0

một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chủ yếu của công ty xuất nhập khẩu và xây dựng

70 392 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2015, 23:04

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mục lục Trang Mục lục 1 Phần I:lời nói đầu 4 Chơng I. Lý luận chung về hoạt động xuất khẩu 7 I.khái niệm ,các hình thức và vai trò của hoạt động xuất khẩu trong nền kinh tế quốc dân 7 1.khái niệm 7 a.Khái niệm về thơng mại quốc tế 7 b.Khái niệm về xuất khẩu 7 2.Các hình thức xuất khẩu 7 a,Xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ trực tiếp 7 b,Xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ qua trung gian 8 c,Hoạt động gia công xuất khẩu 8 d,Hoạt động tái xuất khẩu và chuyển khẩu 9 e,Xuất khẩu tại chỗ 9 3.Vai trò của xuất khẩu trong nền kinh tế quốc dân 9 a.Xuất khẩu tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu 9 b.Xuất khẩu góp phần chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế sang kinh tế hớng ngoại 9 g.Xuất khẩu tạo thêm công ăn việc làm và cải thiện đời sống nhân dân 10 h.Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các quan hề kinh tế đối ngoại 10 i.Xuất khẩu đòi hỏi các nghiệp phải luôn hoàn thiện đổi mới công tác quản lý ,nắm bắt các thông tin tốt từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm hàng hoá của mình ở trong nớc cũng nh trên thị trờng quốc tế. 10 k.Vai trò của xuất khẩu đối với hoạt động kinh doanh của Công ty xuất nhập khẩu và xây dựng nông lâm nghiệp 11 II.Nội dung của hoạt động xuất khẩu 12 1.Ngiên cứu tiếp cận thị trờng 12 a.Ngiên cứu thị trờng hàng hoá 12 b.Ngiên cứu thị trờng vận tải 14 c.Ngiên cứu thị trờng bảo hiểm 15 2.Tổ chức thu mua tạo nguồn hàng xuất khẩu 16 a.Nghiên cứu nguồn hàng xuất khẩu 17 b.Tổ chức hệ thống thu mua mặt hàng cho xuất khẩu 17 c.Kí kết hợp đồng thu mua tạo nguồn hàng xuất khẩu 18 d.Xúc tiến khai thác nguồn hàng xuất khẩu 18 e.Tiếp nhận bảo quản và xuất kho hàng xuất khâủ 19 3.Đàm phán kí kết hợp đồng xuất khẩu 19 a.Giao dịch đàm phán trớc khi kí kết hợp đồng 19 b.Kí kết hợp đồng mua bán xuất nhập khẩu 21 4.Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu 22 ChơngII.Tình hình hoạt động xuất khẩu của công ty xuất nhập khẩu và xây dựng nông lâm nghiệp 23 I.Khái quát về công ty 23 1.Lịch sử hình thành Công ty 23 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.Chức năng hoạt động và các ngành nghề kinh doanh của công ty 25 a.Chức năng hoạt động 25 b.Nhiệm vụ của công ty 25 3.Cơ cấu bộ máy hoạt động của công ty 26 a.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 26 b.Tình hình lao động và trả lơng lao động của công ty 29 II.Tình hình xuất khẩu hàng hoá của công ty xuất nhập khẩu và xây dựng nông lâm nghiệp 31 1.Kim ngạch xuất khẩu của công ty qua các năm 32 2.Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của công ty 35 3.Thị trờng xuất khẩu chính cuả công ty 37 4.Các hình thức xuất khẩu của công ty 39 III.Đánh giá chung về tình hình xuất khẩu hàng hoá của công ty 40 1.Đánh giá về chất lợng ,giá cả các sản phẩm của công ty so với các đối thủ cạnh tranh 40 2.Những thuận lợi và khó khăn của công ty 42 a.Những thuậnlợi 42 b.Những khó khăn 43 4.Những kết quả mà công ty đã đạt đợc và những hạn chế công ty cần khắc phục 45 a.Những kết quả mà công ty đạt đợc 45 b.Một số hạn chế của công ty 46 3.nguyên nhân 47 Chơng III: Một số giải pháp nhằm đầy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chủ yếu của công ty AFIMEXCO 49 I- Phơng hớng sản xuất kinh doanh trong thời gian tới 49 1. Phơng hớng phải tăng tổng kim ngạch 50 2. Về mặt hàng 50 3. Mục tiêu về thị trờng 51 4. Các kế hoạch khác 52 II- Một số biện pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu có hiệu quả các mặt hàng chủ yếu của công ty 52 1. Các biện pháp từ phía công ty 52 1.1 Nâng cao chất lợng, cải tiến mẫu mã, đa dạng hoá sản phẩm 53 1.2 Các giải pháp đa dạng hoá hình thức xuất khẩu 54 a- Công ty cần kết hợp nhiều loại hình xuất khẩu khác nhau 55 1.3 Giải quyết tốt nguồn hàng cho xuất khẩu 55 1.4 Thờng xuyên tìm kiếm và mở rộng thị trờng xuất khẩu 57 1.5 Vấn đề về vốn và sử dụng vốn 58 1.6 Các giải pháp về con ngời 59 1.7 Các giải pháp khác 60 2. Các giải pháp từ phía Nhà nớc 61 2.1 Nhà nớc nên có chính sách tỷ giá hối đoái hợp lý 61 2.2 Các biện pháp tín dụng, tài chính nhằm khuyến khích xuất khẩu 62 a) Nhà nớc nên cấp tín dụng cho xuất khẩu 62 b) Nhà nớc trực tiếp cho ngời nớc ngoài vay tiền với lãi suất u đãi để họ sử dụng số tiền đó mua ngày hàng của ta. 62 c) Nhà nớc đảm bảo tín dụng cho xuất khẩu 63 2.3 Nhà nớc thực hiện trợ cấp xuất khẩu 63 2.4 Các biện pháp về thể chế và tổ chức 64 2.5 Hoàn thiện thủ tục xuất nhập khẩu và chính sách thuế 65 2.6 Chính phủ hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc phát triển thị trờng xuất khẩu 65 2.7 Thu hút đầu t nớc ngoài 66 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn III: KÕt luËn 68 Tµi liÖu tham kh¶o 70 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phần I:lời nói đầu Trong công cuộc đổi mới, mở cửa nền kinh tế do ĐảNG CộNG SảN Việt Nam khởi xớng từ Hội nghị trung ơng lần thứ 6(khoá IV), và trong văn kiện đại hội 9 ĐảNG ta đã nhấn mạnh chủ động hội nhập kinh tế ,mở rộng quan hệ ngoại giao, nhằm một trong những mục đích chính là đẩy mạnh xuất khẩu.Hoạt động thơng mại quốc tế của nớc ta đã có những bớc phát triển vợt bậc .Nhờ nhà nớc ta đã thực hiện chính sách mở cửa ,đa phơng hoá ,đa dạng hoá kinh tế đối ngoại ,cho đến nay nớc ta đã có quan hệ buôn bán với trên 100 nớc và lãnh thổ thuộc đủ các châu lục trên thế giới .hiện nay Việt Nam đã kí hiệp định hợp tác thơng mại với EU ;gia nhập ASEAN(28?7/1995);Và đặc biệt là hiệp định thơng mại Việt -Mỹ đã đợc hai quốc hội thông qua,tạo cơ hội thuận lợi lớn cho các doanh nghiệp nớc ta tham gia vào thơng mại quốc tế.Nớc ta cũng tham gia nhiều tổ chức kinh tế trên thế giới .Đó là những điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế ,mở rộng buôn bán và hợp tác quốc tế với các n- ớc trong khu vực và trên thế giới. Để thực hiện tốt chủ chơng đổi mới và xu thế khu vực hoá ,toàn cầu hoá nh hiện nay ,nhà nớc ta đã mở cửa nền kinh tế các hoạt động buôn bán với nớc ngoài ngày càng phát triển. Hoạt động xuất nhập khẩu trực tiếp với nớc ngoài ngày càng đợc đẩy mạnh nhằm giúp nền kinh tế Việt Nam nhanh chóng hoà nhập vào nền kinh tế khu vực và nền kinh tế thế giới .Nớc ta sẽ sử dụng đợc tối đa lợi thế các ngành nghề mà mình có u thế .Hiện nay nhà nớc ta rất quan tâm đến các ngành nghề có giá trị xuất khẩu cao.Sự thay đổi cơ cấu xuất nhập khẩu có ảnh hởng lớn đến tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của một quốc gia và đó cũng là một giải pháp cơ bản góp phần quan trọng đến sự tăng trởng và phát triển của nền kinh tế mở .Nói cách khác sự tăng trởng xuất nhập khẩu sẽ tác dụng trực tiếp đến các chỉ tiêu cơ bản của nền kinh tế nh là Tổng sản phẩm quốc nội(GDP) ,Tổng sản phẩm quốc dân(GNP),Tổng thu nhập quốc dân(GNT),tác động của hoạt động xuất nhập khẩu đến nền kinh tế là rất quan trọng và đặc biệt là nó có tác động rất lớn đến các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động thơng mại quốc tế . 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Công ty xuất nhập khẩu và xây dựng nông lâm nghiệp (AFIMEXCO),là một doanh nghiệp nhà nớc có chức năng sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng thủ công mĩ nghệ ,song mây tre đan,các mặt hàng nông sản chế biến xuất khẩu, sản xuất kinh doanh vật t phân bón ,xây dựng và thi công các công trình nông lâm thủy lợi Mặc dù trông điều kiện khó khăn hiện nay ,công ty đã và đang tiếp tục cố gắng không ngừng hoàn thiện mình ,đề ra những chiến l- ợc phát triển lâu dài, để không ngừng phát triển,đóng góp và xự phát triển của ngành và của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Nhận thức đợc tầm quan trọng cũng nh tính phức tạp của vấn đề xuất nhập khẩu ,thực tế đòi hỏi việc hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của hoạt đông xuất nhập khẩu .Sau một thời gian thực tập tại công ty xuất nhập khẩu và xây dựng nông lâm nghiệp ,nhận biết rõ về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty .Chính vì vậy mà tôi đã chọn đề tài của chuyên đề thực tập là "Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chủ yếu của Công ty xuất nhập khẩu và xây dựng nông lâm nghiệp (AFIMEXCO)",với mong muốn trong những năm tới hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ.Chuyên đề này đợc thể hiện trong 3 phần: Phần I Lời nói đầu Phần II : Nội dung Chơng I : Lý luận chung về hoạt động xuất khẩu Chơng II : Tình hình hoạt động xuất khẩu của công ty xuất nhập khẩu và xây dựng nông lâm nghiệp Chơng III : Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu của Công ty xuất nhập khẩu và xây dựng nông lâm nghiệp Phần III :Kết luận 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Do thời gian nghiên cứu không nhiều cho nên bài viết này còn nhiều thiếu sót.Rất mong đợc sự góp ý chỉ bảo của các thầy cô giáo để bài viết đợc hoàn chỉnh hơn . Tôi xin chân thành cảm ơn các cán bộ nhân viên Công ty xuất nhập khẩu và xây dựng nông lâm nghiệp ,đặc biệt là PGS-TS Trần Trí Thành -Trởng phòng đào tạo trờng đại học Kinh Tế Quốc Dân đã tận tình quan tâm ,hớng dẫn, giúp đỡ tôi hoàn thành chuyên đề thực tập này. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chơng I. Lý luận chung về hoạt động xuất khẩu I.khái niệm ,các hình thức và vai trò của hoạt động xuất khẩu trong nền kinh tế quốc dân 1.khái niệm a.Khái niệm về thơng mại quốc tế -Thơng mại quốc tế là quá trình trao đổi hàng hoá giữa các nớc thông qua buôn bán nhằm mục đích kinh tế tối đa .Trao đổi hàng hoá là một hình thức của mối quan hệ kinh tế xã hội và phản ánh sự phụ thuộc lẫn nhau giữa những ngời sản xuất hàng hoá riêng biệt của các quốc gia .Thơng mại quốc tế là lĩnh vực quan trọng nhằm tạo điều kiện cho các nớc tham gia vào phân công lao động quốc tế phát triển kinh tế làm giàu cho đất nớc. Bí quyết thành công trong chiến lợc phát triển kinh tế của nhiều nớc là mở rộng thị trờng quốc tế và tăng nhanh xuất khẩu sản phẩm hàng hoá thu ngoại tệ b.Khái niệm về xuất khẩu Xuất khẩu là hoạt động buôn bán ở phạm vi quốc tế nó là hoạt động bán sản phẩm nớc này cho nớc khác trên cơ sở đồng ngoại tệ là phơng tiện thanh toán ,ngoại tệ ở đây có thể là ngoại tệ đối với một quốc gia hay nhiều hơn một quốc gia. Xuất khẩu đợc thừa nhận là một hoạt động rất cơ bản của hoạt động kinh tế đối ngoại, nó là phơng tiện thúc đẩy nền kinh tế phát triển .Nhà nớc ta hiện nay đã và đang thực hiện các biện pháp thúc đẩy các ngành kinh tế theo hớng xuất khẩu ,khuyến khích khu vực t nhân ,các doanh nghiệp mở rộng xuất khẩu để giải quyết công ăn việc làm và thu ngoại tệ cho đất nớc. 2.Các hình thức xuất khẩu a,Xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ trực tiếp -Là hình thức buôn bán mà bên mua và bên bán trực tiếp giao dịch với nhau,việc mua và việc bán không ràng buộc nhau,bên mua chỉ có thể mua mà không bán ,bên bán chỉ có thể bán mà không mua. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b,Xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ qua trung gian Là hình thức ngời bán tìm đến ngời mua ,ngời mua tìm đến ngời bán thông qua một ngời thứ ba .Ngời thứ ba này gọi là ngời trung gian buôn bán .Ngời trung gian buôn bán phổ biến trên thị trờng là đại lý bán hàng và môi giới. Giao dịch qua trung gian chiếm khoảng 52% kim ngạch buôn bán trên thế giới -Đại lý :là tự nhiên nhân hay pháp nhân tiến hành một hay nhiều hành vi theo sự uỷ thác của ngời uỷ thác(principal).Quan hệ giữa ngời uỷ thác với đại lý là quan hệ hợp đồng đại lý. -Môi giới:là loại thơng nhân trung gian giữa ngời mua và ngời bán ,đợc ngời bán ngời mua uỷ thác tiến hành mua hàng hoá hay dịch vụ .Khi tiến hành nghiệp vụ ngời môi giới không đợc đứng tên chính mình mà đứng tên ngời uỷ thác ,không chiếm hữu hàng hoá và không chịu trách nhiệm cá nhân trớc ngời uỷ thác về việc khách hàng không thực hiện hợp đồng .Ngời môi giới không tham gia vào việc thực hiện hợp đồng trừ trờng hợp đợc uỷ quyền .Quan hệ giữa ngời môi giới với ngời uỷ thác dựa trên sự uỷ thác từng lần ,chứ không dựa vào hợp đồng dài hạn. c,Hoạt động gia công xuất khẩu -Gia công xuất khẩu là một hoạt động mà một bên gọi là bên đặt hàng giao nguyên vật liệu , có khi cả máy móc ,thiết bị và chuyên gia cho bên kia gọi là bên nhận gia công để sản xuất ra một mặt hàng mới theo yêu cầu của bên đặt hàng .Sau khi sản xuất xong ,bên đặt hàng nhận hàng hoá đó từ bên gia công và trả tiền công cho bên làm hàng gọi là hoạt động gia công .Khi hoạt động gia công vợt ra khỏi phạm vi quốc gia gọi là hoạt động gia công xuất khẩu. -Gia công xuất khẩu là đa các yếu tố sản xuất (chủ yếu là nguyên liệu ) từ nớc ngoài về sản xuất hàng hoá theo yêu cầu của bên đặt hàng ,nhng không phải để tiêu dùng trong nớc mà để xuất khẩu thu ngoại tệ chênh lệch do hoạt động gia công mang lại .Vì vậy suy cho cùng gia công xuất khẩu là hình thức lao động ,nhng là loại lao động dới dạng đợc sử dụng (đợc thể hiện trong hàng hoá ), chứ không phải dới dạng xuất khẩu nhân công ra nớc ngoài 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 d,Hoạt động tái xuất khẩu và chuyển khẩu -Hoạt động tái xuất khẩu là hoạt động xuất khẩu hàng hoá sang nớc thứ ba những hàng hoá đã đợc nhập khẩu nhng cha qua chế biến của nớc tái xuất .Nó đợc thực hiện bởi mục đích thu về một số ngoại tệ lớn hơn số đã bỏ ra ban đầu. -Hoạt động chuyển khẩu là hoạt động mà hàng hoá và dịch vụ đợc chuyển qua cửa khẩu của một nớc nào đó nhng mà không diễn ra hành vi mua bán e,Xuất khẩu tại chỗ Là hoạt động cung cấp hàng hoá và dịch vụ cho các đoàn khách tham quan quốc tế các công ty có yếu tố đầu t nớc ngoài. 3.Vai trò của xuất khẩu trong nền kinh tế quốc dân a.Xuất khẩu tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu Công ngiệp hoá đất nớc đòi hỏi phải có số vốn rất lớn để nhập khẩu máy móc ,thiết bị kĩ thuật tiên tiến. nguồn hàng để nhập khẩu có thể đợc hình thành từ các nguồn nh : -Liên doanh đầu t với nớc ngoài với nớc ta -Vay nợ ,viện trợ ,tài trợ -Thu từ hoạt động du lịch, dịch vụ -Xuất khẩu sức lao động. Trong các nguồn hàng nh vốn đầu t nớc ngoài ,vay nợ và viện trợ cũng phải trả bằng cách này hay cách khác.Để nhập khẩu nguồn vốn quan trọng nhất là từ xuất khẩu .Xuất khẩu quyết định quy mô và tốc độ tăng của nhập khẩu. b.Xuất khẩu góp phần chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế sang kinh tế hớng ngoại Thay đổi cơ cấu sản xuất và tiêu dùng một cách có lợi nhất ,đó là thành quả của cuộc cách mạng khoa học ,công nghệ hiện đại .Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế có thể đợc nhìn nhận từ các hớng sau : -Xuất khẩu những sản phẩm của nớc ta ra nớc ngoài -Xuất phát từ nhu cầu của thị trờng thế giới để tổ chức sản xuất và xuất khẩu những sản phẩm mà các nớc khác cần .Điều đó có tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế ,thúc đẩy sản xuất phát triển . 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -Xuất khẩu tạo điều kiện cho các ngành liên quan có cơ hội phát triển thuận lợi -Xuất khẩu tạo ra khả năng mở rộng thị trờng tiêu thụ ,cung cấp đầu vào cho sản xuất ,khai thác tối đa cho sản xuất trong nớc -Xuất khẩu tạo ra những tiền đề kinh tế kĩ thuật nhằm đổi mới thờng xuyên năng lực sản xuất trong nớc .Nói cách khác là cơ sở tạo thêm vốn kĩ thuật ,công nghệ tiên tiến từ thế giới bên ngoài vào nớc ta nhằm hiện đại hoá nền kinh tế nớc ta . -Thông qua xuất khẩu hàng hoá của nớc ta vào cuộc cạnh tranh trên thị tr- ờng thế giới về giá cả ,chất lợng .Cuộc cạnh tranh này đòi hỏi phải tổ chức lại sản xuất cho phù hợp với nhu cầu thị trờng . -Xuất khẩu còn đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn đổi mới và hoàn thiện công tác quản lý sản xuất kinh doanh ,nâng cao chất lợng sản phẩm hạ giá thành . g.Xuất khẩu tạo thêm công ăn việc làm và cải thiện đời sống nhân dân Trớc hết,sản xuất hàng xuất khẩu nhằm thu hút hàng triệu lao động tạo ra nguồn vốn để nhập khẩu vật phẩm tiêu dùng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân. h.Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các quan hề kinh tế đối ngoại Xuất khẩu làm cho nền kinh tế nớc ta gắn chặt với phân công lao động quốc tế i.Xuất khẩu đòi hỏi các nghiệp phải luôn hoàn thiện đổi mới công tác quản lý ,nắm bắt các thông tin tốt từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm hàng hoá của mình ở trong nớc cũng nh trên thị trờng quốc tế. 10 [...]... của xuất khẩu đối với hoạt động kinh doanh của Công ty xuất nhập khẩu và xây dựng nông lâm nghiệp Ta biết rằng xuất khẩu là hoạt động kinh doanh chính của Công ty xuất nhập khẩu và xây dựng nông lâm nông lâm nghiệp,kim ngạch xuất khẩu tạo nên doanh thu và lợi nhuận hàng năm cho công ty ,trớc đây khi cha tham gia vào hoạt động thơng mại quốc tế công ty xuất nhập khẩu nông lâm nghiệp chủ yếu là sản xuất. .. trong nớc và gia công hàng xuất khẩu cho một số công ty bạn với quy mô nhỏ sau một thời gian dài gia công hàng xuất khẩu cho các công ty bạn công ty đã rút ra cho mình những kinh nghiệm quý báu và đã tự xuất khẩu đợc những lô hàng đầu tiên do chính công ty gia công đặc biệt là những lô hàng gia công từ gỗ Pơ Mu và ngày càng mở rộng với quy mô lớn hơn.Ta hay xem xét một số vai trò của xuất khẩu đối với... ,khô xuất khẩu Bảng 1:Khối lợng xuất khẩu một số mặt hàng xuất khẩu của công ty Hàng năm 1998 1,5 0,5 1,5 2 0,5 1999 3 1 1 4 0,1 2000 2001 4 4,6 2 2,4 0,7 1,2 4,5 3,7 5 5,6 Nguồn báo cáo tổng kết của công ty Do vậy mà giá trị hàng xuất khâủ của công ty đã tăng dần qua các năm ,từ đó đóng góp vào tổng doanh thu làm cho tổng doanh thu ngày một tăng, Để thấy rõ tình hình xuất khẩu các mặt hàng chủ yếu của. .. với các công ty khác Tuy nhiên việc chuyên môn hoá qua sâu vào một số mặt hàng lại có thể dẫn tới rủi ro,đó là sự khó chuyển đổi kinh doanh khi thị trờng có biến động Công ty xuất nhập khẩu nông lâm nghiệp là một doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu đa dạng nhiều mặt hàng Song nhận thức đợc vấn đề này nên công ty đã chọn cho mình một số mặt hàng xuất khẩu chính (đó là các mặt hàng mà công ty có các. .. nớc và gia công hàng xuất khẩu Sau một thời gian dài và do yếu tố khách quan mà công ty đã nhận thấy cần có sự điều chỉnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.Chính vì vậy mà sau năm 1992 ,công ty đã xuất khẩu đợc những lô hàng đầu tiên do chính công ty gia công đặc biệt là những lô hàng gia công từ gỗ Pơ Mu,gỗ kim Là một công ty kinh doanh nông lâm sản xuất khẩu nên công ty có những mặt hàng. .. và trả lơng lao động của công ty -Cơ cấu lao động và các hình thức tổ chức quản lý lao động trong công ty Công ty xuất nhập khẩu và xây dựng nông nghiệp là một trong các công ty của nhà nớc ,những cán bộ trong biên chế của công ty đều thuộc biên chế nhà nớc ngoài số cán bộ nhân viên noí trên số còn lại đều là kí hợp đồng daì hạn hay ngắn hạn đểu do sự thoả thuận giữa ngời lao động và công ty Công ty. .. phí công đoàn Những chi phí này đợc công ty trích ra từ tổng quỹ lơng và đợc hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh II.Tình hình xuất khẩu hàng hoá của công ty xuất nhập khẩu và xây dựng nông lâm nghiệp Công ty xuất nhập khẩu và xây dựng nông lâm nghiệp là một doanh nghiệp nhà nớc trực thuộc Sở nông nghiệp phát triển nông thôn Hà Nội.Trong giai đoạn 1985-1992 công ty mới chỉ hoạt động chủ yếu ở... pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của công ty phát triển hơn nữa ChơngII.Tình hình hoạt động xuất khẩu của công ty xuất nhập khẩu và xây dựng nông lâm nghiệp I.Khái quát về công ty 1.Lịch sử hình thành Công ty 23 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Công ty xuất nhập khẩu và xây dựng nông nghiệp là một doanh nghiệp nhà nớc trực thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn... doanh của công ty : -Xuất khẩu cho phép Công ty xuất nhập khẩu và xây dựng nông lâm nghiệp đầu t vào tài sản cố định ,tăng nguồn vốn lu động để thực hiện hoạt động kinh doanh sản xuất giúp công ty ngày một mở rộng và phát triển -Xuất khẩu tạo cho công ty có uy tín trên thị trờng quốc tế ,từ đó mà công ty thiết lập đợc nhiều bạn hàng ở nhiều nớc khác nhau ,công ty đã thiết lập đợc mối quan hệ tốt và lâu... quyết công ăn việc làm -Trong một vài năm qua thì sản phẩm gỗ xuất khẩu ngày càng chiếm tỉ trọng cao trong tổng số các mặt hàng xuất khẩu của công ty ,đặc biệt năm 2000 là 71 tỉ đồng chiếm tới 79,33 % kim nghạch xuất khẩu ,2001 là 79,5 chiếm 80,8 % kim ngạch xuất khẩu của công ty , đóng góp rất lớn vào tổng doanh thu của công ty ,từ đó đem lại hiệu quả kinh tế khá cao cho công ty Bên cạnh xuất khẩu . hoạt động xuất khẩu của công ty xuất nhập khẩu và xây dựng nông lâm nghiệp Chơng III : Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu của Công ty xuất nhập khẩu và xây dựng nông. công ty cần khắc phục 45 a.Những kết quả mà công ty đạt đợc 45 b .Một số hạn chế của công ty 46 3.nguyên nhân 47 Chơng III: Một số giải pháp nhằm đầy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chủ yếu của công. .Chính vì vậy mà tôi đã chọn đề tài của chuyên đề thực tập là " ;Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chủ yếu của Công ty xuất nhập khẩu và xây dựng nông lâm nghiệp (AFIMEXCO)",với
- Xem thêm -

Xem thêm: một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chủ yếu của công ty xuất nhập khẩu và xây dựng, một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chủ yếu của công ty xuất nhập khẩu và xây dựng, , Phần I:lời nói đầu, Chương I. Lý luận chung về hoạt động xuất khẩu, ChươngII.Tình hình hoạt động xuất khẩu của công ty xuất nhập khẩu và xây dựng nông lâm nghiệp, xuất nhập khẩu và xây dựng nông lâm nghiệp, Bảng 5:Một số mặt hàng xuất khẩu của công ty, Bảng 7: tổng giá trị và phương thức thanh toán, Chương III: Một số giải pháp nhằm đầy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chủ yếu của công ty AFIMEXCO

Từ khóa liên quan