0

SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 2 học Tập làm văn

74 1,555 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:27

. dạy học Tập làm văn Ở tiểu học, nhất là lớp 2, Tập làm văn là một trong những phân môn có tầm quan trọng đặc biệt (ở lớp 1 các em chưa được học, lên lớp 2 học sinh mới bắt đầu được học, được làm. năm học có 35 tuần thì học sinh được học 31 tiết Tập làm văn (Một tuần học sinh được học 1 tiết Tập làm văn ) . Trong 4 tuần ôn tập giữa học kỳ I và giữa học kỳ II, cuối học kỳ I và cuối học. TÀI A. Phương pháp học Tập làm văn: 1. Mỗi tiết học Tập làm văn trong tuần thường gồm 2, 3 bài tập; riêng các tuần Ôn tập giữa học kỳ và cuối học kỳ, nội dung thực hành về Tập làm văn được rải ra trong
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 2 học Tập làm văn, SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 2 học Tập làm văn,

Từ khóa liên quan