SKKN phát huy tính tích cực của học sinh thông qua phương pháp sắm vai và tổ chức trò chơi môn GDCD 8

17 4K 44
SKKN phát huy tính tích cực của học sinh thông qua phương pháp sắm vai và tổ chức trò chơi môn GDCD 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Là giáo viên dạy GDCD, được dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, nhất là các lớp đổi mới phöông pháp giảng dạy, tích hợp bảo vệ môi trường, rèn luyện kĩ năng sống....Bản thân có mong muốn đáp ứng mục tiêu của Ñảng và Nhà nước, góp phần đào tạo thế hệ trẻ có nhân cách hoàn chỉnh phù hợp với thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Từ đó tôi chọn đề tài :“Phát huy tính tích cực của học sinh thông qua phương pháp sắm vai và tổ chức trò chơi ở môn GDCD lớp 8”. Đây là phương pháp có nhiều ưu điểm, nếu ta thực hiện tốt phương pháp này thì hiệu quả đưa đến rất rõ rệt.

I/ ĐẶT VẤN ĐỀ: Hiện nay đất nước ta đang “Đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, thực hiện cơng nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, tích cực chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa” (NQ -TW Đảng Khóa IX), cùng với sự kiện trên, hệ thống giáo dục nói chung , từng bậc học nói riêng, ra sức phấn đấu thực hiện có hiệu quả việc đổi mới chương trình sách giáo khoa , đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhằm mục đích nâng cao trình độ hiểu biết của học sinh về mọi mặt, đáp ứng “mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển tồn diện” (Luật -GD). . Xác định được nhiệm vụ trên, Bộ mơn giáo dục cơng dân, ở trường trung học cơ sở có một vị trí, vai trò quan trọng trong việc góp phần trực tiếp đào tạo nhân cách con người, có được phẩm chất đạo đức cần thiết, nhằm giáo dục thế hệ trẻ phát triển tồn diện. Thế hệ trẻ khơng những có năng lực, có tinh thần u nước, u chủ nghĩa xã hội mà còn có tinh thần tự chủ, tự tin, năng động sáng tạo, có phẩm chất đạo đức . Đây chính là mục tiêu lí tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam. Do đó trong giảng dạy làm thế nào tạo được sự hứng thú học tập bộ mơn, huy động sự tham gia tích cực của HS, từ đó mới nâng cao chất lượng bộ mơn GDCD bậc THCS. Là giáo viên dạy GDCD, được dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, nhất là các lớp đổi mới phương pháp giảng dạy, tích hợp bảo vệ mơi trường, rèn luyện kĩ năng sống Bản thân có mong muốn đáp ứng mục tiêu của Đảng và Nhà nước, góp phần đào tạo thế hệ trẻ có nhân cách hồn chỉnh phù hợp với thời đại cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Từ đó tơi chọn đề tài : “Phát huy tính tích cực của học sinh thông qua phương pháp sắm vai và tổ chức trò chơi ở môn GDCD lớp 8”. Đây là phương pháp có nhiều ưu điểm, nếu ta thực hiện tốt phương pháp này thì hiệu quả đưa đến rất rõ rệt. II/ Mục đích và phương pháp nghiên cứu: 1. Mục đích: - Nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. - Giúp học sinh tự tin và chủ động trong học tập, có chuẩn mực đạo đức tốt, có kỹ năng ứng xử và giao tiếp lễ phép với mọi người xung quanh, biết yêu thương và giúp đỡ mọi người xung quanh, biết cách nhận biết những việc làm có ích hay sai trái , có ý thức chấp hành nghiêm chính sách và pháp luật của Nhà Nước, lên án những hành vi vi phạm pháp luật. - Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập bộ môn. 1. Phương pháp: - Phương pháp quan sát: Qua tiết dạy thực tế trên lớp. - Phương pháp nghiên cứu lý luận. - Phương pháp so sánh. - Phương pháp khảo sát, thống kê, tổng kết kinh nghiệm. III/ Giới hạn của đề tài - Giới hạn nghiên cứu: Nêu một số kinh nghiệm trong việc tổ chức cho học chơi trò chơi và sắm vai trong giảng dạy bộ môn GDCD lớp 8. - Phạm vi nghiên cứu: Học sinh lớp 8/1 của Trường THCS Lâm Kiết. IV/ Giả thuyết khoa học: Nếu áp dụng tốt các kết quả của quá trình nghiên cứu này thì kết quả học tập môn GDCD lớp 8/1 nói riêng và cả trường THCS Lâm Kiết nói chung sẽ đạt được kết quả tốt hơn. Hạn chế được phương pháp học máy móc, học vẹt, học thuộc lòng của học sinh, giúp cho học sinh thích thú và tích cực hơn trong học tập môn GDCD. V. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 1. Cơ sở lí luận: Đáp ứng yêu cầu mục tiêu giáo dục của Đảng và Nhà nước: " Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học…”, trong giảng dạy môn GDCD, không chỉ đơn giản truyền thụ tri thức cho học sinh, mà phải tổ chức cho học sinh hoạt động, qua hoạt động hình thành cho các em tình cảm, niềm tin đạo đức và hành vi pháp luât. Đặc biệt hình thành thói quen đạo đức, ý thức pháp luật ở mỗi học sinh. Cần tránh lối dạy thiên về lí thuyết, truyền thụ một chiều, học sinh ghi bài dài, không khắc sâu kiến thức, khó nhớ. Học sinh không vận dụng những điều đã học vào trong thực tế cuộc sống . 2. Thực trạng : Trường THCS Lâm Kiết là trường vùng sâu, điều kiện dạy và học còn nhiều thiếu thốn, học sinh chủ yếu là dân tộc Khơmer, một số gia đình còn khó khăn nên các em ngoài việc học còn phải dành thời gian phụ gia đình để kiếm tiền trang trải trong cuộc sống nên việc tiếp thu của các em còn khá chậm, một số em không theo kịp bạn bè… Do đó đòi hỏi giáo viên phải hướng dẫn học sinh cách học ở nhà sau khi kết thúc tiết dạy. Nếu giáo viên không hướng dẫn cách học ở nhà không dặn dò kĩ sau mỗi tiết dạy, thì chắc chắn trong tiết học sau học sinh rất thụ động, chỉ tiếp thu những gì mà giáo viên truyền đạt, không tham gia tích cực trong các hoạt động, không nêu lên được nhận xét, ý kiến của mình về những vấn đề, những tình huống đã gặp trong thực tế, không đóng góp ý kiến xây dựng bài, dẫn đến tiết học không hứng thú sinh động. Với việc học tập như vậy, kéo theo tình trạng, học sinh không vận dụng những điều đã học vào thực tế cuộc sống như: Đã học bài “Tôn trọng lẽ phải”; bài “ Giữ chữ tín”; bài “Tự lập”,… mà còn tình trạng học sinh vô lễ với thầy cô, nói tục chửi thề, gây gỗ đánh nhau, lấy cắp đồ dùng học tập, không biết giữ gìn vệ sinh cá nhân cũng như vệ sinh chung … Khi thực hiện phương pháp giảng dạy, theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, cứ sau mỗi tiết học giáo viên cần chú ý khâu hướng dẫn về nhà, theo yêu cầu mỗi bài cần chuẩn bị vấn đề gì cho tiết sau như: - Học kĩ bài, hướng dẫn HS làm bài tập trong SGK. - Sưu tầm những biểu hiện về những chuẩn mực đạo đức, pháp luật có liên quan đến bài học tiếp theo. - Xây dựng tiểu phẩm: Phân công sắm vai chia nhóm thảo luận… Học sinh có chuẩn bị tốt những vấn đề nêu trên, thì tiết học mới có thể huy động tốt, sự hoạt động tích cực của các em, các em sẽ chủ động sáng tạo trong suốt tiết học. Đồng thời qua đó cũng khắc phục tình trạng nhàm chán thiên về lí thuyết, khô khan xa rời thực tiễn . - Trong tiết học HS nào trả lời được câu hỏi tư duy hoặc có ý kiến hay, nên cho điểm để khích lệ tinh thần. - Với phần chuẩn bị của giáo viên và HS trong một tiết dạy như trên thì đã phát huy tính tích cực của HS trong một tiết học. - Qua tham khảo ý kiến của HS về bộ môn, qua kiểm tra chất lượng, qua họat động của học sinh trên mỗi tiết dạy.… Giáo viên có thể đánh giá kết quả giảng dạy của mình rút kinh nghiệm để dạy tốt hơn. Kết quả khảo sát chất lượng đấu năm học 2013 – 2014, ở học sinh lớp 8/1 như sau: Tổng số Giỏi ( Tỉ lệ) Khá ( Tỉ lệ) TB( Tỉ lệ) Yếu( Tỉ lệ) 35 4 ( 11,4 %) 10 (28,6 %) 15 ( 42,9%) 6( 17,1 %) 3. Giải pháp và biện pháp thực hiện: 3.1. Giải pháp: Sau khi được dự các lớp tích hợp bảo vệ môi trường, rèn luyện kĩ năng sống, đổi mới phương pháp giảng dạy…. và khi về trường thực hành trên lớp, quả thực bản thân tôi rất lúng túng, bỡ ngỡ, học sinh tiếp thu rất chậm khi sử dụng phương pháp mới (do điều kiện khách quan và chủ quan), nên chưa phát huy nhiều về tính tích cực của học sinh và khâu dặn dò sau mỗi tiết dạy chưa cụ thể sâu sát. Vài năm sau khi áp dụng phương pháp mới, đặc biệt là phương pháp sắm vai và tổ chức trò chơi bản thân là giaó viên môn GDCD đã có sự đầu tư nghiên cứu, có tích lũy được kinh nghiệm, bài học có nội dung phong phú, phần hướng dẫn dặn dò sâu sát cụ thể hơn, nhắc nhở học sinh những vấn đề nào cần đi sâu, những nội dung nào cần khai thác, xây dựng các hoạt động phù hợp với bản thân học sinh. Học sinh tự đặt mình vào vị trí tự học, tự diễn đạt trả lời, phần truyện đọc, tình huống, ở sách giáo khoa, ở phần dặn dò về nhà của giáo viên. Khi vào lớp, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh chủ động hoạt động. Chính vì vậy, trong những năm gần đây, việc giảng dạy bộ môn GDCD tương đối nhẹ nhàng và thoải mái, tiết dạy không còn nặng nề, gò bó…, Như chúng ta biết môn GDCD có nhiều phương pháp, trong đó tổ chức trò chơi và sắm vai cũng là một trong những phương pháp phát huy tính tính cực của học sinh. Việc sắm vai và tổ chức trò chơi được xen kẻ trong tiết dạy với thời gian ít phút. Với 2 phương pháp này có nhiều ưu điểm giúp các em linh hoạt, mạnh dạn phát biểu trước đám đông, phát huy được vốn kinh nghiệm sống của bản thân… để phân tích, lý giải, tình huống, sự kiện thực tế, từ đó các em rút ra bài học và khắc sâu kiến thức 3.2. Biện pháp thực hiện: 3.2.1. Phương pháp đóng vai : * Đặc điểm của phương pháp đóng vai: Đóng vai là phương pháp giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành làm thử một số cách ứng xử trong một tình huống đạo đức hoặc pháp luật giả định. * Tác dụng của phương pháp đóng vai: Khi sử dụng phương pháp đóng vai trong bộ môn giáo dục công dân, một bộ môn có nhiều tình huống đạo đức, pháp luật sẽ có những tác dụng sau: - Phương pháp đóng vai gây được hứng thú và sự chú ý cho người học. - Rèn cho học sinh tính mạnh dạn, tự tin khi đứng trước đông người. - Đóng vai giúp học sinh thực hành những kĩ năng trong môi trường an toàn, được giám sát trước khi xảy ra các tình huống thực. - Đóng vai khích lệ thay đổi thái độ, hành vi của người học theo hướng định trước. Ta có thể thấy ngay tác động và hiệu quả của lời nói hoặc việc làm của các vai diễn. - Phương pháp đóng vai buộc giáo viên và học sinh phải dành thời gian để chuẩn bị bài trên lớp. điều đó sẽ nâng cao được hiệu quả giờ dạy, học bộ môn. * Các bước tiến hành: Phương pháp đóng vai có thể thực hiện dưới dạng hoạt cảnh tình huống để giới thiệu bài hay để tìm hiểu mục đặt vấn đề, để tìm hiểu nội dung bài nội dung bài hoặc để củng cố bài học. Nghĩa là ở mỗi phần của bài học chúng ta đều có thể sử dụng phương pháp đóng vai tuỳ theo nội dung và mục đích của bài dạy và phương pháp sắm vai có thể áp dụng hầu hết các bài trong môn GDCD lớp 8 * Để phương pháp đóng vai thực sự có hiệu quả ta cần tiến hành theo các bước: Bước 1. Giáo viên giới thiệu tình huống vào cuối tiết học tuần trước để học sinh các tổ nhóm xây dựng kịch bản và phân công sắm vai. Bước 2: Thể hiện kịch bản (tình huống) Bước 3:GV đặt câu hỏi Bước 4: Học sinh trả lời nhận xét Bước 5: Giáo viên nhận xét đánh giá, rút ra bài học. * MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA. Khi dạy các bài: Bài 3: Tôn trọng người khác: - GV đưa tình huống cho HS chuẩn bị ở nhà vào tiết trước. - GV phân công học sinh sắm vai - HS thể hiện tình huống Tình huống: Cô giáo mới tốt nghiệp sư phạm về dạy trường THCS. Buổi đầu vào lớp làm quen với học sinh, cô hỏi: Cô: Các em hãy cho cô biết ba, mẹ các em làm nghề gì? Tuấn: Thưa cô bố em là giám đốc công ty giày da, mẹ em là thư kí điện máy ạ! Hùng: Thưa cô bố em là kĩ sư nông nghiệp, mẹ là giáo viên ạ! Hà: Cũng rất nói rất hồn nhiên. Thưa cô bố mẹ em đều là công nhân vệ sinh ạ! Trong lớp bổng rộ lên những riếng cười. Hà ngơ ngác nhìn các bạn rồi như hiểu ra, Hà rơm rớm nước mắt. Cô: Bước đến bên đặt tay lên vai Hà âu yếm. Cảm ơn bố mẹ em những người lao động đã giữ cho thành phố ta luôn sạch đẹp, không có nghề gì tầm thường chỉ có những kẻ lười biếng mới đáng xấu hổ Một không khí im lặng bao trùm cả lớp, những em cười to nhật lúc này cúi mặt ngượng ngùng. Một em đứng dậy Thưa cô chúng em thật có lỗi, chúng em xin lỗi cô và bạn Hà - Giáo viên đặt câu hỏi: ? Em hãy phân tích thái độ thiếu tôn trọng người khác của các bạn trong lớp 8a? ? Khi nhận ra lỗi mình các bạn đã làm gì? ? Qua tình huống này chúng ta rút ra bài học gì cho bản thân? ? Vì sao chúng ta phải tôn trọng người khác? Ý nghĩa? HS trả lời và nhận xét GV nhận xét kết luận và ghi nội dung bài Bài 12: Quyền và nghĩa vụ công dân trong gia đình - GV đưa tình huống cho HS chuẩn bị ở nhà vào tiết trước. - GV phân công học sinh sắm vai (HS suy nghĩ, chuẩn bị lời thoại trong tình huống mà giáo viên đưa ra) - HS thể hiện tình huống TH: Ông nội Minh ở quê ra chơi, cả nhà vui vẽ đón tiếp ông. Bố mẹ mua quần áo, thức ăn ngon và đưa ông đi thăm cảnh đẹp ở nhiều nơi. Riêng Minh rất khó chịu vì luôn phải nhắc nhỡ ông: Bỏ dép ngoài cửa, không nói to, không tắt điện, mở xem tivi chương trình mà mình không thích… - Giáo viên đặt câu hỏi: ? Em có nhận xét gì về cách ứng xử của bố mẹ Minh đối với ông nôi? ? Thái độ của Minh đối với ông nội như thế nào? Đúng hay sai? Vì sao? ? Nếu em là Minh em sẽ làm gì? ? Quyền và nghĩa vụ của con cháu đối với ông bà là gì? HS trả lời và nhận xét GV nhận xét kết luận và ghi nội dung bài Bài 13: Phòng, chống tệ nạn xã hội - GV đưa tình huống cho HS chuẩn bị ở nhà vào tiết trước. GV phân công học sinh sắm vai - HS thể hiện tình huống TH: Thắng và Hòa chơi với nhau từ bé. Mẹ Hòa là người ghi lô đề nên rủ Thắng chơi . Trúng vài lần thấy ham, Thắng dùng tiền học phí để chơi, khi không còn tiền, Thắng lấy đồ gia đình đem bán lấy tiền chơi đề. Bố mẽ Thắng biết đã cấm và trách mẹ Hòa, đồng thời báo với nhà trường và chính quyền để có biện pháp giáo dục ? Hòa và mẹ đã vi phạm như thế nào? ? Việc làm của bố mẹ Thắng đúng hay sai? Vì sao? ? Nếu là Thắng em sẽ xử lý như thế naò? Vì sao? HS trả lời và nhận xét GV nhận xét kết luận và ghi nội dung bài Lưu ý: Phương pháp này chúng ta có thể tổ chức sắm vai để giới thiệu bài, có thể xen kẻ nội dung giữa bài hoặc ở cuối bài ở mục củng cố 3.2.2. Phương pháp tổ chức trò chơi: * Đặc điểm phương pháp tổ chức trò chơi: Trong mỗi bài GV cần tổ chức trò chơi để gây hứng thú, phát huy được tính chủ động tích cực, nâng cao sự chú ý, rèn luyện kĩ năng ứng xử giao tiếp, học sinh có thể tìm hiểu thêm về biểu hiện của chuẩn mực đạo đức, hay hành vi thực hiện pháp luật hoặc củng cố kiến thức, bày tỏ những ước mơ, tương lai, nguyện vọng của các em… Căn cứ vào mục tiêu, nội dung bài học GV sáng tạo trò chơi: Chúng ta có nhiều cách tổ chức trò chơi như: “ nhanh tay, nhanh mắt”, “ hái hoa dân chủ”, “ Tiếp sức”, “ thử làm nhà báo”, “ giải đáp ô chữ”, … Nhưng với chuyên đề này tôi giới thiệu 2 trò chơi cơ bản là: “ Tiếp sức”, “ thử làm nhà báo” vì trò chơi này có thể áp dụng hầu hết các bài trong môn GDCD lớp 8 * Tác dụng của phương pháp tổ chức trò chơi: Khi sử dụng phương pháp tổ chức trò chơi trong bộ môn giáo dục công dân, có những tác dụng sau: - Phương pháp tổ chức trò chơi giúp lớp học sôi nổi, và tạo sự chú ý cho người học. - Rèn cho học sinh tính mạnh dạn, tự tin của các em khi trình bày vần đề nào đó. - Giáo viên biết cách điều chỉnh hành vi, suy nghĩ sai lệch, hướng các em thắp sáng ước mơ. - Giúp HS khắc sâu kiến thức và nhớ lại kiến thức đã học, đồng thời các em tích cực hơn trong học tập. - Tăng cường khả năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với mọi người. * Để phương pháp tổ chức trò chơi thực sự có hiệu quả ta cần quy định luật chơi: 3.2.2.1 Đối với trò chơi tiếp sức: + Lớp học có thể chia làm 2 hoặc 4 nhóm (tùy theo đặc điểm của lớp), mỗi nhóm cử 1 thành viên lên ghi biểu hiện sau đó chạy về chỗ để bạn khác tiếp tục khi hết thời gian mà giáoviên quy định, nhóm nào tìm được nhiều biểu hiện thì nhóm đó thắng. + GV quy định thời gian thảo luận tìm biểu hiện và thời gian chơi. + GV đặt câu hỏi. + Khi thời gian bắt đầu thì trò chơi được tiến hành. Lưu ý: Phương pháp này chúng ta có thể tổ chức xen kẻ nội dung giữa bài hoặc ở cuối bài ở mục củng cố. * MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA. Khi dạy các bài: Bài 3 : Tôn trọng người khác - GV quy định luật chơi - Giáo viên : Chia lớp làm 2 đội A và B (chia bảng làm 2 cột : cột A ,cột B ). [...]... trò chơi .bản thân giáo viên và học sinh cần làm tốt những công việc sau: - Đối với giáo viên: + Giáo viên phải giúp học sinh nắm rõ mục đích, yêu cầu phương pháp sắm vai và tổ chức trò chơi + Giáo viên cần chuẩn bị một số tình huống có liên quan đến nội dung bài + Hướng dẫn học sinh có thể tự xây dựng kịch bản sắm vai và khuyến khích các em mạnh dạn hơn khi tham gia trò chơi ,từ đó giúp học sinh phát. .. sinh phát huy được tính tích cực, chủ động trong học tập + Giáo viên có thể áp dụng nhiều phương pháp trò chơi khác nhau để giúp các em tránh sự nhàm chán trong học tập - Đối với học sinh: + Cần chuẩn bị tốt bài cũ ở nhà và chuẩn bị bài mới dựa trên sự hướng dẫn của giáo viên + Học sinh phải có sự có sự phân công với nhau khi GV phân công tình huống sắm vai + Các bước sắm vai và tổ chức trò chơi cần... môn ngày một nâng cao Qua giảng dạy bản thân tôi tự nhân thấy những vấn đề nêu trên rất cần thiết khi thực hiện tiết dạy GDCD , nên tôi mạnh dạn nêu lên để quý đồng nghiệp tham khảo Rất mong được sự đóng góp ý kiến chân thành của quý đồng nghiệp để bản thân tôi ngày một giảng dạy tốt hơn VIII/ BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Việc “ phát huy tính tích cực của học sinh thông qua phương pháp sắm vai và tổ chức trò. .. hiểu trước những biểu hiện, tình huống …đạo đức hoặc pháp luật liên quan đến bài học + HS có thể sưu tầm câu chuyện có liên quan đến bài + Học sinh có thể tổ chức các nhóm, đôi học tập để trao đổi nhận xét, đánh giá để phát huy tính tích cực của các em Lâm kiết, ngày 02 tháng 3 năm 2014 Người thực hiện Hứa Thị Diễm Thúy Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHÀ TRƯỜNG ……………………………………………………… ………………………………………………………... môn là một trong những vấn đề quan trọng trong nhà trường hiện nay Xác định được nhiệm vụ trên bản thân cố gắng, nổ lực, phấn đấu trong giảng dạy, học hỏi tìm tòi, sáng tạo, qua việc ứng dụng đổi mới phương pháp, tạo được không khí học tập sinh động, thoải mái, nhẹ nhàng, HS thích học môn GDCD, nhất là tham các trò chơi, biết tự đặt ra tình huống sắm vai, tự học ở nhà, tự giải quyết tình huống … Học. .. các phương pháp giáo dục đòi hỏi phải có kiên trì nghiên cứu, làm thế nào để sử dụng có chất lượng, hiệu quả từng phương pháp một, và qua một lần sử dụng một phương pháp nào đó, rút kết kinh nghiệm, để đạt chất lượng hiệu quả lần sau cao hơn lần trước Với sự linh hoạt xử lí trong quá trình giảng dạy, áp dụng sáng tạo các phương pháp đặc trưng bộ môn HS hiểu bài, nắm vững kiến thức,biết vận dụng vào... tự giải quyết tình huống … Học sinh có ý thức tôn trọng kỉ luật, giữ gìn vệ sinh cá nhân Biết làm nhiều việc tốt như nhặt được của rơi trả lại cho người mất, biết đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau Nhìn chung so với trước HS đã biết vận dụng những điều đã học vào thực tế cuộc sống rõ nét hơn… Kết quả cuối học kì I ở học sinh lớp 8/ 1 như sau: Tổng số 35 Giỏi ( Tỉ lệ) 8 ( 22,9 %) Kh ( Tỉ lệ) 16 (45,7... trọng người khác và thiếu tôn trọng người khác ở gia đình, nhà trường và xã hội ? - HS tiến hành thi nhau tìm biểu hiện - Hết thời gian giáo viên tổng kết và tuyên dương đội giành chiến thắng - GV giáo dục học sinh cần rèn luyện và phát huy tính tôn trọng người khác ở mọi lúc mọi nơi đồng thời phê phán những hành vi thiếu tôn trọng người khác Bài 4: Giữ chữ tín - GV quy định luật chơi - Giáo viên :... huống: Bình 13 tuổi mượn xe đạp của chị gái đi học, do không có tiền chơi điện tử Bình đã đặt chiếc xe đạp ở tiệm cầm đồ để lấy tiền chơi điện tử - GV phân công HS xây tự dựng kịch bản và đặt câu hỏi dựa trên tình huống để tiết sau sắm vai - HS tìm hiểu trước công dân có những quyền sở hữu gì? Tìm những ví dụ về quyền sở hữu của công dân? Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân MC: Hôm nay lớp chúng... biểu hiện giữ chữ tín và không giữ chữ tín ? - HS tiến hành thi nhau tìm biểu hiện - Hết thời gian giáo viên tổng kết và tuyên dương đội giành chiến thắng - GV giáo dục học sinh biết coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình, biết giữ lời hứa qua đó phê phán những hành vi không giữ chữ tín Bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản người khác - GV quy định luật chơi - Giáo viên : Chia . chúng ta biết môn GDCD có nhiều phương pháp, trong đó tổ chức trò chơi và sắm vai cũng là một trong những phương pháp phát huy tính tính cực của học sinh. Việc sắm vai và tổ chức trò chơi được xen. chọn đề tài : Phát huy tính tích cực của học sinh thông qua phương pháp sắm vai và tổ chức trò chơi ở môn GDCD lớp 8”. Đây là phương pháp có nhiều ưu điểm, nếu ta thực hiện tốt phương pháp này thì. mục củng cố 3.2.2. Phương pháp tổ chức trò chơi: * Đặc điểm phương pháp tổ chức trò chơi: Trong mỗi bài GV cần tổ chức trò chơi để gây hứng thú, phát huy được tính chủ động tích cực, nâng cao sự

Ngày đăng: 28/11/2014, 20:38

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan