0

thực trạng và một số giải pháp nhằm tăng xuất khẩu hàng nông sản của công ty xuất nhập khẩu nông sản

44 361 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2015, 22:56

Lời nói đầu Việt Nam đang trong quá trình đổi mới, đất nước đang trên đà phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa lấy mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh làm thước đo cho hoạt động đổi mới. Công tác xuất khẩu là một trong ba chương trình kinh tế lớn của Nhà nước mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã đề ra cho giai đoạn phát triển kinh tế của nước ta hiện nay. Thực chất của xuất khẩu là mở rộng mối quan hệ kinh tế đối ngoại nhằm tạo ra ngoại tệ cần thiết để nhập khẩu vật tư kỹ thuật cho xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội, đồng thời thông qua công tác xuất khẩu cho phép phát huy sử dụng tốt nguồn lao động, tài nguyên của đất nước, tạo điều kiện tăng thu nhập quốc dân, nâng cao mức sống cho người lao động. Trong những năm gần đây quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới ngày càng được củng cố và mở rộng. Việc tham gia vào các tổ chức ASEAN, AFTA và đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực để gia nhập WTO cùng với việc Mỹ xoá bỏ cấm vận thương mại, bình thường hoá quan hệ với Việt Nam đã cho thấy công tác phát triển và mở rộng hoạt động của kinh tế đối ngoại càng có vai trò quan trọng đặc biệt để phát triển kinh tế của đất nước. Chính vì thế mà Nhà nước ta luôn coi trọng, khuyến khích và thúc đẩy các ngành kinh tế hướng cho xuất khẩu. Việt Nam với những ưu thế nh 70% dân số làm nghề nông nghiệp, diện tích đất đai màu mỡ đã tạo điều kiện cho mặt hàng nông sản nước ta có lợi thế so sánh so với một số nước trên thế giới. Công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội (AGREXPORT), dưới sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, là một trong những doanh nghiệp tham gia vào hoạt động xuất khẩu nông sản và đã có những đóng góp tích cực vào công tác xuất khẩu chung của nước nhà. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đạt được, Công ty cũng gặp phải không Ýt những khó khăn, trở ngại. Đó là sự cạnh tranh gay gắt với các đơn vị kinh doanh trong nước còng nh các công ty nước ngoài, chất lượng hàng hoá chưa cao, nguồn hàng không đáp ứng được hết các nhu cầu của khách hàng, thị trường xuất khẩu không ổn định Do vậy hiệu quả kinh doanh của Công ty vẫn còn thấp. Chính vì những tồn tại cần được khắc phục trong hoạt động kinh doanh của Công ty nên sau một thời gian thực tập tại đây cùng với những kiến thức tích luỹ được sau bốn năm học em đã mạnh dạn chọn đề tài luận văn tốt nghiệp: “ Thực trạng và một số giải pháp nhằm tăng xuất khẩu hàng nông sản của Công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội ”. Ngoài lời nói đầu và kết luận, nội dung của luận văn được chia làm 3 phần: Chương I: Cơ sở lý luận chung về hoạt động xuất khẩu. Chương II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu tại Công ty AGREXPORT Hà Nội. Chương III: Một số giải pháp nhằm tăng xuất khẩu của Công ty AGREXPORT Hà Nội. Do thời gian hoạt động thực tế còn Ýt, tài liệu thống kê, tổng kết kinh tế còn chưa đầy đủ, sự hiểu biết và kiến thức của bản thân còn nhiều hạn chế nên luận văn của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến phê bình quý báu từ phía thầy cô giáo. Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy giáo, THS. Nguyễn Bá Dư. Thầy đã trực tiếp hướng dẫn và chỉ bảo tận tình để em có thể hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Em còng xin gửi lời cảm ơn đến các bác, các cô chú trong Công ty AGREXPORT Hà Nội đã giúp em tiếp thu được những kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho bài viết. [...]... thnh cụng tỏc c phn hoỏ Cụng ty nm 2006 II Mt s gii phỏp nhm tng xut khu hng nụng sn ca cụng ty Agrexport H Ni Trong nhng nm qua, hot ng xut khu ca Cụng ty ó t nhng kt qu tng i tt, khụng ch em li li nhun m cũn em li uy tớn cho Cụng ty Tuy nhiờn vn cũn nhiu yu t khỏch quan v ch quan gõy khú khn nh hng n hot ng xut khu ca Cụng ty Trờn c s thc t ú, sau mt thi gian thc tp ti Cụng ty v vi kin thc tớch lu c... hng xut khu chớnh ca Cụng ty na m thay vo ú l cỏc mt hng ht iu, chố en, g, ru, hp cỏc loi Tỡnh hỡnh xut khu trong nhng nm gn õy ca Cụng ty cú nhiu bin ng khụng tt cho Cụng ty ( Xem bng 2, 3 ) T bng 2 ta thy ht iu cú giỏ tr xut khu cao nht trong s cỏc mt hng xut khu vỡ Cụng ty ó thc hin khai thỏc th trng tng i tt v gi vng cỏc mi quan h tt vi ngun cung hng cng nh cỏc cụng ty nhp khu nc bn Vo nm 2003... trong 3 nm qua, ht iu luụn l mt hng xut khu chin lc ca Cụng ty Cụng ty cng mnh dn khai thỏc nhng mt hng mi nh hp, ru sau khi cú s phõn cụng li chc nng, nhim v ca cỏc thnh viờn trong Cụng ty, iu ú ó tỏc ng lm cho cỏc mt hng xut khu ca Cụng ty cú s bin ng, khụng n nh Trong thi gian ti cú c giỏ tr xut khu cỏc mt hng n nh mang li hiu qu cao, Cụng ty cn nghiờn cu a ra k hoch di hn cú tớnh chin lc thoỏt... chớnh ca Cụng ty na Tỡnh trng tng t cng din ra vi Nht Bn v ấn Cú th núi Cụng ty ó cú s chuyn hng trong vic lựa chn th trng xut khu Cụng ty ó tp trung vo nhng th trng khú tớnh hn nhng cú tim nng ln hn nh Tõy u, M S chp nhn ca cỏc th trng khú tớnh ó chng t s thay i trong cht lng hng nụng sn xut khu cũng nh cỏc kh nng khai thỏc nhng th trng mi ca Cụng ty iu ú cng cho thy nhng n lc c gng ca Cụng ty trong vic... Nguyờn nhõn ch quan Cụng ty luụn thiu thụng tin v th trng, giỏ c cng nh thụng tin v th hiu v mt hng c a chung ti cỏc thi im trong nm Cụng ty cũn non nớt trong kinh nghim thng trng, cha tht s nm bt ht c v lut l trong kinh doanh thng mi quc t Cụng ty cha cú nhng gii phỏp tỡnh hung khỏc nhau cho cụng tỏc mua buụn Cụng ty cha xõy dng c nhng phng ỏn thu mua thc s cú hiu qu Cụng ty ang gp nhiu khú khn trong... Cụng ty ang gp nhiu khú khn trong quỏ trỡnh c phn hoỏ Cụng ty ang tin hnh xỏc nh giỏ tr doanh nghip l khõu quan trng, phc tp v then cht nht trong c phn hoỏ, trong ú gii quyt n c t thi k bao cp l khú khn nht CHNG III Mt s gii phỏp nhm thỳc y xut khu nụng sn TI CễNG TY AGREXPORT H NI I Phng hng, nhim v ca cụng ty Agrexport H Ni Cụng ty c Tng cụng ty giao nhim v kinh doanh nm 2006 vi cỏc ch tiờu chớnh:... chc v chc nng ca b mỏy Cụng ty Cụng ty xut nhp khu nụng sn thc phm H Ni cú b mỏy t chc qun lý c thc hin theo mụ hỡnh trc tuyn kt hp, ngha l Cụng ty c t chc theo ch mt th trng v cỏc nhõn viờn di quyn c nhúm vo b phn phũng ban trờn c s hỡnh thnh tay ngh hoc cỏc hot ng ging nhau, tuy khụng phi khụng cú nhc im nhng õy l mụ hỡnh qun lớ phự hp nht vi Cụng ty 4.1 S b mỏy Cụng ty T nhng nhim v, chc nng, c... cu - Hin nay Cụng ty thc hin xut khu ch yu l hng nụng sn cha qua ch bin, cht lng cha cao nờn Cụng ty cn tin hnh u t cho khõu ch bin hng nụng sn iu ú cú th thc hin c vỡ Cụng ty cú ngun nguyờn liu v nhõn cụng r hn so vi cỏc nc khỏc lm c iu ny, Cụng ty cn phi khai thỏc ht cụng sut hot ng ca hai nh mỏy ch bin Vnh Ho v Bc Giang Hin nay, hai nh mỏy ny cũn thiu nguyờn liu u vo nờn cụng ty cn thnh lp qu ... s ch o ca giỏm c Cụng ty, cỏc phũng ban ch cú nhim v ch o v giỏm sỏt hot ng ca cỏc chi nhỏnh xem cú ỳng vi ch o hay khụng II Thc trng xut khu ca cụng ty AGREXPORT H Ni 1 Kt qu hot ng kinh doanh Cựng vi s ra i ca c ch th trng Vit Nam i kốm theo nú l s cnh tranh gay gt vi cỏc n v kinh doanh khỏc trong v ngoi quc doanh, ó khin cho Cụng ty AGREXPORT gp nhiu khú khn Thờm vo ú Cụng ty ang trong quỏ trỡnh... trong nhng nguyờn nhõn dn ti vic gim tng kim ngch xut khu nm 2005 l mt mi lo ngi ln i vi Cụng ty Kt qu kinh doanh khụng c nh mong mun buc Cụng ty phi cú k hoch hp kim im nghiờm tỳc cỏc mt cú bin phỏp khc phc c th v phi vn lờn t c mc tiờu nm 2006 4 ỏnh giỏ chung v hot ng xut khu nụng sn ca Cụng ty 4.1 u im Cụng ty cú c cu t chc phự hp, giỏm c l ngi trc tip ch o kinh doanh Do vy cỏc tỡnh hung c x lý nhanh . Công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội (AGREXPORT) và chịu sự quản lí của Tổng công ty nông sản và thực phẩm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Bộ phận xuất nhập khẩu lương thực. luận chung về hoạt động xuất khẩu. Chương II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu tại Công ty AGREXPORT Hà Nội. Chương III: Một số giải pháp nhằm tăng xuất khẩu của Công ty AGREXPORT Hà Nội. . II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY AGREXPORT HÀ NỘI I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY AGREXPORT HÀ NỘI 1. Quá trình hình thành và phát triển Tổng công ty xuất nhập khẩu nông sản và thực
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng và một số giải pháp nhằm tăng xuất khẩu hàng nông sản của công ty xuất nhập khẩu nông sản, thực trạng và một số giải pháp nhằm tăng xuất khẩu hàng nông sản của công ty xuất nhập khẩu nông sản, , II. Một số giải pháp nhằm tăng xuất khẩu hàng nông sản của công ty Agrexport Hà Nội, II. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy XK của công ty

Từ khóa liên quan