0

SKKN Sử dụng hợp lí và hiệu quả thiết bị dạy học trong môn Công nghệ lớp 8

37 2,149 22

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2015, 09:07

Skkn: Sử dụng hợp lí và hiệu quả thiết bị dạy học trong môn Công nghệ lớp 8 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ I-Lí do chọn đề tài: Công nghiệp là một ngành quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, có nhiệm vụ sản xuất các vật liệu, máy, thiết bị, kết cấu công trình…cho các ngành sản xuất, dịch vụ và cho nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Ngày nay khoa học và công nghệ đang phát triển nhanh chóng, các ngành công nghiệp truyền thống như cơ khí, điện, hóa chất được hiện đại hóa và nhiều ngành công nghiệp mới như điện tử, thông tin, sinh học xuất hiện và phát triển mạnh mẽ. Môn Công nghệ lớp 8 sẽ trang bị cho các em một số kiến thức kĩ thuật cơ bản, một số quy trình công nghệ và kĩ năng lao động đơn giản về cơ khí và điện. Với những điều được học, các em sẽ có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày, đồng thời góp phần hướng nghiệp để các em lựa chọn hướng đi thích hợp sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở. Môn Công nghệ mang nhiều tính kĩ thuật, tính thực tiễn và gần gũi với đời sống, vì vậy việc học tập phải kết hợp chặt chẽ giữa lí thuyết và thực hành. Thực hành một mặt để củng cố kiến thức, mặt khác để hình thành kĩ năng và tư duy công nghệ, tập cho các em biết vận dụng kiến thức vào thực tế, qua đó gây thêm sự hứng thú và lòng say mê học tập đối với môn Công nghệ. Môn Công nghệ lớp 8 là môn học khó, đề cập đến nhiều lĩnh vực của đời sống và sản xuất. Để sử dụng sách giáo khoa, thiết bị dạy học và vận dụng đánh giá được học sinh, giáo viên cần có được những kiến thức cơ bản nhất định, phải đầu tư nghiên cứu sách giáo khoa, sách giáo viên, các tài liệu tham khảo khác Gi¸o viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ Thu Hµ THCS BÕ V¨n §µn– 1 Skkn: S dng hp lớ v hiu qu thit b dy hc trong mụn Cụng ngh lp 8 ng thi giỏo viờn cng phi bit vn dng cỏc phng phỏp dy hc t c mc tiờu ca chng trỡnh ra. i mi Dy- Hc - ú l vn a ra v c thc hin trong nhiu nm nay. Nhm nõng cao cht lng dy v hc, gúp phn o to nhng con ngi nng ng v sỏng to, cú nng lc gii quyt vn trong thc tin, hc lớ thuyt kt hp vi hc thc hnh mt cỏch hi hũa. Thit b dy hc l mt trong nhng iu kin quan trng gúp phn nõng cao cht lng dy - hc, l ni dung v ngun thụng tin giỳp giỏo viờn t chc v iu khin hot ng nhn thc ca hc sinh. i mi Dy- Hc chớnh l i mi phng phỏp dy - hc. Mi bi dy ngoi kin thc k nng c bn m hc sinh cn t c thỡ giỏo viờn cn lu ý n vic hỡnh thnh cỏc k nng vn dng vo thc t. ỏp ng yờu cu ci tin phng phỏp dy hc trng ph thụng thỡ thit b dy hc úng mt vai trũ c bit quan trng. Chớnh vỡ vy tụi ó chn ti ny. II-C s khoa hc: 1.Tỏc dng ca thit b dy hc trong mụn Cụng ngh: S dng thit b dy hc gúp phn nõng cao tớnh trc quan ca quỏ trỡnh dy- hc, giỳp hc sinh tip cn vi s vt, hin tng. Thit b dy hc l mt trong nhng ngun tri thc quan trng, l phng tin cha ng v truyn ti thụng tin n hc sinh mt cỏch d dng nht. Thit b dy hc l iu kin ng thi l phng tin t chc cỏc tit thc hnh. S dng thit b dy hc vi nhiu loi hỡnh khỏc nhau (tranh nh, mu vt, mụ hỡnh, dng c, bng hỡnh ), thụng qua cỏc thớ nghim hc sinh s d dng nm c kin thc, vn dng cỏc kin thc ú gii thớch cỏc hin tng t ú rỳt ra kt lun ca cỏc hin tng ó quan sỏt c ng thi phỏt trin nng lc thc hnh cho hc sinh. Mt khỏc thit b dy Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thu Hà THCS Bế Văn Đàn 2 Skkn: Sử dụng hợp lí và hiệu quả thiết bị dạy học trong môn Công nghệ lớp 8 học còn có tác dụng kích thích hứng thú học tập của học sinh tạo ra động cơ học tập và rèn luyện tích cực và từ đó trí tuệ và nhân cách của học sinh cũng được nâng lên. 2.Ý nghĩa của việc sử dụng hợp lí và hiệu quả thiết bị dạy học trong môn Công nghệ: Sử dụng tốt thiết bị dạy học sẽ giúp giáo viên và học sinh giành nhiều thời gian hơn cho hoạt động dạy - học, hiệu quả của giờ học được nâng lên rất nhiều. Sử dụng thiết bị dạy học hợp lí sẽ tập trung được sự chú ý và hứng thú của học sinh, qua đó phát huy được tính tích cực, chủ động của học sinh trong học tập. Tuy nhiên, nếu sử dụng không hợp lí hoặc quá lạm dụng thì cũng không đạt được hiệu quả cao trong dạy học. Với đặc trưng của môn Công nghệ là một môn học ứng dụng gắn liền với kĩ thuật. Đây là môn khoa học tự nhiên, từ thực nghiệm rút ra kết luận, quy luật thì việc sử dụng thiết bị dạy học, các phương tiện trực quan, tiến hành các thí nghiệm trong bài giảng là không thể thiếu. Nhưng sử dụng thiết bị dạy học như thế nào cho hợp lí để bài giảng sinh động và đạt hiệu quả là điều không phải dễ. Với suy nghĩ như vậy, trong quá trình giảng dạy môn Công nghệ tôi luôn chú ý học hỏi từ các đồng nghiệp và tự rút kinh nghiệm qua các bài giảng của mình để có thể sử dụng thiết bị dạy học đúng lúc, đúng chỗ, đúng cường độ, phù hợp với từng bài giảng để nâng cao hiệu quả của bài giảng. Với tôi đó cũng là một cách đổi mới dạy học thiết thực. Theo tôi, chúng ta nên sử dụng thiết bị dạy học khi không thể mang đối tượng vào trong lớp học hoặc không thể quan sát được quá trình xảy ra ở lớp học. Ví dụ như: các nhà máy điện, quá trình sản suất điện năng ở các nhà máy điện, mô hình truyền và biến đổi chuyển động, máy biến áp, … Thiết bị dạy học cũng được sử dụng khi đối tượng thay đổi mà ở điều kiện bình thường ta không Gi¸o viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ Thu Hµ THCS BÕ V¨n §µn– 3 Skkn: Sử dụng hợp lí và hiệu quả thiết bị dạy học trong môn Công nghệ lớp 8 thể quan sát được hay nhìn thấy được như chu trình làm việc của động cơ đốt trong hay dòng điện .v.v. Việc sử dụng thiết bị dạy học cần tuân theo bốn nguyên tắc cơ bản: - Nguyên tắc đầu tiên và là nguyên tắc quan trọng nhất là: Sử dụng thiết bị đúng với mục tiêu của bài học. Căn cứ vào đó, giáo viên sẽ lựa chọn phương pháp dạy và chọn thiết bị dạy học cho phù hợp. Nếu cho cả lớp quan sát thì giáo viên phải lựa chọn thiết bị dạy học có kích thước đủ lớn, khi cho học sinh quan sát theo nhóm hoặc làm thực hành thì chỉ cần thiết bị dạy học có kích thước nhỏ. - Nguyên tắc thứ hai là: Khi sử dụng thiết bị dạy học phải đặt thiết bị ở vị trí sao cho mọi học sinh trong lớp có thể quan sát được. Trong một giờ học chúng ta có thể dùng nhiều thiết bị khác nhau do đó những thiết bị chưa dùng đến hoặc đã dùng xong rồi ta nên để vào chỗ khuất để tránh sự phân tán thiếu tập trung của học sinh. - Nguyên tắc thứ ba khi sử dụng thiết bị dạy học là: Sử dụng đúng lúc, đúng thời điểm, như vậy học sinh quan sát, nhận xét và phân tích đánh giá sẽ phù hợp với nội dung kiến thức mà ta cần truyền đạt. Nếu đưa ra quá sớm hoặc quá muộn hay đưa ra hàng loạt thiết bị không phù hợp với nội dung và trình tự bài giảng cũng sẽ dẫn đến sự phân tán cho học sinh. - Nguyên tắc thứ tư là: Phải hết sức tránh việc lạm dụng thiết bị dạy học, nên sử dụng đúng mức độ và cường độ thích hợp, tránh truờng hợp một thiết bị được sử dụng trong thời gian dài và sử dụng quá nhiều lần trong một giờ học. Như vậy việc sử dụng thiết bị dạy học hợp lí, phối hợp nhiều loại phương tiện dạy học, kết hợp chặt chẽ phương pháp dạy học trực quan với các phương pháp dạy học khác sẽ làm cho giờ học của chúng ta sinh động hơn, hiệu quả hơn. Gi¸o viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ Thu Hµ THCS BÕ V¨n §µn– 4 Skkn: S dng hp lớ v hiu qu thit b dy hc trong mụn Cụng ngh lp 8 Trong quỏ trỡnh ging dy ca bn thõn mỡnh, tụi ó ỏp dng nhng kin thc ny vo mụn Cụng ngh lp 8 cho tt c cỏc bi ging. Trong phn II, tụi xin minh ha mt s bi ging sau: Tiết 18-Bài 20: Dụng cụ cơ khí. Tiết 26-Chơng V: Truyền và biến đổi chuyển động Bài 29:Truyền chuyển động. Tiết 29-Bài 32: Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống. Tiết 32- Chơng VI: AN toàn điện Bài 33: An toàn điện. Tiết 42- Bài 46: Máy biến áp 1 pha. Phần II: minh họa bằng bài dạy Tiết 20 - Bài 20: Dụng cụ cơ khí. I-Mc tiờu: -Hs bit c hỡnh dỏng, cu to v vt liu ch to cỏc dng c cm tay n gin c s dng trong ngnh c khớ. -HS nm c cụng dng v cỏch s dng cỏc loi dng c c khớ ph bin. -Cú ý thc bo qun, gi gỡn dng c v m bo an ton khi s dng. II-Chun b dựng dy hc: -Hp dng c khớ. -Mỏy chiu Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thu Hà THCS Bế Văn Đàn 5 Skkn: S dng hp lớ v hiu qu thit b dy hc trong mụn Cụng ngh lp 8 III-Thc hnh bi ging: A-Kim tra bi c: B-Dy bi mi: Hot ng ca GV Hot ng ca HS Ghi bng Hot ng 1: Gii thiu bi -GV: cú 1 sn phm c khớ hon chnh cn cú vt liu v dng c gia cụng. ú l nhng dng c gỡ? Chỳng cú hỡnh dỏng, cu to v cụng dng NTN? HS nghe ging Hot ng 2:Tỡm hiu 1 s dng c o v kim tra - GV cho hs quan sỏt cỏc dng c o v kim tra: ?Nờu tờn gi v cụng dng ca cỏc dng c ?Dng c lm bng vt liu gỡ, s dng nh th no Thớc lá -Hs quan sỏt h20.1, 20,2, 20.3 v tr li cõu hi -HS quan sỏt dng c tht v tỡm hiu v vt liu ch to chỳng. HS ghi bi I-Dng c o v kim tra: 1.Thc o chiu di: a)Thc lỏ. b)Thc cun. Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thu Hà THCS Bế Văn Đàn 6 Skkn: S dng hp lớ v hiu qu thit b dy hc trong mụn Cụng ngh lp 8 Thớc cuộn Com pa đo Ke vuông Thớc đo góc vạn năng GV hng dn HS dựng thc o gúc vn nng o gúc 2.Thc o gúc Hot ng 3:Tỡm hiu cỏc dng c thỏo lp v kp cht Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thu Hà THCS Bế Văn Đàn 7 Skkn: Sử dụng hợp lí và hiệu quả thiết bị dạy học trong môn Công nghệ lớp 8 -GV cho hs quan sát các dụng tháo lắp và kẹp chặt: ?Nêu tên gọi và công dụng của các dụng cụ ?Dụng cụ làm bằng vật liệu gì, sử dụng như thế nào K×m £ t« -Hs quan sát h20.4 và trả lời câu hỏi -HS quan sát dụng cụ thật và tìm hiểu về vật liệu chế tạo chúng. HS ghi bài II-Dụng cụ tháo lắp và kẹp chặt: 1.Dụng cụ tháo lắp: -Cờlê. -Mỏlết. -Tuavít. 2.Dụng cụ kẹp chặt: -Kìm . -Êtô. Hoạt động 4:Tìm hiểu các loại dụng cụ gia công Gi¸o viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ Thu Hµ THCS BÕ V¨n §µn– 8 Skkn: S dng hp lớ v hiu qu thit b dy hc trong mụn Cụng ngh lp 8 -GV cho hs quan sỏt cỏc dng gia cụng: ?Nờu tờn gi v cụng dng ca cỏc dng c ?Dng c lm bng vt liu gỡ, s dng nh th no Búa Đục Ca Dũa GV: Ngoi cỏc dng trờn em cũn bit cỏc dng c no khỏc? -GV mụ t hỡnh dỏng, nờu tờn gi v cụng dng ca cỏc dng c -GV: Ngoi cỏc dng trờn em cũn bit cỏc dng c no khỏc? -Hs quan sỏt h20.5 v tr li cõu hi -HS quan sỏt dng c tht v tỡm hiu v vt liu ch to chỳng HS:Mỏy khoan, Mi t, mi vch III-Dng c gia cụng: -Bỳa. -c. -Ca. -Da Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thu Hà THCS Bế Văn Đàn 9 Skkn: S dng hp lớ v hiu qu thit b dy hc trong mụn Cụng ngh lp 8 Cng c: Hs c phn ghi nh sgk. Dn dũ: Hs tr li cõu hi sgk. c trc bi 21-22. Tiết 26-Chơng V: Truyền và biến đổi chuyển động Bài 29:Truyền chuyển động. I-Mc tiờu: -Giỳp HS hiu c ti sao cn phi truyn chuyn ng. -HS nm c cu to, nguyờn lớ lm vic v ng dng ca 1 s c cu truyn chuyn ng trong thc t. . II-Chun b dựng dy hc: -Tranh v 29.1, 29.2, 29.3 sgk -Mụ hỡnh b truyn ng ai, truyn ng bỏnh rng, xớch. -Mỏy chiu Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thu Hà THCS Bế Văn Đàn 10 [...]... Văn Đàn 14 Skkn: S dng hp lớ v hiu qu thit b dy hc trong mụn Cụng ngh lp 8 quay? Chiu quay? - ng dng? HS tr li cõu hi v ghi bi Truyn ng bỏnh rng trong mỏy cỏn thộp Truyn ng bỏnh rng trong ng h d) ng dng: -Truyn ng bỏnh rng: hp s , ng h -Truyn ng xớch: xe p , xe mỏy Truyn ng xớch trong xe mỏy Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thu Hà THCS Bế Văn Đàn 15 Skkn: S dng hp lớ v hiu qu thit b dy hc trong mụn... Bin Máy Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thu Hà THCS Bế Văn Đàn phát điện 18 Skkn: S dng hp lớ v hiu qu thit b dy hc trong mụn Cụng ngh lp 8 Điện Năng -GV gii thiu v nh mỏy in Hs k tờn cỏc ngun Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thu Hà THCS Bế Văn Đàn c)Nh mỏy in nguyờn 19 Skkn: S dng hp lớ v hiu qu thit b dy hc trong mụn Cụng ngh lp 8 nguyờn t v cỏc nh mỏy in nng lng khỏc to khỏc t ra in nng Nng lng ca giú... Cụng ngh lp 8 Truyn ng xớch xe cn cu Cng c: Hs c phn ghi nh sgk Dn dũ: Tr li cõu hi sgk.c trc bi 30 Tiết 29-Bài 32: Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống I-Mc tiờu: -Giỳp HS bit c quỏ trỡnh sn xut v truyn ti in nng -HS hiu c vai trũ ca in nng trong sn xut v i sng II-Chun b dựng dy hc: Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thu Hà THCS Bế Văn Đàn 16 Skkn: S dng hp lớ v hiu qu thit b dy hc trong mụn... Văn Đàn 12 Skkn: S dng hp lớ v hiu qu thit b dy hc trong mụn Cụng ngh lp 8 khụng m bo thỡ dõy ai n2- nbd: tc quay ca v bỏnh ai b trt bỏnh b dn cú ng kớnh => khụng tớnh c t s truyn D2 ; d)ng dng: Mỏy khõu, mỏy khoan, mỏy Máy tiện kộo, mỏy ộp mớa Máy may đạp chân Máy khoan Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thu Hà THCS Bế Văn Đàn 13 Skkn: S dng hp lớ v hiu qu thit b dy hc trong mụn Cụng ngh lp 8 Truyền... nguyờn tc an ton in trong khi s dng v sa cha in II- dựng dy hc: -Tranh nh v cỏc nguyờn nhõn gõy tai nn in Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thu Hà THCS Bế Văn Đàn 22 Skkn: S dng hp lớ v hiu qu thit b dy hc trong mụn Cụng ngh lp 8 -Tranh nh v 1 s bin phỏp an ton in trong khi s dng v sa cha in -Mt s dng c bo v an ton in III-Thc hnh bi ging: A-Kim tra bi c: 1.Quỏ trỡnh sn xut in nng trong nh mỏy nhit in... thit b dy hc trong mụn Cụng ngh lp 8 I- Lớ do chn ti II- C s khoa hc 1 2 PHN II: BI DY MINH HA Tit 18- BI 20: DNG C C KH Tit 26-CHNG V: TRUYN V BIN I CHUYN NG 4 8 BI 29:TRUYN CHUYN NG Tit 29-BI 32: VAI TRề CA IN NNG 13 TRONG SN XUT V I SNG Tit 32- CHNG VI: AN TON IN 17 BI 33: AN TON IN Tit 42- BI 46: MY BIN P 1 PHA 21 PHN III: KT LUN 25 Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thu Hà THCS Bế Văn Đàn 35 Skkn: S dng... hiện: Trần Thị Thu Hà THCS Bế Văn Đàn 21 Skkn: S dng hp lớ v hiu qu thit b dy hc trong mụn Cụng ngh lp 8 hn Cng c:-Quỏ trỡnh sn xut in nng trong cỏc nh mỏy in -Vai trũ ca in nng -Hs c phn ghi nh sgk Dn dũ: HS tr li cõu hi sgk v c trc bi 33 Tiết 32- Chơng VI: AN toàn điện Bài 33: An toàn điện I-Mc tiờu: -HS hiu c nguyờn nhõn gõy tai nn in v 1 s bin phỏp an ton in trong sn xut v i sng -Bc u nm c phng phỏp.. .Skkn: S dng hp lớ v hiu qu thit b dy hc trong mụn Cụng ngh lp 8 III-Thc hnh bi ging: A-Kim tra bi c: B-Dy bi mi: t vn : Mỏy thng gm 1 hay nhiu c cu Trong c cu chuyn ng c truyn t vt ny sang vt khỏc Trong 2 vt ni bi khp ng vt truyn chuyn ng gi l vt dn cũn vt nhn chuyn ng gi l vt b dn Nu chuyn ng ca vt... sgk=>Rỳt ra kt 1.Mt s nguyờn tc an lun ton in trong khi s dng in: -Cỏch in dõy dn in -Kim tra cỏch in v Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thu Hà THCS Bế Văn Đàn 25 Skkn: S dng hp lớ v hiu qu thit b dy hc trong mụn Cụng ngh lp 8 kim loi -Ni t cỏc thit b v dựng in -Khụng vi phm khong cỏch an ton in i vi li in cao ỏp v trm bin ỏp 2.Mt s nguyờn tc an ton in trong khi sa cha in: -Ct ngun in: Rỳt phớch cm... Văn Đàn 30 Skkn: S dng hp lớ v hiu qu thit b dy hc trong mụn Cụng ngh lp 8 in t gia dõy qun s cp v dõy qun th cp s cú in ỏp ly ra hai u ca dõy qun th cp U2 -T s in ỏp s cp v -GV: Cú khi no N1=N2? HS: khụng, vỡ khụng cú th cp bng t s gia s tỏc dng bin i in vũng dõy ca chỳng ỏp U1 N1 N = = k U 2 = U1 2 U 2 N2 N1 -Hs lm bi tp in t vo ch trng trong sgk(trang 160) -Cú 2 loi: -Hs lm li vớ d trong +Mỏy . Đàn 2 Skkn: Sử dụng hợp lí và hiệu quả thiết bị dạy học trong môn Công nghệ lớp 8 học còn có tác dụng kích thích hứng thú học tập của học sinh tạo ra động cơ học tập và rèn luyện tích cực và từ. tuệ và nhân cách của học sinh cũng được nâng lên. 2.Ý nghĩa của việc sử dụng hợp lí và hiệu quả thiết bị dạy học trong môn Công nghệ: Sử dụng tốt thiết bị dạy học sẽ giúp giáo viên và học. Văn Đàn 7 Skkn: Sử dụng hợp lí và hiệu quả thiết bị dạy học trong môn Công nghệ lớp 8 -GV cho hs quan sát các dụng tháo lắp và kẹp chặt: ?Nêu tên gọi và công dụng của các dụng cụ ?Dụng cụ làm
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Sử dụng hợp lí và hiệu quả thiết bị dạy học trong môn Công nghệ lớp 8, SKKN Sử dụng hợp lí và hiệu quả thiết bị dạy học trong môn Công nghệ lớp 8,

Từ khóa liên quan