0

SKKN GIÁO DỤC Phòng chống ma túy qua môn GDCD

18 3,744 12

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 22:06

. Giáo dục phòng chống Ma tuý cho học sinh qua môn GDCD ở bậc THCS tt 1 Sách giáo khoa GDCD các lớp 6,7,8,9. NXB Giáo dục 2 Luật phòng chống ma tuý. NXB chính trị quốc gia 3 Tài liệu GD phòng chống. 1 PHÒNG GD&ĐT TRƯỜNG oOo SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Giáo viên thực hiện: Đơn vị: SKKN: Giáo dục phòng chống Ma tuý cho học sinh qua môn GDCD ở bậc THCS KINH NGHIỆM VỀ GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG. nạn ma túy gây ra thảm họa cho cộng đồng, cho những người nghiện mà phần lớn ở lứa tuổi từ 14 đến 35 II. Giáo dục phòng chống ma tuý qua môn GDCD bậc THCS. 1.Mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục phòng chống
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN GIÁO DỤC Phòng chống ma túy qua môn GDCD, SKKN GIÁO DỤC Phòng chống ma túy qua môn GDCD,

Từ khóa liên quan