skkn một số giải pháp phát triển sức bền cho học sinh

19 2.4K 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 15:11

Trờng THPT Số 1 Bảo Thắng Tổ: Hoá - Sinh Thể dục Sáng kiến kinh nghiệm: Giải pháp phát triển chung sức bền cho học sinh THPT Ngời thực hiện: Kiều Ngọc Sơn 1 A. Phần mở đầu I. Lý do chọn đề ti 1. Căn cứ pháp chế: Th dc th thao l mt b phn ca nn vn húa chung, l s tng hp nhng thnh tu khoa hc ca xó hi v s dng nhng bin phỏp chuyờn mụn iu khin s phỏt trin th cht con ngi mt cỏch cú ch nh nhm nõng cao sc khe. Vic luyn tp th dc th thao bi b sc khe c Bỏc H xỏc nh ú l quyn li, l trỏch nhim, l bn phn ca mi ngi dõn yờu nc: Vic ú khụng tn kộm, khú khn gỡ, gỏi trai, gi tr ai cng nờn lm v ai cng lm c. . . dõn cng thỡ nc thnh. Tụi mong ng bo ta, ai cng gng tp th dc. T tụi ngy no cng tp. Th tng Phm Vn ng núi: Th dc em li nhng kt qu k diu lm, thn k lm. . . th dc l bin phỏp rt mu nhim v khụng cú gỡ hn nú õu. Ngy nay nh vo cỏc cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc, nh nm vng quy lut khỏch quan v phỏt trin th cht con ngi nờn th dc th thao ó vn ti v xõm nhp vo tt c cỏc lónh vc xó hi, vo vic chun b chuyờn mụn cho con ngi vo cỏc ngnh ngh khỏc nhau. Giỏo dc th dc th thao chng nhng giỳp cho vic nõng cao sc khe m cũn nh hng tt n cỏc mt giỏo dc khỏc vỡ c tớnh quan trng ca th dc th thao lm nh hng ca núi ti trng thỏi nhy cm ca con ngi c biu th qua s phỏt sinh cỏc tỡnh cm tt, vui sng, hi lũng, lc quan, ng thi cũn phỏt trin tt nhng chc nng tõm lý nh tớnh th cm, trớ nh, s chỳ ý, s suy ngh. Mt khỏc trong quỏ trỡnh tp luyn th dc th thao s hỡnh thnh nhng phm cht o c cn thit nh ý chớ, tớnh kiờn nhn, lũng dng cm, qu quyt, s do dai, tớnh k kut v tinh thn tp th. Tt c nhng iu trờn l tin ht sc quan trng nõng cao hiu sut v thnh tớch hc tp ca hc sinh. Do ú, t lõu C. Mỏc, F. Anghen, LờNin v Bỏc H ó xỏc nh th dc th thao l mụn hc bt but trong nh trng ph thụng v c t ngang hng vi cỏc mụn hc khỏc. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa không chỉ đòi hỏi ở thế hệ trẻ giác ngộ lý tởng cách mạng, phẩm chất đạo đức mà còn ở kiến thức phổ thông cơ bản hiện đại. Căn cứ vào nghị quyết số 40/2001QĐ 10 ngày 9/12/2002 của Quốc hội về đổi mới chơng trìng giáo dục phổ thông đã chỉ rõ mục tiêu của việc đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông nhằm nâng cao giáo dục toàn diện thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc. Căn cứ vào nhiệm vụ của ngành giáo dục và đào tạo, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt đợc, đồng thời khắc phục và củng cố những yếu kém và xây dựng hệ thống giáo dục trong thời kì đổi mới. Căn cứ vào mục tiêu nhiệm vụ của ngành giáo dục và đào tạo con ngời mới trên mọi lĩnh vực, mọi phơng diện (Đức Trí Thể Mỹ) để đạt kết quả cao trong ngành giáo dục và đào tạo. Trờng THPT Số 1 Bảo Thắng Tổ: Hoá - Sinh Thể dục Sáng kiến kinh nghiệm: Giải pháp phát triển chung sức bền cho học sinh THPT Ngời thực hiện: Kiều Ngọc Sơn 2 Căn cứ vào nhiệm vụ đào tạo học sinh năm 2010 2011 của trờng THPT Số 1 Bảo Thắng Nhiều Chỉ thị Thông t Nghị quyết đã nhấn mạnh và chấn chỉnh cải tiến công tác dạy và học, đặc biệt là phơng pháp dạy và học bộ môn thể dục (Giáo dục thể chất cho học sinh). Để đạt đợc những mục tiêu chiến lợc đó thì việc xem xét và chọn lọc, việc áp dụng phơng pháp dạy và học bộ môn thể dục một cách khoa học là việc làm cấp thiết trong thời kì công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nớc. Huấn luyện phát triển tố chất sức bền là giúp cho học sinh chống lại mệt mỏi trong hoạt động TDTT . Sức bền có ý nghĩa đặc biệt đối với thành tích thi đấu của nhiều môn thể thao và là yếu tố quyết định đối với khả năng chịu đựng LVĐ đối với học sinh. Phát triển tố chất sức bền là tiền đề cần thiết cho khả năng phục hồi nhanh chóng sau các lợng vậ động lớn. Để có những phơng pháp, giải pháp mới và những bài tập phát triển các tố chất thể lực có hiệu quả đối với tất cả các đối tợng học sinh lại là một vấn đề đòi hỏi ngời giáo viên phải có sự sáng tạo, phát huy đợc tính chủ động tích cực và khai thác triệt để từ đối tợng học sinh. Mặt khác để phát huy khả năng của học sinh và có kế hoạch bồi dỡng giảng dạy (Tập luyện ngoại khoá và chính khoá) đối với từng đối tợng học sinh nhằm tạo gây hng phấn và sự chủ động của học sinh trong quá trình tập luyện. Do vậy bản thân tôi là giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn thể dục trờng THPT Số 1 Bảo Thắng theo chơng trình giáo dục con ngời toàn diện tôi đã chon đề tài Giải pháp phát triển sức bền chung cho học sinh THPT. 2. Cơ sở thực tiễn: Năm học 2010 2011 đợc sự phân công theo kế hoạch của nhà trờng và tổ chuyên môn tôi trực tiếp giảng dạy môn thể dục khối 11: (11A7, 11A8,). Qua thực tế giảng dạy ở trờng THPT Số 1 Bảo Thắng, tìm hiểu về thực trạng học sinh, qua trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp tôi thấy trong các tiết học thể dục lúc đầu học sinh rất hăng hái tập luyện, sau đó đến cuối phần cơ bản học sinh tập với vẻ uể oải rời rạc- không mang lại hiệu quả luyện tập nh mong muốn, không hoàn thành bài tập, có tình trạng bỏ tập. Đặc biệt kết thúc giờ học thể dục học sinh vẫn mệt mỏi. Qua tìm hiểu thì có rất nhiều nguyên nhân gây nên nh: Sức khoẻ học sinh không đảm bảo Tâm lý học sinh không ổn định không thoải mái Bài tập đơn điệu, lặp lại học sinh không thích tập Điều kiện sân bãi phơng tiện không đảm bảo, cha đáp ứng đợc nhu cầu.Nhng nguyên nhân cơ bản nhất hiện tợng mệt mỏi sớm ở hầu hết các em học sinh, điều đó chứng tỏ rằng sức bền chung của các em ở lứa tuổi này còn yếu. Chính vì vậy đặt vấn đề nghiên cứu đa ra giải pháp phát triển sức bền chung cho học sinh đối tợng lớp 11 sẽ làm nền tảng cơ sở cho các bài tập phát triển sức bền chung cho học sinh THPT, các em nâng cao năng lực sức bền chung để chuẩn bị tốt nhất cả về tâm lý cũng nh thể lực cho các nội dung học sau này, từ đó các em sẽ cảm thấy tự tin và yêu môn học hơn. Trờng THPT Số 1 Bảo Thắng Tổ: Hoá - Sinh Thể dục Sáng kiến kinh nghiệm: Giải pháp phát triển chung sức bền cho học sinh THPT Ngời thực hiện: Kiều Ngọc Sơn 3 II. Nhiệm vụ v yêu cầu của đề ti: 1.Nhiệm vụ: Đề tài có nhiệm vụ: Việc luyện tập nâng cao sức bền bằng bài tập nhẩy dây ngắn (đây l bi tập cơ bản của các em đã học từ cấp 2), đồng nghĩa với việc phát triển thể lực, nâng cao sức khoẻ cho học sinh giúp các em có một sức khoẻ dồi dào, dẻo dai. Hoàn thành tốt và có hiệu quả những bài tập thể chất mà giáo viên đa ra trong các giờ học thể dục. Có một tâm lý tự tin thoải mái bớc vào giờ học tiếp theo của buổi học. Đảm bảo thể lực kéo dài năng lực phục vụ cho mục đích học tập nói chung cho giờ học thể dục nói riêng. Xây dựng nền tảng thể lực cơ bản làm cơ sở để lĩnh hội và thực hiện đợc những bài tập thể chất với khối lợng và cờng độ Nâng cao nhận thức của học sinh về sức bền từ đó có ý thức, để rèn luyện một cách có khoa học, để cải thiện thể lực của mình. Củng cố và bớc đầu hoàn thiện sức bền cho học sinh ở cấp học THPT góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập lao động và chuẩn bị đầy đủ tâm sinh lý, kĩ năng có đủ tự tin để bớc vào cuộc sống. 2. Yêu cầu của đề ti: - Phát huy tối đa khả năng tiếp thu , hình dung kĩ thuật động tác của học sinh qua đó giúp học sinh hình thành hoàn thiện những kĩ năng vận động cơ bản nhất , đặc biệt là tiếp thu những kĩ thuật động tác khó đòi hỏi ngời học phải có một nền tảng thể lực (Sức bền chung) và có kĩ năng kĩ xảo vận động đã quy định trong chơng trình môn học. III. Giới hạn chọn đề ti: Qua thực tế giảng dạy, nghiên cứu tài liệu tham khảo chơng trình môn học thể dục, kết quả dạy và học cha cao. Sự tiếp thu, t duy những kĩ năng kĩ xảo vận động và thành tích của học sinh không đồng đều. Đặc biệt là những kĩ thuật động tác khó đòi hỏi ngời học phải có những nền tảng thể lực nhất định, làm ảnh hởng tới tiếp thu kiến thức của học sinh trong các giờ học tiếp theo với sự mệt mỏi, uể oải. Để từ đó tìm ra những giải pháp giảng dạy đạt kết quả cao hơn. Phạm vi nghiên cứu là đối tợng học sinh khối 11 (11 A7; 11A8). Nhằm góp phần tích cực trong công tác giảng dạy nâng cao chất lợng giáo dục học sinh của nhà trờng nhằm giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và nâng cao số lợng học sinh có thành tích thể thao nhất định. IV. đối tợng nghiên cứu: - Giải pháp phát triển sức bền chung cho học sinh THPT. V. phơng pháp nghiên cứu: 1. Tìm hiểu, học tập một số giải pháp giảng dạy của giáo viên trong tổ và thông qua quá trình học tập và công tác nh: Với những kinh nghiệm đợc đúc rút quá trình học tập, rèn luyện, công tác rút kinh nghiệm qua các lớp bồi dỡng chuyên môn, qua giờ dự, các tài liệu tham khảo 2. Phơng pháp quan sát, phơng pháp thực nghiệm s phạm, khảo sát điều tra, phơng pháp thống kê và phơng pháp tổng hợp, phơng pháp thị phạm phân tích đánh giá kết quả. Trờng THPT Số 1 Bảo Thắng Tổ: Hoá - Sinh Thể dục Sáng kiến kinh nghiệm: Giải pháp phát triển chung sức bền cho học sinh THPT Ngời thực hiện: Kiều Ngọc Sơn 4 3. Kết hợp đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh THPT, từ đó đa ra những giải pháp giảng dạy với nhiều đối tợng học sinh khác nhau khắc phục những khó khăn thiếu thốn về dụng cụ sân bãi. Vi. thời gian nghiên cứu: Thời gian nghiên cứu từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 05 năm 2011 Trờng THPT Số 1 Bảo Thắng Tổ: Hoá - Sinh Thể dục Sáng kiến kinh nghiệm: Giải pháp phát triển chung sức bền cho học sinh THPT Ngời thực hiện: Kiều Ngọc Sơn 5 B: Nội dung Chơng I: cơ sở lý luận: Nhiệm vụ trung tâm trong trờng học là hoạt động của thầy và hoạt động của học sinh. Xuất phát từ mục tiêu giáo dục và đào tạo là Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dỡng nhân tài: và phát triển con ngời toàn diện trong thời kì mới về các phơng diện nh Đức, Trí, Thể, Mỹ đợc xây dựng trên cơ sở ban đầu là hình thành nhân cách cho học sinh để từ đó học sinh có thể kết hợp giữa lý luận với thực tiễn lao động, học tập hoặc học lên bậc học cao hơn. Trong xã hội hiện đại, tình trạng học sinh thiếu vận động và thừa chất dinh dỡng ngày càng nhiều, hiện tợng học sinh có trọng lợng cơ thể vợt quá mức bình thờng hoặc mắc bệnh béo phì cũng ngày càng phổ biến. Việc tập luyện thờng xuyên liên tục đặc biệt là chạy bền sẽ giúp các em thoát khỏi tình trạng nêu trên, tiêu hao năng lợng thừa, không thể tích thành mỡ. Tập chạy bền vừa có lợi cho sức khoẻ vừa chống lại đợc căn bệnh béo phì. Vậy vấn đề đặt ra là làm thế nào để học sinh nắm vững những tri thức khoa học của bộ môn thể dục một cách có hệ thống từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó, từ cha biết đến biết Đặc trng của môn thể dục là môn khoa học đợc đa vào cấp học, ngành học, là một trong những môn mà tất cả học sinh đều phải hoàn thành trong các cấp học. Môn học thể dục là môn mà ngời học cần phải có sức khoẻ tốt mới hoàn thành tốt đợc nhiệm vụ mà ngành giáo dục đã đa ra. Mà sức bền chung là vấn đề rất quan trọng trong việc thực hiện các bài tập. Sức bền là khả năng làm việc trong thời gian dài mà con ngời không bị giảm sút về cờng độ vận động và ý chí. Nói cách khác: Sức bền là khả năng chống lại mệt mỏi trong hoạt động nói chung và hoạt động TDTT nói riêng trong một khoảng thời gian nào đó. Năng lực sức bền phần lớn phụ thuộc vào quá trình biến đổi cơ thể nhằm duy trì và đảm bảo cho hoạt động lâu dài và ổn định của hệ thần kinh đối với các kích thích có cờng độ lớn. Ngoài ra ý chí cũng là một trong những thành phần quan trọng để duy trì cờng độ vận động khi mệt mỏi do đó việc phát triển sức bền cùng với rèn luyện ý trí là việc làm cần đợc tiến hành song song. Chúng ta đều biết, hoạt động của con ngời là rất đa dạng và phong phú, do vậy mệt mỏi cũng sinh ra rất đa dạng nh: Mệt mỏi về thể lực; Mệt mỏi về trí óc; Mệt mỏi về tâm lí chúng đều có quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong hoạt động TDTT mệt mỏi về thể lực sinh ra do hoạt động cơ bắp chiếm u thế. Dựa vào mệt mỏi nêu trên ngời ta chia sức bền ra làm hai loại chính là sức bền chung và sức bền chuyên môn. Sức bền chung là sức bền trong hoạt động kéo dài với cờng độ trung bình thu hút hầu hết các nhóm cơ tham gia hoạt động, trong trờng hợp này khả năng a khí của con ngời là cơ sở sinh lý của sức bền chung tức là khả năng làm việc của cơ thể trong điều kiện cung cấp đủ oxi. Các hệ thống: Tuần hoàn, hô hấp đợc huy động tối đa để đáp ứng đầy đủ lợng ôxi cho hoạt động (trong một thời gian nhất định). Trờng THPT Số 1 Bảo Thắng Tổ: Hoá - Sinh Thể dục Sáng kiến kinh nghiệm: Giải pháp phát triển chung sức bền cho học sinh THPT Ngời thực hiện: Kiều Ngọc Sơn 6 Chơng II: thực trạng của đề ti: Việc giảng dạy môn học thể dục hiện nay trong nhà trờng THPT Số 1 Bảo Thắng còn gặp nhiều khó khăn trở ngại với những lý do: - Tài liệu tham khảo nghiên cứu cho giáo viên còn hạn chế, đồ dùng, dụng cụ sân bãi tập luyện để phục vụ cho công việc giảng dạy của giáo viên và học tập cũng nh tập luyện của học sinh còn gặp nhiều khó khăn. Mặt khác phần đa đối tợng học sinh lời tập luyện, và đặc biệt là cha đợc tiếp cận thông tin về các hoạt động TDTT trong và ngoài nớc. Bên cạnh đó nhiều học sinh cha nhận thức đợc ý nghĩa, tác dụng của các bài tập phát triển thể lực (Chủ yếu là sức bền chung) nên trong quá trinh tập luyện chính khoá và ngoại khoá cha đạt đợc kết quả và đặc biệt nhất là hạn chế về thành tích cá nhân. Y sinh học hiện đại khi nghiên cứu cơ thể sống thờng tách nó ra làm các cơ quan, hệ cơ quan và các chức năng riêng biệt. Tuy nhiên, cơ thể con ngời là một hệ sinh học hoàn chỉnh và thống nhất, có khả năng tự điều chỉnh và tự phát triển. Sự thống nhất của cơ thể thể hiện ở hai mặt. Thứ nhất, giữa các cơ quan, hệ cơ quan hoặc các chức năng của cơ thể luôn có sự tác động qua lại với nhau. Sự biến đổi ở một cơ quan nhất thiết sẽ ảnh hởng sẽ ảnh hởng đến hoạt động của các cơ quan khác và đến toàn cơ thể nói chung. Hoạt động của cơ thể bao gồm sự phối hợp của hoạt động tâm lý, hoạt động dinh dỡng và vận động trong mối liên hệ chặt chẽ với môi trờng xung quanh và chịu sự tác động của môi trờng. Sự thống nhất của cơ thể với môi trờng bên ngoài trớc tiên thể hiện ở trao đổi chất và năng lợng. Không một tế bào nào của cơ thể có thể tồn tại đợc nếu không liên tục nhận các chất dinh dỡng, ôxy và đào thải các sản phẩm phân giải. Giảng dạy và huấn luyện phát triển sức bền, phải dựa trên cơ sở sinh lý của hoạt động thể lực. Vì vậy việc áp dụng các giải pháp giảng dạy mới của giáo viên là việc làm cấp thiết đòi hỏi ngời giáo viên phải biết vận dụng các giải pháp đó phù hợp với tình hình thực tế của nhà trờng, của từng tiết học và từng đối tợng học sinh. Chẳng hạn việc giảng dạy các bài tập bổ trợ kĩ thuật và các bài tập phát triển tố chất sức bền, hay các trò chơi vận động thì phải căn cứ vào điều kiện sân bãi, dụng cụ, trang thiết bị của nhà trờng. Hơn nữa việc giao các bài tập về nhà cho học sinh trong các buổi tự tập luyện để nâng cao thành tích, hoàn thiện kĩ thuật nâng cao tố chất sức bền là những việc làm cấp thiết. Nhng những bài tập đó giáo viên phải căn cứ vào trạng thái sức khoẻ, giới tính, độ tuổi và năng lực hoạt động thể chất của học sinh. Chơng IiI: Giải pháp Qua giảng dạy bộ môn TD tại trờng THPT Số 1 Bảo Thắng từ năm 2008 cho đến nay tôi mạnh dạn đề suất các giải pháp giảng dạy các bài tập phát triển sức bên chung cho học sinh THPT. Nhằm giúp cho học sinh nâng cao thể lực (Sức bền chung) để từ đó học sinh có thể hoàn thiện các bài tập, kĩ thuật động tác và nâng cao thành tích trong các nội dung theo chơng trình học chủ điểm. Trờng THPT Số 1 Bảo Thắng Tổ: Hoá - Sinh Thể dục Sáng kiến kinh nghiệm: Giải pháp phát triển chung sức bền cho học sinh THPT Ngời thực hiện: Kiều Ngọc Sơn 7 - Giáo viên tiến hành khảo sát chất lợng thể chất học sinh để phân loại, nắm bắt cụ thể từng đối tợng học sinh về cả tâm sinh lí lứa tuổi. Thờng xuyên theo dõi kiểm tra định kì quá trình tập luyện chính khoá hoặc ngoại khoá của học sinh để từ đó ngời giáo viên có thể xây dựng lập kế hoạch, lên giáo án cụ thể, phù hợp. - Giáo viên là ngời tổ chức hớng dẫn, phân tích và làm mẫu kĩ thuật động tác, kĩ thuật các bài tập cho học sinh, sau đó tiến hành cho học sinh tập luyện theo nhóm, tổ. Giáo viên có thể sử dụng tranh, ảnh chân dung, băng đĩa mô phỏng các bài tập, các kĩ thuật đẻ nâng cao khả năng tiếp thu, khả năng t duy và hình dung bài tập của học sinh tạo điều kiện tốt nhất cho việc dạy, học và tập luyện các nội dung trong chơng trình môn học. - Giáo viên có nhiệm vụ điều khiển quan sát và sửa chữa kĩ thuật động tác cho học sinh (Chỉ ra nhũng sai lầm thờng mắc và cách khắc phục sửa sai cụ thể). Đồng thời thờng xuyên vận dụng các bài tập bổ trợ dới dạng tổ chức nh một trò chơi để gây hứng thú, tính tích cực chủ động trong tập luyện của học sinh và tăng cờng tính đoàn kết thân ái giúp đỡ nhau trong quá trình tập luyện chính khoá và ngoại khoá của học sinh cũng nh trong cuộc sống hàng ngày của các em. * Giải pháp 1: (Phơng pháp phát trển sức nhanh bền) a. Các nhân tố cấu thnh phơng pháp luyện tập phát triển sức bền gồm: Số lợng, cờng độ bài tập, thời gian nghỉ, tính chất nghỉ, đặc điểm cá nhân về sinh hoạt, tâm lí, khả năng huy động các nhóm cơ tham gia của bài tập. Để phát triển sức bền chung với yêu cầu là nâng cao khả năng a khí của cơ thể, tức là nâng cao mức hấp thu oxi tối đa, duy trì khả năng đó trong thời gian dài, làm cho quá trình hô hấp, tuần hoàn nhanh chóng bớc vào hoạt động với hiệu suất cao, tốc độ ở mức gần giới hạn (75 85% cờng độ tối đa). Quá trình luyện tập sức bền chung, tác động vào hệ tim mạch làm cho hệ tim mạch có những biến đổi sâu sắc cả về cấu tạo và chức năng. Những biến đổi biểu hiện ngay trong yên tĩnh và trong hoạt động, tim có thể phì đại hoặc giãn buồng tim, đó cũng là điều kiện để tăng thể tích tâm thu. Còn về mặt chức năng tim: Tập luyện sức bền chung làm giảm tần số co bóp của tim trong yên tĩnh, sự giảm nhịp tim làm cho tim hoạt động kinh tế, ít tiêu hao năng lợng hơn, thời gian nghỉ nhiều hơn. Chính trong những biến đổi về cấu tạo và chức năng có ý nghĩa quan trọng, trong việc tăng khả năng tối đa của tim, từ đó tăng sức bền. Bài tập nhẩy dây ngắn, và một số bài tập bổ trợ đã đáp ứng đợc nguyên tắc và điều kiện để phát triển sức bền chung đó là: - Bài tập này phụ thuộc vùng cờng độ trung bình và cờng độ lớn - Cờng độ tốc độ gần mức giới hạn 75 85% cờng độ tốc độ tối đa - Tính chất hoạt động khả năng a khí (hấp thụ ôxi tối đa) - Huy động 2/3 nhóm cơ tham gia hoạt động (80 90%) - Tác động chủ yếu đến hệ hô hấp, hệ tim mạch b. Đặc điểm của bi tập nhảy dây ngắn: - Dễ học, dễ thực hiện, động tác nh một trò chơi vui hấp dẫn - Gần gũi với hoạt động của con ngời - Hiệu quả kinh tế, dễ áp dụng ( không tốn kém) c. Khảo sát tình hình thực tế: Trờng THPT Số 1 Bảo Thắng Tổ: Hoá - Sinh Thể dục Sáng kiến kinh nghiệm: Giải pháp phát triển chung sức bền cho học sinh THPT Ngời thực hiện: Kiều Ngọc Sơn 8 - Chia lớp 11A7 làm 2 nhóm: Nhóm 1: Thực nghiệm A Nhóm 2: Đối chứng B Mỗi nhóm 10 em học sinh tỷ lệ nam nữ bằng nhau. Tiến hành đo mạch yên tĩnh trớc khi tập, thu đợc kết quả nh sau: Nhóm A: Stt Họ Và Tên Tần số mạch: Số lần/phút 1 Nguyễn Thị Việt Chinh 78 2 Phạm Thị Năm Giang 73 3 Phạm Thị Hiền 75 4 Phạm Thị Hoà 74 5 Đoàn Thị Loan 76 6 Nguyễn Thành Đạt 67 7 Ngô Văn Đoàn 68 8 Đặng Đình Đức 70 9 Nguyễn Văn Giáp 69 10 Đào Trờng Giang 68 n = 10 71.8 Nhóm B: Stt Họ Và Tên Tần số mạch: Số lần / Phút 1 Phạm Thị Liễu 76 2 Lê Hồng Nhung 74 3 Hà Thị Nhung 75 4 Nguyễn Thị Kim Oanh 77 5 Lơng Thị Phợng 72 6 Trịnh Duy Lộc 66 7 Lê Văn Lợng 70 8 Bùi Xuân Sang 68 9 Hồ Thanh Tùng 71 10 Lê Văn Trung 67 n = 10 71.6 (Nh vậy giá trị trung bình tần số mạch của 2 nhóm l tơng đơng nhau) Cả 2 nhóm A & B thực hiện giáo án chung, nhng đến phần tập sức bền thì nhóm A tập chạy bền (nam 1000m, nữ 800m), còn nhóm B tập nhảy dây ngắn theo nội dung phơng pháp thống nhất dới sự chỉ dẫn của giáo viên. Đầu tiên giáo viên làm mẫu động tác cách cầm dây và đo dây, quay dây bằng cổ tay từ sau ra trớc khi Trờng THPT Số 1 Bảo Thắng Tổ: Hoá - Sinh Thể dục Sáng kiến kinh nghiệm: Giải pháp phát triển chung sức bền cho học sinh THPT Ngời thực hiện: Kiều Ngọc Sơn 9 dây gần đến mũi bàn chân cho dây đi qua chân, chân tiếp đất không trùng gối, động tác bật nhảy bằng 2 mũi bàn chân trớc. * Tập bổ trợ: Sau khi quan sát động tác mẫu giáo viên cho học sinh làm quen tập động tác mô phỏng (Không dây): Làm động tác trao dây, động tác bật nhảy bằng 2 chân tiếp đất bằng mũi bàn chân. * Tập với dây: Sau khi tập thuần thục động tác mô phỏng giáo viên cho học sinh tiến hành tập với dây Giáo viên quan sát, nhắc nhở, uốn nắn động tác cho từng học sinh. * Khi học sinh đã tập tơng đối tốt động tác thì yêu cầu các em không nhẩy nhanh mà nhẩy với tốc độ vừa phải ( 50 70 lần/phút với nữ; 70 90 lần/phút với nam), tập nhẩy trong 30 giây, sau đó tăng dần thời gian từ 1 3 phút và tăng tần số (100 120 lần/phút với nữ; 120 140 lần/phút với nam). * Giữa các lần nhẩy có quãng nghỉ từ 50 60s. * Khi đã tập thuần thục các động tác nhẩy cơ bản giáo viên tiếp tục hớng dẫn nhiều cách khác nhau nh: Nhẩy bằng 1 chân, nhẩy đá lăng chân ra trớc luân phiên giữa 2 chân (duỗi thẳng gối và mũi bàn chân), nhẩy bập bênh, nhẩy kép Ngoài thời gian luyện tập trên lớp giáo viên giao bài tập về nhà, yêu cầu học sinh tập ở nhà 1 cách nghiêm túc, đầy đủ. Tuy nhiên không phải giờ học nào khi đến nội dung chạy bền cũng tập bài tập nhẩy dây mà phải tập luân phiên phối hợp với chạy bền và một số trò chơi vận động(chạy nhanh khéo, chạy cầu thang ), tránh tập lặp đi lặp lại 1 nội dung trong nhiều giờ học liên tiếp vì nh vậy sẽ dẫn đến nhàm chán và không đạt kết quả nh mong muốn. d. Kết quả: Sau thời gian 3 tháng luyện tập đã tiến hành kiểm tra lại mạch yên tĩnh trớc tập luyện thu đợc kết quả sau: Nhóm A: Stt Họ Và Tên Tần số mạch: Số lần / Phút 1 Nguyễn Thị Việt Chinh 76 2 Phạm Thị Năm Giang 71 3 Phạm Thị Hiền 74 4 Phạm Thị Hoà 73 5 Đoàn Thị Loan 74 6 Nguyễn Thành Đạt 65 7 Ngô Văn Đoàn 67 8 Đặng Đình Đức 68 9 Nguyễn Văn Giáp 67 10 Đào Trờng Giang 66 n = 10 70.1 Nhóm B: Stt Phạm Thị Liễu Tần số mạch: Số lần / Phút 1 Lê Hồng Nhung 73 2 Hà Thị Nhung 71 3 Nguyễn Thị Kim Oanh 72 Trờng THPT Số 1 Bảo Thắng Tổ: Hoá - Sinh Thể dục Sáng kiến kinh nghiệm: Giải pháp phát triển chung sức bền cho học sinh THPT Ngời thực hiện: Kiều Ngọc Sơn 10 4 Lơng Thị Phợng 74 5 Trịnh Duy Lộc 70 6 Lê Văn Lợng 64 7 Bùi Xuân Sang 65 8 Hồ Thanh Tùng 65 9 Lê Văn Trung 66 10 Phạm Thị Liễu 63 n = 10 68.3 Vậy mạch yên tĩnh trớc vận động của các em đã giảm so với mạch yên tĩnh trớc vận động của kết quả kiểm tra trớc đó, điều đó chứng tỏ bài tập sức bền đã có tác động đến hệ tim mạch, đặc biệt ở nhóm đối chứng tập bài tập nhảy dây ngắn tần số mạch đã giảm rõ rệt (từ tần số mạch trung bình của 10 em là 71,6 lần/phút xuống còn 68,3 lần/phút. Để đánh giá, nhìn nhận và khẳng định một cách khách quan về hiệu quả bài tập nhảy dây ngắn tôi nhận thấy rằng ở dạng bài tập này học sinh luyện tập có nhiều hứng thú hơn, tích cực hơn, tự giác hơn, các em còn thi đua với nhau giữa các tổ, nhóm giờ học hứng thú sôi nổi hơn Từ đó các em dễ dàng hoàn thành tốt những bài tập mà giáo viên yêu cầu. Một số em đầu tiên không biết nhảy hoặc nhẩy không đúng cách, các em chủ động trao đổi với giáo viên, tìm mọi cách tập bằng đợc và đến nay nhiều em có khả năng nhẩy các động tác nhẩy kép, thời gian duy trì từ 1 đến 3 phút. Thực tế bạ tập nhảy dây ngắn khi áp dung không những chỉ phát triển tố chất sức bền chung mà còn tác động đến tố chất sức bật chuẩn bị tốt cho nội dung học nhẩy xa, nhẩy cao. Nh vậy, một lần nữa khẳng định bài tập nhẩy dây ngắn mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc rèn luyện nâng cao sức bền chung cho học sinh. * Giải Pháp 2: (Phơng pháp phát triển sức mạnh bền) Giải pháp áp dụng giảng dạy các bài tập phát triển tố chất thể lực sức mạnh bền trong nội dung chạy cự ly trung bình. Bớc 1: Tên bài tập phát triển của tố chất thể lực Bớc 2: Giáo viên giới thiệu mục đích tác dụng và ý nghĩa của bài tập. Bớc 3: Giáo viên hớng dẫn, phân tích và thị phạm kỹ thuật động tác bài tập cho học sinh. Bớc 4: Giáo viên tiến hành cho học sinh quan sát tranh, ảnh minh hoạ (có giải thích cụ thể cho từng động tác đơn lẻ, từng giai đoạn kĩ thuật). Bớc 5: Giáo viên hớng dẫn và tổ chức cho học sinh tập luyện theo nhóm, theo tổ, đồng loạt. Đồng thời giáo viên quan sát kiểm tra và sửa chữa những kĩ thuật động tác đối với từng học sinh cụ thể. Bớc 6: Giáo viên có thể gọi vài học sinh có kĩ thuật thực hiện động tác tốt lên thực hiện lại những bài tập, những kĩ thuật động tác mà lớp vừa học để học sinh trong lớp quan sát sau đó giáo viên cho học sinh tự nhận xét, giáo viên lắng nghe ý kiến rồi nhận xét đánh giá và rút kinh nghiệm. * Ví dụ 1: Bài tập phát triển tố chất sức mạnh bền Bật bục [...]... tr ờng s phạm tôi thấy việc áp dụng một số giải pháp phát triển sức bền chung cho học sinh THPT đã có những kết quả cụ thể sau: + Hầu hết các em đều hoàn thành tốt những mục tiêu giờ học đặt ra Học sinh đã hăng hái tập luyện cho đến hết giờ học, không còn tình trạng học sinh tập với vẻ uể oải, rời rạc Hơn nữa khi kết thúc giờ học thể dục đến các giờ học môn khác học sinh không còn cảm giác uể oải, mệt... cao * Kết quả qua từng năm học nh sau: - Năm học 2009 - 2010 + Học sinh khá giỏi: 75% + Học sinh TB: 20% + Học sinh yếu: 5% - Năm học 2010 - 2011 + Học sinh khá giỏi: 87% Ng ời thực hiện: Kiều Ngọc Sơn 16 Tr ờng THPT Số 1 Bảo Thắng Tổ: Hoá - Sinh Thể dục Sáng kiến kinh nghiệm: Giải pháp phát triển chung sức bền cho học sinh THPT + Học sinh TB: 13% Đây mới chỉ là quan điểm của tôi qua quá trình giảng... Kĩ thuật động tác: Bài tập phát triển sức mạnh bền cơ l ng (T ơng tự nh kĩ thuật động tác của bài tập phát triển sức bền cơ bụng nh ng ng ời thực hiện nằm sấp dùng cơ l ng nâng cơ thể lên trên số lần l ợt thực hiện nh nhau) Ng ời thực hiện: Kiều Ngọc Sơn 15 Tr ờng THPT Số 1 Bảo Thắng Tổ: Hoá - Sinh Thể dục Sáng kiến kinh nghiệm: Giải pháp phát triển chung sức bền cho học sinh THPT C: Kết luận v kiến... bản của cơ thể Chính vì vậy muốn học sinh phát triển sức bền chung cần đ a ra các bài tập phát triển sức mạnh bền của các nhóm cơ tham gia vận động trong đó các nhóm cơ nh cơ l ng, cơ bụng rất quan trọng khi thực hiện các bài tập có c ờng độ lớn trong thời gian kéo dài * Kĩ thuật động tác: Bài tập phát triển sức mạnh bền cơ bụng Một học sinh ngồi lên chân của một học sinh nằm ngửa, duỗi thẳng chân,... Ngọc Sơn 12 Tr ờng THPT Số 1 Bảo Thắng Tổ: Hoá - Sinh Thể dục Sáng kiến kinh nghiệm: Giải pháp phát triển chung sức bền cho học sinh THPT XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX Ghi chú: XX: ; Chỉ 1 cặp học sinh Chỉ giáo viên Học sinh thực hiện bài tập luân phiên nhau Bài tập thực hiện 3 lần, mỗt lần học sinh thực hiện 15 l ợt sau đó đổi cho học sinh đang ngồi giữ chân... việc phát triển sức bền cho học sinh, giáo dục cho các em tinh thần đoàn kết gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau cùng học tập tập luyện Giúp cho học sinh nâng cao khả năng chịu đựng đ ợc l ợng vận động lớn, khắc phục khó khăn, chống lại mệt mỏi hồi phục nhanh chóng sau một giờ tập , buổi tập Làm cho các em luôn tích cực hăng say và hiểu rõ đ ợc kỹ năng vận động, ph ơng pháp tập luyện của một giờ học, một buổi học. .. cấp kiến thức y học TDTT còn có ý nghĩa giáo dục đối với học sinh Đội hình củng cố bài: X X x x X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x XX Ng ời thực hiện: Kiều Ngọc Sơn x 14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x Tr ờng THPT Số 1 Bảo Thắng Tổ: Hoá - Sinh Thể dục Sáng kiến kinh nghiệm: Giải pháp phát triển chung sức bền cho học sinh THPT Ghi chú: XX: X: : Chỉ học sinh thực hiện Chỉ học sinh đứng Chỉ... các biến đổi trạng thái cơ thể và có thể xác định đ ợc lkhả năng tập luyện của từng học sinh Tôi đã h ớng dẫn học sinh lập một quyển nhật ký tập luyện Ng ời thực hiện: Kiều Ngọc Sơn 13 Tr ờng THPT Số 1 Bảo Thắng Tổ: Hoá - Sinh Thể dục Sáng kiến kinh nghiệm: Giải pháp phát triển chung sức bền cho học sinh THPT mẫu một trang nhật ký kiểm tra các mục ng y 21 1 Cảm giác chung 2 Ngủ 3 Ăn 4 Mạch Sáng... Tr ờng THPT Số 1 Bảo Thắng Tổ: Hoá - Sinh Thể dục Sáng kiến kinh nghiệm: Giải pháp phát triển chung sức bền cho học sinh THPT xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Ghi chú: X: Chỉ học sinh : Chỉ giáo viên Giáo viên gọi 1 - 2 học sinh có kĩ thuật động tác tốt làm mẫu cho cả lớp quan sát xem xét và tự sửa chữa kĩ thuật động tác của chính mình Giáo viên có thể cho điểm miệng...Tr ờng THPT Số 1 Bảo Thắng Tổ: Hoá - Sinh Thể dục Sáng kiến kinh nghiệm: Giải pháp phát triển chung sức bền cho học sinh THPT Mục đích: Tăng c ờng sức mạnh cơ chân và sức bật Kĩ thuật động tác: Một chân để trên bục (Bậc thềm, bậc thang cao 30 cm), hai tay co hai bên hông Thực hiện động tác: Khi có khẩu lệnh, ng ời tập dùng sức của chân kết hợp đánh hai tay d a ng ời . luyện nâng cao sức bền chung cho học sinh. * Giải Pháp 2: (Phơng pháp phát triển sức mạnh bền) Giải pháp áp dụng giảng dạy các bài tập phát triển tố chất thể lực sức mạnh bền trong nội dung. tôi mạnh dạn đề suất các giải pháp giảng dạy các bài tập phát triển sức bên chung cho học sinh THPT. Nhằm giúp cho học sinh nâng cao thể lực (Sức bền chung) để từ đó học sinh có thể hoàn thiện. giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và nâng cao số lợng học sinh có thành tích thể thao nhất định. IV. đối tợng nghiên cứu: - Giải pháp phát triển sức bền chung cho học sinh THPT. V. phơng pháp nghiên

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan