Rèn kĩ năng nói trong giờ dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 2

32 1.8K 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 18:07

. như: “ Học ăn, học nói, học gói, học mở” “ Lời nói không mất tiền mua Người thực hiện: Võ Thị Quỳnh Như 7 SKKN: Rèn kĩ năng nói trong giờ dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 2 Lựa lời mà nói cho. tượng học sinh, để các em phát huy hết khả năng giao tiếp của Người thực hiện: Võ Thị Quỳnh Như 8 SKKN: Rèn kĩ năng nói trong giờ dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 2 mình trong phần luyện nói trong. Như 9 SKKN: Rèn kĩ năng nói trong giờ dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 2 Sau khi nắm được đặc điểm cũng như khả năng giao tiếp của từng học sinh bản thân tiến hành sắp xếp chỗ ngồi của học sinh sao cho

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • CHUYỆN BỐN MÙA

    • Nhân vật: - Người dẫn truyện

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan