0

SKKN: Hướng dẫn học sinh thực hiện tốt cách giải bài toán có lời văn – lớp 5

27 2,983 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2014, 08:55

Do xuất phát từ công cuộc đổi mới của đất nước, nền kinh tế của xã hội đang phát triển nhanh chóng. Mục tiêu giáo dục tiểu học đã được xác định trong điều 25 luật giáo dục: “ Giáo dục tiểu học giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ và các kỷ năng cơ bản để học sinh tiếp xúc lên trung học cơ sở”. Phan Thị Thanh Hà - Trờng tiểu học Quảng Thọ SNG KIN KINH NGHIM HNG DN HC SINH THC HIN TT CCH GII BI TON Cể LI VN LP 5 ( Dng toỏn : Toỏn chuyn ng u ) i./ đặt vấn đề: Do xuất phát từ công cuộc đổi mới của đất nớc, nền kinh tế của xã hội đang phát triển nhanh chóng. Mục tiêu giáo dục tiểu học đã đợc xác định trong điều 25 luật giáo dục: Giáo dục tiểu học giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ và các kỷ năng cơ bản để học sinh tiếp xúc lên trung học cơ sở. Mụn toỏn tiu hc bc u hỡnh thnh v phỏt trin nng lc tru tng hoỏ, khỏi quỏn hoỏ, kớch thớch trớ tng tng, gõy hng thỳ hc tp toỏn, phỏt trin hp lý kh nng suy lun v bit din t ỳng bng li, bng vit, cỏc, suy lun n gin, gúp phn rốn luyn phng phỏp hc tp v lm vic khoa hc, linh hot sỏng to. Mc tiờu núi trờn c thụng qua vic dy hc cỏc mụn hc, c bit l mụn toỏn. Mụn học ny cú tm quan trng vỡ toỏn hc vi t cỏch l mt b phn khoa hc nghiờn cu h thng kin thc c bn v s nhn thc cn thit trong i sng sinh hot v lao ng ca con ngi. Mụn toỏn l ''chỡa khoỏ'' m ca cho tt c cỏc ngnh khoa hc khỏc, nú l cụng c cn thit ca ngi lao ng trong thi i mi. Vỡ vy, mụn toỏn l b mụn khụng th thiu c trong nh trng, nú giỳp con ngi phỏt trin ton din, nú gúp phn giỏo dc tỡnh cm, trỏch nhim, nim tin v s phn vinh ca quờ hng t nc. Sỏng kin kinh nghim: Hng dn hc sinh thc hin tt cỏch gii bi toỏn cú li vn lp 5 -1- Phan Thị Thanh Hà - Trờng tiểu học Quảng Thọ Kh nng giỏo dc nhiu mt ca mụn toỏn rt to ln: Nú phỏt trin t duy, trớ tu, cú vai trũ quan trng trong vic rốn luyn tớnh suy lun, tớnh khoa hc ton din, chớnh xỏc, t duy c lp sỏng to, linh hot, gúp phn giỏo dc tớnh nhn ni, ý chớ vt khú khn. T v trớ v nhim v vụ cựng quan trng ca mụn toỏn, vn t ra cho ngi thy l lm th no gi dy hc toỏn cú hiu qu cao, hc sinh phỏt trin tớnh tớch cc, ch ng sỏng to trong vic chim lnh kin thc toỏn hc. Theo tụi, cỏc phng phỏp dy hc bao gi cng phi xut phỏt t v trớ, mc ớch v nhim v, mc tiờu giỏo dc ca bi hc mụn toỏn. Nú khụng phi l cỏch thc truyn th kin thc, cỏch gii toỏn n thun m l phng tin tinh vi t chc hot ng nhn thc tớch cc, c lp v giỏo dc phong cỏch lm vic mt cỏch khoa hc, hiu qu. Hin nay, giỏo dc tiu hc ang thc hin yờu cu i mi phng phỏp dy hc theo hng phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh, lm cho hot ng dy hc trờn lp nh nhng, t nhiờn, hiu qu. t c yờu cu ú, giỏo viờn phi cú phng phỏp v hỡnh thc dy hc va nõng cao hiu qu cho hc sinh, va phự hp vi c im tõm sinh lý ca la tui tiu hc v trỡnh nhn thc ca hc sinh, ỏp ng vi cụng cuc i mi ca t nc núi chung v ca ngnh giỏo dc tiu hc núi riờng. Trong chng trỡnh mụn toỏn tiu hc, gii toỏn cú li vn gi mt vai trũ quan trng . Thụng qua vic gii toỏn, hc sinh tiu hc thy c nhiu khỏi nim trong toỏn hc nh cỏc s, cỏc phộp tớnh, cỏc i lng, cỏc yu t hỡnh hc . . . u cú ngun gc trong cuc sng hin thc, trong thc tin hot ng ca con ngi, thy c mi quan h bin chng gia cỏc s kin, gia cỏi ó cho v cỏi phi tỡm. Qua vic gii Sỏng kin kinh nghim: Hng dn hc sinh thc hin tt cỏch gii bi toỏn cú li vn lp 5 -2- Phan ThÞ Thanh Hµ - Trêng tiÓu häc Qu¶ng Thä toán sẽ rèn luyện cho học sinh năng lực tư duy và những đức tính của con người mới, có ý thức vượt khó khăn, đức tính cẩn thận, làm việc có kế hoạch, thói quen xét đoán có căn cứ, thói quen tự kiểm tra kết quả công việc mình làm và độc lập suy nghĩ, óc sáng tạo giúp học sinh vận dụng các kiến thức, rèn luyện kĩ năng tính toán, kĩ năng ngôn ngữ. Đồng thời qua việc giải toán của học sinh mà giáo viên có thể dễ dàng phát hiện những ưu điểm, thiếu sót của các em về kiến thức, kĩ năng, tư duy để giúp học sinh phát huy những mặt được và khắc phục những mặt thiếu sót. Chính vì vậy, tôi chọn đề tài “ Hướng dẫn học sinh thực hiện tốt cách giải bài toán có lời văn lớp 5 ( Dạng: Toán chuyển động đều ) ” với mong muốn đưa ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học toán và giúp học sinh lớp 5 biết cách giải bài toán có lời văn đạt hiệu quả cao hơn. Nhưng trong thực tế giảng dạy môn Toán – giải bài toán có lời văn, bản thân tôi cũng gặp nhiều khó khăn như sau : II / - KHÓ KHĂN: - Đa số học sinh xem môn toán là môn học khó khăn, dễ chán. - Trình độ nhận thức của học sinh không đồng đều : một số học sinh còn chậm, nhút nhát, kĩ năng tóm tắt bài toán còn hạn chế, chưa có thói quen đọc và tìm hiểu bài toán, dẫn tới thường nhầm lẫn giữa các dạng toán, lựa chọn phép tính còn sai, chưa bám sát vào yêu cầu bài toán để tìm lời giải thích hợp với các phép tính. - Một số em tiếp thu bài một cách thụ động, ghi nhớ bài còn máy móc nên còn chóng quên các dạng bài toán. Sáng kiến kinh nghiệm: “ Hướng dẫn học sinh thực hiện tốt cách giải bài toán có lời văn lớp 5 “ -3- Phan ThÞ Thanh Hµ - Trêng tiÓu häc Qu¶ng Thä Từ những khó khăn trên, để giúp học sinh có kĩ năng giải bài toán có lời văn ở lớp 5, với dạng bài toán “ chuyển động đều ” đạt hiệu quả, bản thân tôi đã thực hiện và tổ chức các hoạt động như sau: III / - GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC: Giải toán đối với học sinh là một hoạt động trí tuệ khó khăn, phức tạp. Việc hình thành kĩ năng giải toán khó hơn nhiều so với kĩ năng tính vì bài toán là sự kết hợp đa dạng hoá nhiều khái niệm, quan hệ toán học. Giải toán không chỉ là nhớ mẫu rồi áp dụng, mà đòi hỏi nắm chắc khái niệm, quan hệ toán học, nắm chắc ý nghĩa của phép tính, đòi hỏi khả năng độc lập suy luận của học sinh, đòi hỏi biết làm tính thông thạo. Chính vì vậy dạy và học tốt về giải bài toán có lới văn có ý nghĩa quyết định thành công của dạy và học môn toán, do đó người giáo viên phải xác định rõ mục tiêu của việc dạy giải các bài toán có lời văn và cần phải đạt được các kiÕn thức, kĩ năng sau : 1/- Học sinh nhận biết “ cái đã cho ” và “ cái phải tìm ” trong mỗi bài toán, mối quan hệ giữa các đại lượng có trong mỗi bài toán, chẳng hạn : khi dạy toán về chuyển động đều thì mối quan hệ đó thể hiện ở quãng đường đi bằng tích của vận tốc với thời gian đi đường. 2/- Học sinh giải được các bài toán hợp với một số quan hệ thường gặp giữa các đại lượng thông dụng. 3/- Học sinh giải được một số bài toán điển hình được hình thành từ lớp 4 đến lớp 5 như sau : * - Tìm số trung bình cộng của hai số hoặc nhiều số. * - Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. * - Tìm hai số khi biết tổng ( hoặc hiệu ) và tỉ số. Sáng kiến kinh nghiệm: “ Hướng dẫn học sinh thực hiện tốt cách giải bài toán có lời văn lớp 5 “ -4- Phan ThÞ Thanh Hµ - Trêng tiÓu häc Qu¶ng Thä * - Giải toán về tỉ số phần trăm. * - Bài toán cơ bản về chuyển động đều cùng chiều ( hoặc ngược chiều ) * - Giải toán có nội dung hình học 4/- Học sinh biết trình bày bài giải đúng quy định theo yêu cầu bài toán. Để đạt được những mục tiêu trên cần thông qua quá trình phát triển từng bước, giáo viên phải thực hiện thường xuyên, liên tục một số biện pháp như sau : A- Những biện pháp thực thi : 1/- Cho học sinh nhận biết các yếu tố của bài toán : a)- Cho học sinh nhận biết nguồn gốc thực tế và tác dụng phục vụ thực tiễn cuộc sống của bài toán . Ví dụ : Cần tính năng suất lúa trên một diện tích đất trồng ; tính bình quân thu nhập hàng tháng theo đầu người hay gia đình em ( Toán 5 trang 160 – 161, . . . ) b)- Cho học sinh nhận rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa các đại lượng trong bài toán. Ví dụ: Khi giải bài toán chuyển động đều, học sinh dựa vào “ cái đã cho” , “ cái phải tìm ” và mối quan hệ giữa các đại lượng : vận tốc, quãng đường, thời gian để tìm đại lượng chưa biết. c)- Tập cho học sinh biết xem xét các đối tượng toán học và tập diễn đạt các kết luận dưới nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ : “ số bạn trai bằng 1/3 số bạn gái ” cũng có nghĩa là “số bạn gái gấp 3 lần số bạn trai”; “đáy nhỏ bằng 2/3 đáy lớn” cũng có nghĩa là “đáy lớn gấp rưởi đáy nhỏ” hoặc “đáy lớn gấp 1,5 lần đáy nhỏ ”. 2/- Phân loại bài toán có lời văn : Sáng kiến kinh nghiệm: “ Hướng dẫn học sinh thực hiện tốt cách giải bài toán có lời văn lớp 5 “ -5- Phan ThÞ Thanh Hµ - Trêng tiÓu häc Qu¶ng Thä Để giải được bài toán thì học sinh phải hiểu đề bài, hiểu các thành phần của nó . Những cái đã cho và những cái cần tìm thường là những số đo đại lượng nào đấy được biểu thị bởi các phép tính và các quan hệ giữa các số đo. Dựa vào đó mà có thể phân loại các bài toán. a)- Phân loại theo đại lượng : Với mỗi loại đại lượng có một loạt bài toán có lời văn về đại lượng đó như : *- Các bài toán về số lượng. *- Các bài toán về khối lượng của vật. *- Các bài toán về các đại lượng trong hình học b)- Phân loại theo số phép tính : *- Bài toán đơn : là bài toán mà khi giải chỉ cần một phép tính - ở lớp 5, loại này thường dùng nêu ý nghĩa thực tế của phép tính, nó phù hợp với quá trình nhận thức Ví dụ : Để dạy phép cộng số đo thời gian, có bài toán “Một ô tô đi từ Hà Nội đến Thanh Hoá hết 3 giờ 15 phút, rồi đi tiếp đến Vinh hết 2 giờ 35 phút. Hỏi ô tô đó đi cả quảng đường từ Hà Nội đến Vinh hết bao nhiêu thời gian ? (Ví dụ 1- trang 131 sách Toán 5 ). Từ bản chất bài toán, học sinh hình thành phép cộng : 3 giờ 15 phút + 2 giờ 35 phút = 5 giờ 50 phút. *- Bài toán hợp : là bài toán mà khi giải cần ít nhất 2 phép tính trở lên. Loại bài toán này dùng để luyện tập, củng cố kiến thức đã học. Ở lớp 5, bài toán này có mặt ở hầu hết các tiết học toán. Hai cách phân loại này đóng vai trò không lớn trong quá trình dạy học. Sáng kiến kinh nghiệm: “ Hướng dẫn học sinh thực hiện tốt cách giải bài toán có lời văn lớp 5 “ -6- Phan Thị Thanh Hà - Trờng tiểu học Quảng Thọ c)- Phõn loi theo phng phỏp gii : Trong thc t, nhiu bi toỏn cú ni dung khỏc nhau nhng cú th s dng cựng mt phng phỏp suy lun gii, vỡ th cú th coi cú cựng phng phỏp gii l mt tiờu chớ phõn loi bi toỏn cú li vn. Cỏc bi toỏn cú cựng phng phỏp gii dn n cựng mt mụ hỡnh toỏn hc tc l cựng mt dng bi toỏn. Vớ d 1 : Mua 12 quyn v ht 240.000 ng. Hi mua 30 quyn v nh th ht bao nhiờu tin ? Vớ d 2 : hỳt ht nc mt cỏi h, phi dựng 3 mỏy bm lm vic liờn tc trong 4 gi. Vỡ mun cụng vic hon thnh sm hn nờn ngi ta ó dựng 6 mỏy bm nh th. Hi sau my gi s hỳt ht nc h ? Vớ d 3 : Mt gia ỡnh gm 3 ngi ( b, m v con ). Bỡnh quõn thu nhp hng thỏng l 800.000 ng mi ngi. Nu gia ỡnh ú cú thờm 1 con na m tng thu nhp ca gia ỡnh khụng thay i thỡ bỡnh quõn thu nhp hng thỏng ca mi ngi b gim i bao nhiờu tin ? i vi hc sinh , khi gii 3 bi toỏn ny, giỏo viờn luụn chỳ ý hi xem bi toỏn thuc dng no ? (quan h t l ), gii bng cỏch no trong hai cỏch ó hc ( cỏch rỳt v n v hoc tỡm t s). Nu hc sinh khỏ, gii, giỏo viờn cú th yờu cu gii bi tp vớ d 2 , vớ d 3 bng 2 cỏch. Vic tỡm ra nhiu cỏch gii khỏc nhau s giỳp hc sinh cú dp so sỏnh cỏc cỏch gii ú, chn ra c cỏch hay hn v tớch lu c nhiu kinh nghim gii toỏn. Quỏ trỡnh tỡm tũi nhng cỏch gii khỏc nhau ca bi toỏn cng l quỏ trỡnh rốn luyn trớ thụng minh, úc sỏng to v kh nng suy ngh linh hot cho hc sinh . Sỏng kin kinh nghim: Hng dn hc sinh thc hin tt cỏch gii bi toỏn cú li vn lp 5 -7- Phan ThÞ Thanh Hµ - Trêng tiÓu häc Qu¶ng Thä Như vậy, sự phân loại theo phương pháp giải chính là sự phân loại theo mối quan hệ giữa những “cái đã cho” và những “cái cần tìm” trong bài toán. 3/- Hình thành và phát triển các năng lực quan sát, ghi nhớ, tuởng tuợng, tư duy qua các bài toán : a)- Dạy học sinh biết quan sát các mô hình, sơ đồ, từ đó cũng dễ dàng tìm ra cách giải. Ví dụ : Lớp học có 40 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 8 em. Hỏi có bao nhiêu học sinh nam ? bao nhiêu học sinh nữ ? (dạng toán “ Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó” ). Ta có thể diễn đạt bằng một trong các sơ đồ sau : *- Sơ đồ 1 : ? Nam 8 40 học sinh Nữ ? *- Sơ đồ 2 : Sáng kiến kinh nghiệm: “ Hướng dẫn học sinh thực hiện tốt cách giải bài toán có lời văn lớp 5 “ -8- Nam N÷ 40 h/s ? ? 8 Phan ThÞ Thanh Hµ - Trêng tiÓu häc Qu¶ng Thä b)- Tập cho học sinh có năng lực ghi nhớ có ý nghĩa và ghi nhớ máy móc để học thuộc và nắm vững các quy tắc, công thức, chẳng hạn như : muốn so sánh hai số thập phân hay muốn cộng (trừ, nhân, chia) một số thập phân với một số thập phân, . . . công thức tính chu vi, diện tích, thể tích các hình đã học, . . . c)- Phát triển trí tưởng tượng của học sinh qua các bài toán có lời văn: Ví dụ: Ở bài toán về chuyển động đều cùng chiều, khi 2 đối tượng chuyển động đuổi kịp nhau thì học sinh phải biết được là đối tượng có vận tốc lớn hơn đã đi hơn đối tượng có vận tốc nhỏ một khoảng cách đúng bằng khoảng cách ban đầu của hai đối tượng chuyển động. d)- Tập cho học sinh quen với các thao tác tư duy phân tích, tổng hợp, so sánh, trừu tượng hoá, khái hóa, cụ thể hóa. Học sinh tóm tắt bài toán bằng sơ đồ, hình vẽ là dịp để kết hợp các thao tác trừu tượng hoá và cụ thể hoá. Trong quá trình giải bài tập, học sinh phải vận dụng một cách tổng hợp nhiều thao tác tư duy và đây chính là mặt mạnh của việc dạy toán qua giải các bài toán có lời văn. Ví dụ : Một ô tô đi được quãng đường dài 170km hết 4 giờ. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu kí-lô-mét ? Tóm tắt ? km 170 km Sáng kiến kinh nghiệm: “ Hướng dẫn học sinh thực hiện tốt cách giải bài toán có lời văn lớp 5 “ -9- Phan Thị Thanh Hà - Trờng tiểu học Quảng Thọ Bi gii Trung bỡnh mi gi ụ tụ i c l : 170 : 4 = 42,5 ( km ) Đáp số: 42,5 km 4/- Hỡnh thnh v phỏt trin nhng phm cht cn thit hc sinh cú phng phỏp hc tp, lm vic khoa hc, sỏng to : Cỏc phm cht ú l : *- Hỡnh thnh n np hc tp, lm vic cú k hoch. *- Rốn luyn tớnh cỏch cn thn, chu ỏo trong hc tp . *- Rốn luyn tớnh chớnh xỏc trong din t. *- Rốn luyn ý thc vt khú khn trong hc tp . cú c nhng phm cht núi trờn, hc sinh cn phi lp ra thi gian biu hc tp, sinh hot nh. i vi bi toỏn khú, giỏo viờn cn ng viờn khuyn khớch cỏc em t lc vt khú, khụng nn, khụng chộp bi ca bn. Ngoi ra, giỏo viờn phi xõy dng nhúm hc tp ụi bn cựng tin t chc cho hc sinh khỏ, gii thng xuyờn giỳp cỏc bn cũn yu v cỏch hc tp, cng c li kin thc trc cỏc gi hc v vo thi gian rnh ti nh. Kt qu hc tp c giỏo viờn theo dừi giỳp v un nn kp thi. B - Quy trỡnh thc hin khi dy gii toỏn cú li vn : *- Bc 1 : c k toỏn. Cú c k hc sinh mi tp trung suy ngh v ý ngha, ni dung ca bi toỏn v c bit chỳ ý n cõu hi bi toỏn. T ú rốn cho hc sinh thúi quen cha hiu toỏn thỡ cha tỡm cỏch gii. *- Bc 2 : Phõn tớch túm tt toỏn : Sỏng kin kinh nghim: Hng dn hc sinh thc hin tt cỏch gii bi toỏn cú li vn lp 5 -10- [...]... Vn tc ca xe mỏy l : 1 250 : 2 = 6 25 m/phỳt 6 25 m/phỳt = 0,6 25 km/phỳt Vn tc ca xe mỏy tớnh ra km/gi l: 0,6 25 x 60 = 37 ,5 ( km/gi ) ỏp s : 37 ,5 km/gi - Cỏch 2 : 1 250 m = 1, 25 km 2 phỳt = 1 30 gi Sỏng kin kinh nghim: Hng dn hc sinh thc hin tt cỏch gii bi toỏn cú li vn lp 5 -12- Phan Thị Thanh Hà - Trờng tiểu học Quảng Thọ Vn tc ca xe mỏy l : 1, 25 x 1 30 = 37 ,5 ( km/gi ) ỏp s : 37 ,5 km/gi Qua cỏc thao... hc sinh thc hin tt cỏch gii bi toỏn cú li vn lp 5 -24- Phan Thị Thanh Hà - Trờng tiểu học Quảng Thọ động đều ở lớp 5 Mong hội đồng khoa học các cấp xem xét, góp ý để đề tài đợc áp dụng rộng rãi và nâng cao hơn về mặt chất lợng Tụi xin chõn thnh cm n ! Quảng Thọ , ngy 25 Thỏng 05 Nm 2011 Ngi vit Phan Thị Thanh Hà Sỏng kin kinh nghim: Hng dn hc sinh thc hin tt cỏch gii bi toỏn cú li vn lp 5 - 25- Phan... Dạng toán: chuyển động đều nói riêng bc tiu hc Tụi t cm thy mỡnh c bi dng thờm lũng kiờn trỡ, nhn ni, s ham mun, say sa vi vic nghiờn cu Trong thời gian qua, đợc sự giúp đỡ của ban giám hiệu nhà trờng, đặc biệt là đồng chí phụ trách chuyên môn, cùng với sự học hỏi, tìm tòi của bản thân Tôi đã rút ra đợc một vài kinh nghiệm nhỏ để cùng bàn với các đồng nghiệp về cách dạy giải toán có lời văn Dạng toán: ... đờng của hai kim - Với bài toán yêu cầu tính thời gian để hai kim chập khít lên nhau thì hiệu quãng đờng bằng khoảng cách ban đầu của hai kim Nếu ban đầu hai kim trùng nhau thì hiệu quãng đờng là một vòng đồng hồ - Với bài toán yêu cầu tính thời gian để hai kim vuông góc: + Nếu khoảng cách hai kim ban đầu nhỏ hơn ( hoặc bằng ) 1 4 vòng đồng hồ thì hiệu quãng đờng bằng khoảng cách của hai kim lúc đầu... đồng hồ + Nếu khoảng cách hai kim ban đầu lớn hơn 1 4 đờng bằng khoảng cách của hai kim lúc đầu trừ vòng thì hiệu quãng 1 4 vòng đồng hồ - Với bài toán tính thời gian để hai kim tạo thành góc bẹt: + Nếu khoảng cách hai kim ban đầu nhỏ hơn ( hoặc bằng ) 1 vòng 2 đồng hồ thì hiệu quãng đờng bằng khoảng cách của hai kim lúc đầu cộng 1 2 vòng đồng hồ Sỏng kin kinh nghim: Hng dn hc sinh thc hin tt cỏch... tt bi toỏn Chn v thc hin phộp tớnh ỳng ỳng Sai t Cha t Gia kỡ I 25 = 83 ,5% 05 = 16 ,5% 24 = 80,0% 06 = 20,0% Cui kỡ I 27 = 90,0% 03 = 10,0% 27 = 90,0% 03 = 10,0% Cui nm 29 = 96,7% 01 = 3,3% 29 = 96,7% 01 = 3,3% V KT LUN: Sỏng kin kinh nghim: Hng dn hc sinh thc hin tt cỏch gii bi toỏn cú li vn lp 5 -23- Phan Thị Thanh Hà - Trờng tiểu học Quảng Thọ cú kt qu ging dy tt ũi hi ngi giỏo viờn phi nhit tỡnh... cỏch gii - Gi hc sinh c Sỏng kin kinh nghim: Hng dn hc sinh thc hin tt cỏch gii bi toỏn cú li vn lp 5 -17- Phan Thị Thanh Hà - Trờng tiểu học Quảng Thọ - Bi toỏn cho chỳng ta bit gỡ ? Hi gỡ ? - Bi toỏn thuc dng toỏn gỡ ? - Yờu cu hc sinh túm tt bi toỏn - Da vo cụng thc tớnh hai chuyn ng ngc chiu v cựng lỳc, hc sinh s tin hnh gii nh sau : Túm tt A C B Gp nhau ễ tụ 42 km/gi ễ tụ 50 km/gi 276 km Bi... trờn, tụi u nhm thc hin tit dy gii toỏn theo phng phỏp i mi v rốn k nng cho hc sinh khi gii bt kỡ loi toỏn no cỏc em cng vn dng c 3./ Các bài toán liên quan đến chuyển động của hai kim đồng hồ : ( chập khít lên nhau; vuông góc với nhau; tạo thành góc bẹt ) là bài toán về chuyển động đều cùng chiều trên đờng tròn tơng tự bài toán Hai chuyển động cùng chiều duổi nhau trên đờng thẳng Trong đó: Nếu chọn... toỏn cú li vn lp 5 - 25- Phan Thị Thanh Hà - Trờng tiểu học Quảng Thọ Nhận xét đánh giá của hội đồng khoa học các cấp Sỏng kin kinh nghim: Hng dn hc sinh thc hin tt cỏch gii bi toỏn cú li vn lp 5 -26- Phan Thị Thanh Hà - Trờng tiểu học Quảng Thọ Sỏng kin kinh nghim: Hng dn hc sinh thc hin tt cỏch gii bi toỏn cú li vn lp 5 -27- ... i c quóng ng 42 + 50 = 92 ( km ) Thi gian i 2 ụ tụ gp nhau l : 276 : 92 = 3 ( gi ) ỏp s : 3 gi - Cỏch 2 : Thi gian i 2 ụ tụ gp nhau : 276 : ( 42 + 50 ) = 3 ( gi ) ỏp s : 3 gi Sỏng kin kinh nghim: Hng dn hc sinh thc hin tt cỏch gii bi toỏn cú li vn lp 5 -18- Phan Thị Thanh Hà - Trờng tiểu học Quảng Thọ Nh vy, dự bi toỏn Toỏn chuyn ng u hoc dng toỏn no thỡ iu quan trng i vi hc sinh l phi bit cỏch . “ Hướng dẫn học sinh thực hiện tốt cách giải bài toán có lời văn lớp 5 ( Dạng: Toán chuyển động đều ) ” với mong muốn đưa ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học toán và giúp học sinh lớp. sau bao lâu xe máy đuổi kịp xe đạp ? Hướng dẫn cách giải Sáng kiến kinh nghiệm: “ Hướng dẫn học sinh thực hiện tốt cách giải bài toán có lời văn lớp 5 “ - 15- t đuổi kịp = 12 vv s − Phan ThÞ. kinh nghiệm: “ Hướng dẫn học sinh thực hiện tốt cách giải bài toán có lời văn lớp 5 “ -4- Phan ThÞ Thanh Hµ - Trêng tiÓu häc Qu¶ng Thä * - Giải toán về tỉ số phần trăm. * - Bài toán cơ bản về
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: Hướng dẫn học sinh thực hiện tốt cách giải bài toán có lời văn – lớp 5, SKKN: Hướng dẫn học sinh thực hiện tốt cách giải bài toán có lời văn – lớp 5,

Từ khóa liên quan