0

SKKN nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học trong môn vật lý lớp 7

25 1,773 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2015, 09:01

Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp -### -@ ### -Phần mở đầu Lý chọn sáng kiến kinh nghiệm 1.1 Lý khách quan : Đứng trước xu phát triển giáo dục giới đồng thời nghiên cứu quan điểm giáo dục Việt Nam qua lần cải cách giáo dục , đặc biệt việc đổi nội dung chương trình sách giáo khoa thực từ năm học 2002 - 2003 đến đòi hỏi việc đổi phương pháp dạy học tất yếu khách quan giáo dục đào tạo Trước bùng nổ thông tin khoa học loài người giới đòi hỏi giáo dục nước ta phải nhanh chóng tiến kịp nước tiên tiến giới , ngành giáo dục đào tạo nước ta phải đào tạo người động tự chủ , sáng tạo , nắm bắt sử dụng thành thạo công nghệ đại khoa học kỹ thuật Nghị trung ương rõ " Giáo dục quốc sách hàng đầu phát triển giáo dục đào tạo động lực quan trọng thúc đảy công nghiệp hoá đại hoá đất nước điều kiện để phát huy nguồn lực người , yếu tố để phát triển xã hội tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững Ngày trình độ khoa học công nghệ nước giới phát triển vũ bão , nhu cầu người ngày đồi hỏi ngành khoa học phải phát triển nhanh mạnh mẽ Do việc nâng cao chất lượng dạy học vô quan trọng thiếu nhà trường phổ thông 1.2 Lý chủ quan : Hoạt động dạy học có vị trí định tới việc hình thành nhân cách , lực học sinh Nhưng thực tế nhà trường phổ thông chất lượng giáo dục vấn đề nan giải bệnh thành tích , năm học 2006 - 2007 vừa qua vận động nói không với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục có tác động to lớn đến ngành giáo dục đào tạo chất lượng giáo dục nhìn chung thấp -### -@ ### Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp -### -@ ### -Vì việc nâng cao chất lượng giáo dục vấn đề toàn xã hội quan tâm mà trước hết để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ngành giáo dục đào tạo phải có có gắng đặc biệt đội ngũ thày cô giáo trực tiếp giảng dạy đóng vai trò quan trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Việc vận dụng phương pháp tích cực dạy học nói chung dạy học Vật Lý nói riêng nhân tố quan trọng để nang cao chất lượng giáo dục đào tạo , phương pháp dạy học cổ truyền " thầy đọc trò chép thuyết trình ….không phù hợp phương pháp dạy học giai đoạn đòi hỏi phải phát huy tính tích cực chủ động người học Vật lý học sở nhiều ngành khoa học kỹ thuật quan trọng Sự phát triển cảu khoa học Vật lý gắn bó chặt trẽ có tác động qua lại trực tiếp với tiến khoa học kỹ thuật hiểu biết nhận thức Vật lý có giá trị to lớn đời sống sản xuất , đặc biệt công công nghiệp hoá đại hoá đất nước Môn Vật lý có vai trò quan trọng việc thực mục tiêu đào tạo người trường học nói chung bậc học trung học sở nói riêng Mục tiêu môn Vật lý THCS trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức Vật lý bước đầu hình thành cho học sinh kỹ phổ thông thói quen làm việc khoa học góp phần hình thành lực nhận thức phẩm chất , nhân cách mà mục tiêu giáo dục trung học sở đề Trong chương trình Vật lý THCS viết theo tinh thần đổi nội dung cấu trúc chương trình , nội dung sách giáo khoa hoàn toàn thay đổi so với sách giáo khoa cũ Chính cần phải đổi phương pháp dạy học kết hợp với sử dụng thiết bị dạy học cho phù hợp yếu tố cần thiết để đáp ứng nhu cầu việc hình thành người xã hội chủ nghĩa Để giúp em lĩnh hội kiến thức cách tốt tri thức khoa học nhà sư phạm thiết phải trang bị cho em phương pháp học tập -### -@ ### Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp -### -@ ### -chính nỗ lực tích cực chủ động động sáng tạo lực tự nghiên cứu tự tìm chân lý khoa học có em mở mang kiến thức , vốn hiểu biất biết vận dụng tri thức khoa học vào thực tế chất lượng giáo dục đào tạo nâng lên Gần dặc biệt từ năm học 2002 - 2003 thực việc đổi sách giáo khoa lớp bậc học Tiểu học THCS phương pháp dạy học đỏi , thiết bị dạy học sử dụng triệt để kết học tập học sinh nâng lên rõ rệt Xuất phát từ lý với qúa trình tích luỹ kinh nghiệm giảng dạy năm qua , mạnh dạn đưa số kinh nghiệm việc sử dụng thiết bị dạy học môn Vật Lý lớp Mục đích nghiên cứu : Kiểm điểm lại việc làm qua việc sử dụng thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng , hiệu cảu lên lớp rút học kinh nghiệm cao mục tiêu đào tào người xã hội chủ nghĩa , đáp ứng yêu cầu trình công nghiệp hoá đại hoá đất nước Nhiệm vụ kinh nghiệm : Xác định sở khoa học , giai đoạn phải đổi phương pháp dạy học để phát huy tính chủ động sáng tạo học sinh , phải sử dụng triệt để thiết bị dạy học , có hiệu để hoàn thành chương trình mục tiêu lên lớp Phân tích thực trạng thực tế việc sử dụng thiết bị dạy học trường THCS Phú Mỹ huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ Đối tượng nghiên cứu : Giáo viên học sinh lớp trường THCS Phú Mỹ huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ Phương pháp nghiên cứu : 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận : Đọc tài liệu, tài liệu nghiên cứu giáo dục đào tạo Văn kiện Đại hội IX Đảng -### -@ ### Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp -### -@ ### -Chỉ thị hướng dẫn thực hiệnnhiệm vụ năm học 2007 - 2008 Luật giáo dục , điều lệ trường phổ thông Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tế : quan sát , thực hành , đàm thoại , tổng kết kinh nghiệm Nhóm phương pháp hỗ trợ : Môn sinh học , môn Công nghệ Phần nội dung Chương I : sở lý luận sở pháp lý việc sử dụng thiết bị dạy học môn vật lý 1.1 Cơ sở lý luận : Phương tiện dạy học phần quan trọng định đến hiệu giảng dạy.nó góp phần đắc lực cho người giáo viên truền thụ kiến thức cho học sinh có ảnh hưởng quan trọng đến tư sáng tạo học sinh tìm hiểu chiếm lĩnh khoa học.Giá trị lớn phương tiện dạy học nằm tác động chúng tới giác quan học sinh thị giác thính giác.Các nhà nghiên cứu khoa học tổng kết mức độ ảnh hưởng giác quan tới trình độ tiếp thu tri thức học sinh Các nhà nghiên cứu khoa học tổng kết mức độ ảnh hưởng giác quan tới trình độ tiếp thu tri thức học sinh : 20 % nhận qua trình nghe giảng 30 % nhận qua trình nhìn 50 % nhận qua trình nghe nhìn 80 % nhận qua trình nói 90 % nhận qua trình nói làm Điều khẳng định cần thiết hỗ trợ đắc lực phương tiện dạy họcnhất thiết bị thí nghiệm thực hành học , không mang lại hiệu cao cho hoạt động dạy học mà kích thích trí tò mò , lòng ham hiểu biết tham vọng khám phá -### -@ ### Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp -### -@ ### -khoa học , gây hứng thú học tập cho học sinh , làm cho không khí học sôi , vui vẻ , hào hứng , thoải mái kết chất lượng học nâng cao Tuy nhiên cách sử dụng sử dụng không lúc chỗ mục đích không hợp lý phương tiện dạy học có tác dụng ngược lại , trở thành vật lạ học sinh làm phân tán trình học tập học sinh , thực không thành công thí nghiệm trở thành phản khoa học, làm lòng tin với học sinh gây khó khăn truyền thụ kiến thức cho giáo viên Đối với việc giảng dạy Môn Vật lý nói chung môn Vật lý nói riêng việc vận sử dụng thiết bị dạy học việc thiếu trình dạy học đặc thù môn Vật lý môn khoa học thực nghiệm , tri thức khoa hcọ rút từ việc quan sát cac tượng , thu thập thông tin làm thí nghiệm để khẳng định đắn tri thức khoa học muốn giáo viên phải khai thác triệt để có kỹ sử dụng có hiệu thiết bị dạy học có phải động , sáng tạo làm thêm thiết bị cần thiết chưa có để giảng thêm phong phú sinh động , hút gây hứng thú , đạt hiệu cao chất lượng , đảm bảo nội dung chương trình mục tiêu giáo dục 1.2 - Cơ sở pháp lý Nghị trung ương đảng rõ " Giáo dục quốc sách hàng đầu" Thực luật giáo dục nghị Đảng ' quốc hội ' phủ đổi nội dung phương pháp Bộ giáo dục đào tạo triển khai đổi nội dung , chương trình, sách giáo khoa tất khối lớp Mục tiêu giáo dục trung học sở : "Giúp học sinh củng cố phát triển kết giáo dục tiểu học , có trình độ học vấn phổ thông sở hiểu biết ban đầu kỹ thuật hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông , trung học chuyênn nghiệp , học nghề vào sống lao động " Luật giáo dục nước cộng hoà xã hội chủ nghĩ Việt Nam nêu rõ -### -@ ### Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp -### -@ ### -" Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực tự giác chủ động , tư sáng tạo người học , bồi dưỡng lực tự học , lòng say mê học tập ý chí vươn lên " ( Điều Luật giáo dục ) Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực tự giác , chủ động sáng tạo học sinh rèn luyện kỹ , vận dụng kiến thức vào thực tiễn sống tác động đến tình cảm , đem lại niềm vui , hứng thú học tâp học sinh ( Điều 24 chương Luật giáo dục ) Nghị trung ương rõ " Giáo dục quốc sách hàng đầu phát triển giáo dục đào tạo động lực quan trọng thúc đảy công nghiệp hoá đại hoá đất nước điều kiện để phát huy nguồn lực người , yếu tố để phát triển xã hội tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững Theo thị , hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học Bộ giáo dục , Sở giáo dục đào tạo Phú Thọ , phòng giáo dục đào tạo Phù Ninh ngành cần tiếp tục đẩy mạnh việt đổi phương pháp dạy học sở thiết bị giáo dục , khai thac sử dụng có hiệu thiết bị dạy học , thực đầy đủ thí nghiệm thực hành môn quy định chương trình vào kiến thức kỹ năng, nội dung sách giáo khoa chương II : Thực trạng việc sử dụng thiết bị dạy học môn vật lý trường trung học sở phú mỹ giai đoạn 2.1- Đặc điểm trường THCS Phú Mỹ huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ 2.1.1- Những thuận lợi -### -@ ### Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp -### -@ ### Được Đảng – HĐND – UBND xã Phú Mỹ – Huyện Phù Ninh quan tâm có chủ trương xây dựng phát triển nghiệp giáo dục THCS từ năm học 2006 – 2007 đạo sát chuyên môn phòng giáo dục đào tạo huyện Phù Ninh - Dưới lãnh đạo chi , ban giám hiệu nhà trường có đường lối chủ trương đắn để ban ngành , tổ chức nhà trường : hội phụ huynh, hội cựu chiến binh , mặt trận tổ quốc , đoàn niên , hội phụ nữ , hội khuyến học , hội chữ thập đỏ xã , kết hợp với nhà trường để đẩy mạnh công tác xã hội hoá xây dựng sở vật chất đẩy mạnh hoạt động nhà trường - Đội ngũ giáo viên trẻ khoẻ có lực : 06 giáo viên có trình độ đại học, 03 giáo viên trung cấp , lại giáo viên đạt chuẩn cao đẳng sư phạm , riêng môn Vật Lý trường có giáo viên đào tạo quy có trình độ chuyên môn tay nghề cao có lực sư phạm nhiệt tình công tác giảng dạy , có tinh thần đổi học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn Năm học 2005 – 2006 trường đạt trường tiên tiến cấp huyện , Công đoàn, vững mạnh , chi vững mạnh , có 01 chiến sĩ thi đua cấp huyện , 02 giáo viên giỏi cấp huyện , Năm học 2006 – 2007 trường đạt trường tiên tiến cấp huyện , Công đoàn, vững mạnh , chi vững mạnh , có 02 chiến sĩ thi đua cấp huyện , 04 giáo viên giỏi cấp huyện , 1.2- Những khó khăn bản: - Xã Phú Mỹ diện tích rộng : 1786,93 dân số 8008 ( tính đến hết 2003) chiều dài xã 7,2 km có 1755 hộ có 19 khu hành , giáo dân chiếm 43,6% Đời sống kinh tế nhân dân xã Phú Mỹ nhiều khó khăn , nhiều phụ huynh học sinh chưa quan tâm đến việc học tập em họ - Năm 2005 – 2006 trường có 16 lớp với 712 học sinh , đến năm 2006 – 2007 trường có16 lớp với 659 học sinh , năm học 2007 - 2008 trường có 16 lớp 615 học sinh số học sinh lớp học trung bình năm qua tương đối đông điều -### -@ ### Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp -### -@ ### -ảnh hưởng lớn đến việc học tập em số lượng thí nghiệm thiết bị hạn chế nên việc chia nhóm nhóm thường 10 học sinh khó phát huy hết khả tất em nhóm - Số giáo viên có : + Quản lý : 02 đồng chí + Giáo viên : 28 đồng chí ( Trong hợp đồng đ/c ) + Nhân viên : 01 đồng chí :  giáo viên Toán : đồng chí  giáo viên Văn có đồng chí  giáo viên Sử có đồng chí  giáo viêt Vật Lý có đồng chí  giáo viên Công Nghệ có đồng chí  giáo viên Nhạc - Hoạ có đồng chí  giáo viên Thể dục có đồng chí  giáo viên Sinh có đồng chí  giáo viên Hoá có đồng chí  giáo viên Ngoại ngữ có đồng chí - Mặc dù số lớp song thiếu giáo viên số giáo viên môn thiếu ( môn : Địa giáo viên ban ) - Cơ sở vật chất thiếu nhiều ( phòng thư viện , phòng Đội , phòng học thực hành , phòng vi tính ) trường có 16 lớp học có phòng học thiếu lớp nên trường phải học ca - Giáo viên xa trường từ Việt trì , Lâm thao , thị xã Phú thọ , thị trấn Bãi ,… Nhiều giáo viên hàng ngày nhà tập thể thiếu có đồng chí hàng ngày phải làm từ nhà đến trường khoảng 25 km -### -@ ### 10 Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp -### -@ ### -2.2 - Một số kêt đạt việc sử dụng thiết bị dạy học môn Vật Lý trường THCS Phú Mỹ huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ 2.1.1 Trong trình giảng dạy trường THCS Phú Mỹ qua tìm hiểu thông qua ban giám hiệuvà đồng chí giảng dạy môn Vật lý nặm qua biết : chất lượng giẳng dạy môn Vật lý năm gần tăng lên rõ rệt , đồng chí giáo viên có ý thức đổi phương pháp dạy học sử dụng thiết bị dạy học cách thường xuyên có hiệu Cụ thể : Năm học 2001 - 2002 tỷ lệ học sinh đạt trung bình trở lên môn Vật lý 90 % , lý năm học giáo viên có ý thức đổi phương pháp song thiết bị dạy học thiếu việc sử dụng thiết bị dạy học chưa nhiều Năm học : 2002 - 2003 ( năm học thực chương trình thay sách giáo khoa ) tỷ lệ học sinh đạt trung bình trở lên môn Vật lý nâng lên rõ rệt đạt 95 % ,nguyên nhân dao đồng chí giáo viên thấm nhuận đường lối Đảng la phải đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huytính tích cực chủ động sáng tạo cho học sinh khai thác sử dụng triệt để thiết bị dạy học cấp , phiếu học tập hoạt động nhóm nhỏ năm học từ 2003 - 2004 đến 2006 - 2007 chất lượng đào tạo trì ổn định khoảng 95 % điều cho thấy việc dổi phương pháp dạy học sử dụng triệt để thiết bị dạy học mang lại kết tốt môn học 2.1.2 - Qua kinh nghiệm giảng dạy thân thấy việc sử dụng thiết bị dạy học môn Vật lý đòi hỏi giáo viên phải chuẩn bị thật chu đáo cẩn thận , phải chuẩn bị đầy đủ thiết bị dạy học cần thiết phải làm trứơc thí nghiệm , thực hành thí nghiệm chứng minh cho đạt kết mong muốn yêu cầu làm cho giáo viên nâng cao ý thức tự giác tinh thần trách nhiệm để đạt hiệu cao cho dạy Ngoài dạy có sử dụng thiết bị dạy học làm cho giáo viên nói mà đóng vai trò hướng dẫn đạo học sinh phải tự nghiên cứu làm thí nghiệm để rút -### -@ ### 11 Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp -### -@ ### -ra kiến thức , giáo viên giải thích nhiều kết rút học sinh tìm bên cạnh giáo viên thấy thoải mái tự tin đa gây lòng tin học sinh qua thí nghiệm Vật lý hút em học Vật lý 2.1.3 - Qua gìơ học môn Vật lý nhận thấy việc sử dụng thiết bị dạy học làm cho không khí lớp học sôi nỏi hào hứng , vui vẻ thoải mái , gây hứng thú học tập học sinh làm cho học sinh thích học môn Vật lý với môn học cac em quen nhiều với thiết bị thí nghiệm quan sát lắp đặt tiến hành thí nghiệm để tìm chân lý qua đay học sinh rèn luyện kỹ vận dụng tri thức vào sống việc sử dụng thiết bị dạy học kích thích trí tò mò ham hiểu biết muốn khám phá khoa học nhà vật lý nhỏ tuổi kết chất lượng học vật lý nâng lên rõ rệt thể qua bảng số liệu kết giáo dục môn Vật lý trường THCS Phú Mỹ năm học 2006 - 2007 vừa qua Lớp Giỏi sĩ số TS Khá % TS Trung bình % TS % Trung bình trở Yếu TS lên % TS % 7a 7B 7C 7D Cả khối 2.3 - Một số tồn việc sử dụng thiết bị dạy học môn Vật lý trường THCS Phú Mỹ huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ qua năm sử dụng thiết bị dạy học môn Vật Lý sở cấp trường nhận thấy số tồn sau : 2.31 - Đối với thiết bị dạy học Hầu cần sử dụng thiết bị dạy học có hình vẽ hướng dẫn sách giáo khoa học sinh phải quan sát nghiên cứu lắp đặt thí nghiệm theo yêu cầu mô hình vẽ -### -@ ### 12 Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp -### -@ ### -vậy mà số thiết bị cấp lại không khớp với hình vẽ sách giáo khoa làm cho học sinh bị lúng túng việc thực lắp ráp thí nghiệm ví dụ : hình 12a , b 13 hình 13.3 có nhiều có nội dung trừu tượng khó hình dung học sinh lớp quan sát hình vẽ sác giáo khoa chưa đủ mà giáo viên cần giải thích thêm cách cặn kẽ , tỉ mỉ ví dụ : Nhật thực nguyệt thực h3.3 , 3.4 cấu tạo nguyên tử h18.4 Dòng điện nguồn diện h19.1 , 19.3 Dòng điện kim loại h20.3 , 20.4 Sơ đồ dòng diện - chiều dòng điện h21.2 Bộ thiết bị dạy học sở cấp có số thiết bị thiếu xác ,chất lượng ví dụ : : thiếu thiết bị H2.2 kính mờ mà kính trắng dày 13 thí nghiệm h 13.4 2.3.2 Đối với học sinh : Học sinh lớp quen việc sử dụng thiết bị song nội dung thí nghiệm lớp khó nhiều thời gian làm thí nghiệm Hơn số lượng thiết bị nên nhóm học sinh khoảng từ 12 - 14 em / nên học sinh chưa trực tiếp làm thí nghiệm 2.3.3 - Đối với giáo viên : Hiên nhà trường phòng học thực hành riêng , cán phụ tá thí nghiệm để giúp cho giáo viên chuẩn bị thực tốt thí nghiệm thực hành việc sử dụng giáo viên gặp nhiều khó khăn -### -@ ### 13 Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp -### -@ ### -2.4 - Một số vấn đề đặt việc sử dụng thiết bị dạy học môn Vật lý Giáo viên phải khắc phục khó khăn trước mắt tận dụng triệt để thiết bị có nhà trường để giảng dạy cho đạt hiệu cao đáp ứng yêu cầu đổi bên cạnh đòi hỏi người giáo viên phải động sáng tạo nghiên cứu tìm tòi tự làm thêm thiết bị phù hợp với tình hình thực tế nhà trường Học sinh phải tích cực tự giác chủ động sáng tạơ dụng thiết bị dạy học theo hướng dẫn giáo viên Chương III Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc sử dụng thiết bị dạy học môn vật lý 3.1 - Đối với nhà trường : Để giúp cho giáo viên sử dụng có hiệu cao thiết bị dạy học ban giám hiệu cần có quan tâm , đạo sát việc sử dụng thiết bị giáo viên thường xuyên thăm lớp dự góp ý tổ chuyên môn chuyên đề sử dụng thiết bị dạy học cho có hiệu cao , động viên khích lệ tạo điều kiện tốt để giáo viên khắc phục khó khăn điều kiện sở vật chất nhà trường thiếu thiết bị chưa xác 3.2 - Đối với tổ chuyên môn : thường xuyên tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề đưa bàn bạc trao đổi vấn đề đổi đổi phương pháp dạy học rút kinh nghiệm ngũng học bổ ích việc sử dụng cho có hiệu cao nhằm không ngừng đổi để nâng cao chất lượng dạy học 3.3 - Đối với giáo viên -### -@ ### 14 Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp -### -@ ### -Phải quán triệt mục tiêu đào tạo , kế hoạch dạy học phải thấy nhiệm vụ cấp bách đổi phương pháp dạy học sử dụng triệt để có hiệu phương tiện dạy học nhằm nâng cao hiệu dạy không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục Phải thực yêu nghề hết lòng học sinh thân yêu việc với lương tâm đạo đức người giáo viên nhân dân hướng tới mục tiêu chung " Nâng cao dân trí , đào tạo nhân lực , bồi dưỡng nhân tài " cho đất nước Thiết bị dạy học yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dạy , việc sử dụng thiết bị dạy học không nhằm minh hoạ cho giảng mà thúc đẩy trình nhận thức học sinh phát triển tư sáng tạo kỹ thực hành cho học sinh Nếu sử dụng thiết bị thực hành cách tuỳ tiện chưa có chuẩn bị chu đáo hiệu học tập không cao có phản tác dụng , giáo viên thời gian vô ích học sinh học tập mệt mỏi căng thẳng để nâng cao hiệu sử dụng thiết bị dạy học cần đảm bảonguyên tắc sau : - Sử dụng mục đích : trình dạy học giáo viên phải đề mục đích dạy học quy định hoạt động dạy học thiết bị dạy học cụ thể hoạt động giáo viên thiết bị dạy học quy định mục đích học tập học sinh xác định hoạt động học sinh thiết bị dạy học có Hoạt động thiét bị dạy học giúp họ lĩnh hội nội dung hình thành , phát triển nhân cách , mặt khác thiết bị dạy học có chức riêng chúng phải nghiên cứu sử dụng mục đích phù hợp với trình dạy học , chẳng hạn thiết bị biểu diễn lớp có kích thước lớn , thiết bị dùng cho học sinh thực hành , rèn luyện kỹ , khắc sâu kiến thức cần có kích thước nhỏ vừa phải, thiết bị dạy học dùng gìơ nội khoá phả phù hựop với nội dung dạy học , thời gian tiết học - Sử dụng lúc nghĩa thiết bị dạy học sử dụng vào lúc cần thiết học lúc học sinh cần mong muốn quan sát trạng thái tâm lý phù hợn thiết bị dạy học sử dụng có hiệu cao xuất lúc vào lúc nội dung -### -@ ### 15 Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp -### -@ ### -phương pháp cần đến , trình sử dụng giáo viên tránh đưa đồng loạt làm phân tán ý học sinh Sử dụng chỗ : tìm vị trí lắp đặt thiết bị dạy học lớp hợp lý học sinh ngồi vị trí lớp tiếp nhận thông tin giác quan khác vị trí đặt thiết bị dạy học sử dụng phải đảm bảo yêu cầu vấ an toàn chiếu sáng , thông gió yêu cầu kỹ thuật khác ( ô cắm điện …) không ảnh hưởng đến trình học tập học sinh Sử dụng mức độ , cường độ : thiết bị dạy học dược sử dụng có kết hợp chặt chẽ với phương pháp dạy học khác nhằm kích thích hứng thú học tập học sinh giúp học sinh tiếp nhận kiến thức cách chủ động sáng tạo tích cực thời gian sử dụng thiết bị dạy học nhiều hay sử dụng nhiều lần loại hình tiết học ảnh hưởng đến bước học , học sinh chán nản tập trung Kết hợp sử dụng thiết bị dạy học trang bị với việc khai thác sử dụng thiết bị tự làmđể cho học thêm phong phú Để thực nguyên tắc đòi hỏi giáo viên phải xác định vai trò vị trí thiết bị dạy học sử dụng để giải nhiệm vụ sư phạm cụ thể , giáo viên phải xác lập quan hệ thiết bị dạy học với nội dung giảng để làm sở cho việc lựa chọn phương pháp dạy học giáo viên phải nắm cấu tạo tính tác dụng nguyên lý hoạt động thiết bị dạy học dự kiến tình xảy hoạt động lớp sử dụng thiết bị dạy học Hiệu sử dụng thiết bị dạy học phụ thuộc vào ham muốn thích thú học sinh , giáo viên phải tạo ham muốn việc làm cụ thể đặt tình có vấn đề tình sử dụng thiết bị dạy học giáo viên phải khẩn trương tổ chức hoạt động cho học sinh không để thời gian chết trình tiến hành thí nghiệm Hướng học sinh quan sát thí nghiệm hệ thống câu hỏi định hướng nhằm vào mục tiêu học 3.4 Đối với học sinh : -### -@ ### 16 Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp -### -@ ### -Trước tiên em cần có lòng yêu thích say mê với khoa học vật lý yêu thích tìm tòi khám phá kiến thức vật lý , có động thái độ học tập đắn để từ hình thành cho phương pháp học tập đắn đặc trưng môn Vật lý , có thói quen kỹ sử dụng thiết bị dạy học làm thiết bị phục vụ cho việc học tập Một số ví dụ cụ thể số học sử dụng thiết bị dạy học chương trình Vật lý THCS Ví dụ : Tiết : ảnh vật tạo gương phẳng A.Mục tiêu - Nêu tính chất ảnh tạo gương phẳng.Vẽ ảnh vật đặt trước gương phẳng - Làm TN tạo ảnh vật qua gương phẳng xác định vị trí ảnh để nghiên cứu tính chất ảnh gương phẳng -Thái độ: Nghiêm túc nghiên cứu tượng trừu tượng B.Chuẩn bị Mỗi nhóm: gương phẳng có giá đỡ , kính trong, pin tiểu , gỗ phẳng C.Tổ chức hoạt động dạy học 1.Tổ chức Sĩ số 2.Kiểm tra HS1: Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng Xác định tia tới: HS2:Chữa tập 4.2 vẽ trường hợp a tập 4.3 (SBT) 3.Bài -### -@ ### 17 Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp -### -@ ### -Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1:Tổ chức tình học tập (3ph) -Yêu cầu HS đọc câu chuyện phần mở -HS đọc câu chuyện kể bé Lan phần -GV:Cái mà bé Lan nhìn thấy ảnh mở nêu vài ý kiến tháp mặt nước phẳng gương.ảnh tạo gương phẳng có tính chất nghiên cứu Hoạt động 2:Nghiên cứu tính chất -Ghi đầu ảnh tạo gương phẳng (20ph) I.Tính chất ảnh tạo gương phẳng 1.ảnh vật tạo gương phẳng có -GV hướng dẫn HS làm TN để quan sát ảnh hứng chắn không? pin gương phẳng -HS làm việc theo nhóm,bố trí TN -ảnh vật tạo gương phẳng có hứng H5.2(gương phẳng vuông góc với tờ giấy) chắn không? -HS đưa dự đoán -Yêu cầu HS làm TN kiểm tra rút kết -HS làm TN kiểm tra rút kết luận: luận ảnh vật tạo gương phẳng không hứng rên chắn gọi ảnh ảo 2.Độ lớn ảnh có độ lớn vật -Yêu cầu HS dự đoán độ lớn ảnh không? pin so với độ lớn pin -HS dự đoán độ lớn ảnh pin so với -GV: để kiểm tra dự đoán ta dùng độ lớn pin thước đo không? -HS: không đưa thước sau gương -Yêu cầu HS nhớ lại:khi nhìn vào cửa kính phẳng không nhìn thấy quan sát thấy gì? -HS:ta vừa nhìn thấy ảnh vừa -### -@ 18 ### Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp -### -@ ### GV:từ yêu cầu HS đưa cách TN kiểm nhìn thấy vật bên cửa kính tra.(Chú ý để pin phía sáng, phía -HS làm TN theo nhóm,quan sát rút bên kính tối dễ nhìn thấy kết luận: ảnh.Di chuyển pin trùng khít với ảnh Độ lớn ảnh vật tạo pin Từ so sánh ảnh gương phẳng độ lớn vật pin với pin rút kết luận) 3.So sánh khoảng cách từ điểm vật đến gương khoảng cách từ ảnh -Yêu cầu HS nêu phương án so sánh điểm đến gương -GVhướng dẫn HS bố trí TN:Đặt kính -HS đưa phương án so sánh tờ giấy kẻ sẵn ô vuông, đặt pin -Tiến hành TN,đếm số ô vuông từ ảnh cách kính ô vuông Đếm số ô vuông pin đến gương.Từ so sánh từ pin 2(ảnh pin 1) đến gương.So khoảng cách từ pin đến gương sánh khoảng cách từ ảnh đến gương -Cách 2:làm SGK -Cách 2:đo AH AH’,kiểm tra AH’ -Tổ chức cho HS thảo luận kết để rút vuông góc với MN ê ke kết luận -Kết luận: Điểm sáng ảnh tạo gương phẳng cách gương Hoạt động 3: Giải thích tạo thành ảnh khoảng gương phẳng (6ph) II.Giải thích tạo thành ảnh -Yêu cầu HS hoàn thành câu C4:vẽ tiếp vào gương phẳng H5.4 (Dùng định luật phản xạ dùng -HS vẽ tiếp vào H5.4: tính chất ảnh) +Vẽ ảnh S’ dựa vào t/c ảnh qua gp +Vẽ tia phản xạ I R;KM theo đ/l p/x +Kéo dài I R;KM gặp S’ +Mắt đặt khoảng I R KM nhìn -### -@ ### 19 Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp -### -@ ### Kết luận cần nhấn mạnh: Các tia phản xạ thấy S’ lọt vào mắt có đường kéo dài qua ảnh S’ -Kết luận: Ta nhìn thấy ảnh ảo S’ không hứng S’ tia phản xạ lọt vào mắt có đường kéo dài chắn qua ảnh S’(không hứng Hoạt động 4:Vận dụng (5ph) chắn) -Yêu cầu áp dụng tính chất ảnh tạo III.Vận dụng gương phẳng vẽ ảnh AB(C5) -HS vẽ vào bút chì (nếu sai -Yêu cầu HS giải đáp thắc mắc Lan sửa).Từ nhận xét cách vẽ -Thảo luận chung lớp để thông câu trả lời C6:Đỉnh tháp xa đất nên ảnh đỉnh tháp xa đất, phía bên gương phẳng tức mặt nước IV.Củng cố : -Yêu cầu HS nhắc lại kiến thức học - Đọc mục em chưa biết V.Hướng dẫn nhà : - Học làm tập 5.1-5.4 (SBT) - Chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành SGK tr19 Ví dụ : Tiết 31 : Thực hành kiểm tra thực hành Đo cường độ dòng điện hiệu điện đoạn mạch mắc nối tiếp A – Mục tiêu - Biết mắc nối tiếp hai bóng đèn , mắc ampekế vôn kế để đo cường độ dòng điện hiệu điện -### -@ ### 20 Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp -### -@ ### Thực hành đo phát quy luật hiệu điện cường độ dòng điện mạch điện mắc nối tiếp hai bóng đèn - Có hứng thú học tập môn, có ý thức thu thập thông tin thực tế đời sống B – Chuẩn bị - Mỗi nhóm: biến chỉnh lưu, bóng đèn pin loại lắp sẵn vào đế, công tắc, dây nối, vôn kế, ampe kế - Mối HS chuẩn bị mẫu báo cáo C – Tổ chức hoạt động dạy học – Tổ chức Sĩ số : – Kiểm tra HS1: Vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn điện, công tắc, bóng đèn, ampe kế đo cường độ dòng điện qua bóng đèn, vôn kế đo hiệu điện hai đầu bóng đèn HS2: Nêu cách sử dụng vôn kế ampe kế? – Bài Hoạt động GV HĐ1: Tổ chức tình học tập (3ph) Hoạt động HS - GV mắc mạch điện H27.1a giới - HS quan sát mạch điện để nhận biết thiệu mạch điện gồm hai bóng đèn mạch điện gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp mắc nối tiếp - ĐVĐ: Cường độ dòng điện hiệu điện đoạn mạch mắc nối tiếp có đặc điểm gì? HĐ2: Mắc nối tiếp hai bóng đèn (10ph) 1-Mắc nối tiếp hai bóng đèn - Yêu cầu HS quan sát H27.1a H27.1b để - HS quan sát H27.1a H27.1b, trả lời nhận biết hai bóng đèn mắc nối tiếp câu hỏi GV: Ampe kế công tắc - Cho biết ampe kế công tắc mắc mắc nối tiếp với phận khác -### -@ 21 ### Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp -### -@ ### -như vào phận khác? mạch - Yêu cầu HS nhóm lựa chọn dụng cụ để mắc mạch điện H27.1a,b vẽ sơ đồ mạch - HS nhóm làm thí nghiệm 2: mắc điện vào báo cáo mạch điện, vẽ sơ đồ mạch điện vào mẫu - GV kiểm tra nhóm mắc mạch điện báo cáo hướng dẫn GV hỗ trợ nhóm yếu - Nhấn mạnh : Mạnh điện gồm vật dẫn Lưu ý: Các phận mắc liên tiếp không mắc nt chúng có diểm thiết phải thứ tự SGK chung(1 dây dẫn ) HĐ3: Đo cường độ dòng điện với đoạn mạch nối tiếp (10ph) - Yêu cầu HS mắc ampe kế vị trí 1, đóng 2- Đo cường độ dòng điện với đoạn công tắc lần, ghi lại số I1’, I1’’, I1’’’ mạch nối tiếp ampe kế tính gía trị trung bình I = - HS nhóm phân công công việc cụ I '+ I ' '+ I ' ' ' , ghi kết trị I1 vào báo cáo thể cho thành viên nhóm: mắc mạch điện, đo tính I1, I2, I3 - Tương tự mắc ampe kế vị trí 2, Thảo luận nhóm, hoàn thành nhận xét để đo cường độ dòng điện mẫu báo cáo thực hành - GV theo dõi hoạt động nhóm - HS thảo luận nhóm để đến nhận xét - Nhận xét: Trong đoạn mạch mắc nối HĐ4: Đo hiệu điện đoạn mạch tiếp, cường độ dòng điện mắc nối tiếp (10ph) vị trí khác mạch: I1=I2=I3 - GV yêu cầu HS quan sát H27.2 cho biết vôn kế đo hiệu điện hai đầu 3- Đo hiệu điện đoạn mạch đèn nào? mắc nối tiếp - Yêu cầu HS vẽ sơ đồ mạch điện tương tự - HS quan sát thấy vôn kế đo hiệu -### -@ ### 22 Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp -### -@ ### -H27.2, vôn kế đo hiệu điện điện hai điểm hiệu điện hai đầu đèn vào báo cáo thực hai đầu đèn hành, rõ chốt nối vôn kế - Vẽ sơ đồ mạch điện vào mẫu báo cáo - Yêu cầu HS mắc vôn kế vào mạch điện thực hành ghi tính giá trị trung bình U12, U23 U13 - HS mắc vôn kế vào điểm 2, 3, - GV giải thích: Số ampe kế sai khác xác định giá trị trung bình U 12, U23, chút mắc thêm vôn kế làm mạch thay U13 , ghi kết vào bảng mẫu báo đổi so với trước cáo - Yêu cầu HS thảo luận nhóm để rút nhận - Thảo luận nhóm để hoàn thành nhận xét xét Nhận xét: Đối với đoạn mạch mắc nối tiếp, hiệu điện hai đầu đoạn mạch tổng hiệu điện đèn: U13 = U12+ U23 4– Củng cố - Nêu quy luật cường độ dòng điện hiệu điện mạch điện mắc nối tiếp? - GV đánh giá kết làm việc HS - HS nộp báo cáo thực hành 5– Hướng dẫn nhà - Học làm tập 27.1 đến 27.5 (SBT) - Đọc trước 28: Thực hành: Đo cường độ dòng điện hiệu điện đoạn mạch song song - Chép mẫu báo cáo thực hành giấy -### -@ ### 23 Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp -### -@ ### Phần kết luận Trên số vấn đề sử dụng thiết bị dạy học môn Vật lý Việc sử dụng thiết bị tiến hành thường xuyên liên tục có hiệu tạo hứng thú học tập , phát huy tính tích cực sáng tạo rèn kỹ thực hành , vạn dụng kiến thức giải tích tượng Vật lý đặc biệt " tạo vết " trình ghi nhớ học sinh qua học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp đúc rút kinh nghiệm thân trình giảng dạy nhận thấy : Những kinh nghiệm rút : Cần tạo hứng thú ,niềm say mê môn học kích thích tư học sinh từ xoá bỏ tâm lý lo sợ ngại học Xây dựng đội ngũ cán tự quản tốt kết hợp với giáo viên trình tổ chức dạy học ( phân nhóm , phân công nhiệm vụ cho thành viên nhóm ) Xây dựng sử dụng phòng học môn kiểm tra độ xác thiết bị xếp thiết bị theo trình tự khoa học phát nguyên nhân sai số tìm biện pháp khắc phục Rèn kỹ sử dụng thiết bị dạy học hướng dẫn học sinh sử dụng thiết bị dạy học quy trình mục đích khoa học xác Sau thí nghiệm thiết bị phải lâu chùi cẩn thận để vị tí tránh va đập gây đổ vỡ * Một số kiến nghị -### -@ ### 24 Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp -### -@ ### -Mặc dù kinh nghiệm đề cập đến giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc sử dụng thiết bị dạy học song qua thực nhiều khía cạnh mà kinh nghiệm chưa đề cầp tới xin mạnh dạn đưa số kiến nghị sau : - Đối với Bộ Giáo dục : Cần thành lập Ban đạo , kiểm định đánh giá chất lượng thiết bị dạy học để tránh việc nhà cung cấp bán cho đơn vị thiết bị dạy học chất lượng thấp mà người quản lý đạo Cần có kế hoạch kiểm định đánh giá lại toàn thiết bị dạy học cấp cho trường , cần đánh giá khả sản xuất cung ứng nhà cung cấp thiết bị dạy học có đủ tiềm cung cấp thiết bị dạy học Cần bổ xung trang thiết bị dạy học hỏng để giúp cho người giáo viên thực tốt lên lớp - Đối với Sở Giáo dục đào tạo : Cần có ban tra năm tiến hành kiểm tra việc sử dụng bảo quản thiết bị dạy học trường đề giải pháp tích cực thúc đẩy việc sử dụng thiết bị dạy học có hiệu Cần trang bị lại cho trường thiết bị dạy học hỏng không sử dụng cung cấp thiết bị dạy học cho trường , nên trường phép kiểm tra chất lượng thiết bị dạy học không đảm bảo chất lượng có quyền từ chối không nhận thiết bị dạy học - Đối với Phòng Giáo dục : Thường xuyên theo dõi đánh giá việc sử dụng bảo quản thiết bị dạy học trường huyện , tổ chức buổi sinh hoạt cụm chuyên môn , buổi tập huấn sử dụng bảo quản thiết bị dạy học cho cán , giáo viên trường để trao đổi rút kinh nghiệm lẫn mở lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ dạy chuyên đề thực nghiệm vật lý -### -@ ### 25 Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp -### -@ ### Đối với uỷ ban nhân dân xã : Cần đầu tư sở vật chất cho nhà trường , xây dựng phòng thiết bị , phòng học môn , phòng thực hành để việc giảng dạy giáo viên có nhiều thuận lợi tránh việc phải khuôn vác đồ dùng , thiết bị dạy học từ lớp sang lớp khác để không hỏng hóc , đổ vỡ - Đối với nhà trường : Cần có kế hoạch bổ xung trang thiết bị phục vụ giảng dạy quản lý tốt thiết bị cấp , có biện pháp tích cực giáo viên dạy môn khoa học có tính chất thực nghiệm, hàng năm tổ chức thi làm đồ dùng dạy học để giáo viên phát huy tính sáng tạo dạy học Mục lục : Nội dung Phần Mở đầu : Trang Lý chọn kinh nghiệm Mục đích nghiên cứu kinh nghiệm Nhiệm vụ nghiên cứu kinh nghiệm Đối tượng nghiên cứu kinh nghiệm Phương pháp nghiên cứu Phần Nội dụng : Chương : Cơ sở lý luận sở pháp lý việc sử dụng thiết bị dạy học môn Vật Lý 1.1 - lý khách quan 1.2 - lý chủ quan: Chương : Thực trạng việc sử dụng thiết bị dạy học môn Vật Lý trường THCS Phú Mỹ huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ 2.1- Một số kết qủa đạt việc sử dụng thiết bị dạy học môn -### -@ ### 26 Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp -### -@ ### Vật Lý trường THCS Phú Mỹ huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ : 2.2- Một số tồn việc sử dụng thiết bị dạy học môn Vật Lý trường THCS Phú Mỹ huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ 2.3 - Một số vấn đề đặt việc sử dụng thiết bị dạy học môn Vật Lý Chương : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc sử dụng thiết bị dạy học môn Vật Lý Phần kết luận -### -@ ### 27 [...]... 2.2- Một số tồn tại trong việc sử dụng thiết bị dạy học trong môn Vật Lý 7 trường THCS Phú Mỹ huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ 2.3 - Một số vấn đề đặt ra trong việc sử dụng thiết bị dạy học trong môn Vật Lý 7 Chương 3 : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc sử dụng thiết bị dạy học trong môn Vật Lý 7 Phần kết luận -### -@ ### 27 ... Thực trạng của việc sử dụng thiết bị dạy học trong môn Vật Lý 7 ở trường THCS Phú Mỹ huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ 2.1- Một số kết qủa đạt được trong việc sử dụng thiết bị dạy học trong môn -### -@ ### 26 Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp 7 -### -@ ### Vật Lý 7 trường THCS Phú Mỹ... -@ ### 13 Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp 7 -### -@ ### -2.4 - Một số vấn đề đặt ra trong việc sử dụng thiết bị dạy học trong môn Vật lý 7 Giáo viên phải khắc phục khó khăn trước mắt tận dụng triệt để các thiết bị hiện có của nhà trường để giảng dạy sao cho đạt hiệu quả cao nhất đáp ứng được yêu cầu đổi... ích học sinh học tập mệt mỏi căng thẳng vậy để nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học cần đảm bảonguyên tắc sau : - Sử dụng đúng mục đích : trong quá trình dạy học giáo viên phải đề ra mục đích dạy học quy định hoạt động dạy học của mình bằng các thiết bị dạy học cụ thể hoạt động của giáo viên và các thiết bị dạy học quy định mục đích học tập của học sinh xác định hoạt động của học sinh bằng các thiết. .. tòi tự làm thêm các thiết bị phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường Học sinh phải tích cực tự giác chủ động sáng tạơ dụng thiết bị dạy học theo sự hướng dẫn của giáo viên Chương III Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc sử dụng thiết bị dạy học trong môn vật lý 3.1 - Đối với nhà trường : Để giúp cho giáo viên sử dụng có hiệu quả cao các thiết bị dạy học ban giám hiệu cần có sự quan... bạc trao đổi những vấn đề trong đổi mới trong đổi mới phương pháp dạy học rút ra những kinh nghiệm ngũng bài học bổ ích trong việc sử dụng sao cho có hiệu quả cao nhất nhằm không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng dạy học 3.3 - Đối với giáo viên -### -@ ### 14 Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp 7 -### ... ### 15 Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp 7 -### -@ ### -phương pháp cần đến , trong quá trình sử dụng giáo viên tránh đưa ra đồng loạt làm phân tán sự chú ý của học sinh Sử dụng đúng chỗ : là tìm vị trí lắp đặt thiết bị dạy học trên lớp hợp lý nhất học sinh ngồi ở mọi vị trí trong lớp có thể tiếp nhận được... kiến thức cần có kích thước nhỏ vừa phải, thiết bị dạy học dùng trong gìơ nội khoá phả phù hựop với nội dung dạy học , thời gian của một tiết học - Sử dụng đúng lúc nghĩa là thiết bị dạy học được sử dụng vào lúc cần thiết của bài học lúc học sinh cần nhất mong muốn được quan sát trong trạng thái tâm lý phù hợn nhất thiết bị dạy học được sử dụng có hiệu quả cao nếu nó xuất hiện đúng lúc vào lúc nội... gian sử dụng thiết bị dạy học quá nhiều hay sử dụng quá nhiều lần một loại hình trong 1 tiết học sẽ ảnh hưởng đến các bước của giờ học , học sinh sẽ chán nản mất tập trung Kết hợp sử dụng thiết bị dạy học được trang bị với việc khai thác sử dụng thiết bị tự làmđể cho giờ học thêm phong phú Để có thể thực hiện các nguyên tắc trên đòi hỏi giáo viên phải xác định vai trò vị trí của thiết bị dạy học được... sử dụng để giải quyết các nhiệm vụ sư phạm cụ thể , giáo viên phải xác lập được quan hệ giữa thiết bị dạy học với nội dung bài giảng để làm cơ sở cho việc lựa chọn phương pháp dạy học giáo viên phải nắm chắc cấu tạo tính năng tác dụng nguyên lý hoạt động của thiết bị dạy học dự kiến được các tình huống có thể xảy ra và các hoạt động trên lớp khi sử dụng thiết bị dạy học Hiệu quả sử dụng thiết bị dạy ... 10 Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp -### -@ ### -2.2 - Một số kêt đạt việc sử dụng thiết bị dạy học môn Vật Lý trường... 13 Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp -### -@ ### -2.4 - Một số vấn đề đặt việc sử dụng thiết bị dạy học môn Vật lý ... 23 Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp -### -@ ### Phần kết luận Trên số vấn đề sử dụng thiết bị dạy học môn Vật lý
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học trong môn vật lý lớp 7, SKKN nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học trong môn vật lý lớp 7,

Từ khóa liên quan