SKKN_Rèn luyện tư duy cho học sinh THPT trong việc giải một số bài toán Đại số

21 3K 5
SKKN_Rèn luyện tư duy cho học sinh THPT trong việc giải một số bài toán Đại số

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. triển tư duy cho học sinh trong quá trình dạy học. Từ những lý do trên đây, tôi quyết định chọn đề tài: Rèn luyện tư duy cho học sinh trung học phổ thông trong việc giải một số bài toán Đại số . 2 II CỨU Nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn việc rèn luyện cho học sinh các thao tác tư duy trong dạy học giải bài tập toán Đại số nhằm bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh, góp phần. năng lực giải Toán cho học sinh. Chương trình Đại số ở trường trung học phổ thông có nhiều tiềm năng thuận lợi cho việc rèn luyện kỹ năng thực hiện một số thao tác tư duy. Bài tập Đại số có nhiều

Ngày đăng: 20/03/2015, 04:57

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan