0

SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phụ đạo học sinh yếu, kém về môn Toán lớp 4

19 1,570 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2015, 10:49

Sở giáo dục Và ĐàO TạO NGHệ AN PHòNG GIáO DụC Và ĐàO TạO VINH SáNG KIếN KINH NGHIệM MộT Số GIảI PHáP NÂNG CAO HIệU QUả CÔNG TáC PHụ ĐạO HọC SINH YếU, KéM Về MÔN TOáN LớP 4 Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyệt Chức vụ: Phó Hiệu trởng Đơn vị: Trờng Tiểu học Nghi Liên Năm học: 2011 - 2012 1 PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Cũng như các môn học khác, môn Toán có một vai trò hết sức quan trọng trong việc hình thành nhân cách con người lao động. Vì vậy, mỗi giáo viên cần phải có trách nhiệm dạy học sao cho học sinh của mình tiếp thu được những kiến thức và kĩ năng mà chương trình giáo dục tiểu học quy định. Tuy nhiên, không phải mọi học sinh đều học tập dễ dàng như nhau, có thể có những học sinh nắm kiến thức toán học rất nhanh chóng và sâu sắc mà không cần có sự cố gắng đặc biệt, trong khi đó một số em khác lại không thể đạt được kết quả như vậy mặc dù đã cố gắng rất nhiều, đó chính là các em học sinh yếu, kém về môn Toán. Qua theo dõi chất lượng giáo dục của nhà trường trong những năm qua, tôi thấy rằng chất lượng môn toán ở một số học sinh còn hạn chế. Một số học sinh vẫn còn khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức và kĩ năng cơ bản nên thực chất vẫn còn tồn tại học sinh yếu, kém về môn toán có nguy cơ ngồi nhầm lớp. Số học sinh yếu, kém đó chủ yếu là ở khối 4,5. Bởi vì lên lớp 4,5 kiến thức môn toán có thêm nhiều phần mới và mức độ cao hơn. Học sinh cần phải có sự tư duy trừu tượng để học môn toán. Ở trường chúng tôi, khối lớp 4 là khối lớp có số học sinh học yếu, kém môn toán là nhiều nhất. Là một phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn ở trường Tiểu học bản thân tôi nhận thấy: Việc dạy học các em học sinh yếu, kém môn toán lên trình độ trung bình là một vấn đề không đơn giản. Xuất phát từ lý do trên tôi đã trăn trở, nghiên cứu vấn đề và bằng kinh nghiệm bản thân trong quá trình phụ trách chuyên môn tôi xin trao đổi và chia sẻ cùng đồng nghiệp “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phụ đạo học sinh yếu, kém về môn Toán lớp 4 ” nhằm góp phần ngăn ngừa và khắc phục tình trạng học sinh lớp 4 yếu, kém về môn Toán đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dạy học toán ở Tiểu học nói chung. II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu tìm ra các giải pháp hữu hiệu nhất nhằm nâng cao hiệu quả công tác phụ đạo học sinh yếu,kém môn Toán lớp 4 và thực hiện tốt mục tiêu giáo dục đào tạo của nhà trường. III. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU: - Tìm hiểu thực trạng chất lượng môn Toán lớp 4. - Tìm ra nguyên nhân tích cực của thực trạng đó. - Đề xuất hệ thống các giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. 2 IV. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: 1. Đối tượng: Học sinh Tiểu học (Lớp 4); giáo viên, phụ huynh HS và đồng nghiệp. 2. Phạm vi, mức độ: Nghiên cứu về nội dung và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phụ đạo học sinh yếu, kém về môn Toán lớp 4. V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 1. Phương pháp nghiên cứu lý luận - Đọc tài liệu, giáo trình có liên quan đến đề tài nghiên cứu. 2. Phương pháp điều tra. - Tìm hiểu thực trạng việc phụ đạo học sinh yếu, kém về môn Toán lớp 4. Phương pháp thực nghiệm. - Nhằm mục đích kiểm tra tính khả thi của đề tài. PHẦN II: NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG. 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN: CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1. Học sinh yếu, học sinh khó khăn trong học tập - Học sinh yếu, học sinh khó khăn trong học tập là những học sinh phát triển không bình thường về mặt năng lực nhận thức, học kém không theo kịp chương trình và các bạn trung bình trong lớp biểu hiện ở các dấu hiệu cơ bản sau: - Động cơ học tập lệch lạc, mờ nhạt hoặc bị thui chột. - Tri thức các môn học phiến diện, hẫng hụt, tụt hậu so với bạn bè và so với yêu cầu, kĩ năng thực hành yếu hoặc di chuyển sang lĩnh vực hoạt động theo những mục đích, động cơ ngoài việc học tập. Kết quả học tập thất thường, yếu kém và không có độ tin cậy cao. - Thái độ tiêu cực trong học tập, chán ghét, không ham thích những hoạt động học tập. Từ đó dẫn đến những hành vi tiêu cực, gian dối, đối phó hoặc có khi có những biểu hiện ghen tức bạn bè học khá, thù ghét những thầy cô giáo nghiêm khắc trong giáo dục, hay bỏ học, trốn tiết. 1.2. Giáo dục học sinh yếu kém - Giáo dục học sinh yếu kém là quá trình tác động của những người làm công tác giáo dục tới đối tượng học sinh có trình độ chưa đạt tiêu chuẩn giáo dục. 3 - Học sinh yếu kém là những em mà trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách đã có những biểu hiện không bình thường về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức cần được sự quan tâm giúp đỡ của nhà trường - gia đình - xã hội cũng như sự nỗ lực của chính các em. Vì vậy, giáo dục học sinh yếu kém trước hết là quan tâm chăm sóc, bồi dưỡng nhân cách cho người học; hướng dẫn các em có phương pháp học tập đúng đắn; động viên, khuyến khích các em có hứng thú, niềm tin trong học tập. 2. THỰC TRẠNG. Để tìm hiểu thực trạng tôi đã đối chiếu kết quả dạy học môn Toán của mấy năm gần đây, dự giờ thăm lớp, trao đổi với giáo viên, khảo sát chất lượng học sinh, tìm hiểu học sinh yếu, kém môn Toán. 2.1 Thực trạng chất lượng môn toán lớp 4. Ở tuần học thứ 2 năm học 2011-2012 tôi đã chỉ đạo giáo viên tiến hành khảo sát chất lượng môn Toán khối lớp 4. Đề khảo sát môn Toán (Thời gian làm bài: 40 phút) Bài 1: Đặt tính rồi tính: a) 47085 + 1750 b) 75897 – 18756 c) 437 × 4 d) 50585 : 5 Bài 2: Tìm X, biết; a) 75405 + x = 94186 b) x - 1325 = 29100 c) 575 : x = 5 g) 7 × x = 1799 Bài 3: Điền đáp số vào chỗ trống của mỗi bài toán sau: a) Một hình chữ nhật có chiều rộng 18m, chiều dài gấp 3lần chiều rộng. Chu vi hình chữ nhật đó là: b) Diện tích hình vuông có cạnh 8cm là: Bài 4: Một tổ công nhân trong 5 ngày làm được 375 sản phẩm. Hỏi với mức làm như thế thì trong 9 ngày tổ công nhân đó làm được bao nhiêu sản phẩm? Hướng dẫn chấm bài kiểm tra: Bài 1 (2 điểm) : Mỗi ý đúng yêu cầu cho 0,5 điểm. Bài 2 (2 điểm) : Mỗi ý đúng yêu cầu cho 0,5 điểm. Bài 3 (4điểm): Mỗi ý đúng cho 2 điểm. Bài 4 (2điểm): Bài giải thực hiện đúng yêu cầu trình bày đầy đủ cho 2 điểm 4 *) Kết quả khảo sát: Tổng số HS Điểm 9-10 Điểm 7-8 Điểm 5- 6 Điểm dưới 5 SL TL SL TL SL TL SL TL 79 18 22.8% 21 26.6% 29 36.7% 11 13.9% Với đề khảo sát chất lượng như trên, qua kết quả làm bài của học sinh thì 11 em học sinh có điểm yếu các em còn vướng phải các lỗi sau: Còn chậm trong thực hành tính toán, chưa thuộc bảng cửu chương; Cộng, trừ, nhân, chia có nhớ còn chậm, quên không nhớ; Còn lẫn lộn, quên cách tìm thành phần chưa biết của phép tính; Kỹ năng giải toán có lời văn còn yếu. 2.2 Nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh yếu, kém môn Toán . *) Về phía học sinh: Như chúng ta đã biết, sự yếu kém về môn Toán của học sinh có biểu hiện dưới nhiều hình, nhiều vẻ khác nhau nhưng nhìn chung thường có các đặc điểm sau đây: - Có nhiều lỗ hổng về kiến thức, kĩ năng; Tiếp thu kiến thức, hình thành kĩ năng chậm; - Phương pháp học tập chưa tốt; Năng lực tư duy yếu; Có thái độ thờ ơ với học tập, ngại cố gắng, thiếu tự tin. - Học sinh chưa tự giác học, chưa có động cơ học tập. - Khả năng phân tích tổng hợp, so sánh còn hạn chế, chưa mạnh dạn trong học tập do hiểu chưa sâu, nắm kiến thức chưa chắc, thiếu tự tin. - Học sinh lười suy nghĩ, còn trông chờ thầy cô giải giúp, trình độ tư duy, vốn kiến thức cơ bản lớp dưới còn hạn chế. - Khả năng chú ý và tập trung vào bài giảng của giáo viên không bền. - Mỗi em có một khả năng nổi trội riêng nhưng các em chưa biết phát huy khả năng của mình. - Không biết làm tính, yếu các kỹ năng tính toán cơ bản, cần thiết (cộng, trừ, nhân, chia). - Học vẹt, không có khả năng vận dụng kiến thức. *) Về phía giáo viên: Một bộ phận giáo viên còn chưa chú ý đúng mức đến đối tượng học sinh yếu, chưa theo dõi sát sao và xử lý kịp thời các biểu hiện sa sút của học sinh mà nhiều em đã kém lại càng kém thêm, lỗ hổng kiến thức ngày càng lớn hơn. Nhiều giáo viên chỉ chú ý đến học sinh Khá, Giỏi, thích tổ chức các hoạt động học tập trên lớp với những học sinh khá, giỏi để tránh xử lí các tình huống phức tạp 5 mất thời gian; Một số giáo viên tổ chức các hoạt động học tập chưa tốt còn để học sinh khá giỏi nói leo, nói hộ học sinh yếu. Giáo viên chưa quan tâm đến tất cả HS trong lớp còn để học sinh yếu ngoài lề các tiết học, GV chỉ chú trọng vào các em HS khá, giỏi và coi đây là chất lượng chung của lớp như vậy các em học yếu không có cơ hội bộc lộ khả năng của mình và đã ngại học lại thêm tính ì, ngại suy nghĩ, ngại vận động; Chưa chú trọng đến tìm hiểu nguyên nhân vì sao học sinh học kém để phân loại đối tượng; giảng dạy mang tính dàn trải chưa có biện pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh, năng lực tổ chức giờ học theo nhóm đối tượng còn hạn chế, chưa động viên tuyên dương kịp thời khi HS có một biểu hiện tích cực hay sáng tạo dù là rất nhỏ. Mặt khác, chưa có sự kết hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm và gia đình học sinh nên chưa có biện pháp phù hợp trong quá trình phụ đạo, giúp đỡ học sinh học tập. Chính vì vậy vẫn tồn tại một số học sinh yếu, kém về môn Toán. *) Đối với phụ huynh: Một bộ phận phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con cái, giao việc học tập của con em cho nhà trường. Bên cạnh đó phụ huynh chưa nắm được phương pháp sư phạm, không nắm được cách giải Toán ở Tiểu học khiến cho trẻ không hiểu và thiếu tin tưởng. Mặt khác, một số phụ huynh điều kiện kinh tế gia đình quá khó khăn không có điều kiện chăm lo cho con em học tập, ở nhà các em còn phải làm nhiều việc phụ giúp gia đình vì vậy các em đến trường thường trong trạng thái mệt mỏi, uể oải. Một số phụ huynh đi làm ăn xa phải gửi con cho ông bà, cô bác trông hộ. Các em trong đối tượng này thì bị thiếu thốn tình cảm của bố mẹ nên khi học thường không chú tâm vào việc học tập. Từ những thực trạng nói trên, để tập trung nâng chất lượng học tập của học sinh, ngăn ngừa và khắc phục tình trạng học sinh yếu, kém về môn Toán, tránh để tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp tôi đã suy nghĩ và trao đổi cùng đồng nghiệp đưa ra “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phụ đạo học sinh lớp yếu kém môn Toán lớp 4” như sau: II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU, KÉM VỀ MÔN TOÁN LỚP 4. Giải pháp 1. Chỉ đạo giáo viên theo dõi thường xuyên, nắm bắt cụ thể tình hình học sinh yếu. Tôi đã chỉ đạo giáo viên theo dõi kết quả làm bài tập trên lớp và làm bài tập về nhà hàng ngày, theo dõi kết quả kiểm tra định kỳ, sớm phát hiện ra các trường hợp học sinh có khó khăn trong học tập và đi sâu tìm hiểu từng trường hợp cụ thể, phân tích đúng nguyên nhân dẫn đến tình hình đó đối với các em. - Ngay từ đầu năm học, tiến hành khảo sát chất lượng học sinh về môn Toán. 6 - Lập danh sách và phân loại học sinh yếu, kém về môn Toán, phân tích nguyên nhân. Tôi hướng dẫn giáo viên phân loại học sinh học yếu theo những nguyên nhân chủ yếu như: Do hổng kiến thức, kỹ năng từ lớp dưới, do điều kiện hoàn cảnh gia đình, do trí tuệ chậm phát triển Thực hiện theo kế hoạch, tôi cùng với giáo viên dạy khối 4 đã khảo sát và phân loại học sinh yếu môn toán theo các nhóm nguyên nhân chủ yếu như sau: + Nhóm khả năng tiếp thu bài chậm, chưa chăm học, hổng kiến thức lớp dưới như chưa thuộc bảng nhân, bảng chia, chưa biết tìm thành phần chưa biết của phép tính, giải toán có lời văn còn yếu: Nhóm này có 7 em. + Nhóm do hoàn cảnh gia đình và các nguyên nhân khác: Nhóm này có 4 em. Trong nhóm này các em có khả năng tiếp thu bài tốt. Nhưng vì điều kiện gia đình khó khăn không có người chăm lo, đôn đốc học tập nên các em chưa tích cực học tập, không hoàn thành nhiệm vụ học tập, dẫn đến kết quả học tập sa sút và liên tục bị điểm yếu. Giải pháp 2. Chỉ đạo giáo viên lập kế hoạch, nội dung, chương trình phụ đạo học sinh yếu, kém về môn toán phù hợp với đối tượng học sinh. Khi nắm được nguyên nhân dẫn đến học sinh học yếu, kém về môn Toán của từng em, tôi đã hướng dẫn giáo viên lập kế hoạch, nội dung, chương trình phụ đạo học sinh yếu, kém với yêu cầu: + Lập kế hoạch bài học phải phù hợp với từng đối tượng học sinh kể cả tiết chính khóa cũng như tiết phụ đạo. Nội dung kế hoạch phải xuyên suốt cả năm học và cụ thể cho từng tuần, từng tháng. + Nội dung các tiết phụ đạo tập trung rèn luyện kĩ năng và ôn tập các kiến thức đã học cho học sinh. + Đặc biệt giúp các em củng cố những kiến thức cơ bản theo yêu cầu chuẩn kĩ năng kiến thức của lớp dưới mà các em còn bị hổng. Như nhớ được bảng nhân, bảng chia, giải được một số dạng toán cơ bản đã học ở lớp dưới Mục đích là lấp lỗ hổng về kiến thức cho học sinh. * Ví dụ nội dung phụ đạo học sinh học yếu môn toán lớp 4: Tuần 1: Khảo sát, tìm hiểu nguyên nhân, phân loại học sinh. Tuần 2: Củng cố về bảng nhân, bảng chia 2,3,4,5. Tuần 3: Củng cố về bảng nhân, bảng chia 6,7,8,9. 7 Tuần 4: Củng cố về bảng nhân, bảng chia kết hợp với củng cố về tìm thành phần chưa biết của phép tính. Tuần 5: Củng cố về bốn phép tính với số tự nhiên kết hợp với củng cố về giải toán có lời văn. Tuần 6: Tiếp tục củng cố về bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia với số tự nhiên kết hợp với củng cố về giải toán có lời văn. Tuần 7: Tiếp tục củng cố về bốn phép tính với số tự nhiên, củng cố mối quan hệ các đơn vị đo lường và vận dụng làm toán có lời văn Cứ tiếp tục như vậy, nội dung các buổi phụ đạo sau phải có sự củng cố lại những kiến thức đã học ở các buổi học trước và tập trung chủ yếu vào củng cố cho học sinh kĩ năng thực hiện thành thạo bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia với số tự nhiên ở học kì I. Nội dung củng cố kĩ năng thực hành làm tính với số tự nhiên, giáo viên linh hoạt bằng nhiều bài toán khác nhau. Có thể là các dạng bài như: đặt tính rồi tính; tính giá trị biểu thức; tìm x; toán có lời văn… Phải cho học sinh làm đi làm lại nhiều lần một dạng bài tập để các em thành thạo. Việc củng cố kiến thức đã học thực hiện đồng thời với việc dạy kiến thức mới của lớp 4. Căn cứ vào yêu cầu chuẩn kiến thức kĩ năng của từng bài, giáo viên giúp học sinh yếu tiếp thu những kiến thức và làm bài tập vừa sức với các em. + Cuối tuần kiểm tra 1 lần, cuối mỗi tháng, mỗi kỳ có bài kiểm tra theo dõi kết quả học tập của các em. Lập sổ theo dõi quá trình phụ đạo, nâng bậc học sinh yếu (suốt cả năm học). + Kết hợp chặt chẽ với gia đình và nhà trường. Có sổ liên lạc giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh, thường xuyên đến thăm và động viên gia đình học sinh. + Thời gian phụ đạo chủ yếu vào các buổi chiều trong tuần( thứ 3 và thứ 5), lồng ghép vào chương trình chính khoá và với một số tiết hoạt động tập thể hay giờ giải lao( trong đó tổ chức các trò chơi có nội dung toán học). + Kế hoạch bồi dưỡng phải có chỉ tiêu phấn đấu cụ thể là: cuối học kì I không còn tình trạng học sinh bị hổng kiến thức đã học. Học kì II, các em học đến đâu phải đạt yêu cầu đến đó (theo yêu cầu chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình toán lớp 4). Đến cuối năm học, không còn học sinh nào học yếu môn toán. Giải pháp 3 : Hướng dẫn giáo viên thực hiện kế hoạch: Phụ đạo học sinh học yếu nói chung và học sinh học yếu môn toán nói riêng là việc làm khó, đòi hỏi người giáo viên phải có lòng nhiệt tình và kiên trì, yêu thương học sinh. Vì vậy tôi hướng dẫn giáo viên khi thực hiện kế hoạch phụ đạo học sinh yếu, giáo viên không được nóng vội, phải thực hiện kế hoạch theo từng bước hợp lí. 8 Đồng thời không cứng nhắc rập khuôn theo kế hoạch mà cần phải linh hoạt điều chỉnh nội dung và cách thức thực hiện. Căn cứ vào kết quả tìm hiểu nguyên nhân của học sinh học yếu môn toán ở khối 4, tôi hướng dẫn giáo viên thực hiện kế hoạch phụ đạo với những nội chủ yếu như sau: 1. Củng cố 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Bởi vì số học sinh học kém môn Toán khối 4, đa số do khả năng tiếp thu bài chậm, còn hổng kiến thức từ lớp dưới, vì thế đã học lên lớp 4 nhưng các em này vẫn chưa thuộc lòng bảng nhân, bảng chia ở lớp 2, 3 còn yếu trong việc vận dụng bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia để giải toán có lời văn. Điều đó rất bất lợi cho các em trong quá trình học toán ở lớp 4 và lên lớp 5. Để các em làm thành thạo 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia, tôi xác định việc làm đầu tiên dạy lại những kiến thức cơ bản giúp học sinh lấp được lỗ hổng kiến thức. Vì vậy, tôi đã hướng dẫn cho giáo viên giao cho học sinh yếu cứ mỗi tuần phải học thuộc 3 đến 5 bảng nhân, bảng chia, mỗi buổi học giáo viên dành 5 phút với buổi chính khoá, 15 phút với buổi phụ đạo để kiểm tra việc học của học sinh. Cuối tuần giáo viên lại tổ chức cho các em thi đọc bảng cửu chương (15-20 phút). Sau hai tuần đầu tôi kiểm tra đã nhận thấy rằng: Các em đều học thuộc bảng nhân, bảng chia nhưng khi vận dụng làm một phép tính cụ thể (VD: 124 : 2) thì có em làm được nhưng rất chậm, có em không làm được. Tôi trăn trở tìm nguyên nhân, thì ra các em chỉ thuộc "vẹt" bảng nhân, bảng chia. Tiếp theo tôi hướng dẫn giáo viên điều chỉnh cách kiểm tra, phải chỉ định học sinh đọc bảng nhân, chỉ rõ bản chất của phép nhân là kết quả của phép cộng của các số bằng nhau, hướng dẫn các em học thuộc nhừ bảng nhân 5, thuộc nhừ cách tính một số nhân với mười để các em dựa vào đó tìm kết quả phép tính nhân, chia trong bảng khi chưa thuộc lòng: Ví dụ bảng nhân 3, hỏi phép nhân, phép chia bất bất kì 3 × 6 = ? (học sinh vận dụng kết quả phép nhân 3 × 5 = 15 suy ra kết quả 3 × 6 = 15 + 3 = 18); 3 × 9 = ? (suy từ 3 × 10=30 ra 3 × 9 = 30- 3 =27). Từ đó giúp các em học thuộc lòng. Đồng thời củng cố vận dụng bảng nhân chia, bảng chia bằng cách giao cho các em thực hiện những phép tính đơn giản không có nhớ như: 24 × 2; 123 × 3; 84 : 2; 124: 4 Đến tuần sau, vào các buổi chiều phụ đạo HS yếu, kém tôi hướng dẫn giáo viên thay đổi hình thức kiểm tra, khác với các tuần trước. Giáo viên ghi sẵn nội dung kiểm tra lên 2 tấm bìa và gắn lên bảng: 5 × 6 = 35 : 7= 4 × 5 = … 25 : 5 = …. 7 × 8 = 48 : 6 = … 3 × 9 = … 36 : 6 = … 9 4 × 9 = 64 : 8 = … 9 × 6 = …. 42 : 7 = … 6 × 9 = 72 : 9 = … 7 × 7 = … 45 : 5 = …. … …… …. … Cứ mỗi lần, gọi 2 HS lên bảng làm bài (HS ghi kết quả vào chỗ chấm). Lần này không ghi theo thứ tự phép tính của bảng nhân hay bảng chia mà ghi bất kì phép nhân hay phép chia trong bảng, mục đích là để học sinh thuộc lòng bảng nhân, bảng chia mà các em đã học. Đồng thời tiếp tục củng cố kĩ năng vận dụng thực hành các phép tính nhân, chia bằng các bài như đặt tính rồi tính, tính giá trị biểu thức đơn giản, tìm x … Không những yêu cầu các em học thuộc bảng nhân, bảng chia mà giáo viên còn phải giao cho các em về nhà viết lại nhiều lần thay cho bài kiểm tra và được giáo viên chấm điểm chặt chẽ các bài này. Ngoài ra giờ ra chơi hay giờ giải lao của buổi học, giáo viên phải gần gũi và nói chuyện với các em, lồng vào đó là những mẫu chuyện vui về toán học, những câu đố đơn giản đố các em về phép nhân hay phép chia. Các em đã thi nhau trả lời và như vậy đã giúp các em dễ nhớ được bảng nhân, bảng chia đã học ở lớp 2,3. 2. Củng cố kỹ năng giải toán. Kết hợp củng kĩ năng tính toán với củng cố rèn luyện kĩ năng giải toán có lời văn sẽ giúp các em giải toán đúng tránh nhầm lẫn khi tính toán. Bởi vì có những em nhiều khi cách giải đúng nhưng tính toán sai hoặc biết tính toán nhưng cách giải sai dẫn đến bài toán giải sai. Vì vậy sau khi các em làm thành thạo 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì chú ý đến việc giải toán có lời văn. Bởi chúng ta biết rằng đa số các em yếu, kém về môn Toán thường gặp khó khăn trong việc giải Toán có lời văn. Tôi đã hướng dẫn giáo viên lựa chọn cách dạy phù hợp để học sinh dễ hiểu, dễ tiếp thu nội dung bài học, nhớ kĩ được từng dạng bài toán. Tôi đã định hướng cho giáo viên củng cố cho học sinh cách giải các dạng toán điển hình của lớp 3 kết hợp với củng cố kỹ năng tính toán với bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Vì học sinh yếu có đặc điểm là rất ngại, thậm chí sợ làm toán có lời văn vì khả năng tư duy “phân tích, tổng hợp của các em còn nhiều hạn chế” nên chưa có khả năng phán đoán suy luận. Do đó, khi làm toán có lời văn các em giải chưa đúng, tính toán còn sai. Có em giải “bừa” cho xong. Vì vậy tôi hướng dẫn giáo viên khi củng cố kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh yếu thì chỉ cần ra với dạng cơ bản nhất, đơn giản nhất mang tính chất vận dụng củng cố lý thuyết mà thôi. Không nên ra những bài lắt léo hay những bài phải qua bước trung gian mới về dạng cơ bản. Đến khi học sinh lấp được những chỗ hổng kiến thức đã học thì mới nâng dần mức độ lên. * Một số dạng toán điển hình lớp 3 cần phải ôn tập củng cố là: 10 [...]... 44 .3% 1 1.3% So sánh với kết quả khảo sát đầu năm tôi nhận thấy: Nhờ thực hiện tốt các giải pháp phụ đạo học sinh yếu, kém về môn toán mà tôi đã xây dựng chất lượng học tập môn toán được nâng lên rõ rệt Tất cả học sinh yếu, kém môn toán ở đầu năm học của học sinh khối 4 đã lên loại trung bình có em đã đạt điểm khá Không phát sinh thêm học sinh nào yếu, kém về môn toán Số lượng học sinh yêu thích môn. .. tồn tại trong công tác phụ đạo học sinh yếu của giáo viên Có biện pháp hỗ trợ vật chất cho giáo viên, cho học sinh học yếu có hoàn cảnh khó khăn Cuối năm học có đánh giá và khen thưởng cho những giáo viên làm tốt công tác phụ đạo học sinh yếu Trên đây là một số giải pháp khắc phục và ngăn ngừa tình trạng học sinh yếu, kém về môn toán lớp 4 trong việc dạy phụ đạo học sinh yếu, kém về môn Toán Trong quá... biện pháp hợp lý và thực hiện có hiệu quả việc khắc phục tình trạng học sinh học yếu b Đối với nhà trường: Phải xác định công tác phụ đạo, giúp đỡ học sinh yếu kém là một nhiệm vụ quan trọng của nhà trường Phải xây dựng kế hoạch chung về công tác phụ đạo học sinh yếu kém và chỉ đạo kịp thời cho giáo viên thực hiện Tổ chức chuyên đề “khắc phục học sinh yếu” để xây dựng biện pháp thực hiện có hiệu quả. .. thích môn toán ngày càng tăng 16 Đồng thời, khi vận dụng các giải pháp trên cho toàn trường thực hiện, đến hết học kì I chất lượng nâng bậc học sinh yếu, kém về môn toán của trường chúng tôi đã chuyển biến rõ rệt Toàn trường quyết tâm phấn đấu đến cuối năm học không còn học sinh nào còn yếu, kém về môn toán 17 PHẦN III: KẾT LUẬN 1 Bài học kinh nghiệm Qua việc phụ đạo học sinh yếu, kém về môn Toán, ... khắc phục tình trạng ngại khó của học sinh Để giáo viên sử dụng các phương pháp dạy học tích cực một cách linh hoạt có hiệu quả trong việc phụ dạo học sinh yếu kém, Nhà trường đã tổ chức từ đầu năm học chuyên đề “Biện pháp khắc phục tình trạng học sinh yếu” Qua đó nhằm phát huy trí tuệ tập thể để giúp giáo viên tìm ra cách dạy đạt hiệu quả cao trong công tác phụ đạo học sinh yếu Trong các buổi sinh. .. các biện pháp nêu trên ở tất cả các khối lớp để tiếp tục khắc phục và ngăn ngừa tình trạng học sinh yếu, kém về môn Toán trong toàn trường phù hợp với đối tượng học sinh yếu và điều kiện thực tế của lớp mình Sau khi vận dụng vào thực tế dạy học “Các giải pháp cải tiến khắc phục tình trạng học sinh học yếu, kém môn Toán của toàn trường nói chung và đặc biệt ở khối 4 nói riêng, tôi thấy kết quả đạt được... với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em xoá bỏ những mặc cảm và biết vươn lên trong học tập 9 Tổ chức cho học sinh khá giỏi thường xuyên giúp đỡ những bạn yếu, kém về cách học tập, về phương pháp vận dung kiến thức, giúp các em có phương pháp học tập tốt 18 10 Áp dụng thường xuyên các biện pháp phụ đạo học sinh yếu, kém môn toán song song với các môn học khác đối với tất cả học sinh yếu... được đáng mừng, các em học sinh yếu có nhiều chuyển biến rõ rệt Tỉ lệ học sinh yếu giảm hẳn, tỉ lệ học sinh trung bình, khá giỏi tăng cao III KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Khi áp dụng các giải pháp trên, tôi thấy các em học sinh ở lớp 4 đã tiến bộ rõ rệt, chất lượng học tập ngày càng được nâng lên, tỉ lệ học sinh yếu giảm *) Kết quả kiểm tra định kì cuối học kì I về môn Toán ở khối lớp 4: Tổng số HS 79 Điểm 9-10 Điểm... yếu môn toán và các môn học khác Tổ chức thảo luận chuyên đề “khắc phục tình trạng học sinh yếu” Tổ chức cho tập thể 15 giáo viên phân tích nguyên nhân, bàn kế hoạch khắc phục học sinh yếu, xây dựng nội dung phụ đạo học sinh yếu phù hợp với từng khối lớp Giao nhiệm vụ cho tổ trưởng, khối trưởng theo dõi việc phụ đạo học sinh yếu của tổ mình, khối mình Cứ hai tuần một lần, trong buổi sinh chuyên môn, ... “Khắc phục tình trạng học sinh học yếu kém Đây là một nội dung chủ yếu và xuyên suốt quá trình sinh hoạt chuyên môn của trường trong năm học 2011 - 2012 Bởi vì để thực hiện tốt mục tiêu “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục ” thì việc “khắc phục tình trạng học sinh học yếu” là đã thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng giáo dục một cách thực chất Vì vậy việc “khắc phục tình trạng học sinh học . là một số giải pháp khắc phục và ngăn ngừa tình trạng học sinh yếu, kém về môn toán lớp 4 trong việc dạy phụ đạo học sinh yếu, kém về môn Toán. Trong quá trình chỉ đạo chuyên môn và dạy học, . môn tôi xin trao đổi và chia sẻ cùng đồng nghiệp Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phụ đạo học sinh yếu, kém về môn Toán lớp 4 ” nhằm góp phần ngăn ngừa và khắc phục tình trạng học. nghiệp đưa ra Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phụ đạo học sinh lớp yếu kém môn Toán lớp 4 như sau: II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU,
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phụ đạo học sinh yếu, kém về môn Toán lớp 4, SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phụ đạo học sinh yếu, kém về môn Toán lớp 4,

Từ khóa liên quan