0

SKKN 2015 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN VÀO DẠY HỌC SOẠN THẢO VĂN BẢN TIN HỌC 10

23 3,107 26

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 19:35

. PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN VÀO DẠY HỌC SOẠN THẢO VĂN BẢN TIN HỌC 10 Năm học: 2014 - 2015 Học tốt Dạy tốt Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học theo dự án lực cao trong toàn bộ quá trình học tập,. nghiệm Dạy học theo dự án 11 Giáo viên: Lê Thanh Phú Trang 11 11/2014 Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học theo dự án 2.4 Thiết kế các bản kiểm mục dùng khi đánh giá học sinh: Khi tiến hành đánh. tra đánh giá như sau: 2.1 Thiết kế giáo án dạy học theo dự án: Giáo án này tôi soạn theo hướng mới, đây là một phần của chương trình Dạy học theo dự án mà tổ chức Intel đã tập huấn cho CBGV
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN 2015 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN VÀO DẠY HỌC SOẠN THẢO VĂN BẢN TIN HỌC 10, SKKN 2015 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN VÀO DẠY HỌC SOẠN THẢO VĂN BẢN TIN HỌC 10,

Từ khóa liên quan