0

Kinh nghiệm dạy các dạng toán tính nhanh cho học sinh lớp 4 - 5

21 3,243 13
  • Kinh nghiệm dạy các dạng toán tính nhanh cho học sinh lớp 4 - 5

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 06:52

Lời nói đầu Trong chơng trình môn học ở tiểu học, môn toán chiếm số giờ lớn nhất. Việc nâng cao hiệu quả dạy và học môn toán là một yêu cầu bức xúc hiện nay. Để đáp ứng đợc yêu cầu trên, theo tôi các thầy giáo, cô giáo nên làm rõ cơ sở khoa học của các kiến thức môn toán ở bậc tiểu học dựa vào những kiến thức toán học cao cấp và khoa học giáo dục tiếp thu đợc ở trờng s phạm. Đặc biệt là những kinh nghiệm rút ra từ quá trình giảng dạy, từ đó hình thành cho mình một cách hệ thống, khoa học để truyền đạt kiến thức môn toán phù hợp với hoàn cảnh và khả năng tiếp thu của học sinh. Qua đó nhằm phát triển t duy lôgíc, t duy sáng tạo, bồi dỡng phát triển những thao tác trí tuệ cần thiết để nhận thức thế giới hiện thực. Vì vậy muốn thức hiện tốt nhiệm vụ này thì đội ngũ giáo viên, ngời có vai trò chủ đạo trực tiếp tổ chức và điều khiển quá trình dạy học. Chúng ta phải nắm đợc một cách sâu sắc, sáng tạo cả về lý luận lẫn kỹ năng kỹ xảo bộ môn. Xuất phát từ đó các thâỳ giáo, cô giáo hình thành cho học sinh phơng pháp giải những dạng toán thờng gặp, phát hiện và dự đoán những sai lần của học sinh khi giải toán. Cách khắc phục những sai lầm đó. Là một giáo viên đã qua thực tế giảng dạy nhiều năm ở trờng tiểu học, tôi nhận thấy môn toán là môn học rất cần thiết, đóng vai trò chủ đạo. Nếu học sinh học tốt môn toán thì các em sẽ có khả năng học tốt các môn học khác. Ngoài ra, vì học sinh tiểu học ngay từ lớp 1 đã có nhu cầu học toán và thích tự học toán. Nếu giáo viên biết kích thích óc tò mò, trí sáng tạo của trò, biết gây hứng thú và hấp dẫn đợc trẻ khi học toán thì hiệu quả của giờ học sẽ cao, lớp học có không khí hào hứng, trẻ tiếp thu tốt bài dạy mà không buồn chán. Từ thực trạng đó tôi luôn tìm tòi và trăn trở suy nghĩ để tìm ra những ph- ơng pháp mới, sáng tạo hơn và áp dụng vào dạy học có hiệu quả. Một trong những vấn đề mà tôi đã nghiên cứu và giảng dạy thành công qua việc hệ thống dạng toán tính nhanh ở chơng trình tiểu học nói chung và lớp 4 - 5 nói riêng. Vậy tôi mạnh dạn đa ra những dạng toán tính nhanh và những nhận định của mình để mong sự góp ý của đồng nghiệp. 1 Rất chân thành cảm ơn ! A- Mở đầu 2 I- Lý do chọn đề tài. Nhiệm vụ cơ bản hàng đầu của việc dạy và học toán ở tiểu học là làm cho học sinh nắm đợc một cách hệ thống kiến thức và kỹ năng toán học cơ bản, hiện đại. Trên cơ sở đó phát triển năng lực trí tuệ, xây dựng những quan điểm t tởng, tình cảm đúng đắn và có thái độ đúng với các sự vật hiện tợng thực tiễn. Vì nhiệm vụ dạy học toán là một nhiệm vụ phức hợp nên mỗi quá trình dạy, học toán cũng là một hệ thống rất phức tạp trong đó các yếu tố có tác dụng qua lại với nhau. Trên cơ sở đó tìm ra con đờng, các tổ chức hình thức, các phơng thức và cách làm việc thích hợp, qui định các phơng tiện cần thiết để quá trình dạy học đạt mục đích với hiệu quả cao. Mặt khác, đối tợng của toán học thuần tuý là những hình dạng không gian và những quan hệ số lợng của thế giới hiện thực. Những đối tợng ấy nhất thiết mang tính trừu tợng, khái quát. Là khoa học nghiên cứu những mặt xác định của thế giới hiện thực, toán học có nguồn gốc thực tiễn. Chính vì vậy chúng ta không nên hiểu đơn giản là toán học phát triển do những yêu cầu riêng của bản thân toán học mà toán học còn phát triển từ những nhu cầu thực tiễn. Từ đó chúng ta, những ngời giáo viên cần đi sâu vào nghiên cứu những dạng toán tìm nhiều cách giải và vận dụng linh hoạt những phơng phát ấy nhằm rèn luyện kỹ năng, củng cố kiến thức rèn luyện trí thông minh có sáng tạo cho học sinh. Mà tính nhanh là một dạng toán chiếm thời lợng rất lớn trong chơng trình toán ở tiểu học nhất là với lớp 4 - 5 thì dạng toán này càng nhiều, càng phức tạp hơn. Nhiều học sinh khi nhắc đến dạng toán tính nhanh thì rất ngại làm hay lẫn lộn giữa tính nhanh và tính giá trị của biểu thức. Chính vì vậy tôi muốn đi sâu vào nghiên cứu dạng toán tính nhanh với mong ớc sẽ hệ thống đợc các kiểu bài thuộc dạng toán này cùng cách giải hữu hiệu nhất. Với khả năng t duy của các em còn thấp kém, trình độ kiến thức không đồng đều nên tôi đã phân ra các dạng toán tơng ứng với cách giải dễ hiểu dễ nhớ và chính xác nhất theo qui trình từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Ngoài ra khi sử dụng tốt hệ thống các phơng pháp giải loại toán tính nhanh trong quá trình giảng dạy thì sẽ đem lại một số thành công sau: - Học sinh biết nhận biết bài toán thuộc dạng toán nào. - Biết tìm phơng pháp thích hợp để giải toán. 3 - Giải toán một cách nhanh nhất, chính xác nhất. - Rèn thói quen quan sát tìm ra những yếu tố của bài toán nhất là yếu tố đặc biệt của dạng. - Học sinh sẽ rèn luyện đợc nhiều mặt về t duy, trí thông minh, óc sáng tạo và khả năng suy nghĩ linh hoạt. - Nâng cao trình độ kiến thức cho học sinh khá giỏi. II- Nhiệm vụ của đề tài. Muốn đạt kết quả cao trong phơng pháp dạy học toán nói chung và việc giải các bài toán tính nhanh nói riêng thì đề tài cần đảm bảo một số nhiệm vụ chủ yếu sau: - Cung cấp những kiến thức cơ bản để giải dạng toán tính nhanh. - Hệ thống các bài toán theo dạng, đi từ bài dễ đến bài khó, từ dạng đơn giản đến phức tạp. - Tìm ra phơng pháp giải có hiệu quả nhất đối với từng dạng toán . - Sau khi tiến hành thực nghiệm thì khảo sát đánh giá kết quả . - Rút ra điểm cần lu ý cho một dạng toán *Để làm tốt nhiệm vụ này thì đề tài này cần đảm bảo một số yêu cầu sau -Giáoviên phải chọn phơng pháp phù hợp chính xác . -Các phơng pháp giải phải trình bày có hệ thống rõ ràng dễ hiểu . -Học sinh có nhu cầu và hứng thú vơi bài giảng của giáo viên . -Học sinh biết vận dụng kiến thức cơ bản để nhận biết dấu hiệu đặc biệt ,điển hình của mỗi dạng toán để có phơng pháp giải thích hợp -Học sinh biết nhận ra những mối quan hệ toán học chủ yếu trong bài. III/ Phơng pháp nghiên cứu Căn cứ vào mục đích, nhiệm vụ và yêu cầu cơ bản của đề tài đã đặt ra cùng nội dung tôi sẽ trình bày ở chơng sau một cách cụ thể. Nên đề tài chú trọng một số phơng pháp sau: 1/ Phơng pháp hệ thống. Sử dụng phơng pháp này nhằm nghiên cứu cách giải các bài toán tính nhanhnh một chỉnh thể nằm trong hệ thống chung. Để học sinh xác định bài toán một cách nhanh chóng. 2/ Phơng pháp quan sát phân tích so sánh. 4 Giúp học sinh nhận ra các dấu hiệu đặc biệt, điẻn hình trong một dạng toán để dễ dàng tìm ra cách giải phù hợp. 3/Phơng pháp cụ thể hoá, trừu tợng hoá . Học sinh từ chỗ tính nhanh dựa vào những tính chất cơ bản của phép tính, để rồi có thể giải đợc bài toán phức tạp hơn. 4/Phơng pháp thực hành, luyện tập. Qua quá trình làm một số bài toán cùng dạng thì học sinh hình thành kỹ năng kỹ xảo cho bản thân. B/ Nội dung và phơng pháp. I / Cơ sở lý luận Cùng với sự đổi mới và phát triển không ngừng của đất nớc, nghành giáo dục đang có sự thay đổi vợt bậc về cả nội dung chơng trình và phơng pháp giảng dạy. Cách học và mức độ học có chiều sâu,có hê thống sẽ là những đổi mới nổi bật của dạy học toán ở tiểu học. Việc thay đổi cách học phơng pháp học tập chủ động sáng tạo là cơ sở rất quan trọng để học sâu hiểu sâu tạo điều kiện để học sinh đào sâu và làm chủ kiến thức . Ngoài ra rèn t duy sáng tạo toán học cho hoc sinh tiểu học là việc rất cần thiết trong quá trình dạy học. ở lứa tuổi này t duy của học sinh là trực quanvà cụ thể cho nên khi dạy các em giáo viên cần nghiên cứu và có thể phát triển t duy sáng tạo cho học sinh dựa trên những yêu cầu thích hợp của tính sáng tạo. Hơn nữa, khi học sinh rèn đợc óc sáng tạo khả năng t duy tốt thì các em có thể áp dụng một cách linh hoạt, có hiệu quả vào đời sống hiện thực nhằm nâng cao chất lợng cuộc sống của mình và xã hội. Để đạt đợc mục đích này ngời giáo viên phải nắm đợc một cách sâu sắc, sáng tạo các phơng pháp dạy học bộ môn. Ta có thể đi từ các bài toán đơn giản đến bài toán phức tạp. Mà dạng toán tính nhanh có thể nói là đợc dạy xuyên suốt chơng trình toán ở tiểu học nhất là với chơng trình lớp 4 và lớp 5 có nhiều dạng tính nhanh khó mà học sinh hay lúng túng khi giải, dẫn đến khi học dạng toán này học sinh thấy căng thẳng. 5 Vì vậy tôi chọn đề tài này để đi sâu vào nghiên cứu để tìm ra cách vận dụng tốt nhất trong giảng dạy và học tập giúp học sinh nắm chắc kiến thức, giải toán nhanh, vận dụng linh hoạt các phơng pháp. Từ đó gây hứng thú cho học sinh khi học loại toán này. II - Cơ sở thực tiễn. Qua thực tiễn giảng dạy ở trờng tiểu học và dạy hầu hết các lớp trong tr- ờng, cùng với việc bồi dỡng học sinh giỏi lớp 4-5. Tôi nhận thấy rằng học sinh thờng cho các bài toán tính nhanh là bài toán khó. Nhất là với chơng trình lớp 4-5 thì dạng toán tính nhanh lại càng phức tạp hơn. Có những bài toán chỉ dành cho học sinh khá, giỏi. Đối với dạng toán này, hầu hết cảm thấy lúng túng, ngại làm và làm cha thực sự là nhanh. Từ thực trạng trên, tôi muốn hệ thống ra các dạng toán tính nhanhđể có những phơng pháp giải thích hợp giúp học sinh làm bài tốt và thêm yêu thích loại toán này cũng nh học môn toán. III / Phơng pháp tiến hành. Cùng với các yếu tố đại số khác, các kiến thức về tính nhanh đợc giới thiệu xen kẽ và gắn bó chặt chẽ với các kiến thức số học khác.Việc giải toán tính nhanh đòi hỏi ta phải vận dụng toàn bộ các hiểu biết về số học, huy động tối đa sức nhớ củ bộ não để tìm ra kết quả tính toán một cách nhanh nhất. Nh vậy khả năng tính nhanh là khả năng lựa chọn và thực hiện cách tính tối u trong nhiều cách tính có thể có của một phép tính hoặc dãy tính. Cụ thể muốn tính nhanh đợc ta cầc biết vận dụng linh hoạt và khéo léo tính chất của phép tính, nắm vững cấu tạo thập phân của số và nhớ đợc (ở mức thuộc lòng) kết quả nhiều phép tính đặc biệt. Thờng thì muốn tính nhanh ta phải thực hiện trong óc những phép biến đổi khác nhau để đa phép tính hoặc dãy tính về một dạng mới cho phép, tránh các tính toán cồng kềnh bằng bút mà thực hiện dễ dàng bằng óc. Vì vậy tôi muốn phân ra từng dạng cho học sinh tiếp cận tìm ra cáh giải thích hợp để dần dần hình thành kĩ năng, kỹ xảo thói quen giải bài toán tính nhanh, một cách chính xác và thoải mái. 6 Xuất phát từ đặc điểm, yêu cầu của loại toán tính nhanh thì trớc tiên tôi phải cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản, chung nhất về loại toán chọc sinh nắm chắc. 1/ Những kiến thức cơ bản cần nhớ. a/ Tính giao hoán. - Tổng (tích) không thay đổi khi ta đổi chỗ các số hạng(thừa số) a + b = b + a và a x b = b x a Chú ý: - Bài toán chỉ có cộng trừ hay chỉ có nhân, chia ta thay đổi vị trí tuỳ ý, nhớ kèm theo dấu của chúng. - Bài toán có phép cộng, trừ lẫn lộn với nhân, chia. Muốn giao hoán phải phân cụm để đa về bài toán chỉ có công, trừ hay chỉ có nhận, chia giữa các cụm. Khi giao hoán phải giao hoán cả cụm. b/ Tính kết hợp: Trong phép tính chỉ có cộng, trừ hoặc chỉ có nhân, chia ta đặt dấu ngoặc để nhóm các số hạng, thừa số một cách tuỳ ý nhng chú ý nếu trớc dấu ngoặc là dấu trừ hoặc dấu chia thì phải đổi dấu các số hạng, thừa số trong ngoặc: (a + b) + c = a + (b + c) (a + b) - c = a + (b - c) = (a - c) - b a - (b + c) = a - b - c (a x b) x c = a x (b x c) ( a x b) : c = a x (b : c) = (a : c) x b a : (b x c) = a : b : c c/ Tính phân phối: Chỉ dùng cho phép nhân hay phép chia. a x (b + c) = a x b + a x c a x (b - c) = a x b - a x c (a + b) : c = a : c + b : c (a - b) : c = a : c - b : c 7 d/ Các tính chất khác: * Phép tính với số không (0) - Phép nhân : a x o = o x a = o - Phép chia: o : a = o - Phép cộng; a + o = o + a = a - Phép trừ; a - o = a * Phép nhân, chia với 1. - Phép nhân: a x 1 = 1 x a = a - Phép chia: a : 1 = a; a : a = 1 - Một số trừ cho một hiệu: a - (b - c) = a - b + c - Một số chia cho một thơng: a : (b : c) = a : b x c 2- Các dạng toán tính nhanh thờng gặp. Sau khi giáo viên đa ra những lý thuyết cơ bản cần cho việc giải loại toán này thì tiến hành phân dạng. Bên cạnh những kiến thức chung đó thì mỗi dạng lại có cái riêng của nó và tôi sẽ trình bầy thêm khi đi vào những dạng cụ thể. Dạng 1 Tính chất giao hoán và kết hợp: Đây là dạng toán đơn giản, học sinh chủ yếu áp dụng kiến thức cơ bản đã học trong chơng trình sách giáo khoa. Nhng cần chú ý trờng hợp giao hoán cả cụm phép tính và dấu phép tính không đợc đổi. Ví dụ: a/ 50 x 38 : 5 : 19 b/ 25 x 4 + 25 : 5 - 4 x (30 - 5) - 5 Hớng dẫn giải: a/ 50 x 38 : 5 : 19 = (50 : 5) x (38 : 19) = 10 x 2 = 20 8 b/ Phải phân cụm theo nguyên tắc nhóm những số và những ngoặc đơn nhân chia với nhau: 25 x 4 + 25 : 5 - 4 x (30 - 5) - 5 = (25 x 4) + (25 : 5) - 4 x (30 - 5) - 5 = (25 x 4) - 4 x (30 - 5) + (25 : 5) - 5 = (25 x 4) - 25 x 4 + 5 - 5 = 0 + 0 = 0 * Tiểu kết Với dạng toán này giáo viên cần hớng dẫn cho học sinh quan sát tìm những số nào để giao hoán, kết hợp với nhau tạo ra một phép tính có thể nhẩm đợc trong óc mà không phait đặt tính bằng bút. Chú ý cách phân cụm sao cho chính xác. + Sau khi hớng dẫn học sinh giáo viên đa thêm một số bài toán tiêu biểu cho học sinh thực hành thuộc dạng toán này. Dạng 2: Tính phân phối (đặt thừa số chung) Tính chất này chỉ có trong phép nhân, chia không có với phép cộng, trừ. Phơng pháp giải dạng toán này nh sau: * Loại 1: - Quan sát trong các tích, các thơng xem có thừa số nào chung hoặc dựa vào dấu hiệu bài toán tìm thừa số chung. - Đa thừa số chung ra ngoài còn lại các số và phép tính đi kèm đa vào trong ngoặc. - Thực hiện phép tích trong ngoặc trớc rồi làm phép tính với thừa số chung để rồi tìm ra kết quả. Ví dụ: 27 x 38 + 62 x 27 - 27 x 90 = 27 x (38 + 62 - 90) = 27 x 10 = 270 9 * Loại 2: Lấy lần lợt từng số hạng trong tổng hoặc hiệu nhân hay chia với thừa số chung. Sau đó cộng hoặc trừ các kết quả đó với nhau tìm ra kết quả của phép tính. Ví dụ: (99 + 66) : 33 = 99 : 33 + 66 : 33 = 3 + 2 = 5 * Tiếp theo đó giáo viên đa một số bài toán phơng pháp ở dạng này nhng ở mức nâng cao hơn cho học sinh luyện tập. + Một số chú ý: - Phép tính có tính khuyết thừa số 1 thì khi đa thừa số chung ra ngoài phải chú ý thừa số 1 còn lại trong ngoặc. - Quan sát kỹ để không nhầm lẫn giữa các tính chất. Dạng 3: Dấu hiệu chia hết * Trớc hết cho học sinh nhắc lại nội dung cơ bản của dấu hiệu chia hết đối với những số thờng gặp nh: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9, 4, 8. * Phơng phát giải loại toán này. - Quan sát xem tích của tử và tích của mẫu có cặp số nào cùng chi hết cho một số thì ta rút gọn. - Rút gọn một lần cha hết ta rút gọn cho lần 2. - Sau khi rút gọn xong thì tính tích những thừa số còn lại của tử và mẫu để tìm ra kết quả: Ví dụ: 1 x 2 x 3 x 4 = 1 x 1 x 1 x 1 = 1 5 x 6 x 7 x 8 5 x 2 x 7 x 1 70 * Giáo viên đa thêm bài tập dạng này cho học sinh làm để rèn luyện kỹ năng kỹ xảo của học sinh. 10 [...]... Số nhỏ nhất) x Dạng 7: Thành phần hay kết quả của biểu thức bằng 0 Với dạng này giáo viên còn hớng dẫn học sinh nh sau: - Quan sát biểu thức tìm ra những phép tính, nhóm phép tính có điểm đặc biệt (bằng 0) - Thực hiện phép tính, nhóm phép tính đó trớc rồi tìm kết quả của biểu thức Ví dụ: 7 54 x 75 - 25 - 2262 + 45 68 = 7 54 x 75 - 25 x 3 x 7 54 + 45 68 = 7 54 x 75 - 75 x 7 54 + 45 68 = 0 + 45 68 = 0 Sau khi... hợp Ví dụ : Nh những bài toán tính nhanh giáo viên có thể lấy ở các loại sách sau: - Toán nâng cao lớp 4 - 5 - Toán bồi dỡng lớp 4 -5 - Toán phát triển lớp 4 -5 IV- Kết quả thu đợc Sau khi dạy thực nghiệm các dạng toán tính nhanh Tôi củng cố lại những kiến thức cơ bản nhất Mỗi dạng đề có cách giải tơng ứng, học sinh phải biết vận dụng một cách linh hoạt sao cho bài toán có cách giải hay nhất, chính... (51 x 52 - 48 x 49 ) x ( 45 + 128 - 90 x 64) * Kết quả thu đợc qua bài làm của học sinh lớp 4 nh sau: - Sĩ số : 30 - Số học sinh đạt điểm giỏi: 06 đạt 18 % - Số học sinh đạt điểm khá: 09 đạt 27 % - Số học sinh đạt điểm trung bình: 12 đạt 46 % - Số học sinh đạt điểm yếu : 03 đạt 9% * Kết quả thu đợc qua bài làm của học sinh lớp 5 nh sau: - Sĩ số : 37 - Số học sinh đạt điểm giỏi: 12 đạt 32 % - Số học sinh. .. của học sinh và đánh giá sự thành công của đề tài tôi tiến hành khảo sát học sinh bằng một số dạng toán tiêu biểu sau 17 Đề bài : * Lớp 4: Tính nhanh 1- 7313 - 2 34 - 66 2- (0 x 1 x 2 x 3 x x 100) : ( 2 + 4 + 6 + + 98) 3126 x 14 x 12 x 148 x 333 x 15 2 x 21 x 9 x 37 x 8 x 18 x 6 * Lớp 5: Tính nhanh 1- 1996 + 3992 + 59 88 + 79 84 2- 1011 + 1112 + 1213 + 13 14 + + 9899 + 9910 3- ( 45 x 46 + 47 x 48 )... 1000 + 0 = 1000 Ví dụ 2: 11 25 x 44 = (1000 + 100 + 25) x (40 + 4) = (1000 + 100 + 25) x 40 + (1000 + 100 + 25) x 4 = 1000 x 40 + 100 x 40 + 25 x 40 + 1000 x 4 + 100 x 4 + 25 x 4 = 40 .000 + 40 00 + 1000 + 40 00 + 40 0 + 100 = 49 50 0 * Lu ý: Tuỳ từng bài toán mà phân tích số theo cách nào cho phù hợp và thuận tiện Dạng 10: Hiệu / tích 14 Giáo viên cho học sinh biết Hiệu / tích là dạng phân số có tử số là hiệu... 25 x 16, 84 = (1, 25 x 4) x (16, 84 : 4) = 5 x 4, 21 = 21, 05 Dạng 5: Cặp số đặc biệt: * Giáo viên nêu cho học sinh một số cặp số đặc biệt yêu cầu học sinh học gần nh học thuộc lòng - Vận dụng nhân nhẩm với 10, 100, 1000 , 0,1; 0,01 Để tìm cặp số đặc biệt khác - Cung cấp cho học sinh một số tính chất nhân nhẩm sau để học sinh tìm ra cặp số đặc biệt: a x 0 ,5 = a : 2 a x 2 ,5 = a x 10 : 4 a : 0, 25 = a x 4. .. 1 1 1 4 x 1 2 X x 1 3 = 1 6 1 5 = 3 6 X 1 6 Vậy biểu thức đã cho có thể viết là: = 1 - 1 + 1 - 1 + 1 1 2 2 3 3 = 1 + 0 + 0 1 = 1 5 1 4 + 0 + 15 - 1 3 1 5 + 1 5 x 1 6 1 5 - 1 6 1 2 = 1 2 - - + 1 2 - 2 3 - 1 5 x = = Tơng tự: 1 2 1 4 + 1 6 + 1 4 0 - - 1 6 = 1 1 6 - = 6 6 1 6 - = 5 6 Loại 2: Tổng các phân số có dạng hiệu/tích Ví dụ: 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 2 4 8 16 32 64 128 Ta có: 1 = 1 - 1 1... ra dạng toán tổng hợp tức là kết hợp vài dạng toán trong một bài toán để học sinh thực hành Với dạng toán này học sinh phải quan sát biểu thức tìm ra phép tính hay nhóm phép tính này thuộc dạng nào thì áp dụng phơng pháp giải cho thích hợp 16 Ví dụ: (1+ 2 + 4 + 8 + 10 + + 51 2) x (101 x 102 - 101 x 101 - 50 - 51 ) 2 + 4 + 8 + 16 + + 10 24 + 2 048 = = = (1+ 2 + 4 + 8 + 10 + + 51 2) x (101 x 102 -. .. 1 = 1 - 1 ; 2 2 2 4 4 1 + 1 + 1 = 2 4 8 1 2 + 1 4 + 1 8 3 + 1 = 7 = 1 4 8 8 + 1 16 = 7 8 + 1 16 1 8 - = 1 - 1 16 Tơng tự: 1 + 1 2 4 + 1 8 + 1 16 + 1 32 + 1 64 + 1 128 = 1 - 1 128 = 127 128 * Sau khi giáo viên hớng dẫn học sinh cách giải trên thì khuyến khích học sinh tìm cách giải nhanh khác và cho học sinh làm một số bài luyện tập Dạng 11: Dạng tổng hợp: * Sau khi học sinh nắm chắc các dạng toán cụ... (101 x 102 - 101 x 10 1- 101) 2 + 4 + 8 + 16 + + 10 24 + 2 048 (1+ 2 + 4 + 8 + 10 + + 51 2) x 101 x (102 - 101 - 1) 2 + 4 + 8 + 16 + + 10 24 + 2 048 (1+ 2 + 4 + 8 + 10 + + 51 2) x 101 x 0 2 + 4 + 8 + 16 + + 10 24 + 2 048 = 0 * Sau khi học sinh đợc học tất cả các dạng toán thì giáo viên cho các em luyện tập để rèn thành kỹ năng, kỹ xảo, biết vận dụng linh hoạt các bài toán với cách giải thích hợp . nhau: 25 x 4 + 25 : 5 - 4 x (30 - 5) - 5 = ( 25 x 4) + ( 25 : 5) - 4 x (30 - 5) - 5 = ( 25 x 4) - 4 x (30 - 5) + ( 25 : 5) - 5 = ( 25 x 4) - 25 x 4 + 5 - 5 = 0 + 0 = 0 * Tiểu kết Với dạng toán. dụ: 7 54 x 75 - 25 - 2262 + 45 68 = 7 54 x 75 - 25 x 3 x 7 54 + 45 68 = 7 54 x 75 - 75 x 7 54 + 45 68 = 0 + 45 68 = 0 Sau khi giáo viên hớng dẫn giải một số bài toán tiêu biểu thì giáo viên cho học sinh. 8 x 18 x 6 * Lớp 5: Tính nhanh. 1- 1996 + 3992 + 59 88 + 79 84. 2- 1011 + 1112 + 1213 + 13 14 + . . . + 9899 + 9910 3- ( 45 x 46 + 47 x 48 ) x (51 x 52 - 48 x 49 ) x ( 45 + 128 - 90 x 64) * Kết quả
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh nghiệm dạy các dạng toán tính nhanh cho học sinh lớp 4 - 5, Kinh nghiệm dạy các dạng toán tính nhanh cho học sinh lớp 4 - 5, Kinh nghiệm dạy các dạng toán tính nhanh cho học sinh lớp 4 - 5

Từ khóa liên quan