0

Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi trong tiết học tiếng việt lớp 2

55 2,531 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 16:21

. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỔ CHỨC TRÒ CHƠI TRONG TIẾT HỌC 1. BẢN CHẤT Bản chất của phương pháp sử dụng trò chơi học tập là dạy học thông qua việc tổ chức hoạt động cho học sinh. Dưới sự. đánh giá. 2. MỤC TIÊU 2. 1. Sử dụng trò chơi học tập để hình thành kiến thức, kỹ năng mới hoặc củng cố kiến thức, kỹ năng đã học. Trong thực tế dạy học, GV thường tổ chức trò chơi học tập để. tên, mục đích của trò chơi. Bước 2: Hướng dẫn chơi. Bước này bao gồm những việc làm sau: - Tổ chức người tham gia trò chơi: Số người tham gia, số đội tham gia (mấy đội chơi) , quản trò, trọng tài. -
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi trong tiết học tiếng việt lớp 2, Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi trong tiết học tiếng việt lớp 2,

Từ khóa liên quan