0

SKKN Một số giải pháp nâng cao đạo đức cho học sinh trong trường THCS

70 2,571 9
  • SKKN Một số giải pháp nâng cao đạo đức cho học sinh trong trường THCS

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2015, 15:46

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: " MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRONG TRƯỜNG THCS ” I. ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾN 1.1 Sự cần thiết hình thành sáng kiến : Chúng ta biết trong mọi thời đại " Hiền tài là nguyên khí quốc gia'' . Bác Hồ vị lãnh tụ vô cùng kính yêu của dân tộc cũng đã nói " Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó, có tài mà không có đức là người vô dụng . Hiện nay trong nhà trường phổ thông nói chung và trường THCS nói riêng, số học sinh vi phạm đạo đức có chiều hướng gia tăng, tình trạng học sinh vi phạm nề nếp nhà trường, vi phạm luật an toàn giao thông, luật phòng chống cháy nổ vẫn còn xảy ra. Mặt khác một số CBQL, giáo viên chưa thật sự là tấm gương sáng cho học sinh, chỉ lo chú trọng đến việc dạy tri thức khoa học, xem nhẹ môn GDCD, xem nhẹ việc dạy người , thờ ơ không chú ý đến việc giáo dục tình cảm, đạo đức cho học sinh. Đặc biệt một số giáo viên dạy bộ môn coi việc giáo dục đạo đức là của giáo viên chủ nhiệm không phải việc của mình. Học sinh học thêm quá tải không có nhiều thời gian cho các em tham gia các hoạt động ngoại khoá. Giáo viên tổng phụ trách đội còn kiêm nhiệm ít sáng tạo, hoạt động nhàm chán không thu hút được học sinh. Nhiều cán bộ quản lý chưa thực sự quan tâm đầu tư kinh phí cho hoạt động ngoài giờ. Còn một lý do nữa là do sự phối hợp với phụ huynh trong tổ chức các hoạt động còn hạn chế . Nước ta đã hội nhập kinh tế ngoài mặt tích cực mà không ai phủ nhận đó là nền kinh té có những bước phát triển, song hội nhập kinh tế cũng làm phát sinh những vấn đề mà chúng ta cần quan tâm: Bản sắc văn hóa dân tộc bị đe dọa, hội nhập kinh tế quốc tế đưa vào nước ta có những sản phẩm văn hoá đồi trụy, phản nhân văn, làm xói mòn những giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Hơn nữa hiện nay một số bộ phận thanh thiếu niên có dấu hiệu sa sút nghiêm trọng về đạo đức, nhu cầu cá nhân phát triển lệch lạc, kém ý thức trong quan hệ cộng đồng, thiếu niềm tin trong cuộc sống, ý chí tiến thân kém , không có tính tự chủ dễ bị lôi cuốn vào những việc xấu. Xuất phát từ những lý do trên tôi đã chọn đề tài "Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh trường THCS "; nhằm tăng cường công tác giáo dục đạo đức học sinh trong nhà trường với mong muốn một phần nào đó tạo dựng một sân chơi cho các em để các em thêm yêu trường, gắn bó với nhà trường và sau này các em trở thành những người công dân có sự đóng góp tích cực trong việc xây dựng và phát triển của đất nước. 2.2 Các văn bản chỉ thị : Ngày nay tư tưởng đổi mới GD& ĐT là tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh, được được thể hiện trong nghị quyết của Đảng, Luật giáo dục và các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Luật giáo dục 2005 đã xác định: “ Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp cho học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân… (Điều 23-Luật giáo dục). Thực hiện Nghi quyết 29 NG/ TƯ ngày 4/11/2013 của ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo,, và thực hiện chỉ thị 1537/ CT- BGD ngày 5 tháng 5 năm 2014 về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục cho học sinh sinh viên trong các cơ sở giáo dục.Với các văn bản trên thì mỗi trường học thực sự phải là một trung tâm văn hóa giáo dục, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất nhân cách lối sống , giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ . II. MÔ TẢ GIẢI PHÁP 2.1: Thực trạng trước khi tạo ra sáng kiến 2.1.1. Tình hình chung: * Thuận lợi: Nhà trường luôn được đón nhận sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, UBND, sự hỗ trợ nhiệt tình các ban ngành đoàn thể địa phương được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Nam Định Đội ngũ cán bộ và giáo viên của trường đều qua trường lớp sư phạm chính quy từ chuẩn đến trên chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao tâm huyết. Được sự đồng tình của xã hội, nhất là các bậc Cha mẹ học sinh tích cực phối hợp cùng với nhà trường trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh. * Khó khăn – tồn tại: Học sinh chủ yếu ở trên địa bàn Phường Trần Quang Khải và Phường Ngô Quyền , đời sống của nhiều học sinh còn gặp khó khăn. Cơ sở vật chất của trường còn nghèo nàn, nhièu phòng học đã xuống cấp, cơ sở vật chất của một số phòng học đã cũ và còn thiếu Một số em học sinh ở nhà, thường có hành vi đạo đức chưa tốt, nhà trường khó kết hợp với gia đình để giáo dục các em do có nhiều học sinh bố mẹ bỏ nhau hoặc đi làm ăn xa các em ở nhà với ông bà đã già yếu. 2.1.2 Thực trạng công tác giáo dục đạo đức học sinh của trường trước khi áp dụng sáng kiến . a. Hoạt động ngoại khoá: * Các công việc đã làm - Trường đã tổ chức cho học sinh tham gia tích cực các hoạt động giáo dục theo quy định của của Phòng Giáo duc- Đào tạo Thành phố Nam định như: Giáo dục an toàn giao thông trong tháng cao điểm vè an toàn giao thông hàng năm - Tổ chức báo hoa, hành quân bằng điểm số vào dịp 20-11-Ngày Nhà giáo Việt Nam - Tổ chức thi đấu bóng đá vào ngày 26-3- Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Tổ chức thi đấu thể dục, thể thao vào ngày 22-12 Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam * Đánh giá: - Các hoạt động ngoài giờ lên lớp hàng năm được lặp đi , lặp lại nhàm chán đối với giáo viên và học sinh, nhiều khi chỉ làm có tính chất đối phó, chiều sâu của các hoạt động chưa có, hiệu quả giáo dục trong các hoạt động này còn thật sự chưa cao. - Các hoạt động số lượng học sinh tham gia ít, các lớp chỉ chọn cử một số em còn đa số các em khác hầu như không tham gia, ảnh hưởng của các hoạt động chưa sâu rộng với học sinh toàn trường b. Công tác chủ nhiệm : * Công việc đã làm: - Đội ngũ giáo chủ nhiêm đã được chọn lựa tuy nhiên do nếp từ trước vẫn chọn lựa những giáo viên có nhiều giờ như giáo viên dạy Văn, Toán , Ngoại ngữ. Vào những giờ sinh hoạt lớp cuối tuần, giáo viên thường: + Kiểm điểm học sinh khi có lỗi ghi trong sổ đằu bài . + Gọi điện báo lỗi của học sinh cho phụ huynh + Thu tiền học khi có yêu cầu của nhà trường . + Rèn học sinh theo yêu cầu của nhà trường . * Đánh giá: Với những việc làm trên: - Giáo viên chủ nhiệm làm việc theo kinh nghiệm là chính, họ chưa thật sự sáng tạo trong công tác chủ nhiệm. - Học sinh cảm thấy nặng nề thấy cô chủ nhiệm là chỉ thấy có phê bình, nhắc nhở, kỷ luật, mời phụ huynh - Học sinh chưa nhận được sự phân tích qua những khuyết điểm ,những các được và những cái chưa được , vì sao lại chưa được, các hành động sai đó có hậu quả như thế nào đối với các em. - Các em học sinh ngoan chưa phát huy được điểm mạnh của mình đối với tập thể lớp, các em học sinh chưa ngoan không biết được những khuyết điểm tác hại của khuyết điểm và làm thế nào để sửa chữa được . - Việc đánh giá xếp thi đua các hoạt động đã triển khai chưa thực sự khích lệ được các tập thể và cá nhân làm tốt . c. Giảng dạy bộ môn giáo dục công dân: * Công việc đã làm : - Phân công giáo viên có chuyên môn giảng dạy khối 8;9. Các giáo viên Toán ( do thừa giáo viên toán ) giảng dạy môn giáo dục công dân khối 6,7. - Kiểm tra giáo án, dự giờ lên lớp của các giáo viên . * Đánh giá: - Ban giám hiệu chưa thấy được vai trò quan trọng của môn giáo dục công dân trong nhà trường đối với công tác giáo dục đạo đức học sinh . - Các giờ dạy mang tính hàn lâm, chưa vận dụng vào cuộc sống hàng ngày . Đặc biệt là việc giáo dục ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường việc thực hiện nội quy của nhà trường tốt góp phần rất quan trọng để sau này các em trở thành những người công dân tốt . d. Kết hợp giáo dục giữa gia đình , nhà trường và xã hội : * Công việc đã làm : - Giáo viên chủ nhiệm thông báo khuyết điểm của học sinh cho cha mẹ các em biết để cùng nhau phối hợp giáo dục. - Kiểm điểm học sinh trong giờ sinh hoạt lớp . - Phối hợp với công an Phường trong việc giáo dục học sinh cá biệt.và kiểm tra hành chính một số lớp. * Đánh giá - Học sinh chưa nhận ra được những lỗi các em mắc có tác hại như thế nào ? việc sửa chữa khuyết điểm còn chậm và chưa tự giác sửa chữa khuyết điểm . - Nề nếp có chuyển biến song chưa tạo được cho học sinh việc chấp hành mọi quy định một cách tự giác . - Việc phối hợp với cha mẹ học sinh chưa thật thường xuyên, chưa có tính tập thể mà chỉ là cá nhân những phụ huynh có con chưa ngoan, sức mạnh chưa đủ lớn để giáo dục cho cả tập thể tiến bộ nhanh 2.2: Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh trong trường THCS Xuất phát từ thực trạng của công tác giáo dục cho học sinh của trường THCS Hàn Thuyên tổng hợp kinh nghiệm thực tiễn đơn vị đã đề ra các giải pháp giáo dục đạo đức cho học sinh của trường trong giai đoạn hiện nay như sau: Giải pháp 1: Xây dựng nhà trường là một môi trường giáo dục tốt : Một trong các yếu tố góp phần hết sức quan trọng trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh là: Cảnh quan sư phạm làm sao để nhà trường thật sự là “nhà trường”, tự đúng nghĩa của nó là mang yếu tố giáo dục. Giáo dục nhà trường giữ vai trò chủ đạo vì nó định hướng cho toàn bộ quá trình giáo dục hình thành nhân cách của học sinh, khai thác có chọn lọc những tác động tích cực và ngăn chặn những tác động tiêu cực từ gia đình và xã hội. a. Sắp xếp, tu sửa, mua sắm cơ sở vật chất tạo nên khung cảnh nhà trường xanh, sạch, đẹp đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học. * Các công việc đã làm: - Ban giám hiệu : + Có kế hoạch tu sửa sắp xếp lại cơ sở vật chất của nhà trường : Giao cho các tổ rà soát lại các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học của tất cả các bộ môn đặc biệt các môn khoa học thực nghiệm sau đó tổng hợp đề xuất giám hiệu cho tu sửa và mua sắm trước khi bước vào năm học mới. + Sửa sang mua sắm bàn ghế tại các phòng học của học sinh , phòng Tổng phụ trách Đội. phòng phó Hiệu trưởng, phòng khách, phòng chờ của giáo viên. + Giao chỉ tiêu các lớp trồng cây trước lớp học ( Mua cùng loại cây, chậu trồng cây tại các tầng .Nhà trường mua cây trồng trước hiệu bộ và các phòng chức năng . + Mua đất mới và phân bón chăm sóc cây cối chung toàn trường . + Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục : Như tham mưu với UBND Thành phố và Phòng Giáo dục nâng cấp tầng một khu nhà A. Tham mưu với Sở Giáo dục - Đào tạo trang bị cho nhà trường một phòng học chuyên dụng ( Phòng học tiếng ). Phụ huynh hỗ trợ mua 5 máy chiếu và sửa chữa tầng 2; 3 khu nhà A. + Thay mới một số nội quy và khẩu hiệu trang trí trong nhà trường mang tính thẩm mỹ và tính giáo dục cao. + Phối hợp với các ban ngành và lực lượng công an Phường xây dựng "cổng trường an toàn"( có nghị quyết của đảng uỷ phường và kế họach giữa công an và nhà trường ) +Thường xuyên tổ chức lao động vệ sinh trường lớp, trồng cây xanh… thông qua buổi lao động cần giáo dục đầy đủ mục đích, ý nghĩa công việc cho học sinh, phải có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị lớp, quy định rõ thời gian và kết quả phải đạt được, phải có kỷ luật, trật tự, không khí tươi vui, biểu dương kịp thời những học sinh tốt, tập thể lớp tốt.( Nhà trường đã tổ chức cho học sinh lao động vào buổi chiều thứ 5 hàng tuần ) +Tổ chức họp tham khảo ý kiến hội đồng giáo viên để đưa ra những quy định cụ thể về nội quy nhà trường, nhiệm vụ của học sinh, dựa trên cơ sở điều lệ trường trung học cơ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28 tháng 3 năm 2011. +Kết hợp với chính quyền địa phương giải tỏa các hàng quán trước cổng trường. +Tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên, liên tục, bảo đảm tính công bằng, trung thực, phù hợp với năng lực và nhu cầu của các em +Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm xây dựng lớp thành những tập thể vững mạnh, có lực lượng cốt cán làm nòng cốt, làm hạt nhân cơ bản của lớp, hỗ trợ đắc lực cho giáo viên chủ nhiệm.( 9D, 9A, 6D,6H ) - Đối với giáo viên : + Giáo viên chủ nhiệm hợp với phụ huynh và học sinh để trang trí lớp theo yêu cầu chung của nhà trường ( Mua cây, lắp đặt máy chiếu tại một số lớp ). Giáo viên gần gũi thân thiện với học sinh thường xuyên giúp đỡ các em trong các công việc của tập thể lớp . + Tất cả giáo viên của nhà trường gương mẫu trong việc giữ gìn trường lớp xanh, sạch, đẹp và thường xuyên sử dụng các trang thiết bị dạy và học ( Giáo viên sử dụng trang thiết bị không phải chỉ có giờ hội giảng, thanh tra ). + Giáo viên thực hiện tốt nề nếp chuyên môn . + Tập thể sư phạm là khối đoàn kết nhất trí, gương mẫu về mọi mặt có tác dụng giáo dục mạnh mẽ đối với học sinh.( Nhà trường đã thay khẩu hiệu ở khu trung tâm " Học sinh trường THCS Hàn Thuyên học giỏi, chăm ngoan làm ngàn việc tốt, bằng khẩu hiệu " Nhà trường văn hoá, nhà giáo mẫu mực, học sinh chăm ngoan,,. Trong tất cả các cuộc họp, Hiệu trưởng luôn nhắc nhở giáo viên gương mẫu trong mọi việc ( đặc biệt giáo viên lên lóp đúng giờ để dự giờ truy bài và dự giờ bình nhật với học sinh, thực hiện tốt quy định về nề nếp của nhà trường, của ngành GD - ĐT) +Phải không ngừng tự hoàn thiện nhân cách của mình, phải thương yêu, tôn trọng, tin tưởng học sinh, có ý thức trách nhiệm về mọi hành vi ngôn ngữ, cử chỉ của mình đối với học sinh, đồng nghiệp, bản thân phải là tấm gương cho học sinh noi theo. + Tất cả giáo viên toàn trường đều có ý thức giáo dục đạo đức cho học sinh * Đánh giá : - Ban giám hiệu nhà trường là tập thể đoàn kết, đều tay trong mọi công việc, thống nhất trong mọi chỉ đạo tới giáo viên và các tổ chức trong nhà trường [...]... các lớp học tầng 2 Chậu cây cảnh trước cửa phòng giám hiệu Chậu cây cảnh trước cửa các phòng học ở tầng 3 Hoa cọ nở rộ trong vườn trường Vườn cọ trước cổng trường THCS Hàn thuyên Cây đào trong vườn trường Phòng làm việc của Hiệu trưởng nhà trường Phòng làm việc của Phó hiệu trưởng nhà trường Học sinh nhà trường đang học môn lịch sử trong phòng chức năng Một giờ học của lớp 6D được phụ huynh học sinh mắc... đáp ứng được yêu cầu dạy và học - Hệ thống cây xanh được xắp xếp khoa học đẹp mắt trong khuôn viên nhà trường và trong hanh lang từng lớp học ( Các tầng học được trồng một loại cây và phân cho HS các lớp chăm sóc ) - Nề nếp giáo viên nhà trường tốt, mọi người đều có ý thức chung tay giáo dục đạo đức học sinh không ỷ lại cho giáo viên chủ nhiệm và giám hiệu - Học sinh nhà trường đã có chuyển biến rất... em đang có một bài học thực tế rất bổ ích giáo dục về đạo đức của người học trò, về đạo đức của mỗi người sống trong bất kỳ thời đại nào Lễ dâng hương tưởng nhớ về thầy giáo Chu Văn An Học sinh được nhà trường tổ chức thi vẽ tranh về chủ đề nhà trường thầy cô và bạn bè đã được học sinh hưởng ứng rất sôi nổi thông qua cuộc thi học sinh thể hiện được tình cảm thực sự của mình đối với mái trường Hàn Thuyên... trái Giáo viên và học sinh trường luôn tự hào về khuôn viên nhà trường và luôn có ý thức giữ gìn, bảo vệ và chăm sóc ( học sinh thường xuyên tưới cây, nhổ cỏ, quét dọn cầu thang, lớp học) cho mái trường ngày càng đẹp và hấp dẫn hơn Đây thực sự là một môi trường sư phạm tốt Đây là những hình ảnh minh họa cho môi trường sư phạm của nhà trường trong năm học 2013 – 2014 Vườn hoa trước sân trường khu A Chậu... được học thêm nhiều kiến thức, các em thấy mình cần phải có thái độ như thế nào trong học tập và rèn luyện , cũng thông qua các hoạt động học sinh yêu trường hơn và học sinh tập trung đầu tư thời gian vào các hoạt động được nhà trường tổ chức do đó học sinh không có thời gian tham gia các trò chơi không lành mạnh Chúng tôi xác định chỉ khi nào học sinh thấy được sự cần thiết của việc học và tu dưõng đạo. .. là một tấm gương sáng về tự học tự bồi dưỡng + Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp có tinh thần trách nhiệm cao + Thương yêu học sinh, gần gũi để giúp các em không chỉ trong học tập mà còn giúp các em những khó khăn về tâm lý, về kỹ năg sống + Thực hiện tốt nề nếp chuyên môn + Tích cực tham gia các hoạt động chung của nhà trường - Đối với học sinh: + Thực hiện tốt nề nếp học sinh + Đoàn kết giữa các học sinh. .. những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các học sinh chậm tiến + Biết được tên, con người học sinh và những biểu hiện chưa ngoan của từng học sinh chậm tiến của các lớp ( Yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm báo cáo những học sinh chậm tiến, lập sổ theo dõi, thường xuyên yêu cầu GV chủ nhiệm báo cáo tình hình của những học sinh các chậm tiến, giám hiệu xuống trực tiếp để tìm hiểu thêm hoàn cảnh của học sinh) ... phạm nhà trường là một khối đoàn kết , chia sẻ và đùm bọc nhau trong công việc gia đình và hỗ trợ trong công việc chung của nhà trường để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao +Quan hệ giữa thầy với trò, giữa học sinh với nhau Trong các mối quan hệ thực sự đúng mực, hài hòa; giáo viên thương yêu tôn trọng học sinh Học sinh không hỗn xược, không khúm núm sợ sệt, yêu mến và tin tưởng thầy cô Học sinh với... hội .+ Các hoạt động trong nhà trường được tổ chức liên khối để học sinh các khối lớp được giao lưu và giúp đỡ nhau, hỗ trợ nhau trong các hoạt động tạo nên không khí vui tươi phấn khởi trong giáo viên và học sinh + Thầy cô say mê với công việc "trồng người", học sinh yêu trường mến lớp, chăm sóc cây cối sửa sang lớp học , tập luyện các tiết mục văn nghệ hay đóng các tiểu phẩm cho chuyên mục đầu tuần... ngoại khoá + Nhà trường thực sự là môi trường thân thiện đảm nhiệm chức năng giáo dục tốt Giải pháp 2: Giáo dục đạo đức HS thông qua việc tổ chức các hoạt động trong nhà trường : Việc giáo dục cho các em học sinh có tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào về truyền thống của dân tộc, truyền thống của đoàn, tôn trọng và yêu quý những người đã dạy dỗ mình và đặc biệt là kỹ năng sống trong thời kỳ mới . dục cho cả tập thể tiến bộ nhanh 2.2: Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh trong trường THCS Xuất phát từ thực trạng của công tác giáo dục cho học sinh của trường THCS. dục đạo đức học sinh trường THCS "; nhằm tăng cường công tác giáo dục đạo đức học sinh trong nhà trường với mong muốn một phần nào đó tạo dựng một sân chơi cho các em để các em thêm yêu trường, . vị đã đề ra các giải pháp giáo dục đạo đức cho học sinh của trường trong giai đoạn hiện nay như sau: Giải pháp 1: Xây dựng nhà trường là một môi trường giáo dục tốt : Một trong các yếu tố
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số giải pháp nâng cao đạo đức cho học sinh trong trường THCS, SKKN Một số giải pháp nâng cao đạo đức cho học sinh trong trường THCS,

Từ khóa liên quan