0

vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn gdcd-11

37 1,861 2
  • vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn gdcd-11

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2014, 07:16

244 I. ĐẶT VẤN ĐỀ: - Trong những năm gần đây, việc thay sách giáo khoa đã hoàn chỉnh từ cấp Trung học cơ sở đến bậc Trung học phổ thông. Các lớp bồi dưỡng về việc giảng dạy theo sách giáo khoa mới đã được triển khai trên quy mô cả nước, đồng thời diễn ra với việc bồi dưỡng phương pháp giảng dạy mới và có nhiều phương pháp được giới thiệu, bồi dưỡng song đáng chú ý hơn cả là phương pháp: Thảo luận nhóm trong lớp học. - Sau gần 4 năm thực hiện, tất cả các bộ môn trong nhà trường đều được khuyến khích triển khai vận dụng phương pháp giảng dạy mới này vào lớp học và đã thu hoạch được những thành quả bước đầu. Việc đổi mới phương pháp dạy học là một trong những biện pháp của ngành giáo dục nhằm khắc phục tình trạng học sinh yếu kém hiện nay. - Theo các nhà chuyên môn thì một trong những tình trạng học sinh yếu kém đó là do “Phương pháp giảng dạy chưa tốt”. Nghò quyết Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam cũng luôn nhấn mạnh đến cần phải đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về học tập của các tầng lớp nhân dân và chuẩn bò hội nhập trong khu vực và quốc tế. - Như vậy, phương pháp giảng dạy trong quá trình lên lớp của thầy (cô) ở nhà trường có tầm quan trọng đặc biệt nếu không muốn nói là có ý nghóa quyết đònh. Sở dó như thế vì cho dù người thầy (cô) có chuẩn bò nội dung phong phú và chu đáo đến đâu đi nữa mà sử dụng không đúng phương pháp chắc chắn sẽ làm cho khả năng tiếp thu kiến thức của trò bò hạn chế và kết quả đạt được sẽ không được như ý muốn. - Theo ý kiến của nhiều nhà sư phạm và nghiên cứu giáo dục, cần phải khắc phục ngay lối học thụ động đã được hình thành trong nhà trường nhiều năm qua bằng cách khuyến khích học sinh tham gia một cách chủ động và tích cực trong việc học của mình thông qua việc cho học sinh thảo luận nhóm ngay trong lớp dưới sự hướng dẫn của thầy (cô) giáo bộ môn. - Đối với môn Giáo dục Công dân khối 11 (GDCD-11) nội dung kiến thức của bài khó và trừu tượng nhưng làm sao vận dụng tốt phương pháp thảo luận nhóm  NGÔ THÀNH NGOAN (Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh) Giải B 245 để giảng dạy môn GDCD-11? Sẽ được tổ chức như thế nào? Mục tiêu của nó là gì? Cách thực hiện ra sao? Quả là vấn đề này đang đặt ra nhiều thử thách mà người giáo viên cần phải nghiên cứu giải quyết. Để góp phần giải quyết phần nào những khó khăn nói trên, tôi xin trình bày những nghiên cứu về “Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn GDCD-11” của tôi và xin đề xuất một số biện pháp bước đầu nhằm mục tiêu là góp phần nhỏ bé của mình với quý đồng nghiệp còn đang trăn trở để tự tìm ra cho bản thân mình những phương pháp phù hợp trong giờ lên lớp. Chắc chắn những trình bày của tôi không sao tránh khỏi thiếu sót do khả năng có hạn của mình. Do đó, tôi xin quý đồng nghiệp góp ý, sửa chữa, bổ sung để cho việc vận dụng phương pháp giảng dạy đạt kết quả tốt hơn. II. NỘI DUNG: 1. Phương pháp thảo luận nhóm là gì? Phương pháp thảo luận nhóm là tổ chức cho học sinh bàn bạc, trao đổi trong nhóm nhỏ. Thảo luận nhóm được sử dụng rộng rãi nhằm giúp cho mọi học sinh tham gia một cách chủ động vào quá trình học tập, tạo cơ hội cho học sinh có thể chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, ý kiến để giải quyết một vấn đề có liên quan đến nội dung bài học. 2. Cơ sở lí luận: - Phương pháp thảo luận nhóm được hình thành từ môi trường đại học của nhiều nước tiên tiến trong đầu thập niên 70 của thế kỉ trước. Dần dần, phương pháp làm việc theo nhóm nhỏ được mang ra áp dụng không những ở cấp đại học mà còn ở cấp tiểu học và trung học. Tại Việt Nam, một số giáo sư thuộc khoa Tâm lí Giáo dục của các trường đại học bắt đầu nghiên cứu và công bố các công trình của mình vào cuối thập niên 1990 và đem ra áp dụng tại các trường sư phạm trong thời gian gần đây. - Khi thay sách giáo khoa lớp 6 (2001), phương pháp thảo luận nhóm được giới thiệu và bồi dưỡng cho các giáo viên cấp 2 và được áp dụng liên tục cho đến nay. Tại các trường trung học phổ thông, phương pháp này được giới thiệu và bồi dưỡng kể từ năm học 2006 – 2007. - Học là quá trình cá nhân tự kiến tạo kiến thức cho mình đó là những kiến thức thông qua tương tác với các cá nhân khác, với xã hội và thực tiễn mà có. Từ quan niệm về học, quan niệm về hoạt động dạy và phương pháp dạy học cũng thay đổi. Hoạt động dạy là hoạt động của giáo viên nhằm tổ chức và hướng dẫn hoạt động học của người học để họ tự khám phá và thực hiện nhiệm vụ học tập. Học tập chòu sự tác động của các tác nhân nhận thức, xã hội, văn hoá, liên nhân cách do vậy dạy học phải tổ chức các dạng như tác động đa dạng cho học sinh tham gia, phải tạo ra các hoạt động dạy học đa dạng như tác động nhận thức cá nhân (tự phát hiện, tìm tòi, tự lónh hội); tác động xã hội, văn hoá (như gắn việc học với hoàn cảnh cụ thể, với bối 246 cảnh văn hoá và xã hội, thời đại); phải tạo ra các tác động tâm lí (sự hợp tác, gắn kết, chia sẽ trách nhiệm và lợi ích). - Trong số các phương pháp dạy học đang sử dụng, phương pháp dạy học thảo luận nhóm có nhiều ưu thế trong thực hiện mục tiêu giáo dục hiện nay tránh được lối học thụ động trên lớp, giáo viên thường đưa ra nhiều biện pháp để kích thích khả năng tư duy và sáng tạo của học sinh. - Có thể nói, mô hình thảo luận nhóm sẽ giúp cho học sinh cố gắng tìm hiểu và phát biểu trong nhóm của mình để trình bày cho cả lớp, đồng thời tinh thần hợp tác trong nhóm sẽ được phát huy và hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong nhóm. - Như thế, khi một vấn đề được đem ra thảo luận trách nhiệm nghiên cứu và tìm hiểu vấn đề sẽ được thông qua trong nhóm và dù cho vấn đề được giải quyết đúng hay sai trước khi có nhận xét của nhóm khác và sau cùng là của thầy cô, vấn đề đó đương nhiên đã tạo sự chú ý và cố gắng tìm hiểu ở mỗi thành viên và việc học tập do vậy sẽ tích cực hơn. Do đó, việc học tập sẽ mang lại kết quả tốt hơn, tránh được học sinh chỉ biết ngồi nghe thầy cô một cách thụ động và dó nhiên trong trường hợp như thế kết quả học tập sẽ không mang lại như ý muốn. - Khi nhóm thảo luận hoạt động dưới sự giám sát của thầy (cô) giáo, những thói quen xấu như nói chuyện riêng, thiếu tập trung, đùa giỡn…ít nhiều sẽ bò loại trừ. Động lực trong nhóm sẽ được phát huy và những động lực tiềm tàng nơi mỗi cá nhân có dòp được bộc lộ. - Trong khi thảo luận nhóm, việc giao lưu giữa các học sinh đương nhiên diễn ra. Thông thường thì trong một nhóm trình độ học sinh không khi nào tuyệt đối bằng nhau, trong nhóm chắc chắn sẽ có những học sinh khá hơn những học sinh còn lại. Đây cũng chính là cơ hội để cho học sinh học tập lẫn nhau (học thầy không tày học bạn) và khi được thầy cô tổng kết giải đáp học sinh sẽ hiểu bài hơn, nhớ lâu hơn và vì vậy việc học tập mang lại kết quả tốt hơn. Như vậy, phương pháp thảo luận nhóm một mặt vừa chú trọng phát huy tính tích cực cao, tính chủ động của học sinh; mặt khác lại chú trọng sự phối hợp, hợp tác cao giữa các học sinh trong quá trình học tập, cần kết hợp năng lực cạnh tranh và năng lực hợp tác ở học sinh. Để sử dụng có hiệu quả phương pháp thảo luận nhóm, giáo viên cần phải chú trọng xây dựng trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm nhóm, xây dựng vò thế của mỗi học sinh trong nhóm và trong lớp, hình thành kó năng làm việc nhóm cho học sinh. 3. Thực trạng ban đầu: a. Thuận lợi: - Việc áp dụng phương pháp thảo luận nhóm rất phù hợp vời học sinh vì các em đã tiếp cận với phương pháp này từ những năm học cấp dưới ở hầu hết các môn học nên khá quen thuộc với giờ học mà học sinh là chủ thể hoạt động. Một số học 247 sinh có kó năng thảo luận nhóm, lãnh đạo nhóm xuất sắc…đã hỗ trợ giáo viên tổ chức giờ dạy học thành công. - Phương pháp thảo luận nhóm phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi học sinh, khắc phục được sự nhàm chán của phương pháp dạy học truyền thống. Vì vậy, gây hứng thú, kích thích tư duy, tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh được phát huy. - Việc vận dụng phương pháp thảo luận nhóm vào giảng dạy là phù hợp xu thế chung của ngành giáo dục nước ta hiện nay nên được sự ủng hộ từ BGH, các các đồng nghiệp, học sinh… - Chương trình môn Giáo dục Công dân lớp 11 có nhiều nội dung không những phù hợp với phương pháp thảo luận nhóm mà còn phát huy hiệu quả cao khi giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm. - Giáo viên đã được đào tạo và tập huấn thường xuyên về đổi mới phương pháp dạy học. - Xã hội hiện nay đã tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh có nhiều điều kiện thuận lợi từ việc tiếp cận các nguồn thông tin từ nhiều phương tiện khác nhau. - Về cơ sở vật chất của trường đã có một số đổi mới tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thảo luận nhóm. b. Khó khăn: - Nội dung môn GDCD-11 có nhiều vấn đề mới, trừu tượng, khô, khó, dài…gây khó khăn cho giáo viên và học sinh trong khi vận dụng phương pháp thảo luận nhóm. - Đây là phương pháp dạy học mới nên giáo viên và học sinh không tránh khỏi lúng túng trong một số kó năng, nội dung kiến thức. - Giáo viên khó có thể đánh giá cụ thể hiệu quả làm việc của từng học sinh. - Năng lực học sinh không đồng đều nên đôi khi việc thảo luận nhóm là sự máy móc, kém hiệu quả. - Tài liệu tham khảo để phục vụ cho môn GDCD-11 còn rất ít và chưa phổ biến… - Quan niệm của xã hội, gia đình và đặc biệt là học sinh đối với môn GDCD còn lệch lạc nên các em không đầu tư, không chú ý, xem thường hoặc học cho xong… - Cơ sở vật chất có đổi mới nhưng chưa thực sự phù hợp với phương pháp thảo luận nhóm: số học sinh quá đông, trang thiết bò, đồ dùng dạy học… III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 1. Những chuẩn bò cần thiết: Phương pháp thảo luận nhóm thành công hay không còn tùy thuộc vào sự chuẩn bò của giáo viên và học sinh. Nếu giáo viên chuẩn bò tốt, dự kiến được tình 248 huống xảy ra và có những biện pháp xử lí kòp thời cũng như có sự hợp tác từ học sinh thì phương pháp thảo luận nhóm sẽ mang lại kết quả cao. Vậy, chuẩn bò của giáo viên và của học sinh là gì? a. Chuẩn bò của giáo viên: Trước khi lên lớp, giáo viên cần chuẩn bò: - Mục tiêu của hoạt động nhóm bài học này là gì? - Những vấn đề thảo luận trong nhóm là những vấn đề gì? - Nên chia lớp ra làm mấy nhóm? - Hoạt động này có phù hợp với số lượng học sinh trong nhóm không? - Hoạt động này cần bao nhiêu thời gian? - Tất cả học sinh tham gia có thu được lợi ích từ hoạt động này không? - Thiết bò cần dùng là những thiết bò gì? - Dự kiến tình huống xảy ra và cách giải quyết. - Học sinh phải chuẩn bò những gì? - Soạn giáo án cho phù hợp với việc thảo luận nhóm. - Chuẩn bò những phương án dự bò… b. Chuẩn bò của học sinh: - Thuộc bài cũ và chuẩn bò bài mới. - Làm những bài tập của giờ lần trước. - Chuẩn bò những thứ cần thiết mà giáo viên đã dặn dò… 2. Cách thực hiện: - Việc phân chia nhóm thường dựa trên: số lượng học sinh của lớp học, đặc điểm học sinh và chủ đề bài học. - Cách chia nhóm như thế nào là hợp lí: có thể theo một tiêu chuẩn nào đó của bài học hay của giáo viên và cũng có thể hoàn toàn ngẫu nhiên hoặc có thể theo số điểm danh, theo giới tính, theo vò trí ngồi… - Giáo viên giao câu hỏi cho từng nhóm (có thể chiếu lên máy chiếu, viết lên bảng phụ, viết vào giấy giao cho từng nhóm…) hướng dẫn học sinh cách thực hiện, phân bố thời gian hợp lí. - Giải đáp thắc mắc của học sinh trước khi chính thức đi vào hoạt động, đồng thời ghi lại chủ đề và chỉ dẫn lên bảng hoặc máy chiếu… - Trong một tiết dạy giáo viên có thể chọn một trong số cách chia nhóm sau đây (lưu ý tuỳ theo đặc điểm của lớp và và nội dung bài học): 249 a. Chia nhóm nhỏ cùng thảo luận: Với cách này giáo viên có thể chia theo chỗ ngồi 2 bàn (4 học sinh) quay lại thành một nhóm nhỏ để thảo luận về một khía cạnh xoay quanh một vấn đề nào đó. Sau thời gian thảo luận mỗi nhóm nhỏ cử một thành viên trình bày ý kiến của cả nhóm cho cả lớp (lưu ý giáo viên yêu cầu các nhóm trình bày ý kiến của nhóm sau không được lặp lại ý của nhóm trước đã trình bày). VD: GV cho các nhóm cùng thảo luận vấn đề: Tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa? Vì sao trong thời đại ngày nay đòi hỏi ở nước ta làm công nghiệp hoá phải gắn liền với hiện đại hóa? GV có thể chỉ đònh bất kì nhóm trình bày ý kiến nhưng nhóm sau không lặp lại ý của nhóm trước sau đó GV nhận xét, kết luận. b. Chia nhóm theo tổ: Nhóm này được xây dựng dựa trên các tổ đã được chia sẵn trên lớp để thảo luận các vấn đề giáo viên giao cho các nhóm (tùy theo đặc điểm của lớp mà có các nhóm tương ứng, thông thường trong lớp học có 4 tổ giáo viên sẽ chia làm 4 nhóm để thảo luận). Sau khi các nhóm thảo luận sẽ cử đại diện trình ý kiến của nhóm cho cả lớp, sau đó các nhóm khác nhận xét bổ sung ý kiến và cuối cùng giáo viên nhận xét kết luận ý kiến của từng nhóm. VD: Trong bài Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá. Để dạy đơn vò kiến thức: Chính sách khoa học và công nghệ. Giáo viên cho học sinh thảo luận tìm hiểu phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ. Cách thực hiện giáo viên chia lớp làm 4 nhóm, mỗi nhóm một phương hướng để thảo luận. - Nhóm 1: Tại sao cần phải đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ? Cho ví dụ minh họa? - Nhóm 2: Tại sao cần phải tạo thò trường cho khoa học và công nghệ? Cần phải làm gì để tạo một thò trường lành mạnh? Cho ví dụ minh họa? - Nhóm 3: Hiện nay, nước ta đã xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ như thế nào? Cho ví dụ minh họa? - Nhóm 4: Tại sao cần phải tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm? Đó là những nhiệm vụ nào? Cho ví dụ minh họa? c. Chia nhóm theo sở thích: Cách này thực hiện dựa trên việc các học sinh tự do lựa chọn để tạo thành một nhóm và giáo viên sẽ giao nhiệm vụ cho các nhóm thực hiện trong một thời gian nhất đònh (có thể quan sát, tìm hiểu một vấn đề nào đó ở đòa phương), kết quả sẽ được đại diện của mỗi nhóm trình bày trong giờ học sau. VD: Trước khi học bài Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá. GV chia nhóm HS quan sát, tìm hiểu thò trường đang diễn ra ở đòa phương vào tiết học các nhóm cử đại diện trình bày ý kiến. - Nhóm 1: Thò trường điện thoại di động. 250 - Nhóm 2: Thò trường xăng dầu. - Nhóm 3: Thò trường lúa gạo. - Nhóm 4: Thò trường xe gắn máy. d. Chia nhóm đánh giá: một nhóm chòu trách nhiệm thảo luận một chủ đề nào đó và một nhóm khác có trách nhiệm phê bình, nhận xét và đánh giá ý kiến trình bày của nhóm kia. VD: Để làm rõ nội dung: Nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta. GV cho các nhóm thảo luận các vấn đề sau: - Nhóm 1: Tại sao phải phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất? - Nhóm 2: Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lí, hiện đại và hiệu quả như thế nào? - Nhóm 3: Vì sao củng cố và tăng cường đòa vò chủ đạo của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghóa và tiến tới xác lập đòa vò thống trò của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghóa trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân? Và có ý nghóa gì? - Nhóm 4: Nhận xét, bổ sung. Các nhóm 1, 2, 3 lần lượt cử đại diện trình bày ý kiến và nhiệm vụ của nhóm 4 là đưa ra các ý kiến nhận xét, đánh giá, bổ sung ý kiến của từng nhóm sau đó GV nhận xét, kết luận ý kiến của cả 4 nhóm. d. Giảng - Viết - Thảo luận: GV cho HS trả lời câu hỏi bằng cách đưa ra các phương án lựa chọn và yêu cầu HS giải thích tại sao phải chọn phương án đó (cách này thực hiện sau mỗi bài học), sau khi mỗi cá nhân xử lí các câu hỏi thì so sánh với các học sinh khác. Sau đó, giáo viên tổ chức thảo luận để kiểm tra các câu trả lời hợp lí. VD: Sau khi học bài: Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá. Để kiểm tra lại khả năng tiếp thu bài của HS, GV cho HS trả lời câu hỏi ngắn. Khi nước ta là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), theo em mối quan hệ cung - cầu về hàng hoá và việc làm sẽ diễn ra như thế nào? Tại sao em chọn phương án đó? a. Thuận lợi. b. Khó khăn. c. Vừa thuận lợi, vừa khó khăn. * Nội dung thảo luận và thời gian thảo luận: - Nội dung thảo luận của các nhóm có thể giống hoặc khác nhau. - Thời gian thảo luận có thể căn cứ vào nội dung bài học cũng như đặc điểm của lớp học. 251 VD: Trong bài Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá. GV chia cả lớp thành nhiều nhóm nhỏ cùng thảo luận vấn đề: Tính hai mặt của cạnh tranh và giải pháp khắc phục mặt hạn chế của cạnh tranh? Các nhóm thảo luận trong 5 phút và cử đại diện trình bày (2 phút/nhóm) các nhóm sau không nói lại ý của nhóm trước sau đó GV chốt lại nội dung. VD: Trong bài quy luật giá trò trong sản xuất và lưu thông hàng hoá. GV cho HS thảo luận các câu hỏi sau, chia lớp làm 4 nhóm. Các nhóm thảo luận trong 5 phút. Câu hỏi: + Nhóm 1: Tại sao quy luật giá trò lại có tác động điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá? Cho ví dụ để minh họa? + Nhóm 2: Tại sao quy luật giá trò lại có tác động kích thích lực lượng sản xuất phát triển và làm cho năng suất lao động tăng lên? Cho ví dụ minh họa? + Nhóm 3: Tại sao quy luật giá trò lại có tác động phân hoá người sản xuất thành giàu – nghèo? Cho ví dụ minh họa? + Nhóm 4: Cần phải làm gì để phát huy mặt tích cực và hạn chế tác động phân hoá giàu – nghèo của quy luật giá trò? Các nhóm cử đại diện trình bày (4 phút/nhóm), GV chốt lại từng nội dung. VD: Trong bài Chính sách đối ngoại. GV chia lớp làm 6 nhóm. Câu hỏi: Em hãy phân tích và lấy ví dụ chứng minh cho những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta? + Nhóm 1: Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. + Nhóm 2: Củng cố và tăng cường quan hệ với các đảng Cộng sản. + Nhóm 3: Phát triển công tác đối ngoại nhân dân. + Nhóm 4: Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền con người. + Nhóm 5: Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại. + Nhóm 6: Em hãy nêu một số thành tựu nổi bật về ngoại giao của nước ta trong những năm vừa qua? Các nhóm thảo luận trong 5 phút. Đại diện nhóm trình bày (3 phút/nhóm), cả lớp trao đổi, bổ sung sau đó GV nhận xét, bổ sung ý kiến cho các nhóm. * Vai trò của giáo viên: - Khi học sinh tiến hành thảo luận, giáo viên chuyển từ vò trí người hướng dẫn sang vò trí người giám sát. Nhiệm vụ của giáo viên lúc này là nhận biết tiến trình hoạt động của các nhóm từ đó có thể có những can thiệp kòp thời để mang lại hiệu quả cao. Muốn vậy, khi giám sát hoạt động nhóm giáo viên cần: 252 + Chú ý đến hoạt động mà giáo viên yêu cầu lớp thực hiện, không nên tranh thủ làm việc riêng khi học sinh đang thảo luận. Giáo viên cần phải di chuyển, quan sát toàn bộ lớp để giám sát được mọi hoạt động. + Lắng nghe quá trình trao đổi của học sinh trong nhóm. Từ đó giáo viên có thể có những phát hiện thú vò và khả năng đặc biệt của từng học sinh, hướng thảo luận của từng nhóm để điều chỉnh kòp thời. + Quan sát để xem có học sinh nào “đứng bên lề” hoạt động không? Nếu có, giáo viên tìm cách đưa các em vào không khí chung của nhóm. - Nhận biết bầu không khí xem các nhóm hoạt động “thật” hay “giả”. - Có khi vấn đề giáo viên đặt ra là nguyên nhân gây nên sự thay đổi không khí hoạt động của nhóm. Nếu vấn đề quá khó học sinh không đủ khả năng giải quyết, ngược lại vấn đề quá dễ khiến học sinh không có gì phải làm. Cả hai trường hợp này đều có thể làm giảm đi độ “nóng” của bầu không khí trong lớp, lúc này giáo viên cần phải có sự điều chỉnh kòp thời. - Khen ngợi, khuyến khích và gợi ý nếu thật sự cần thiết. - Nhắc thời gian để các nhóm hoàn thành phần hoạt động của mình đúng thời gian quy đònh. - Trong suốt buổi thảo luận nhóm nhỏ, giáo viên cần đi vòng quanh các nhóm và lắng nghe ý kiến học sinh. Thỉnh thoảng cũng rất hữu ích nếu giáo viên xen lời bình luận vào giữa cuộc thảo luận của một nhóm. Đối với những vấn đề nhạy cảm thường có những tình huống mà học sinh sẽ cảm thấy bối rối xấu hổ khi phải nói trước mặt giáo viên, trong trường hợp này giáo viên có thể quyết đònh tránh không xen vào hoạt động của nhóm khi thảo luận. * Vai trò của nhóm trưởng: - Phải có khả năng tổ chức: phân công nhiệm vụ cho các nhóm viên, bố trí chỗ ngồi cho phù hợp, hướng dẫn các nhóm viên thảo luận đúng với nội dung đã giao. - Phải biết linh hoạt và nhạy bén, có khả năng điều động tất cả các thành viên trong nhóm tham gia tích cực vào thảo luận; theo dõi, quan sát từng người để có biện pháp điều chỉnh kòp thời; lắng nghe ý kiến đóng góp thảo luận của các nhóm viên, động viên khuyến khích những bạn ít nói, rụt rè phát huy tính năng động, sáng tạo của các bạn trong nhóm. Như vậy, vai trò của nhóm trưởng là rất quan trọng vì vậy trong quá giảng dạy giáo viên cần phải quan sát thái độ và cách làm việc của từng học sinh để lựa chọn các nhóm trưởng cho thích hợp. Tuy nhiên, nhóm trưởng không phải là người quyết đònh hết tất cả cho buổi thảo luận. 253 * Trình bày kết quả thảo luận: - Kết quả thảo luận có thể được trình bày dưới nhiều hình thức: bằng lời, đóng vai, viết hoặc vẽ lên giấy khổ to…có thể do một người thay mặt nhóm trình bày, có thể nhiều người trình bày mỗi người một đoạn nối tiếp nhau. VD: Bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh Để dạy phần phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh, GV có thể tổ chức cho HS thảo luận những câu hỏi sau: + Nhóm 1: Vì sao phải phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc? + Nhóm 2: Sức mạnh dân tộc là gì? Sức mạnh thời đại là gì? Theo em, yếu tố nào giữ vai trò quyết đònh trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc? + Nhóm 3: Kết hợp quốc phòng với an ninh như thế nào? Hãy phân tích tác dụng của nó? + Nhóm 4: Vì sao phải kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng và an ninh? Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng và an ninh là như thế nào? Các nhóm thảo luận. GV quan sát, hướng dẫn HS. Các nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp. GV nhận xét, bổ sung và kết luận. Cho HS ghi nội dung bài học vào tập. IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: Phương pháp thảo luận nhóm là một trong những phương pháp giảng dạy có hiệu quả nhằm khơi dậy sự nhiệt tình, tính năng động và sáng tạo của học sinh, khuyến khích học sinh tham gia thảo luận nhóm và học sinh theo đó cũng có cơ hội trao đổi, học tập lẫn nhau. Đồng thời, học sinh cũng dần dần làm quen với những tình huống phức tạp và có thật sẽ gặp trong cuộc sống sau này. Cụ thể: - Xây dựng cho học sinh có được lối sống hòa nhập với cộng đồng, tinh thần hợp tác, kó năng giao tiếp, tinh thần đoàn kết, sự phối hợp, hiểu biết về tinh thần trách nhiệm và hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên từ đó tạo ra những giải pháp mới cho mọi vấn đề khó khăn. - Kết quả học tập cao hơn: + Kiến thức của học sinh sẽ giảm bớt tính chủ quan, phiến diện, làm tăng tính khách quan khoa học. + Kiến thức trở nên sâu sắc, bền vững dễ nhớ, nhớ nhanh và lâu hơn do được trao đổi học hỏi giữa các thành viên trong nhóm. + Nhờ không khí thảo luận nhóm cởi mở giúp học sinh thoải mái, tự tin hơn trong việc trình bày ý kiến của mình và biết lắng nghe có phê phán ý kiến của những thành viên khác. [...]... nhất chung về nâng cao chất lượng trong giảng dạy + Hoạt động tổ chuyên môn: Tổ trưởng chuyên môn có vai trò rất là quan trọng trong việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng giảng dạy thể hiện qua thảo luận nhóm như: Hướng dẫn lên kế hoạch giảng dạy, chuẩn bò đồ dùng dạy học, làm đồ dùng dạy học, chuẩn bò đồ chơi, cách làm đồ chơi, thực hiện tiết dạy tốt, thống nhất đổi đề tài dạy, hoặc thay đổi bài hát làng... lớp có só số đông - Trong quá trình thảo luận nhóm có thể có một vài thành viên trong nhóm nổi trội hơn nhưng cũng có một vài thành viên khác trong nhóm cũng có thể bò co lại và ít tham gia vào hoạt động nhóm hơn, tâm lí ỷ lại… - Đối với phương pháp này tốn nhiều thời gian để có thể cho tất cả các thành viên đều tham gia 2 Giải pháp để kích thích quá trình tham gia thảo luận: Đối với môn GDCD nội dung... trường đồng thời cũng góp phần việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy; phát huy được tính tích cực, chủ động, gây hứng thú trong học tập của học sinh đồng thời nó mang lại hiệu quả cao trong giảng dạy Tuy nhiên, khi vận dụng phương pháp này giáo viên và học sinh cũng gặp không ít khó khăn nhất đònh và để dung hòa giáo viên có thể thảo luận với nhóm để tìm ra cách làm việc tốt nhất 255 TRẦN THỊ TÁNH... sát các nhóm làm việc giáo viên có thể thay đổi cấu trúc của nhóm tạo cơ hội cho các thành viên có dòp trao đổi với nhau, xây dựng ý thức làm việc theo nhóm b Khuyết điểm: - Cách bố trí bàn ghế như hiện nay trong lớp làm cho việc thảo luận nhóm của học sinh sẽ thiếu đi sự tập trung cần thiết, việc ngồi trong lớp có không gian hạn hẹp là trở ngại lớn nhất của việc vận dụng phương pháp thảo luận nhóm hiện... đi trước, của tổ bộ môn GDCD, sự giúp đỡ nhiệt tình của Ban giám hiệu - Bên cạnh đó, còn có sự đóng góp to lớn của học sinh, các em đã có sự hợp tác nhòp nhàng với giáo viên cùng tham gia tích cực trong việc nghiên cứu, khai thác phát huy tối đa trong việc vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy qua đó khai thác sâu hơn nội dung kiến thức của từng bài học VII PHẠM VI ÁP DỤNG: Nhìn chung đối... của cả nhóm có ích lợi lớn đối với từng cá nhân VIII NHỮNG ĐỀ XUẤT: - Đối với bản thân sẽ tự nhân rộng đề tài này cho các lớp mình đang dạy - Đối với trường có thể phổ biến nhân rộng đề tài này cho các giáo viên khác cùng bộ môn ở các khối lớp khác Tóm lại: Việc vận dụng phương pháp thảo luận nhóm đã được giáo viên thực hiện rộng rãi trong các trường và cũng tạo ra được những chuyển biến tích cực trong. .. - Giáo viên bộ môn : - Hết sức chú ý trong việc cố gắng giảm tỉ lệ học sinh yếu kém Đầu tư tốt trong soạn giảng, bám sát chuẩn kiến thức, kó năng của chương trình, chú ý cải tiến phương pháp giảng dạy phù hợp đối tượng và hướng dẫn tự học cho học viên, thực hiện đầy đủ các yêu cầu về chương trình, nội dung, quy chế trong giảng dạy - Phát huy các tiết tăng tiết một cách hiệu quả, sử dụng các tiết nầy... giờ thảo luận đạt được kết quả cao giáo viên cần phải sử dụng các phương tiện dạy học để kích thích học sinh tham gia thảo luận Tuy nhiên, tùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, đối tượng học sinh, yêu cầu và mục tiêu của bài học mà giáo viên có thể lựa chọn các phương tiện dạy học cho phù hợp Bên cạnh đó, để tránh sự nhàm chán đối với học sinh giáo viên cần phải kết hợp với nhiều phương. .. các tiết nầy để ôn tập, luyện tập, hướng dẫn phương pháp học tập bộ môn cho học viên, nhất là đối tượng yếu kém - Thường xuyên lắng nghe phản ảnh từ phía học viên, tự kiểm tra kết quả giảng dạy để có điều chỉnh phương pháp sao cho phù hợp và có hiệu quả 2/ Nhóm biện pháp đối với công tác quản lí giáo dục: Người quản lí giáo dục cần thực hiện đầy đủ các biện pháp và tổ chức thực hiện có kết quả: - Làm... Đối với giáo viên: - Phần lớn giáo viên là thỉnh giảng từ các trường THPT lân cận Một vài giáo viên còn so sánh sự chênh lệch giữa tiền giờ thỉnh giảng / tiếât với tiền thừa tiền giờ / tiết tại đơn vò nên bỏ sức lao động còn hạn chế, thậm chí không đem hết trí tuệ và sức lực để đầu tư cho giảng dạy - Việc đầu tư soạn giảng, nghiên cứu phương pháp giảng dạy của một bộ phận giáo viên chưa phù hợp đối tượng . việc vận dụng phương pháp giảng dạy đạt kết quả tốt hơn. II. NỘI DUNG: 1. Phương pháp thảo luận nhóm là gì? Phương pháp thảo luận nhóm là tổ chức cho học sinh bàn bạc, trao đổi trong nhóm nhỏ. Thảo. trên, tôi xin trình bày những nghiên cứu về Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn GDCD-11 của tôi và xin đề xuất một số biện pháp bước đầu nhằm mục tiêu là góp phần nhỏ bé. dưỡng phương pháp giảng dạy mới và có nhiều phương pháp được giới thiệu, bồi dưỡng song đáng chú ý hơn cả là phương pháp: Thảo luận nhóm trong lớp học. - Sau gần 4 năm thực hiện, tất cả các bộ môn
- Xem thêm -

Xem thêm: vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn gdcd-11, vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn gdcd-11, vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn gdcd-11

Từ khóa liên quan