SKKN bước đầu hình thành cho học sinh THCS những kĩ năng giải bài tập hóa học

14 1.6K 7
SKKN bước đầu hình thành cho học sinh THCS những kĩ năng giải bài tập hóa học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Học hoá học không những học sinh học lý thuyết mà còn đòi hỏi học sinh vận dụng lý thuyết được học vào giải quyết các bài tập lý thuyết, thực tiễn và thực hành thí nghiệm. Hiện nay việc giải các dạng bài tập hoá học của học sinh ở trường THCS gặp nhiều khó bài tập này, một số học sinh chỉ biết làm bài tập một cách máy móc mà không hiểu được bản chất. Chính vì lý do trên tôi chọn đề tài “ Bước đầu hình thành cho học sinh THCS những kỹ năng giải bài tập hóa học ” làm SKKN của mình để góp phần nhỏ nhằm khắc phục tình trạng trên của học sinh trong nhà trường Sáng kiến kinh nghiệm_ Năm học 2011- 2012 ĐỀ TÀI: BƯỚC ĐẦU HÌNH THÀNH CHO HỌC SINH THCS NHỮNG KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC A. ĐẶT VẤN ĐỀ. I. Lí luận chung oá học là bộ môn khoa học tự nhiên mà học sinh được tiếp cận muộn nhất, nhưng nó lại có vai trò quan trọng trong nhà trường phổ thông. Môn hoá học cung cấp cho học sinh một hệ thống kiến thức phổ thông, cơ bản và thiết thực đầu tiên về hoá học, rèn cho học sinh óc tư duy sáng tạo và khả năng trực quan nhanh nhạy. Cải tiến nội dung và phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng của quá trình day học. Vì vậy giáo viên bộ môn hoá học cần hình thành ở các em một kỹ năng cơ bản, thói quen học tập và làm việc khoa học làm nền tảng để các em phát triển khả năng nhận thức và năng lực hành động. Hình thành cho các em những phẩm chất cần thiết như cẩn thận, kiên trì, trung thực, tỉ mỉ, chính xác, yêu thích khoa học. H Học hoá học không những học sinh học lý thuyết mà còn đòi hỏi học sinh vận dụng lý thuyết được học vào giải quyết các bài tập lý thuyết, thực tiễn và thực hành thí nghiệm. Hiện nay việc giải các dạng bài tập hoá học của học sinh ở trường THCS gặp nhiều khó bài tập này, một số học sinh chỉ biết làm bài tập một cách máy móc mà không hiểu được bản chất. Chính vì lý do trên tôi chọn đề tài “ Bước đầu hình thành cho học sinh THCS những kỹ năng giải bài tập hóa học ” làm SKKN của mình để góp phần nhỏ nhằm khắc phục tình trạng trên của học sinh trong nhà trường. II. Lý do chọn đề tài: 1. Hiện trạng: Trong những năm học vừa qua, tôi được nhà trường phân công giảng dạy bộ môn hoá học ở hai khối lớp 8 và 9. Qua thời gian giảng dạy tôi nhận thấy đa số học sinh không tự giải quyết được các bài tập tính toán trong SGK, mặc dù trong giảng dạy tôi đã chú ý Thực hiện : Nguyễn Thị Minh Tâm - Trường THCS Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi 1 Sáng kiến kinh nghiệm_ Năm học 2011- 2012 đến việc hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho từng phần kiến thức có liên quan đến các dạng bài tập. Thậm chí, có những bài tập đã hướng dẫn chi tiết, nhưng khi gặp lại học sinh vẫn còn bỡ ngỡ, không làm được. Trong thời gian công tác tại trường tôi đã đi sâu tìm hiểu nguyên nhân để tìm biện pháp khắc phục. Tôi nhận thấy có một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên: - Trường THCS Bình Châu trên địa phận là một xã vùng ven biển, kinh tế khó khăn, mức độ nhận thức của phụ huynh học sinh còn nhiều hạn chế, không có điều kiện quan tâm đến việc học tập của con em mình. - Đa số bộ phận học sinh con em nông dân, thời gian dành cho học tập không nhiều, thời gian chủ yếu dành cho phụ giúp gia đình, còn nhiều học sinh ham chơi. - Việc học tập của học sinh chủ yếu ở giờ học chính khoá, nên thời gian ôn tập, củng cố cũng như hướng dẫn các dạng bài tập cho học sinh không có. - Giáo viên chưa thực sự nhiệt tình trong giảng dạy, chưa có sự đầu tư nhiều trong giảng dạy. 2. Kết quả học tập của học sinh trong năm học vừa qua: Vì các nguyên nhân trên, dẫn đến chất lượng học tập của học sinh nói chung và môn hoá học nói riêng còn rất thấp. - Không tự giải được các bài tập tính toán trong SGK. - Không biết bài tập đó thuộc dạng nào, cách giải ra sao. * Cụ thể kết quả học tập của học sinh trong năm học 2009 -2010 như sau: Số lần kiểm tra Só bài Giỏi Khá T. Bình Yếu, kém SL % SL % SL % SL % Lần 1 (Đầu năm) 80 4 5 13 16,25 28 35 35 43,75 Lần 2 (Cuối HK I) 78 3 3,85 16 20,5 30 38,5 29 37,15 Lần 3 (Cuối năm) 78 4 5,1 15 19,25 30 38,5 29 37,15 Thực hiện : Nguyễn Thị Minh Tâm - Trường THCS Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi 2 Sáng kiến kinh nghiệm_ Năm học 2011- 2012 Qua kết quả trên chúng ta thấy được tỷ lệ học sinh khá giỏi còn ít, số học sinh yếu và kém còn rất nhiều. Từ thực trạng học sinh như vậy, tôi đã dành thời gian để thử nghiệm phương pháp riêng của mình để áp dụng cho năm học 2010-2011 và những năm tiếp theo. B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. I. Các giải pháp thay thế. Để thực hiện, tôi đã áp dụng một số giải pháp sau: 1. Đối với giáo viên. - Nghiên cứu, phân loại các dạng bài tập sao cho phù hợp với từng đối tượng học sinh và từng phần kiến thức cụ thể. - Thực hiện giảng dạy theo phương pháp mới, sử dụng tối đa đồ dùng học tập để học sinh nắm vững lý thuyết. Trong quá trình giảng dạy quan tâm đến từng đối tượng học sinh, động viên khuyến khích các em học tập. 2. Đối với học sinh. Phải nắm vững lý thuyết và làm bài tập theo yêu cầu của giáo viên. II. Vấn đề nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu. - Vì các nguyên nhân trên dẫn đến chất lượng học tập của học sinh nói chung và môn hóa học nói riêng còn rất thấp. - Vậy làm thể nào để nâng cao chất lượng bộ môn hóa học? Tôi đã đưa ra cho học một số phương pháp giải các dạng bài tập như sau. III. Các biện pháp tổ chức thực hiện: * Một số dạng bài tập thường gặp và phương pháp giải: Dạng 1: Bài tập xác định công thức phân tử hợp chất vô cơ: PHƯƠNG PHÁP VẬN DỤNG 1. Lập CTHH của hợp chất khi biết % nguyên tố và khối lượng mol chất (PTK): VD1 : X¸c ®Þnh CTPT cña hîp chÊt A biÕt thµnh phÇn % vÒ khèi lîng c¸c nguyªn tè lµ: Thực hiện : Nguyễn Thị Minh Tâm - Trường THCS Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi 3 Sỏng kin kinh nghim_ Nm hc 2011- 2012 - a cụng thc v dng chung AxBy hoc AxByCz (x, y, z nguyờn dng) - Tỡm M A , M B , M C -Cú t l: 100%%% chatC BA M C M B M A M === x, y, z CTHH ca hp cht cn tỡm. 2/ Lp CTHH da vo khi lng mol cht (PTK) v t l v khi lng nguyờn t. - a cụng thc v dng chung A x B y C z t l khi lng nguyờn t: a, b, c (x, y, z nguyờn dng). - Tỡm M A , M B , M C , M cht . - t ng thc: cba M c M b M a M chatC BA ++ === - Tỡm x, y, z CTHH hợp chất. 3/ Lập CTHH dựa vào thành phần % khối lợng nguyên tố. %Ca = 40%; % C = 12%; %O = 48% và M A = 100 g. Giải: Đặt CTPT là Ca x C y O z . Ta có tỷ lệ sau: 100%%% A OCCa M O M C M Ca M === Thay số vào ta có %100 100 %48 16 %12 12 %40 40 === zyx x = 1; y = 1; z = 3 Vậy CTPT là: CaCO 3 . VD2 :Xác định CTPT của hợp chất biết hợp chất này gồm 2 nguyên tố C và H, tỷ lệ khối lợng của các nguyên tố là 3: 1 và phân tử khối là 16. Giải: Đặt công thức là C x H y . Ta có tỷ lệ sau: 1313 + == chat H C M M M Thay số vào ta có: 4 16 13 12 == yx x = 1; y = 4. Vậy CTPT là CH 4 . VD3:Xác định CTPT của hợp chất biết thành phần % các nguyên tố lần lợt là: % Thc hin : Nguyn Th Minh Tõm - Trng THCS Bỡnh Chõu, Bỡnh Sn, Qung Ngói 4 Sỏng kin kinh nghim_ Nm hc 2011- 2012 - Đa công thức về dạng chung A x B y C z (x, y , z nguyên dơng) - Tìm M A ; M B ; M C . - Đặt tỉ lệ: M A : M B : M C = %A : %B : %C - Tìm x, y, z công thức đơn giản của hợp chất. 4/ Lập CTHH dựa vào PTHH. - Đọc kỹ đề, xác định số mol của chất tham gia và sản phẩm. - Viết PTHH - Dựa vào lợng của các chất đã cho tính theo PTHH. Tìm M nguyên tố. H= 2,04%; % S = 32,65%; % O =65,31%. Giải: Đặt CTPT là: H x S y O z . Ta có tỷ lệ sau: M H : M S : M O = %H : %S : %O Hay: 16 % : 32 % : 1 % :: OSH zyx = Thay số vào ta có: x: y: z = 16 %31,65 32 %65,32 1 %04,2 == Rút ra đợc x= 2; y = 1; z = 4 CTPT dạng đơn giản nhất là: H 2 SO 4 . VD4: Cho 16 gam một oxit của Sắt tác dụng hoàn toàn với khí H 2 ở điều kiện nhiệt độ cao thấy dùng hết 6,72 lit khí H 2 ( ở đktc). Tìm CTPT của oxit sắt. Giải: Theo đề: n H2 = 6,72/22,4 = 0,3 mol. Đặt CTPT của oxit sắt là: Fe x O y . Ta có ph- ơng trình hoá học sau: Fe x O y + y H 2 0 t xFe + y H 2 O. Theo PTHH : n FexOy = 1/y . n H2 = 0,3/y mol. Theo đề: n FexOy = yx 1656 16 + yx 1656 16 + = y 3,0 Từ đó => 16y= 16,8x+ 4,8y => 11,2 y = 16, 8 x. hay 3 2 8,16 2,11 == y x Thc hin : Nguyn Th Minh Tõm - Trng THCS Bỡnh Chõu, Bỡnh Sn, Qung Ngói 5 Sáng kiến kinh nghiệm_ Năm học 2011- 2012 VËy CTPT cña oxit s¾t lµ : Fe 2 O 3 . D¹ng 2: Bµi tËp tÝnh theo PTHH PHƯƠNG PHÁP VẬN DỤNG 1. Dựa vào lượng chất tham gia phản ứng. + Viết PTHH. + Tính số mol của chất đã cho trong đề bài. + Dựa vào PTHH để tìm số mol chất cần tìm theo tỷ lệ trong PTHH. + Tính lượng chất m hoặc V theo đề bài yêu cầu. 2. Dựa vào lượng chất tạo thành sau phản ứng: + Viết PTHH. + Tính số mol của chất đã cho trong đề bài. + Dựa vào PTHH để tìm số mol chất cần tìm theo tỷ lệ trong PTHH. + Tính lượng chất m hoặc V theo đề bài yêu cầu. VD1:Cho 2,24 lit khí Hiđro (đktc) cháy trong khí Oxi. a. Viết PTHH b. Tính thể tích khí oxi đã dùng. c. Tính khối lượng sản phẩm tạo thành. Giải: a. PTHH: 2H 2 + O 2 → 0 t 2H 2 O b. Theo đề có: n H2 = 1,0 4,22 24,2 = mol. Theo PTHH: n O2 = 2 1 n H2 = 0,05 mol. -> V O2 = 0,05 . 22,4 = 1,12 lit. d. Theo PTHH: n H2O = n H2 = 0,1 mol  m H2O = 0,1 . 18 = 1,8 gam. VD2: Đốt cháy một lượng Cacbon trong không khí thu được 4,48 lit khí Cacbonic. Tính khối lượng Cacbon đã dùng. Giải: PTHH: C + O 2 → 0 t CO 2 . Theo đề: n CO2 = 2,0 4,22 48,4 = mol. Theo PTHH: n C = n CO2 = 0,2 mol. Thực hiện : Nguyễn Thị Minh Tâm - Trường THCS Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi 6 Sáng kiến kinh nghiệm_ Năm học 2011- 2012 Vậy khối lượng Cacbon cần dùng là: m C = 0,2 . 12 = 2,4 gam. D¹ng 3: Bµi to¸n cã chÊt d. PHƯƠNG PHÁP VẬN DỤNG - Tìm số mol các chất đã cho theo đề bài. - Viết phương trình hoá học. - Tìm tỷ lệ: số mol các chất theo đề cho / hệ số các chất trong PTHH rồi so sánh. Nếu chất nào cho tỷ lệ lớn hơn thì chất đó dư. - Khi đó muốn tính lượng các chất khác thì chúng ta tính theo số mol của chất phản ứng hết. Ví dụ :Nhôm oxit tác dụng với axit sunfuric theo phương tình phản ứng như sau: Al 2 O 3 +3H 2 SO 4 → Al 2 (SO 4 ) 3 +3 H 2 O Tính khối lượng muối nhôm sunfat được tạo thành nếu đã sử dụng 49 gam axit sunfuric nguyên chất tác dụng với 60 gam nhôm oxit. Sau phản ứng chất nào còn dư? Khối lượng chất dư bằng bao nhiêu? (Bài5/T132-SGK8). Giải: Theo đề: = 59,0 102 60 = mol. n 42 SOH = 5,0 98 49 = mol. Ta có: 1 59,0 1 32 = OAl n > 3 5,0 3 42 = SOH n vậy Al 2 O 3 dư sau phản ứng. Theo PTHH :n 32 OAl =n 342 )(SOAl = 3 1 n 42 SOH = 3 5,0 mol. Vậy: - Khối lượng muối nhôm sunfat tạo thành là: m 342 )(SOAl = 3 5,0 . 342 = 57 gam. - Khối lượng nhôm oxit dư là: m 32 OAl Thực hiện : Nguyễn Thị Minh Tâm - Trường THCS Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi 7 Sỏng kin kinh nghim_ Nm hc 2011- 2012 =(n 32 OAl trc phn ng - n 32 OAl phn ng ) . M 32 OAl m 32 OAl = (0,59 0,5/3). 102 = 43 gam. Dạng 4: Bài tập pha trộn dung dịch: PHNG PHP VN DNG 1. Pha trn dung dch khụng xy ra phn ng. * Trng hp 1: (Cựng cht tan.) - Xỏc nh m hoc n trong mi dd em trn. - Ghi nh cỏc cụng thc tớnh sau: m dd sau = m dd1 +m dd2 + ( m dd em trn ) V dd sau = V dd1 +V dd2 + ( V dd em trn ) m ct sau = m ct1 +m ct2 + ( m ct em trn ) n ct sau = n ct1 +n ct2 + ( n ct em trn ) -Sau ú ADCT tớnh C% hoc C M tớnh nng dung dch thu c. *Trng hp 2: (Khỏc cht tan) - Tỡm n hoc m ca mi cht tan trong mi dung dch trc khi trn. - Tỡm V dd sau = V dd1 +V dd2 + ( V dd em trn ) Hoc m dd sau = m dd1 +m dd2 + ( m dd đem trộn ) - Lu ý là khi trong một dung dịch đồng thời chứa nhiều chất tan thì mỗi chất tan có một nộng độ riêng ( do lợng chất tan khác nhau). - Sau đó ADCT tính nồng độ để đợc kết quả. VD1: Trộn 150ml dung dịch NaCl 2M với 350 ml dung dịch NaCl 1M, tính nồng độ của dung dịch thu đợc. Giải: Theo đề ta có: n dd1 = 0,15 x 2 = 0,3 mol. n dd2 = 0,35 x 1 = 0,35 mol. Khi trộn hai dung dịch với nhau thì: n dd sau = n dd1 +n dd2 = 0,3 + 0,35 = 0, 65 mol. V dd sau = V dd1 + V dd2 = 0,15+ 0,35 = 0,5 lit. C M dd sau = M V n dds dds 3,1 5,0 65,0 == VD2: Trộn lẫn 200 ml dung dịch NaCl 1M với 300 ml dung dịch HCl 2M. Tính nồng độ của mỗi chất trong dung dịch sau khi trộn. Giải: Ta có: n NaCl = 0,2 . 1 = 0,2 mol. n HCl = 0,3 . 2 = 0,6 mol. Khi trộn hai dung dịch trên thì: V dd = 0,2+ 0,3 = 0,5 lit. Vậy: C MNaCl = M4,0 5,0 2,0 = vàC MHCl = M2,1 5,0 6,0 = Thc hin : Nguyn Th Minh Tõm - Trng THCS Bỡnh Chõu, Bỡnh Sn, Qung Ngói 8 Sỏng kin kinh nghim_ Nm hc 2011- 2012 2. Pha trộn dung dịch có xảy ra phản ứng hoá học. Các bớc tiến hành cũng giống nh dạng bài tập tính theo phơng trình hoá học. Chỉ khác ở chỗ số mol các chất cho đợc tính từ nồng độ của dung dịch và tìm nồng độ của các chất trong sản phẩm. + Viết PTHH. + Tính số mol của chất đã cho trong đề bài. + Dựa vào PTHH để tìm số mol chất cần tìm theo tỷ lệ trong PTHH. + Tính lợng chất m hoặc V theo đề bài yêu cầu. VD3:Cho 150 ml dung dịch NaOH tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 2M. a.Tính nồng độ của dung dịch NaOH đem phản ứng. b.Tính nồng độ của các chất trong sản phẩm. Giải: Ta có PTHH sau: NaOH + HCl NaCl + H 2 O Theo đề ta có: n HCl = 0,05. 2 = 0,1 mol. a. Theo PTHH : n NaOH = n HCl = 0,1 mol. C M NaOH = M67,0 15,0 1,0 = . b. Theo PTHH: n NaCl = n HCl = 0,1 mol. V dd = 0,15 + 0,05 = 0,2 lit. C M NaCl = M5,0 2,0 1,0 = . Dạng 5: Bài tập xác định thành phần của hỗn hợp. PHNG PHP VN DNG Cỏc bc gii bi toỏn cng ging nh cỏc bi toỏn gii theo PTHH. Tuy nhiờn, trng hp ny chỳng ta cn t n s lp phng trỡnh hoc h phng trỡnh tu vo d kin ca bi toỏn. + Vit PTHH. + Tớnh s mol ca cht ó cho trong bi. VD1 : 200 ml dung dch HCl cú nng 3,5M ho tan va ht 20 gam hn hp hai oxit CuO v Fe 2 O 3 . a. Vit PTHH. b. Tớnh khi lng ca mi oxit trong hn hp ban u. (Bi3/T9-SGK 9). Gii: a. PTHH: Thc hin : Nguyn Th Minh Tõm - Trng THCS Bỡnh Chõu, Bỡnh Sn, Qung Ngói 9 Sỏng kin kinh nghim_ Nm hc 2011- 2012 + Da vo PTHH tỡm s mol cht cn tỡm theo t l trong PTHH. + Tớnh lng cht m hoc V theo bi yờu cu. 2 HCl dd + CuO r CuCl 2dd +H 2 O l (1) 6 HCl dd + Fe 2 O 3r 2FeCl 3dd +3 H 2 O l (2) b. Theo : n HCl = 0,2 . 3,5 = 0,7 mol. t x l s mol ca CuO, y l s mol ca Fe 2 O 3 . Theo ta cú: 80x + 160y = 20 (I). TheoPTHH : (1)n HCl(1) =2 n CuO = 2x mol. (2)n HCl (2) = 6 n Fe2O3 = 6 y mol. Ta cú: n HCl (1) + n HCl (2) = n HCl = 0,7 mol. Hay : 2x + 6y = 0,7 (II). T I v II ta cú h phng trỡnh sau: 80x + 160y = 20 (I). x + 6y = 0,7 (II). Gii h ny ta c : x = 0,05 mol, y = 0,1 mol. => m CuO = 4g ; % CuO = 20% m 32 OFe = 16 g ; % Fe 2 O 3 = 80% Dạng 6: Bài toán liên quan đến hiệu suất phản ứng. PHNG PHP VN DNG T d kin cho tỡm lng cht tớnh theo PTHH. Sau ú ỏp dng cụng thc tớnh sau:+ Nu tớnh hiu sut phn ng theo sn phm : %100. LT TT m m H = + Nu tớnh hiu sut phn ng theo cht VD 1: Nung 1 tn ỏ vụi (nguyờn cht) thu c 0,5 tn vụi sng. Tớnh hiu sut ca phn ng. Gii: Theo bi ra ta cú phng trỡnh hoỏ hc sau: CaCO 3 (r) o t CaO (r) + CO 2 (k) . Theo PTHH: 1 tn CaCO 3 sau khi nung thu Thc hin : Nguyn Th Minh Tõm - Trng THCS Bỡnh Chõu, Bỡnh Sn, Qung Ngói 10 [...]... K2HPO4 + H2O Thc hin : Nguyn Th Minh Tõm - Trng THCS Bỡnh Chõu, Bỡnh Sn, Qung Ngói 12 Sỏng kin kinh nghim_ Nm hc 2011- 2012 nKH2PO4=n K2HPO4= nKOH d =0,1 mol Vậy nKH2PO4 thu đợc sau cùng là : 0,20,1 = 0,1 mol nK2HPO4 = 0,1 mol mKH2PO4 = 0,1 136 = 13,6g mK2HPO 4= 0,1.174 = 17,4 g Từ đó học sinh đối chiếu với bài làm của mình lúc đầu khi các em cha hình thành cách giải để rút ra sai sót C Kết luận 1 Kt qu... Phản ứng tạo muối của oxit axit với bazơ kiềm có hóa trị I,II PHNG PHP VN DNG Dng bi tp P2O5 tỏc dng vi dd NaOH Vớ d 1: Cho hc sinh ỏp dng lm cỏc hoc KOH thc cht l a xớt H3PO4 (do P2O5 + bi tp m cỏc em thng mc sai lm H2O trong dd NaOH ) tỏc dng vi NaOH cú th t ú cỏc em i chng v rỳt ra sai lm xy ra cỏc phn ng sau õu : H3PO4 + NaOH NaH2PO4 + H2O (1) Cho 14,2 gP2O5 tỏc dng vi 150 g dd H3PO4 + 2NaOH... cht, to iu kin thi gian hc tp nh cho con em, xõy nhng phũng hc chc nng nhng tit thc hnh cụ trũ lm vic cú cht lng v hiu qu Mong rng ti liu nh ny s c ụng o cỏc bn ng nghip tham gia gúp ý kin cú thờm kinh nghim trong vic nõng cao cht lng hc sinh trong ging dy mụn Hoỏ hc Bỡnh Chõu, ngy 15 thỏng 09 nm 2011 Ngi vit SKKN Nguyn Th Minh Tõm Thc hin : Nguyn Th Minh Tõm - Trng THCS Bỡnh Chõu, Bỡnh Sn, Qung Ngói... 16,7 78 7 9 24 30,7 38 48,7 9 11,6 2 Nhng kin ngh xut: Thc hin : Nguyn Th Minh Tõm - Trng THCS Bỡnh Chõu, Bỡnh Sn, Qung Ngói 13 Sỏng kin kinh nghim_ Nm hc 2011- 2012 Qua kt qu trờn, tụi nhn thy mc dự vic gii toỏn hoỏ hc l mt cụng vic khú khn i vi nhiu hc sinh, nhng nu nh ngi giỏo viờn bit phõn loi cỏc dng toỏn, dy cho cỏc em cỏc phng phỏp c th ca tng dng thỡ kt qu thu c s rt kh quan cú c kt qu cao trong... để rút ra sai sót C Kết luận 1 Kt qu nghiờn cu: Sau mt hc k (Hc k I nm hc 2010 - 2011) th nghim ỏp dng cỏch ging dy cng nh hng dn hc sinh thc hin gii toỏn bng phng phỏp phõn loi cỏc dng bi tp, tụi thu c kt qu kh quan: S hc sinh khỏ gii v trung bỡnh c nõng lờn nhiu, s hc sinh yu kộm gim xung ỏng k so vi cỏc nm hc trc ú tt c cỏc lp tụi ph trỏch ging dy * C th: S ln Ln 1: (u nm) Ln 2: (Cui HKI) Ln 3: (Cui... 1 < nKOH = b . nghiệm_ Năm học 2011- 2012 ĐỀ TÀI: BƯỚC ĐẦU HÌNH THÀNH CHO HỌC SINH THCS NHỮNG KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC A. ĐẶT VẤN ĐỀ. I. Lí luận chung oá học là bộ môn khoa học tự nhiên mà học sinh được. chọn đề tài “ Bước đầu hình thành cho học sinh THCS những kỹ năng giải bài tập hóa học ” làm SKKN của mình để góp phần nhỏ nhằm khắc phục tình trạng trên của học sinh trong nhà trường. II. Lý. của học sinh ở trường THCS gặp nhiều khó bài tập này, một số học sinh chỉ biết làm bài tập một cách máy móc mà không hiểu được bản chất. Chính vì lý do trên tôi chọn đề tài “ Bước đầu hình thành

Ngày đăng: 18/09/2014, 19:44

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan