SKKN GIÁO DỤC Phòng chống ma túy qua môn GDCD

18 3.8K 12
SKKN GIÁO DỤC Phòng chống ma túy qua môn GDCD

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. Giáo dục phòng chống Ma tuý cho học sinh qua môn GDCD ở bậc THCS tt 1 Sách giáo khoa GDCD các lớp 6,7,8,9. NXB Giáo dục 2 Luật phòng chống ma tuý. NXB chính trị quốc gia 3 Tài liệu GD phòng chống. 1 PHÒNG GD&ĐT TRƯỜNG oOo SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Giáo viên thực hiện: Đơn vị: SKKN: Giáo dục phòng chống Ma tuý cho học sinh qua môn GDCD ở bậc THCS KINH NGHIỆM VỀ GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG. nạn ma túy gây ra thảm họa cho cộng đồng, cho những người nghiện mà phần lớn ở lứa tuổi từ 14 đến 35 II. Giáo dục phòng chống ma tuý qua môn GDCD bậc THCS. 1.Mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục phòng chống

Ngày đăng: 23/03/2015, 22:06

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Bộ luật hình sự năm 1999

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan