0

SKKN Áp dụng phương pháp dạy học thảo luận nhóm vào giảng dạy sinh học lớp 10 cơ bản

17 1,575 14
  • SKKN Áp dụng phương pháp dạy học thảo luận nhóm vào giảng dạy sinh học lớp 10 cơ bản

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 15:11

SKKN nm hc 2010 - 2011 GV: Nguyn Mnh Cng - THPT s 1 Vn Bn tnh Lo Cai Phần I. mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề ti. Trong văn bản Chiến lợc phát triển giáo dục do thủ tớng chính phủ Phan Văn Khải phê duyệt, đã nhận định Sau gần 15 năm đổi mới, giáo dục Việt Nam đã đạt đợc những thành tựu quan trong nhng còn những yếu kém, bất cập. Trong những điểm yếu kém bất cập của nền giáo dục Việt Nam, có sự yếu kém về: Chơng trình, giáo trình, phơng pháp giáo dục chậm đổi mới, chậm hiện đại hoá. Một trong những đề xuất của Chiến lợc phát triển giáo dục là: Đổi mới và hiện đại hoá phơng pháp giáo dục. Chuyển từ việc truyền đạt tri thức thụ động, thầy giảng, trò ghi sang hớng dẫn ngời học chủ động t duy trong quá trình tiếp cận tri thức; dạy cho ngời học phơng pháp tự học, tự thu nhận thông tin một cách có hệ thống và có t duy phân tích, tổng hợp; phát triển năng lực của mỗi các nhân; tăng cờng tính chủ động, tính tự chủ của học sinh. Chính vì thế ngành giáo dục đã tiến hành đổi mới phơng pháp giáo dục dạy học theo hớng phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác của ngời học. Trong các phơng pháp dạy học theo hớng tích cực bản thân tôi đã áp dụng trong quá trình giảng dạy và nhận thấy phơng pháp dạy học thảo luận nhóm là phơng pháp tơng đối phù hợp với tình hình thực tế giảng dạy của bộ môn trong nhà trờng. Chính vị vậy bản thân tôi dã chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng phơng pháp dạy học thảo luận nhóm vào giảng dạy Sinh học 10 cơ bản tại trờng phổ thông. 2. Tình hình nghiên cứu. Với đề tài nghiên cứu về đổi mới phơng pháp dạy học đã có rất nhiều nhà khoa học, nhà s phạm nghiên cứu nh TS. Nguyễn Phúc Chỉnh, TS. Nguyễn Văn Hồng - Giảng viên khoa Sinh-KTNN trờng Đại học s phạm Thái Nguyên. PGS-TS Đặng Thành Hng- Viên chiến lợc và chơng trình giáo dục Các đề tài nghiên cứu trên chủ yếu xây dựng cơ sở lý luận của phơng pháp dạy học, để áp dụng vào giảng dạy tại đơn giáo viên cần ứng dụng một cách linh hoạt, phù hợp với đối tợng học sinh, với điều kiện của đơn vị. Vì vậy bản thân tôi đã chọn đề tài nghiên cứu và đa ra những kinh nghiệm của bản thân về việc áp dụng phơng pháp dỵ học thảo luận nhóm với đối tợng học sinh trờng THPT số 1 Văn Bàn. 3. Mục đích v nhiệm vụ của sáng kiến. 3.1 Mục đích nghiên cứu. - Đánh giá đợc hiệu quả của việc sử dụng phơng pháp dạy học thảo luận nhóm vào giảng dạy môn Sinh học tại trờng THPT. - Đa ra những ý kiến đánh giá của bản thân về hiệu quả áp dụng phơng pháp thảo luận nhóm vào dạy học sinh học tại trờng THPT. SKKN nm hc 2010 - 2011 GV: Nguyn Mnh Cng - THPT s 1 Vn Bn tnh Lo Cai 3.2 Nhiệm vụ của đề ti. - Nêu lên đợc cách thức, phơng pháp tổ chức dạy học theo phơng pháp thảo luận nhóm trong nhà trờng phổ thông. - Thiết kế, tổ chức giờ dạy theo phơng pháp thảo luận nhóm, đánh giá kết quả thu đợc của việc áp dụng phơng pháp dạy học thảo luận nhóm trong quá trình giảng dạy tại đơn vị. 4. Đối tợng v phạm vi nghiên cứu. 4.1 Đối tợng nghiên cứu. Học sinh thuộc lớp 10 trờng THPT số 1 Văn Bàn, học môn Sinh học theo chơng trình sách giáo khoa chuẩn. Đối tợng học sinh đợc lựa chọn có trình độ nhận thức khác nhau. 40 học sinh thuộc lớp 10A2 có trình độ nhận thức khá và trung bình khá, 40 học sinh thuộc lớp 10A5 có trình độ nhận thức trung bình và yếu. 4.2 Phạm vi nguyên cứu. Trong đề tài do thời gian có hạn nên bản thân tôi mới nghiên cứu trong phạm vi hẹp: Lý luận chung một số vấn đề về phơng pháp dạy học thảo luận nhóm, thiết kế một số phiếu học tập theo trình độ nhận thức của học sinh với 4 bài từ bài số 3 đến bài số 6 trong chơng trình Sinh học 10 chuẩn, thiết kế bài giảng cho bài số 4 Cacbonhyđrat và lipit theo chơng trình cơ bản. 5. Phơng pháp nghiên cứu. 5.1 Phơng pháp nghiên cứu lý luận. Trên cơ sở những kiến thức về đổi mới phơng pháp dạy học và phơng pháp dạy học thảo luận nhóm, các văn bản hớng dẫn của các cấp về đổi mới phơng pháp dạy học ở trờng THPT. 5.2 Phơng pháp nghiên cứu thực nghiệm. Tiến hành tổ chức dạy học theo phơng pháp thảo luận nhóm ở 02 lớp học sinh khối 10 trờng THPT số 1 Văn Bàn, từ đó so sánh, nhận xét và đánh giá kết quả nghiên cứu với 02 lớp đối chứng có trình độ nhận thức tơng đơng, qua đó đề ra hớng nghiên cứu tiếp theo. SKKN nm hc 2010 - 2011 GV: Nguyn Mnh Cng - THPT s 1 Vn Bn tnh Lo Cai Phần II. Nội dung I. một số vế đề chung về phơng pháp dạy học theo nhóm. 1. Khái niện về phơng pháp thảo luận nhóm. a.Khái niệm. - Thảo luận là sự trao đổi ý kiến về một chủ đề giữa học sinh và giáo viên, cũng nh giữa học sinh với nhau. - Phơng pháp dạy học theo nhóm là phơng pháp đặt học sinh vào môi trờng học tập theo các nhóm để học sinh trao đổi, thảo luận về một chủ đề. b. Mục đích. - Thảo luận nhằm khuyến khích sự phân tích một vấn đề hoặc các ý kiến bàn luận khác nhau của học sinh và trong những trờng hợp nhất định nó mang lại sự thay đổi thái độ của những ngời tham gia. - Mục đích của dạy học theo nhóm: Phát huy tính tích cực, tự giác, khả năng chủ động sáng tạo trong hoạt động nhận thức của học sinh, tạo điều kiện để mọi ngời cùng tham gia chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, chuẩn bị cho phân công lao động trong cộng đồng. 2. ý nghĩa của phơng pháp thảo luận. - Giúp học sinh mở rộng, đào sâu thêm những vấn đề học tập trên cơ sở nhìn nhận chúng một cách có suy nghĩ, phân tích chúng có lý lẽ, có dẫn chứng minh hoạ, phát triển đợc óc t duy khoa học. - Giúp học sinh phát triển kĩ năng nói, giao tiếp, tranh luận, bồi dỡng các phơng pháp nghiên cứu một cách vừa sức. - Thông qua thảo luận có thể thay đổi quan điểm của các nhân nhờ cách lập luận lôgíc trên cơ sở các sự kiện, thông tin của các học sinh khác trong nhóm, trong lớp. - Đối với giáo viên quá trình thảo luận sẽ tạo ra mối quan hệ hai chiều giữa giáo viên và học sinh, giúp cho giáo viên nắm đợc hiệu quả giáo dục về các mặt nhận thức, thái độ, quan điểm, xu hớng hành vi của học sinh. - Tuy nhiên phơng pháp thảo luận nhóm cần có ngời lãnh đạo tài năng, có thể mất nhiều thời gian và sự hoạt động của học sinh không đồng đều. 3. Hớng dẫn thực hiện phơng pháp thảo luận trong dạy học sinh học. Để thảo luận đạt kết quả tốt, giáo viên cần quan tâm đến các khâu: - Chuẩn bị thảo luận. - Tiến hành thảo luận. - Tổng kết thảo luận. a. Chuẩn bị nội dung thảo luận. - Vấn đề thứ nhất: GV cần chọn đề tài thích hợn để học sinh thảo luận. Những bài cho học sinh thảo luận là những bài không khó về mặt nội dung nhng đợc nhiều ngời quan tâm. có nhiều cách giải quyết khác nhau. Nhất thiết không nên chọn những vấn đề mà cách giải quyết đã rõ. SKKN nm hc 2010 - 2011 GV: Nguyn Mnh Cng - THPT s 1 Vn Bn tnh Lo Cai - Vấn đề thứ hai: Khi chọn đề tài thảo luận cần nghiên cứu xem học sinh biết gì, cảm thấy gì, sẽ suy nghĩ gì về chủ đề sẽ nêu ra. - Khi đã chọn đợc vấn đề thảo luận đúng yêu cầu, giáo viên cần báo cho học sinh chuẩn bị, ý kiến phát biểu của học sinh phải ghi ra giấy. b, Tiến hnh thảo luận. - Ngời hỡng dẫn có thể là giáo viên hay học sinh ( thông thờng là giáo viên). - Trong thảo luận gồm các bớc sau: + Mở đầu thảo luận: Thông báo chủ đề thảo luận, quy trình tảo luận và thủ tục thảo luận. + Hớng dẫn thảo luận: Phụ thuộc vào mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trờng và chủ đề thảo luận. Giáo viên cần chú ý tới sự tham gia của mỗi có nhân học sinh, giáo viên phải chú ý lắng nghe những điều hoc sinh nói để hiểu học định nói gì. Giáo viên cũng cần phải biết kết thúc thảo luận khi phần lớn học sinh đã trao đổi ý kiến. + Tổng kết thảo luận. c. Tổng kết thảo luận. Giáo viên phải tổng kết đợc những ý kiến tham gia một cách có hệ thống và tham gia ý kiến về những điều cha thống nhất, bổ sung thêm những ý cần thiết, đánh giá các ý kiến phát biểu. d, Các hình thức thảo luận. - Thảo luận theo nhóm nhỏ: Mỗi nhóm gồm 4-6 học sinh, hình thức này giúp học sinh tham gia một cách thoả mái hơn trong quá trình thảo luận. - Thảo luận cả lớp: Có thể đợc tiến hành nhằm tăng số lợng học sinh, tăng giá trị nhận thức, thúc đẩy việc suy nghĩ có phê phán của học sinh. Tuy nhiên tính tích cực của học sinh không cao. e, Các điều kiện thảo luận. - Kích thớc phòng học: Có liên quan đến khoảng không gian của mỗi nhóm và sự xắp xếp chỗ ngồi từ đó ảnh hởng đến chất lợng của hoạt động thảo luận. - Thời gian thảo luận: Giáo viên cần cân nhắc giữa việc đảm bảo mục tiêu với thời gian quy định. - Trang thiết bị của nhà trờng. - Trình độ nhận thức của học sinh 4. Cách tổ chức học sinh học tập theo nhóm. a, Tổ chc học sinh học tập theo nhóm có thể theo các bớc dới đây. Bớc 1: Làm việc chung cả lớp. Giáo viên nêu vấn đề, xác định nhiệm vụ nhận thức cho học sinh và tổ chức các nhóm học sinh, giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm, hớng dẫn cách làm việc của nhóm. Bớc 2: Làm việc theo nhóm. Trao đổi, thảo luận trong nhóm hoặc phân công trong nhóm, cá nhân làm việc độc lập rồi trao đổi trong nhóm. Cử đại diện trình bày kết quả của nhóm. SKKN nm hc 2010 - 2011 GV: Nguyn Mnh Cng - THPT s 1 Vn Bn tnh Lo Cai Bớc 3: Thảo luận tổng kết trớc lớp. Các nhóm lần lợt báo cáo kết quả thảo luận. Sau đó giáo viên tiến hành cho thảo luận chung cả lớp, cuối cùng giáo viên tổng kết, đặt vấn đề tiếp theo. b, Cách chia nhóm v chia nhiệm vụ cho các nhóm học sinh. Có thể chia ngẫu nhiên hay theo chủ định dự vào mịc đích hoạt động của nhóm. Số lợng thành viên trong nhóm phụ thuộc vào nhiệm vụ bài học cũng nh trang thiết bị dạy học vốn có. Việc giao nhiệm vụ cho học sinh có thể theo nhiều cách nh: Nhóm đồng việc, nhóm chuyên sâu. c. Cách tiến hnh hoạt động theo nhóm. - Mỗi nhóm cử ra một nhóm trởng và một th kí. - Cả nhóm tiến hành thảo luận. - Nhóm trởng dẫn rắt buổi thảo luận. - Th kí nghi lại nội dung thảo luận của nhóm. - Đại diện nhóm lên trình bày ý kiến thảo luận của nhóm. SKKN nm hc 2010 - 2011 GV: Nguyn Mnh Cng - THPT s 1 Vn Bn tnh Lo Cai Ii.ứng dụng dạy học thảo luận nhóm vo thiết kế phiếu học tập trong dạy học sinh học 10. Thiết kế phiếu học tập cho hoạt động dạy học thảo luận để dạy bài số 3 đến bài số 6 SGK sinh học 10. Do trình độ nhận thức của học sinh ở các lớp là không đồng đều nhau, do đó trong quá trình giảng dạy giáo viên cần lu ý: Cách thiết kế phiếu học tập cho hoạt động thảo luận nhóm phù hợp với đối tợng học sinh. Để bài giảng thu đợc kết quả cao nhất. Sau đây tôi xin đa ra một số mẫu phiếu thảo luận trong dạy học chơng I phần II sinh học tế bào - sinh học 10 cơ bản cho hai đối tợng học sinh trung bình( Tb) - yếu và trung bình khá - khá. 1. Thiết kế phiếu học tập cho bi số 3- Các nguyên tố hóa học. Phần II- Nớc v vai trò của nớc trong tế bo sống. a. Phiếu thảo luận nhóm cho học sinh Tb - yếu: Hãy đọc sách giáo khoa và hoàn thành phiếu học tập sau: Phân tử nớc đợc cấu tạo từ.(1)Ôxi liên kết với (2)Hiđrô bằng liên kết (3) ; Do đôi elêchtron dùng chung lệch về phía (4) nên phân tử nớc có tính phân (5) b. Phiếu thảo luận nhóm cho học sinh Tb khá- khá: Đọc sách giáo khoa và vận dụng kiến thức bản thân trả lời câu hỏi sau: Câu 1: Nêu cấu tạo của phân tử nớc? Giải thích tại sao nớc có tính phân cực? Câu 2: Tại sao nớc đá nổi trên nớc thờng? Cho biết hậu quả khi cho tế bào ống vào ngăn đá tủ lạnh? s Câu 3: Giải thích tại sao con nhện lại chạy đợc trên mặt nớc? 2. Thiết kế phiếu học tập cho bi số 4- Cacbonhiđrat v Lipit. a. Phiếu thảo luận nhóm cho học sinh Tb - yếu: Hãy đọc sách giáo khoa và hoàn thành phiếu học tập sau: - Nêu cấu tạo chung của cacbonhiđrat? - Thế nào là đờng đơn? đơng đôi? đờng đa? b. Phiếu thảo luận nhóm cho học sinh Tb khá - khá: Đọc sách giáo khoa và hoàn thiện bảng sau: SKKN nm hc 2010 - 2011 GV: Nguyn Mnh Cng - THPT s 1 Vn Bn tnh Lo Cai Nội dung Đờng Đặc điểm Số lợng đơn phân Chức năng Đơn Đôi Đa Hoặc GV có thể sử dụng phiếu học tập sau: Nội dung Loại lipit Cấu tạo Chức năng Mỡ Phôtpholipit Stêrôit Sắc tố và Vitamin 3. Thiết kế phiếu học tập cho bi số 5- Prôtêin. a Phiếu thảo luận nhóm cho học sinh Tb -yếu: Hãy đọc sách giáo khoa và hoàn thành phiếu học tập sau: Phiếu số 1. SKKN nm hc 2010 - 2011 GV: Nguyn Mnh Cng - THPT s 1 Vn Bn tnh Lo Cai Prôtêin có cấu tạo theo nguyên tắc (1)., các đơn phân là các (2) Liên kết với nhau tạo thành (3) Sự đa dạng của prrotêin do sự khác nhau về (4). và (5) các axit amin. Do vậy chúng có (6) và (7). khác nhau. Phiếu số 2. - Cấu trúc bậc một của prôtêin gồm.(1) chuỗi polipeptit dạng mạch (2) - Cấu trúc bậc hai của prôtêin gồm(3) chuỗi polipeptit dạng mạch (4). - Cấu trúc bậc ba của prôtêin gồm.(5) chuỗi polipeptit dạng mạch (6). - Cấu trúc bậc bốn của prôtêin gồm.(7) chuỗi polipeptit dạng mạch (8). b. Phiếu thảo luận nhóm cho học sinh Tb khá- khá: Đọc sách giáo khoa và hoàn thiện bảng sau: Bậc prôtêin Nội dung Prôtêin bậc 1 Prôtêin bậc 2 Prôtêin bậc 3 Prôtêin bậc 4 Số chuỗi pôlipeptit Kiểu soắn Các liên kết 4.Thiết kế phiếu học tập cho bi số 6 - Axitnuclêic. a Phiếu thảo luận nhóm cho học sinh Tb -yếu: Đọc sách giáo khoa và hoàn thiện phiếu học tập sau: 1. ADN cấu tạo theo nguyên tắc (1) Mỗi đơn phân là một (2)Mỗi nuclêôtit có cấu tạo gồm 3 phần là: .(3) , (4). và .(5) Bazơ nitrơ gồm 4 loại A, T, G, X, các nuclêôtit chỉ khác nhau về (6) Các nuclêôtit liên kết với nhau tạo thành chuỗi.(7). 2. Phân tử ADN gồm mấy chuỗi? Liên kết bổ xung thể hiện nh thế nào? c. Phiếu thảo luận nhóm cho học sinh Tb khá- khá: 1. Quan sát hình 6.1 SGK hãy mô tả cấu trúc của phân tử ADN? 2. Đọc sách giáo khoa và hoàn thiện bảng sau: Axit nuclêic ADN ARN Nội dung Số mạch, đặc điểm mạch. Thành phần của một đơn phân. SKKN nm hc 2010 - 2011 GV: Nguyn Mnh Cng - THPT s 1 Vn Bn tnh Lo Cai Giáo án ứng dụng. Tiết số 4 Ngày soạn: Ngày dạy: . Bi số 4 Cacbonhiđrat v lipit I, Mục tiêu: Sau khi học song bài này học sinh phải. 1, Kiến thức. - Nắm đợc cấu trúc hóa học, chức năng, vai trò sinh học của Cacbonhiđrat. - Giải thích đợc một số hiện tợng có liên quan đến hàm lơng đờng trong cơ thể. - Nắm đợc cấu trúc hóa học, chức năng và vai trò sinh học của một số loại Lipit trong tế bào. - Giải thích đợc một số bệnh có liên quan đến hàm lợng Lipit. 2, Kỹ năng. - Rèn luyện đợc t duy hệ thống, phân tích, so sánh. - Hình thành đợc kĩ năng tự học, làm việc theo nhóm và trình bày trớc đám đông. 3, Thái độ. Giải thích đợc các hiện tợng tự nhiên theo quan điểm duy vật ( nh hiện tợng tại sao ăn mỡ thực vật lại không gây sơ vữa thành động mạch còn ăn mở động vật lại gây bệnh). II, Phơng pháp v đồ dùng dạy học. 1, Phơng pháp. Sử dụng phơng pháp dạy học tích cực thảo luận nhóm, kết hợp với hỏi đáp tìm tòi. 2, Đồ dùng. Trong bài giáo viên sử dụng hình vẽ sơ đồ cấu tạo của một số phân tử đờng và các phân tử Mỡ, Phôtpholipit , 02 phiếu học tập. Phiếu học tập số 1. Nội dung Đặc điểm Số lợng đơn phân Chức năng Đờng Đơn Đôi Đa SKKN nm hc 2010 - 2011 GV: Nguyn Mnh Cng - THPT s 1 Vn Bn tnh Lo Cai Phiếu học tập số 2. Nội dung Cấu tạo Chức năng Loại lipit . . . . . . Mỡ . . . . . . Photpholipit . . Stêrôit . . . . . . Sắc tố và Vitamin . . . . III, Tiến trình bi giảng. 1, ổn định tổ chức . 5 phút. GV ổn định lớp và kiểm tra sĩ số. *, Kiểm tra bi cũ. Câu 1. Nêu tên các nguyên tố hóa học cấu tạo nên cơ thể sống? Tại sao cacbon lại là nguyên tố có vai trò quan trọng nhất? Giải thích tại sao phải thay đổi khẩu phần ăn liên tục? Câu 2. Nêu cấu tạo và đặc tính lí hóa của nớc? Giải thích tại sao nớc có tính phân cực? Tại sao con nhện lại chạy đợc trên mặt nớc? Học sinh trả lời các câu hỏi, giáo viên nhận xét, đánh giá. *, Bi mới. GV đặt vấn đề vào bài mới. Hoạt động 1: Tìm hiểu về Cacbonhyđrat ( Đờng). 18 phút. Mục tiêu: Sau khi học song học sinh phải. - Nắm đợc cấu trúc hóa học, chức năng và vai trò sinh học của Cacbonhiđrat trong tế bào. - Giải thích đợc một số hiện tợng có liên quan đến hàm lợng đờng trong cơ thể. Nội dung bi day: [...]... học 10 Chuẩn : Nhà xuất bản giáo dục Sách giáo khoa sinh học 10 Nâng cao: Nhà xuất bản giáo dục Sách giáo Viên sinh học 10 Chuẩn : Nhà xuất bản giáo dục Sách giáo viên sinh học 10 Nâng cao: Nhà xuất bản giáo dục Giáo án mẫu sinh học 10: Nhà xuất bản giáo dục H ớng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Sinh học 10- Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Ph ơng pháp dạy học sinh học trong nhà tr ờng phổ... tôi đã theo dõi kết quả của học sinh áp dụng sáng kiến ( lớp 10A2 và 10A5) so với học sinh không áp dụng sáng kiến ( lớp 10A1+10A4) trong đó các lớp 10A1 và 10A2 có trình độ nhận thức t ơng đ ơng, lớp 10A4 và 10A5 có trình độ nhận thức t ơng đ ơng, kết quả cụ thể: Bảng 1 Kết quả Xếp loại Sĩ số Xếp loại giỏi Xếp loại khá Xếp loại TB Xếp loại yếu Xếp loại kém Lớp 10A2 (Lớp áp dụng đề tài) 40 11/40 (3275%)... HS: Vận dụng các kiến thức trong bài trả lời các câu hỏi GV: Căn dặn học sinh về nhà học bài và chuẩn bị nội dung bài số 5 SKKN n m h c 2 010 - 2011 GV: Nguy n M nh C ng - THPT s 1 V n Bn t nh Lo Cai Phần III Kết luận Trong quá trình giảng dạy tôi nhận thấy khi áp dụng hoạt động thảo luận nhóm đối với học sinh Nếu nội dung thảo luận đ a ra phù hợp với học học sinh thì các em sẽ tích cực thảo luận hơn,... của sáng kiến 4 Đối t ợng và phạm vi nghiên cứu 5 Ph ơng pháp nghiên cứu Phần nội dung I Một số vấn đề chung về ph ơng pháp dạy học theo nhóm II ứng dụng dạy học thảo luận nhóm trong dạy học sinh học 10 chuẩn III Kết luận IV Tài liệu tham khảo trang 1 1 1 1 2 2 3 6 14 16 SKKN n m h Đánh giá đề tài sáng n M nh kinh -nghiệm V n Bn t nh Lo Cai c 2 010 - 2011 GV: Nguy kiến C ng THPT s 1 Xác nhận của tổ chuyên... (30%) 0 0 Bảng 2 Kết quả Xếp loại Sĩ số Xếp loại giỏi Xếp loại khá Xếp loại TB Xếp loại yếu Xếp loại kém Lớp 10A5 (Lớp áp dụng đề tài) 40 6/40 (15.0%) 14/40(35.0%) 18/40 (45.0%) 2/40(5.0%) 0 Lớp 10A1 (Lớp không áp dụng đề tài) Ghi chú 40 10/ 40 (25.0%) 11/40 (27.5%) 12/40 (30.0%) 7/40 (17.5%) 0 Lớp 10A4 (Lớp không áp dụng đề tài) Ghi chú 40 2/40 (5.0%) 6/40 (15.0%) 23/40 (57.5%) 7/40 (17.5%) 0 Qua bảng 1... bản thân tôi về việc áp dụng ph ơng pháp thảo luận nhóm trong dạy học sinh học 10 Do thời gian nghiên cứu hạn chế nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong sự đóng góp của các quý thầy cô Xin trân thành cảm ơn! Ng ời viết đề t i Nguyễn Mạnh C ờng SKKN n m h c 2 010 - 2011 1 2 3 4 5 6 7 GV: Nguy n M nh C ng - THPT s 1 V n Bn t nh Lo Cai Phần IV T i liệu tham khảo Sách giáo khoa sinh học 10. . .SKKN n m h c 2 010 - 2011 GV: Nguy n M nh C Hoạt động của thầy- trò GV: Yêu cầu học sinh đọc SGK và trả lời các câu hỏi: - Phân tử đ ờng cấu tạo chủ yếu từ các nguyên tố nào? - Đ ờng gồm các loại nào? HS: Đọc SGK trả lời các câu hỏi GV: Chia lớp thành 6 nhóm nhỏ tiến hành hoạt động thảo luận nhóm, yêu cầu các nhóm học sinh đọc SGK hoàn thành phiếu học tập số 1: GV: yêu cầu học sinh chẩn bị trong 10. .. yêu cầu học sinh chẩn bị trong 10 phút HS: Nhận nhiệm vụ từ giáo viên, ổn định nhóm, phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm Nhóm tr ởng điều hành nhóm thảo luận và thống nhất nội dung thảo luận của nhóm Gv : Quan sát quá trình thực hiện của các nhóm, yêu cầu đại diện học sinh ở 6 nhóm nên trình bày ý kiến còn các nhóm khác quan sát bổ sung Cuối cùng giáo viên chuẩn hóa kiến thức HS: Hoàn thiện... ợng học sinh khác nhau, đề tài đều có kết quả chuyển biến tích cực về chất l ợng SKKN n m h c 2 010 - 2011 GV: Nguy n M nh C ng - THPT s 1 V n Bn t nh Lo Cai Đề xuất h ớng nghiên cứu: Do thời gian có hạn bản thân tôi mới chỉ nghiên cứu đề tài trên quy mô hẹp với 04 lớp 10 tr ờng THPT số 1 Văn Bàn, vì vậy trong những năm học tiếp theo cần nghiên cứu đề tài trên quy mô rộng hơn, với số lớp, số học sinh. .. ợng Lipit trong cơ thể Nội dung b i day: SKKN n m h c 2 010 - 2011 GV: Nguy n M nh C Hoạt động của thầy - trò GV: Đặt câu hỏi - Lipit có cấu tạo nh thế nào? - Lipit đ ợc chia thành những loại nào? HS: Vận dụng kiến thức trả lời câu hỏi GV: Kết luận GV: Yêu cầu học sinh đọc SGK, độc lập làm việc hoàn thành phiếu học tập số 2: GV: Yêu cầu học sinh chẩn bị trong 7 phút HS: Đọc SGK, vận dụng kiến thức hoàn . sử dụng phơng pháp dạy học thảo luận nhóm vào giảng dạy môn Sinh học tại trờng THPT. - Đa ra những ý kiến đánh giá của bản thân về hiệu quả áp dụng phơng pháp thảo luận nhóm vào dạy học sinh. pháp dạy học và phơng pháp dạy học thảo luận nhóm, các văn bản hớng dẫn của các cấp về đổi mới phơng pháp dạy học ở trờng THPT. 5.2 Phơng pháp nghiên cứu thực nghiệm. Tiến hành tổ chức dạy. với nhau. - Phơng pháp dạy học theo nhóm là phơng pháp đặt học sinh vào môi trờng học tập theo các nhóm để học sinh trao đổi, thảo luận về một chủ đề. b. Mục đích. - Thảo luận nhằm khuyến
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Áp dụng phương pháp dạy học thảo luận nhóm vào giảng dạy sinh học lớp 10 cơ bản, SKKN Áp dụng phương pháp dạy học thảo luận nhóm vào giảng dạy sinh học lớp 10 cơ bản, SKKN Áp dụng phương pháp dạy học thảo luận nhóm vào giảng dạy sinh học lớp 10 cơ bản

Từ khóa liên quan