tới toàn bộ nền kinh tế về lãi suất, đăng kí kinh doanh, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh… 2.Kinh tế Kinh tế thế giới và trong nước đã có dấu hiệu cải thiện mặc dù chưa thực sự đồng đều. Cùng với chính sách hỗ trợ từ chính phủ,nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư,đẩy nhanh hoạt động luân chuyển vốn,đây là tiền đề thuận lợi cho ngành ngân hàng tiếp tục phát triển. GDP được dự báo tăng trưởng ở mức 5.4 % ,lạm phát có xu hướng giảm .Thị trường tài chính,chứng khoán có dấu hiệu phục hồi tăng trở lại. Tình hình nợ xấu của các ngân hàng vẫn ở mức cao .Chính phủ đã thành công công ty công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) nhằm mua bán,xử lý các khoản nợ xấu của các ngân hàng. Xây dựng chính sách kiểm soát lãi suất liên ngân hàng… 3.Văn hóa- xã hội Những đặc điểm xã hội ảnh hưởng đến cầu đối với các dịch vụ ngân hàng như lòng tin của dân chúng; thói quen tiêu dùng và tiết kiệm của người dân; trình độ dân trí và khả năng hiểu biết về các dịch vụ của ngân hàng; mức thu nhập của người dân Trình độ dân trí cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng. Trình độ dân trí ở một quốc gia càng cao thì khả năng phổ biến dịch vụ ngân hàng hiện đại càng thuận tiền, cơ hội đổi mới của các ngân hàng cũng cao hơn 4.Công nghệ Trong lĩnh vực ngân hàng, công nghệ đang ngày càng đóng vai trò như là một trong những nguồn lực tạo ra lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất của mỗi ngân hàng. Vai trò của công nghệ đối với các hoạt động ngân hàng được thể hiện: Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ Công nghệ ngân hàng không chỉ bao gồm những công nghệ mang tính tác nghiệp như hệ thống thanh toán điện tử, hệ thống ngân hàng bán lẻ, máy rút tiền tự động ATM, Homebanking, Internetbanking… mà còn bao gồm hệ thống thông tin quản lý, hệ thống báo cáo rủi ro…trong nội bộ ngân hàng. Trong các nhân tố trên thì nhân tố kinh tế và công nghệ là hai nhân tố có tác động mạnh nhât đối với chiến lược phát triển giai đoạn tới và trong dài hạn của VCB. Trước hết , sự phát triển của ngân hàng luôn có mối quan hệ mật thiết đối với sự phát triển của nền kinh tế vĩ mô và trong chiến lược ngắn hạn của VCB . Đánh giá cường độ cạnh tranh theo mô hình 5 lực lượng của M.Porter a.Đe dọa gia nhập mới Rào cản cho sự xuất hiện của các ngân hàng có nguồn gốc nội địa: đang được nâng cao lên sau khi Chính phủ tạm ngưng cấp phép thành lập ngân hàng mới từ tháng 8-2008. + Với doanh nghiệp nước ngoài: Theo các cam kết khi gia nhập WTO, lĩnh vực ngân hàng sẽ được mở cửa dần theo lộ trình bảy năm. Ngành ngân hàng đã có những thay đổi cơ bản khi các tổ chức tài chính nước ngoài có thể nắm giữ cổ phần của các ngân hàng Việt Nam và sự xuất hiện của các ngân hàng 100% vốn nước ngoài. + Rào cản gia nhập còn được thể hiện qua các phân khúc thị trường, thị trường mục tiêu mà các ngân hàng hiện tại đang nhắm đến, giá trị thương hiệu cũng như cơ sở khách hàng, lòng trung thành của khách hàng mà các ngân hàng đã xây dựng được. Những điều này đặc biệt quan trọng bởi vì nó sẽ quyết định khả năng tồn tại của một ngân hàng đang muốn gia nhập vào thị trường Việt Nam. Nhìn vào ngành ngân hàng Việt Nam hiện tại trong bối cảnh Việt Nam cũng như thế giới đang bị bao trùm bởi cuộc khủng hoảng kinh tế, rào cản gia nhập khá cao khiến cho nguy cơ xuất hiện ngân hàng mới trong tương lai gần là khá thấp. Nhưng một khi kinh tế thế giới hồi phục cộng với sự mở cửa của ngành ngân hàng theo các cam kết với WTO và các tổ chức khác, sự xuất hiện của các ngân hàng mới là một điều gần như chắc chắn. b.Nguy cơ Sản phẩm thay thế Đối với khách hàng doanh nghiệp, nguy cơ ngân hàng bị thay thế không cao lắm do đối tượng khách hàng này cần sự rõ ràng cũng như các chứng từ, hóa đơn trong các gói sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng. Nếu có phiền hà xảy ra trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ thì đối tượng khách hàng này thường chuyển sang sử dụng một ngân hàng khác vì những lý do trên thay vì tìm tới các dịch vụ ngoài ngân hàng. Đối với khách hàng tiêu dùng thì lại khác, thói quen sử dụng tiền mặt khiến cho người tiêu dùng Việt Nam thường giữ tiền mặt tại nhà hoặc nếu có tài khoản thì khi có tiền lại rút hết ra để sử dụng. Các cơ quan Chính phủ và doanh nghiệp trả lương qua tài khoản ngân hàng nhằm thúc đẩy các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần làm minh bạch tài chính cho mỗi người dân. Nhưng các địa điểm chấp nhận thanh toán bằng thẻ lại đa số là các nhà hàng, khu mua sắm sang trọng, những nơi không phải người dân nào cũng tới mua sắm.Thêm vào đó nếu lãi suất ngân hàng không cao và gặp nhiều rủi ro, người dân sẽ chuyển sang các loại hình tiết kiệm khác như vàng,bất động sản… c.Quyền lực của khách hàng Đối với khách hàng đóng vai trò là nguồn cung cấp vốn thì họ đòi hỏi quyền đàm phán rất cao vì họ cho rằng sự hoạt động của ngân hàng phụ thuộc vào nguồn vốn của họ. Trong khi đó, hiện nay tính cạnh tranh giữa các ngân hàng tương đối cao, do đó ,nếu ngân hàng không đáp ứng được yêu cầu của những khách hàng này, họ sẽ rất có thể đầu tư vốn vào ngân hàng khác. d.Quyền lực đàm phán của nhà cung ứng VCB có nguồn vốn được huy động nhiều nơi như : khách hàng, cổ đông, doanh nghiệp, các ngân hàng khác do đó VCB cũng phải chịu không ít tác động trực tiếp từ các nhà cung ứng này. e.Cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành Hiện nay ,các đối thủ cạnh tranh của VCB như ACB, Eximbank (có thể coi là 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp ) và ngoài ra còn có BIDV, VP bank, Sacombank…Trong nỗ lực cố gắng để gia tăng thị phần thì đối thủ của VCB cũng là các ngân hàng sở hữu 100 % vốn nước ngoài.Những ngân hàng này có lợi thế hơn về chất lượng và dịch vụ tốt hơn, do đó VCB phải tận dụng những ưu thế sẵn có của mình về mối tương quan mật thiết với những khách hàng hiện tại, nâng cao chất lượng dịch vụ để giữ chân được khách hàng trung thành và thu hút thêm những khách hàng mới. f. Áp lực giữa các bên có liên quan : Bao gồm chính phủ, các quỹ tín dụng các ngân hàng thương mại cổ phần nói chung và VCB đều phải đối mặt với những áp lực do chính phủ tạo ra. Đánh giá cường độ cạnh tranh Cường độ cạnh tranh của ngành Ngân hàng mạnh. Cường độ canh tranh của các ngân hàng càng tăng cao khi có sự xuất hiện của nhóm ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Ngân hàng nước ngoài thường sẵn có một phân khúc khách hàng riêng, đa số là doanh nghiệp từ nước họ. Họ đã phục vụ những khách hàng này từ rất lâu ở những thị trường khác và khi khách hàng mở rộng thị trường sang Việt Nam thì ngân hàng cũng mở văn phòng đại diện theo. Để cạnh tranh với nhóm ngân hàng này, các ngân hàng trong nước đã trang bị hệ thống hạ tầng công nghệ, sản phẩm dịch vụ, nhân sự khá quy mô. Lợi thế của ngân hàng trong nước là mối quan hệ mật thiết với khách hàng có sẵn. Ngân hàng trong nước sẵn sàng linh hoạt cho vay với mức ưu đãi đối với những khách hàng quan trọng của họ. Đánh giá mức hấp dẫn của ngành Khủng hoảng kinh tế cũng mang lại rất nhiều khó khăn cho ngành ngân hàng, một số ngân hàng đã không thể duy trì được mức tăng trưởng trong năm vừa qua. Việc gia nhập vào ngành ngân hàng hiện nay chủ yếu có thể là các tập đoàn ngân hàng tài chính toàn cầu bởi họ có đầy đủ lợi thế về nguồn lực như năng lực tài chính, quản lý, công nghệ… Một xu hướng gần đây hiện nay giữa các ngân hàng đó chính là M&A , các ngân hàng làm ăn không hiệu quả sẽ sát nhập với một ngân hàng có năng lực lớn hơn, ví dụ gần đây là SHB và Habubank, Sacombank và ngân hàng Phương Nam, maritimebank với MDB… Tuy nhiên, ngành ngân hàng là một trong những ngành nghề nhạy cảm, do vậy việc sáp nhập chỉ có thể xảy ra trong vòng một, hai năm nữa khi ngành ngân hàng đã được mở nhiều cửa hơn theo cam kết với WTO. • Mô thức EFAS MÔ THỨC EFAS CỦA VCB Mức độ quan trọng Xếp loại Điểm tổng số Các cơ hội: Việt Nam gia nhập WTO Thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng Nhu cầu vốn tăng nhanh Cơ cấu dân số trẻ Khoa học công nghệ ngày càng hiện đại 0.12 0.1 0.1 0.09 0.09 4 4 4 3 3 0.48 0.4 0.4 0.27 0.27 Các đe dọa: Cạnh tranh mạnh trong ngành Ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới Rủi ro về lãi suất và tín dụng Tâm lý của người tiêu dùng VN Thay đổi chính sách của NHNN và chính phủ 0.2 0.1 0.08 0.08 0.04 3 3 4 3 3 0.6 0.3 0.32 0.24 0.12 Tổng 1.0 3.4  Thông qua bảng phân tích trên có thể thấy rằng VCB thích ứng khá tốt với những thay đổi của môi trường bên ngoài đề ra các chiến lược khá tốt để tận dụng được các cơ hội do môi trường bên ngoài đem lại và sớm phát hiện ra các rủi ro của thị trường để có những hướng điều chỉnh thích hợp. Các nhân tố thành công chủ yếu trong ngành (KFS) Năng lực kiểm soát rủi ro: Rủi ro hầu như có mặt trong từng nghiệp vụ NH đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập thị trường tài chính - ngân hàng ngày càng phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Muốn tồn tại và có lợi nhuận các NH phải chấp nhận rủi ro có nghĩa là các ngân hàng phải sống chung với rủi ro, tìm mọi cách khắc phục những rủi ro đấy để biến nó thành thuận lợi cho mình. Dịch vụ chăm sóc khách hàng. Với dịch vụ chăm sóc khách hàng đa dạng và chất lượng dịch vụ tốt, NH sẽ thu được lợi ích như: Nâng cao khả năng cạnh tranh của NH. Thắt chặt mối quan hệ với các khách hàng, làm khách hàng gắn bó hơn đối với thương hiệu của NH. Cung cấp một hệ thống thống nhất, chính xác và nhanh chóng quản lý các chương trunh chăm sóc khách hàng. Có thể thấy rằng, trong tương lai, hoạt động ngân hàng ở VN sẽ đa dạng phức tạp hơn rất nhiều với mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Vì vậy, NH muốn đứng vững trên thị trường phải cố gắng xây dựng lòng tin nơi khách hàng thông qua chất lượng dịch vụ mà NH cung cấp cho khách hàng. Sự thuận tiện trong giao dịch. Cùng với nhịp sống hối hả của nền kinh tế thị trường, các khách hàng hiện nay đều mong muốn sử dụng những dịch vụ đơn giản nhất, thuận tiện nhất với mình. Vì vậy, NH nào đem lại sự thuận tiện nhiều nhất cho khách hàng NH đấy sẽ được sự tin dùng của khách hàng 2.3. Phân tích môi trường bên trong 2.3.1. Thực trạng công tác phân tích môi trường bên trong của doanh nghiệp Vietcombank xây dựng một Ban kiểm soát bao gồm 4 thành viên (3 thành viên chuyên trách và 1 thành viên kiêm nhiệm) và 2 bộ phận giúp việc là Giám sát hoạt động và Kiểm toán nội bộ và thuê công ty kiểm toán Ernst and Young làm đơn vị trung gian kiểm toán với nhiệm vụ theo dõi, rà soát và đánh giá các hoạt động của ngân hàng trong năm, từ đó đề xuất phương hướng hoạt động cho năm kế tiếp và kiến nghị thay đổi trong cơ cấu, hoạt động, sản phẩm, dịch vụ cho phù hợp với tình trạng thực tế của ngân hàng. Kết quả khảo sát và đánh giá của Ban kiểm soát được công bố trong các Đại hội cổ đông thường niên của ngân hàng. Vietcombank có bộ phận nghiên cứu và phân tích thị trường, cung cấp các thông tin cập nhật kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến triển vọng phát triển của doanh nghiệp trong từng năm, từng giai đoạn phát triển. Bộ phận này chịu trách nhiệm phân tích toàn bộ các yếu tố bên trong và bên ngoài của ngân hàng. Kết quả nghiên cứu, phân tích của bộ phận này được công bố cho doanh nghiệp để đưa ra phương hướng hoạt động, đồng thời các nhà đầu tư, đối tác quan tâm có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo. Việc tổ chức các bộ phận chuyên trách trong việc nghiên cứu các yếu tố trong và ngoài doanh nghiệp đã cho thấy Vietcombank rất chú trọng đến công tác đánh giá môi trường. Điều này giúp Vietcombank có những hướng đi đúng đắn trong tương lai, đáp ứng được nhu cầu của thị trường và phù hợp với điều kiện phát triển của doanh nghiệp. 2.3.2. Nhận dạng và phân tích các nhân tố môi trường bên trong a. Đánh giá nguồn lực, năng lực dựa trên chuỗi giá trị: - Hoạt động cơ bản: + Huy động vốn: là hình thức huy động vốn mà Vietcombank sử dụng. Đó là: tăng vốn điều lệ thông qua bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư, thu hút vốn nhàn rỗi trong dân và các thành phần kinh tế, vay của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tài chính, tín dụng khác. +Hoạt động tín dụng: Vietcombank chủ yếu kinh doanh tín dụng, nguồn thu lợi chính cũng từ việc huy động vốn và cho vay. Vietcomban cho khách hàng vay vốn với mức lãi suất thích hợp cho từng đối tượng khách hàng. Những biến động của thị trường tiền tệ vừa qua cho thấy việc chi đứng trên một chân tín dụng sẽ có rất nhiều rủi ro; từ trong khó khăn này, ngân hàng đã chú ý tập trung mạnh hơn cho phát triển dịch vụ để có thể đứng vững trên cả hai chân. Điều này cũng phù hợp với xu thế phát triển của thị trường vốn Việt Nam. + Marketing và bán hàng: Có thể thấy rằng trong thời gian qua Vietcombank đã rất tích cực trong hoạt động marketing. Các chương trình khuyến mại làm thẻ, quảng cáo thương hiệu, huy động vốn với lãi suất cao, các chương trình quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng (báo, tạp chí, truyền hình, truyền thanh, băng rôn, áp phích, gửi thư trực tiếp, internet, …). Ngoài ra, nắm bắt tâm lý người tiêu dùng, bao giờ cũng rất quan tâm tới những đợt khuyến mại, ngân hàng đã đưa ra nhiều hình thức khuyến mại khác nhau đem lại lợi ích thiết thực và hấp dẫn khách hàng.Thêm vào đó ,VCB có trụ sở ,chi nhánh và các điểm rút thẻ tự động trải khắp từ Bắc vào Nam nên tạo cho khách hàng thuận tiện hơn trong việc sử dụng dịch vụ. [...]... PHẦN III: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH THỰC THI CHIẾN LƯỢC CỦA VCB 3.1 Thiết lập các mục tiêu ngăn hạn Trong quá trình thực thi chiến lược ,VCB luôn thống nhất các chiến lược, mục tiêu ngắn , cũng như các chính sách với tầm nhìn,sứ mạng,mục tiêu chiến lược là trở thành tập đoàn tài chính ngân hàng đa năng hàng đầu Các mục tiêu thường niên là nền tảng ,là các bước để đi đến mục tiêu cuối cùng Định hướng... đang thực hiện có sai không?  Các quá trình có đáp ứng các tiêu chuẩn mong muốn?  Hành động không chỉ điều chỉnh sai lệch, mà có thể ngăn ngừa sự lặp lại những sai lệch không? 1 Quy trình đánh giá chiến lược tại Vietcombank: B1:Xác định các yếu tố đo lường + mức độ đáp ứng nhu cầu của chiến lược + Kết quả hoạt động của chiến lược B2: Xây dựng các tiêu chuẩn định trước: + Tính nhất quán + Tính phù... Đánh giá chiến lược tại VCB Đánh giá chiến lược là quá trình đo lường và lượng giá các kết quả CL, thực thi những hành động điều chỉnh để đảm bảo thực hiện các mục tiêu CL và đáp ứng với những điều kiện thay đổi của môi trường  Mục đích:  Phát hiện những cơ hội mới và né tránh các đe dọa  Duy trì kết quả phù hợp với mong muốn của nhà QT  Giải quy t các vấn đề tồn tại Quy trình đánh giá chiến lược: ... tháng 12/2013) a Tiêu chuẩn định lượng: -Kết quả hoạt động kinh doanh - Các chỉ số tài chính b Tiêu chuẩn định tính: -Chiến lược phù hợp hay chưa phù hợp? - Chất lượng dịch vụ - Sự hài lòng của khách hàng: B4: Ta thấy kết quả - Không có sai lệch ngoài tiêu chuẩn → Đảm bảo chiến lược Thực trạng thực hiện nội dung theo khung đánh giá chiến lược: Hành động 1 Khung đánh giá chiến lược Mô hình IFAS và EFAS... nhất của Vietcombank, phí giao dịch và lãi suất cho một số dự án còn cao so với các ngân hàng - cạnh tranh Phân phối : hiện nay, kênh phân phối của Vietcombank vẫn chủ yếu tập trung vào kênh phân phối truyền thống, ngân hàng đang từng bước xây dựng và đầu tư vào các kênh phân phối hiện đại khác như điểm chấp nhận POS, ngân hàng điện tử…Mạng lưới hoạt động của VCB rộng khắp và đa dạng đáp ứng nhu cầu của. .. phát hành thẻ thanh toán toán toàn cầu như Master card, Visa card, VCB- MTV… + Chiến lược đa dạng hóa hàng dọc VCB đã đầu tư và liên doanh với nhiều công ty khác để mở rộng hoạt động của mình sang lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, thuê văn phòng, … • Chiến lược tích hợp hàng ngang Vietcombank là một trong các cổ đông chính của MB bank với tỉ lệ cổ phần là 9,6 % , đồng thời trên thế giới Liên minh với... trang phục của nhân viên, cách trang trí, phong cách giao tiếp của nhân viên Vietcombank được đánh giá cao ở phong cách làm việc lịch sự, chuyên nghiệp của các nhân viên Xây dựng Sổ tay văn hóa Vietcombank với các giá trị văn hóa cốt lõi, đạo đức trách nhiệm và những hành vi ứng xử chuẩn mực của Vietcombank VCB chủ động tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: tổ chức "Hội thi tuổi trẻ Vietcombank. .. các quy định trong hoạt động của các tổ chức tín dung Với vai trò là cơ quan đầu não của cả hệ thống, ban lãnh đạo tập đoàn Vietcombank đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng vào thành công chung của Vietcombank với kết quả hoạt động trên các lĩnh vực chính như huy động vốn, tín dụng, thanh toán xuất nhập khẩu… mỗi năm đều có những sự tăng trưởng vượt bậc, khẳng định. .. 0.60 0.15 0.10 0.10 0.30 0.40 3.30 Hành động 2: Đo lường kết quả thực hiện của DN  Các tiêu chí định lượng thường sử dụng để đánh giá CL là các chỉ số về tài chính để giúp DN so sánh theo 3 hình thức: → Sau 1 thời gian, thực hiện chiến lược và những đánh giá, sửa đổi hoàn thiện chiến lược, thu nhập hoạt động kinh doanh của Vietcombank đã tăng trưởng mạnh mẽ, lên gần 10000 tỷ đồng (2013).Tổng tài sản... … - Năng lực công nghệ: Vietcombank sở hữu quy trình công nghệ hiện đại bậc nhất tại Việt Nam và ứng dụng công nghệ tiên tiến nước ngoài trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình - Năng lực nhân sự: Vietcombank đã xây dựng được đội ngũ cán bộ có tuổi đời trẻ, được đào tạo bài bản về lĩnh vực tài chính ngân hàng, có kiến thức về kinh tế thị trường tương đối toàn diện, có trình độ ngoại ngữ, có khả . ban chiến lược bao gồm các lãnh đạo cao nhất của HĐQT và ủy ban chiến lược tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh của ngân hàng, bao gồm cả đánh giá thực trạng, . vụ cho phù hợp với tình trạng thực tế của ngân hàng. Kết quả khảo sát và đánh giá của Ban kiểm soát được công bố trong các Đại hội cổ đông thường niên của ngân hàng. Vietcombank có bộ phận nghiên. phần của các ngân hàng Việt Nam và sự xuất hiện của các ngân hàng 100% vốn nước ngoài. + Rào cản gia nhập còn được thể hiện qua các phân khúc thị trường, thị trường mục tiêu mà các ngân hàng hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích quy trình hoạch định chiến lược của Vietcombank, Phân tích quy trình hoạch định chiến lược của Vietcombank, Phân tích quy trình hoạch định chiến lược của Vietcombank, Phần I: Giới thiệu chung về Vietcombank, b.Môi trường bên ngoài của VCB, Các nhân tố thành công chủ yếu trong ngành (KFS), Mô thức IFAS của Vietcombank, PHẦN III: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH THỰC THI CHIẾN LƯỢC CỦA VCB, Thực trạng nội dung các chính sách được xây dựng:, Đánh giá chiến lược tại VCB, Thực trạng thực hiện nội dung theo khung đánh giá chiến lược:

Từ khóa liên quan