SKKN Vận dụng bài học Hoá học 12 để giải thích một số hiện tượng thực tiễn

19 1.6K 10

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2015, 22:19

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "VẬN DỤNG BÀI HỌC HOÁ HỌC 12 ĐỂ GIẢI THÍCH MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG THỰC TIỄN" 1 A . LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Mục tiêu giáo dục môn hoá học trường THPT cần cung cấp cho học sinh hệ thống kiến thức, kĩ năng phổ thông, cơ bản, hiện đại, thiết thực và gắn với đời sống. Nội dung chủ yếu bao gồm cấu tạo chất, sự biến đổi của các chất, những ứng dụng và tác hại của những chất trong đời sống, sản xuất và môi trường. Những nội dung này góp phần giúp học sinh có học vấn phổ thông tương đối toàn diện để có thể tiếp tục học lên đồng thời có thể giải quyết một số vấn đề có liên quan đến hoá học trong đời sống và sản xuất, mặt khác góp phần phát triển tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Bài tập là mục đích, là nội dung và cũng là phương pháp dạy học hiệu quả. Nó cung cấp cho học sinh kiến thức, con đường giành lấy kiến thức và còn mang lại niềm vui của sự phát hiện, của sự tìm ra đáp số. Nếu thông qua việc giải một bài tập hoá học mà học sinh có thể giải đáp được những tình huống có vấn đề nảy sinh trong đời sống, trong lao động, sản xuất thì sẽ làm tăng lòng say mê học hỏi, phát triển tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề. Tăng cường sử dụng bài tập thực tiễn trong dạy và học hoá học sẽ góp phần thực hiện nguyên lí giáo dục: học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lí luận gắn liền với thực tiễn. Bằng những kiến thức hoá học, trước tiên học sinh có thể giải đáp được những câu hỏi “Tại sao?” nảy sinh từ thực tiễn và hơn nữa là có thể đưa ra những giải pháp tối ưu cho tình huống có vấn đề nảy sinh từ chính thực tiễn đó. Tuy nhiên, trong chương trình sách giáo khoa hoá học THPT ở Việt Nam, số lượng các bài tập thực tiễn còn ít . Vì vậy học sinh có thể giải thành thạo các bài tập hoá học định tính, định lượng về cấu tạo chất, về sự biến đổi các chất rất phức tạp nhưng khi cần phải dùng kiến thức hoá học để giải quyết một tình huống cụ thể trong thực tiễn thì lại rất lúng 2 túng. Chính vì những lí do trên tôi đã chọn đề tài:”Vận dụng bài học Hoá học 12 để giải thích một số hiện tượng thực tiễn” B. NỘI DUNG ĐỀ TÀI I.Cơ sở lý luận Việc xây dựng, lựa chọn câu hỏi thực tiễn môn hoá học lớp 12 nhằm thực hiện tốt nguyên lí giáo dục theo quy định của Luật giáo dục. Tìm hiểu mối quan hệ giữa hoá học và các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường. Xây dựng, lựa chọn câu hỏi có tính thực tiễn môn hoá học lớp 12. Đề xuất việc sử dụng câu hỏi tập thực tiễn trong dạy học hoá học. II.Cơ sở thực tiễn Sử dụng các phương pháp nghiên cứu: -Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: phương pháp quan sát khoa học, phương pháp thực nghiệm sư phạm. -Nhóm các phương pháp nghiên cứu lí thuyết: phương pháp nghiên cứu lý thuyết, phương pháp nghiên cứu các nguồn tài liệu. III.Nội dung câu hỏi Câu hỏi 1 Câu hỏi 1 Tại sao dầu mỡ ăn để lâu bị ôi thiu? Tại sao dầu mỡ ăn để lâu bị ôi thiu? Nguyên nhân của quá trình ôi thiu dầu mỡ có nhiều như dầu mỡ có lẫn nước, hay những Nguyên nhân của quá trình ôi thiu dầu mỡ có nhiều như dầu mỡ có lẫn nước, hay những tạp chất khác song chủ yếu là sự oxi hoá liên kết đôi bởi oxi không khí tạo thành peoxit, tạp chất khác song chủ yếu là sự oxi hoá liên kết đôi bởi oxi không khí tạo thành peoxit, sau đó peoxit bị phân huỷ thành anđehit và xeton có mùi khó chịu. Vì vậy, dầu thực sau đó peoxit bị phân huỷ thành anđehit và xeton có mùi khó chịu. Vì vậy, dầu thực vật( chứa chủ yếu là chất béo không no) nhanh bị ôi thiu hơn mỡ động vật (chứa chủ yếu vật( chứa chủ yếu là chất béo không no) nhanh bị ôi thiu hơn mỡ động vật (chứa chủ yếu là chất béo no). Song thực tế, ta lại thấy mỡ động vật nhanh bị ôi thiu hơn dầu thực vật, vì là chất béo no). Song thực tế, ta lại thấy mỡ động vật nhanh bị ôi thiu hơn dầu thực vật, vì 3 trong quá trình sản xuất dầu ăn người ta thường cho thêm một lượng nhỏ chất chống oxi trong quá trình sản xuất dầu ăn người ta thường cho thêm một lượng nhỏ chất chống oxi hoá là một số dẫn xuất của phenol. Để hạn chế sự ôi thiu của dầu mỡ thì chúng ta nên đậy hoá là một số dẫn xuất của phenol. Để hạn chế sự ôi thiu của dầu mỡ thì chúng ta nên đậy kín sau khi sử dụng và không nên tạo ra những khoảng trống trong các lọ đựng. kín sau khi sử dụng và không nên tạo ra những khoảng trống trong các lọ đựng. Áp dụng: Áp dụng: Với câu hỏi 1 tôi đã dùng để đặt vấn đề cho bài: Lipit (tiết 3- HH 12 chương Với câu hỏi 1 tôi đã dùng để đặt vấn đề cho bài: Lipit (tiết 3- HH 12 chương trình chuẩn và tiết 3- HH 12 chương trình nâng cao). Câu hỏi đặt ra là một hiện tượng trình chuẩn và tiết 3- HH 12 chương trình nâng cao). Câu hỏi đặt ra là một hiện tượng thực tế gần gũi, là thắc mắc của nhiều học sinh mà chưa được giải quyết. Vì vậy, đặt học thực tế gần gũi, là thắc mắc của nhiều học sinh mà chưa được giải quyết. Vì vậy, đặt học sinh vào tình huống có vấn đề. Sau khi học xong bài Lipit học sinh vừa giải quyết được sinh vào tình huống có vấn đề. Sau khi học xong bài Lipit học sinh vừa giải quyết được vấn đề đặt ra, vừa có thêm một kinh nghiệm thực tiễn. Từ đó mà tạo ra được hứng thú vấn đề đặt ra, vừa có thêm một kinh nghiệm thực tiễn. Từ đó mà tạo ra được hứng thú trong học tập của học sinh. trong học tập của học sinh. Câu hỏi 2 Câu hỏi 2 Tại sao mật ong để lâu bị đóng đường dưới đáy chai, lớp đường đó là gì? Tại sao mật ong để lâu bị đóng đường dưới đáy chai, lớp đường đó là gì? Mật ong có chứa glucozơ, khi để lâu glucozơ kết tinh gây ra hiện tượng đóng đường dưới Mật ong có chứa glucozơ, khi để lâu glucozơ kết tinh gây ra hiện tượng đóng đường dưới đáy chai. Loại mật ong như vậy là mật ong nguyên chất không pha thêm đường. đáy chai. Loại mật ong như vậy là mật ong nguyên chất không pha thêm đường. Áp dụng: Áp dụng: Với câu hỏi 2 tôi đã dùng để đặt câu hỏi cho học sinh trong phần ứng dụng của Với câu hỏi 2 tôi đã dùng để đặt câu hỏi cho học sinh trong phần ứng dụng của bài Glucozơ (tiết 6,7- HH 12 chương trình chuẩn và tiết 7,8- HH 12 chương trình nâng bài Glucozơ (tiết 6,7- HH 12 chương trình chuẩn và tiết 7,8- HH 12 chương trình nâng cao). Học sinh có một số cách giải thích khác nhau như: cao). Học sinh có một số cách giải thích khác nhau như: + tạp chất trong mật ong. + tạp chất trong mật ong. + Đường ăn (đường mía) lẫn trong mật ong bị kết tinh. + Đường ăn (đường mía) lẫn trong mật ong bị kết tinh. + Glucozơ kết tinh. + Glucozơ kết tinh. Giáo viên nhận xét các ý kiến và giải thích chính xác. Học sinh có câu trả lời đầy đủ, giải Giáo viên nhận xét các ý kiến và giải thích chính xác. Học sinh có câu trả lời đầy đủ, giải đáp được những băn khoăn khi dùng mật ong, hiểu được giá trị dinh dưỡng của mật ong. đáp được những băn khoăn khi dùng mật ong, hiểu được giá trị dinh dưỡng của mật ong. Câu hỏi 3 Câu hỏi 3 Tại sao có thể dùng giấm(hoặc quả chua) để khử mùi tanh của cá? Tại sao có thể dùng giấm(hoặc quả chua) để khử mùi tanh của cá? 4 Mùi tanh của cá gây ra do các hợp chất amin (có tính bazơ) có trong cá, đặc biệt là Mùi tanh của cá gây ra do các hợp chất amin (có tính bazơ) có trong cá, đặc biệt là lớp màng đen bám bên trong bụng cá. Để khử mùi tanh này, ta dùng giấm, mẻ hoặc các lớp màng đen bám bên trong bụng cá. Để khử mùi tanh này, ta dùng giấm, mẻ hoặc các quả có vị chua như khế, chanh có tính axit sẽ trung hoà amin tạo ra muối amoni. quả có vị chua như khế, chanh có tính axit sẽ trung hoà amin tạo ra muối amoni. Áp dụng: Áp dụng: Tên bài học là: “Amin” dường như là hợp chất không mấy quen thuộc với học Tên bài học là: “Amin” dường như là hợp chất không mấy quen thuộc với học sinh. Nhưng khi giáo viên đặt câu hỏi: “ sinh. Nhưng khi giáo viên đặt câu hỏi: “ Tại sao có thể dùng giấm(hoặc quả chua) để khử Tại sao có thể dùng giấm(hoặc quả chua) để khử mùi tanh của cá? Điều này có liên quan gì đến bài amin? mùi tanh của cá? Điều này có liên quan gì đến bài amin? ” thì học sinh bắt đầu có sự liên ” thì học sinh bắt đầu có sự liên hệ giữa thực tế mà học sinh đã sử dụng nhiều khi chế biến thức ăn với nội dung bài học. hệ giữa thực tế mà học sinh đã sử dụng nhiều khi chế biến thức ăn với nội dung bài học. Vì vậy, tôi đã dùng câu hỏi 3 để đặt vấn đề cho bài: Amin (tiết 13, 14- HH 12 chương Vì vậy, tôi đã dùng câu hỏi 3 để đặt vấn đề cho bài: Amin (tiết 13, 14- HH 12 chương trình chuẩn và tiết 17, 18- HH 12 chương trình nâng cao). Khi kết thúc phần: tính bazơ trình chuẩn và tiết 17, 18- HH 12 chương trình nâng cao). Khi kết thúc phần: tính bazơ của amin, giáo viên yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi 3 để giải quyết vấn đề đã đặt ra. Học của amin, giáo viên yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi 3 để giải quyết vấn đề đã đặt ra. Học sinh vừa nắm vững bài học, vừa có thêm kiến thức bổ ích trong cuộc sống. sinh vừa nắm vững bài học, vừa có thêm kiến thức bổ ích trong cuộc sống. Câu hỏi 4 Câu hỏi 4 Vì sao thêm muối quá sớm thì đậu không nhừ? Vì sao thêm muối quá sớm thì đậu không nhừ? Trong đậu nành khô nước rất ít. Do đó có thể coi nó như một dung dịch đặc, lớp vỏ là Trong đậu nành khô nước rất ít. Do đó có thể coi nó như một dung dịch đặc, lớp vỏ là một màng bán thấm. Khi nấu nước bên ngoài sẽ thấm vào trong đậu, làm đậu nở to ra, một màng bán thấm. Khi nấu nước bên ngoài sẽ thấm vào trong đậu, làm đậu nở to ra, sau một thời gian các tế bào trong đậu bị phá vỡ làm cho đậu mềm. Nếu khi nấu ta cho sau một thời gian các tế bào trong đậu bị phá vỡ làm cho đậu mềm. Nếu khi nấu ta cho muối quá sớm thì nước ở bên ngoài sẽ không đi vào trong đậu, thậm chí nước trong đậu muối quá sớm thì nước ở bên ngoài sẽ không đi vào trong đậu, thậm chí nước trong đậu sẽ thẩm thấu ra ngoài do nồng độ muối trong nước lớn hơn nhiều so với nồng độ muối sẽ thẩm thấu ra ngoài do nồng độ muối trong nước lớn hơn nhiều so với nồng độ muối trong đậu nếu cho quá nhiều. Vì vậy, khi nấu cháo đậu không nên cho đường, muối quá trong đậu nếu cho quá nhiều. Vì vậy, khi nấu cháo đậu không nên cho đường, muối quá sớm hoặc nấu thịt bò, thịt lợn không nên cho muối quá sớm, gây khó khăn cho sự thẩm sớm hoặc nấu thịt bò, thịt lợn không nên cho muối quá sớm, gây khó khăn cho sự thẩm thấu nước vào đậu, thịt và bị đông tụ cứng lại không có lợi cho tiêu hoá thức ăn. thấu nước vào đậu, thịt và bị đông tụ cứng lại không có lợi cho tiêu hoá thức ăn. Câu hỏi 5 Câu hỏi 5 Khi làm đậu phụ người ta phải thêm nước chua vào nước đậu phụ để làm gì? Khi làm đậu phụ người ta phải thêm nước chua vào nước đậu phụ để làm gì? Hạt đậu có chứa hàm lượng protein thực vật đáng kể, lượng protein này tan trong nước Hạt đậu có chứa hàm lượng protein thực vật đáng kể, lượng protein này tan trong nước thành nước đậu dưới dạng dung dịch keo. Người ta phải cho nước chua vào để làm đông thành nước đậu dưới dạng dung dịch keo. Người ta phải cho nước chua vào để làm đông tụ protein (protein ở dạng rắn), sau đó ép lại thành miếng đậu theo nhu cầu sử dụng. tụ protein (protein ở dạng rắn), sau đó ép lại thành miếng đậu theo nhu cầu sử dụng. 5 Câu hỏi 6 Câu hỏi 6 Tại sao sữa tươi để lâu trong không khí bị vón lại? Tại sao sữa tươi để lâu trong không khí bị vón lại? Là do một số chất trong sữa lên men tạo môi trường axit gây nên sự đông tụ protein, Là do một số chất trong sữa lên men tạo môi trường axit gây nên sự đông tụ protein, trường hợp này thì sữa đã bị nhiễm khuần nên không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. trường hợp này thì sữa đã bị nhiễm khuần nên không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Áp dụng: Áp dụng: Giáo viên dùng câu hỏi 4,5,6 để vào bài: Peptit và protein (tiết 16, 17 - HH 12 Giáo viên dùng câu hỏi 4,5,6 để vào bài: Peptit và protein (tiết 16, 17 - HH 12 chương trình chuẩn và tiết 21, 22- HH 12 chương trình nâng cao). Sau khi học xong phần chương trình chuẩn và tiết 21, 22- HH 12 chương trình nâng cao). Sau khi học xong phần tính chất vật lý của bài, học sinh đã có thể trả lời câu hỏi giáo viên đưa ra. Đồng thời, còn tính chất vật lý của bài, học sinh đã có thể trả lời câu hỏi giáo viên đưa ra. Đồng thời, còn giảI thích được những hiện tượng khác có liên quan đến sự đông tu protein. giảI thích được những hiện tượng khác có liên quan đến sự đông tu protein. Hai trong ba câu hỏi còn lại dung để đặt câu hỏi trong phần củng cố kiến thức hoặc bài Hai trong ba câu hỏi còn lại dung để đặt câu hỏi trong phần củng cố kiến thức hoặc bài tập về nhà. tập về nhà. Câu hỏi 7 Câu hỏi 7 Khi bị ngộ độc bởi chì trong thức ăn, người ta khuyên nên uống ngay nhiều Khi bị ngộ độc bởi chì trong thức ăn, người ta khuyên nên uống ngay nhiều sữa? sữa? Để protein trong sữa kết hợp với muối chì gây nên sự đông tụ protein bất thuận Để protein trong sữa kết hợp với muối chì gây nên sự đông tụ protein bất thuận nghịch, cơ thể khó hấp thu sẽ hạn chế tính độc của chì. nghịch, cơ thể khó hấp thu sẽ hạn chế tính độc của chì. Áp dụng: Áp dụng: Ngộ độc chì có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ con người. Việc đưa ra Ngộ độc chì có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ con người. Việc đưa ra một cách đơn giản để giải độc chì là một kinh nghiệm thực tế cần thiết cho mọi người. một cách đơn giản để giải độc chì là một kinh nghiệm thực tế cần thiết cho mọi người. Học sinh biết vận dụng bài học của mình để sơ cứu khi cần thiết là điều rất có ý nghĩa. Vì Học sinh biết vận dụng bài học của mình để sơ cứu khi cần thiết là điều rất có ý nghĩa. Vì vậy, tôi đã đưa câu hỏi 7 vào nội dung bài học: peptit và protein. vậy, tôi đã đưa câu hỏi 7 vào nội dung bài học: peptit và protein. Câu hỏi 8 Câu hỏi 8 Tại sao khi nấu thịt, cá cùng với rau, quả có vị chua thì nhanh nhừ hơn? Tại sao khi nấu thịt, cá cùng với rau, quả có vị chua thì nhanh nhừ hơn? Trong môi trường axit là các rau, quả có vị chua sẽ xúc tác cho sự thuỷ phân Trong môi trường axit là các rau, quả có vị chua sẽ xúc tác cho sự thuỷ phân protein tạo thành aminoaxit và những protein đơn giản hơn, nên thịt cá nhanh nhừ hơn. protein tạo thành aminoaxit và những protein đơn giản hơn, nên thịt cá nhanh nhừ hơn. Áp dụng: Áp dụng: Việc đặt vấn đề bằng những câu hỏi thực tiễn gần gũi với học sinh sẽ đưa học Việc đặt vấn đề bằng những câu hỏi thực tiễn gần gũi với học sinh sẽ đưa học sinh vào tình huống có vấn đề. Việc giải quyết vấn đề giúp học sinh hiểu sâu sắc bài học sinh vào tình huống có vấn đề. Việc giải quyết vấn đề giúp học sinh hiểu sâu sắc bài học hơn. Câu hỏi 8 được đặt ra khi bắt đầu phần tính chất hoá học của protein (tiết 16, 17- hơn. Câu hỏi 8 được đặt ra khi bắt đầu phần tính chất hoá học của protein (tiết 16, 17- 6 HH 12 chương trình chuẩn và tiết 21, 22- HH 12 chương trình nâng cao). Từ khái niệm HH 12 chương trình chuẩn và tiết 21, 22- HH 12 chương trình nâng cao). Từ khái niệm ptotein và tính chất hoá học của peptit (đã học), học sinh sẽ tìm cách trả lời câu hỏi trên. ptotein và tính chất hoá học của peptit (đã học), học sinh sẽ tìm cách trả lời câu hỏi trên. Từ đó, mà nâng cao kỹ năng phân tích và tư duy của học sinh. Từ đó, mà nâng cao kỹ năng phân tích và tư duy của học sinh. Câu hỏi 9 Câu hỏi 9 Phân biệt các chất liệu vải như thế nào Phân biệt các chất liệu vải như thế nào? Căn cứ vào bản chất của có chất liệu làm nên vải ta có thể nhận biết cách đơn giản sau: - Nếu vải làm bằng sợi bông: Khi đốt sợi vải cháy nhanh, ngọn lửa màu vàng, có mùi như đốt giấy và tro có màu xám đậm. - Nếu vải làm bằng sợi tơ tằm: Khi đốt sợi vải cháy chậm hơn vải sợi bông, có mùi khét như đốt tóc, sợi tơ co cục, màu nâu đen, lấy tay bóp thì tan. - Nếu vải làm bằng lông cừu( len lông cừu): Khi đốt bắt cháy không nhanh, bốc khói, có mùi khét như đốt tóc và tạo thành những bọt phồng, rồi vón cục có màu đen hơi óng ánh, giòn, bóp tan ngay. - Nếu vải làm bằng sợi visco: Khi đốt sợi vải cháy nhanh, ngọn lửa màu vàng, có mùi như đốt giấy và tro có màu xám nhưng rất ít. - Nếu vải làm bằng sợi axetat: Khi đốt sợi vải bắt cháy chậm ,thành giọt dẻo màu nâu đậm, có hoa lửa, không bốc cháy thành ngọn lửa, sau đó kết thành cục màu đen, dễ bóp nát. - Nếu vải làm bằng sợi poliamit(nilon): Khi đốt sợi vải không cháy ngọn lửa mà co vón lại và cháy thành từng giọt dẻo màu trắng, khi nguội thì biến thành cục cứng có màu nâu nhạt, bóp khó nát. Áp dụng: Áp dụng: Với câu hỏi 9, Với câu hỏi 9, tôi đặt ra cho học sinh dưới dạng yêu cầu về nhà (tiết 21- HH (tiết 21- HH 12 chương trình chuẩn và tiết 28- HH 12 chương trình nâng cao). T 12 chương trình chuẩn và tiết 28- HH 12 chương trình nâng cao). Từng nhóm học sinh tìm hiểu một số loại vải và thực hành ở nhà, giờ học sau sẽ trình bày kết quả. Thực tế là 7 học sinh rất tích cực tìm hiểu để đưa ra kết quả thực hành. Giáo viên hoàn chỉnh câu trả lời. Học sinh có thêm những kinh nghiệm bổ ích trong việc lựa chọn vải. Câu hỏi 10 Vì sao vonfram (W) thường được lựa chọn để chế tạo dây tóc bóng đèn? Phải ở nhiệt độ khoảng 3000 o C mới có thể phát sáng, vonfram (W) có nhiệt độ nóng chảy cao 3410 o C, nên có thể chịu được nhiệt độ cao đáp ứng yêu cầu làm dây tóc. Hơn nữa, W có thể dát mỏng và có điện trở phù hợp, vì nếu kim loại có điện trở nhỏ thì gây đoản mạch, nếu kim loại có điện trở lớn thì hiệu suất toả nhiệt thấp nên hiệu suất phát sáng thấp. Câu hỏi 11 Một trong những chất liệu làm nên vẻ đẹp kì ảo của tranh sơn mài đó là những mảnh màu vàng lấp lánh cực mỏng. Những mảnh màu vàng lấp lánh cực mỏng đó được làm từ nguyên liệu gì vậy? Chính là từ kim loại vàng được dát mỏng thành những lá vàng có chiều dày 1.10 -4 mm. Nếu dát mỏng 1 chỉ vàng (có khối lượng là 3,75g Au và có d = 19,32g/cm 3 ) tới chiều dày 1.10 -4 mm thì diện tích lá vàng thu được là rất lớn 194,1m 2 . Câu hỏi 12 Tại sao những đồ dùng bằng bạc lâu ngày bị xỉn màu, mất đi ánh bạc lấp lánh? Muốn làm sạch bề mặt này người ta thường làm gì? Bạc đã phản ứng với hiđrosunfua trong không khí tạo ra bạc sunfua (Ag 2 S) màu đen. Để loại bỏ lớp bạc sunfua này, người ta cho vật đó vào một chảo nhôm chứa dung dịch muối và được đun đến gần sôi sẽ xảy ra phản ứng: 2Al + 3H 2 O + Ag 2 S →Al 2 O 3 + 2Ag + H 2 S Áp dụng: Áp dụng: Trong bài tính chất của kim loại, ngoài những yêu cầu chung cần nắm được, Trong bài tính chất của kim loại, ngoài những yêu cầu chung cần nắm được, tôi đặt ra yêu cầu cho học sinh cần giải thích được một số những ứng dụng của kim loại, tôi đặt ra yêu cầu cho học sinh cần giải thích được một số những ứng dụng của kim loại, hợp kim như câu hỏi 10, 11, 12. Vì vậy, những câu hỏi này, tôi đặt ra sau khi học xong hợp kim như câu hỏi 10, 11, 12. Vì vậy, những câu hỏi này, tôi đặt ra sau khi học xong 8 tính chất có liên quan đến những nguyên tố kim loại này để củng cố kiến thức. Đồng tính chất có liên quan đến những nguyên tố kim loại này để củng cố kiến thức. Đồng thời, dùng để làm rõ ứng dụng của vàng (Au), bạc (Ag) ở bài: Sơ lược về kim loại (tiết thời, dùng để làm rõ ứng dụng của vàng (Au), bạc (Ag) ở bài: Sơ lược về kim loại (tiết 70- HH 12 chương trình nâng cao) 70- HH 12 chương trình nâng cao) Câu hỏi 13 Hãy giải thích tại sao có thể bảo vệ vỏ tàu thuỷ bằng cách gắn những tấm kẽm vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước)? Vỏ tàu biển làm bằng thép, là hợp kim của Fe và C. Khi vỏ tàu tiếp xúc với nước sông, nước biển có hoà tan CO 2 , O 2 và các muối tạo dung dịch chất điện ly làm xuất hiện vô số pin điện hoá mà Fe là cực âm, C là cực dương Cực âm: Fe Fe 2+ + 2e, Fe 2+ Fe 3+ +e dưới tác dụng của ion OH - tạo ra gỉ sắt có thành phần chủ yếu là Fe 2 O 3 .nH 2 O. Cực dương: O 2 + 2H 2 O + 4e4OH - Khi gắn vào vỏ tàu những tấm Zn, do Zn là kim loại mạnh hơn Fe nên Zn là điện cực âm bị oxi hoá thành Zn 2+ trở thành “vật hi sinh”, thép là điện cực dương, vỏ tàu đựoc bảo vệ. Sau một thời gian, người ta lại thay những tấm Zn khác. Áp dụng: Áp dụng: Đây là một ứng dụng quan trọng trong ngành công nghiệp tàu thuỷ, nên tôi đã Đây là một ứng dụng quan trọng trong ngành công nghiệp tàu thuỷ, nên tôi đã đặt câu hỏi này cho học sinh khi bắt đầu phần bảo vệ kim loại(tiết 37- HH 12 chương đặt câu hỏi này cho học sinh khi bắt đầu phần bảo vệ kim loại(tiết 37- HH 12 chương trình chuẩn và tiết 40- HH 12 chương trình nâng cao). Học sinh dựa vào kiến thức về ăn trình chuẩn và tiết 40- HH 12 chương trình nâng cao). Học sinh dựa vào kiến thức về ăn mòn điện hoá để giải thích. Từ đó, học sinh tự nêu lên phương pháp bảo vệ kim loại. mòn điện hoá để giải thích. Từ đó, học sinh tự nêu lên phương pháp bảo vệ kim loại. Bằng cách này, có thể nâng cao khả năng vận dụng kiến thức lý thuyết để giải quyết các Bằng cách này, có thể nâng cao khả năng vận dụng kiến thức lý thuyết để giải quyết các bài toán thực tế của học sinh. bài toán thực tế của học sinh. Câu hỏi 14 Vì sao uống xođa NaHCO 3 lại có tác dụng giải khát? Dạ dày có môi trường axit, khi uống xođa NaHCO 3 sẽ xảy ra phản ứng HCO 3 - + H +  CO 2 + H 2 O 9 Khí CO 2 sinh ra hấp thụ nhiệt của cơ thể và thải ra ngoài qua đường hô hấp, làm giảm nhiệt độ cơ thể, nên có tác dụng giải khát. Câu hỏi 15 Một trong những ứng dụng của cao su là dùng để làm đệm, bằng cách nào để tạo độ xốp cho cao su? Trong công nghệ tạo xốp cho cao su, người ta thường dùng phối hợp natri hiđrocacbonat với axit stearic. Axit stearic ngoài tác dụng chính là phản ứng với natri hiđrocacbonat giải phóng khí cacbon đioxit, còn có tác dụng hoá dẻo và tăng trợ lưu hoá hỗn hợp cao su. Câu hỏi 16 Sau khi đi bơi, tóc thường khô do nước trong bể bơi rất có hại cho tóc. Nếu dùng nước xôđa để gội đầu thì tóc sẽ trở lại mượt mà và mềm mại. Hãy giải thích việc làm đó. Clo được dùng làm chất chống tạo rong rêu trong vệ sinh bể bơi theo phản ứng sau: Ca(OCl) 2 + 2H 2 O → 2HClO + Ca(OH) 2 Canxi hipoclorit phản ứng với nước tạo axit hipoclorơ là một tác nhân hoạt động. Ở pH bằng 7,0 có 27,5% axit ion hoá thành ion hipoclorit không hoạt động. Phần axit hipoclorơ còn lại (72,5%) chuyển thành clo dùng làm sạch hồ bơi. Một lượng nhỏ Ca(OH) 2 là nguyên nhân chủ yếu làm khô tóc. Khi gội bằng NaHCO 3 sẽ xảy ra phản ứng sau, loại bỏ Ca(OH) 2 khỏi tóc, tóc mềm mượt trở lại: 10 [...]... + 2H2O Áp dụng: câu hỏi 30 được đặt ra khi bắt đầu phần đồng (Cu) trong bài: Sơ lược về một số kim loại khác C KIỂM NGHIỆM 1 Nhận xét định tính 1.1 Đối với học sinh 17 -Học sinh vận dụng tốt hơn kiến thức hoá học khi giải quyết các vấn đề thực tiễn có liên quan đến hoá học -Học sinh thấy hứng thú hơn khi học môn hoá học -Học sinh thấy rõ hơn ý nghĩa, vai trò của việc học môn hoá học - Kích thích sự... hành thực nghiệm đề tài, chúng tôi có một số đề nghị sau: - Cần đưa các bài tập thực tiễn vào các sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo với số lượng nhiều hơn và có nội dung phong phú - Cần đưa thêm hình ảnh minh họa các ứng dụng hoá học, mô hình phân tử, các quá trình sản xuất hoá học vào bài giảng, bài tập nhằm tăng thêm hứng thú học tập cho học sinh Cần tăng cường số lượng và chất lượng các bài. .. nhiều hơn loại bài tập thực tiễn vào dạy học hoá học 2 Nhận xét định lượng Từ kết quả xử lí số liệu thực nghiệm tôi thấy: - Điểm trung bình cộng của các lớp thực nghiệm luôn cao hơn các lớp đối chứng - Mức độ phân tán kiến thức quanh điểm trung bình cộng của các lớp thực nghiệm là nhỏ hơn ⇒ Các kết quả trên đã khẳng định việc sử dụng hệ thống câu hỏi thực tiễn môn hoá học ở bậc THPT vào dạy học là cần... kim loại kiềm thổ để rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức đã học, để giải thích những ứng dụng thực tế Câu hỏi 26 Nồi nhôm chỉ nên dùng để nấu cơm, nấu nước; không nên dùng để nấu canh chua, không nên để canh chua quá lâu trong nồi nhôm Em hãy giải thích vì sao? Canh chua có môi trường axit sẽ hoà tan Al vào làm thức ăn bị nhiễm bẩn Al 3+,không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Áp dụng: Câu hỏi 26 được... thanh truyền hình, internet…có liên quan đến ứng dụng hoá học trong sản xuất và đời sống xã hội Những kết quả tích cực đó đã góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của việc dạy – học môn hoá học THPT 1.2 Đối với giáo viên - Các giáo viên dạy môn hoá học rất hứng thú với mảng bài tập này nhưng cũng cho rằng việc tìm kiếm nguồn tư liệu để xây dựng và giải loại bài tập loại này mất khá nhiều thời gian và công... Để học sinh chuẩn bị tốt bài học này, sau khi học xong bài: kim loại kiềm thổ, tôi đặt câu hỏi 20, 21, 22, 23 cho 4 nhóm học sinh tìm hiểu trước Trong bài học : Hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ (tiết 44- HH 12 chương trình chuẩn và tiết 48- HH 12 chương trình nâng cao), thông qua phần trình bày của học sinh, giáo viên đặt vấn đề khi bắt đầu dạy về hợp chất có liên quan Bằng cách như vậy, học. .. nên tính kiềm lại mạnh hơn Áp dụng: Tính chất của một số hợp chất kim loại kiềm hầu như không mới, điều này dễ gây sự nhàm chán cho học sinh Việc đặt những câu hỏi gắn liền với thực tế gần gũi của học sinh giúp bài học trở nên thú vị hơn, gây được sự tập trung chú ý của học sinh Vì vậy, tôi đã chọn một trong các câu hỏi 14, 15, 16 để đặt vấn đề cho phần tính chất hoá học của NaHCO3 Hai trong 3 câu... trình học Nhưng để giúp học sinh có thêm hiều biết về ứng dụng trong đời sống hằng ngày của các nguyên tố kim loại kiềm Tôi đặt câu hỏi 18,19 để học sinh tìm hiểu và sau đó sẽ giải thích trong giờ luyện tập Câu hỏi 20 Trộn đều một phần vôi với bốn phần cát và lượng nước vừa đủ ta thu được một khối nhão gọi là vữa vôi dùng để kết dính các viên gạch, đá với nhau trong các công trình xây dựng Sau một thời... lò ở hướng thoáng gió để thổi CO2 khỏi lò và đồng thời kích thước của nguyên liệu vừa phải, không quá to sẽ khó chín, không quá nhỏ dễ gây tắc lò Áp dụng: Việt Nam là quốc gia có nhiều những dãy núi đá vôi là hợp chất của kim loại kiềm thổ Vì vậy, nội dung bài học : Hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ giúp học sinh giải thích được nhiều hiện tượng tự nhiên thú vị, cũng như những ứng dụng phổ biến... thể dùng một số các phương pháp đơn giản để loại bỏ sắt như sau: Dùng giàn phun mưa hoặc bể tràn để cho nước mới hút từ giếng khoan lên được tiếp xúc nhiều với không khí rồi lắng, lọc hoặc sục clo vào bể nước mới hút từ giếng khoan lên với liều lượng thích hợp Áp dụng: đây là hiện tượng khá phổ biến trong nguồn nước ăn ở vùng nông thôn Việt Nam, giáo viên đưa vào bài hợp chất của sắt để liên hệ thực tế, . thức hoá học để giải quyết một tình huống cụ thể trong thực tiễn thì lại rất lúng 2 túng. Chính vì những lí do trên tôi đã chọn đề tài: Vận dụng bài học Hoá học 12 để giải thích một số hiện tượng. NGHIỆM ĐỀ TÀI: "VẬN DỤNG BÀI HỌC HOÁ HỌC 12 ĐỂ GIẢI THÍCH MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG THỰC TIỄN" 1 A . LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Mục tiêu giáo dục môn hoá học trường THPT cần cung cấp cho học sinh hệ thống. của kim loại kiềm thổ để rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức đã học, để giải thích những ứng dụng thực tế. kỹ năng vận dụng kiến thức đã học, để giải thích những ứng dụng thực tế. Câu hỏi 26.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan