0

SKKN Sử dụng hiệu quả trực quan trong dạy vẽ theo mẫu ở lớp 6

17 2,398 17

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:33

. cách vẽ theo mẫu. 4. Kết quả thực hiện Người thực hiện: Đoàn Thị Dung Sử dụng hiệu quả trực quan trong dạy vẽ theo mẫu ở lớp 6 Sau khi vận dụng phương pháp minh họa trực quan để giảng dạy phân. hoạ tương quan tỉ lệ giữa các mẫu vẽ: Người thực hiện: Đoàn Thị Dung Sử dụng hiệu quả trực quan trong dạy vẽ theo mẫu ở lớp 6 / Hình 3a: Quả cam quá to so với cái cốc / Hình 3b: Quả cam quá. thức sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học trong dạy vẽ theo mẫu cho học sinh lớp 6. - Học sinh lớp 6. 4.2 Phạm vi – kế hoạch nghiện cứu - Trong các tiết học Mĩ thuật phân môn Vẽ theo mẫu, học sinh lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Sử dụng hiệu quả trực quan trong dạy vẽ theo mẫu ở lớp 6, SKKN Sử dụng hiệu quả trực quan trong dạy vẽ theo mẫu ở lớp 6,

Từ khóa liên quan