0

SKKN Đổi mới phương pháp giải toán có lời văn lớp 4 với dạng toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

15 1,696 5
  • SKKN Đổi mới phương pháp giải toán có lời văn lớp 4 với dạng toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 14:38

PHềNG GIO DC V O TO Lc Nam TRNG TIU HC i Ngô ===== *** ===== SKKN I MI PHNG PHP GII TON Cể LI VN LP 4 VI DNG BI TON: "Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó" Ngời thực hiện : Vũ Thị Liễu Năm học 2010 - 2011 PHN I: T VN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN: 1. Toán học có vị trí rất quan trọng phù hợp với cuộc sống thực tiễn đó cũng là công cụ cần thiết cho các môn học khác và để giúp học sinh nhận thức thế giới xung quanh, để hoạt động có hiệu quả trong thực tiễn. Khả năng giáo dục nhiều mặt của môn toán rất to lớn, nó có khả năng phát triển tư duy lôgic, phát triển trí tuệ. Nó có vai trò to lớn trong việc rèn luyện phương pháp suy nghĩa, phương pháp suy luận, phương pháp giải quyết vấn đề có suy luận, có khoa học toàn diện, chính xác, có nhiều tác dụng phát triển trí thông minh, tư duy độc lập sáng tạo, linh hoạt góp phần giáo dục ý trí nhẫn nại, ý trí vượt khó khăn. Từ vị trí và nhiệm vụ vô cùng quan trọng của môn toán vấn đề đặt ra cho người dạy là làm thế nào để giờ dạy - học toán có hiệu quả cao, học sinh được phát triển tính tích cực, chủ động sáng tạo trong việc chiếm lĩnh kiến thức toán học. Vậy giáo viên phải có phương pháp dạy học như thế nào? Để truyền đạt kiến thức và khả năng học bộ môn này tới học sinh tiểu học. Theo tôi các phương pháp dạy học bao giờ cũng phải xuất phát từ vị trí mục đích và nhiệm vụ mục tiêu giáo dục của môn toán ở bài học nói chung và trong giờ dạy toán lớp 4 nói riêng. Nó không phải là cách thức truyền thụ kiến toán học, rèn kỹ năng giải toán mà là phương tiện tinh vi để tổ chức hoạt động nhận thức tích cực, độc lập và giáo dục phong cách làm việc một cách khoa học, hiệu quả cho học sinh tức là dạy cách học. Vì vậy giáo viên phải đổi mới phương pháp và các hình thức dạy học để nâng cao hiệu quả dạy - học. 2. Từ đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu học là dễ nhớ nhưng mau quê, sự tập trung chú ý trong giờ học toán chưa cao, trí nhớ chưa bền vững thích học nhưng chóng chán. Vì vậy giáo viên phải làm thế nào để khắc sâu kiến thức cho học sinh và tạo ra không khí sẵn sàng học tập, chủ động tích cực trong việc tiếp thu kiến thức. 3. Xuất phát từ cuộc sống hiện tại. Đổi mới của nền kinh tế, xã hội, văn hoá, thông tin đòi hỏi con người phải có bản lĩnh dám nghĩ dám làm năng động chủ động sáng tạo có khả năng để giải quyết vấn đề. Để đáp ứng các yêu cầu trên trong giảng dạy nói chung, trong dạy học Toán nói riêng cần phải vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học để nâng cao hiệu quả dạy - học. 4. Hiện nay toàn ngành giáo dục nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng đang thực hiện yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tính cực của học sinh làm cho hoạt động dạy trên lớp "nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả". Để đạt được yêu cầu đó giáo viên phải có phương pháp và hình thức dạy học để nâng cao hiệu quả cho học sinh, vừa phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của lứa tuổi tiểu học và trình độ nhận thức của học sinh. Để đáp ứng với công cuộc đổi mới của đất nước nói chung và của ngành giáo dục tiểu học nói riêng. 5. Trong chương trình môn toán tiểu học, giải toán có lời văn giữ một vai trò quan trọng. Thông qua việc giải toán các em thấy được nhiều khái niệm toán học. Như các số, các phép tính, các đại lượng, các yếu tố hình học đều có nguồn gốc trong cuộc sống hiện thực, trong thực tiễn hoạt động của con người, thấy được mối quan hệ biện chứng giữa các sự kiện, giữa cái đã cho và cái phải tìm. Qua việc giải toán đã rèn luyện cho học sinh năng lực tư duy và những đức tính của con người mới. Có ý thức vượt khó khăn, đức tính cẩn thận, làm việc có kế hoạch, thói quen xét đoán có căn cứ, thói quen tự kiểm tra kết quả công việc mình làm óc độc lập suy nghĩ, óc sáng tạo, giúp học sinh vận dụng các kiến thức, rèn luyện kỹ năng tính toán, kĩ năng ngôn ngữ. Đồng thời qua việc giải toán của học sinh mà giáo viên có thể dễ dàng phát hiện những ưa điểm, thiếu sót của các em về kiến thức, kĩ năng, tư duy để giúp học sinh phát huy những mặt đạt được và khắc phục những mặt thiếu sót. Chính vì vậy việc đổi mới phương pháp dạy toán có lời văn ở cấp tiểu học chung và lớp 4 nói riêng là một việc rất cần thiết mà mỗi giáo viên tiểu học cần phải nâng cao chất lượng học toán cho học sinh. PhÇn II : Néi dung CƠ SỞ THỰC TIỄN: 1. Thuận lợi: Đa số học sinh thích học môn toán nhà trường trang bị tương đối đầy đủ đồ dùng cho dạy học toán. Học sinh có đầy đủ phương tiện học tập. 2. Khó khăn: Học sinh: Môn toán là môn học khó khăn, học sinh dễ chán. Trình độ nhận thức học sinh không đồng đều. Một số học sinh còn chậm, nhút nhát, kĩ năng tóm tắt bài toán còn hạn chế, chưa có thói quen đọc và tìm hiểu kĩ bài toán dẫn tới thường nhầm lẫn giữa các dạng toán, lựa chọn phép tính còn sai, chưa bám sát vào yêu cầu bài toán để tìm lời giải thích hợp với các phép tính. Kĩ năng tính nhẩm với các phép tính (hàng ngang) và kĩ năng thực hành diễn đạt bằng lời còn hạn chế. Một số em tiếp thu bài một cách thụ động, ghi nhớ bài còn máy móc nên còn chóng quên các dạng bài toán vì thế phải có phương pháp khắc sâu kiến thức. Vì vậy mà qua khảo sát chất lượng đầu năm vào thời điểm tháng 10/2010 (năm học 2010 - 2011) về giải bài toán: Tổng số là 33 học sinh của lớp 4Blà như sau: Tóm tắt bài toán Chọn và thực hiện đúng phép tính Lời giải và đáp số Đạt Chưa đạt Đúng Sai Đúng Sai 8 em = 24% 25em = 75% 13 em = 39% 20em = 60% 14 em = 42% 19 em = 57% Qua kết quả khảo sát cho thấy kĩ năng giải các bài toán có lời văn của các em còn rất nhiều hạn chế. Chính vì thực trạng này đặt ra cho mỗi người giáo viên lớp 4 chúng tôi là dạy giải toán có lời văn như thế nào để nâng cao chất lượng dạy - học. Với những lí do trên tôi mạnh dạng chọn đề tµi : "Đổi mới phương pháp dạy giải toán có lời văn ở lớp 4" Với dạng bài toán: "Tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó". PHN III : Kết quả áp dụng năm học 2010 - 2011 I . NI DUNG CA CHNG TRèNH SCH GIO KHOA TIU HC I VI VIC DY TON Cể LI VN TT C CC KHI LP: Tôi nhn thy rng vic "i mi phng phỏp dy gii toỏn cú li vn lp 4" t c kt qu tt thỡ giỏo viờn phi nm c ni dung chng trỡnh dy toỏn cú li vn tt c cỏc khi lp 1,2,3 v khi lp 5 T ú mi nh hng cỏch dy cho mỡnh sao cho cú s k tha v phỏt huy c hiu qu ca vic i mi phng phỏp phõn tớch bi. T ú giỳp hc sinh la chn gii v lp k hoch gii mt cỏch chớnh xỏc. II. V TR, VAI TRề CA TON Cể LI VN TRONG CHNG TRèNH TON LP 4: Toỏn cú li vn gi mt v trớ quan trng trong chng trỡnh toỏn 4: Gúp phn h thng hoỏ v cng c cú kin thc, k nng v s t nhiờn, phõn s, yu t hỡnh hc v 4 phộp tớnh (+, - , x, : ) vi cỏc s ó hc lm c s hc tip lp 5 v nú t nn múng cho quỏ trỡnh o to tip theo cỏc cp hc cao hn, nú hỡnh thnh k nng tớnh toỏn, giỳp hc sinh nhn bit c nhng mi quan h v s lng, hỡnh dng khụng gian ca th gii hin thc, hỡnh thnh phỏt trin hng thỳ hc tp v nng lc phm chta trớ tu ca hc sinh ngay t gúp phn phỏt trin trớ thụng minh, úc suy ngh c lp, linh hot sỏng to. K tha gii toỏn lp 1, lp 2, lp 3, m rng, phỏt trin ni dung gii toỏn phự hp vi s phỏt trin nhn thc ca hc sinh lp 4. III. NI DUNG GII TON Cể LI VN LP 4: Toỏn cú li vn gi mt v trớ c bit trong chng trỡnh toỏn 4 bao gm cỏc dng toỏn in hỡnh: - Tỡm s trung bỡnh cng - Tỡm 2 s khi bit tng v hiu ca 2 s ú - Tỡm 2 s khi bit tng v t s ca 2 s ú. - Tỡm 2 s khi bit hiệu v t s ca 2 s ú. - Bi toỏn cú ni dung hỡnh hc (chu vi, din tớch hỡnh ch nht, hỡnh vuụng) Nội dung giải toán được sắp xếp hợp lý đan xen với nội dung hình học (diện tích, chu vi hình vuông, hình chữ nhật ) và các đơn vị đo lường, đo diện tích nhằm đáp ứng với mục tiêu của chương trình toán 4. Ngoài ra nội dung các bài toán ở lớp 4 đã chú ý đến tính cập nhật, gắn liền với tình huống trong đời sống, gần gũi với trẻ, đã tăng cường tính giáo dục cho học sinh. IV. MỤC TIÊU DẠY GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP 4: - Học sinh biết giải các bài toán hợp không quá 4 bước tính liên quan đến các dạng toán điển hình. - Biết trình bày bài giải đầy đủ gồm các câu lời giải (mỗi phép tính đều có lời văn) và đáp số theo đúng yêu cầu của bài toán. - Đối với học sinh khá giỏi phải tìm được nhiều cách giải một bài toán nếu có. V. YÊU CẦU DẠY GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP 4: 1. Yêu cầu 1: Học sinh phải tham gia vào các hoạt động học tập một cách tích cực, hứng thú, tự nhiên và tự tin. Trách nhiệm của học sinh là phát hiện, chiếm lĩnh và vận dụng. 2. Yêu cầu 2: Giáo viên phải lập kế hoạch, tổ chức hướng dẫn nhẹ nhàng, hợp tác giúp học sinh phát triển năng lực cá nhân của học sinh. Giáo viên và học sinh ảnh hưởng nhau, thích nghi và hỗ trợ nhau. 3. Yêu cầu 3: Tạo điều kiện để học sinh hứng thú, tự tin trong học tập. VI. TỰ HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU ĐỂ NẮM VỮNG ĐƯỢC TÁC DỤNG CŨNG NHƯ VIỆC TIẾN HÀNH THỰC HÀNH ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP TRONG GIẢNG DẠY: Tôi thấy đổi mới phương pháp dạy học nói chung và đổi mới phương pháp dạy giải toán nói riêng là nhằm tìm ra đựơc phương pháp logic cho từng nội dung của từng môn, từng bài để nhằm đạt được chất lượng cao nhất trong giảng dạy. Đổi mới phương pháp dạy học trong giai đoạn hiện nay chính là để phát hiện, lựa chọn phương pháp cụ thể phù hợp với quan điểm dạy học lấy học sinh làm trung tâm và phù hợp với nội dung giáo dục cụ thể. Vì vậy chúng tôi thường xuyên sinh hoạt thăm lớp dự giờ của đồng nghiệp để học tập và xây dựng thống nhất cách thực hiện phương pháp đổi mới giảng dạy cho tất cả các môn học cho phù hợp để tìm ra con đường chuyển tải chính thức tới học sinh bằng con đường nhanh nhất, ngắn gọn nhất. Cần nghiên cứu, tìm hiểu để nắm được yêu câu của việc dạy toán nói chung và loại giải toán: "Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó" nói riêng. Đồng thời nắm được những thiếu sót của học sinh trong giải toán có lời văn. VII. CHUẨN BỊ CHO GIỜ DẠY GIẢI TOÁN THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỔI MỚI ĐẠT KÉT QUẢ. Để có được giờ dạy giải toán theo phương pháp đổi mới đạt kết quả tốt, phát huy được tính tích cực của học sinh thì giáo viên phải có thiết kế cụ thể rõ ràng, nó sẽ quyết định lớn đến chất lượng giờ dạy và đồng thời giáo viên cũng là người tổ chức, hướng dẫn thiết kế cho từng học sinh. Mọi học sinh đều chủ động học tập và phát triển cao nhất, chính vì lẽ đó cả 2 đối tượng thầy và trò đều phải có sự chuẩn bị chu đáo. 1. Sự chuẩn bị của giáo viên: Trước khi dạy bất cứ một loại giải nào, trong tổ chúng tôi đều thống nhất là dành thời gian kĩ lưỡng về tất cả các bài tập của dạng toán đó, từ bài giảng đến bài luyện, từ bài trong sách giáo khoa đến bài trong vở bài tập để thấy được phương pháp giảng dạy phù hợp, ngắn gọn, học sinh dễ tiếp thu, giáo viên nói ít và chọn được những bài thêm để nâng cao kiến thức đối với đối tượng học sinh khá, giỏi dạy. Đồng thời cũng lường trước được chỗ học sinh hay vướng mắc trong khi thực hành giải loại toán đó mà giáo viên lưu ý trong giảng dạy. - Khi dạy loại: "Bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó". Học sinh được học 2 tiết bài mới (đó là tiết 1: "Tỉ số ở dưới dạng số tự nhiên", có nghĩa là so sánh giữa giá trị của số lớn với giá trị của số bé. Tiết 2: "Tỉ số ở dưới dạng phân số", có nghĩa ). Thì học sinh thường mắc ở dạng tỉ số là phân số nên giáo viên dạy cần lưu ý nhấn mạnh để học sinh dễ hiểu, dễ nhớ. Từ mối quan hệ tỉ số là hai số trong bài giáo viên hướng dẫn học sinh tìm ra sự biểu diễn trên sơ đồ tóm tắt bài toán. Đây là loại toán giải khó đối với học sinh lớp 4 nên giáo viên phải giúp học sinh: + Xác định được tổng, tỉ số đã cho + Xác định được hai số phải tìm là số nào? Từ đó hướng tới phương pháp giải chung là ( phương pháp giải bài toán): Tìm tổng số phần bằng nhau Tìm giá trị của một phân bằng lấy tổng của hai số chia cho tổng số phần bằng nhau, rồi dựa vào mối quan hệ giữa tỉ số của hai số của hai số mà tìm ra giá trị của mỗi số phải tìm. Trên cơ sở đó học sinh sẽ nắm cách giải đặc trưng của loại toán này. Để củng cố được kĩ năng và kiến thức của loại toán này, tôi cho các em tự đặt đề toán theo loại toán đó đồng thời chọn các bài toán khó cho học sinh khá, giỏi (áp dụng vào tiết luyện tập hay buổi dạy riêng biệt đối với học sinh khá, giỏi). Tất cả sự chuẩn bị trên của giáo viên đều được thể hiện cụ thể trên bài soạn đủ các bước, đủ các yêu cầu và thể hiện được công việc của thầy và trò trong giờ giải toán. 2. Sự chuẩn bị của học sinh: Đối với học sinh đã đạt được giáo dục và bồi dưỡng ý thức thích học toán, có thú vị, hào hứng trong hoạt động học toán, có phương pháp học bộ môn toán, có thao tác về giải toán phải có đầy đủ các dụng cụ học toán và chuẩn bị đầy đủ cho phù hợp với từng tiết học. Đối vưói học sinh khá, giỏi trong những buổi bồi dưỡng riêng biệt cần có thêm sách giáo khoa về luyện giải, sách giáo khoa nâng cao Song không thể thiếu được những kiến thức về toán học có hệ thống logic từ lớp dưới, từ bài học trước phải chắc chắn làm cơ sở, nền tảng giúp học sinh tự tin trong hoạt động thực hanh, trong việc tiếp thu kiến thức. Ví dụ như khi học giải toán vê "Bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó" thì các em đã được học bài trước là "Tỉ số" Chính vì sự liên quan hệ thống giữa kiến thức đã học với kiến thức mới nên học sinh phải làm hết và đầy đủ các bài tập, học thuộc các quy tắc, công thức toán. Để học sinh cso thói quen học bài, làm bài đầy đủ chúng tôi đã thống nhất với giáo viên trong tổ là bố trí mỗi bàn có một bàn trưởng là học sinh khá toán, thường xuyên kiểm tra bài học, bài làm ở nhà của các bạn trong bàn vào giờ ôn bai, soát bài và chỉ ra chỗ đúng sai trong bài tập của bạn giúp bạn cùng tiến bộ (xây dựng đôi bạn thân ) VIII. QUY TRÌNH THỰC HIỆN KHI DẠY GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN: - Giải toán đối với học sinh là một hoạt động trí tuệ khó khăn, phức tạp. Việc hình thành kỹ năng giải toán hơn nhiều so với kĩ năng tính vì bài toán giải là sự kết hợp đa dạng hoá nhiều khái niệm quan hệ toán học, chính vì vậy đặc trưng đó mà giáo viên cần phải hướng dẫn cho học sinh có được thao tác chung trong quá trình giải toán sau: Bước 1: Đọc kỹ đề bài: Có đọc kỹ đề bài học sinh mới tập trung suy nghĩ về ý nghĩa nội dung của bàit oán và đặc biệt chú ý đến câu hỏi bài toán. Chúng tôi có rèn cho học sinh thói quen chưa hiểu đề toán thì chưa tìm cách giải. Khi giải bài toán ít nhất đọc từ 2 đến 3 lần. Bước 2: Phân tích tóm tắt đề toán. Để biết bài toán cho biết gì? Hỏi gì? (tức là yêu cầu gì?) Đây chính là trình bày lại một cách ngắn gọn, cô đọng phần đã cho và phần phải tìm của bài toán để làm rõ nổi bật trọng tâm, thể hiện bản chất toán học của bài toán, được thể hiện dưới dạng câu văn ngắn gọn hoặc dưới dạng các sơ đồ đoạn thẳng. Bước 3: Tìm cách giải bài toán: Thiết lập trình tự giải, lựa chọn phép tính thích hợp. Bước 4: Trình bày bài giải: Trình bày lời giải (nói - viết) phép tính tương ứng, đáp số, kiểm tra lời giải (giải xong bài toán cần thử xem đáp số tìm được có trả lời đúng câu hỏi của bài toán, có phù hợp với các điều kiện của bài toán không? (trong một số trường hợp nên thử xem có cách giải khác gọn hơn, hay hơn không? IX. PHƯƠNG PHÁP DẠY DẠNG BÀI TOÁN" TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ" Ở LỚP 4: Đối với dạng toán này thì có các dạng bài nổi bật sau: Dạng bài tỉ số của hai số là một số tự nhiên (có nghĩa là so sánh giá trị của số lớn với giá trị của số bé). Ví dụ 1: Có 45 tấn thóc chứa trong hai kho. Kho lớn chứa gấp 4 lần kho nhỏ. Hỏi số thóc chứa trong mỗi kho là bao nhiêu tấn? Bước 1: 2 học sinh đọc to đề toán (cả l ớp đọc thầm theo bạn và gạch chân = bút chì dưới từ gấp 4 lần) Bước 2: Phân tích - tóm tắt bài toán. Cho học sinh phân tích bài toán bằng 3 câu hỏi: 1. Bài toán cho biết gì? (tổng số thóc ở hai kho là 45 tấn. Kho lớn gấp 4 lần kho nhỏ) "tỷ số của bài toán chính là điều kiện của bài toán". 2. Bài toán hỏi gì? (số thóc ở mỗi kho) "tức là số thóc ở kho nhỏ và số thóc ở kho lớn". 3. Bài toán thuộc dạng toán gì? (bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó) Từ cách trả lời trên học sinh sẽ biết cách vẽ sơ đồ tóm tắt bài toán, thiết lập được mối quan hệ giữa cái đã cho trong bài bằng ngôn ngữ toán học ghi kí hiệu ngắn gọn bằng cách ghi tóm tắt đề toán. Đối với dạng toán này, thì học sinh chủ yếu phải minh hoạ bằng sơ đồ hình vẽ, tức là biểu thị một cách trực quan các mối quan hệ giữa các đại lượng của bài toán. [...]... II: S cõy khu vc III: ? cây 180 cây ? cây Bi tp ny hc sinh s tin hnh lm tng tc nh "Bi toỏn tỡm hai s khi bit tng v t s ca hai s" Nhỡn vo s túm tt hc sinh s tỡm ra cỏch gii v gii bi toỏn * dng toỏn "Tỡm hai s khi bit tng v t s ca hai s ú" cũn di dng n: Vớ d 5: Mt hỡnh ch nht cú P = 270m S o chiu rng bng 1 /4 s o chiu di Tớnh din tớch hỡnh ch nht ú (Giỏo viờn hng dn hc sinh bng h thng cõu hi gi ý hc... ? tn 45 tn Bc 3: Tỡm cỏch gii bi toỏn: Trỡnh by bi gii: Da vo k hoch gii bi toỏn trờn m hc sinh s tin hnh gii nh sau: Tng s phn bng nhau l: 1 + 4 = 5 (phn) S thúc kho nh l: 45 : 5 = 9 (tn) S thúc kho ln l: 9 x 4 = 36 (tn) Hi cũn cỏch gii no khỏc? T s thúc - kho nh = s thúc kho ln [hay 45 - 9 = 36 (tn)] Th li: L quỏ trỡnh kim tra vic thc hin phộp tớnh chớnh xỏc ca quỏ trỡnh lp lun 9 + 36 = 45 (tn)... : 9 = 4 (ln) t s Qua cỏc thao tỏc gii trờn chỳng tụi ó hỡnh thnh dn dn cho hc sinh trong cỏc gi dy toỏn di s t chc hng dn ca giỏo viờn i vi tt c cỏc dng bi T phng phỏp dy nh trờn giỏo viờn cú th ỏp dng vi tt c nhng loi bi nh sau: * Tng tc i vi dng "Bi toỏn tỡm hai s khi bit tng v t s ca hai s ú" Vi t s l mt phõn s (tc l so sỏnh giỏ tr ca s bộ vi giỏ tr ca s ln) Vớ d 2: M mua 20 kg go trong ú khi lng... thc nhiu mt cho hc sinh Nh vy, dự bi toỏn "Tỡm hai s khi bit tng v t s ca hai s ú" hay bt kỡ dng toỏn no thỡ u quan trng i vi hc sinh l phi bit cỏch túm tt toỏn Nhỡn vo túm tt xỏc nh ỳng dng toỏn tỡm chn phộp tớnh cho phự hp v trỡnh by gii ỳng Tt c nhng vic lm trờn ca giỏo viờn u nhm thc hin tit dy gii toỏn theo phng phỏp i mi v rốn k nng cho hc sinh khi gii bt kỡ loi toỏn no cỏc em cng c vn dng... II l: Túm tt bi toỏn t Cha t 23 em = 69% 10 em = 30% Chn v thc hin phộp tớnh ỳng ỳng Sai 28 em = 84% 5em = 15% Li gii v ỏp s ỳng 28 em = 84% Sai 5em = 15% Nh vy rốn cho cỏc em cú phng phỏp hc l bin phỏp tt nht ca ngi lm cụng tỏc giỏo dc Chất lợng chung cuối năm đạt nh sau HS đạt lực học giỏi : 14 em = 42 % Khá : 17 em : = 51% Trung bình : 2 em = 0,6% II KT LUN: cú kt qu ging dy tt ũi hi ngi giỏo viờn... ging dy lp 4 Tụi nhn thy vic tớch lu kin thc cho cỏc em l cn thit, nú to tin cho s phỏt trin trớ thc ca cỏc em "cỏi múng" chc s to bn p v tip tc hc lờn lp trờn v h tr cỏc mụn hc khỏc Trc thc trng hc toỏn ca hc sinh lp 4 nhng nm ging dy, tụi mnh dn a ra mt s ý kin trờn, nhm mong s gúp ý ca ng nghip Khi lm mt vic cú kt qu nh mỡnh mong mun phi cú s kiờn trỡ v thi gian khụng phi mt tun, hai tun l hc... 2/3 khi lng go t Tớnh s kg go mi loi? 2/3 cho ta bit Nu go t c chia lm 3 phn bng nhau thỡ s go np s chim 2 phn v hc sinh túm tt nh sau: ? kg S go t: ? kg S go np: 20 kg * i vi loi bi: t toỏn theo s ri gii bi toỏn ú Vớ d 3: Vi trng: Vi hoa: 1 Hc sinh da vo s xỏc nh c dng toỏn 2 t toỏn 3 Gii bi toỏn * Dng toỏn ny cũn cú nhng bi toỏn nõng cao lờn thnh "Tỡm ba s khi bit tng v t s ca ba s ú" Vớ d 4: ... trng: Vi hoa: 1 Hc sinh da vo s xỏc nh c dng toỏn 2 t toỏn 3 Gii bi toỏn * Dng toỏn ny cũn cú nhng bi toỏn nõng cao lờn thnh "Tỡm ba s khi bit tng v t s ca ba s ú" Vớ d 4: Lp 4E nhn chm súc 180 cõy trng ba khu vc S cõy khu vc hai gp 2 ln s cõy khu vc mt, s cõy khu vc mt bng 1/3 s cõy khu vc ba Tớnh s cõy mi khu vc i vi bi tp ny thỡ giỏo viờn s hng dn gi ý hc sinh da vo mi quan h gia cỏc t s ca... Nhng ý kin ca tụi a ra cú th cũn nhiu hn ch Rt mong s úng gúp ý kin ca ng nghip phng phỏp ging dy ca tụi c nõng cao hn Tụi xin chõn thnh cm n s úng gúp ý kin ca cỏc ng nghip Đồi Ngô ngy 4 thỏng 8 nm 2011 Ngi vit skkn Vũ Thị Liễu ... trong mi hc sinh Do vy khc phc yu kộm cho hc sinh trong mụn toỏn núi chung v vic gii toỏn cú li vn núi riờng chớnh l vic i mi phng phỏp dy hc theo hng thy thit k trũ thi cụng, thy ch gi vai trũ t chc iu khin v hng dn hc sinh trong quỏ trỡnh tỡm ra tri thc mi Hc sinh quỏ trỡnh tỡm ra tri thc mi Hc sinh thc hnh v t ỳc kt ra kinh nghim cho bn thõn Vi vic i mi phng phỏp dy toỏn cú li vn nh trờn tụi t ỏnh . không? IX. PHƯƠNG PHÁP DẠY DẠNG BÀI TOÁN" TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ" Ở LỚP 4: Đối với dạng toán này thì có các dạng bài nổi bật sau: Dạng bài tỉ số của hai số là một số. học. Với những lí do trên tôi mạnh dạng chọn đề tµi : " ;Đổi mới phương pháp dạy giải toán có lời văn ở lớp 4& quot; Với dạng bài toán: " ;Tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó& quot;. PHN. số& quot; Nhìn vào sơ đồ tóm tắt học sinh sẽ tìm ra cách giải và giải bài toán * Ở dạng toán " ;Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó& quot; còn ở dưới dạng ẩn: Ví dụ 5: Một hình chữ nhật có
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Đổi mới phương pháp giải toán có lời văn lớp 4 với dạng toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó, SKKN Đổi mới phương pháp giải toán có lời văn lớp 4 với dạng toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó, SKKN Đổi mới phương pháp giải toán có lời văn lớp 4 với dạng toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó