0

SKKN_Ứng dụng CNTT trong dạy học ở nhà trường phổ thông

26 1,918 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:47

. xuất trong việc sử dụng CNTT trong dạy và học 2.2.1. Các hình thức ứng dụng CNTT trong dạy học Hiện nay, trên thế giới người ta phân biệt rõ ràng 2 hình thức ứng dụng CNTT trong dạy và học, . hậu. 2 2. Ứng dụng CNTT& amp;TT trong việc dạy và học 2.1. Thực trạng ứng dụng CNTT trong nhà trường phổ thông hiện nay Từ khá sớm, các trường học trên nhiều tỉnh thành đã bắt đầu đưa công nghệ thông. mạng, trong đó nổi tiếng nhất là chuẩn SCORM. 2.2.2. Tích cực sử dụng các bài giảng điện tử trong giảng dạy Từ nhiều năm nay, ở các trường phổ thông cũng đã tương đối phổ biến mô hình giảng dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN_Ứng dụng CNTT trong dạy học ở nhà trường phổ thông, SKKN_Ứng dụng CNTT trong dạy học ở nhà trường phổ thông, , Ứng dụng CNTT&TT trong việc dạy và học, Một số phần mềm tiêu biểu phục vụ dạy và học, Giới thiệu một số website phục vụ công tác giảng dạy.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm