0

một số giải pháp xoá đói giảm nghèo cho các tỉnh miền núi phía bắc

91 1,950 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/02/2015, 21:16

LỜI NÓI ĐẦU Đối với những nước chậm phát triển, nghèo đói là một trong những vấn đề nan giải, phức tạp có liên quan nhiều mặt kinh tế, chính trị, xã hội. Đây là vấn đề bức thiết không chỉ của từng quốc gia mà của toàn thế giới. Trong những năm thập kỷ gần đây bên cạnh các biện pháp để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã tập trung nghiên cứu cũng như có những chương trình hành động nhằm giảm tình trạng nghèo đói. Ở nước ta mặc dù trước đây và nhất là từ khi đổi mới cơ chế quản lý kinh tế đến nay Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến tình trạng nghèo đói thông qua chương trình, chính sách và giải pháp phát triển sản xuất nhằm xoá đói giảm nghèo như chương trình hỗ trợ việc làm tăng thu nhập, cải thiện vị trí xã hội cho người nghèo khổ… nhưng hiệu quả đạt được còn thấp, còn nhiều vấn đề đặt ra cần tiếp tục giải quyết. Mặt khác, đói nghèo tập trung chủ yếu vào vùng nông thôn (90% trong tổng dân cư nghèo đói). Đặc biệt là các vùng miền núi đi lại khó khăn, trình độ dân trí thấp việc xoá đói giảm nghèo lại càng khó khăn hơn. Vùng miền núi phía Bắc là vùng mà có tỷ lệ nghèo đói cao, có 30 dân tộc thiểu số, chiếm 50% số dân tộc thiểu số cả nước. Xuất phát từ tình hình trên em chọn đề tài: “ Một số giải pháp xoá đói giảm nghèo cho các tỉnh miền núi phía Bắc đến năm 2005 ” làm đề tài nghiên cứu cho luận vân tốt nghiệp. Mục đích nghiên cứu của đề tài: Dựa trên những vấn đề lý luận và phương pháp luận để xem xét đánh giá vấn đề nghèo đói của vùng miền núi phía Bắc. Phân tích và đánh giá thực trạng nghèo đói và nguyên nhân dẫn đến tình trạng này ở vùng núi phía Bắc. Từ đó đề xuất các biện pháp chủ yếu nhằm giảm tỷ lệ nghèo đói. 1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu tình hình nghèo đói và xoá đói giảm nghèo hiện nay, từ đó đưa ra các giải pháp xoá đói giảm nghèo. Phạm vi nghiên cứu: là những hộ đói nghèo ở vùng miền núi phía Bắc. Kết cấu luận văn tốt nghiệp gồm 3 chương: CHƯƠNG I: Một số vấn đề lí luận chung về đói nghèo CHƯƠNG II: Thực trạng xoá đói giảm nghèo của các tỉnh miền núi phía Bắc CHƯƠNG III: Một số giải pháp xoá đói giảm nghèo cho các tỉnh miền núi phía Bắc đến năm 2005 Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp thống kê - Phương pháp lô gíc - Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử Phương pháp phân tích tổng hợp 2 CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ ĐÓI NGHÈO Đói nghèo là một hiện tượng kinh tế – xã hội mà chúng ta đang phải đối mặt từ lâu ở mọi quốc gia, mọi giai đoạn lịch sử của mỗi quốc gia. Nhưng do chúng ta chưa chú ý đến nó có thể bị che lấp bởi cái bóng của sự tăng trưởng mạnh mẽ. Chỉ khi nào chúng ta quan tâm đến người cùng khổ chúng ta mới giật mình nhận thấy tỷ lệ những người sống trong đói nghèo ở quốc gia mình đang ở con số rất cao. Vấn đề đói nghèo và xoá đói nghèo đã được nhiều nhà kinh tế cũng như nhiều nhà xã hội học quan tâm đến mà đi đầu là trường phái kinh tế học cổ điển sau đó đã rất nhiều trường phái quan tâm. Những lí thuyết này đã được vận dụng thành công vào trong thực tiễn xoá đói giảm nghèo của mình. I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÓI NGHÈO. Hiện nay đói nghèo vẫn là vấn đề nan giải ở nhiều nước nhất là các nước đang phát triển- nơi mà tỷ lệ đói nghèo còn rất cao. Đôi khi có nhiều đoàn đi khảo sát tình trạng đói nghèo ở các nước này, nhưng họ đã bỏ qua nhiều vùng vì những lí do như: Đường giao thông khó khăn, kinh phí ít và thế là những vùng này bị lãng quên trong đói ngèo. Đây cũng là tình trạng phổ biến ở các nước đang phát triển. Như vậy thành tựu của tăng trưởng kinh tế không những không “thấm” đến người nghèo mà nó còn làm tăng thêm khoảng cách giàu nghèo. Vấn đề ở đây là tăng trưởng có đi liền với công bằng xã hội hay không. Trong khi những vùng thành thị và những vùng phát triển với đường sá thuận lợi ngày càng nhận được nhiều nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài, từ những thành tựu tăng trưởng thì những vùng nông thôn vùng sâu vùng xa cơ sở hạ tầng thấp kém người dân ở đây ngày càng rơi vào tình cảnh khốn cùng. Chúng ta không phủ nhận lí thuyết về các 3 giai đoạn phát triển nhưng chúng ta cũng không thể không lo ngại sự lớn dần lên hố sâu ngăn cách giàu ngèo giữa các vùng, các quốc gia. 1. Một số khái niệm liên quan đến đói nghèo. Trong đời sống thực tiễn cũng như trong nghiên cứu các vấn đề kinh tế xã hội chúng ta thường thấy các khái niệm như “đói nghèo” hoặc “nghèo khổ”, “giàu nghèo” và “phân hoá giàu nghèo”. Vậy “đói nghèo” là gì ?. Trước hết trong nghiên cứu vấn đề đói nghèo có một khái niệm cần được sáng tỏ đầu tiên đó là khái niệm về “nhu cầu tối thiểu”. Ở đây nhu cầu tối thiểu được hiểu là những đảm bảo ở mức độ tối thiểu 3 nhu cầu thiết yếu của cuộc sống con người gồm: ăn, mặc, ở và nhu cầu sinh hoạt hàng ngày gồm văn hoá, y tế, đi lại, giao tiếp. Việc thoả mãn những nhu cầu tối thiểu trong đời sống sinh hoạt của mỗi thành viên trong xã hội ở những mức độ khác nhau do mức thu nhập của họ quyết định. Những người có mức thu nhập được xếp hạng cao trong xã hội sẽ được thoả mãn đầy đủ mọi sinh hoạt xã hội của bản thân thì gọi là những người giàu. Những người có mức thu nhập thấp, không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu tối thiểu của đời sống sinh hoạt xã hội thì gọi là những người nghèo. Giữa giàu và nghèo có một khoảng cách chênh lệch về thu nhập được gọi là “ranh giới giàu nghèo”. Định nghĩa về đói nghèo có rất nhiều, như định nghĩa Robert Mc Namara, Chủ tịch ngân hàng thế giới: nghèo khổ cùng cực là một điều kiện sống bị hạn chế bởi suy dinh dưỡng, mù chữ, bệnh tật, ô nhiễm môi trường, tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh cao và tuổi thọ thấp, còn tệ hại hơn với bất cứ định nghĩa nào khả dĩ chấp nhận được về một cuộc sống bình dị nhất của con người. Định nghĩa này vẫn luôn là lời mô tả đầy sức thuyết phục về thực trạng cay đắng của cuộc sống mà một bộ phận dân số trên thế giới phải trải qua. Hay còn có một định nghĩa nữa về đói nghèo của ESCAP trong các hội nghị bàn về xoá đói giảm nghèo trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương ở 4 Băng Cốc tháng 9/1993: Đói nghèo là tình trạng một bộ phận dân cư không được hưởng và thoả mãn những nhu cầu cơ bản của con người đã được xã hội thừa nhận tuỳ theo trình độ phát triển kinh tế xã hội và phong tục tập quán của từng địa phương. Như vậy đói nghèo là một khái niệm mang tính chất tương đối nhưng ở mức độ như thế nào đi nữa nó cũng bao gồm 2 mức độ đói và nghèo.Theo cách hiểu thông thường thì nghèo có nghĩa là túng thiếu. Trên thế giới cũng có nhiều khái niệm về nghèo, nhưng phổ biến hơn cả là nghèo tuyệt đối và nghèo tương đối. “Nghèo khổ tuyệt đối” hay còn gọi là nghèo tuyệt đối là tình trạng một bộ phận dân cư không có khả năng thoả mản các nhu cầu tối thiểu nhằm duy trì cuộc sống. Còn nghèo tương đối là tình trạng của một bộ phận dân cư sống dưới mức trung bình của cộng đồng tại địa phương. Thông thường nghèo đói đi đôi với thiếu đói, được hiểu là tình trạng của một bộ phận dân cư có mức sống dưới mức tối thiểu, chưa đủ khả năng đảm bảo có lương thực cần thiết để tồn tại. Trong bộ phận này có những người “đói gay gắt”- bộ phận thiếu thốn và cực khổ nhất và ta có định nghĩa: “đói gay gắt là tình trạng của một bộ phận dân cư có mức sống dưới mức tối thiểu, đói ăn, chịu dứt bữa từ trên ba tháng trở lên”. Cá nhân nghèo lại thường nằm trong các hộ nghèo (các gia đình nghèo). Do đó để vấn đề nghiên cứu được sáng tỏ cần phải hiểu thế nào là hộ và hộ nghèo. Hộ là tất cả những người cùng sống trong một mái nhà bao gồm những người cùng chung huyết thống, cùng ăn chung và cùng có chung ngân quỹ. Hộ nông dân là là một đơn vị cơ bản của xã hội có liên quan tới sản xuất, tái sản xuất, tiêu dùng và các hoạt động kinh tế - xã hội khác. Chức năng kinh tế của hộ như: sản xuất lương thực, thực phẩm, nghề phụ được xem gắn liền với môi trường sản xuất. Trong một môi trường sản xuất như nhau nhưng các hộ lại có những khả năng tổ chức thực hiện những chức năng kinh tế khác nhau. Do đó sẽ làm ảnh hưởng tới thu nhập 5 của từng hộ. Từ đó ta có khái niệm hộ nghèo: “Hộ nghèo là những hộ có thu nhập bình quân tính theo đầu người nằm dưới giới hạn nghèo đói. Giới hạn nghèo đói được thể hiện ở mức thu nhập bình quân đầu người. Theo đánh giá chung của nhiều nước, hộ có mức thu nhập bé hơn 1/3 mức trung bình xã hội là hộ nghèo, tức là sống dưới mức 420USD/năm hay 35USD/tháng theo quy định của ngân hàng thế giới. 2. Mối quan hệ tăng trưởng, nghèo đói và phân phối thu nhập. Chúng ta có thể thấy rằng vấn đề nghèo đói thường xuất hiện do tình trạng kém phát triển hoặc phát triển không cân đối, do chiến lược phát triển không chú ý căn nguyên của nghèo đói mà tưởng lầm rằng với sự tăng trưởng kinh tế nghèo đói sẽ giảm bớt. Vấn đề nghèo đói thường đi đôi với thu nhập và phân phối thu nhập không công bằng. Do vậy vấn đề xoá đói giảm nghèo liên quan mật thiết với tăng trưởng kinh tế và công bằng hay phúc lợi xã hội mà người dân được hưởng. 2.1 Hệ quan điểm và các biện pháp phân phối thu nhập. Phương pháp thông thường nhất để đánh giá ảnh hưởng của sự phát triển đến phúc lợi là thông qua nghiên cứu về phân phối và thu nhập. Hai kiểu phân phối thu nhập thường đựơc nhắc tới là phân phối theo chức năng và phân phối theo mức độ. Phân phối theo chức năng có liên quan đến sự phân chia giữa các nhân tố của sản xuất theo truyền thống là đất đai, lao động và tư bản. Phân phối thu nhập theo mức độ có liên quan đến việc phân chia thu nhập của tất cả các hạng người và gia đình, được chia thành từng loại trên cơ sở mức độ thu nhập gia đình. Lựa chọn một trong những cách phân phối trên đây mặc dù khá công bằng nhưng hiện tượng “kẻ được nhiều người được ít” là không thể tránh khỏi. Để hiểu sự phân phối loại này người ta thường sử dụng mô hình đường cong Loren (mô hình1). Đường cong Loren chỉ ra tỷ lệ phần trăm của tổng thu nhập cộng dồn của người nhận. 6 Hình dạng của đường cong này chỉ ra mức độ bất bình đẳng trong phân phối thu nhập. Mô hình 1: Đường cong Loren. Đường cong Loren. Trong trường hợp tổng quát, đường cong Loren sẽ nằm giữa đường 45 0 và trục phần trăm cộng dồn người nhận. Sự bất bình đẳng càng tăng khi đường này càng cách xa đường thẳng 45 0 (đường hoàn toàn bình đẳng). 2.2. Số đo về sự bất bình đẳng và nghèo khổ Trong một thời gian dài các nhà thống kê đã quan tâm đến việc tìm ra một số đo có thể biểu diễn cụ thể hơn mức độ bất bình đẳng trong phân phối thu nhập. Các số đo thống kê thông thường như độ lệch chuẩn, điều đó có những sai lệch đáng kể. Số đo thường được dùng nhất là hệ số Gini, được tính toán trên cơ sở đường cong Lorenz. Nếu phần diện tích được giới hạn bởi đường 45 0 và đường cong Lorenz được ký hiệu là A và phần còn lại của tam giác vuông được giới hạn bởi đường cong Lorenz và hai đường vuông góc được ký hiệu là B thì hệ số Gini được tính như sau: 7 % céng dån TN % céng dån ®Çu ngêi A B Hệ số Gini = Diện tích (A)/ Diện tích (A+B) Có thể thấy rằng, về mặt lý thuyết giá trị của hệ só Gini là từ 0 (hoàn toàn bình đẳng) đến 1 (hoàn toàn bất bình đẳng). Về mặt thực tế giá trị của hệ số Gini là trong khoảng từ 0 đến 1. Ngân hàng thế giới (WB) nhận thấy rằng trong thực tế giá trị của hệ số Gini thay đổi trong phạm vi hẹp hơn từ 0,2 đến 0,6. Tuy hệ số Gini đã lượng hoá được mức độ bất bình đẳng về phân phối thu nhập, nhưng các nhà kinh tế nhận thấy rằng hệ số Gini cũng chỉ phản ánh được mặt tổng quát nhất của sự phân phối, trong một số trường hợp chưa đánh giá được những vấn đề cụ thể. 2.3 Tăng trưởng làm giảm nghèo khó như thế nào? Mô hình 2: Mô hình chữ U ngược của Kuznet. Hệ số Gini Thu nhập đầu người Theo Kuznet, trong giai đoạn đầu, khi thu nhập đầu người chưa cao thì hệ số bất bình đẳng vẫn còn thấp. Đến giai đoạn bắt đầu phát triển mức độ bất bình đẳng ngày càng cao. Nhưng đến một mức thu nhập nào đó hệ số này sẽ giảm đi. Hay nói một cách khác tăng trưởng đã ảnh hưởng tới hệ số Gini hay tới sự giảm nghèo đói. Nhưng muốn biết được tăng trưởng làm giảm nghèo đói như thế nào, chúng ta cần phải biết ai được hưởng những thành tựu tăng trưởng đó. Người giàu hay người nghèo? Muốn giải thích được điều này, lại cần tới 8 giải đáp về trình độ bình đẳng trong quốc gia về phân phối thu nhập. Có những nền kinh tế tăng trưởng cao nhưng tỷ lệ nghèo đói vẫn cao (thậm chí tăng cùng tốc độ tăng trưởng). Ở các nước kinh tế thị trường đang phát triển, việc lập kế hoạch cho sự phát triển kinh tế bền vững từ những năm 1950 được chi phối bởi niềm tin rằng: sự tăng trưởng sẽ “thấm” dần đến người nghèo và làm lợi cho mọi thành viên của xã hội. Theo đường lối này người ta hy vọng người nghèo sẽ được lợi từ tăng trưởng kinh tế thông qua mối quan hệ phân phối lại thu nhập trực tiếp. Song, ở phần lớn các nước đang phát triển việc phân phối lại còn đang hạn chế, cho nên cách này không hiệu quả mấy. Tăng trưởng GDP vẫn là yếu tố chung cần thiết và quan trọng nhất cho mọi chiến lược. Song điều này không có ý nghĩa là tăng trưởng kinh tế lúc nào cũng có lợi cho người nghèo. Vấn đề giải quyết ở đây là các nước phải lựa chọn con đường phát triển như thế nào để hạn chế mức thấp nhất tỷ lệ nghèo đói. Muốn vậy phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng và phát triển hay nói cách khác giữa tổng thu nhập xã hội và công bằng trong phân phối thu nhập đó. Đó cũng là nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng nghèo đói của một bộ phận dân cư. 2.4 Nghèo đói làm chậm quá trình phát triển. Chúng ta thấy rằng: phát triển kinh tế góp một phần quan trọng làm giảm tỷ lệ đói nghèo. Đó là ảnh hưởng tích cực, đến lượt mình tình trạng đói nghèo ảnh hưởng tới tăng trưởng và phát triển theo chiều hướng tiêu cực. Nghèo đói đã gây nên những vấn đề như: tệ nạn xã hội, vấn đề ô nhiễm môi trường mà đây là những yếu tố kìm hãm sự phát triển. Vấn đề ở đây là các nước phải lựa chọn con đường phát triển như thế nào: hướng vào tăng trưởng hay phát triển (trong đó có tăng phúc lợi cho người nghèo). Hiện nay các nước trên thế giới thường lựa chọn con đường đi kết hợp cả tăng trưởng và phát triển hay nói cách khác là tăng trưởng đi đôi với giảm đói nghèo. 9 3. Các quan điểm về đói nghèo trên thế giới. 3.1 Trường phái cổ điển. Trong khoa học xã hội và nhân văn, các nhà kinh tế học là người đầu tiên trong việc nghiên cứu vấn đề đói nghèo. Ngay từ đầu thế kỹ 21 đã có những công trình nghiên cứu mang tính phụ trợ cho cuộc phân tích về phân phối thu nhập. Lý thuyết nghèo đói có thể bắt nguồn từ những tư tưởng của trường phái cổ điển, chủ yếu dựa vào luật điều hành phân phối các yếu tố thu nhập. Theo cách tiếp này, quá trình phát triển được thông qua sự tăng trưởng. Lý thuyết này dự đoán mức tăng bất bình đẳng và nghèo khổ trong những giai đoạn đầu và giảm dần ở các giai đoạn phát triển sau. 3.2 Trường phái tân cổ điển. Cơ sở cho lý thuyết về nghèo khổ cho trường phái này xuất phát từ lý luận: giá trị của các yếu tố đầu vào (lao động và sản xuất) và sản phẩm đầu ra đồng thời được xác định qua cạnh tranh và phụ thuộc vào mức độ khan hiếm trên thị trường “hoàn hảo”. Khi đó thu nhập của hộ sẽ được đánh giá qua các nguồn thu từ lao động và tài sản của hộ đó. Theo họ, thu nhập từ lao động có tỷ lệ nhiều hơn so với thu nhập từ tài sản thì sự bất bình đẳng về thu nhập và sự nghèo khổ giảm đi, còn thu nhập quốc gia sẽ tăng lên. Luận điểm này rất có ý nghĩa trong các chính sách định hướng tăng trưởng tạo ra sự phân phối thu nhập mang tính đồng đều hơn. Một ý đồ quan trọng của trường phái này là nhằm giải thích mức độ chênh lệch giàu nghèo từ “nguồn lực con người”. Họ cho rằng các cá nhân càng có thời gian đào tạo lâu thì sẽ càng được nhiều bù đắp hàng năm dưới dạng thu nhập. Như vậy phân hoá giàu nghèo là một tất yếu. Tuy nhiên họ đã bỏ qua sự khác biệt về cơ hội giáo dục hay đào tạo và có thể giải quyết các vấn đề trên thông qua việc tạo ra các cơ hội bình đẳng, mà việc học hành không những có tầm quan trọng như sự đầu tư vào nguồn vốn mà còn là một quá trình tuyển chọn. Mà điều đó lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: cơ cấu thị trường, tập 10 [...]... quyết được các chính sách đói nghèo theo chuẩn mực nâng lên Theo chuẩn mực đói nghèo này, đến hết năm 1998 cả nước còn khoảng 2,5 triệu hộ (khoảng 12,5 triệu người), đói nghèo chiếm tỷ lệ 15,7% trong đó có 300.000 hộ thường xuyên thiếu đói Đến năm 2000 thì tỷ lệ đói nghèo giảm xuống còn 11,4% - Xã nghèo là xã bao gồm các đặc trưng sau: + Tỷ lệ hộ đói nghèo chiếm trên 40% số hộ trong xã + Thiếu các cơ sở... Nguồn: Tư liệu xã hội Đói nghèo chủ yếu diễn ra ở khu vực nông thôn với 90% người nghèo sống ở nông thôn và 45% dân nông thôn sống dưới ngưỡng nghèo Những thành quả của công cuộc giảm đói nghèo là phổ biến Tỷ lệ đói nghèo đã giảm đi ở tất cả 7 vùng của Việt nam nhưng mức độ giảm đi và tỷ lệ nghèo giữa các vùng rất khác nhau Điều đó thể hiện qua các bảng sau: 27 Bảng 11: Tỷ lệ hộ nghèo năm 1995, 1996,... bộ về chính sách đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng cho các khu vực khó khăn, chính sách khuyến khích sản xuất, vốn tín dụng, hướng dẫn cách làm ăn, khuyến nông lâm ngư, chính sách trong giáo dục đào tạo y tế giải quyết đất đai định canh định cư, kinh tế mới và nguồn đầu tư còn hạn chế 3.2 Nguyên nhân nghèo đói ở các tỉnh miền núi phía Bắc Vùng miền núi phía Bắc có những nguyên nhân đặc trưng sau: Thứ nhất... áo cho nhau, quyên góp gạo để cứu đói Ngay từ thời gian này Người đã coi tư tưởng sâu sắc về xoá đói giảm nghèo, phải từng bước phấn đấu cho đất nước phú cường, nhà nhà phồn thịnh II TIÊU CHUẨN, ĐẶC ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN ĐÓI NGHÈO Ở VIỆT NAM: 1 Tiêu chuẩn nghèo đói của Việt Nam 1.1 Tiêu chuẩn đói nghèo do ngân hàng thế giới xác định cho Việt Nam: Ngân hàng thế giới đã xác định những tiêu chuẩn về đói nghèo. .. CHUNG VỀ VÙNG NÚI PHÍA BẮC Đặc điểm tự nhiên của vùng: Vùng này khác với nhiều vùng khác trong cả nước.Vùng núi phía Bắc nước ta bao gồm 14 tỉnh : 11 tỉnh Đông Bắc (Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh) và 3 tỉnh Tây Bắc ( Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình) là vùng kinh tế sinh thái lớn chiếm 16% dân số, là địa bàn sinh sống của 30... chiến, từng bước ngăn chặn tình trạng dân số suy giảm đời sống của một số dân tộc thiểu số Nhà nước ưu tiên thực hiện các chương trình chăm sóc sức khoẻ của đồng bào các dân tộc thiểu số, hỗ trợ các dân tộc đặc biệt khó khăn, thực hiện ưu đãi những mặt hàng thiết yếu đảm bảo đời sống cho đồng bào vùng dân tộc, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ cách mạng Các chương trình trọng điểm của nhà nước đã... hạn đói nghèo trung bình quốc gia là 1.090.000 đồng/người/năm ở Việt nam Tính trung 12 bình giới hạn đói nghèo nằm ở mức cao đối với khu vực thành thị: 1.293.000 đồng/người/năm so với 1.040.000 đồng/người/năm ở khu vực nông thôn Với giới hạn đói nghèo này khoảng 51% dân số Việt nam được xếp vào diện đói nghèo (Việt Nam nghèo đói và chiến lược, Ngân hàng thế giới, tháng 1-1995) 1.2 Tiêu chuẩn đói nghèo. .. chuẩn về đói nghèo cho Việt nam gồm 2 giới hạn: giới hạn đói nghèo về mức năng lượng tiêu thụ một ngày và thu nhập bình quân hàng năm Theo tiêu chuẩn tổ chức này giới hạn đói nghèo là 2200 kcalo/người/ngày là một giới hạn chuẩn và cho rằng đó là khối lượng calo cần thiết cho hoạt động hàng ngày và cho sức khoẻ lâu dài Trên cơ sở mức bình quân gia quyền theo dân số của các giới hạn riêng cho mỗi vùng Ngân... giàu cho mình và đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam Thực hiện chủ trương trên nhà nước đã có các giải pháp cơ bản và cấp bách sau: *Thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc *Xác lập quyền làm chủ cụ thể về đất đai gắn với môi trường sống của đồng bào dân tộc thiểu số, khắc phục căn bản tình trạng tranh chấp ruộng đất và di cư tự do ở các. .. đoạn đầu thường trải qua đói nghèo do thiếu đất: Cũng giống như các hộ có nhiều trẻ em, đói nghèo trong trường hợp này phần nào là vấn đề của chu kỳ cuộc sống gia đình và sẽ giảm dần theo thời gian khi các hộ bắt đầu có thu nhập dư thừa, mua sắm thêm tài sản, tạo lập cách kiếm sống ổ định và có thu nhập khá hơn 18 Tuy nhiên khả năng phát triển kinh tế gia đình một cách ổ định của các hộ mới lập này đang . Thực trạng xoá đói giảm nghèo của các tỉnh miền núi phía Bắc CHƯƠNG III: Một số giải pháp xoá đói giảm nghèo cho các tỉnh miền núi phía Bắc đến năm 2005 Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp thống. Xuất phát từ tình hình trên em chọn đề tài: “ Một số giải pháp xoá đói giảm nghèo cho các tỉnh miền núi phía Bắc đến năm 2005 ” làm đề tài nghiên cứu cho luận vân tốt nghiệp. Mục đích nghiên cứu. xuất các biện pháp chủ yếu nhằm giảm tỷ lệ nghèo đói. 1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu tình hình nghèo đói và xoá đói giảm nghèo hiện nay, từ đó đưa ra các giải pháp xoá
- Xem thêm -

Xem thêm: một số giải pháp xoá đói giảm nghèo cho các tỉnh miền núi phía bắc, một số giải pháp xoá đói giảm nghèo cho các tỉnh miền núi phía bắc, , MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ ĐÓI NGHÈO, Tiêu chuẩn nghèo đói của Việt Nam, Đặc điểm của các hộ nghèo ở Việt nam:, Xu hướng đói nghèo ở Việt Nam., CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC, Đặc điểm kinh tế xã hội của vùng., Các dự án nhằm thực hiện xoá đói giảm nghèo, Tác động của xoá đói giảm nghèo đến đời sống của vùng, c) Về văn hoá xã hội:, MỘT SỐ GIẢI PHÁP XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO CHO CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC, I. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO ĐẾN NĂM 2005, Phát triển nông nghiệp nông thôn., Phát triển các dịch vụ xã hội., 2 Tăng cường các dịch vụ y tế cho người nghèo., Nghiên cứu, ban hành các chính sách giải quyết tình trạng nông dân không có đất sản xuất, chính sách phát triển các ngành nghề đối với vùng nghèo để có thể tăng thêm đầu tư tại chỗ nhằm tăng thu nhập cho người nghèo., Về tổ chức thực hiện .

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm