0

SKKN: Áp dụng phương pháp thảo luận nhóm có hiệu quả trong tiết dạy ở trường THCS

36 4,123 14
  • SKKN:  Áp dụng phương pháp thảo luận nhóm có hiệu quả trong tiết dạy ở trường THCS

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2014, 16:12

Trong những năm gần đây, chương trình SGK mới của bộ GDĐT đã có rất nhiều những thay đổi về nội dung của bài học, về số lượng câu hỏi, bài tập, bài thực hành, sơ đồ, biểu đồ, lược đồ…Những sự thay đổi đó nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục ở đối tuợng học sinh, mà chất lượng của học sinh phụ thuộc chủ yếu vào phương pháp dạy học của giáo viên. ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM CÓ HIỆU QUẢ TRONG TIẾT DẠY Ở TRƯỜNG THCS SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TRONG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BỘ MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI Ở TRƯỜNG THCS Đề Tài: “ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM CÓ HIỆU QUẢ TRONG TIẾT DẠY ” I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Trong những năm gần đây, chương trình SGK mới của bộ GD-ĐT đã có rất nhiều những thay đổi về nội dung của bài học, về số lượng câu hỏi, bài tập, bài thực hành, sơ đồ, biểu đồ, lược đồ…Những sự thay đổi đó nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục ở đối tuợng học sinh, mà chất lượng của học sinh phụ thuộc chủ yếu vào phương pháp dạy học của giáo viên. Nếu như trước đây việc truyền thụ kiến thức là nhiệm vụ quan trọng và đòi hỏi người dạy phải đóng vai trò chủ đạo tận dụng hết mọi năng lực của mình để giúp học sinh vấn đề bằng phương pháp thuyết giảng cho học sinh tiếp thu là chính. Thì nay phương pháp này không hợp lý trong chương trình SGK mới từng bộ phận. Chương trình học ở các bậc học để áp dụng phương pháp dạy học mới lấy học sinh làm trung tâm, học sinh đóng vai trò chủ đạo trong tiến học thì người thầy người giáo viên soạn giảng phải có những phương pháp dạy học mới. Trong những phương pháp mà tổ chúng tôi đã sử dụng trong khoảng 6 năm thay sách giáo khoa và đổi mới phương pháp dạy học như “ sử dụng đồ dùng trực quan và hệ thống bài tập trong tiết dạy” Lập dàn ý và hệ thống câu hỏi cho tiết học sau trong bước dặn dò của tiết lên lớp… Các thành viên trong nhóm sau khi thảo luận, bàn bạc quyết định chọn chuyên đề “Giúp học sinh thảo luận nhóm có hiệu quả trong tiết dạy”. 1 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM CÓ HIỆU QUẢ TRONG TIẾT DẠY Ở TRƯỜNG THCS Trong lớp học thường có học sinh giỏi - khá - trung bình - yếu. Trong nội dung bài học có tiểu mục có nội dung dễ nhận biết, nhưng có tiểu mục có nội dung trừu tượng… khó nhận biết, mà để phát huy tính tư duy của học sinh thì giáo viên là người hướng dẫn, giúp đỡ các em khai thác kiến thức, không nên tự giải thích, thuyết trình kiến thức cho các em. Để làm được việc này (Đưa học sinh đóng vai trò chủ đạo trong giải quyết kiến thức) thì nên cho các em cùng nhau trong một tổ, nhóm đọc sách giáo khoa cùng bà bạc - phân tích - mổ xẻ - so sánh một nội dung ở tiểu mục giáo viên cho câu hỏi thảo luận rồi các em đánh giá, nhận xét và đưa ra câu trả lời cho nội dung trong đó. * Với tình huống này các em trong nhóm sẽ tự giải quyết được vấn đề. Các em sẽ tự tin dạn dĩ yêu mến bộ môn và ham học hỏi nhiều hơn. Các em còn có được sự đoàn kết tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong học tập theo hướng tích cực Giáo viên hạn chế được phương pháp diễn giải thuyết trình, mang tính áp đặt kiến thức. II. KHẢO SÁT THỰC TRẠNG : Theo kinh nghiệm và trong thực tế cho thấy khi hoạt động cả lớp, có một số em tâm trí để đâu đâu, một số em thì nói chuyện hoặc làm việc riêng… khi giáo viên gọi đế thì giật mình hoặc gọi đứng dậy thì không biết trả lời một vấn đề gì. Chỉ có những học sinh khá, giỏi, tập trung thì thường hay phát biểu và trả lời câu hỏi dạn dĩ lưu loát và chính xác nội dung yêu cầu.Chính vì vậy để tất cả các em cùng làm việc,cùng động não phát huy tốt tư duy sáng tạo hiện có theo từng bản năng của mỗi em . Chúng tôi bàn bạc và thống nhất đưa ra phương pháp thảo luận nhóm trong một họăc hai tiểu mục trong một tiết dạy,nhằm mục đích trong khi thảo luận tất cả các đối tượng học sinh (giỏi,khá,trung bình, yếu ) đều có 2 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM CÓ HIỆU QUẢ TRONG TIẾT DẠY Ở TRƯỜNG THCS điều kiện tiếp xúc kiến thức ,nắm được kiến thức ( học sinh ở dạng trung bình ,yếu ) thuộc bài tại lớp (học sinh ở dạng khá, giỏi ) * Chúng tôi đã nhiều lần gặp một nhóm học sinh đang cùng nhau giải một bài tập khó.Trong một thời gian khá lâu nhưng không bạn nào giải ra (vì chưa tìm ra chìa khoá của bài tập, câu hỏi đó ) .Thì bất ngờ sau vài phút nghĩ giải lao thì có một bạn đã ồ lên là giải được rồi ,xong bạn đó lại nêu lại cách giải cho các bạn ,và các bạn cùng ồ lên một câu quen thuộc là “Dễ À!” Chính vì vậy chúng tôi thấy phương pháp thảo luận nhóm đem lại thành công rất cao ,không thể thiếu được trong tiết dạy. III- ĐỂVẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN TRONG DẠY HỌC CÁC BỘ MÔN ỞTRƯỜNG THCS ĐẠT HIỆU QUẢ: 1- Giáo viên cần phải  tìm hiểu đăc điểm của phương pháp thảo luận  Thảo luận là sự trao đổi ý kiến về một chủ đề giữa GV và HS cũng như giữa học sinh với nhau. Mục đích của thảo luận là để khuyến khích sự phân tích một vấn đề hoặc các ý kiến khác nhau của HS, và trong những trường hợp nhất định, nó mang lại sự thay đổi thái độ của những người tham gia. 2- Giáo viên cần phải hiểu rõ ý nghĩa của phương pháp thảo luận: Giúp cho học sinh mở rộng, đào sâu thêm những vấn đề học tập trên cơ sở nhìn nhận một cách có suy nghĩ, phân tích có lí lẽ, có dẫn chứng minh họa, phát triển được tư duy khoa học. Giúp HS phát triển các kĩ năng nói, giao tiếp, tranh luận, bồi dưỡng các phương pháp nghiện cứu một cách vừa sức như các phương pháp tìm đọc tài liệu tham khảo, phương pháp quan sát và ghi chép ngoài thực địa, trong sách giáo khoa, sách có liên quan… 3 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM CÓ HIỆU QUẢ TRONG TIẾT DẠY Ở TRƯỜNG THCS Thông qua thảo luận có thể làm thay đổi quan điểm của cá nhân trên cơ sở các sự kiện, thông tin một cách lôgic từ các HS trong nhóm, lớp. Quá trình thảo luận dưới sự hứơng dẫn của GV còn tạo ra mối quan hệ hai chiều giữa GV và HS, giúp cho GV nắm được hiệu quả giáo dục về các mặt nhận thức, thái độ, quan điểm, xu hướng hành vi của học sinh. 3- Để việc thảo luận đạt kết quả tốt,GV cần phải quan tâm đến các khâu quan trọng như sau : a ) Chuẩn bị : Chuẩn bị nội dung thảo luận - Tổ chức thảo luận - Tổng kết thảo luận b) Những yêu cầu cơ bản của mỗi khâu trong quá trình thảo luận - Chuẩn bị nội dung thảo luận : + Trước tiên GV cần chọn bài, chọn vấn đề thích hợp cho HS thảo luận. + Cần lưu ý khi chọn đề tài thảo luận là phải xem xét nghiên cứu xem HS đã biết gì về chủ đề đã nêu ra. + Khi đã chọn được vấn đề thảo luận đúng yêu cầu, GV cần thông báo cho học sinh chuẩn bị ý kiến (viết thành văn bản) tham gia thảo luận. + Từ đó HS ý thức được yêu cầu nội dung của đề tài, các nguồn tài liệu chính, kế hoạch thực hiện và nhiệm vụ của tập thể cũng như của từng cá nhân… - Tổ chức thảo luận : + Mở đầu thảo luận. GV nên thông báo về chủ đề cần thảo luận, quy trình và nguyên tắc thảo luận. + Hướng dẫn thảo luận. Trong quá trình thảo luận GV làm nhiệm vụ quan sát, theo dõi mà không tham gia ý kiến thảo luận, không cắt ngang lời HS, không tỏ phản ứng nếu câu 4 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM CÓ HIỆU QUẢ TRONG TIẾT DẠY Ở TRƯỜNG THCS trả lời, tranh luận không đúng với ý mình. Tuy nhiên nhằm làm tăng thêm hứng thú khi thảo luận, GV cũng có thế đưa ra các câu, giống như “ván nhún” hoặc nêu ra cách thảo luận để tạo không khí sôi nổi cho buổi thảo luận. Tạo không khí thân mật, cởi mở, khuyến khích sự tham gia của mỗi HS trong thảo luận. Khi thảo luận, GV phải nghe cẩn thận những điều học HS nói để hiểu HS định nói cái gì. - Tổng kế thảo luận : GV tổng kết những ý kiến phát biểu, nêu lên một cách súc tích và có hệ thống những ý kiến thống nhất và chưa thống nhất. - Tham gia ý kiến về những điều chưa thông nhất và bổ sung thêm những điều cần thiết. Những ý kiến chưa thống nhất có thể sắp xếp vào buổi thảo luận sau - GV cần đánh giá các ý kiến phát biểu, nhận xét tinh thần thái độ làm việc chung của tập thể, của nhóm và cá nhân HS. - Các hình thức thảo luận. Thảo luận theo nhóm nhỏ Thảo luận cả lớp. IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP, BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH THỰC NGHIỆM ĐỀ TÀI CÓ HIỆU QUẢ LÀ : 1/ Về chuẩn bị dụng cụ để hoạt động nhóm : Theo thống nhất của các GV trong tổ bộ môn thì mỗi lớp có 12 bàn nên chia thành 6 nhóm (để tránh di chuyển nhiều tốn thời gian và ồn ào mất trật tự, chỉ 2 bàn quay mặt lại là được). Mỗi nhóm phải có 2 bảng phụ, kích thuớc không nhỏ và cũng không quá to, quy định cỡ 50cm x 70cm là vừa + bút lông xóa được, 1 cây màu đỏ và 1 cây màu xanh hoặc đen. 5 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM CÓ HIỆU QUẢ TRONG TIẾT DẠY Ở TRƯỜNG THCS Giáo viên phân nhóm và có nhóm trưởng, nhóm phó (phòng khi nhóm trưởng vắng) để điều hành chung và chuẩn bị dụng cụ cho tốt. 2/ Về phương pháp cách thức hoạt động : a) Về phía giáo viên. Chọn nội dung hoạt động nhóm thường là nội dung có nhiều ý, nội dung trọng tâm, có tính tư duy học sinh trung bình và yếu khó giải quyết. Xây dựng trong giáo án hệ thống câu hỏi, tình huống vấn đề phải cụ thể rõ ràng có dàn ý hệ thống chi tiết, giúp Hs dễ biết cách thức nhanh chóng và có hệ thống (vì thời gian có hạn). GV nên cho HS về nhà xem trước, phân tích, tìm hiểu là toàn bài học mới, nhưng để chuẩn bị thì có thể cho 2 3 nội dung và có thể 2 nhóm hoặc 3 nhóm chuẩn bị một nộI dung không nên đưa ra nhiều nội dung thảo luận quá (4) hoặc ít quá (1) nên chọn sao cho hợp lí tùy nội dung và thời gian trong tiết dạy. b) Về phía học sinh : Phải chuẩn bị nội dung trước ở nhà Khi đến lớp có lệnh thảo luận phải nhanh chóng vào vị trí, phải biết dựa vào SGK, kiến thức cũ đã học, lược đồ, biểu đồ, bài tập, câu hỏi để bàn bạc thảo luận. Nhóm trưởng phải tôn trọng tất cả các ý kiến của các thành viên trong nhóm, phải làm sao ( giảng giải, phân tích…) cho các học sinh trung bình, yếu trong nhóm hiểu được vấn đề và có thể thay mặt nhóm lên trình bày trước lớp. HS thảo luận nhỏ đủ nghe trong nhóm, không cãi và ồn ào, đi lại trong lớp, khi có hiệu lệnh hết thời gian thảo luận nhanh chóng quay về vị trí và tiếp tục chú ý theo dõi để tiếp thu kiến thức hoặc bổ sung thêm ý kiến… 6 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM CÓ HIỆU QUẢ TRONG TIẾT DẠY Ở TRƯỜNG THCS * Trước khi thảo luận nhóm về một vấn đề (một nội dung cần phân tích,giải thích…) nên cho mỗi cá nhân trong nhóm tự ghi ý kiến riêng vào phiếu học tập (hoặc giấy nháp riêng) rồi đưa ra thảo luận thống nhất ý kiến đúng. V. CÁC GIÁO NÁ SOẠN GIẢNG THEO ĐỀ TÀI VÀ CÓ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM Ví dụ 1 : Môn địa lí 9- Giáo viên thực hiện: Đinh Văn Hải Bài 9Tiết 9 SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ LÂM NGHIỆP - THỦY SẢN - Giáo viên chia lớp ra thành 6 nhóm (mỗi nhóm 2 bàn) GV phải chuẩn bị dàn ý, hệ thống câu hỏi cho 6 nhóm bằng cách : Giáo viên chép sẵn ra giấy hoặc photo giao cho nhóm trưởng và nhóm trưởng đọc cho cả nhóm chép hoặc photo đủ số lượng mỗi thành viên 1 bản thì càng tốt. * Hệ thống cho 6 nhóm trong bài 9 như sau : Nhóm 1 và nhóm 2 : Trả lời câu hỏi ở phần I như sau : 1- Trình bày vị trí, vai trò của ngành lâm nghiệp ? 2- Hãy so sánh, đánh giá , nhận xét lại tài nguyên rừng trước đây, hiện nay như thế nào ? 3- Đọc, phân tích bảng 9.1, nhận xét, tổng diện tích rừng và từng loại rừng. 4- Nêu chức năng của mỗi loại rừng. Nhóm 3 +4 : 1- Đọc hình 9.2 chỉ và nêu sự phân bố của các loại rừng. 2- Đọc hình 12.3 xác định các khu công nghiệp chế biến lâm sản. 3- Cơ cấu ngành công nghiệp gồm những hoạt động nào ? 4- Nhận xét ở hình 9.1 mô tả mô hình kinh tế trang trại nông lâm kết hợp. 7 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM CÓ HIỆU QUẢ TRONG TIẾT DẠY Ở TRƯỜNG THCS 5- Như thế nào là khai thác rừng hợp lí ? Cần làm những công việc cụ thể nào để giữ được tài nguyên rừng ? Nhóm 5 +6 : 1- Ngành thủy sản có vai trò như thế nào ? 2- Dựa vào lược đồ hình 9.2 phân tích các hoạt động khai thác thủy sản nước mặn, nước ngọt, đọc tên những ngư trường lớn : (Xác định các ngư trường trên bản đồ) 3- So sánh bảng số liệu 9.2 nhận xét sự phát triển của ngành về khai thác và nuôi trồng ? Kể các loại thủy sản được nuôi thích hợp ở các nguồn nước ? Loại nào được nuôi trồng phổ biến. 4- Liên hệ địa phương Lagi ? 5- Đọc (ghi) tên các tỉnh thành có biển. * Cho mỗi thành viên trong một nhóm chuẩn bị vào phiếu học tập ở nhà sau đó đến giờ lên lớp đến giờ học hội ý lại và ghi ra những ý đúng ghi vào bảng phụ lên để trình bày. Ví dụ 2 : Môn Sử 6 – Giáo viên thực hiện : Phan Thị Hồng Lan Tiết 10 bài 9 ĐỜI SỐNG NGƯỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Sau khi dạy hết phần 1 & 2 hoạt động cả lớp đến phần 3 giáo viên chọ học sinh hoạt động nhóm như sau : Mục 3 : ĐỜI SỐNG TINH THẦN Chia lớp thành 6 nhóm (mỗi nhóm 2 bàn) * Nhóm 1 + 2 : Quan sát hình 26 trả lời những câu hỏi sau : 1- Cho biết trong những hoạt động ở Hòa Bình - Bắc Sơn - Hạ Long các nhà khảo cổ còn tìm thấy những gì ? 8 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM CÓ HIỆU QUẢ TRONG TIẾT DẠY Ở TRƯỜNG THCS 2- Có những loại hình nào ? Và làm bằng gì ? 3- Sự xuất hiện những đồ trang sức của người nguyên thủy có ý nghĩa gì ? * Nhóm 3 + 4 : Quan sát hình 27 cho biết những hình ảnh đó thể hiện điều gì ? * Nhóm 5 + 6 : Dựa vào nội dung SGK và suy nghĩ của mình em hãy cho biết : - Tại sao người ta chôn cất người chết cẩn thận ? - Việc chôn công cụ theo người chết nói lên điều gì ? Ví dụ 3: Môn công dân Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Lộc Bài15 tiết 28 VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÔNG DÂN Khi dạy nội dung phần 2: trách nhiệm pháp lý GV soạn hệ thống câu hỏi như sau: 1.Hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung trách nhiệm pháp lý GV hỏi: Trách nhiệm pháp lý là gì? HS: trả lời nội dung 2( sgk) GV tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm với nội dung các loại trách nhiệm pháp lý: Cách thực hiện: Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm để tiến hành thảo luận : Nhóm 1+2: Thảo luận câu hỏi : Có mấy loại trách nhiệm pháp lý? Cho biết đối tượng áp dụng trách nhiệm pháp lý của từng loại Nhóm 3+ 4: Thảo luận câu hỏi: Cho biết ý nghĩa của việc áp dụng chế độ trách nhiệm pháp lý? Ví dụ 4: Môn Lịch sử lớp 9 – Giáo viện thực hiện : Lê Thị Hiếu Tiết 10 Bài 8: NƯỚC MỸ Ở nội dung phần III: Chính sách đối nội , đối ngoại của Mỹ sau chiến tranh: 9 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM CÓ HIỆU QUẢ TRONG TIẾT DẠY Ở TRƯỜNG THCS giáo viên chia lớp thành 6 nhóm với các yêu câu cho các nhóm như sau: Nhóm 1+2+3 thảo luận nội dung câu hỏi: Nêu những nét chính về chính sách đối nội của Mỹ ? Nhón 4+5+6: thảo kuận câu hỏi: Nêu những nét nổi bật về chính sách đối ngoại của Mỹ * Các bước thảo luận nhóm khi tiến hành giảng dạy các giáo án trên của các giáo viên khi bàn bạc và rút ra những đặc điểm chung là: 1. Giáo viên phải chọn nội dung thảo luận, ghi lên bảng phụ 2. Phân nhóm và quy định nội dung cho từng nhóm hoạt động 3. Quy định thời gian hảo luận 4. Tất cả các đối tượng học sinh đều tham gia bàn bạc và đóng góp ý kiến a. Đại diện nhóm ghi nội dung đã thống nhất vào bảng phụ b. Các đối tượng còn lại trong nhóm ghi nội dung đã thống nhất vào phiếu học tập( hoặc vở ghi) 5. Cử một đại diện của nhóm lên thuyết minh phần nội dung thảo luận của nhóm( bất kì một học sinh nào không nhất thiết phải cử học sinh khá , giỏi. Vì đây là nội dung cả nhóm đã thống nhất) 6. Giáo viên cho các nhóm khác góp ý bổ sung nội dung của nhóm vừa trình bày cho đầy đủ 7. Giáo viên gút lại và cho học sinh chỉnh sửa những nội dung còn thiếu sót … VI- NHỮNG KINH NGHỊÊM SAU MỘT NĂM HỌCTHỂ HIỆN CHUYÊN ĐỀ “ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM CÓ HIỆU QUẢ TRONG TIẾT DẠY” 10 [...]... bản của mỗi phương pháp Đặc biệt là 13 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM CÓ HIỆU QUẢ TRONG TIẾT DẠY Ở TRƯỜNG THCS biết vận dụng các phương pháp một cách sáng tạo vào bài giảng để phù hợp với đối tượng và điều kiện dạy học cụ thể Tân An ngày 23 tháng 4 năm 2007 Nhóm giáo viên thực hiện chuyên đề TỔ SỬ- ĐỊA – CÔNG DÂN 14 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM CÓ HIỆU QUẢ TRONG TIẾT DẠY Ở TRƯỜNG THCS Công... môn THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký và đóng dấu) 24 % ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM CÓ HIỆU QUẢ TRONG TIẾT DẠY Ở TRƯỜNG THCS PHỤ LỤC 4 Mẫu nhãn bên ngoài bó SKKN a Của từng cấp học và từng môn/lĩnh vực TÊN ĐƠN VỊ……………… CẤP HỌC MÔN hoặc LĨNH VỰC: SỐ LƯỢNG SKKN: b Nhãn chung của cả đơn vị TÊN ĐƠN VỊ……………… TỔNG SỐ SKKN: 25 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM CÓ HIỆU QUẢ TRONG TIẾT DẠY Ở TRƯỜNG THCS PHỤ LỤC... Tính sáng tạo 4 điểm 34 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM CÓ HIỆU QUẢ TRONG TIẾT DẠY Ở TRƯỜNG THCS - Tính hiệu quả - Tính khoa học và sư phạm - Tính phổ biến, áp dụng Cộng 6 điểm 4 điểm 6 điểm 20 điểm - Tính sáng tạo: Có giải pháp mới và sáng tạo để nâng cao hiệu quả công việc - Tính hiệu quả: Có bằng chứng, có số liệu cho thấy việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm đã cho kết quả tốt hơn so với cách... dung lý luận có liên quan trực tiếp đến vấn đề nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm - Thực trạng vấn đề nghiên cứu - Mô tả, phân tích các giải pháp (hoặc các biện pháp, các cách ứng dụng, cách làm mới …) mà tác giả đã thực hiện, đã sử dụng nhằm làm cho công việc có chất lượng, hiệu quả cao hơn- Đây là phần trọng tâm của SKKN 30 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM CÓ HIỆU QUẢ TRONG TIẾT DẠY Ở TRƯỜNG THCS (Phần... cho nhóm trưởng trình bày 11 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM CÓ HIỆU QUẢ TRONG TIẾT DẠY Ở TRƯỜNG THCS - Thống nhất các bước tiến hành : + Ghi rõ các câu hỏi dành cho từng nhóm trên bảng phụ có cả thời gian hoạt động + Trong thời gian các nhóm làm việc giáo viên báo quát lớp, khảo sát các nhóm, nhắc nhở những học sinh chưa tập trung + Gõ hiệu lệnh kết thúc hoạt động thì một trong các nhóm có cùng nội... chọn đối tượng mới, có mâu thuẫn và đáng nghiên cứu ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM CÓ HIỆU QUẢ TRONG TIẾT DẠY Ở TRƯỜNG THCS ĐỀ RA SÁNG C KIẾN để giải Ứ quyết U mâu thuẫn N cho bản thân tác giả (ở cơ sở, ở đơn vị) II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ : Đó thưc hiện việc đổi mới như thế nào ? 1.Cơ sở 7 Dựa vào cơ sở lý lý luận luận nào để định hướng trước khi giải quyết vấn đề ? 2 Giả 8 Cho rằng có thể làm thuyết.. .ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM CÓ HIỆU QUẢ TRONG TIẾT DẠY Ở TRƯỜNG THCS • - Ưu điểm : * Giáo viên : Chuẩn bị tốt nội dung các câu hỏi thảo luận cho học sinh rất rõ ràng, ngắn gọn và đúng trọng tâm bài học Vì thời gian có hạn, đối với những tiết dạy có nhiều đòi hỏi sự hoạt động tập thể thì giáo viên phân nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm Câu hỏi thảo luận được ghi cụ thể trên... các em tích cực chủ động, phát biểu sôi nổi trong tiết học Tái hiện kiến thức nhanh và nhớ kiến thức được lâu Ở giáo viên: 12 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM CÓ HIỆU QUẢ TRONG TIẾT DẠY Ở TRƯỜNG THCS + Giáo viên chuẩn bị soạn giảng một cách chu đáo, logic được nội dung kiến thức giữa tiết trước và tiết sau với hệ thống câu hỏi và dàn ý tối ưu trong phần thảo luận Hình thành được bài giảng một cách chủ... cần phải có biện pháp kiểm tra bài soạn ở nhà của học sinh một cáh thường xuyên, tránh không để cho các em chép bài của nhau mà phải bàn bạc thảo luận và thống nhất với nhau để hiểu nội dung của bài VIII KẾT LUẬN : Vận dụng phương pháp thảo luận trong dạy học các bộ môn ở trường THCS nhằm phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo của học sinh trong học tập Để nâng cao hiệu quả của phương pháp dạy học... trong nhà trường 29 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM CÓ HIỆU QUẢ TRONG TIẾT DẠY Ở TRƯỜNG THCS - SKKN về nội dung, phương pháp tổ chức, cách thức quản lý các hoạt động tập thể trong và ngoài giờ lên lớp - SKKN về cải tiến về nội dung bài giảng, phương pháp giảng dạy bộ môn, phương pháp kiểm tra, đánh giá, cho điểm học sinh phù hợp yêu cầu đổi mới của ngành và áp ứng với yêu cầu phát triển xã hội - . NĂM HỌCTHỂ HIỆN CHUYÊN ĐỀ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM CÓ HIỆU QUẢ TRONG TIẾT DẠY” 10 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM CÓ HIỆU QUẢ TRONG TIẾT DẠY Ở TRƯỜNG THCS • - Ưu điểm : * Giáo viên. ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM CÓ HIỆU QUẢ TRONG TIẾT DẠY Ở TRƯỜNG THCS SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TRONG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BỘ MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI Ở TRƯỜNG THCS Đề Tài: “ ÁP DỤNG PHƯƠNG. đen. 5 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM CÓ HIỆU QUẢ TRONG TIẾT DẠY Ở TRƯỜNG THCS Giáo viên phân nhóm và có nhóm trưởng, nhóm phó (phòng khi nhóm trưởng vắng) để điều hành chung và chuẩn bị dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: Áp dụng phương pháp thảo luận nhóm có hiệu quả trong tiết dạy ở trường THCS, SKKN: Áp dụng phương pháp thảo luận nhóm có hiệu quả trong tiết dạy ở trường THCS, SKKN: Áp dụng phương pháp thảo luận nhóm có hiệu quả trong tiết dạy ở trường THCS

Từ khóa liên quan