0

SKKN: Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Công Nghệ làm tăng kết quả học tập cho học sinh lớp 10C2

29 3,348 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2014, 06:44

Trong các phương pháp dạy học hiện nay ở bậc THPT, đặc biệt là môn Công nghệ 10 thì phương pháp “thảo luận nhóm” là phương pháp được sử dụng rộng rãi nhằm giúp cho học sinh tham gia chủ động vào quá trình học tập, học sinh có thể chia sẻ kinh nghiệm, ý kiến để giải quyết một vấn đề. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 1.Tóm tắt: Phương pháp giáo dục phổ thơng phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, mơn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh (Luật Giáo dục, điều 24.2). Trong các phương pháp dạy học hiện nay ở bậc THPT, đặc biệt là mơn Cơng nghệ 10 thì phương pháp “thảo luận nhóm” là phương pháp được sử dụng rộng rãi nhằm giúp cho học sinh tham gia chủ động vào q trình học tập, học sinh có thể chia sẻ kinh nghiệm, ý kiến để giải quyết một vấn đề. Thảo luận nhóm là phương pháp dạy học mà theo đó học sinh được chia ra thành nhiều nhóm, mỗi nhóm được phân cơng giải quyết một nội dung cơng việc cụ thể hướng tới nội dung cơng việc lớn hơn. Kết quả của mỗi nhóm sẽ được trình bày trước tập thể để thảo luận chung trước khi giáo viên đi đến kết luận cuối cùng. Thơng qua thảo luận rèn luyện cho học sinh kỹ năng nói, giao tiếp và bồi dưỡng phương pháp tự học. Trong q trình thảo luận nhóm, giúp các thành viên trong nhóm khắc phục tính nhút nhát, thụ động bằng cách nói lên những suy nghĩ của mình về vấn đề được đặt ra, thấy mình cần học hỏi thêm điều gì. Đây chính là q trình học hỏi lẫn nhau để cùng tiến bộ của các thành viên trong nhóm chứ khơng phải là sự tiếp nhận kiến thức một cách thụ động được truyền đạt từ phía giáo viên. Với mục tiêu trên tơi quyết định chọn đề tài nhằm từng bước hồn thiện nâng cao năng lực chun mơn để ngày càng phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Phương pháp giảng dạy bộ mơn Cơng nghệ 10 rất phong phú nhưng phạm vi của đề tài được trình bày thể hiện giới hạn trong phạm vi chỉ sử dụng phương pháp thảo luận nhóm thay vì sử dụng phương pháp truyền thống. Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương thuộc khối 10 trường THPT Nguyễn Trung Trực – Tây Ninh. Lớp 10C2 là nhóm thực nghiệm, lớp 10C1 là nhóm đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi dạy các bài như sau: − Bài 15: Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu bệnh hại cây trồng − Bài 17: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng (Phụ lục 1). Kết quả của thực nghiệm cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của HS. Lớp thực nghiệm có kết quả cao hơn lớp đối chứng. Điểm kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 7,86 còn lớp đối chứng là 6,41. Qua ttest (kiểm chứng) cho thấy p = 0,00004 < 0,05; nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm với lớp đối chứng. Điều đó minh chứng rằng: “Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học mơn Cơng Nghệ có làm tăng kết quả học tập cho học sinh lớp 10C2”. Người thực hiện: Trần Ngọc Đệ Trang 1 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 2.Giới thiệu: 2.1.Hiện trạng: Xã hội ngày càng phát triển đòi hỏi con người trong q trình làm việc phải hợp tác với nhau để đạt hiệu quả. Thảo luận nhóm giúp các em tham gia chủ động vào q trình học tập. Thơng qua thảo luận nhóm, ý kiến, suy nghĩ cá nhân được bộc lộ. Qua điều chỉnh, uốn nắn của tập thể các em ý thức tổ chức kỹ luật, tinh thần giúp đỡ, tương trợ cho cộng đồng sẽ làm cho học sinh trong nhóm quen dần với sự phân cơng hợp tác trong lao động xã hội sau này. Vì vậy, bên cạnh hình thức học tập cá nhân việc học tập theo nhóm là một cơng việc cần thiết. Học sinh trường THPT Nguyễn Trung Trực thường học yếu kém mơn Cơng nghệ đặc biệt là Cơng nghệ 10. 2.2.Ngun nhân: Do phương pháp dạy học chưa phát huy tính tích cực của học sinh. Các em thường được dạy học theo kiểu đọc chép là chủ yếu. 2.3.Giải pháp thay thế: Từ thực tế trên tơi đã quyết định thực hiện đề tài “Nâng cao kết quả học tập mơn Cơng nghệ lớp 10C2 qua phương pháp thảo luận nhóm tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực”. 2.4.Vấn đề nghiên cứu: Việc sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học mơn Cơng nghệ có làm tăng kết quả học tập cho học sinh lớp 10C2 khơng? 2.5.Giả thuyết nghiên cứu: Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học mơn Cơng Nghệ có làm tăng kết quả học tập cho học sinh lớp 10C2. 3. Phương pháp 3.1 Khách thể nghiên cứu: − Học sinh lớp 10C1, 10C2 và GV dạy mơn Cơng Nghệ 10 của trường THPT Nguyễn Trung Trực. − Hai lớp được chọn tương đương nhau về sĩ số, giới tính, học chung một GV bộ mơn cơng nghệ. Ý thức học tập tất cả các em đều tích cực, chủ động. Cụ thể: Bảng 1 Lớp Sĩ số Nam Nữ 10C1 43 21 22 10C2 44 22 22 3.2.Thiết kế nghiên cứu: Chọn hai lớp ngun vẹn: 10C2 là nhóm thực nghiệm, 10C1 là nhóm đối chứng. Lấy kết quả mơn học của bài kiểm tra giữa học kỳ I làm bài kiểm tra trước Người thực hiện: Trần Ngọc Đệ Trang 2 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng tác động. Kết quả của bài này cho thấy điểm trung bình của hai nhóm có sự khác nhau. Dùng phép kiểm chứng Ttest của bài này có kết quả: Bảng 2: Kiểm chứng xác định sự tương đương Từ bảng 2 ta có p = 0,911 > 0,05 như vậy sự chênh lệch giá trị trung bình của hai nhóm là khơng có ý nghĩa. Vậy hai nhóm được coi là tương đương. Tơi sử dụng kiểu thiết kế 2: Kiểm tra trước và sau tác động đối với các nhóm tương đương. Bảng 3: Thiết kế nghiên cứu. Nhóm K.Tra trước tác động Tác động K.Tra sau tác động Thực nghiệm O1 Dạy học có sử dụng phương pháp thảo luận nhóm O3 Đối chứng O2 Dạy học sử dụng phương pháp truyền thống O4 Thiết kế trên tơi sử dụng phép kiểm chứng T-test độc lập. 3.3.Quy trình nghiên cứu: * Chuẩn bị bài giảng của GV: − Lớp đối chứng tơi xây dựng kế hoạch bài học sử dụng phương pháp truyền thống. − Lớp thực nghiệm tơi xây dựng kế hoạch bài học có sử dụng phương pháp thảo luận nhóm (xem phụ lục 1). * Tiến hành dạy thực nghiệm: Thời gian tiến hành thực nghiệm vẫn tn theo kế hoạch dạy học của nhà trường và theo thời khóa biểu để đảm bảo tính khách quan. Bảng 4: Thứ / ngày Mơn Tiết Tên bài dạy Sáu (26/10) Cơng nghệ 11 Bài 15: Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu bệnh hại cây trồng Sáu (09/11) Cơng 13 Bài 17: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng Người thực hiện: Trần Ngọc Đệ Trang 3 Đối chứng Thực nghiệm Giá trị T.Bình 6,38 6,43 p 0,911 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng nghệ Người thực hiện: Trần Ngọc Đệ Trang 4 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 3.4.Đo lường và thu thập dữ liệu: − Bài kiểm tra trước tác động: Bài kiểm tra giữa học kỳ I lớp 10 mơn Cơng nghệ − Bài kiểm tra sau tác động: Bài kiểm tra học kỳ I lớp 10 mơn Cơng nghệ. 4.Phân tích dữ liệu và bàn luận: 4.1.Phân tích dữ liệu và kết quả: Bảng 5: So sánh điểm trung bình sau tác động Đối chứng Thực nghiệm Điểm T.Bình 6,41 7,86 Độ lệch chuẩn 1,78 1,46 Giá trị p (theo ttest) 0,00004 Mức độ ảnh hưởng (SMD) 0,818 Theo bảng trên ta thấy kết quả 2 nhóm trước và sau tác động là tương đương. Sau tác động có p= 0,00004 < 0,05 , vậy sự chênh lệch trị trung bình của nhóm thực nghiệm và đối chứng rất có ý nghĩa. Kết quả của nhóm thực nghiệm cao hơn nhóm đối chứng là khơng ngẫu nhiên mà có được là do tác động mà có. Mức độ ảnh hưởng (SMD) là 0,818. Theo tiêu chí Cohen: 0,8 ≤ SMD ≤ 1 Vậy việc sử dụng phương pháp hoạt động nhóm có tác dụng và ảnh hưởng lớn. Vậy: giả thuyết của đề tài “Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm vào giảng dạy mơn Cơng nghệ có làm tăng kết quả học tập của học sinh lớp 10C2” đã được kiểm chứng. Biểu đồ so sánh điểm trung bình trước tác động và sau tác động của nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm Người thực hiện: Trần Ngọc Đệ Trang 5 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 4.2.Bàn luận: Kết quả sau tác động của 2 nhóm có độ chênh lệch điểm số là 1,45 minh chứng rằng lớp được tác động có kết quả cao hơn lớp khơng được tác động. SMD = 0,818 nằm trong khoảng 0,8 ≤ SMD ≤ 1. Điều này nói lên mức độ ảnh hưởng của tác động là lớn. Các biện pháp tác động đã đem lại kết quả tốt và có hiệu quả, có thể áp dụng cho các đối tượng tương tự. P = 0,00004 < 0,05, phép kiểm chứng cho thấy kết quả ta thu được sau tác động khơng phải do ngẫu nhiên mà chính là do sự chủ động tác động của ta. Nghĩa là muốn có kết quả và hiệu quả cao thì các biện pháp được nêu trong đề tài là có giá trị và có ý nghĩa với kết quả học tập của HS. * Về hạn chế: − Đòi hỏi nhiều thời gian: Một lớp học đơng với thời gian giảng dạy là 45 phút học một tiết là một trở ngại rất lớn cho dạy học nhóm. − Nếu như GV khơng kiểm sốt cẩn thận tương tác giữa HS trong nhóm, thì một vài HS có thể lãng phí thời gian vào việc thảo luận những vấn đề khơng có liên quan hoặc có thể xảy ra trường hợp là một HS phụ trách nhóm theo kiểu độc đốn, đa số các thành viên trong nhóm khơng tham gia thảo luận mà lại quan tâm đến vấn đề khác …Trong nhóm và giữa các nhóm có thể phát sinh tình trạng đối địch, ganh đua q mức. − Thường khó để đánh giá từng HS một cách cơng bằng và một vài em có thể cảm thấy khơng thoải mái với việc đánh giá dựa trên sự nỗ lực của nhóm. − HS phải học cách học trong mơi trường nhóm, nhưng đơi khi khơng dễ cho các em khi đã quen với các phương pháp giảng dạy lấy GV làm trung tâm. 5.Kết luận và khuyến nghị: 5.1.Kết luận: Việc sử dụng phương pháp thảo luận nhóm vào giảng dạy mơn Cơng nghệ có làm tăng kết quả học tập của học sinh lớp 10C2. 5.2.Khuyến nghị: 5.2.1 Đối với các cấp quản lý: − Cần đầu tư, trang bị thêm về cơ sở vật chất và trang thiết bị để phục vụ cho phương pháp học nhóm và các phương pháp dạy học tích cực khác. − Có chính sách, chế độ để khuyến khích GV sử dụng phương pháy dạy học mới vào giảng dạy. 5.2.2.Đối với GV: − Ln tự tìm tòi và nâng cao khả năng sử dụng các phương pháp dạy học mới để ứng dụng vào hoạt động dạy học phát huy tính tích cực của HS. − Có thể áp dụng đề tài vào các chủ đề khác hay các mơn khác cũng sẽ có kết quả, hiệu quả nâng cao kết quả học tập của mơn học đó. Người thực hiện: Trần Ngọc Đệ Trang 6 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ GD&ĐT. Dự án Việt – Bỉ. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội. 2. Thái Duy Tun (GS.TSKH). Giáo dục hiện đại. Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội 3. Nguyễn Hữu Châu (chủ biên). Phương pháp, phương tiện, kĩ thuật và hình thức tổ chức dạy học trong nhà trường. NXB ĐHSP Hà Nội. 4. Nguyễn Văn Khơi (Chủ biên). Sách giáo khoa Cơng nghệ 10. Nhà xuất bản Giáo dục. 5. Nguyễn Văn Khơi (Chủ biên). Sách giáo viên Cơng nghệ 10. Nhà xuất bản Giáo dục 6. Ngơ Thu Dung. Mơ hình tổ chức học theo nhóm trong giờ học trên lớp. Tạp chí Giáo dục số 3. 7. Nguyễn Thị Hồng Nam. Tổ chức hoạt động hợp tác trong học tập theo hình thức thảo luận nhóm. Tạp chí Giáo dục số 26. 8. Vũ Thị Sơn. Tương tác giữa học sinh trong dạy học theo nhóm. Tạp chí TT KHGD, số 114. 9. Mạng Internet: thuvientailieu.bachkim.com; thuvienbaigiangdientu.bachkim.com; giaovien.net; tintuc.hocmai.vn; tusach.thuvienkhoahoc.com Người thực hiện: Trần Ngọc Đệ Trang 7 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: Tiến trình dạy học theo nhóm. Trên cơ sở phân tích khái niệm và những đặc trưng của việc tổ chức dạy học theo nhóm trong giờ học và dựa vào lý thuyết về tổ chức, tơi cho rằng quy trình tổ chức dạy học theo nhóm trong giờ học phải bao gồm ba bước cụ thể mà GV cần tiến hành như sau: 1.Lập kế hoạch cho hoạt động nhóm khi soạn giáo án: Đây là khâu đầu tiên, quan trọng GV cần chuẩn bị kỹ trước khi tiến hành dạy học theo nhóm. Ngay khi soạn giáo án chuẩn bị cho giờ học, GV đã cần thiết kế đầy đủ các bước của hoạt động nhóm từ khâu xác định thời điểm tiến hành dạy học nhóm trong tiết học, xác định nhiệm vụ, hình thức làm việc nhóm, phân cơng vai trò, tổ chức thực hiện, kiểm tra và đánh giá. 1.1.Xác định mục tiêu, nội dung bài dạy: Việc xác định tường minh những mục tiêu mà HS cần đạt được, xác định rõ những nội dung chính của bài và hình thành những câu hỏi cần trả lời là rất quan trọng cho việc lựa chọn mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và thời điểm sử dụng dạy học nhóm trong giờ học. Lựa chọn hình thức dạy học nhóm phải được ưu tiên khi mục tiêu dạy học là hình thành kỹ năng giao tiếp và làm việc tập thể, hình thành phương pháp tổ chức hoạt động trong một nhóm. Hoặc những nhiệm vụ học tập hay những câu hỏi khơng có câu trả lời trực tiếp hay tương đối phức tạp đối với đa số HS trong lớp, những nhiệm vụ đòi hỏi sự huy động vốn kinh nghiệm, hiểu biết của nhiều người, hoặc cần tổ chức cho HS tranh luận, thảo luận về một vấn đề mà HS còn có nhiều cách hiểu khác nhau, đa dạng các ý kiến, v v 1.2.Xác định mục tiêu của hoạt động nhóm: Mục tiêu của hoạt động nhóm phải bao gồm hai mục tiêu cơ bản: mục tiêu của bài học; mục tiêu cụ thể cho sự phát triển kĩ năng xã hội trong hoạt động nhóm. Tuy nhiên, khơng thể một lúc và đồng thời có thể giáo dục ở các em tất cả các kĩ năng mà nên lựa chọn một vài kĩ năng cần thiết, phù hợp với nhiệm vụ, nội dung bài học, với trình độ thực tế của HS. Trên cơ sở những kĩ năng xã hội cơ bản cần cho HS khi làm việc nhóm, GV cần có kế hoạch cho tồn bộ q trình hình thành kĩ năng làm việc nhóm ở HS; cần có sự ưu tiên những kĩ năng nào hình thành ở HS trước, kĩ năng nào sau và có sự theo dõi tiến bộ của từng HS để có sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời. Trên cơ sở kế hoạch tổng thể đó, GV lựa chọn một hay hai kĩ năng cho một bài học khi chuẩn bị cho dạy học theo nhóm. 1.3.Thiết kế các nhiệm vụ cho hoạt động nhóm: + Thiết kế các nhiệm vụ đòi hỏi sự phụ thuộc lẫn nhau. Người thực hiện: Trần Ngọc Đệ Trang 8 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng + Tạo ra những nhiệm vụ phù hợp với kĩ năng và khả năng của HS. + Phân cơng nhiệm vụ cho cơng bằng giữa các nhóm và các thành viên. + Đảm bảo trách nhiệm của cá nhân. 1.4.Dự kiến cách thức đánh giá, cho điểm nhóm: Vấn đề này GV cũng cần phải nghĩ đến ngay từ khâu chuẩn bị, thiết kế nhóm làm việc. Vì cách thức đánh giá như thế nào cũng có ảnh hưởng rất lớn đến trách nhiệm cá nhân, đến sự tham gia tích cực của mọi thành viên trong nhóm. Vì thế cần xây dựng phương án đánh giá cụ thể để sự cố gắng của mỗi cá nhân trong nhóm đều có ý nghĩa trong thành tích của nhóm và thành tích của các thành viên trong nhóm có ảnh hưởng lẫn nhau. 2.Tổ chức, thực hiện nhiệm vụ học tập theo nhóm trong giờ học: 2.1.Tổ chức, sắp xếp nhóm làm việc: − Sắp xếp nhóm làm việc: Việc phân chia nhóm học tập phụ thuộc vào một số yếu tố như: mục tiêu, nhiệm vụ dạy học cụ thể của giờ học; điều kiện tiến hành giờ học; phụ thuộc các kĩ năng làm việc nhóm của HS; phụ thuộc vào mức độ quen biết giữa các HS trong lớp về phân chia nhóm. Có một số cách hình thành nhóm học tập như sau: + Hình thành nhóm theo nhiệm vụ học tập. + Hình thành nhóm học tập theo quy tắc ngẫu nhiên. + Phân chia nhóm theo bàn hoặc một số bàn học gần nhau, hoặc dùng đơn vị tổ của HS để làm một hay một số nhóm. + Một vài người lại thích để HS tự chọn tuy nhiên điều này thích hợp nhất đối với những lớp ít HS, những lớp mà các em đã biết rõ về nhau. Có một số cách hình thành nhóm khác là xếp HS theo giới, theo mức độ, thói quen làm việc, theo khả năng của HS ở những mơn cốt lõi, mơn khoa học tự nhiên như Tốn chẳng hạn, − Kích cỡ nhóm: Kích cỡ nhóm phụ thuộc vào bài tập mà GV thiết kế. Tuy nhiên một điều quan trọng cần lưu ý khi thiết kế quy mơ nhóm là nhóm phải huy động được sự tham gia của mọi thành viên vào giải quyết nhiệm vụ nhóm và phải tạo ra những tương tác đa chiều giữa các thành viên trong nhóm. − Bố trí chỗ ngồi cho HS làm việc nhóm: Bố trí chỗ ngồi cho HS phải phù hợp với họat động nhóm cũng như kích cỡ nhóm làm việc. Việc bố trí chỗ ngồi cho HS phải đảm bảo thuận lợi cho HS khi làm việc cũng như khi di chuyển, đồng thời đảm bảo sự tương tác giữa các HS trong nhóm cũng như giữa các nhóm được thuận lợi. 2.2.Giao nhiệm vụ và thời gian dành cho làm việc nhóm: GV cần đưa ra những chỉ dẫn rất cụ thể, như: − Nêu nhiệm vụ cho từng nhóm dưới dạng một câu hỏi hay một tình huống có vấn đề − Nêu những kĩ năng xã hội u cầu HS tn thủ khi làm việc nhóm Người thực hiện: Trần Ngọc Đệ Trang 9 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng − Nêu thời gian dành cho thảo luận nhóm là bao lâu − u cầu các nhóm diễn giải lại nhiệm vụ của nhóm mình để đảm bảo chắc chắn là HS hiểu những gì GV u cầu − Trình bày cách thực hiện nhiệm vụ như thế nào là tốt nhất GV có thể xây dựng một số dạng bài tập sau để giao cho các nhóm: So sánh; phân tích; Phân loại (phân chia các yếu tố theo từng loại; sắp xếp theo thứ tự (Sắp xếp theo trình tự các bước tiến hành một thí nghiệm, ); Nhớ lại (nhớ lại các khái niệm, định nghĩa, họat động này dùng trong ơn tập); Lựa chọn; Ghép đơi (nối kết hai cột thơng tin cho sẵn A và B); Mơ phỏng (sau khi GV cho ví dụ, HS phải cho ví dụ khác tương tự); Chuẩn bị (cho HS chuẩn bị một số bài tập, thí nghiệm, các bước trình bày một vấn đề); Cải tiến (GV cho bài tập sai, hoặc thiếu dữ kiện, u cầu HS sửa lại) 2.3.Hướng dẫn HS phương pháp, kĩ năng làm việc nhóm: − Giúp nhóm phân cơng vai trò và nhiệm vụ cho từng thành viên: Trước tiên các thành viên trong nhóm cần cùng nhau bầu nhóm trưởng, thư kí và các vai trò khác nếu cần thiết. GV cần theo dõi, giám sát để tránh việc một em nào đó ln giữ vai trò nhóm trưởng, thư kí. Nên gợi ý để có sự ln phiên các vai trò trong nhóm với nhau để mỗi HS đều được trải nghiệm vị trí lãnh đạo nhóm. − Theo dõi, hướng dẫn HS các kỹ năng làm việc nhóm thơng qua các tương tác đa chiều, trực diện trong nhóm: Sự tương tác trực tiếp này thể hiện ở chỗ: Trong một nhóm, phải tạo ra các quan hệ giao tiếp, trao đổi hoặc tranh luận trực tiếp giữa các thành viên khi giải quyết một cơng việc, một nhiệm vụ học tập cụ thể của nhóm. Giữa các nhóm với nhau, sự tương tác trực tiếp cũng thể hiện ở chỗ phải tạo ra những cuộc trao đổi, tranh luận giữa những ý kiến của các nhóm. Sau khi các nhóm xem xét, cân nhắc, trao đổi, đánh giá và sau đó phải cùng thống nhất một kết luận chung, trong đó có xem xét, bảo lưu cả những ý kiến trái ngược hợp lý. Tương tác giữa GV và HS chủ yếu được thực hiện thơng qua nhóm, chỉ trong những trường hợp đặc biệt mới cần có tác động trực tiếp giữa GV với HS. 2.4.Quan sát, kiểm sốt hoạt động nhóm, bao gồm: + Kiểm sốt các nhóm và cá nhân đã nắm vững nhiệm vụ học tập hay chưa + Kiểm sốt q trình làm việc hợp tác giữa các thành viên trong nhóm + Kiểm sốt kết quả cơng việc của các nhóm Trong q trình quan sát, kiểm sốt hoạt động nhóm, nếu phát hiện thấy nhóm nào có những thành viên khơng chịu phối hợp cùng thực hiện nhiệm vụ, GV cũng khơng nên dừng nhóm lại ngay cả khi nhóm u cầu. Hãy để cho nhóm tự học cách giải quyết với những tương tác giữa các thành viên khơng hợp tác. 3.Đánh giá kết quả làm việc nhóm: Đánh giá như thế nào để khuyến khích HS làm việc theo nhóm, đảm bảo sự cơng bằng và thực hiện được mục tiêu của làm việc nhóm là rất quan trọng. 3.1.HS tự đánh giá kết quả làm việc của nhóm: Người thực hiện: Trần Ngọc Đệ Trang 10 [...]... giá kết quả làm việc của nhau: Sau khi có sự đánh giá, nhận xét nội bộ trong nhóm, GV u cầu từng nhóm cử đại diện lên trình bày kết quả làm việc của nhóm mình Tiếp theo mỗi nhóm lại cử đại diện lên kiểm tra, nhận xét kết quả chéo nhau, ví dụ nhóm 1 có thể kiểm tra kết quả làm việc của nhóm 2, nhóm 2 kiểm tra kết quả làm việc của nhóm 3 và nhóm 3 kiểm tra kết quả làm việc của nhóm 4, nhóm 4 kiểm tra kết. .. tra kết quả làm việc của nhóm 1, v.v 3.3.GV đánh giá, nhận xét kết quả làm việc của các nhóm: Cơng việc này có thể tiến hành song song hoặc sau khi đã có sự đánh giá giữa các nhóm với nhau GV nên cùng HS kiểm tra lại kết quả đánh giá của các nhóm có đúng khơng Chỗ nào đánh giá chưa đúng thì cần chỉ ra cho tồn lớp biết sai ở đâu và vì sao sai Kết quả làm việc của nhóm có thể được GV sử dụng để cho điểm... biện pháp nhằm hạn chế sự gây hại của chúng 4 Nơng dân trở thành chun gia Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng là sử dụng phối hợp các biện pháp phòng trừ dịch hại cây trồng một cách hợp lí III.CÁC BIỆN PHÁP CHỦ YẾU: 3.Hoạt động 3: Thảo luận nhóm − GV chia lớp thành 6 nhóm (mỗi nhóm 78HS) để cho HS thảo luận và hồn thành phiếu học tập + Nhóm 1: Trình bày ưu và nhược điểm của biện pháp kĩ thật + Nhóm. .. điểm của biện pháp sinh học + Nhóm 3: Trình bày ưu và nhược điểm của biện pháp sử dụng giống kháng sâu, bệnh + Nhóm 4: Trình bày ưu và nhược điểm của biện pháp hóa học + Nhóm 5: Trình bày ưu và nhược điểm của biện pháp cơ giới vật lí Người thực hiện: Trần Ngọc Đệ Biện pháp phòng trừ Ưu điểm Nhược điểm 1.Kỹ thuật 2 .Sinh học 3 .Sử dụng giống kháng sâu, bệnh 4.Hố học 5.Cơ giới vật lí 6.Biện pháp điều hồ... trong nhóm Về cách thức cho điểm như thế nào đối với kết quả làm việc nhóm thì vẫn đang có những tranh luận khác nhau Một vài người đã đánh giá cho cùng điểm số như nhau đối với mọi thành viên trong nhóm khi cùng thực hiện nhiệm vụ nhóm Họ cho rằng nếu đánh giá từng HS thì vơ tình chung sẽ dẫn đến sự ganh đua trong nhóm với nhau và như vậy phá hỏng những lợi ích của làm việc theo nhóm Một số khác cho. .. kiến của nhóm + Nhiệm vụ thư kí: là HS viết chữ nhanh để ghi nhận kết quả thảo luận nhóm − GV sắp xếp cho HS ngồi xoay vòng để HS nhìn rõ nhau tạo điều kiện HS trao đổi chia sẻ kiến thức và thảo luận nhóm đạt kết quả cao Cụ thể các bàn 1, 3, 5 của mỗi dãy sẽ quay xuống các bàn 2, 4, 6 − GV giao cơng việc cụ thể cho 4 nhóm bằng cách treo bảng phụ có ghi 4 câu hỏi và phân cơng cho 4 nhóm + Nhóm 1: Để... khoa học sư phạm ứng dụng + Nhóm 6: Trình bày ưu và nhược điểm của biện pháp điều hòa − HS thảo luận nhóm trong 10 phút và điền vào phiếu học tập và cử đại diện nhóm trình bày − TT3: GV nhận xét, bổ sung và hồn thiện phiếu học tập PHIẾU HỌC TẬP (thời gian hồn thành: 10 phút) Biện pháp phòng trừ Ưu điểm Nhược điểm 1.Kỹ thuật Dơn giản, dễ thực hiện, ít Khi sâu bệnh đã thành dịch thì hiệu tốn kém quả thấp... Thúy Vi Võ Hồng Vũ Nguyễn Thị Thúy Vy Trang 27 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng PHIẾU ĐÁNH GIÁ đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cấp trường 1.Tên đề tài: “Nâng cao kết quả học tập mơn Cơng nghệ lớp 10C2 qua phương pháp thảo luận nhóm tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực” 2.Người tham gia thực hiện: − Trần Ngọc Đệ: Giáo viên Tổ Hóa - Sinh trường THPT Nguyễn Trung Trực 3.Họ tên người đánh giá:... 15 phút Nhóm trưởng điều hành và chỉ định từng thành viên trong nhóm trình bày ý kiến, thống nhất và thư kí ghi chép vào bảng phụ − GV quản lí hướng dẫn, theo dõi cung cấp thơng tin hỗ trợ cho các nhóm − Hết thời gian qui định GV thơng báo cho lớp ngưng thảo luận, các nhóm treo bảng phụ lên bảng − GV gọi bất kì HS của nhóm để phát biểu nội dung câu trả lời của nhóm mình sau đó mời HS nhóm khác cho ý... dụng vào thực tế sản xuất các biện pháp phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng 2.Kỹ năng: − Rèn luyện kĩ năng phân tích tổng hợp 3.Thái độ: − Học sinh có ý thức để hạn chế tác hại của sâu bệnh đối với cây trồng bằng những việc làm cụ thể II.CHUẨN BỊ: 1.Giáo viên: − Phiếu học tập, bảng phụ ghi câu hỏi thảo luận 2 .Học sinh: − Bảng phụ ghi nội dung thảo luận III.NỘI DUNG HỌC TẬP: Bài gồm 3 phần: I.Khái niệm
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Công Nghệ làm tăng kết quả học tập cho học sinh lớp 10C2, SKKN: Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Công Nghệ làm tăng kết quả học tập cho học sinh lớp 10C2, , Tổ chức, thực hiện nhiệm vụ học tập theo nhóm trong giờ học:

Từ khóa liên quan

Trích đoạn