Đề tài áp dụng thảo luận nhóm trong giảng dạy môn GDCD lớp 9

10 2.5K 9
Đề tài áp dụng thảo luận nhóm trong giảng dạy môn GDCD lớp 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Môn học Giáo dục công dân là một môn học chiếm một vị trí khá quan trọng trong chương trình học phổ thông, đặc biệt là bậc học THCS, vì môn Giáo dục công dân ở bậc học THCS nhằm giáo dục cho học sinh các chuẩn mực về đạo đức và pháp luật của người công dân, phù hợp với lứa tuổi. Trên cơ sở đó góp phần hình thành những phẩm chất nhân cách của con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Vì điều đó, bản thân mỗi giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn Giáo dục công dân cần thấy rõ được yêu cầu trách nhiệm của mình trong công tác giảng dạy bộ môn của mình đảm nhiệm

Đề tài: Á p dụng thảo luận nhóm trong giảng d ạ y môn GDCD lớp 9 I. PHẦN CHUNG 1. Lý do chọn đề tài 1.1. C¬ së ph¸p chÕ Năm học 2006 – 2007 Bộ giáo dục và đào tạo đã hoàn thành việc triển khai đồng bộ trên toàn quốc việc thay sách giáo khoa mới lớp 9. Việc thay sách giáo khoa mới đồng thời với việc đổi mới phương pháp dạy học. Chính vì vậy đối với mỗi giáo viên đang trực tiếp giảng dạy các môn học của bậc học THCS cần phải có một sự nỗ lực lớn để nghiên cứu, tìm hiểu nội dung sách giáo khoa mới, nắm vững phương pháp dạy học để từ đó tìm ra những biện pháp dạy học có hiệu quả, nâng cao chất lượng dạy và học Trong nghiệp vụ của người thầy giáo có hai vấn đề quan trọng: thực tiễn tiềm năng và thực tiễn nghiệp vụ. Ở đây, thực tiễn tiềm năng – đó là những kiến thức lý thuyết mà họ đã được học rất cơ bản, thực tiễn nghiệp vụ - thầy giáo phải biết cách truyền thụ kiến thức cho học sinh, phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh. Trong đó, thực tiễn nghiệp vụ là điều quyết định trong nghiệp vụ của người thầy giáo, nó đánh giá chất lượng giảng dạy của thầy giáo. Hai thực tiễn nêu trên vừa mâu thuẫn với nhau, vừa thống nhất với nhau. Thầy giáo không thể mang hết những kiến thức cao xa, trừu tượng dạy cho học sinh, nhưng cũng không thể dạy tốt cho học sinh nếu sự hiểu biết của thầy quá ít. 1.2. C¬ së lý luËn Môn học Giáo dục công dân là một môn học chiếm một vị trí khá quan trọng trong chương trình học phổ thông, đặc biệt là bậc học THCS, vì môn Giáo dục công dân ở bậc học THCS nhằm giáo dục cho học sinh các chuẩn mực về đạo đức và pháp luật của người công dân, phù hợp với lứa tuổi. Trên cơ sở đó góp phần hình thành những phẩm chất nhân cách của con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Vì điều đó, bản thân mỗi giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn Giáo dục công dân cần thấy rõ được yêu cầu trách nhiệm của mình trong công tác giảng dạy bộ môn của mình đảm nhiệm Trong quá trình học tập của học sinh tại Trường THCS, việc giáo dục đạo đức, pháp luật cho học sinh tạo điều kiện cho các 1 Đề tài: Á p dụng thảo luận nhóm trong giảng d ạ y môn GDCD lớp 9 em trở thành những công dân tốt là một việc làm hết sức quan trọng. Bởi vì, trong thực tế không ít công dân do trình độ hiểu biết xã hội, pháp luật còn non nớt, nên thường hay vi phạm pháp luật – Đó là điều hết sức nguy hiểm. Bởi lẽ đó mà việc dạy học môn Giáo dục công dân trong nhà trường là hết sức cần thiết. Một vấn đề đặt ra là : làm thế nào để học sinh có một nhận thức tốt về đạo đức, lối sống, pháp luật giúp các em có thể tự tin bước ra ngoài xã hội, là một trong những vấn đề đòi hỏi mỗi giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn Giáo dục công dân cần phải thường xuyên tìm tòi, nghiên cứu và tìm ra những biện pháp dạy học có hiệu quả, nâng cao chất lượng dạy và học giúp cho mỗi học sinh khi được học môn Giáo dục công dân đều có sự nhận thức đúng đắn về xã hội, nắm vững pháp luật của Nhà nước. Khi các em bước chân ra xã hội phải là những công dân chân chính. Biết thực hiện đúng quyền lợi, nghĩa vụ của mình. Trong việc giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân có rất nhiều phương pháp được áp dụng, một trong những phương pháp đang được vận dụng khá phổ biến là phương pháp thảo luận nhóm. Đây là phương pháp mà học sinh được tham gia một cách chủ động vào quá trình học tập. Học sinh có thể chia sẻ kinh nghiệm, ý kiến hay để giải quyết một vấn đề, một tình huống đạo đức, pháp luật nào đó, Vấn đề đặt ra là : Để thực hiện được phương pháp hoạt động nhóm, giáo viên chúng ta cần phải làm như thế nào ? Việc vận dụng phương pháp dạy học này ở trường sở tại cần phải làm những gì ? làm thế nào để có thể giúp học sinh tham gia hoạt động nhóm một cách tích cực, sáng tạo và chủ động, phát huy được vai trò trung tâm của mình ? Đó là một trong những vấn đề mà tôi hết sức quan tâm. 1.3. Cơ sở thực tiễn : Trường THCS Phan Chu Trinh là một trong những nhà trường có một đội ngũ giáo viên đông đảo, nhiều năm liền có những thành tích cao trong công tác dạy và học. Tuy nhiên, đại đa số học sinh của trường đều là con em nông thôn, nên điều kiện đi lại, học tập rất khó khăn. Chính vì vậy, việc tìm hiểu, giúp đỡ tạo điều kiện cho học sinh học tập và nhất là tìm ra những biện pháp dạy học có hiệu quả để nâng cao chất lượng dạy và học là một trong những vấn đề hết sức quan trọng. Với tất cả những lý do nêu trên, tôi quyết định chọn đề tài này 2. Nhiệm vụ của đề tài : 2 Đề tài: Á p dụng thảo luận nhóm trong giảng d ạ y môn GDCD lớp 9 Trên cơ sở những lý luận dạy học, kinh nghiệm giảng dạy và thực tiễn của địa phương tìm ra những biện pháp dạy học môn Giáo dục công dân theo phương pháp thảo luận nhóm đạt hiệu quả. Áp dụng vào thực tế dạy và học của Trường THCS Phan Chu Trinh. 3. Giới hạn của đề tài : Trong phạm vi khả năng và trách nhiệm của mình tôi vận dụng vấn đề mà bài viết này đề cập đến . đố là việc áp dụng thảo luận nhóm trong giảng dậy môn GDCD. Bởi thời gian có hạn đề tài tôi nghiên cứu chỉ giới hạn trong hai lớp 9 do tôi giảng dạy . 4. Đối tượng nghiên cứu : Đề tài này chủ yếu được áp dụng trong Trường THCS Phan Chu Trinh trong phạm vi của môn Giáo dục công dân 5. Phương pháp nghiên cứu : Để thực hiện đề tài này, tôi sử dụng các phương pháp sau đây : 1) Phương pháp nghiên cứu lý luận 2) Phương pháp khảo sát thực tiễn 3) Phương pháp phân tích 4) Phương pháp tổng hợp 5) Phương pháp khái quát hóa 6) Phương pháp quan sát 7) Phương pháp tổng kết kinh nghiệm 6. Thời gian nghiên cứu : Từ ngày 5/9/2007 đến 30/12/2007 7. Tài liệu tham khảo : Để thực hiện đề tài này tôi dựa trên cơ sở những kiến thức đã được học tại Trường Chính trị, những kinh nghiệm giảng dạy thực tế, các tài liệu về phương pháp giảng dạy, các tài liệu bồi dưỡng thường xuyên, các tài liệu thay sách giáo khoa mới và các loại sách giáo khoa, sách giáo viên môn Giáo dục công dân bậc THCS. II. NỘI DUNG ĐỀ TÀI 3 Đề tài: Á p dụng thảo luận nhóm trong giảng d ạ y môn GDCD lớp 9 1. Nội dung thực hiện 1.1. Thời gian và các bước tiến hành Ngay từ đầu năm học tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng môn Giáo dục công dân Lớp SLHS Giỏi Khá TB Yếu SL % SL % SL % SL % 9A 1 35 0 0 7 20 23 65.8 5 14.2 9A 2 33 0 0 5 15.1 20 60.7 8 24.2 TS 68 0 0 12 17.6 43 64.8 12 17.6 Phần lớn các em đều ngoan, đa số có ý thức học tập . Tuy vậy tôi vẫn thấy các em không tránh khỏi những khó khăn trong quá trình học tập . Vì vậy người giáo viên cấn xác định cho mình một phương pháp giảng day thích hợp với đối tượng học sinh . Phần lớn các em đều ngoan, đa số có ý thức học tập . Tuy vậy tôi vẫn thấy các em không tránh khỏi những khó khăn trong quá trình học tập . Vì vậy người giáo viên cấn xác định cho mình một phương pháp giảng day thích hợp với đối tượng học sinh . 1.2. Tìm hiểu hoàn cảnh học sinh Trước hết giáo viên phải nằm vững hoàn cảnh gia đình học sinh, quan tâm giúp đỡ động viên để tạo hường thú cho học sinh học tập . Đồi với học sinh nghèo khó khăn về kinh tế giáo viên quan tâm về mặt tinh thần . Giáo dục tinh thần đoàn kết thương yêu thông qua nội dung các bài học để học sinh có tinh thần bình đẳng không phân biệt hoàn cảnh, không tạo bè cánh gây mầt đoàn kết .Nhằm nâng cao năng lực vận dụng kiến thức vào hoạt động thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm tin hứng thú học tập cho học sinh . 1.3. Phương pháp học tập tích cực a) Khái niệm phương pháp tích cực Phương pháp tích cực là phương pháp giáo dục/dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của người học. Phương pháp dạy học tích cực là cách dạy hướng tới việc học tập chủ động, chống lại thói quen học tập bị động. b) Những dấu hiệu đặc trưng của các phương pháp tích cực Những dấu hiệu đặc trưng của phương pháp tích cực biểu hiện ở 4 đặc trưng cơ bản là : 4 Đề tài: Á p dụng thảo luận nhóm trong giảng d ạ y môn GDCD lớp 9 - Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động của học sinh - Dạy học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học - Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác - Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò 1.4. Một số quan điểm chung về Phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân - Phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân phải phát huy được tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh trong quá trình dạy học. Học sinh cần phải tích cực hoạt động để tự phát hiện và chiếm lĩnh các tri thức, kỹ năng mới, hình thành thái độ tích cực dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ của giáo viên - Các hoạt động dạy học phải được thiết kế phù hợp với mục tiêu cụ thể của bài học, căn cứ vào năng lực và trình độ của học sinh, vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể mà thiết kế tiết học thành những hoạt động có thể phát huy tối đa hoạt động nhận thức của học sinh - Dạy học môn Giáo dục công dân phải gắn bó chặt chẽ với cuộc sống thực tiễn, giáo viên phải hướng dẫn học sinh liên hệ giữa bài học Giáo dục công dân với đời sống đạo đức, pháp luật của cá nhân, tập thể và địa phương; hướng dẫn học sinh điều tra, tìm hiểu các vấn đề trong lớp, trong trường, ở địa phương có liên quan đến chủ đề bài học; hướng dẫn các em phát huy vốn kinh nghiệm cuộc sống của bản thân để phân tích, lý giải, tranh luận về các tình huống, các sự kiện thực tế - Cần kết hợp một cách hợp lý các phương pháp và hình thức dạy học với hình thức giáo dục 1.5. Phương pháp thảo luận nhóm a) Đặc điểm Thảo luận nhóm là phương pháp, trong đó giáo viên tổ chức cho học sinh được trao đổi, thảo luận những vấn đề trong bài học Đây là một phương pháp dạy học được sử dụng rộng rãi nhằm giúp học sinh tham gia một cách chủ động vào quá trình học tập. Học sinh có thể chia sẻ kinh nghiệm, ý kiến hay để giải quyết một vấn đề, một tình huống đạo đức pháp luật nào đó Lớp học được chia thành những nhóm nhỏ từ 4 đến 6 người. Tùy mục đích sư phạm và yêu cầu của vấn đề học tập, các nhóm được phân chia ngẫu nhiên hoặc có chủ định, được duy trì ổn định trong cả tiết học hoặc thay đổi theo từng hoạt động, từng 5 Đề tài: Á p dụng thảo luận nhóm trong giảng d ạ y môn GDCD lớp 9 phần của tiết học, các nhóm được giao cùng một nhiệm vụ hoặc được giao những nhiệm vụ khác nhau Nhóm tự bầu ra nhóm trưởng nếu thấy cần. Các thành viên trong nhóm có thể luân phiên nhau làm nhóm trưởng. Nhóm trưởng phân công cho mỗi nhóm viên thực hiện một phần công việc. Trong nhóm nhỏ mỗi thành viên đều được hoạt động tích cực, không thể ỷ nại vào một vài người năng động và nổi trội hơn. Các thành viên trong nhóm giúp nhau tìm hiểu vấn đề trong không khí thi đua với các nhóm khác. kết quả làm việc của mỗi nhóm sẽ đóng góp vào kết quả chung của cả lớp. Để trình bày kết quả làm việc của nhóm trước toàn lớp, nhóm có thể cử ra một đại diện hoặc có thể phân công mỗi nhóm viên trình bày một phần nếu nhiệm vụ được giao là khá phức tạp b) Cấu tạo của một hoạt động theo nhóm Cấu tạo của một hoạt động theo nhóm (trong một phần của tiết học, hoặc một tiết, một buổi) được cấu tạo như sau : * Làm việc chung cả lớp : - Nêu vấn đề, xác định nhiệm vụ nhận thức - Tổ chức các nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm - Hướng dẫn cách làm việc theo nhóm * Làm việc theo nhóm: - Phân công trong nhóm. Từng cá nhân làm việc độc lập - Trao đổi ý kiến, thảo luận trong nhóm - Cử đại diện (hoặc phân công trước) chịu trách nhiệm trình bày kết quả làm việc của nhóm * Thảo luận, tổng kết trước toàn lớp: - Các nhóm lần lượt báo cáo kết quả - Thảo luận chung - Giáo viên tổng kết, đặt vấn đề tiếp theo c) Cách sử dụng - Giáo viên giới thiệu chủ đề cuộc thảo luận - Giáo viên nêu các câu hỏi có liên quan đến chủ đề - Chia học sinh thành các nhóm, chỉ định hoặc yêu cầu các nhóm bầu ra nhóm trưởng. Sau đó giáo viên giao nhiệm vụ để các nhóm tiến hành thảo luận - Cần khích lệ để mọi học sinh cùng tham gia đóng góp ý kiến - Nhóm trưởng hoặc thư ký ghi chép các ý kiến - Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp 2. Kết quả 6 Đề tài: Á p dụng thảo luận nhóm trong giảng d ạ y môn GDCD lớp 9 Sau khi tiến hành áp dụng những kinh nghiệm vào công tác giảng dạy, tôi đã thu được những kết quả như sau: Lớp SLHS Giỏi Khá TB Yếu SL % SL % SL % SL % 9A 1 35 1 2.9 21 60 13 37.1 0 0 9A 2 33 0 0 11 33.3 19 57.6 3 6.1 TS 68 1 1.5 32 47 32 47 3 4.5 3. Bài học kinh nghiệm và giải pháp thực hiện Trên cơ sở các lý luận cơ bản, kết quả khảo sát thực tế của 3 lớp 7. tôi đã rút ra được những kinh nghiệm sau đây: - Khi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm việc đầu tiên chúng ta cần phải làm là cần phải biết chọn nội dung, đặc biệt là các câu hỏi thảo luận phải sát với nội dung bài học và nhất là phải phù hợp với trình độ của học sinh. Bởi vì, nếu những câu hỏi thảo luận quá khó sẽ dẫn đến tình trạng căng thẳng, lo âu cho học sinh và dẫn các em đến sự bế tắc trong giải pháp thực hiện. Ngược lại, những câu hỏi thảo luận quá dễ sẽ dẫn đến sự nhàm chán, có thể dẫn đến tình trạng buổi thảo luận trở thành những buổi tán gẫu, mất trật tự - Việc chia các nhóm phải hết sức linh hoạt, luôn thay đổi để tạo điều kiện cho mỗi học sinh được giao lưu với tất cả các học sinh trong lớp học mà không phải chỉ một nhóm người cố định. Để làm được điều này giáo viên cần phải có kế hoạch, có phương án tối ưu nhất, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng khi chia nhóm sẽ rất lộn xộn khi phân công công việc cho các nhóm, thậm chí việc chia nhóm có thể chiếm mất nhiều thời gian trong tiết học. Chúng ta có thể chia nhóm theo một số phương án cụ thể như sau: * Chia nhóm đồng đều theo học lực : theo cách này, chúng ta có thể phân bố đều những học sinh giỏi, khá, Trung bình, yếu vào tất cả các nhóm. Tức là, nhóm nào cũng có đủ thành phần : học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu, Làm theo cách này sẽ giúp cho hoạt động nhóm đạt hiệu quả cao, sự trình bày của các nhóm là đồng đều nhau không nhóm nào thua kém nhóm nào. Tuy nhiên, làm theo cách này sẽ dẫn đến sự phiến diện, vì những học sinh khá giỏi sẽ là những thành viên tích cực, trong khi đó sự tham gia của các học sinh trung bình, yếu là quá ít, thậm chí những học sinh này không chịu làm gì, chỉ “ngồi chơi, xơi nước” chờ các bạn khá, giỏi làm xong mình chỉ việc hưởng thụ. 7 Đề tài: Á p dụng thảo luận nhóm trong giảng d ạ y môn GDCD lớp 9 Để khắc phục tình trạng này, chúng ta có thể yêu cầu tất cả mọi thành viên trong nhóm đều phải phát biểu, tức là sau khi hoạt động nhóm xong, giáo viên sẽ gọi bất cứ thành viên nào trong nhóm và nếu thành viên đó không trình bày được thì cả nhóm đó sẽ phải chấp nhận kết quả thấp, điều đó sẽ thôi thúc những học sinh trung bình, yếu phải nỗ lực hơn trong học tập, đồng thời những học sinh khá giỏi sẽ phải vất vả hơn trong việc trình bày cho tất cả mọi thành viên trong nhóm đều hiểu vấn đề, song điều đó sẽ giúp cho các em tự tin hơn về những kiến thức mình vừa tìm ra. * Chia nhóm ngẫu nhiên : Theo cách này, chúng ta sẽ chia ngẫu nhiên theo vị trí đang ngồi sẵn ở trong lớp. Thực hiện theo cách này chúng ta sẽ đỡ mất rất nhiều thời gian cho việc chia nhóm. Tuy nhiên làm theo cách này sẽ dẫn đến tình trạng không đồng đều giữa các nhóm, tức là có nhóm nhiều học sinh khá giỏi tham gia đương nhiên là sẽ thực hiện tốt hơn phần việc của mình, còn những nhóm học trung bình, yếu sẽ gặp không ít khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ của nhóm, điều đó sẽ dẫn đến sự nhàm chán trong các nhóm có học sinh khá, giỏi. Còn các nhóm có nhiều học sinh trung bình, yếu thì bế tắc. Để khắc phục tình trạng này, giáo viên cần phải xuống từng nhóm để có thể đặt ra cho các em những gợi mở giúp những nhóm có nhiều học sinh yếu kém, đồng thời cần phải có những gợi mở tích cực để các nhóm có nhiều học sinh khá, giỏi có những phát kiến sáng tạo hơn trong việc thực hiện những nhiệm vụ mà giáo viên giao cho. * Chia theo nhóm trình độ : Theo cách này, chúng ta phân lớp ra thành những nhóm có trình độ khác nhau và mức độ yêu cầu của các nhóm là khác nhau. Tức là chúng ta sẽ chia lớp thành 2 loại nhóm: + Các nhóm khá, giỏi + Các nhóm trung bình, yếu Và với mỗi loại nhóm này chúng ta có những yêu cầu khác nhau, nhóm khá giỏi yêu cầu cao hơn. Tuy nhiên thực hiện theo cách này sẽ làm cho những học sinh bị xếp vào nhóm trung bình, yếu sẽ tự ti vì trình độ của mình. Chính vì vậy mà khi thực hiện theo cách này giáo viên cần phải hết sức khôn khéo trong việc sắp xếp các nhóm, để làm sao các em cảm thấy điều đó là bình thường, một vấn đề khó khăn trong việc chia nhóm theo cách này là sẽ mất nhiều thời gian, nên chúng ta cần phải có kế 8 Đề tài: Á p dụng thảo luận nhóm trong giảng d ạ y môn GDCD lớp 9 hoạch chủ động, có phương án tối ưu nhất để tránh tình trạng lộn xộn đi lại của học sinh khi thực hiện chia nhóm. - Kết quả thảo luận của các nhóm có thể được trình bày qua nhiều hình thức khác nhau. Chúng ta cần đưa ra nhiều phương án trình bày của các nhóm làm sao vừa hiệu quả, vừa không mất nhiều thời gian. Theo tôi có thể có những phương án trình bày như sau : + Trình bày miệng : Một đại diện học sinh của mỗi nhóm sẽ đứng tại chỗ trình bày kết quả của nhóm mình + Sử dụng bảng phụ : Mỗi nhóm sẽ trình bày bài làm của nhóm mình lên một bảng phụ được chuẩn bị sẵn. Sau đó, giáo viên sẽ treo các kết quả này lên bảng để cả lớp theo dõi, nhận xét + Sử dụng giấy kiểm tra : Mỗi nhóm sẽ trình bày bài làm của nhóm mình vào một bài kiểm tra, sau đó giáo viên có thể sẽ đưa ra đáp án và yêu cầu các nhóm chấm chéo bài làm của nhau - Trong việc thực hiện phương pháp hoạt động nhóm ngoài việc thay đổi thành viên của nhóm, chúng ta cũng cần yêu cầu học sinh các nhóm luân phiên nhau làm nhóm trưởng và thư ký, để học sinh thấy rõ được trách nhiệm của mình 4. Kết luận Phương pháp thảo luận nhóm là một phương pháp dạy học mới , Tuy nhiên để thực hiện tốt được phương pháp này tại Trường chúng ta là một vấn đề còn hết sức nan giải, đòi hỏi mỗi giáo viên chúng ta cần phải có một sự nỗ lực hơn nữa trong việc đầu tư công sức vào tìm hiểu, sáng tạo trong việc áp dụng đại trà cho mọi đối tượng học sinh và tất cả các lớp học. Trong khuôn khổ một đề tài mà thời gian thực hiện không nhiều nên còn nhiều vấn đề tôi không thể đề cập hết ở đây, và đó cũng chỉ là những kinh nghiệm còn ít ỏi của bản thân tôi trong quá trình công tác tại Trường THCS Phan Chu Trinh nên còn nhiều vấn đề trong đó có thể bản thân tôi chưa nhận thức được. Tuy nhiên, với điều kiện của chúng ta hiện nay có thể áp dụng khá tốt phương pháp này để phát huy tốt hơn tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập của học sinh. Do trình độ còn hạn chế và thời gian thực hiện không nhiều, phạm vi ứng dụng của đề tài còn hết sức khiêm tốn. Nội dung đề tài của tôi cũng chỉ là đề cập đến một số vấn đề về phương pháp thảo luận nhóm, nên không thể tránh được những thiếu sót, rất 9 Đề tài: Á p dụng thảo luận nhóm trong giảng d ạ y môn GDCD lớp 9 mong có sự đóng góp ý kiến, bổ sung để đề tài của tôi hoàn thiện hơn Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo và đóng góp ý kiến của Ban giám hiệu Nhà trường, Tổ chuyên môn cùng toàn thể các đồng nghiệp đã giúp tôi hoàn thành đề tài này . 5. Kiến nghị đề xuất Rất mong Phòng Giáo Dục quan tâm hơn nữa đến việc cải tạo cơ sở vật chất cho việc dạy và học . Tạo điều kiện cho giáo viên nghiên cứu, có nhiếu sách tham khảo cho các trường để giáo viên có điều kiện học tập thêm. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN VÀ BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG 10 . vận dụng vấn đề mà bài viết này đề cập đến . đố là việc áp dụng thảo luận nhóm trong giảng dậy môn GDCD. Bởi thời gian có hạn đề tài tôi nghiên cứu chỉ giới hạn trong hai lớp 9 do tôi giảng dạy. : 2 Đề tài: Á p dụng thảo luận nhóm trong giảng d ạ y môn GDCD lớp 9 Trên cơ sở những lý luận dạy học, kinh nghiệm giảng dạy và thực tiễn của địa phương tìm ra những biện pháp dạy. phương pháp tích cực Những dấu hiệu đặc trưng của phương pháp tích cực biểu hiện ở 4 đặc trưng cơ bản là : 4 Đề tài: Á p dụng thảo luận nhóm trong giảng d ạ y môn GDCD lớp 9 - Dạy học

Ngày đăng: 21/09/2014, 14:45

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan