SKKN_Ứng dụng CNTT trong dạy học ở nhà trường phổ thông

26 1.9K 4
SKKN_Ứng dụng CNTT trong dạy học ở nhà trường phổ thông

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. xuất trong việc sử dụng CNTT trong dạy và học 2.2.1. Các hình thức ứng dụng CNTT trong dạy học Hiện nay, trên thế giới người ta phân biệt rõ ràng 2 hình thức ứng dụng CNTT trong dạy và học, . hậu. 2 2. Ứng dụng CNTT& amp;TT trong việc dạy và học 2.1. Thực trạng ứng dụng CNTT trong nhà trường phổ thông hiện nay Từ khá sớm, các trường học trên nhiều tỉnh thành đã bắt đầu đưa công nghệ thông. mạng, trong đó nổi tiếng nhất là chuẩn SCORM. 2.2.2. Tích cực sử dụng các bài giảng điện tử trong giảng dạy Từ nhiều năm nay, ở các trường phổ thông cũng đã tương đối phổ biến mô hình giảng dạy

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:47

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • 1. Vai trò của CNTT&TT (ICT)

 • 2. Ứng dụng CNTT&TT trong việc dạy và học

  • 2.1. Thực trạng ứng dụng CNTT trong nhà trường phổ thông hiện nay

  • 2.2. Một số giải pháp và đề xuất trong việc sử dụng CNTT trong dạy và học

   • 2.2.1. Các hình thức ứng dụng CNTT trong dạy học

   • 2.2.2. Tích cực sử dụng các bài giảng điện tử trong giảng dạy

   • 2.3. Sử dụng các phần mềm tiêu biểu phục vụ cho công tác giảng dạy

    • 2.3.1. Các phần mềm phổ thông

    • 2.3.2. Các phần mềm phục vụ cho giáo dục

    • 2.4. Sử dụng Internet trong việc tìm kiếm các thông tin trực tuyến

    • 2.5. Trao đổi chuyên môn, chia sẻ tài nguyên trên các mạng xã hội

    • 2.6. Sử dụng các phần mềm nguồn mở thay cho các phần mềm bản quyền

    • 3. Một số phần mềm tiêu biểu phục vụ dạy và học

     • 3.1. Giới thiệu phần mềm Violet

     • 3.2. Cài đặt và chạy chương trình

     • 4. Giới thiệu một số website phục vụ công tác giảng dạy.

      • 4.1. Trang web đào tạo kỹ năng vi tính trực tuyến trực tuyến cho giáo viên

      • 4.2. Các hệ thống Thư viện trực tuyến của công ty Bạch Kim

       • 4.2.1. Hệ thống Thư viện tư liệu giáo dục (http://tulieu.edu.vn)

       • 4.2.2. Hệ thống Thư viện bài giảng điện tử (http://baigiang.edu.vn)

       • 4.2.3. Những lợi ích và xu hướng phát triển của các hệ thống mở

       • 4.3. Trường học thời đại số: http://hocmai.vn

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan