0

SKKN Đổi mới phương pháp giải toán có lời văn lớp 4 với dạng toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

15 1,818 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 14:38

. không? IX. PHƯƠNG PHÁP DẠY DẠNG BÀI TOÁN" TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ" Ở LỚP 4: Đối với dạng toán này thì có các dạng bài nổi bật sau: Dạng bài tỉ số của hai số là một số. học. Với những lí do trên tôi mạnh dạng chọn đề tµi : " ;Đổi mới phương pháp dạy giải toán có lời văn ở lớp 4& quot; Với dạng bài toán: " ;Tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó& quot;. PHN. số& quot; Nhìn vào sơ đồ tóm tắt học sinh sẽ tìm ra cách giải và giải bài toán * Ở dạng toán " ;Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó& quot; còn ở dưới dạng ẩn: Ví dụ 5: Một hình chữ nhật có
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Đổi mới phương pháp giải toán có lời văn lớp 4 với dạng toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó, SKKN Đổi mới phương pháp giải toán có lời văn lớp 4 với dạng toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó,

Từ khóa liên quan