ĐỀ TÀI: BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC MÔN SINH HỌC CHO HỌC SINH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

24 3.2K 15
ĐỀ TÀI:  BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC MÔN SINH HỌC CHO HỌC SINH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Các bài Sinh THCS lại có những đặc trưng riêng của nó và có thể có nhiều cách học khác nhau. Trong quá trình dạy môn Sinh học người giáo viên phải kết hợp một cách linh hoạt, hợp lý nhiều phương pháp và hình thức tổ chức Học một bài Sinh như thế nào?. Như vậy mới làm cho các em nghĩ nhiều hơn thảo luận nhiều hơn góp phần tạo cơ sở quan trọng cho việc đổi mới thực sự phương pháp dạy học mà Nhà nước ta đã và đang thực hiện. Quá trình này tuân theo định hướng tích cực hoá hoạt động của học sinh trên cơ sở tự giác, tự do, tự khám phá dưới sự tổ chức, hướng dẫn của giáo viên. Từ đó xây dựng phương pháp tự học

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁP MƯỜI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN KIỀU THÁI VĂN TIẾN “BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC MÔN SINH HỌC CHO HỌC SINH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ” ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tháp Mười, tháng 3 năm 2012 Mục lục A. Phần mở đầu .trang 1 1. Lý do chọn đề tài: .trang 1 2. Mục đích nghiên cứu: .trang 2 3. Khách thể và đối tợng nghiên cứu: trang 3 a. Khách thể: .trang 3 b. Đối tợng nghiên cứu: trang 3 4. Giả thuyết khoa học:. .trang 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu: .trang 4 6. Phạm vi nghiên cứu: . .trang 4 7. Phơng pháp nghiên cứu: .trang 4 8. Cấu trúc của đề tài: .trang 5 B. Phần nội dung. .trang 6 Chơng I : Cơ sở lí luận .trang 6 Chơng II : Thực trạng của vấn đề cần nghiên cứu .trang 7 Chơng III: Các giải pháp thực hiện và hiệu quả .trang 9 1. Các giải pháp, biện pháp giải quyết thực trạng: .trang 9 1.1 Biện pháp 1: Thờng xuyên Sử dụng phơng pháp quan sát nghiên cứu tìm tòi và chia nhóm. .trang 10 1.2. Biện pháp 2: Tăng cờng thực hành do giáo viên tiến hànhtrang 14 2. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm: .trang 16 C. Kết luận và kiến nghị: .trang 18 1. Kết luận: trang 18 2. Bài học kinh nghiệm: .trang 18 3. Kiến nghị: trang 19 Tài liệu tham khảo .trang 21 Danh mục những chữ viết tắt * CNH-HĐH : Công nghiệp hóa hiện đại hóa * THCS : Trung học cơ sở * THPT : Trung học phổ thông * TS : Tổng số * KT : Kiến thức * GV : Giáo viên * HS : Học sinh * SGK : Sách giáo khoa * ĐVKXS : Động vật không xơng sống a. phần mở đầu 1. Lý do chọn đề tài: Trong thời đại CNH - HĐH đất nớc mỗi chúng ta phải luôn luôn đi mới công việc của mình. Việc dạy học là cả một quá trình nghệ thuật, kết quả của quá trình này tốt hay xấu, không chỉ xác định trong một thời gian ngắn mà nó phải trải qua một quá trình lâu dài đó là vốn hiểu biết đã đợc tích luỹ, sự tìm tòi sáng tạo của ngời giáo viên trong quá trình giảng dạy. Bậc THCS thuộc bậc trung học đóng vai trò cầu nối giữa THPT và bậc tiểu học, phải đảm bảo tính lu thông với hệ thống giáo dục nghề nghiệp, tuy nhiên cũng có vị trí độc lập tơng đối. Ưu điểm lớn của lứa tuổi này là sự sẵn sàng của nó đối với mọi hoạt động học tập làm cho nó trở thành ngời lớn trong con mắt của mình. Học sinh THCS bị cuốn hút vào các hình thức hoạt động nhận thức của mình trong những giới hạn của nhà trờng. Nhng sự nghèo nàn của lứa tuổi này là ở chỗ: Các em cha biết cách thực hiện sự sẵn sàng đó, cha nắm đợc các phơng thức thực hiện các hình thức học tập mới. Dạy các ph- ơng thức đó mà không làm giảm sút hứng thú học tập của các em là nhiệm vụ quan trọng và khó khăn của giáo viên. Trong quá trình lĩnh hội tri thức học sinh luôn chờ đợi những hình thức tìm hiểu mới đối với từng bài, đó là tính tích cực, tính động não của t duy và tính tự lập của các em đợc thực hiện, các khả năng trí tuệ đợc khêu gợi, yêu cầu tự suy nghĩ và tự khái quát các khái niệm đợc đề cao. Thái độ tự nghiên cứu đã trở thành một đặc trng cho học sinh. Các bài Sinh THCS lại có những đặc trng riêng của nó và có thể có nhiều cách học khác nhau. Trong quá trình dạy môn Sinh học ngời giáo viên phải kết hợp một cách linh hoạt, hợp lý nhiều phơng pháp và hình thức tổ chức "Học một bài Sinh nh thế nào?". Nh vậy mới làm cho các em nghĩ nhiều hơn thảo luận nhiều hơn góp phần tạo cơ sở quan trọng cho việc đổi mới thực sự phơng pháp dạy học mà Nhà nớc ta đã và đang thực hiện. Quá trình này tuân theo định hớng tích cực hoá hoạt động của học sinh trên cơ sở tự giác, tự do, tự khám phá dới sự tổ chức, hớng dẫn của giáo viên. Từ đó xây dựng phơng pháp tự học theo hớng tích cực. Học tốt môn Sinh học là một trong những vấn đề trọng tâm của phơng pháp dạy học, bởi lẽ môn Sinh học là môn học cả ngời học lẫn ngời dạy thờng xuyên phải làm, đặc biệt đối với học sinh THCS thì việc học môn Sinh học là hình thức dựa trên mẫu vật để tìm ra kiến thức của mình. Nhà trờng không thể dạy cho học sinh những gì mà họ cần trong cuộc sống sau này mà chỉ trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản và phơng pháp nhận thức, phơng pháp tự học để có thể tự học tập suốt đời để dễ dàng thích ứng với thời đại bùng nổ thông tin khoa học và công nghệ thờng xuyên đổi mới đáp ứng đợc yêu cầu của thực tiễn xã hội nghĩa là góp phần tạo ra những con ngời linh động, sáng tạo. Có khả năng giải quyết những vấn đề trong học tập hôm nay và lao động hôm sau. Phải dạy cho học sinh biết suy nghĩ trớc những vấn đề đặt ra nhằm phát triển óc t duy sáng tạo. Phải tạo điều kiện cho học sinh đợc độc lập suy nghĩ. Bộc lộ những suy nghĩ của mình trong quá trình thảo luận, tranh luận với các bạn trong nhóm, trong lớp. Đây chính là dịp để các em nâng cao năng lực tự đánh giá trong lúc đối chiếu suy nghĩ của bản thân với ý kiến của các bạn và tổng kết của thầy. Là một giáo viên dạy sinh học có nhiều tâm huyết với nghề tôi luôn không ngừng phấn đấu học hỏi sáng tạo trong quá trình dạy môn sinh học và cùng với sự giúp đỡ của các đồng nghiệp để ngày càng tiến bộ góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển giáo dục xã nhà . Tôi mong muốn mình có thể góp phần vào việc giáo dục học sinh, giúp các em có đợc phơng pháp học tốt nhất, kích thích lòng say mê học hỏi của các em. Từ những lý do đó mà tôi viết đề tài Bồi d ỡng năng lực tự học môn Sinh học cho học sinh cấp THCS . 2. Mục đích nghiên cứu: So với học sinh ở các khu vực đồng bằng, thành thị thì học sinh trờng THCS Tân Kiều còn gặp nhiều khó khăn trong kinh tế và các hoạt động khác. Học sinh ít tiếp xúc với các phơng tiện thông tin đại chúng nh sách báo Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, nhận biết cũng nh vận dụng thực hành các môn đặc biệt là môn Sinh học còn yếu. Cha hoạt bát, khả năng tranh luận và thâm nhập kiến thức rời rạc và không chắc chắn. Chính vì vậy mục đích nghiên cứu đề tài Bồi d ỡng năng lực tự học môn Sinh học cho học sinh cấp THCS là để cải thiện vấn đề trên. Tuy nhiên, trong phạm vi sáng kiến kinh nghiệm của mình tôi không tham vọng là mình có thể giải quyết hết tất cả các vấn đề liên quan đến khả năng tự học, tự suy luận, tự giải quyết vấn đề một cách có hiệu quả ở học sinh mà chỉ có thể cố gắng hình thành cho học sinh tính tự giác, tích cực học tập để lĩnh hội kiến thức một cách logíc, ngắn ngọn, khái quát nhất đặc biệt là ở bộ môn Sinh học. 3. Khách thể và đối t ợng nghiên cứu: a. Khách thể: Trọng điểm của phơng pháp đổi mới là chuyển biến mạnh mẽ từ việc truyền thụ kiến thức sang việc chú trọng bồi dỡng năng lực cho học sinh đặc biệt là năng lực sáng tạo, năng lực thực hành. Vì vậy việc đổi mới chơng trình và sách giáo khoa là nhằm tập trung chủ yếu vào việc đổi mới phơng pháp dạy học. Phơng pháp dạy học mới là giáo viên hỗ trợ, hớng dẫn tạo điều kiện cho học sinh thực hiện thành công các hoạt động học tập, đồng thời làm trọng tài trong các cuộc thảo luận ở lớp để đi đến kết luận hợp lý nhất, làm cho tiết học có chất lợng cao hơn nghĩa là học sinh tăng cờng tính chủ động, tự giác, tích cực hơn. b. Đối t ợng nghiên cứu: Tất cả học sinh THCS Tân Kiều trong năm học 2011-2012. 4. Giả thuyết khoa học: Chúng ta đã biết một nguyên tắc cơ bản của lý luận dạy học hiện đại là phải đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ hữu cơ giữa 3 thành tố: Mục đích - nội dung và phơng pháp. Trong quá trình dạy học có biến đổi thờng xuyên vốn kinh nghiệm của học sinh biến đổi cả về số lợng của hệ thống tri thức, biến đổi các năng lực ngời cùng với sự biến đổi đó thì năng lực trí tuệ của học sinh cũng đợc phát triển. Với mục tiêu mới thì cần phải có nội dung mới và phơng pháp dạy học mới thích hợp, phơng pháp dạy học mới có thể tạo điều kiện để lựa chọn nội dung đến tối u và thực hiện mục đích ở tầm cao hơn. Trọng điểm của phơng pháp đổi mới là chuyển mạnh từ việc truyền thụ kiến thức song việc chú trọng bồi dỡng năng lực cho học sinh đặc biệt là năng lực sáng tạo, năng lực thực hành. Vì vậy việc đối mới chơng trình và sách giáo khoa lần này tập trung chủ yếu đổi mới phơng pháp dạy học. Phơng pháp học mới là giáo viên hỗ trợ, hớng dẫn tạo điều kiện cho học sinh thực hiện thành công các hoạt động học tập, làm trọng tài trong các cuộc thảo luận ở lớp để đi đến kết luận hợp lý nhất, làm cho tiết học có chất lợng cao hơn . Nghiên cứu các phơng pháp dạy học Sinh học theo hớng đổi mới để từ đó rèn luyện bồi dỡng cho học sinh cấp THCS năng lực tự học môn Sinh học nói riêng và kỹ năng tự học nói chung góp phần nâng cao chất lợng giáo dục theo mục tiêu năm học 2011-2012. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu: Để góp phần vào việc dạy và học tốt môn Sinh học cũng nh bồi dỡng năng lực tự học môn Sinh học cho học sinh cấp THCS ở đề tài này tôi nghiên cứu các nhiệm vụ sau: - Đa ra cơ sở lý luận của quá trình dạy môn Sinh học. - Thực trạng dạy và học môn Sinh ở trờng. - Một số biện pháp thực hiện và những kết quả đã đạt đợc. - Một số bài học kinh nghiệm và những kiến nghị đề xuất. 6. Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu về: - Vai trò và mục đích của môn Sinh. Kỹ năng tự học môn Sinh của học sinh. - Những thiếu sót của học sinh trong việc học và việc dạy của giáo viên. - Các biện pháp đã thực hiện. - Kết quả đạt đợc. 7. Ph ơng pháp nghiên cứu: - Khảo sát, thu thập ý kiến học sinh. - Vận dụng nhiều phơng pháp đổi mới trong công tác dạy học Sinh học nh: + Thờng xuyên sử dụng phơng pháp quan sát nghiên cứu tìm tòi và chia nhóm. + Tăng cờng thực hành do giáo viên tiến hành + Tổ chức hoạt động tự lực nghiên cứu SGK nhằm phát huy tính tích cực của HS. - T vấn, thúc đẩy, động viên, an ủi. - Lồng ghép vào các hoạt động phong trào, hội thi. 8. Cấu trúc của đề tài: A. Phần mở đầu. B. Phần nội dung. - Chơng I : Cơ sở lí luận - Chơng II : Thực trạng của vấn đề cần nghiên cứu - Chơng III: Các giải pháp thực hiện và hiệu quả C. Kết luận và kiến nghị. B. Phần nội dung. ch ơng i : Cơ sở lí luận Trong thời đại hiện nay để tăng cờng thu nhập theo đầu ngời, tiến bộ trong giáo dục sức khoẻ, bảo vệ môi trờng. Trên thực tế giáo dục là yếu tố rất quan trọng để nâng cao năng suất lao động. Đồng thời giáo dục cũng là yếu tố rất quan trọng là nhân tố tích cực trong việc cải tạo, xây dựng củng cố và phát triển quan hệ sản xuất mới. Lịch sử đã chứng minh vai trò to lớn của giáo dục trên mọi mặt đời sống và xã hội, còn trong sự hình thành và phát triển nhân cách của học sinh. Nếu nh tính tích cực đợc thể hiện ở các cấp độ bắt chớc, tái hiện, tìm tòi, sáng tạo thì học sinh THCS cần phải vơn tới hai cấp: Tìm tòi và sáng tạo. Có nh thế các em mới trở thành những con ngời trong xã hội, mới là những chủ nhân của đất nớc. Đặc biệt lứa tuổi THCS các em cần phải rèn luyện phấn đấu cả tài lẫn đức. Chơng trình Sinh học THCS có nhiệm vụ cung cấp cho HS một hệ thống kiến thức cơ bản, bớc đầu hình thành ở HS những kỹ năng cơ bản phổ thông và thói quen làm việc khoa học. Hơn nữa môn Sinh học còn có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, qua lại với các môn khác. Nhiều kiến thức và kỹ năng đạt đợc qua môn Sinh học là cơ sở đối với việc học tập các môn khác. Phơng pháp giảng dạy Sinh học một cách đúng đắn, phù hợp với mục tiêu giáo dục, bồi dỡng năng lực tự học môn Sinh học cho học sinh sẽ mang lại những khả năng to lớn góp phần hình thành và rèn luyện ở học sinh cách thức t duy và làm việc khoa học, cũng nh góp phần giáo dục học sinh có ý thức thái độ trách nhiệm đối với cuộc sống, gia đình xã hội và môi trờng. Dù còn gặp nhiều khó khăn, xong thầy và trò trờng THCS chúng tôi vẫn ra sức tự rèn luyện mình, quyết tâm xây dựng và thực hiện tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ của từng năm học, xây dựng các chỉ tiêu, biện pháp phù hợp với đặc thù tình hình của nhà trờng, của môn học để đạt đợc kết quả mà cấp trên và xã hội phải công nhận. Đặc biệt là đối với môn Sinh học theo chơng trình SGK đã đổi mới, chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện khắc phục tình trạng khó khăn trên ngay từ những lớp học đầu tiên của cấp học chứ không chỉ áp dụng cho những học sinh ở các lớp trên. ch ơng ii : thực trạng của vấn đề cần nghiên cứu Từ năm học 2003 - 2004 đến nay chơng trình đổi mới sách giáo khoa, đổi mới phơng pháp dạy học đã đợc triển khai sâu rộng song qua quá trình điều tra, tìm hiểu, thu thập thông tin tôi nhận thấy học sinh còn mắc nhiều thiết sót trong khi học và ngay cả giáo viên dù luôn luôn không ngừng phấn đấu để có những giờ dạy tốt nhất thì còn mắc phải một số thiếu sót trong khi dạy. ở mức độ của đề tài này tôi chỉ xin nêu lên những thiếu sót của học sinh và giáo viên trờng THCS. * Về phía học sinh: Do chất lợng (về mặt kiến thức) không đồng đều, ph- ơng pháp học mới là chia nhóm tự tìm hiểu, tự nghiên cứu (có sự tổ chức hớng dẫn của giáo viên) học sinh tự làm thí nghiệm, hoặc quan sát thí nghiệm, nhận xét sự vật hiện tợng để rút ra kết luận là điều hết sức khó khăn đối với học sinh tuy đã đợc làm quen với cách học này từ lớp 6. Nhiều học sinh học kém, những học sinh học kém lời học không nắm vững kiến thức cơ bản đã đành, còn nhiều học sinh chịu khó học bài thuộc bài nhng vẫn không trả lời đợc các câu hỏi. Những học sinh đó thờng mắc các thiếu sót sau: . Cha đọc kỹ các câu hỏi đã vội trả lời bởi vậy không biết nắm bắt đầu từ đâu, khi gặp khó khăn không biết làm thế nào để tìm ra lời giải. . Không chịu khảo sát kỹ từng chi tiết và kết hợp những chi tiết của bài theo nhiều cách không sử dụng hết các dữ kiện của bài. . Không vận dụng hoặc sử dụng cha thành thạo các phơng pháp suy luận hoặc áp dụng các phơng pháp một cách máy móc thiếu linh hoạt. . Không chịu kiểm tra lại câu trả lời hoặc vận dụng nhầm kiến thức, không mở rộng các câu trả lời do đó bị hạn chế trong việc rèn luyện năng lực sinh học. * Về phía giáo viên với phơng pháp giảng dạy nh hiện nay cũng còn gặp không ít khó khăn cần phải khắc phục: Phần lớn các tiết dạy trong chơng trình đều phải có mẫu vật. Trong khi đó cơ sở vật chất và kinh phí của nhà trờng còn nhiều khó khăn cha thể đáp ứng đợc yêu cầu thực tế của bộ môn, một số dụng [...]... thân tôi là giáo viên Sinh học ngoài những phơng pháp bộ môn đã thực hiện cần có một vài giải pháp về việc đổi mới phơng pháp giảng dạy trong bộ môn Sinh học xây dựng đợc năng lực tự học cho học sinh THCS, tạo nền tảng cho các em phát triển năng lực tự học ở mức độ cao hơn ở bậc THPT và xa hơn nữa là đào tạo đợc những con ngời có khả năng tự học, tự nghiên cứu trong một xã hội học tập suốt đời Trong... của học sinh trong giờ thực hành - Nhận xét kết quả quan sát của học sinh - Cho học sinh thu dọn vệ sinh 2 Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm: Kết quả học tập bộ môn sinh học các khối lớp khi vận dụng chuyên đề đều đạt 93 - 95% trung bình trở lên Còn tinh thần, thái độ và ý thức học tập bộ môn Sinh học đợc khảo sát ở cuối học kỳ I năm học 2011 - 2012 kết quả cụ thể nh sau: TS Nắm KT cơ bản Kỹ năng. .. rộng hơn nữa chuyên đề sáng kiến kinh nghiệm Bồi dỡng năng lực tự học môn Sinh học cho học sinh cấp THCS trong năm học 2012 ở đơn vị để góp phần nâng cao hơn nữa chất lợng giáo dục xã nhà Xác nhận của BGH Ngời thực hiện THáI VĂN TIếN Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa và sách giáo viên Sinh học 6 - Sách giáo khoa và sách giáo viên Sinh học 7 - Sách giáo khoa và sách giáo viên Sinh học 8 - Sách giáo... hơn nữa cho sinh hoạt của Tổ Nhóm chuyên môn Vì chỉ có trong sinh hoạt Tổ Nhóm chuyên môn thì mỗi giáo viên mới có thể trao đổi phơng pháp dạy học, kinh nghiệm dạy học góp phần nâng cao chất lợng, hiệu quả trong dạy học Sinh học - Chỉ đạo mỗi giáo viên phải có 01 bộ SGK + SGV bộ môn của cấp học & có tủ đựng riêng cho từng Tổ Nhóm chuyên môn để tiện trong sinh hoạt, nâng cao hơn nữa chất lợng sinh hoạt... thể do học sinh tự lực rút ra trên cơ sở quan sát trực tiếp sự vật, hiện tợng kết hợp với những suy luận đơn giản Khối lợng nội dung của mỗi tiết học cần đáp ứng đợc những yêu cầu sau: + Tạo điều kiện cho học sinh có thể quan sát trực tiếp các mẫu vật (trong tự nhiên, đời sống) + Tạo điều kiện để học sinh thu thập và xử lý thông tin, nêu ra đợc các vấn đề cần tìm hiểu + Tạo điều kiện để học sinh trao... hỏi mới, học sinh thì đã quen học thụ động, dựa vào giảng giải tỉ mỉ, kỹ lỡng của giáo viên, ít tự lực tìm tòi nghiên cứu Do đó kỹ năng tự học đã yếu lại càng yếu hơn Qua khảo sát việc học tập bộ môn Sinh học ở Trờng THCS Tân Kiều đầu năm học 2011 -2012 vừa qua mà bản thân tôi cùng sự hỗ trợ của đồng nghiệp thực hiện * Kết quả cụ thể nh sau: Khối TS Nắm KT cơ bản Kỹ năng thực hành SL % SL Tính năng động... giáo viên Sinh học 7 - Sách giáo khoa và sách giáo viên Sinh học 8 - Sách giáo khoa và sách giáo viên Sinh học 9 - Tài liệu bồi dỡng thờng xuyên cho giáo viên môn Sinh học của Bộ GD & ĐT, vụ giáo dục trung học - Phơng pháp dạy học Sinh học THCS Trần Bá Hoành chủ biên - Chuẩn kiến thức kỹ năng Sinh học THCS ... thể cung cấp thêm hớng giải quyết vấn đề từ kinh nghiệm của mình để qua đó các em có thể sáng tạo thêm Chơng iii: Các giảI pháp thực hiện và hiệu quả 1 Các giải pháp, biện pháp giải quyết thực trạng: Mức độ nội dung chơng trình Sinh học cấp Trung học cơ sở theo chơng trình SGK đổi mới phần lớn là khảo sát định tính các hiện tợng và quá trình sinh học của tự nhiên, đời sống và hiểu biết cuả học sinh Các... viên đặt vấn đề cho học sinh suy nghĩ: - Hoa là cơ quan sinh sản của cây xanh do lá biến đổi thành Vậy Hoa bao gồm những bộ phận nào? Sau khi học sinh hiểu nhiệm vụ phân từng nhóm (theo tổ) các nhóm thảo luận các vấn đề giáo viên nêu ra và ghi vào biên bản của nhóm Sau đó cử đại diện trình bày kết quả trớc lớp Tiếp theo giáo viên phát hoa bởi cho học sinh, các nhóm và thông báo cho học sinh biết mục... hiểu biết của học sinh Nh vậy mới tìm đợc phơng pháp để dẫn dắt nh: Biên soạn, phiếu học tập, tìm các loại mẫu vật - Sự chuẩn bị của trò: Học sinh tự nghiên cứu tìm hiểu trớc những vấn đề vớng mắc cần đề xuất trong tiết học, bằng các loại bài tập thống kê, giải phẩu, su tầm 2) Cách tổ chức lớp học (Giờ học) - Sự lựa chọn thứ nhất tuỳ vào nội dung của bài học mà ta chọn phơng pháp nào cho phù hợp Thực . thái độ của học sinh trong giờ thực hành. - Nhận xét kết quả quan sát của học sinh. - Cho học sinh thu dọn vệ sinh. 2. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm: Kết quả học tập bộ môn sinh học các khối. học tốt môn Sinh học cũng nh bồi dỡng năng lực tự học môn Sinh học cho học sinh cấp THCS ở đề tài này tôi nghiên cứu các nhiệm vụ sau: - Đa ra cơ sở lý luận của quá trình dạy môn Sinh học. -. vi nghiên cứu: Nghiên cứu về: - Vai trò và mục đích của môn Sinh. Kỹ năng tự học môn Sinh của học sinh. - Những thiếu sót của học sinh trong việc học và việc dạy của giáo viên. - Các biện pháp

Ngày đăng: 03/10/2014, 20:54

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan