thực trạng công tác kế toán mua bán hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại dntn thương mại và tin học KPT

54 563 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2015, 07:05

GVHD: ĐÀO THỊ BÍCH HỒNG Báo cáo th c t pự ậ LỜI CẢM ƠN Để có những kiến thức và kết quả học tập như ngày hôm nay, cũng như việc áp dụng thực tế tại doanh nghiệp để hoàn thành tốt báo cáo tốt nghiệp là nhờ: Sự dạy dỗ nhiệt tình của thầy cô trường CĐXD Số 3 và đặc biệt nhất là các thầy cô khoa Kinh tế đã dạy dỗ trong suốt 3 năm học vừa qua. Sự giúp đỡ tận tình của các cô chú, anh chị trong DNTN TM và Tin học KPT và nhất là các nhân viên phòng Kế toán của doanh nghiệp. Qua đó, với tất cả lòng kính trọng và biết ơn, em gởi đến toàn thể quý thầy cô trường CĐXD Số 3 đã dồn hết tâm huyết truyền đạt cho chúng em những kiến thức và kinh nghiệm vô cùng quý báu trong 3 năm học tại trường. Chân thành gởi đến cô Đào Thị Bích Hồng đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp với tình cảm trân trọng nhất và lòng biết ơn sâu sắc nhất. Đồng thời em cũng gởi lời cảm ơn đến giám đốc, cô chú, anh chị trong DNTN TM và Tin học KPT đã tạo điều kiện tốt cho em thực tập trong suốt thời gian qua. Và đã nhiệt tình giúp đỡ em trong việc tìm hiểu thông tin và thu nhập số liệu cung cấp cho báo cáo tốt nghiệp của em được hoàn thành. TP. Tuy Hoà, ngày 06 tháng 06 năm 2008 Sinh viên thực hiện. HUỲNH THỊ HIỆP TRINH SVTH: HUỲNH THỊ HIỆP TRINH Trang - 1 - GVHD: ĐÀO THỊ BÍCH HỒNG Báo cáo th c t pự ậ LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay nền kinh tế nước ta là một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, sự hoạt động của các thành phần kinh tế trong quá trình lưu thông hàng hoá đương nhiên diễn ra sự cạnh tranh và sự hợp tác trên thị trường trong và ngoài nước. Trong những năm qua quá trình đổi mới cơ chế quản lý từ kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, đã đặt ra yêu cầu cấp bách là phải có sự trao đổi hàng hoá lẫn nhau và sử dụng vốn kinh doanh sao cho mang lại hiệu quả cao nhất. Do vậy việc mua bán và xác định kết quả kinh doanh là vấn đề cần thiết phải quan tâm hàng đầu ở các doanh nghiệp thương mại. Thời gian qua đã học lí thuyết tại trường để củng cố kiến thức và khả năng nhạy bén, trước khi ra trường chúng ta phải trải qua thời gian thực tập. Đây là giai đoạn rất quan trọng giúp em hiểu biết thêm về cách thức làm việc, tiếp xúc thực tế rèn luyện khả năng thực hành và phẩm chất của một nhân viên kế toán. Xuất phát từ đó, trong thời gian thực tập tại DNTN TM và Tin học KPT, kết hợp với nhưngc kiến thức đã học và sự hướng dẫn tận tình của cô Hồng, em đã chọn đề tài “ Kế toán mua bán hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh”. Nội dung đề tài gồm 3 chương : Chương I : Cơ sở lý luận chung về kế toán mua bán hàng hoá và xây dựng kết quả kinh doanh. Chương II : Khái quát quá trình hình thành và thực trạng công tác kế toán mua bán hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh. Chương III : Những thuận lợi khó khăn – Đề xuất kiến nghị. Do thời gian thực tập có giới hạn, tiếp xúc thực tế còn ít, kiến thức còn hạn chế nên báo cáo không sao tránh những thiếu sót. Em mong các anh chị trong doanh nghiệp và cô giáo hướng dẫn thực tập quan tâm giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này. Em xin chân thành cảm ơn. Ngày 06 tháng 06 năm 2008. Người viết. HUỲNH THỊ HIỆP TRINH SVTH: HUỲNH THỊ HIỆP TRINH Trang - 2 - GVHD: ĐÀO THỊ BÍCH HỒNG Báo cáo th c t pự ậ Chương I : SƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN MUA BÁN HANG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH. 1. Một số khái niệm . 1.1. Hoạt động kinh doanh thương mại . Là quá trình mua hàng hóa từ lĩnh vực sản xuất đến lĩnh vực tiêu dùng thông qua quan hệ trao đổi hàng hóa. 1.2. Hàng hóa . Là sản phẩm được mua về với mục đích để bán. 1.3. Xác định kết quả kinh doanh : Là việc tính toán, so sánh tổng thu nhập thuần từ các hoạt động với tổng chi phí sản xuất kinh doanh và tổng chi phí khác trong kì. Nếu tổng thu nhập thuần lớn hơn tổng chi phí trong kì thì doanh nghiệp có kết quả lãi ngược lại là lỗ. 2. Phương pháp tính giá hàng hóa . 2.1. Tính giá hàng hóa nhập kho . Giá nhập = Giá mua + Chi phí thu mua. Trong đó : Giá mua = Giá mua trên hóa đơn chưa có thuế - chiết khấu thương mại . Chi phí thu mua gồm : chi phí vận chuyển, bốc dỡ, thuế, kho, chi phí phạt hợp lý, hao hụt trong định mức. 2.2. Tính giá hàng hóa xuất kho . Có 5 phương pháp tính giá xuất kho. 2.2.1. FIFO (nhập trước - xuất trước). Theo phương pháp này hàng nhập vào kho trước thì xuất trước, xuất hết số nhập trước mới đến số nhập sau theo giá thực tế của từng số hàng xuất. 2.2.2. LIFO ( Nhập sau - xuất trước ). Theo phương pháp này hàng mua sau cũng được xuất trước tiên. 2.2.3. Thực tế đích danh. Tức vật tư xuất kho thuộc lô vật tư nào thì sử dụng giá nhập thực tế của lô vật tư đó để tính giá xuất kho. 2.2.4. Phương pháp bình quân gia quyền . - Bình quân liên hoàn : theo phương pháp này sau mỗi lần nhập kế toán phải tiến hành tính giá vật tư xuất kho. Đơn giá xuất kho = Trị giá vật tư tồn sau lần xuất trước + Trị giá vật tư mới nhập vào Số lượng vật tư tồn sau lần xuất trước + Số lượng vật tư nhập trong kỳ SVTH: HUỲNH THỊ HIỆP TRINH Trang - 3 - GVHD: ĐÀO THỊ BÍCH HỒNG Báo cáo th c t pự ậ - Đơn giá bình quân cả kỳ dự trữ : chỉ được tính một lần vào cuối kỳ. Đơn giá xuất kho. = Trị giá vật tư tồn đầu kỳ. + Trị giá vật tư nhập trong kỳ. Số lượng vật tư tồn trong kỳ. + Số lượng vật tư nhập trong kỳ. 2.2.5. Phương pháp hệ số. Hệ số giá vật tư. = Giá thực tế vật tư tồn đầu kỳ. + Giá thực tế vật tư nhập kho trong kỳ. Giá hạch toán vật tư tồn đầu kỳ. + Giá hạch toán vật tư nhập trong kỳ. 3. Kế toán mua hàng hóa . 3.1. Khái niệm . Quá trình mua hàng : là qua trình kinh doanh với việc mua sắm máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, hàng hóa để tiến hành các hoạt động kinh doanh theo phương án đã chọn, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh được tiến hành thường xuyên, liên tục không bị gián đoạn. 3.2. Phương thức mua hàng : có 2 phương thức. - Phương thức chuyển hàng : Bên bán chuyển hàng cho bên mua tại địa điểm qui định tronh hợp đồng, mọi phát sinh thừa thiếu trong quá trình vận chuyển bên mua không chịu trách nhiệm. - Phương thức nhận hàng trực tiếp : Bên mua trực tiếp tới nhận hàng tại địa điểm qui định trong hợp đồng của bên bán, sau khi nhận hàng và ký vào hợp đồng của bên bán, thì người sở hữu hàng hóa thuộc về bên mua, mọi tổn thất khi đưa hàng về doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải chịu. SVTH: HUỲNH THỊ HIỆP TRINH Trang - 4 - GVHD: ĐÀO THỊ BÍCH HỒNG Báo cáo th c t pự ậ 3.3. Kế toán nghiệp vụ mua hàng . • Tài khoản sử dụng : 156 • Tài khoản 1561 : Mua hàng SD : Trị giá hàng hóa tồn kho cuối kỳ. • Tài khoản 1562 : Chi phí mua hàng. SVTH: HUỲNH THỊ HIỆP TRINH Trang - 5 - Nợ 1561 Có Trị giá hàng hóa xuất kho trong kỳ. Trị giá hàng hóa trả lại cho người bán. Trị giá hàng hóa phát hiện thiếu qua kiểm kê. Đánh giá giảm hàng hóa. Chiết khấu hàng hóa giảm giá được hưởng. - Trị giá hàng hóa mua vào đã nhập kho. - Thuế nhập khẩu, TTĐB, thuế VAT phải nộp tính cho hàng hóa mua bên ngoài. - Thuế thuê ngoài gia công chế biến nhập kho. - Trị giá hàng hóa phát hiện thừa qua kiểm kê. - Đánh giá tăng hàng hóa. - Trị giá hàng hóa nhập kho từ các nguồn khác. Nợ 1562 Có - Chi phí mua hàng được phân bổ cho hàng tiêu thụ trong kỳ. - Tập hợp chi phí thu mua hàng hóa phát sinh trong kỳ. SD: Chi phí hàng phân bổ cho hàng tồn kho. GVHD: ĐÀO THỊ BÍCH HỒNG Báo cáo th c t pự ậ 3.4. Phương pháp hạch toán nghiệp vụ mua hàng . 3.4.1. Sơ đồ kế toán mua hàng. SVTH: HUỲNH THỊ HIỆP TRINH Trang - 6 - 1561 111,112,141,3 31 Khi mua hàng nhập kho 133 Thuế 111,112,1 41 Xuất kho hàng hóa 133 Hướng chiết khấu do thanh toán nhanh 111,112,331 Giảm giá hàng mua trả lại cho bên bán 133 Thuế khấu trừ GVHD: ĐÀO THỊ BÍCH HỒNG Báo cáo th c t pự ậ 3.4.2. Kế toán chi phí mua hàng. 4. Kế toán bán hàng hóa. 4.1. Bán buôn. Là bán hàng cho những đơn vị thương mạikhác để bán lại hoặc bná cho các đơn vị sản xuất để dùng vào sản xuất, kết thúc quá trình này hàng hóa vẫn còn nằm trong khâu lưu thông chưa đi vào tiêu dùng. 4.2. Bán lẻ : Là bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng hoặc cho các cơ quan tổ chức để phục vụ nhu cầu tiêu dùng cá nhân, tập thể. Kết thúc quá trình hàng hoa đi vào lĩnh vực tiêu dùng. SVTH: HUỲNH THỊ HIỆP TRINH Trang - 7 - CP vận chuyển bốc dỡ thuế kho 111,112,331 1562 632 Phân bổ CP mua hàng cho hàng bán ra trong kỳ 152,153,142 151,331 111,112,331 131 Thuế CP vận chuyển bao bì cho qua trinh mua hàng Hao hụt hàng hóa trong định mức Chi phí khác trong quá trinh mua hàng GVHD: ĐÀO THỊ BÍCH HỒNG Báo cáo th c t pự ậ 4.3. Tài khoản sử dụng : 4.3.1. Tài khản 511 : Doanh thu bán hàng. 4.3.2. Tài khoản 515 : Doanh thu tài chính. - Tài khoản này không có số dư. SVTH: HUỲNH THỊ HIỆP TRINH Trang - 8 - Nợ 511 Có - Thuế TTĐB, thuế GTGT phải nộp. - Chiết khấu thương mại. - Hàng bán bị trả lại. - Giảm giá hàng hóa. - Kết chuyển doanh thu và xác định kết quả kinh doanh - Phản ánh tổng doanh thu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trong kỳ. SD : Không có số dư cuối kỳ. Nợ 515 Có Thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp của hoạt động tài chính. Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính vào tài khoản xác định kết quả kinh doanh. - Các khoản thu hoạt động tài chính thực tế phát sinh trong kỳ. GVHD: ĐÀO THỊ BÍCH HỒNG Báo cáo th c t pự ậ 4.3.3. Tài khoản 632 : Giá vốn hàng bán. - Tài khoản này không có số dư. 4.3.4. Tài khoản 531 : Hàng bán bị trả lại. - Tài khoản này không có số dư. 4.3.5. Tài khoản 532 : Giảm giá hàng bán. - Tài khoản này không có số dư. SVTH: HUỲNH THỊ HIỆP TRINH Trang - 9 - Có Có Nợ 632 Trị giá vốn của hàng hóa, dịch vụ đã được cung cấp theo từng hóa đơn. Phản ánh các chi phí vượt định mức. Thuế VAT được khấu trừ phải tính vào giá vốn của hàng hóa. Trích lập dự phòng giảm giá hàng bán tồn kho và tiêu thụ. Chi phí chung cố định không được tính vào giá thành sản xuất phải tính vào giá vốn. Kết chuyển giá trị hàng bán được xác định. Hoãn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn ( nếu có ). Kết chuyển giá trị hàng bán bị trả lại ( nếu có ). Nợ 531 - Phản ánh trị giá hàng hóa bị trả lại phát sinh trong kỳ. - Kết chuyển vào tài khoản doanh thu Nợ 532 Có Phản ánh trị giá giảm giá hàng bán chấp nhận cho khách hàng. - Kết chuyển vào tài khoản 511. GVHD: ĐÀO THỊ BÍCH HỒNG Báo cáo th c t pự ậ 4.4. Phương hướng hạch toán nghiệp vụ bán hàng. 4.4.1. Kế toán bán hàng theo phương thức trực tiếp. 531 SVTH: HUỲNH THỊ HIỆP TRINH Trang - 10 - 111,112,131 511 642 Xác định thuế VAT phải nộp 111,112,131 Thuộc đối tượng nộp thuế khấu trừ Bán hàng thuộc đối tượng nôp thuế khấu trừ. DTBH Kêt chuyển hàng bị trả lại Đối trượng nộp thuế trực tiếp Tổng giá thanh toán 333 Hàng bán bị trả lại 156,155 632 911 Bán hàng không thuộc đối tượng nộp thuế khấu trừ Trị giá vốn hàng xuất kho giá vốn Kết chuyển Kết chuyển doanh thu thuần [...]... của kế toán xác định kết quả kinh doanh SVTH: HUỲNH THỊ HIỆP TRINH Trang - 12 - Báo cáo thực tập GVHD: ĐÀO THỊ BÍCH HỒNG 5.1.1 Khái niệm Kết quả hoạt động kinh doanh (KQHĐKD) : Là hiệu quả tài chính của các hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp, trong một thời gian nhất định gồm : Kết quả hoạt động kinh doanh , kết quả hoạt động tài chính, kết quả hoạt động bất thường, đó là phần chênh lệch giữa doanh. .. Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu, kiểm tra B Thực trạng công tác kế toán mua bán hàng hóa và xây dựng kết quả kinh doanh tại DNTN TM và Tin học KP: 1.Phương thức thanh toán - Bằng chuyển khoản, tiền mặt 2 Kế toán mua hàng Có số liệu 1 số nghiệp vụ của công ty ở tháng 2 năm 2008 như sau: SVTH: HUỲNH THỊ HIỆP TRINH Trang - 24 - Báo cáo thực tập GVHD: ĐÀO THỊ BÍCH HỒNG Đơn vị : DNTNTM & TIN HOC KPT. .. HỒNG Báo cáo thực tập Chương II : KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DNTN TM VÀ TIN HỌC KPT A Giới thiệu khái quát về doanh nghiệp : 1 Đặc điểm, tình hình chung của doanh nghiệp 1.1 Sự hình thành và phát triển và doanh nghịêp Ngày nay đất nước đang ta trên đà phát triển, nên cần phải có nhiều mạng lưới thông tin để đáp ứng... chuyển Nhận vật tư doanh thu chuyển 133 hàng hóa đem trao đổi (có hóa đơn) 4.4.4 Kế toán bán hang theo phương thức trả góp 333 642 Xác định thuế GTGT phải nộp 511 Xác định thuế TTĐB,XK 111,112,131 156 632 Trị giá vốn hàng bán 911 K/C giá GIá bán 1 lần K/C doanh thu vốn hàng bán 711 K/C lãi chưa có thuê Giá bán trả một lần đã có thuế trả chậm 5 Kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh 5.1 Khái niệm,... cấp bách Chính vì thế mà DNTN TM và Tin học KPT thấy điều cần thiết là phải hình thành nên một doanh nghiệp mua bán đồ điện tử máy vi tính DNTN TM và Tin học KPT được thành lập vào ngày 08/03/2002 theo giấy phép kinh doanh số 36001000127 Đã thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 5 ngày 08/08/2006 Nơi đăng ký king doanh : tại phòng Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư Là một DNTN với số vốn đầu tư ban... thanh toán Kế toán tổng hợp Thủ quỹ - Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban : + Kế toán trưởng : Có nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp, chỉ đạo về việc lập báo cáo kế toán, kế hoạch tài chính Trực tiếp điều hành bộ phận kế toán trực thuộc, ký duyệt các loại chứng từ gốc + Kế toán thanh toán : Theo dõi các khoản thu,chi, tồn quỹ tiền mặt hàng ngày theo chế độ qui định, tinh toán lập... lệch giữa doanh thu thuần và chi phí bỏ ra 5.1.2 Đặc điểm - KQQHĐKD được hạch toán theo từng hoạt động, trong từng hoạt động sản xuất kinh doanh - Các khoản doanh thu và thu nhập được kết chuyển đê xác định kết quả kinh doanh là doanh thu vá thu nhập thuần 5.1.3 Nhiệm vụ Tính toán theo dõi tình hình lãi, lỗ của doanh nghiệp vào cuối kỳ kế toán, đồng thời theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ đối với... Xuất hàng gửi Giá vốn K/C giá vốn đại lý hàng bán K/C doanh thu hàng bán DN nhân lại hàng do không bán được SVTH: HUỲNH THỊ HIỆP TRINH Trang - 11 - Báo cáo thực tập GVHD: ĐÀO THỊ BÍCH HỒNG 4.4.3 Kế toán bán hàng theo phương pháp đổi hàng 156 632 911 Phản ánh gía giá vốn 131 155,153,156 Kết chuyển vốn hàng hóa 333 Phản ánh doanh thu 511 Nhận vật tư hàng hóa đem đi trao đổi ( không có hóa đơn ) Kết chuyển... giá hàng tồn kho 111,112,331 CP dịch vụ mua ngoài 111,112 CP khác bằng tiền SVTH: HUỲNH THỊ HIỆP TRINH Trang - 16 - Báo cáo thực tập GVHD: ĐÀO THỊ BÍCH HỒNG 5.3.4 Kế toán xác định kết quả kinh doanh : 911 632 911 K/C giá vốn hàng hóa 511,512 K/C doanh thu 635,811 515,711 K/C CP tài chính và CP khác K/C doanh thu, thu nhập khác 635,811 421 K/C CPBH và CPQLDN K/C lỗ 142,242 CPBH K/C để CPQLD N chờ kết quả. .. quả kỳ sau xác định KQ kỳ sau K/C lãi SVTH: HUỲNH THỊ HIỆP TRINH Trang - 17 - Báo cáo thực tập GVHD: ĐÀO THỊ BÍCH HỒNG 5.3.5 Kế toán phân phối lợi nhuận : 3334 421(2) Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 911 K/C lãi về hoạt động kinh doanh 111,112,3388 Xác định số phải chia 511 cho các đối tác liên doanh Chia lĩa bán sản phẩm 111,112,3388 Xác định số tạm trích vào các quỹ 421(1) Kết chuyển . mua bán hàng hoá và xây dựng k t quả kinh doanh. Chương II : Khái qu t quá trình hình thành và thực trạng công t c kế toán mua bán hàng hoá và xác định k t quả kinh doanh. Chương III : Những thuận. việc, tiếp xúc thực t rèn luyện khả năng thực hành và phẩm ch t của m t nhân viên kế toán. Xu t ph t từ đó, trong thời gian thực t p t i DNTN TM và Tin học KPT, k t hợp với nhưngc kiến thức. hàng . 4.4.4. Kế toán bán hang theo phương thức trả góp. 5. Kế toán chi phí và xác định k t quả kinh doanh. 5.1. Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ của kế toán xác định k t quả kinh doanh. SVTH:

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan