0

SKKN Sử dụng Công nghệ thông tin trong dạy học

16 4,393 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2014, 19:01

Sự thành công của một tiết dạy ngoài phương pháp dạy của giáo viên và cách học của học sinh, còn cần sự có mặt của đồ dùng dạy học. Chính vì cậy mà bản thân tôi luôn cố gắng tìm tòi, nghiên cứu, trao đổi với đồng nghiệp và ứng dụng. Trong qúa trình tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi và ứng dụng đó bản thân tôi đã tìm ra một số giải pháp hữu ích góp phần rất lớn trong việc nâng cao chất lượng bộ môn Tin học lớp 6.Sau đây tôi xin trình bày một số giải pháp về việc sử dụng phương pháp dạy học trực quan với sự giúp đỡ của đồ dùng dạy học trực quan, đồ dùng dạy học ở đây là đèn chiếu (Over head) hay máy chiếu(Projecter), là tranh ảnh, là biểu tượng....mà bản thân tôi đã tìm ra và áp dụng thành công tại đơn vị trường THCS Mai Thủy. A. Đặt vấn đề. I. Lý do chọn đề tài. Thực hiện Nghị quyết 40/2000/NQ-QH của Quốc hội và chỉ thị số 14/2001 CTTTg của thủ tớng chính phủ về đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông. Đến nay việc đổi mới giáo dục phổ thông đã trở thành nền nếp sâu rộng từ đổi mới nội dung ch- ơng trình sách giáo khoa, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phơng pháp dạy học, đặc biệt là chú trọng đến đối tợng dạy học. Phần lớn giáo viên đứng lớp đã thích nghi với chơng trình, phơng pháp mới nhất là sử dụng, khai thác triệt để tác dụng thiết bị thực hành, của trang thiết bị, phơng tiện dạy học nh bảng phụ, tranh ảnh, thiết bị thí nghiệm - thực hành, máy chiếu qua đầu, máy chiếu đa chức năng. Xuất phát từ cuộc vận động ứng dụng đẩy mạnh công nghệ thông tin vào dạy học của BGD, SGD, PGD và ban lãnh đạo nhà trờng nhằm nâng cao chất lợng dạy học. Đặc biệt là bộ môn Tin học nói chung và bộ môn tin học lớp 6 nói riêng việc sử dụng công nghệ thông tin là rất cần thiết Do hạn chế về nhiều mặt CSVC, trang thiết bị, trình độ giáo viên mà đôi khi phơng pháp dạy học đã không tận dụng hết những thành tựu khoa học công nghệ hiện đại, để truyền tải nhiều thông tin cho ngời học nên chất lợng dạy và học có mặt hạn chế. Sự thành công của một tiết dạy ngoài phơng pháp dạy của giáo viên và cách học của học sinh, còn cần sự có mặt của đồ dùng dạy học. Chính vì cậy mà bản thân tôi luôn cố gắng tìm tòi, nghiên cứu, trao đổi với đồng nghiệp và ứng dụng. Trong qúa trình tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi và ứng dụng đó bản thân tôi đã tìm ra một số giải pháp hữu ích góp phần rất lớn trong việc nâng cao chất lợng bộ môn Tin học lớp 6. Sau đây tôi xin trình bày một số giải pháp về việc sử dụng phơng pháp dạy học trực quan với sự giúp đỡ của đồ dùng dạy học trực quan, đồ dùng dạy học ở đây là đèn chiếu (Over head) hay máy chiếu(Projecter), là tranh ảnh, là biểu tợng mà bản thân tôi đã tìm ra và áp dụng thành công tại đơn vị trờng THCS Mai Thủy. II. Phạm vi và thời gian thực hiện. Do điều kiện về CSVC và trang thiết bị của trờng nên phạm vi nghiên cứu và thực hiện là với môn Tin học tại 4 lớp 6A, 6B, 6C, 6D của trờng THCS Mai Thủy trong năm học 2007-2008. B. nội dung. i. Cơ sở lý luận. Việc đổi mới chơng trình sách giáo khoa đặt trọng tâm vào việc đổi mới phơng pháp dạy học. Chỉ có đổi mới căn bản phơng pháp dạy học và chúng ta có thể tạo đợc sự đổi mới thực sự trong giáo dục, mới có thể đào tạo đợc lớp ngời năng động, sáng tạo có tiềm năng cạnh tranh trí tuệ trong bối cảnh nhiều nớc trên thế giới hớng tới nền kinh tế tri thức. Trong vài thập kỷ gần đây, đã có sự bùng nổ về thông tin hay gọi là thời đại thông tin. Cùng với việc sáng tạo ra hệ thống công cụ mới, con ngời cũng đã tập trung trí tuệ từng bớc xây dựng ngành khoa học tơng ứng để đáp ứng những yêu cầu khai thác tài nguyên thông tin. Trong bối cảnh đó, ngành Tin học đợc hình thành và phát triển thành một ngành khoa học độc lập với các nội dung, mục tiêu, phơng pháp nghiên cứu riêng và ngày càng có nhiều ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động của xã hội loài ngời. Tin học đợc đa vào nhà trờng, vào giáo dục của nớc ta nhằm giúp học sinh chúng ta theo kịp với trình độ phát triển của khu vực và thế giới. Đa Tin học vào nhà trờng nói chung và THCS nói riêng là một việc làm cần thiết để các em làm quen và tiếp cận với công nghệ khoa học tiên tiến. Hoạt động nhận thức của con ngời là từ trực quan sinh động đến t duy trừu tợng. Đối với học sinh lớp 6 khi học bộ môn Tin học này không thể làm trái với nguyên lý nhận thức đó. Việc dạy tin học trong nhà trờng hiện nay đối với nớc ta không phải là dễ, vì Tin học nó gắn liền với một công cụ riêng của môn học là máy tính. Tin học là ngành khoa học nghiên cứu các quá trình có tính chất thuật toán nhằm mô tả biến đổi thông tin. Là khoa học dựa trên máy tính điện tử nghiên cứu cấu trúc, các tính chất chung của thông tin, các quy luật và phơng pháp thu thập, lu trử, tìm kiếm thông tin, xử lý thông tin một cách tự động chính xác qua công cụ là máy tính điện tử. Vậy làm thế nào để cho học sinh dễ hiểu một cách nhanh chóng chính xác và có kỉ năng thực hành là một nhiệm vụ rất quan trọng của ngời giáo viên dạy Tin học hiện nay. Để giảng dạy tốt bộ môn Tin học có chất lợng, đạt kết cao thì ngời thầy giáo ngoài tin thông về bộ môn Tin học, cần nắm chắc phơng pháp dạy học trực quan. Ph- ơng pháp dạy học trực quan là phơng pháp dạy học mà từ các hình ảnh, hoạt động trực quan đến t duy trừu tợng hay còn gọi trực quan hoá thông tin thông qua các công cụ trực quan. II. tình hình thực tế Từ dạy và học thụ động sang dạy và học tích cực, giáo viên không còn đóng vai trò đơn thuần là ngời truyền đạt kiến thức, giáo viên trở thành ngời thiết kế, tổ chức h- ớng dẫn các hoạt động độc lập để học sinh tự chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động các mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu chơng trình. Trên lớp học sinh hoạt động là chính nhng khi soạn giáo án, giáo viên phải đầu t công sức, thời gian rất nhiều so với kiểu dạy và học thụ động mới có thể thực hiện trên lớp với vai trò là ngời gợi mở, xúc tác động viên, cố vấn, trọng tài trong các hoạt động tìm tòi hào hứng trang luận sôi nổi của học sinh. Để làm đợc điều này thì đòi hỏi ngời giáo viên phải có trình độ chuyên môn sâu rộng, có trình độ s phạm lành nghề mới tổ chức, hớng dẫn các hoạt động của học sinh mà nhiều khi diễn biến ngoài tầm dự kiến của giáo viên. Khó khăn lớn nhất hiện nay ở các trờng học khi áp dụng phơng pháp dạy học trực quan vào giảng dạy vẫn là trang thiết bị nghe nhìn, phơng tiện dạy học còn nhều thiếu thốn và bất cập. Để áp dụng phơng pháp này vào dạy Tin học thì đòi hỏi phải có đèn chiếu (máy chiếu qua đầu - Over head) hay đèn chiếu (Projecter), máy vi tính đó là cha kể đến việc nếu áp dụng đồng loạt thì mỗi lớp cũng đều phải đợc trang bị. Tin học là một môn học mới đợc đa vào giảng dạy tại trờng THCS Mai Thủy gần 2 năm chậm hơn so với các trờng vùng ven trong huyện đặc biệt là các em lớp 6 vừa mới tiếp xúc với bộ môn mới đầu tiên mặc dù các em rất thích máy tín nhng là để chơi các trò chơi trên máy chứ cha ý thức đợc tầm quan trọng của bộ môn nên chất l- ợng học tập còn hạn chế. Đây là bộ môn đặc trung muốn đạt chất lợng cao đòi hỏi các em phải tiếp xúc với máy tính nhiều nhng thời lợng mỗi tuần chỉ có 2 tiết trên lớp thì các em cha thể thực hành hết các kiến thức đã học mà nếu có thực hành hết thì sẽ chóng quên. Bên cạnh đó do hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn gia đình không có điều kiện để mua máy tính cho con em học, theo thống kê của giáo viên dạy thì mỗi lới chỉ đợc 1 đến 2 em có máy vi tính. Một thực tế khác là ý thức học tập của một số học sinh không cao, không hứng thú trong học tập, lời hoạt động, không tích cực tự giác, ý thức tự học, tự rèn luyện yếu. Qua điều tra những tiết học đầu tiên về cả lí thuyết và thức hành tôi tiến hành đã thu đợc kết quả nh sau: *Về khâu tiếp nhận lý thuyết: * Về kĩ năng thực hành: Qua kết quả trên thì đa phần các em nắm kiến thức lí thuyết còn yếu, các em hay quên và cha vận dụng vào thực hành đợc nếu không có sụ hớng dẫn của giáo viên. Từ thực tế trên và bản thân tôi là một giáo viên dạy bộ môn Tin học luôn suy nghĩa phải đa ra những giải pháp nh thế nào để các em nắm lí thuyết chắc hơn nhớ lâu hơn và vận dụng vào thực hành tốt hơn. Sau một thời gian suy nghĩ tiến hành thực nghiệm tôi đã thu đợc những kết quả rất tốt sau đây tôi xin đề ra một số giải pháp sử dụng các dụng cụ trực quan trong dạy học nhằm nâng cao chất lợng giảng dạy bộ môn Tin học lớp 6: III. giải pháp. 1. Trực quan hoá thông tin dạy học. Trực quan hoá thông tin dạy học là một quá trình thông qua đó ngời học tri giác các tài liệu học tập dới dạng các biểu trng hình ảnh, âm thanh, mô hình, vật thật, với sự hỗ trợ của dụng cụ trực quan. Dụng cụ trực quan đợc sử dụng trong môi trờng học tập nh trong dạy học, giáo dục qua vệ tinh dựa trên cơ sở máy tính, dụng cụ trực quan có thể đợc sử dụng hiệu quả để giảng dạy các sự kiện, các chỉ dẫn, các quá trình và các khái niệm trừu tợng mà chúng thờng khó nhớ, khó hiểu. Các mục tiêu dạy học có thể thực hiện tốt nếu biết phát huy thông qua công cụ trực quan. Có thể nói dụng cụ trực quan có nhiều thuận lợi hơn hẳn so với dạy học bằng ngôn ngữ: Chứa nhiều thông tin và tổ chức thuận lợi các thông tin trong cùng một vị trí, làm đơn giản các khái niệm, làm sáng tỏ các chi tiết của một khái niệm dựa trên ngôn ngữ trừu tợng. Đặc biệt là tranh ảnh trực quan làm tăng sự nhớ trong học tập đây là một trong những mục tiêu hàng đầu của giáo dục. Từ những u điểm trên, tôi nhận thấy nếu áp dụng vào dạy học nhờ dụng cụ trực quan là đèn chiếu, tranh ảnh, biểu tợng vào dạy Tin học có hiệu quả cao. Trớc khi sử dụng dụng cụ trực quan cho một bài học thì trớc hết Giáo viên cần xác định bài nào cần dụng cụ trực quan và những dụng cụ trực quan đó là gì phục vụ cho những đơn vị kiến thức nào trong bài học. Tiếp đến là công tác chuẩn bị với dụng cụ trực quan. Ví dụ dạy bài :Máy tính và phần mềm máy tính cần chuẩn bị những đồ dùng trực quan khi giới thiệu cấu trúc chung của máy tính điển tử: nh bộ xử lí trung tâm (con chíp), thanh RAM, các ổ đĩa các thiết bị lu giữ thông tin nh USB, đĩa mềm, đĩa CD, DVD hay hình ảnh của một số loại máy vi tính trong thực tế bằng cách chụp bởi tranh ảnh hoặc các dụng cụ trực quan thiết thực nh thế HS mới nhớ lâu và thấy trong thực tế có thể gọi tên dụng cụ trực quan chính xác. Đèn chiếu tơng đối dể sử dụng và việc chuẩn bị cho việc dạy học với đèn chiếu tơng đối dể dàng, ít tốn thời gian. Tuy nhiên để sử dụng đèn chiếu thì phải có sự chuẩn bị kiến thức và các nội dung kiến thức cần trình chiếu. Nội dung đa lên máy chiếu phải rõ ràng chính xác và phải có máy vi tính. Chẳng hạn: khi nói đến máy tính hoặc máy in thì ta đa hình ảnh minh hoạ 2. Tạo những tác nhân kích thích trực quan thông qua biểu trng ngôn ngữ, biểu trng đồ hoạ, biểu trng tranh ảnh. Muốn sử dụng phơng pháp dạy học này thành công thì việc đầu tiên ngời thầy phải làm là thiết kế các thông điệp trực quan đòi hỏi nhiều sức lực và trí lực nhng lại là công việc đem lại nhiều lợi ích. Việc thiết kế các tài liệu dạy học trực quan mới có thể tạo nên sự thay đổi, và khi ngời học chú ý sẽ cho nhiều điều bổ ích. Ngời thiết kế phải quan tâm tới khía cạnh giảng dạy, tính trực giác và đặc biệt quan tâm tới những kĩ năng học tập của học sinh trong nghiên cứu và thực hành. Ngời giáo viên phải biết phân tích chọn lựa các loại hình trực quan sao cho phù hợp với nội dung bài học. a. Dạy học trực quan bằng biểu trng ngôn ngữ. Biểu trng ngôn ngữ đợc tạo ra từ chữ viết dới dạng một từ đơn lẽ hoặc câu hoàn chỉnh dùng đặt tên đối tợng, định nghĩa, mô tả đối tợng. Thờng khi dạy các bài học lý thuyết tôi thờng sử dụng loại biểu trng trực quan bằng ngôn ngữ. Ví dụ: Dạy bài Máy tính và phần mềm máy tính tôi chiếu sơ đồ cấu trúc chung của máy tính điện tử lên màn hình rồi yêu cầu học sinh quan sát và cho biết máy tính điện tự gồm những phần nào. Sau đó giáo viên chỉ vào từng đối tợng trên sơ đồ và giới thiệu lần lợt các khái niệm của các thành phần trong cấu trúc máy tính. Hay khi dạy bài Định dạng văn bản, thì đa lên màn hình các bớc thực hiện định dạng Font nh sau: Bớc 1. Chọn khối văn bản cần định dạng Bớc 2. Click Format \ Font Bớc 3. Hộp thoại Font xuất hiện chọn Font + Font: chọn phông chữ + Font Style: kiểu chữ + Size : Cở chữ + Font color: màu chữ + Underline Style: đờng gạch chân + Underline Color: màu đờng gạch chân + Effects: các hiệu ứng + Preview: khung hiển thị Bớc 4. Click OK Yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi liên quan: ? Nêu các bớc để định dạng văn bản phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ bằng menu lệnh (HS chỉ cần quan sat màn hình và nêu đợc các bớc cần định dạng phông chữ) ? Thao tác quan trọng nhất trong định dạng văn bản là gì (HS chọn phần văn bản cần định dạng) b. Dạy học trực quan bằng biểu trng đồ hoạ. Biểu trng đồ hoạ đợc tạo ra bằng nhiều cách đồ họa liên quan với hình ảnh, đồ hoạ liên quan với khái niệm, đồ hoạ tuỳ ý Việc dạy học trực quan bằng biểu trng đồ hoạ trong Tin học giúp ngời học có thể thao tác nhanh các bớc thực hành - đây là yêu cầu cần đạt của ngời học Tin học, dựa vào các biểu trng đồ hoạ này học sinh có thể phát hiện ra khái niệm, ý nghĩa của nó. Chẳng hạn khi dạy bài Làm quen với soạn thảo văn bản giáo viên cần cho học sinh làm quen với việc sao chép, chuyển, cắt (xoá) nhanh qua các biểu tợng. Giáo viên đa các biểu tợng Tơng tự bài Chỉnh sửa văn bản giáo viên đa các biểu tợng ? Hãy nêu tên các biểu tợng trên và tính năng của các biểu tợng * Dạy bài Định dạng văn bản ngoài việc định dạng văn bản bằng menu lệnh giáo viên cần cho học sinh định dạng văn bản thông qua các biểu tợng sau. Hs nhìn vào biểu tợng và nêu chức năng của các biểu trợng từ đó các em nắm chắc hơn kiến thức lí thuyết để vận dụng vào làm thực hành * Dạy bài Trình bày trang văn bản và in ngoài việc dùng lệnh in, xem văn bản bằng menu lệnh thì có thể in, xem văn bản thông qua các biểu tợng sau. c. Dạy học trực quan bằng biểu trng hình ảnh Biểu trng hình ảnh dợc tạo ra nh ảnh chụp, tranh minh hoạ, tranh vẽ. Tất cả đều phản ánh sự vật và ý nghĩa dới dạng các biểu trng cụ thể và mang tính hiện thực cao, ngời học có khả năng phiên dịch các biểu trng hình ảnh thành các vật tơng tự trong thế giới hiện thực. Khi dạy bài Máy tính điện tử ta có thể sử dụng một số ảnh, ảnh minh hoạ về máy tính, một số thiết bị của máy tính nh đĩa mềm, USB ổ cứng, để học sinh quan sát và phân biệt. 1 Hoặc khi dạy bài Hệ điều hành Windows để giúp học sinh sớm hình thành kỉ năng làm việc với máy tính nh khởi động máy tính, tắt máy tính hay phân biệt các đối tợng trên màn hình máy tính ta tiến hành đa một số hình ảnh liên quan. 2 Các biểu tợng chơng tình Thanh công việc d. Kết hợp các loại hình trực quan. Giữa các loại hình trực quan, ngời thiết kế có thể kết hợp đa dạng các loại biểu trng trực quan ngôn ngữ, hình ảnh, đồ hoạ với nhau. Đối với hầu hết học sinh ba loại này bao gồm nhiều mức độ khác nhau rất có ích trong học tập. Ví dụ: Khi dạy bài Máy tính và phần mềm máy tính ta có thể sử dụng kết hợp giữa biểu trng hình ảnh và biểu trng ngôn ngữ. Giáo viên yêu cầu: - Quan sát hình ảnh và cho biết ở hình trên đâu là thiết bị xuất, nhập,. * Dạy bài Giới thiệu hệ soạn thảo văn bản, Quản lý tệp văn bản, Định dạng văn bản ta có thể sử dụng kết hợp cả ba hình thức trực quan * Dạy bài Định dạng văn bản ta chiếu hình ảnh sau và kết hợp cho học sinh thực hiện định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ trên máy tính thì học sinh dể tiếp thu bài và ghi nhớ lâu hơn. 3 Thanh Menu bar Thanh Tool bar Thanh Formating Than h Draw ing Thanh cuộn Th ớc dọc Thớc ngang [...]... dụng các kiến thức trong bài dạy vào các hoạt động thực tế có liên quan và giải thích cụ thể từ đó các em có nhu cầu tìm hiểu về môn học C Kết luận Dạy học là một nghệ thuật Sử dụng tốt phơng pháp dạy học trực quan là con đờng tốt nhất để đạt đợc mục đích yêu cầu tiết dạy trong đó phơng tiện dùng công cụ trực quan đặc biệt có hiệu quả tốt giúp ngời học hiểu và nắm chắc thông tin cần thiết Việc sử dụng. .. việc học Tin học của học sinh đạt kết quả tốt, chất lợng cao, học sinh nắm chắc bài, biết thao tác trên máy tính cần cho học sinh học tại phòng máy, học sinh vừa nghe giáo viên giảng bài vừa ghi bài và thực hiện trên máy tính theo từng bớc một Với cách tổ chức học nh thế này kết quả cho thấy học sinh nắm chắc bài học, đa số các em đều thực hiện đợc các thao tác thực hành 4 Học bằng chơi, chơi mà học. .. vào quá trình dạy học là cần thiết đối với mỗi giáo viên vì nó mang lại hiệu suất, hiệu quả của giáo dục cao 7 Muốn học sinh học tốt các môn học nói chung và môn Tin nói riêng thì điều đầu tiên ngời giáo viên phải tạo đợc ở học sinh niềm say mê, hứng thú học tập bộ môn Giờ học phải thu hút sự chú ý ham học hỏi của học sinh, tạo cho các em lòng tin vào khả năng của mình, nhiệt tình ham mê học tập Trên... số kinh nhgiệm của tôi về việc sử dụng phơng pháp học dạy trực quan và sử dụng giáo cụ trực quan trong giảng dạy Tin học Rất mong ý kiến đóng góp của đồng nghiệp Xin chân thành cám ơn Qua quá trình thực hiện giảng dạy bản thân tôi có một số kiến nghị sau: + Đề nghị lãnh đạo phòng giáo dục, trờng trang bị thêm máy chiếu (projecter), máy vi tính đủ cơ số để cho học sinh học và thực hành + Bố trí thêm... nói trên nên năm học 2007-2008 bốn lớp 6A, 6B, 6C , 6D trờng THCS Mai Thủy đã đạt đợc kết quả đáng khả quan 5 IV Kết quả và bài học kinh nghiệm 1 Kết qủa Qua một thời gian ngắn thực hiện ứng dụng các dụng cụ trực quan vào dạy học tin học lớp 6 tôi nhận thấy: - Việc ứng dụng giúp Giáo viên truyền thụ kiến thức cho học sinh một cách tích cực và trực quan, tiết kiệm thời gian trong tiết dạy lí thuyết từ... tìm hiểu khám phá một số khái niệm mới qua sử dụng máy tính để nâng cao trình độ hiểu biết 2 Bài học kinh nghiệm 6 Kinh nghiệm thực tiễn dạy học và kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy để nâng câ chất lợng dạy học cần có các điều kiện sau: - Tạo không khí học tập tích cực, giáo viên phải tạo ra mỗi giờ học là một niềm vui niềm say mê trong học tập của học sinh Giáo viên luôn tạo ra những thách thức... sức, tổ chức những hoạt động tự lực của học sinh trong từng tiết học - Các thiết bị dạy học rất có ý nghĩa giáo viên phải luôn phát huy hết tác dụng của các thiệt bị dạy học, đặc biệt là dụng cụ trực quan có nh vậy mới gây đợc hứng thú học tập của các em Bên cạnh mỗi tiết dạy giáo viên luôn nổ lực chuẩn bị các đồ dùng trực quan đầy đủ phù hợp với nội dung bài dạy có nh vậy giáo viên tạo đợc sự hứng... để học sinh sử dụng máy nhiều hơn Mai Thủy, Ngày 10 tháng 2 năm 2009 Hội đồng KH Trờng THCS Mai Thủy Ngời viết Mục lục A Đặt vấn đề I Lí do chọn đề tài II Phạm vi và thời gian thực hiện 8 B nội dung i Cơ sở lý luận II tình hình thực tế III giải pháp 1 Trực quan hoá thông tin dạy học 2 Tạo những tác nhân kích thích trực quan thông qua biểu trng ngôn ngữ, biểu trng đồ hoạ, biểu trng tranh ảnh a Dạy học. .. Sau một tiết học tôi thờng củng cố lại cho học sinh những cái vừa học bằng các dạng bài tập trắc nghiệm giúp học sinh nắm lại bài, học sinh có thể phân biệt đợc lệnh, các biểu tợng và nắm ý nghĩa của các biểu tợng Ví dụ: Dạy bài Làm quen với soạn thảo văn bản,: Nối các ý của cột A, B, C, D sao cho hợp lý A B C D Ctrl + O File \ Open Tạo tập tin văn bản mới Ctrl + N File \ Save Đóng tập tin văn bản Ctrl... nhiều hơn và trong quá trình thực hành học sinh nhớ kiến thức lâu hơn - Đối với học sinh tôi nhận thấy học sinh học tập tích cực hơn, hào hứng hơn, chú ý hơn, tham gia xây dựng bài sôi nổi hơn Đặc biệt các em ghi nhớ kiến thức lâu hơn, chất lợng đi lên rõ rệt Sau khi áp dụng các biện pháp trên vào các tiết dạy thể hiện chất lợng các mựt nh sau Cụ thể: * Về mức độ tiếp thu lý thuyết: Số lợng học sinh kém . trong dạy học nhằm nâng cao chất lợng giảng dạy bộ môn Tin học lớp 6: III. giải pháp. 1. Trực quan hoá thông tin dạy học. Trực quan hoá thông tin dạy học là một quá trình thông qua đó ngời học. động ứng dụng đẩy mạnh công nghệ thông tin vào dạy học của BGD, SGD, PGD và ban lãnh đạo nhà trờng nhằm nâng cao chất lợng dạy học. Đặc biệt là bộ môn Tin học nói chung và bộ môn tin học lớp. công nghệ hiện đại, để truyền tải nhiều thông tin cho ngời học nên chất lợng dạy và học có mặt hạn chế. Sự thành công của một tiết dạy ngoài phơng pháp dạy của giáo viên và cách học của học
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Sử dụng Công nghệ thông tin trong dạy học, SKKN Sử dụng Công nghệ thông tin trong dạy học,

Từ khóa liên quan