0
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

Đánh giá quá trình tham gia đấu thầu của công ty TNHH Cát Lâm.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU CỦA CÔNG TY CÁT LÂM.DOC (Trang 37 -37 )

công ty TNHH Cát Lâm.

1. Những thuận lợi:

- Công ty là một doanh nghiệp hạch toán độc lập (có bộ phận kế toán và hệ thống sổ sách kế toán riêng), có đủ t cách và điều kiện tham gia đấu thầu mà không chịu sự chỉ đạo của cơ quan cấp trên nào. Điều này tạo ra sự tự do cho việc thiết lập quan hệ làm ăn với các bạn hàng, tạo ra tính tự chủ năng động của công ty. Khi tham gia đấu thầu công ty có thể tự do điều chỉnh hành vi của mình để đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu của bên mời thầu.

- Công ty có một số mặt mạnh về các khía cạnh nh kỹ thuật (đội ngũ cán bộ kĩ thuật của công ty ngoài đ ợc đào tạo tại các trờng đại học, hàng năm công ty còn cử sang tận nơi sản xuất để trực tiếp quan sát, học tập nâng cao kiến thức chuyên môn. Điều này một mặt tạo ra lợi thế cho công ty khi tham gia đấu thầu, mặt khác

cũng tạo ra sự dễ dàng cho công ty khi thực hiện dự án sau khi trúng thầu.

- Là đại lý duy nhất của hãng Bruno-Italia tại Việt Nam

- Đội ngũ cán bộ của công ty đảm nhận công tác đấu thầu có kiến thức vững vàng, có thể nhanh chóng nắm bắt đ ợc những thông tin từ phía ngời mời thầu, nhanh chóng lập hồ sơ dự thầu và đ a ra đợc những quyết định đáp ứng đợc các yêu cầu của hội đồng xét thầu. - Có quan hệ tốt với nhiều khách hàng nh hệ thống ngân hàng No&PTNT, hệ thống Bu điện, hệ thống ngân hàng chính sách. Bên cạnh những thuận lợi này, công ty cũng gặp không ít những khó khăn, gây cản trở cho hoạt động đấu thầu.

2. Những khó khăn

- Nền kinh tế thị trờng tự do làm xuất hiện rất nhiều đối thủ cạnh tranh, một số trong đó có tiềm lực về tài chính mạnh, trang thiết bị và vật t máy móc hiện đại.

- Khả năng thu thập thông tin (tính cập nhật) có liên quan đến các dự án đấu thầu còn hạn chế. Thông tin về các dự án thầu lắp đặt máy phát điện chủ yếu bắt nguồn từ các tờ báo nhân dân.

- Quy mô vốn còn eo hẹp, số l ợng tiền mặt có tại công ty hạn chế, nhiều dự án có quy mô giá trị lớn đòi hỏi các nhà thầu phải có một khoản bảo lãnh tơng xứng đã gây khó khăn cho hoạt động đấu thầu.

- Đối với một số dự án thầu địa ph ơng, mặc dù tổ chức thầu theo hình thức công khai nhng bên mời thầu luôn có một số u tiên cho các nhà thầu địa phơng – nơi dự án đợc thực hiện. Có thể là do chính sách của địa phơng, có thể do mối quan hệ giữa họ, có thể do tính thuận tiện về vị trí địa lý, thuận lợi cho những phát sinh sau này.

3. Một số nguyên nhân dẫn đến sự tồn tại của công ty

- Chủ quan:

+ Quy mô của công ty còn nhỏ, cơ sở vật chất ch a đầy đủ đôi khi làm ảnh hởng đến uy tín đến sự tín nhiệm của bên mời thầu.

+ Việc lập giá dự thầu còn cha sát thực tế, vấn đề lựa chọn mức giá dự thầu còn cha linh hoạt làm giảm khả năng cạnh tranh của công ty.

+ Đội ngũ cán bộ công nhân tuy có trình độ chuyên môn cao nh ng thiếu kiến thức về thực tế, số l ợng còn mỏng, đôi khi không có đủ lực lợng để đảm nhận các công việc về bảo trì, bảo d ỡng. Việc

chuyển sang hoạt động với cơ chế mới, yêu cầu về một đội ngũ nhân viên tốt là rất quan trọng.

+ Khả năng tài chính ch a đủ mạnh so với một số đối thủ, đôi khi có một số dự án mà có tiến độ thanh toán chậm sẽ làm ảnh h ởng đến tiến độ của các dự án tiếp theo sau.

+ Hoạt động xuất nhập khẩu của công ty đôi lúc bị ngừng trệ, mà lý do có thể là do từ phía nhà sản xuất hoặc do ph ơng tiện vận chuyển. Làm chậm tiến độ thực hiện hợp đồng, gây mất lòng tin cho nhà đầu t.

+ Hoạt động Marketing cha đợc quan tâm đúng mức, ch a thống nhất quan điểm kinh doanh theo định h ớng Marketing, cha có phòng Marketing, các hoạt động xúc tiến hầu nh vẫn cha có… - Khách quan:

+ Sự chuyển đổi nền kinh tế n ớc ta từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trờng chậm hơn rất nhiều nớc, do đó hình thức đấu thầu còn rất mới mẻ và ch a đợc hiểu một cách thấu đáo, đôi khi còn tiến hành theo cảm giác. Trong khi các quy định của nhà nớc về đấu thầu còn lỏng lẻo ch a thực sự đầy đủ, chậm đổi mới để theo kịp với những thay đổi của thị tr ờng. Các doanh nghiêp vừa phải tìm hiểu, vừa thực hiện nên sức cạnh tranh cha cao.

+ Nền kinh tế khu vực và thế giới trong thời gian vừa qua có nhiều thay đổi cả theo hớng tích cực và tiêu cực làm ảnh h ởng đến các dự án đầu t cả trong nớc và ngoài nớc. ảnh hởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của công ty.

+ Chính sách của nhà nớc và của các bộ ngành có liên quan ch a thực sự đồng bộ.

+ Cơ chế đấu thầu cha thống nhất giữa các đơn vị.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU CỦA CÔNG TY CÁT LÂM.DOC (Trang 37 -37 )

×