SKKN RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC 9

13 1.5K 4
SKKN RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. giải bài tập hoá học của học sinh góp phần làm cho học sinh tiếp thu được phương pháp hay, có hứng thú trong việc giải bài tập từ đó khắc sâu cho học sinh cách giải quyết bài tập tăng khả năng. làm cho học sinh có những kĩ năng giải bài tập hoá học, phương pháp phù hợp suy luận một cách logic, có hướng đi cụ thể tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh giải bài tập khó cũng như bài tập dễ. vào phương pháp giải bài tập hoá học một cách tích cực. Đề tài có một vị trí quan trọng trong việc giải bài tập của học sinh,vì trước đây học sinh giải bài tập đặt bút vào là giải chứ chưa có

Ngày đăng: 28/03/2015, 10:15

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • * Tính chất hoá học glucozơ

  • * Tính chất hoa học Saccarozơ

  • * Tính chất hoáhọc tinh bột xenlulozơ

  • Potein + Nước axit t0 Hỗn hợp amino axit

  • -Khi đun nóng mạnh và không có nước, protein bị phân hủy tạo ra những chất bay hơi và có mùi khét

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan