kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cp kinh doanh phát triển nhà và đo thị hà nội

72 345 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2015, 20:34

Chuyên đề thực tập Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4 1 LỜI MỞ ĐẦU Trong điều kiện hiện nay, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả mà hiệu quả cuối cùng phải được phản ánh thông qua chỉ tiêu tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và tỷ suất của nó. Để đạt được mục tiêu trên thì doanh thu bán hàng phải lớn hơn chi phí bỏ ra (bao gồm giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp). Như vậy, doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng là hai mặt của một vấn đề, chúng có mối quan hệ tỷ lệ thuận với nhau trong đó doanh thu là điều kiện tiên quyết, quyết định cuối cùng của hoạt động kinh doanh. Trong hoạt động kinh doanh, ngoài việc mua sắm các yếu tố đầu vào, tiến hành sản xuất hoặc thu mua tạo ra sản phẩm, doanh nghiệp phải tiến hành tiêu thụ để thu tiền về tạo nên doanh thu của mình. Đây là bộ phận quan trọng quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp. Xuất phát từ tầm quan trọng của vấn đề nêu trên, qua quá trình thực tập tại Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội, được sự giúp đỡ của Ban giám đốc, các cán bộ Ban Tài chính - Kế toán, cùng sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo PGS.TS - Nguyễn Ngọc Quang, em xin đi sâu vào nghiên cứu đề tài: "Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội". Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung gồm 3 phần: Chương 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội Chương 2: Thực trạng về tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội . Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội . Chuyên đề thực tập Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4 2 Mặc dù đã rất cố gắng song vì bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế nên chuyên đề chắc chắn không tránh khỏi khiếm khuyết. Do vậy em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để hoàn thiện hơn chuyên đề của mình. Em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày tháng năm 2008 Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Chuyên đề thực tập Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4 3 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Thực hiện Nghị định 388/CP của Chính phủ về việc sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước, Công ty kinh doanh phát triển nhà Thanh Trì được thành lập theo Quyết định số 1389/QĐ-UB ngày 03/4/1993 của UBND Tp. Hà Nội trên cơ sở sáp nhập 03 xí nghiệp: - Xí nghiệp Xây dựng Thanh Trì. - Xí nghiệp gạch Thanh Trì. - Xí nghiệp Kinh doanh Phát triển nhà Thanh Trì. Trụ sở chính của Công ty đặt tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Công ty Kinh doanh phát triển nhà Thanh Trì được UBND Tp. Hà Nội và Trọng tài kinh tế cấp giấy phép kinh doanh số 108004 ngày 26/4/1993. Khi mới thành lập, Công ty chịu sự quản lý Nhà nước của UBND huyện Thanh Trì và hướng dẫn chuyên môn của Sở Xây dựng Hà Nội. Tháng 02 năm 2000, Công ty chuyển sang trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội. Tháng 11 năm 2005 Công ty Kinh doanh phát triển nhà Hà Nội chuyển thành Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội. Chuyên đề thực tập Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4 4 Một số chỉ tiêu tài chính của công ty qua các năm 2006 – 2007 Đơn vị: đồng Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 So sánh Doanh thu tiêu thụ 115.343.493.670 130.589.333.121 113,21% Vốn chủ sở hữu 24.345.923.764 27.612.159.125 113,41% Số cán bộ nhân viên 300 350 Thu nhập bình quân 2.500.000 3.000.000 120% Lợi nhuận sau thuế 8.704.396.786 10.963.658.147 125,95% Qua những chỉ tiêu trên ta thấy được kết quả mà Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội đạt được qua các năm thể hiện mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có hiệu quả. Quy mô hoạt động của Công ty năm 2007 đã được mở rộng hơn cả về chiều sâu và chiều rộng so với năm 2006 thể hiện: Số lượng cán bộ nhân viên tăng lên từ 300 người lên 350 người đồng thời thu nhập bình quân cũng tăng lên từ 2.500.000đ lên 3.000.000đ/người tương ứng với tăng 120%. Bên cạnh đó mô hình quản lý của công ty năm 2007 so với năm 2006 cũng có hiệu quả hơn thể hiện tốc độ tăng trưởng của doanh thu tiêu thụ so với tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận sau thuế tăng chậm hơn (113,21% < 125,95%), điều này có nghĩa là công ty đã biết tiết kiệm các chi phí trong kinh doanh một cách hợp lý. Hay nói cách khác hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2007 cao hơn so với năm 2006. Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và đô thị Hà Nội là đơn vị kinh tế tự chủ, hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Ngân hàng (kể cả tài khoản ngoại tệ) và được sử dụng con dấu riêng theo qui định của pháp luật. Công ty được giao nhiệm vụ ban đầu là: - Kinh doanh nhà, mua nhà cũ cải tạo lại để bán hoặc cho thuê. Chuyên đề thực tập Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4 5 - Nhận thầu các công trình kỹ thuật đô thị, các công trình phục vụ nông nghiệp. - Tổ chức sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch vụ xây dựng, sửa chữa nhà cửa và trang trí nội ngoại thất. - Tổ chức dịch vụ tư vấn nhà đất. Thông tin môi giới nhà đất. - Nhận thầu thi công san lấp mặt bằng các công trình thủy lợi nội 1.2. Đặc điểm tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty 1.2.1. Tổ chức quản lý của Công ty Công ty chịu sự quản lý của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội. Công ty được điều hành được điều hành bởi một giám đốc và hai phó giám đốc. Một phó giám đốc phụ trách tổ chức hành chính, một phó giám đốc phụ trách kỹ thuật. Giám đốc lãnh đạo chung toàn công ty, trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chịu trách nhiệm trước Nhà nước, đồng thời đại diện cho quyền lợi của cán bộ công nhân viên toàn Công ty. Công ty có 30 đầu mối trực thuộc. - 3 phòng nghiệp vụ: kế hoạch - kỹ thuật, tổ chức hành chính, tài vụ. - 3 Ban quản lý dự án: dự án Đại Kim - Định Công, dự án Trung tâm dịch vụ thương mại Thanh Trì và dự án các khu đô thị mới. - 13 đội xây dựng. - 4 đội sản xuất gạch. - 1 đội xe thi công cơ giới. - 2 trung tâm môi giới nhà đất. - 1 đội gia công cơ khí và mộc. - 1 cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng. - Các Ban quản lý dự án tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng những quy định của Nhà nước về đầu tư và xây dựng, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban giám đốc công ty. Chuyên đề thực tập Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4 6 - Các đội thi công xây lắp, thi công cơ giới, sản xuất vật liệu… được tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong những lĩnh vực được công ty giao, được hạch toán theo phương thức hạch toán báo sổ. Với mô hình tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất như trên công ty có điều kiện quản lý chặt chẽ và năng động mọi hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo đạt hiệu quả kinh tế ở mức cao nhất. Sơ đồ 1.1: Bộ máy tổ chức củaCông ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội GIÁM ĐỐC PGĐ Phụ trách kỹ thuật PGĐ Phụ trách dự án (OMR) PGĐ nội chính Phòng tài chính kế toán Phòng hành chính quản trị Phòng Tổ chức lao động Phòng quản lý dự án Phòng kế hoạch tổng hợp XN xây lắp 1 XN xây lắp 2 XN xây lắp 3 XN xây lắp 4 XN xây lắp 5 XN đầu tư và tư vấn nhà đất 1 XN đầu tư và tư vấn nhà đất 2 Đội thi công cơ giới Ban quản lý dự án Ban QL và khai thác toà nhà HĐQT Chuyên đề thực tập Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4 7 1.2.2. Mối quan hệ giữa các phân xưởng phòng ban với nhau 1. Giám đốc Lãnh đạo công ty, quản lý điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chịu trách nhiệm chính trước pháp luật, Tổng công ty, UBND thành phố về nhiều mặt. 2. PGĐ phụ trách kỹ thuật Được phân công giúp việc cho giám đốc về công tác lập kế hoạch, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch, kiểm tra quản lý xây lắp, quản lý chất lượng công trình, kỹ thuật thi công công trình. Quản lý thực hiện công tác an toàn lao động và phòng chống thiên tai, chỉ đạo các phòng ban, ban chức năng xây dựng kế hoạch đầu tư ngắn, dài hạn cho toàn công ty. 3. PGĐ phụ trách hoạt động nội chính: Tham mưu hỗ trợ giám đốc công ty trong việc quản lý về các hoạt động nội chính. Chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty và liên đới chịu trách nhiệm trước nhà nước, UBND thành phố, Tổng công ty về các mặt mình phụ trách. 4. PGĐ phụ trách quản lý dự án (OMR): Tham mưu hỗ trợ giám đốc công ty trong các hoạt động kinh doanh, phát triển dự án đầu tư kinh doanh nhà và đô thị, chịu trách nhiệm trước GĐ công ty và liên đới chịu trách nhiệm trước nhà nước, UBND thành phố. Quản lý theo dõi mọi diễn biến của các dự án trong công ty đã, đang và sắp thực hiện theo kế hoạch của công ty và Tổng công ty. 5. Phòng hành chính quản trị: Giúp giám đốc công ty theo dõi tổng hợp tình hình hoạt động chung, hoạt động hành chính kinh tế, xã hội của toàn công ty và các đơn vị trực thuộc theo đúng pháp luật và thủ tục hành chính nhà nước, theo dõi tổng hợp tình hình hoạt Chuyên đề thực tập Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4 8 động hành chính và sản xuất kinh doanh, kế toán các đơn vị, phòng ban trực thuộc công ty. 6. Phòng kế hoạch tổng hợp: Tham giúp việc cho lãnh đạo công ty: - Công tác lập, triển khai, kiểm tra kế hoạch. - Kiểm tra, quản lý xây lắp, quản lý chất lượng công trình, kỹ thuật thi công. - An toàn lao động, phòng chống thiên tai. - Xây dựng kế hoạch đầu tư ngắn và dài hạn cho công ty. 7. Phòng quản lý dự án: Phòng quản lý dự án thuộc Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội có chức năng tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty trong các hoạt động kinh doanh phát triển dự án. Tham mưu cho Giám đốc công ty trong việc chỉ đạo các ban quản lý dự án chuẩn bị điều kiện soạn thảo hợp đồng, việc lựa chọn đơn vị tư vấn, soạn thảo quản lý theo dõi hợp đồng kinh tế giữa các bên liên quan. 8. Phòng kế toán tài chính Tham mưu cho ban lãnh đạo, hạch toán phân tích hoạt động kinh tế, phản ánh đầy đủ các thông tin một cách chính xác nhất, kịp thời nhất tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh để giúp cho ban lãnh đạo tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. 9. Phòng tổ chức lao động Tham mưu cho Giám đốc công ty quản lý nhà nước về các mặt: - Công tác tổ chức cán bộ. - Công tác quản lý lao động tiền lương. - Quản lý thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động. Chuyên đề thực tập Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4 9 - Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các đơn thư tố cáo, khiếu nại, công tác quân sự, bảo vệ an ninh nội bộ, trưởng phòng chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty những công việc được giao. 10. Các xí nghiệp xây lắp, đội thi công cơ giới, ban quản lý dự án, ban quản lý và khai thác toà nhà: Quản lý việc thi công các công trình, trực tiếp kiểm tra báo cáo tiến độ thi công của các công trình đang thực hiện, có nhiệm vụ thông báo tình hình thực hiện kế hoạch với các phòng ban trên công ty thực hiện các thông báo, quyết định của Giám đốc công ty. 1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội : - Lĩnh vực hoạt động: + Xây dựng, lắp đặt các công trình dân dụng công nghiệp. + Xây dựng, lắp đặt các công trình kỹ thuật đô thị. + Tổ chức kinh doanh vật liệu xây dựng. + Thi công các công trình về cấp thoát nước, chiếu sáng. + Thiết kế và thi công nội ngoại thất. + Tổ chức dịch vụ tư vấn nhà đất thông tin môi giới nhà đất, nhận thầu thi công san lấp mặt bằng, công trình thuỷ lợi nội đồng và giao thông nông thôn. + Nhận thầu xây dựng các công trình công nghiệp, đường dây, trạm biến áp kinh doanh vận tải hàng hoá đường bộ. + Kinh doanh khách sạn, dịch vụ du lịch vui chơi giải trí. + Lập, quản lý và thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng và lắp đặt các công trình dân dụng, giao thông đô thị. + Xây dựng và lắp đặt trạm cung ứng nước sạch, kinh doanh thương mại hàng hoá và dịch vụ. + Liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh. Chuyên đề thực tập Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4 10 1.4. Tình hình tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp 1. Bộ máy kế toán của công ty được sắp xếp tương đối gọn nhẹ gồm 01 trưởng phòng, 01 phó phòng và 05 CBCNV. Trong đó có 2 thạc sĩ kinh tế, 04 người tốt nghiệp đại học và một người tốt nghiệp cao đẳng. Sơ đồ 1.2: Tổ chức bộ máy Kế toán Trưởng phòng: phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty và Nhà nước về việc tổ chức thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Phòng TCKT đã được nêu trên. - Điều hành, tổ chức các hoạt động trong phạm vi công ty về công tác tài chính kế toán. - Xây dựng KH tài chính của công ty, kết hợp với các phòng, Ban công ty xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng, KH SXKD. Phân tích hoạt động SXKD, giúp cho lãnh đạo Công ty tổ chức tốt hơn hoạt động SXKD. TRƯỞNG PHÒNG PHÓ PHÒNG Tổng hợp BCTC NV 1: Kế toán quỹ TM, KT công nợ, KT 1  2 DA, theo dõi 2  3 đơn vị trực thuộc NV 2: Kế toán ngân hàng, TSCĐ, BH, kiểm kê, KT 1  2 DA, theo dõi 2  3 đơn vị trực thuộc NV 3: Kế toán doanh thu, KT thuế, KT vật tư, KT kinh phí CT, theo dõi 2  3 đơn vị trực thuộc NV 4: Kế toán các dự án, lập và theo dõi thực hiện các báo cáo quản trị NV 5: Thủ quỹ, văn thư [...]... 25/09/2007ó tr bng tin mt cho ton b s tin nờu trờn bao gm thu GTGT K toỏn cụng ty thc hin cỏc bc sau lp chng t ghi s, vo s ng ký chng t ghi s, vo s chi tit TK 641 nh sau: Sinh viờn: Nguyn Hng Giang Lp: K toỏn A4 Chuyờn thc tp Trng H Kinh T Quc Dõn 29 Biu 1.4: CHNG T GHI S Mu s: S02a-DN Công ty Cổ Phần kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà nội (Ban hnh theo Q s:15/2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 ca B trng... tit TK 632 phn ỏnh tr giỏ vn xut bỏn Cui thỏng da vo s chi tit hng hoỏ, phiu xut kho ó xut i trong thỏng v s chi tit TK 632 k toỏn lp bng kờ tng hp cỏc mt hng xut bỏn trong thỏng theo giỏ vn Sinh viờn: Nguyn Hng Giang Lp: K toỏn A4 Chuyờn thc tp 25 Trng H Kinh T Quc Dõn Biu 1.1: CHNG T GHI S Công ty Cổ Phần kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà nội Mu s: S02a-DN (Ban hnh theo Q s:15/2006/Q-BTC ngy... toỏn doanh thu, k toỏn thu, k toỏn vt liu, kinh phớ cp trờn, theo dừi cụng tỏc ti chớnh k toỏn ca 2 n 3 n v trc thuc cụng ty - Phn ỏnh chớnh xỏc y kp thi tỡnh hỡnh nhp, xut, tn kho v tiờu th hng hoỏ Sinh viờn: Nguyn Hng Giang Lp: K toỏn A4 Chuyờn thc tp 14 Trng H Kinh T Quc Dõn - Xỏc nh giỏ vn hng bỏn cú liờn quan n doanh thu thc hin, chi phớ bỏn hng, chi phớ qun lý doanh nghip, cỏc loi thu (Thu GTGT,... c (Ký, h tờn, úng du) K toỏn trng (Ký, h tờn) Biu 1.6: Sổ chi tiết TK 641 Công ty Cổ Phần kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà nội Mu s: S38-DN (Ban hnh theo Q s:15/2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 ca B trng B TC) Sổ chi tiết TK 641 i tng: KCN Phỳc in Sinh viờn: Nguyn Hng Giang Lp: K toỏn A4 Chuyờn thc tp NT Chng t ghi S NT s A B Din gii C Trng H Kinh T Quc Dõn 32 Loi tin: VN TK S phỏt sinh N Cú D E 1... cái Công ty Cổ Phần kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà nội Mu s: S02c1-DN (Ban hnh theo Q s:15/2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 ca B trng B TC) Sổ cái Nm: 2007 Sinh viờn: Nguyn Hng Giang Lp: K toỏn A4 Chuyờn thc tp 34 Trng H Kinh T Quc Dõn Tờn ti khon: Chi phớ bỏn hng S hiu: TK 641 NT ghi sổ A Chng t Số Ngy thang B Diễn giải C D TK ĐƯ Nợ E Số tiền Có 1 2 Ghi chú G Phỏt sinh trong k 30/9 77 30/9 Chi. .. CTGS s 77 c ghi vo dũng tng phỏt sinh N ca s cỏi TK 641 nh sau: Biu 1.7:Sổ cái Công ty Cổ Phần kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà nội Mu s: S02c1-DN (Ban hnh theo Q s:15/2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 ca B trng B TC) Sổ cái Nm: 2007 Sinh viờn: Nguyn Hng Giang Lp: K toỏn A4 Chuyờn thc tp Trng H Kinh T Quc Dõn 33 Tờn ti khon: Chi phớ bỏn hng S hiu: TK 641 NT ghi sổ A Chng t Số Ngy thang B Diễn giải TK... TK N Cú A B C Chi phớ tip khỏch b phn bỏn hng theo Húa n s 000056 ngy 25/09/2007 641 111 Cng Kốm theo: 01 chng t gc S tin Ghi chỳ 1 D 10.909.090 10.909.090 Ngy 25 thỏng 09 nm 2007 Ngi lp (Ký, h tờn) Sinh viờn: Nguyn Hng Giang K toỏn trng (Ký, h tờn) Lp: K toỏn A4 Chuyờn thc tp 30 Trng H Kinh T Quc Dõn Biu 1.5: S NG Kí CHNG T GHI S Công ty Cổ Phần kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà nội Sinh viờn:... sau: Sinh viờn: Nguyn Hng Giang Lp: K toỏn A4 Chuyờn thc tp Trng H Kinh T Quc Dõn 36 Biu 1.9: CHNG T GHI S Công ty Cổ Phần kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà nội Mu s: S02a-DN (Ban hnh theo Q s:15/2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 ca B trng B TC) CHNG T GHI S S: 80 Ngy 28 thỏng 09 nm 2007 Trớch yu S hiu TK S tin Ghi chỳ 1 D N Cú B C Chi lng thỏng 09/2007 642 111 100.000.000 Phõn b khu hao TSC 642 214... tờn) Sinh viờn: Nguyn Hng Giang Ngy 30 thỏng 9 nm 2007 Giỏm c (Ký, h tờn, úng du) Lp: K toỏn A4 Chuyờn thc tp Trng H Kinh T Quc Dõn 27 K toỏn vo S Cỏi ti khon 632 Giỏ vn hng bỏn nh sau: Biu 1.3: S CI TI KHON 632 Mu s: S36-DN Công ty Cổ Phần kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà nội (Ban hnh theo Q s:15/2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 ca B trng B TC) S CI TI KHON 632 Nm 2007 NT ghi s A Chng t ghi s Din... tp 35 Trng H Kinh T Quc Dõn 2.1.3 K toỏn chi phớ qun lý doanh nghip K toỏn s dng ti khon 642 phn ỏnh cỏc chi phớ qun lý chung ca doanh nghip gm chi phớ v lng nhõn viờn b phn qun lý doanh nghip (tin lng, tin cụng, cỏc khon ph cp) , bo him xó hi, bo him y t, kinh phớ cụng on ca nhõn viờn qun lý doanh nghip; chi phớ vt liu vn phũng, cụng c lao ng, khu hao TSC dựng cho qun lý doanh nghip, thu Mụn bi, khon . về Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội Chương 2: Thực trạng về tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển. doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội . Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội . Chuyên đề. sâu vào nghiên cứu đề tài: " ;Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội& quot;. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Sốhiệu:TK911

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan