SKKN Sử dụng hiệu quả trực quan trong dạy vẽ theo mẫu ở lớp 6

17 2.4K 17
SKKN Sử dụng hiệu quả trực quan trong dạy vẽ theo mẫu ở lớp 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. cách vẽ theo mẫu. 4. Kết quả thực hiện Người thực hiện: Đoàn Thị Dung Sử dụng hiệu quả trực quan trong dạy vẽ theo mẫu ở lớp 6 Sau khi vận dụng phương pháp minh họa trực quan để giảng dạy phân. hoạ tương quan tỉ lệ giữa các mẫu vẽ: Người thực hiện: Đoàn Thị Dung Sử dụng hiệu quả trực quan trong dạy vẽ theo mẫu ở lớp 6 / Hình 3a: Quả cam quá to so với cái cốc / Hình 3b: Quả cam quá. thức sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học trong dạy vẽ theo mẫu cho học sinh lớp 6. - Học sinh lớp 6. 4.2 Phạm vi – kế hoạch nghiện cứu - Trong các tiết học Mĩ thuật phân môn Vẽ theo mẫu, học sinh lớp

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:33

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan