0

Rèn luyện kỷ năng giải bài tập hoá học phần “dung dịch” Cho HS lớp 8

25 1,804 3
  • Rèn luyện kỷ năng giải bài tập hoá học phần  “dung dịch” Cho HS lớp 8

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 22:27

Rốn luyn k nng gii bi tp hoỏ hc phn dung dch Cho HS lp 8 i. 1 Phòng giáo dục - đào tạo thiệu hoá Trờng THCS Thiệu Khánh Rèn luyện kỹ năng giải bài tập hoá học Phần Dung Dịch Cho HS Khối 8 Họ và tên: Lê Thị Thu Chức vụ : Giáo viên Đơn vị : Trờng THCS Thiệu Khánh SKKN thuộc môn : Hoá Học Năm học 2010-2011 Rốn luyn k nng gii bi tp hoỏ hc phn dung dch Cho HS lp 8 A.đặt vấn đề i. lời mở đầu Hoá học có vai trò to lớn trong sản xuất, đời sống, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nớc. Hoá học cũng có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo của nhà trờng phổ thông. Việc xác định mục tiêu đào tạo của môn hoá học trong nhà trờng THCS có vai trò quyết định đối với chất lợng dạy học môn học. Muốn xác định đúng mục tiêu môn hoá học, cần xuất phát từ đờng lối xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, mục tiêu của nền giáo dục Việt Nam, mục tiêu của trờng phổ thông trong giai đoạn mới, những đặc trng của khoa học hoá học. Với học sinh trung học cơ sở, hoá học là một trong những môn học tơng đối khó và trừu tợng. Nhất là với học sinh lớp 8 bớc đầu đợc tiếp xúc với bộ môn này mà phơng pháp dạy chủ yếu là thực nghiệm. Nếu ngời thầy có một phơng pháp dạy tốt kết hợp với thiết bị dạy học đầy đủ thì nó lại trở thành một môn học sinh động. Nhng thực tế điều kiện cơ sở vật chất ở nhiều trờng không đảm bảo cho việc học thực nghiệm. Chính vì vậy mà các em cha thật sự hứng thú học tập môn học này . Kỹ năng làm bài hoá học còn nhiều hạn chế. Để giúp các em nắm vững kiến thức đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập hoá học thì ngời giáo viên cần phải có một phơng pháp giảng dạy phù hợp với đối tợng học sinh, với tình hình thực tế của trờng và của địa phơng đẻ rồi thông qua những tiết học những thí nghiệm chứng minh , những bài thực hành có thể rèn luyện cho học sinh hàng loạt những kĩ năng : kĩ năng thao tác thí nghiệm , kĩ năng t duy , kĩ năng so sánh , tính trung thực , sáng tạo Đặc biệt là kĩ năng giải bài tập Hoá học . Đối với bài tập hoá học ở THCS nói chung và bài tập hoá học 8 nói riêng tôi cảm thấy bài tập phần dung dịch rất đa dạng, phong phú . Nếu các nhiều em không biết phân loại cũng nh không xác định đợc hớng giải cụ thể cho từng loại bài,thì sẽ sinh ra tâm lý ngại học và sợ môn học này. Xuất phát từ các yêu cầu trên, là một giáo viên dạy môn hoá nhiều năm ở trờng THCS. Tôi nghĩ rằng để tạo cho học sinh có niềm hứng thú, say mê môn 2 Rốn luyn k nng gii bi tp hoỏ hc phn dung dch Cho HS lp 8 Hoá học hơn , ngoài việc sử dụng các phơng tiện dạy học hiện đại , các thí nghiệm thực hành , thí nghiệm chứng minh , thì việc làm cho các em hiểu bài và giải thành thạo một số dạng toán hoá học là việc làm rất quan trọng quyết định đến chất lợng dạy và học bộ môn. Chính vì vậy mà tôi chọn đề tài này để trao đổi cùng bạn bè đồng nghiệp. II. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu. 1.Những việc đã làm. Những năm trớc đây khi dạy bài tập phần dung dịch tôi đã cho HS nắm vững : - Định nghĩa ,công thức tính các loại nồng độ - Mối liên hệ giữa độ tan với nồng độ phần trăm , nồng độ mol -Hớng dẫn HS làm các loại bài tập trong SGK ,SBT theo từng đơn vị kiến thức đã học.Nghĩa là học lí thuyết đến đâu giải bài tập đến đó , cha phân loại đợc bài tập , cha tổng hợp đợc các dạng bài tập theo nội dung bổ dọc kiến thức . - Các bài tập đa ra áp dụng cho mọi đối tợng HS khá giỏi (nghĩa là cha có sự phân loại các đối tợng HS) 2.Hiệu quả -Với cách làm trên tôi nhận thấy phần lớn các em HS cũng đã biết giải toán phần dung dịch -Nhiều em có hứng thú với việc học tập bộ môn -Học bài nào các em biết vận dụng ngay kiến thức bài đó để giải bài tập. Tuy nhiên với cách làm trên bản thân tôi thấy rất nhiều hạn chế - HS chỉ biết giải những bài tập tơng tự nh bài mẫu GV đã hớng dẫn mà thiếu sự sáng tạo Bài tập đa ra không có tính hệ thống , thiếu sự khái quát làm cho HS khó nhớ và khó vận dụng Các bài tập theo nội dung từng bài học cha phát huy đợc kĩ năng t duy phân tích , tổng hợp , kĩ năng sáng tạo của HS khá giỏi Nhiều HS vẫn còn lúng túng khi giải bài tập mà nội dung hoặc cách hỏi khác đôi chút so với những bài đã đợc làm . 3 Rốn luyn k nng gii bi tp hoỏ hc phn dung dch Cho HS lp 8 -Số lợng HS giải nhanh thành thạo chính xác vẫn còn ít . 3. Kết quả cách làm : Với cách làn trên năm học 2009-2010 ở trờng THCS Thiệu Khánh tôi đã tổng hợp kết quả các lớp mình phụ trách nh sau Lớp Sĩ số Chất lợng khảo sát năm học 2009-2010 Giỏi Khá TB Yếu, kém SL % SL % SL % SL % 8A 33 4 12,12 10 30,30 10 30,30 6 18,18 8B 30 2 6,66 5 16,66 15 50 8 26,66 8C 26 2 7,69 3 11,53 10 38,46 9 34,61 8D 27 7 25,9 7 25,9 8 29,6 5 18,51 Từ những thực trạng về những tồn tại trên ,bản thân tôi mạnh dạn cải tiến về nội dung , phơng pháp giúp các em giải một số dạng toán phần dung dịch đạt kết quả cao. B. Giải quyết vấn đề I. Giải pháp thực hiện. 1, Tìm hiểu phân loại đối tợng học sinh 2, Phân loại các bài tập phần dung dịch 3, Hớng dẫn học sinh giải các bài tập cụ thể II. Biện pháp thực hiện 1. Phân loại đối t ợng học sinh . a) Biết làm: Theo cách giải tơng tự với giải bài tập mẫu, nhờ biết quy trình giải một loại bài tập cơ bản nào đó, nhng cha nhanh (số đông học sinh gọi là biết giải bài tập hoá học mới ở trình độ này). b) Thành thạo: Giải nhanh, ngắn gọn, chính xác (giải một cách hay nhiều cách) những bài tập có cách giải tơng tự bài tập mẫu hoặc có biến đổi chút ít số học sinh ở trình độ này rất ít. 4 Rốn luyn k nng gii bi tp hoỏ hc phn dung dch Cho HS lp 8 c) Mềm dẻo, linh hoạt và sáng tạo: Không những giải đúng, nhanh bằng nhiều cách những bài tập tơng tự bài tập mẫu hoặc có biến đổi chút ít (hoặc mới lạ) mà còn đa ra những cách giải ngắn gọn, độc đáo. 2. Phân loại các bài tập Hóa học phần dung dịch Trong quá trình giảng dạy tôi phân loại bài tập này thành một số dạng bài tập nh sau Loại 1: Tìm nồng độ phần trăm của dung dịch Loại 2: Tìm nồng độ mol/l của dung dịch. Loại 3: Tìm khối lợng của chất tan (hay của dung môi) khi biết nồng độ phần trăm và khối lợng dung dịch Loại 4: Tìm số mol chất tan khi biết thể tích dung dịch và nồng độ mol/l. Loại 5: Pha trộn hai hay nhiều dung dịch vào với nhau. Tìm nồng độ của dung dịch mới thu đợc. 3. H ớng dẫn học sinh giải các bài tập cụ thể . Trớc hết cho HS nắm vững kiến thức cơ bản 3.1. Các kiến thức cơ bản phần dung dịch học sinh cần nắm vững. a) Nồng độ dung dịch là một lợng chất tan (ct) có trong 1 lợng xác định dung dịch. b) Các loại nồng độ. * Nồng độ phần trăm (C%): của 1 dung dịch là số gam chất tan có trong 100g dung dịch. dd ct m %100.m %C = (1) Công thức suy diễn: %100 m%.C m dd ct = %C %100.m m ct dd = hoặc m dd = m dm + m ct ; m dd =D.V %100 %Cm. n dd ct = 5 m ct (g): Khối lợng chất tan m dd (g): Khối lợng dung dịch Rốn luyn k nng gii bi tp hoỏ hc phn dung dch Cho HS lp 8 * Nồng độ mol/l (C M ) là số mol chất tan trong 1 lít dung dịch. )l(V )mol(n C dd M = (3) n = C M . V dd V dd = M C n c) Khối lợng riêng của dung dịch. V m D = (4) Mối liên hệ giữa nồng độ % và nồng độ mol/l M d10%.C C M = (5) Mối liên hệ giữa nồng độ % và độ tan S C% = (S :S+100) . 100% 3.2. Phơng pháp rèn luyện kỹ năng giải bài tập hoá học (Phần dung dịch). Nguyên tắc chung: - Khi đa bài tập cho học sinh cần cho HS phân tích xem bài này thuộc dạng nào .Sau đó GV đa phơng pháp giải chung cho từng dạng . Học sinh có thể vận dụng cách giải chung để giải từng bài cụ thể thuộc dạng đó. - Luyện tập theo bài mẫu. + Giải bài tập theo sơ đồ định hớng hành động. + Giải các bài tập tơng tự. - Luyện tập không theo mẫu. + Giải các bài tập từ dễ đến khó. - Luyện tập thờng xuyên: Luyện tập thông qua các bài giảng, giờ luyện tập. - Các hình thức khác: Bằng lời, bằng phiếu, trắc nghiệm. 3.3. Phơng pháp để giải các bài toán về nông độ dung dịch. 6 n: Số mol chất tan V dd : Thể tích dung dịch (l) m: Khối lợng dung dịch (g) V: Thể tích dung dịch (ml) D: Khối lợng riêng của dung dịch Rốn luyn k nng gii bi tp hoỏ hc phn dung dch Cho HS lp 8 a) Phơng pháp chung. Để giải các bài toán về nồng độ dung dịch là dựa vào định nghĩa. Nếu thuộc các công thức các em học sinh có thể làm toán nhanh hơn. Song điều quan trọng là các em phải hiểu bản chất của các công thức này để nếu quên các em sẽ lại tìm đợc nó - cơ sở để thực hiện việc này là định nghĩa. b) Phơng pháp giải cụ thể các dạng bài tập về dung dịch. Những bài tập về dung dịch đều liên quan đến việc tìm các đại lợng trong các công thức (1), (2), (3), (4) sau đây là một số loại quan trọng: Loại 1: Tìm nồng độ phần trăm của dung dịch. Ph ơng pháp: * Xác định chất tan trong dung dịch. * Tìm khối lợng chất tan và khối lợng dung dịch. * Tìm nồng độ phần trăm theo định nghĩa hoặc áp dụng công thức. dd ct m %100.m %C = Loại bài tập tìm nồng độ phần trăm có thể chia ra 3 loại sau: a.1) Pha dung dịch không tạo ra chất mới. Ví dụ: Tìm nồng độ phần trăm của dung dịch điều chế đợc khi hoà tan 50g muối ăn vào 750g nớc. Hớng dẫn học sinh tìm lời giải: - Chất tan là gì? - Bài toán cho ta biết gì? (m muối = 50g; m dm = 750g) - Để tìm C% ta phải biết đợc gì? (m dd ; m ct ) - Nêu cách giải. Bài giải: Khối lợng dung dịch: 750 + 50 = 800(g) Nồng độ phần trăm của dung dịch: (%)25,6 800 100.50 = 7 Rốn luyn k nng gii bi tp hoỏ hc phn dung dch Cho HS lp 8 b.1) Pha dung dịch có tạo ra chất mới. Ví dụ: Hoà tan 155g Nát ri ô xít vào 145g nớc để tạo dung dịch có tính kiềm. Tính nồng độ % dung dịch thu đợc. Hớng dẫn học sinh tìm lời giải: - Chất bị hoà tan: Na 2 O -Chất tan trong dung dịch: NaOH -> dung dịch thu đợc là dung dịch: NaOH - Xác định khối lợng chất tan - Xác định khối lợng dung dịch Bài giải: Phơng trình Hoá học xảy ra: Na 2 O + H 2 O 2 NaOH 62g 80g 155g x g Khối lợng NaOH trong dung dịch: g200 62 80.155 x == Khối lợng dung dịch là: 155 + 145 = 300g Nồng độ % của dung dịch NaOH là: (%)66,66 300 100.200 = c.1) Dạng toán tính nồng độ dung dịch tạo ra bằng cách hoà tan các hiđrát vào nớc. Đặc điểm: Khối lợng chất tan trong dung dịch là khối lợng của muối khan có trong hiđrát. M dd = OH 2 m + m hiđrát Ví dụ: Xác định nồng độ phần trăm của dung dịch thu đợc khi hoà tan 25g đồng sun phát ngậm nớc (CuSO 4 .5H 2 O) vào 175ml nớc (đồng sun phát ngậm n- ớc hay penta hiđrát đồng sun phát). Hớng dẫn học sinh tìm lời giải: - Xác định chất tan: CuSO 4 8 Rốn luyn k nng gii bi tp hoỏ hc phn dung dch Cho HS lp 8 - Tìm khối lợng chất tan: CuSO 4 - Tìm khối lợng dung dịch - áp dụng công thức tính C% = ? Bài giải: M CuSO4.5H2O = 250g; M CuSO4 = 160g Trong 250g CuSO 4 .5H 2 O có 160g CuSO 4 Vậy 25g CuSO 4 .5H 2 O có 16g CuSO 4 Khối lợng của 175ml nớc: 175 . 1 = 175(g) Khối lợng của dung dịch là: 175 + 25 = 200 (g) Nồng độ % của dung dịch thu đợc là: (%)8 200 100.16 = Loại 2: Tìm nồng độ mol/l của dung dịch. Ph ơng pháp: * Xác định chất tan trong dung dịch. * Tìm số mol của chất tan và thể tích dung dịch. * Tính nồng độ mol/l dựa vào định nghĩa hay áp dụng công thức: V n C M = Loại bài tập tính nồng độ mol/l cũng tơng tự nh loại bài tập tính nồng độ % cũng chia thành 3 loại nh sau: a.2) Pha dung dịch không tạo ra chất mới. Ví dụ: Hoà tan 60g NaOH vào nớc thành 500ml dung dịch. Tìm nồng độ mol/l của dung dịch. Hớng dẫn học sinh giải: - Xác định chất tan: NaOH - Xác định số mol chất tan: n NaOH = ? - Xác định V dd (Sự hoà tan này coi nh không làm V thay đổi nên V dd = OH 2 V ) Bài giải: 9 Rốn luyn k nng gii bi tp hoỏ hc phn dung dch Cho HS lp 8 n NaOH = )mol(5,1 40 69 = V = 500ml = 0,5l Nồng độ mol/l của dung dịch là: M3 5,0 5,1 V n C M === hay trong 0,5l dung dịch có 1,5mol NaOH trong 1l dung dịch có x mol NaOH M3 5,0 5,1.1 x == Nồng độ dung dịch là: 3M b.2) Pha dung dịch có tạo ra chất mới. Ví dụ: Cho 15,5g Na 2 O hoà tan vào nớc thành 0,5 lít dung dịch. Tính nồng độ mol/l của dung dịch thu đợc Hớng dẫn học sinh phân tích đề: - Chất bị hoà tan: Na 2 O - Chất tan trong dung dịch: NaOH - Tìm số mol chất tan NaOH - Tìm thể tích dung dịch Bài giải: Phơng trình phản ứng hoà tan: Na 2 O + H 2 O 2 NaOH 62g 2mol 15,5g x(mol) Số mol NaOH trong dung dịch: )mol(5,0 62 2.5,15 x == Nồng độ mol/l của dung dịch là: C M = M1 5,0 5,0 = c.2) Tính nồng độ mol/l tạo ra bằng cách hoà tan các hiđrát vào nớc. 10 [...]... dung dch Cho HS lp 8 3 Khả năng vận dụng: HS đã có khả năng vận dụng những tri thức thu nhận đợc vào thực tế Cụ thể: đã giải đợc một số bài tập tơng tự với bài tập mẫu, nhờ biết các bớc giải 1 loại bài tập cơ bản về dung dịch (số này rất đông gọi là đã biết giải bài tập dung dịch) Nhiều học sinh thì đã có thể giải nhanh, ngắn gọn, chính xác (một cách hay nhiều cách) những bài tập tơng tự bài tập mẫu... hiện nh trên là phân loại phần bài tập phần dung dịch ở dạng cơ bản thì trong quá trình thực hiện tôi đã thu đợc nhng kết quả chung : 1.ý thức :Đa số các em học sinh có ý thức cao trong học tập 2.Khả năng tiếp thu : phần lớn học sinh đã nắm đợc các kiến thức cơ bản, trọng tâm về phần Toán dung dịch Từ đó ở mỗi bài toán học sinh đều biết phân tích đề bài sát với bản chất hoá học 19 Rốn luyn k nng gii... cách phân loại bài tập theo dạng đã nâng cao đợc chất lợng đại trà môn Hoá đối với HS khối 8 trờng THCS Thiệu Khánh nh sau: - Với việc vận dụng các giải pháp nh trên với học kì I năm học (20102011) ở khối 8 trờng THCS Thiệu Khánh thu đợc kết quả rất khả quan Số lợng học sinh khá giỏi đợc nâng lên đáng kể Chất lợng năm học 2010-2011 Giỏi Khá TB Yếu, kém Lớp Sĩ số SL % SL % SL % SL % 8A 32 7 21,9 11... *Tính C% các chất còn lại trong dd Bài giải: m BsCl = 2 200.5,2 = 10,4(g) 100 Phơng trình HH BaCl2 + Na2SO4 BaSO4 + 2 NaCl 208g 233g 117g 10,4g x(g) y(g) Khối lợng BaSO4 tạo thành là: x= 10,4.233 = 11,65(g) 2 08 Khối lợng NaCl thu đợc là: x= 10,4.117 = 5 ,85 (g) 204 Khối lợng dung dịch thu đợc: 200 + 300 - 11,65 = 488 ,35(g) Nồng độ % của NaCl thu đợc: 5 ,85 .100 1,2% 488 ,35 c kết luận Với những phơng pháp... 0,1M Hớng dẫn học sinh giải: * Bài toán cho biết: Vdd = 200ml = 0,2l; CM = 0,1M * Tính mNaCl = ? (m: Khối lợng chất tan) Bài giải: 13 Rốn luyn k nng gii bi tp hoỏ hc phn dung dch Cho HS lp 8 Nồng độ 0,1M nghĩa là trong 1l (1000ml) dung dịch có 0,1mol NaCl Vậy 0,2l (200ml) dung dịch có x mol NaCl Số mol NaCl trong dung dịch: x= 0,2.0,1 = 0,02( mol ) 1 Khối lợng NaCl là: M = n M = 0,02 x 58, 5 = 1,17(g)... 40,6 1 3,1 8B 29 3 10,3 9 28 15 51,7 2 6,9 8C 29 3 10,3 8 27,5 16 55 2 6,9 8D 27 7 25,9 12 44 8 29,6 0 0 Mặc dù kết quả đạt đợc cao hơn so với những năm trớc đây nhng vẫn còn rất khiêm tốn Bản thân tôi, rất mong đợc sự trao đổi góp ý chân thành của các bạn đồng nghiệp để tôi đợc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Tôi xin chân thành cảm ơn! Ngày 01/04/ 2011 Ký tên Lê thị Thu Kớnh cho quý thy... 1 C áp dụng vào Ví dụ 1 *Hớng dẫn giải *Xác định nồng độ % dd1, khối lợng dd1 16 Rốn luyn k nng gii bi tp hoỏ hc phn dung dch Cho HS lp 8 *xác định nồng độ % dd2, khối lợng dd2 *Sử dụng sơ đồ đờng chéo: Bài giải Ta có sơ đồ đờng chéo dd1 20% C - 15 m dd1 C 15 50 = = m dd 2 20 C 30 mdd1 = 50 C = 18, 125% C dd2 15% mdd2 = 30 20 - C Vậy dung dịch mới có nồng độ 18, 125% Ngoài sử dụng phơng pháp này... nng gii bi tp hoỏ hc phn dung dch Cho HS lp 8 Tổng số mol H2SO4 trong dung dịch mới: 04,5 + 0,4 = 0 ,85 (mol) Thể tích của dung dịch mới là: 0,3 + 0,2 = 0,5(l) Nồng độ mol/l của dung dịch mới là: 0 ,85 = 1,7M 0,5 * Hoặc có thể giải theo phơng pháp sơ đồ đờng chéo: *Xác định nồng độ mol dd1, thể tích dd1 *Xác định nồng độ mol dd2, thể tích dd2 *Sử dụng sơ đồ đờng chéo: Bài giải: Ta có sơ đồ đờng chéo dd1... pha trộn có xảy ra phản ứng hoá học Phơng pháp giải toán, cơ bản dựa vào phơng trình phản ứng Ví dụ: 200ml dung dịch BaCl2 52% tác dụng hết với 300ml dung dịch Na2SO4 a) Tính khối lợng của chất kết tủa tạo thành b) Tính nồng độ % của các chất còn lại trong dung dịch thu đợc sau khi đã loại bỏ kết tủa 18 Rốn luyn k nng gii bi tp hoỏ hc phn dung dch Cho HS lp 8 *Hớng dẫn giải *Xác định chất bị hoà tan... gồm dung môi nớc và các chất tan (chú ý phải trừ lợng khí thoát ra hay kết tủa xuất hiện trong phản ứng) mdd (mới) = mdd (tham gia) - mkhí (hay m kết tủa) mct (dd mới) = tổng mct (tham gia) 14 Rốn luyn k nng gii bi tp hoỏ hc phn dung dch Cho HS lp 8 Phơng pháp: Nguyên tắc giải bài tập loại này là dựa vào định luật bảo toàn khối lợng áp dụng cho lợng chất tan và lợng dung dịch - Tìm khối lợng chất tan . pháp rèn luyện kỹ năng giải bài tập hoá học (Phần dung dịch). Nguyên tắc chung: - Khi đa bài tập cho học sinh cần cho HS phân tích xem bài này thuộc dạng nào .Sau đó GV đa phơng pháp giải chung. hoỏ hc phn dung dch Cho HS lp 8 i. 1 Phòng giáo dục - đào tạo thiệu hoá Trờng THCS Thiệu Khánh Rèn luyện kỹ năng giải bài tập hoá học Phần Dung Dịch Cho HS Khối 8 Họ và tên: Lê Thị. kĩ năng : kĩ năng thao tác thí nghiệm , kĩ năng t duy , kĩ năng so sánh , tính trung thực , sáng tạo Đặc biệt là kĩ năng giải bài tập Hoá học . Đối với bài tập hoá học ở THCS nói chung và bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn luyện kỷ năng giải bài tập hoá học phần “dung dịch” Cho HS lớp 8, Rèn luyện kỷ năng giải bài tập hoá học phần “dung dịch” Cho HS lớp 8, Rèn luyện kỷ năng giải bài tập hoá học phần “dung dịch” Cho HS lớp 8, B. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò

Từ khóa liên quan