SKKN 2015 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN VÀO DẠY HỌC SOẠN THẢO VĂN BẢN TIN HỌC 10

23 2,689 20
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 19:35

ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN VÀO GIẢNG DẠY SOẠN THẢO VĂN BẢN TIN HỌC LỚP 10” A. PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý do chọn đề tài: Ngày nay, trên thế giới đang diễn ra quá trình tin học hóa trên nhiều lĩnh vực hoạt động của xã hội loài người và đem lại nhiều hiệu quả to lớn. Sự phát triển mạnh mẽ như “vũ bão” của tin học đã làm cho xã hội có nhiều nhận thức mới về cách tổ chức các hoạt động. Nhiều quốc gia trên thế giới ý thức được rất rõ tầm quan trọng của tin học và có những đầu tư lớn cho lĩnh vực này, đặc biệt trong giáo dục nâng cao dân trí về tin học và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao. Người Việt Nam có nhiều tố chất thích hợp với ngành khoa học này, vì thế chúng ta hi vọng có thể sớm hoà nhập với khu vực và trên thế giới. Đảng và Nhà nước ta đã nhận thấy được tầm quan trọng của ngành Tin học và đã đưa môn học này vào nhà trường phổ thông như những môn khoa học khác bắt đầu từ năm học 2006-2007. Khi được tiếp cận với phương pháp dạy học theo dự án, tôi thấy đây là một phương pháp dạy học hiện đại, phù hợp với xu thế đổi mới phương pháp dạy học. Trong quá trình nghiên cứu tôi thấy phần Soạn thảo văn bản của Tin học 10 có nhiều nội dung phù hợp để triển khai dạy học theo dự án. Từ lý do trên, tôi xin trình bày sáng kiến kinh nghiệm “ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN VÀO GIẢNG DẠY SOẠN THẢO VĂN BẢN TIN HỌC 10’’. Với việc làm quen và học tập theo dự án học sinh hứng thú và có kết quả tốt khi học phần nội dung này. . 1.2 Lịch sử của SKKN Cùng với xu thế phát triển chung của nền giáo dục thế giới trong thế kỷ XXI, thế kỷ của trí tuệ, sáng tạo. Nền giáo dục Việt Nam trong thời gian qua cũng đang chuyển dần từ việc trang bị cho học sinh nội dung các kiến thức sang phát triển tiềm năng sáng tạo, bồi dưỡng tư duy khoa học, năng lực tự tìm tòi chiếm lĩnh tri thức, năng lực giải quyết vấn đề để thích ứng được với thực tiễn cuộc sống. Phương pháp dạy học theo dự án là một trong các PPDH hiện đại, đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu mà nền giáo dục tiên tiến cần có, phù hợp với Giáo dục Việt Nam và có thể áp dụng được ở trường phổ thông nước ta. Môn Tin học là môn học gắn liền với thực nghiệm, có nhiều kiến thức liên môn rất phù hợp với việc áp dụng PPDHTDA vào dạy học ở trường phổ thông, đem lại nhiều kết quả như mong muốn. Dạy học theo dự án (DHDA) là một hình thức dạy học, trong đó người học thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, có tạo ra các sản phẩm có thể giới thiệu. Nhiệm vụ này được người học thực hiện với tính tự Giáo viên : Lê Thanh Phú Chức vụ : TTCM Điện thoại : 0942.25.07.87 SỞ GD-ĐT QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT VĨNH ĐỊNH    SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN VÀO DẠY HỌC SOẠN THẢO VĂN BẢN TIN HỌC 10 Năm học: 2014 - 2015 Học tốt Dạy tốt Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học theo dự án lực cao trong toàn bộ quá trình học tập, từ việc xác định mục đích, lập kế họach, đến việc thực hiện dự án, kiểm tra, điều chỉnh, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện. Làm việc nhóm là hình thức cơ bản của DHDA. Tuy nhiên việc áp dụng dạy học theo dự án vào giảng dạy ở Trường THPT hiện tại vẫn còn nhiều vướng mắc. Rất ít đề tài áp dụng dạy học dự án vào giảng dạy vì điều kiện thực tế còn nhiều điều chưa cho phép. Với những ưu điểm của DHDA, bộ môn Tôi đã mạnh dạn áp dụng phương pháp DHDA vào để giảng dạy chương Soạn thảo văn bản của Tin học lớp 10. Tham gia dự án là học sinh đến từ lớp 10B1, 10A1 và 10A2. 1.3 Mục đích nghiên cứu SKKN  Nghiên cứu một phương pháp dạy học theo xu thế đổi mới PPDH.  Học sinh được tiếp cận với một phương pháp dạy học tích cực. 1.4 Nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu: Nhiệm vụ của SKKN bước đầu là tìm hiểu và nắm rõ về PPDH theo dự án, sau đó áp dụng vào dạy thực tế phần soạn thảo văn bản Tin học 10. Phương pháp nghiên cứu kết hợp lý thuyết với thực tiễn của đơn vị. 1.5 Giới hạn nghiên cứu: SKKN áp dụng PPDH theo dự án vào giảng dạy phần soạn thảo văn bản Tin học lớp 10. 1.6 Điểm mới trong kết quả nghiên cứu: Áp dụng dạy học theo dự án tôi thu được nhiều kết quả ngoài mong đợi. Học sinh học tập một cách tích cực chủ động. Hoạt động nhóm là một hoạt động được các em phát huy tối đa khi học theo dự án. Các nhóm có ghi chép nhật ký hoạt động nhóm cũng như các em đã tự đánh giá hoạt động của các thành viên trong nhóm. Học sinh không chỉ nắm được kiến thức làm ra các sản phẩm có thể sử dụng trong thực tế mà còn học được nhiều kỹ năng của thế kỷ 21. 2 Giáo viên: Lê Thanh Phú Trang 2 11/2014 Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học theo dự án B. NỘI DUNG CỦA SKKN CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN: I.1 Tình trạng thực tế khi chưa thực hiện đề tài Trước đây khi dạy phần soạn thảo văn bản của Tin học lớp 10 do điều kiện máy móc, do sự hứng thú của học sinh đối với bộ môn nên học sinh chưa được tích cực chủ động khi học. Học sinh luôn phản ánh với giáo viên rằng việc học còn khô khan chưa gắn với thực tế. Các em chưa được tiếp cận với việc học lý thuyết trên lớp và áp dụng kiến thức học được vào thực tiển. Sau khi học sinh học xong, nếu cho các em tự mình soạn thảo một văn bản nào đó thì các em còn rất ngại chưa biết có thể làm được hay không. I.2 Cơ sở lý luận khoa học Sự phát triển như vũ bảo của Công nghệ Thông tin và Truyền thông đóng vai trò không nhỏ trong sự phát triển chung của nhân loại chính vì thế Bộ Giáo dục và Đào Tạo đã đưa Tin học trở thành một môn học chính trong các trường THPT. Có thể thấy, đây là một quyết định đúng đắng trong xu thế hội nhập và phát triển của đất nước. Bởi vì học sinh có kiến thức về tin học sẽ giúp cho học sinh hòa nhập với xã hội ngày nay một người phát triển toàn diện không thể thiếu hiểu biết về tin học CHƯƠNG II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Khi chuyển sang một PPDH học mới, thầy cô luôn lo ngại ở khâu soạn giảng, khâu kiểm tra đánh giá. Khi áp dụng PPDH theo dự án vào quá trình giảng dạy, tôi đã tiến hành soạn giảng và kiểm tra đánh giá như sau: 2.1 Thiết kế giáo án dạy học theo dự án: Giáo án này tôi soạn theo hướng mới, đây là một phần của chương trình Dạy học theo dự án mà tổ chức Intel đã tập huấn cho CBGV trong tỉnh. Bản thân tôi thấy việc biên soạn giáo án theo mẫu mới này rất phù hợp, sáng tạo và đáp ứng được quá trình giảng dạy. KẾ HOẠCH BÀI DẠY Người soạn Họ và tên Lê Thanh Phú PhuLeeThanh@gmail.com Bộ môn Tin học Trường THPT Vĩnh Định Tổng quan về bài dạy Tiêu đề bài dạy SOẠN THẢO VĂN BẢN Tóm tắt bài dạy Học sinh đóng vai trò là chuyên gia nghiên cứu về phần soạn thảo văn bản. Các em 3 Giáo viên: Lê Thanh Phú Trang 3 11/2014 Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học theo dự án chọn và hoàn thiện sản phẩm của nhóm về soạn thảo. Lĩnh vực bài dạy Tin học Cấp / lớp Cấp 3 / Lớp 10 Thời gian dự kiến 7 Tuần – 22 tiết học I. Chuẩn kiến thức cơ bản Chuẩn nội dung và quy chuẩn  Biết kiến thức cơ bản về soạn thảo văn bản nói chung và soạn thảo văn bản trên máy tính nói riêng.  Thực hành kỹ năng cơ bản, tối thiểu về soạn thảo văn bản chữ Việt trên máy tính thông qua một hệ soạn thảo văn bản cụ thể. 1. Kiến thức:  Biết các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản.  Biết các đơn vị xử lý trong văn bản.  Biết một số vấn đề liên quan đến soạn thảo văn bản Tiếng Việt  Biết màn hình làm việc chính của phần mềm soạn thảo.  Hiểu các thao tác soạn thảo văn bản đơn giản.  Hiểu khái niệm và các thao tác định dạng: Kí tự, đoạn, trang văn bản, danh sách liệt kê, chèn số trang …  Biết cách in văn bản.  Biết khái niệm và các thao tác tìm kiếm, thay thế.  Biết các thao tác làm việc với bảng.  Biết soạn thảo và định dạng bảng. 2. Kỹ năng  Thực hiện được việc soạn thảo văn bản đơn giản.  Thực hiện được các thao tác mở tệp, đóng tệp, tạo mới, lưu tệp văn bản.  Định dạng được văn bản đơn giản theo mẫu.  Thực hiện được thao tác tìm kiếm, thay thế.  Thực hiện được tạo và định dạng bảng.  Một số kỹ năng của thế kỷ 21. 3. Thái độ:  Rèn luyện đức tính cẩn thận.  Có thói quen suy nghĩ về cách tiến hành công việc trước khi bắt đầu công việc.  Tin thần hợp tác, giúp đỡ nhau trong học tập. II. Bộ câu hỏi định hướng Câu hỏi khái quát Làm thế nào để giao việc cho máy tính??? Câu hỏi bài học Dùng gì để tạo ra cái mình cần làm đây? 4 Giáo viên: Lê Thanh Phú Trang 4 11/2014 Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học theo dự án Câu hỏi nội dung  Thế nào là soạn thảo văn bản?  Microsoft word là gì?  Ta làm nội dung văn bản đánh vào đẹp hơn bằng cách nào?  Làm thế nào để định dạng danh sách, đánh số trang và in văn bản?  Làm thế nào để tìm và sửa lỗi nhanh nhất?  Bạn tổ chức các bảng như thế nào? III. Kế hoạch đánh giá Lịch trình đánh giá Trước khi bắt đầu dự án: Đánh giá nhu cầu tìm hiểu kiến thức của học sinh. Trong khi thực hiện dự án: Đánh giá quá trình hoạt động và tiếp thu kiến thức của học sinh. Kết thúc dự án: Đánh giá sản phẩm, kỹ năng trình bày sản phẩm. Tổng hợp đánh giá  Trước khi bắt đầu dự án dùng phương pháp think – pair – share để đánh giá nhu cầu học sinh về kiến thức cũng như mức độ hứng thú với dự án.  Chia nhóm để phân công công việc.  Trong quá trình học sinh thực hiện dự án, giáo viên giám sát học sinh về việc thảo luận nhóm thông qua bản kiểm mục cộng tác, bản kiểm mục sáng tạo, phản hồi với giáo viên,…để đánh giá về tinh thần và kết quả làm việc nhóm của các em.  Sau khi hoàn tất dự án dùng bảng đánh giá sản phẩm học sinh, kết hợp với bảng đánh giá khác và bảng đánh giá của các nhóm còn lại để cho điểm. IV. Thiết kế các hoạt động Các kỹ năng thiết yếu Kiến thức: Kiến thức cơ bản về soạn thảo văn bản bằng máy tính. Kỹ năng công nghệ thông tin: kỹ năng tìm kiếm thông tin, kỹ năng trình bày thông tin qua trình chiếu. Tuần 01: (Từ 25/02 03/03)  Dạy lý thuyết 2 tiết 49 và 50.  Sau khi dạy xong tiết 50: Phân chia nhóm học sinh, hướng dẫn học sinh thực hoạt động nhóm, thảo luận dự án.  Các nhóm tiến hành thảo luận, lựa chọn dự án phù hợp cho nhóm mình.  Nhóm lên kế hoạch tìm hiểu nội dung của dự án – Có đi thực tế tìm hiểu, chụp ảnh  Nhóm lập kế hoạch toàn diện cho dự án trong vòng 6 tuần (Dựa trên kế hoạch chung) Tuần 02: (Từ 04/03 – 10/03)  Học sinh làm việc nhóm, bước đầu gõ được nội dung dự án của nhóm. Thành viên trong nhóm bước đầu thành thạo các thao tác làm việc với Word.  Giáo viên tiến hành phát vấn lấy điểm hệ số 1 trong quá trình học sinh làm việc. 5 Giáo viên: Lê Thanh Phú Trang 5 11/2014 Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học theo dự án Các nhóm lập trang trực tuyến, cập nhật nội dung làm việc của nhóm. Tuần 03: (Từ 11/03 – 17/03)  Các nhóm đăng ký đề tài dự án của nhóm mình.  Các nhóm hoạt động nhóm lần 1: tìm hiểu về nội dung hệ soạn thảo văn bản mà nhóm mình lựa chọn để thực hiện dự án (Tìm hiểu Microsoft Word). Bài trình bày bằng Slide Powerpoint hoặc các phần mềm trình chiếu khác. Có lồng ghép nội dung chuyến đi thực tế tìm hiểu của nhóm.  Có 2 tiết: Mỗi tiết khoảng 3 đến 4 nhóm trình bày về nội dung hoạt động nhóm lần 1, các nhóm khác phản biện, nêu câu hỏi cho nhóm trình bày.  Nội dung nhóm trình bày bao gồm: 3 phần Phần 1: Trình bày ý tưởng dự án của nhóm, làm sản phẩm gì? Sản phẩm đó mang lại lợi ích gì? Sản phẩm có nội dung như thế nào? Phần 2: Để tạo ra sản phẩm đó nhóm chúng tôi sử dụng phần mềm gì để soạn thảo? Nhóm giới thiệu về phần mềm này (word)? Phần 3: Nhóm lồng ghép tranh ảnh chuyến đi thực tế của nhóm? Tuần 04: (Từ 18/03 – 24/03)  Thành viên các nhóm tiến hành tìm hiểu và thực hiện tốt các chức năng của phần mềm word.  Các nhóm tiến hành tiếp tục hoàn thiện sản phẩm của nhóm trong các buổi thực hành được tiến hành tại phòng máy.  Giáo viên phát vấn, chấm kỹ năng của học sinh và lấy điểm hệ số 1. Tuần 05: (Từ 25/03 – 31/03)  Trong tuần này học sinh họp nhóm lần 2: Từng thành viên tìm hiểu kĩ các chức năng của phần mềm word. Nhóm tiến hành làm sản phẩm của nhóm.  Các nhóm báo cáo sản phẩm dự án lần 2: Nội dung bao gồm Phần 1: Cập nhật sản phẩm đang làm của nhóm. Phần 2: Nhóm trình bày những chức năng chính của phần mềm  Giáo viên chấm sản phẩm lần 1 (Trên File word của nhóm, chưa in sản phẩm ra) lấy cột điểm hệ số 2.  Các nhóm góp ý sản phẩm cho nhau, tiếp thu ý kiến để hoàn thiện sản phẩm của nhóm mình. Tuần 06: (Từ 01/04 – 07/04)  Các nhóm hoạt động nhóm lần 3: Hoàn thiện sản phẩm của nhóm.  Hai tiết thực hành tại phòng máy các nhóm hoàn thiện sản phẩm của nhóm mình.  Giáo viên hoàn thiện lấy điểm hệ số 1, hướng dẫn học sinh hoàn thiện sản phẩm, tiến hành in ấn và nhắc nhở các nhóm chuẩn bị tham dự hội chợ. Tuần 07: Sáng Chủ nhật 14/03 – Tổ chức hội chợ trưng bày sản phẩm dự án tại nhà thể dục  Tổ chức hội chợ trưng bày và giới thiệu sản phẩm dự án.  Các nhóm tiến hành trưng bày sản phẩm của nhóm tại gian hàng của mình.  Liên hệ 3 giám khảo chấm sản phẩm dự án của các nhóm.  Trao quà cho 3 nhóm có sản phẩm ấn tượng nhất.  Chia sẽ sản phẩm các nhóm trên internet. 6 Giáo viên: Lê Thanh Phú Trang 6 11/2014 Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học theo dự án Điều chỉnh phù hợp với đối tượng Học sinh tiếp thu chậm Hỗ trợ cách sử dụng internet tìm kiếm thông tin cho dự án. Hỗ trợ cách sử dụng phần mềm trình chiếu để trình bày sản phẩm của dự án. Yêu cầu: Học sinh gặp gỡ hoạt động nhóm có sự giúp đỡ của giáo viên. Thiết bị và nguồn tài liệu tham khảo Công nghệ - Phần cứng (Đánh dấu vào những thiết bị cần thiết) Máy quay Máy tính Máy ảnh kỹ thuật số Đầu đĩa DVD Kết nối Internet Đĩa Laser Máy in Máy chiếu Máy quét ảnh TiVi Đầu máy VCR Máy quay phim Thiết bị hội thảo Video Thiết bị khác Công nghệ - Phần mềm (Đánh dấu vào những phần mềm cần thiết) Cơ sở dữ liệu/ bảng tính Ấn phẩm Phần mềm thư điện tử Bách khoa toàn thư trên đĩa CD Phần mềm xử lý ảnh Trình duyệt Web Đa phương tiện Phần mềm thiết kế Web Hệ soạn thảo văn bản Phần mềm khác Tư liệu in Sách giáo khoa 10, tài liệu tham khảo v.v. Hỗ trợ Máy chiếu, màn chiếu, loa… Yêu cầu khác Phụ huynh hỗ trợ địa điểm hoạt động nhóm. Chương trình giáo dục của Intel ® được quỹ Intel và tập đoàn Intel tài trợ. Bản quyền © 2007 của Tập đoàn Intel. Tất cả các quyền đã được đăng ký. Intel, logo của Intel, sáng kiến giáo dục của Intel và chương trình Intel Teach là các nhãn hiệu thương mại đã được đăng ký của Tập đoàn Intel tại Hoa Kỳ và các nước khác. Các tên hiệu và nhãn mác khác có thể được xem là thuộc sở hữu của công ty khác 2.2 Thiết kế lịch trình thực hiện dự án: Mục đích tôi xây dựng bước này là nhằm giúp cho chúng ta chủ động về mặt thời gian trong quá trình thực hiện dự án. Lịch trình này ta sẽ thông báo cho học sinh biết để các em nắm nội dung công việc trong thời gian diễn ra dự án. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN Thời gian Nội dung công việc Tuần 1 (25/02 – 03/03)  Dạy lý thuyết 2 tiết 49 và 50.  Sau khi dạy xong tiết 50: Phân chia nhóm học sinh, hướng dẫn học sinh thực hoạt động nhóm, thảo luận dự án.  Các nhóm tiến hành thảo luận, lựa chọn dự án phù hợp cho nhóm mình.  Nhóm lên kế hoạch tìm hiểu nội dung của dự án – Có đi thực tế tìm hiểu, chụp ảnh  Nhóm lập kế hoạch toàn diện cho dự án trong vòng 6 tuần (Dựa trên 7 Giáo viên: Lê Thanh Phú Trang 7 11/2014 Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học theo dự án kế hoạch chung) Tuần 2 (04/03 – 10/03)  Các nhóm đăng ký đề tài dự án của nhóm mình.  Học sinh làm việc nhóm, bước đầu gõ được nội dung dự án của nhóm. Thành viên trong nhóm bước đầu thành thạo các thao tác làm việc với Word.  Giáo viên tiến hành phát vấn lấy điểm hệ số 1 trong quá trình học sinh làm việc.  Các nhóm lập trang trực tuyến, cập nhật nội dung làm việc của nhóm. Tuần 3 (11/03 – 17/03)  Các nhóm hoạt động nhóm lần 1: Tìm hiểu về nội dung hệ soạn thảo văn bản mà nhóm mình lựa chọn để thực hiện dự án (Tìm hiểu Microsoft Word). Bài trình bày bằng Slide Powerpoint hoặc các phần mềm trình chiếu khác. Có lồng ghép nội dung chuyến đi thực tế tìm hiểu của nhóm.  Có 2 tiết: Mỗi tiết khoảng 3 nhóm trình bày về nội dung hoạt động nhóm lần 1, các nhóm khác phản biện, nêu câu hỏi cho nhóm trình bày.  Nội dung nhóm trình bày bao gồm: 3 phần Phần 1: Trình bày ý tưởng dự án của nhóm, làm sản phẩm gì? Sản phẩm đó mang lại lợi ích gì? Sản phẩm có nội dung như thế nào? Giới thiệu sản phẩm đang làm của nhóm (Có thể là sản phẩm đang thiết kế trên giấy hoặc sản phẩm đang làm trên Word) Phần 2: Để tạo ra sản phẩm đó nhóm chúng tôi sử dụng phần mềm gì để soạn thảo? Nhóm giới thiệu về phần mềm này (word)? Phần 3: Nhóm lồng ghép tranh ảnh chuyến đi thực tế của nhóm. Tuần 4 (18/03 – 24/03)  Thành viên các nhóm tiến hành tìm hiểu và thực hiện tốt các chức năng của phần mềm word.  Các nhóm tiến hành tiếp tục hoàn thiện sản phẩm của nhóm trong các buổi thực hành được tiến hành tại phòng máy.  Giáo viên phát vấn, chấm kỹ năng của học sinh và lấy điểm hệ số 1. Tuần 5 (25/03 – 31/03)  Trong tuần này học sinh hoạt động nhóm lần 2: Từng thành viên tìm hiểu kĩ các chức năng của phần mềm word. Nhóm tiến hành làm sản phẩm của nhóm.  Các nhóm báo cáo sản phẩm dự án lần 2: Nội dung bao gồm Phần 1: Cập nhật sản phẩm đang làm của nhóm. Phần 2: Nhóm trình bày những chức năng chính của phần mềm  Giáo viên chấm sản phẩm lần 1 (Trên File word của nhóm, chưa in sản phẩm ra) kết hợp với 2 bản kiểm mục cộng tác tại các nhóm trưởng để lấy cột điểm hệ số 2.  Các nhóm góp ý sản phẩm cho nhau, tiếp thu ý kiến để hoàn thiện sản phẩm của nhóm mình. Tuần 6  Các nhóm hoạt động nhóm lần 3: Hoàn thiện sản phẩm của nhóm.  Hai tiết thực hành tại phòng máy các nhóm hoàn thiện sản phẩm 8 Giáo viên: Lê Thanh Phú Trang 8 11/2014 Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học theo dự án (01/04 – 07/04) của nhóm mình.  Giáo viên hoàn thiện lấy điểm hệ số 1, hướng dẫn học sinh hoàn thiện sản phẩm, tiến hành in ấn và nhắc nhở các nhóm chuẩn bị tham dự hội chợ. Tuần 7 (08/04 – 14/04) Sáng Chủ nhật 14/04 – Tổ chức hội chợ trưng bày sản phẩm dự án tại nhà thể dục  Tổ chức hội chợ trưng bày và giới thiệu sản phẩm dự án.  Các nhóm tiến hành trưng bày và giới thiệu sản phẩm của nhóm tại gian hàng của mình.  Liên hệ 3 giám khảo chấm sản phẩm dự án của các nhóm.  Trao quà cho 3 nhóm có sản phẩm ấn tượng nhất.  Chia sẽ sản phẩm các nhóm trên internet. 9 Giáo viên: Lê Thanh Phú Trang 9 11/2014 Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học theo dự án 2.3 Phiếu đăng ký nhóm: Phiếu đăng ký này giúp cho học sinh tự chọn nhóm, tự chọn đề tài trên cơ sở hướng dẫn của giáo viên. BẢNG ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN LỚP: ……………… I. DANH SÁCH NHÓM STT HỌ VÀ TÊN PHONE EMAIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 II. ĐỀ TÀI 1. Tên đề tài: (Nhóm dự định làm ra sản phẩm gì) 2. Giới thiệu sơ qua về sản phẩm của nhóm: (Mục đích làm sản phẩm, nội dung sơ lược của sản phẩm…) 10 Giáo viên: Lê Thanh Phú Trang 10 11/2014 [...]... chương trình Tin học lớp 12  Phần mạng máy tính và internet của Tin học 10  Phần làm quen với máy tính – Tin học 10 19 Giáo viên: Lê Thanh Phú Trang 19 11/2014 Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học theo dự án TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Sách giáo khoa Tin học 10 - Hồ Sĩ Đàm 2 Sách giáo viên Tin học 10 3 Tài liệu bồi dưỡng giáo viên Tin học 10 4 Chuẩn kiến thức môn Tin học 5 Chương trình dạy học theo dự án của Intel... điểm Hoạt động là điểm đánh giá các em trong quá trình hoạt động học tập và Điểm sản phẩm là điểm chấm sản phẩm cuối dự án của nhóm 18 Giáo viên: Lê Thanh Phú Trang 18 11/2014 Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học theo dự án 3.3 Hướng phát triển đề tài: Đề tài hướng phát triển áp dụng nhiều hơn vào quá trình dạy và học môn Tin học Có thể áp dụng phương pháp dạy học theo dự án vào giảng dạy Một số phần:  Cơ... 11/2014 Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học theo dự án 3.1 Chất lượng về học lực: Chất lượng bài kiểm tra học kỳ II (Lấy điểm dự án) 100 % điểm giỏi – Tất cả các nhóm có sản phẩm xuất sắc hiện đang trưng bày tại phòng truyền thống của trường THPT Vĩnh Định So sánh chất lượng của học lực của học kỳ I khi chưa thực hiện dự án và học kỳ II khi thực hiện dự án soạn thảo văn bản Học kỳ I Học Kỳ II Loại HL SL Tỉ lệ... sổ điểm cái lớp 10B1 Năm học 2012 – 2013 3.2 Chất lượng chuyển biến về tâm lý: Sau khi thực hiện dự án, qua thực hiện khảo sát về tâm lý tiếp nhận phương pháp học mới trong học sinh Hầu hết học sinh cảm thấy hứng thú với phương pháp học tập theo dự án Chỉ có một vài học sinh cảm thấy chán, cảm thấy khó khăn khi tự học theo dự án Số liệu khảo sát về tâm lý hứng thú hay không trong lớp 10B1 17 Giáo viên:... Phú Trang 17 11/2014 Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học theo dự án C PHẦN KẾT LUẬN 3.1 Kết luận chung: Tin học nói chung đóng vai trò hết sức quan trọng trong xã hội hiện đại, tin học đã làm thay đổi nhận thức của con người và ứng dụng trong hầu hết các hoạt động của xã hội loài người Với việc giảng dạy phần soạn thảo văn bản theo dạy học dự án, trong quá trình giảng dạy Tin học 10, bản thân thấy... chợ trưng bày sản phẩm dự án) Kính gửi: Ban giám hiệu Trường THPT Vĩnh Định Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của hội đồng môn học và hướng dẫn dạy học môn TIN HỌC năm học 2012 - 2013, Tổ Tin học xây dựng kế hoạch tổ chức hội chợ trưng bày sản phẩm dự án, với nội dung cụ thể như sau: I MỤC ĐÍCH: Nhằm tạo điều kiện để cán bộ giáo viên được nghiên cứu, thảo luận phương pháp dạy học dự án; trao đổi kinh nghiệm...Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học theo dự án 11 Giáo viên: Lê Thanh Phú Trang 11 11/2014 Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học theo dự án 2.4 Thiết kế các bản kiểm mục dùng khi đánh giá học sinh: Khi tiến hành đánh giá cho điểm học sinh, ngoài việc đánh giá kết quả sản phẩm dự án, tôi còn đánh giá về năng lực của các em trong quá trình học. .. sáng kiến kinh nghiệm: Tình hình và điều kiện hiện tại của chúng ta còn nhiều vướng mắc khi triển khai dạy học dự án Tôi xin đề xuất một số phương án nhằm có thể áp dụng dạy học theo dự án  Phân chia số lượng học sinh trong nhóm một cách phù hợp: Có em học tốt, có em học kém Mục đích các em có thể giúp đỡ nhau trong quán trình học tập  Với số lượng học sinh của chúng ta còn quá đông để chia nhóm theo. .. ĐƯỢC So sánh, đối chứng tỉ lệ % kết quả của học sinh trước và sau khi thực hiện đề tài ta thấy rõ ràng kết quả của học sinh sau khi được học bằng phương pháp dạy học theo dự án như trong sáng kiến được nâng cao rõ rệt Kết quả thực tế đối với lớp 10B1 có 44 học sinh phần soạn thảo văn bản, kết quả điểm của các em rất tốt so với học bình thường: 16 Giáo viên: Lê Thanh Phú Trang 16 11/2014 Sáng kiến kinh... những phương pháp hữu hiệu nhất trong công tác giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng bộ môn Nhằm tạo điều kiện cho học sinh tham dự khóa học mới – khóa học dự án Qua dự án học sinh học không chỉ được học về kiến thức mà còn được rèn luyện nhiều kỹ năng trong đó hướng đến các kỹ năng của thế kỷ 21 II NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM: 1 Nội dung hội chợ  Báo cáo: Dạy học dự án  Trưng bày và chấm sản phẩm dự án . PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN VÀO DẠY HỌC SOẠN THẢO VĂN BẢN TIN HỌC 10 Năm học: 2014 - 2015 Học tốt Dạy tốt Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học theo dự án lực cao trong toàn bộ quá trình học tập,. nghiệm Dạy học theo dự án 11 Giáo viên: Lê Thanh Phú Trang 11 11/2014 Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học theo dự án 2.4 Thiết kế các bản kiểm mục dùng khi đánh giá học sinh: Khi tiến hành đánh. tra đánh giá như sau: 2.1 Thiết kế giáo án dạy học theo dự án: Giáo án này tôi soạn theo hướng mới, đây là một phần của chương trình Dạy học theo dự án mà tổ chức Intel đã tập huấn cho CBGV
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN 2015 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN VÀO DẠY HỌC SOẠN THẢO VĂN BẢN TIN HỌC 10, SKKN 2015 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN VÀO DẠY HỌC SOẠN THẢO VĂN BẢN TIN HỌC 10, SKKN 2015 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN VÀO DẠY HỌC SOẠN THẢO VĂN BẢN TIN HỌC 10

Từ khóa liên quan