đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh và công tác kế toán tại công ty xuất nhập khẩu xi măng

65 720 0
đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh và công tác kế toán tại công ty xuất nhập khẩu xi măng

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Báo cáo thực tập tổng hợp Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh và công tác kế toán tại Công ty xuất nhập khẩu xi măng I. ĐặC ĐIểM KINH Tế Và Tổ CHứC Bộ MáY HOạT ĐộNG KINH DOANH TạI CÔNG TY XUấT NHậP KHẩU XI MĂNG 1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Để đáp ứng nhu cầu về thiết bị, phụ tùng, vật tư để sản xuất xi măng, Tổng công ty xi măng quyết định thành lập phòng xuất nhập khẩu xi măng theo Nghị định số 59/HĐBT ngày 14/04/1988 của Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ), Công văn thoả thuận số 1367/BNgT – TCCB ngày 14/03/1988 của Bộ ngoại thương. Do nhu cầu xuất nhập khẩu ngày càng mở rộng, Đảng và Nhà nước đã quyết định thành lập Công ty xuất nhập khẩu xi măng căn cứ vào Quyết định số 692/BXD – TCCB ngày 31/11/1990 của Bộ xây dựng quyết định thành lập Công ty xuất nhập khẩu xi măng trực thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam. Công ty xuất nhập khẩu xi măng chính thức đi vào hoạt động từ ngày . Với: Tên gọi: Công ty xuất nhập khẩu xi măng Tên giao dịch quốc tế: Vietnam National Cement Trading Company Tên viết tắt: VINACIMEX Địa chỉ: 228 Đường Lê Duẩn - Đống Đa – Hà Nội Tel: (84 – 4).851 2424 – 851 5953 Fax: (84 – 4).851 3748 – 851 7780 Email: vinacimex@fmail.vnn.vn 1 Báo cáo thực tập tổng hợp Và công ty được thành lập lại theo Quyết định số 025A/BXD – TCLĐ ngày12/02/1993 của Bộ xây dựng về việc thành lập lại doanh nghiệp nhà nước theo quyết định số 588/HĐBT ngày 20/11/1991 của hội đồng bộ trưởng Bộ xây dựng quyết định thành lập Công ty xuất nhập khẩu xi măng trực thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam. Để tạo điều kiện cho hoạt động của công ty trên địa bàn cả nước, Bộ xây dựng đã quyết định thành lập các chi nhánh của công ty với chức năng nhiệm vụ chính là thực hiện các thủ tục giao nhận hàng và xử lý các phát sinh trong quá trình giao nhận hàng tại khu vực phía Bắc và phía Nam: - Ngày 15/03/1991 Bộ xây dựng đã có quyết định số 154/BXD – TCLĐ thành lập chi nhánh công ty xuất nhập khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 19 Đường Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh - Ngày 04/07/1997 Bộ xây dựng đã có quyết định số 333/BXD – TCLĐ thành lập văn phòng đại diện Công ty xuất nhập khẩu xi măng tại Hải Phòng. Theo quyết định số 469/XMVN – TCLĐ, Tổng công ty xi măng Việt Nam bổ sung chức năng, nhiệm vụ và nâng cấp đại diện công ty tại Hải Phòng thành chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu xi măng tại Hải Phòng. Địa chỉ: 14 Đường Hồ Xuân Hương, TP Hải Phòng Với xu hướng hội nhập, mở rộng thị trường, Tổng công ty xi măng Việt Nam có quyết định thành lập văn phòng đại diện ở Viên Chăn – Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào theo quyết định số 315/XMVN – HĐBT ngày 08/11/1999. Nhưng do nhu cầu xi măng trong nước quá cao, phải nhập clinker từ nước ngoài nên không có xi măng để xuất khẩu. Nên đến năm 2000 thì văn phòng đại diện của công ty tại Lào ngừng hoạt động. Công ty xuất nhập khẩu xi măng là doanh nghiệp nhà nước, là một đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân và có con dấu riêng theo mẫu qui định. Công ty có tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam và tài khoản 2 Báo cáo thực tập tổng hợp tiền Việt Nam tại các Ngân hàng khác nhau nhưng chủ yếu ở Ngân hàng công thương Việt Nam. Tổng số vốn của Công ty xuất nhập khẩu xi măng khi mới thành lập là: 6.418.000.000đ. Trong đó: - Vốn cố định: 362.000.000đ - Vốn lưu động: 6.056.000.000đ Vốn của công ty do ngân sách cấp và do công ty tự bổ sung: - Vốn ngân sách cấp: 3.151.000.000đ - Vốn công ty tự bổ sung: 3.627.000.000đ Nguồn vốn công ty được nhà nước cho phép huy động thêm là 35.000.000.000đ Trong hơn 10 năm qua, Công ty xuất nhập khẩu xi măng đã không ngừng phát triển và khẳng định vị trí của mình. Nguồn vốn của Công ty xuất nhập khẩu xi măng được bảo toàn và phát triển. Trong thời gian tới (2006-2010), công ty sẽ tiến hành việc sáp nhập vào Tổng công ty xi măng, chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ – con, vẫn giữ vai trò chủ đạo trong việc bình ổn thị trường xi măng trong cả nước. 2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty 2.1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 2.1.1.Chức năng Công ty xuất nhập khẩu xi măng hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực kinh tế thương mại về nhập khẩu chuyên ngành vật tư, thiết bị phụ tùng và thiết bị toàn bộ phục vụ sản xuất xi măng trong ngành. Công ty nhập khẩu giấy Krat, hạt nhựa PP để sản xuất vỏ bao xi măng, gạch chịu lửa, vữa chịu lửa để xây lò xi măng…Ngoài ra, công ty nhập các thiết bị chuyên dùng trong dây chuyền sản xuất xi măng, các loại xe ủi, xe xóc. Do nhu cầu xi măng trong nước cao nên công ty phải nhập xi măng và clinker để tạo xi măng đáp ứng đủ cho toàn ngành sản xuất xi măng. 3 Báo cáo thực tập tổng hợp 2.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ xây dựng, công ty có 7 nhiệm vụ và quyền hạn chính như sau: - Thực hiện chức năng kinh tế đối ngoại của Tổng công ty xi măng. - Nghiên cứu, điều tra, tìm hiểu thị trường trong và ngoài nước để xây dựng kế hoạch xuất nhập khẩu hàng năm và dài hạn nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu thụ của các đơn vị thành viên trong Tổng công ty xi măng. - Tìm hiểu xu hướng phát triển ngành xi măng của các nước trên thế giới, khả năng hợp tác đầu tư với nước ngoài, khả năng nhập khẩu vật tư phụ tùng, thiết bị lẻ chuyên ngành và khả năng xuất khẩu sản phẩm ra thị trường thế giới. - Thu thập và phổ biến thông tin kinh tế kỹ thuật, thị trường giá cả trên thế giới cho các đơn vị thành viên trong Tổng công ty để tiếp cận với thị trường thế giới. - Chịu trách nhiệm quản lý tập trung quỹ ngoại tệ của toàn Tổng công ty để thanh toán và sử dụng có hiệu quả theo kế hoạch đã được cấp trên phê duyệt. Tuân thủ đúng các chế độ chính sách về quản lý kinh tế, tài chính, xuất nhập khẩu và các quy chế giao dịch đối ngoại của Bộ, Nhà nước quy định. Được vay vốn tiền Việt Nam và ngoại tệ tại Ngân hàng Việt Nam và nước ngoài, được phép huy động vốn của các tổ chức kinh tế trong và ngoài theo hướng dẫn chung của nhà nước để phục vụ cho sản xuất kinh doanh phát triển ngành, trên nguyên tắc tự chịu trách nhiệm trang trải vốn vay. - Thực hiện các cam kết trong hợp tác quốc tế thông qua hợp đồng thương mại. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước. - Công ty thực hiện nghiệp vụ kinh tế đối ngoại và kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp các mặt hàng đã được Bộ ngoại thương (nay là Bộ thương mại) thoả thuận tại công văn 1387/HĐBT – TCCB ngày 12/05/1988. 4 Bỏo cỏo thc tp tng hp c trc tip quan h vi cỏc t chc kinh t v thng nhõn nc ngoi ký kt hp ng kinh t, tin hnh cỏc hp ng mua bỏn, hp tỏc u t; c c cỏn b tham gia hi tho, hi ch; c trao i thụng tin kinh t k thut ca cỏc ngnh cụng nghip xi mng theo cỏc qui nh hin hnh ca B, Nh nc v Lut quc t. 2.2. c im ngnh ngh kinh doanh Theo giy ng ký kinh doanh số 105704 ngy 11/02/1993 do S k hoch u t H Ni cp, lnh vc kinh doanh ca cụng ty gm: - Nhp khu u thỏc - Nhp khu trc tip Quỏ trỡnh kinh doanh ca Cụng ty xut nhp khu xi mng c thc hin nh sau: S 2.1: S trỡnh t kinh doanh ca Cụng ty xut nhp khu xi mng Cụng ty xut nhp khu xi mng l cụng ty kinh doanh theo lnh vc kinh doanh thng mi v nhp khu theo n t hng chuyờn ngnh vt t, thit b ph tựng v thit b ton b, xi mng, clinker phc v ton b ngnh xi 5 Đơn đặt hàng của các công ty xi măng Ký kết hợp đồng nhập khẩu Mở thầu Mở L/C cho nhà cung cấp Giao hàng cho các công ty xi măng Thu tiền Nhận hàng tại cảng, cửa khẩu Ký kết hợp đồng nội Gọi thầu Báo cáo thực tập tổng hợp măng theo hình thức bán vận chuyển thẳng. Trình tự kinh doanh được thực hiện như sau: Bước 1: Các công ty xi măng trong và ngoài Tổng công ty xi măng có nhu cầu về thiết bị, phụ tùng, vật tư… sẽ gửi đơn đặt hàng đến cho Công ty xuất nhập khẩu xi măng. Nhận được đơn đặt hàng, phòng nghiệp vụ và phòng kế toán sẽ tính và lên các phương án giá mặt hàng theo yêu cầu trong đơn đặt hàng. Bước 2: Thực hiện ký hợp đồng nội giữa Công ty xuất nhập khẩu xi măng với công ty có yêu cầu nhập khẩu. Bước 3: Sau đó công ty tổ chức gọi và đấu thầu lô hàng với nhà cung cấp nước ngoài. Công ty sẽ chọn ra một nhà cung cấp thoả mãn tốt nhất các đơn đặt hàng công ty gọi thầu. Bước 4: Thực hiện ký kết hợp đồng kinh tế (hợp đồng ngoại thương) với nhà cung cấp trúng thầu. Bước 5: Công ty mở L/C cho nhà cung cấp tại ngân hàng. Bước 6: Nhà cung cấp sẽ giao hàng cho công ty. Hàng hóa nhập khẩu chủ yếu được thực hiện theo điều kiện giá CIF, CIP và vận chuyển theo đường hàng không hoặc đường biển. Bước 7: Khi nhận được hàng, công ty bán giao chuyển thẳng lại cho các công ty xi măng. Hàng hóa có thể do chính công ty vận chuyển giao cho khách hàng hoặc công ty thuê ngoài vận chuyển giao hàng cho các đơn vị đặt hàng. Bước 8: Khi đơn vị đặt hàng kiểm tra hàng đúng theo yêu cầu và chấp nhận thanh toán thì Công ty tiến hành thu tiền. Công ty kinh doanh nhập khẩu hàng hoá theo hai hình thức là nhập khẩu uỷ thác và nhập khẩu trực tiếp. - Nhập khẩu uỷ thác: Công ty ký kết hợp đồng nội (hợp đồng uỷ thác) với các công ty xi măng. Các công ty xi măng là bên giao uỷ thác giữ vai trò là bên mua dịch vụ uỷ thác. Công ty xuất nhập khẩu xi măng là bên nhận uỷ 6 Báo cáo thực tập tổng hợp thác nhập khẩu, là bên cung cấp dịch vụ uỷ thác, là đơn vị trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ đàm phán ký kết hợp đồng, tổ chức tiếp nhận hàng và thanh toán với nhà cung cấp nước ngoài tiền mua hàng. Các chi phí phát sinh trong quá trình mua hàng sẽ được công ty trực tiếp thanh toán hộ bên uỷ thác. Khi kết thúc dịch vụ uỷ thác Công ty được hưởng hoa hồng uỷ thác thường là 0.9% trên giá CIF của các hàng hoá, vật tư nhập khẩu. - Nhập khẩu trực tiếp: Nhập khẩu trực tiếp gồm hai giai đoạn là nhập khẩu hàng hoá và tiêu thụ hàng nhập khẩu. Thực chất của hoạt động nhập khẩu trực tiếp là hoạt động mua và bán hàng hoá không qua kho mà bán vận chuyển thẳng. Công ty được ghi doanh số nhập khẩu và doanh số bán hàng nhập khẩu; các chi phí, thuế nhập khẩu được tính vào trị giá vốn hàng nhập khẩu. Đây là hoạt động tạo doanh thu chủ yếu của công ty. Công ty xuất nhập khẩu xi măng kinh doanh trên cơ sở hạch toán đủ bù đắp chi phí có lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước theo luật định. Ngoài ra, công ty còn thực hiện một số công việc cho các công ty liên doanh, tư vấn trong thương thảo hợp đồng, tham gia nhập khẩu cho các đơn vị ngoài Tổng công ty xi măng. 2.3. Đặc điểm về mặt hàng kinh doanh Công ty kinh doanh những mặt hàng đã đăng ký trong giấy phép đăng ký kinh doanh theo sự phân công của công ty. Công ty tiến hành kinh doanh những mặt hàng sau: - Vật tư: Clinker, thạch cao để pha cùng phụ gia thành xi măng, giấy Krat, hạt nhựa PP dùng để sản xuất vỏ bao xi măng, gạch chịu lửa, vữa chịu lửa để xây lò xi măng, sợi amiăng sản xuất tấm lợp, nguyên liệu dùng sản xuất gạch chịu lửa tại nhà máy gạch kiềm tính Việt Nam. 7 Báo cáo thực tập tổng hợp - Thiết bị phụ tùng: Các loại thiết bị chuyên dùng trong dây chuyền sản xuất xi măng, các loại xe chuyên dùng như xe ủi, xe xóc, xe trọng tải lớn…và các phụ tùng thay thế trong dây chuyền sản xuất. - Thiết bị toàn bộ cho cả nhà máy xi măng mới, công suất từ 1,2 đến 1,4 triệu tấn/1 năm chủ yếu phục vụ cho việc đầu tư và phát triển ngành xi măng hoặc thiết bị toàn bộ để cải tạo môi trường hoặc nâng cấp công suất của các nhà máy xi măng. - Dịch vụ vận chuyển, giao nhận các lô hàng nhập khẩu. Tư vấn cho các dự án xây dựng các nhà máy xi măng. 2.4. Đặc điểm thị trường kinh doanh Công ty xuất nhập khẩu xi măng nhập khẩu thiết bị, phụ tùng, vật tư, clinker phục vụ cho dây truyền sản xuất xi măng trong nước, nhằm đảm bảo đủ xi măng cung cấp cho thị trường, ổn định thị trường. Do vậy, thị trường tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu của công ty chủ yếu là những đơn vị thành viên của Tổng công ty xi măng như: Công ty xi măng Hoàng Thạch, Công ty bao bì Bỉm Sơn, Công ty Hà Tiên, Công ty xi măng Nghi Sơn, Công ty xi măng Hoàng Mai, Công ty xi măng Bút Sơn, Công ty xi măng Hải Phòng…Ngoài ra, công ty còn thực hiện nhập khẩu cho các công ty không thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam. Công ty xuất nhập khẩu xi măng thực hiện bán hàng tại cảng, kho đầu mối của các nhà máy xi măng trong ngành. Trong thời gian tới (2005-2010) Tổng công ty xi măng sẽ thực hiện đầu tư thêm các nhà máy xi măng như dự án xi măng Hải Phòng mới, dự án xi măng Tam Điệp, dự án xi măng Hoàng Thạch 3, dự án xi măng Bình Phước… nên thị trường tiêu thụ của Công ty xuất nhập khẩu xi măng sẽ ngày càng được mở rộng. Ngoài ra, Tổng công ty xi măng đang cố gắng đáp ứng đủ nhu cầu xi măng trong nước để có thể xuất khẩu xi măng ra nước ngoài. Do đó, Công ty đã và 8 Báo cáo thực tập tổng hợp đang nghiên cứu thêm thị trường xuất khẩu xi măng ra nước ngoài và Công ty xuất nhập khẩu xi măng sẽ là đầu mối trong việc xúc tiến thương mại và tiến hành xuất khẩu mặt hàng này. Một trong những mục tiêu quan trọng của công ty khi tiến hành xuất khẩu xi măng là thu ngoại tệ để nhập trang thiết bị nước ngoài phục vụ cho sản xuất toàn ngành. 2.5. Đánh giá chung kết quả kinh doanh qua một số năm Trong hơn 10 năm qua Công ty xuất nhập khẩu xi măng đã có những bước phát triển đáng kể, ngày một hoàn thiện về cơ cấu tổ chức,hoạt động với mục tiêu bù đắp chi phí, có lợi nhuận, đồng thời phối hợp với các thành viên khác để hoàn thành nhiệm vụ do Tổng công ty giao cho. Điều này được thể hiện rõ nét qua việc công ty luôn hoàn thành kế hoạch và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước. Trong hơn 10 năm qua: - Công ty luôn bảo toàn, phát triển vốn và tài sản, đã bổ sung tích luỹ thêm cho vốn lưu động trên 50 tỷ đồng. - Nộp vào ngân sách Nhà nước khoảng 900 tỷ đồng. - Lợi nhuận của công ty tổng cộng đạt trên 95 tỷ đồng. - Tổng kim ngạch xuất khẩu được thực hiện đạt trên 800 triệu USD. Có thể nhận thấy thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty trong những năm gần đây: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2003 – 2004 – 2005 PHẦN I: LÃI (LỖ) Đơn vị tính:VNĐ Chỉ tiêu Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Tổng doanh thu 449.614.278.210 484.342.145.419 357.773.975.743 Doanh thu thuần 449.614.278.210 484.342.145.419 357.773.975.743 Giá vốn hàng bán 434.126.370.489 458.364.961.584 345.175.511.313 Lợi nhuận gộp 15.487.907.721 25.977.183.835 12.598.464.430 Doanh thu tài chính 2.004.191.844 5.138.419.297 3.358.810.301 9 Báo cáo thực tập tổng hợp Chi phí tài chính 719.551.506 5.157.923.012 4.382.879.943 Chi phí bán hàng 9.310.456.429 18.832.319.702 4.580.991.810 Chi phí quản lý DN 5.741.349.714 5.833.331.961 5.590.031.793 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 1.720.741.916 1.292.028.457 1.403.371.185 Thu nhập khác 1.072.166.253 232.581.968 329.125.017 Tổng lợi nhuận trước thuế 2.753.231.724 1.524.071.097 1.732.365.772 Thuế TNDN 780.350.044 410.194.068 336.102.416 Lợi nhuận sau thuế 1.972.881.680 1.113.877.029 1.396.263.356 Bảng 2.1: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2003-2004-2005 Tình hình biến động kinh tế trên thế giới tác động không tốt đến hoạt động kinh doanh của công ty. Qua số liệu trên báo cáo kết quả kinh doanh cho thấy tình hình hoạt động của công ty trong 3 năm gần đây: - Doanh thu qua các năm, cụ thể là: + Năm 2004 so với 2003: %100 210.278.614.449 419.145.342.484 × =108% Doanh thu năm 2004 tăng 8% so với năm 2003 tương ứng tăng 34.727.867.209 đồng. +Năm 2005 so với 2004: %100 419.145.342.484 743.975.773.357 × =84% Doanh thu năm 2005 giảm 26% so với năm 2004 tương ứng giảm 126.568.169.676 đồng. - Nhưng lợi nhuận sau thuế của Công ty lại biến động ngược lại, cụ thể là: + Năm 2004 so với năm 2003: =× %100 680.881.972.1 029.877.113.1 56% Lợi nhuận sau thuế giảm 44% tương ứng là 859.004.651 đồng. Ta thấy doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm đó là do chi phí bán hàng tăng cao. + Năm 2005 tăng so với năm 2004: %100 029.877.113.1 356.263.396.1 × =125% Lợi nhuận sau thuế tăng 25% tương ứng là 282.306.327 đồng. 10 [...]... mỏy k toỏn ca cụng ty c t chc nh sau: Bỏo cỏo thc tp tng hp 17 Kế toán trưởng Phó phòng kế toán kiêm kế toán thuế Kế toán thanh toán, tiền lương, kế toán ngân hàng Kế toán hàng hoá, công nợ, kế toán tổng hợp Kế toán hàng hoá, công nợ , kiêm kế toán TSCĐ Kế toán hàng hoá, kế toán công nợ Kế toán hàng hoá, công nợ , theo dõi ngoại tệ kiêm thủ quỹ S 1.3: Mụ hỡnh t chc b mỏy k toỏn Cụng ty t chc b mỏy k... ty ó giao nhim v c th cho cụng ty t c kt qu trờn ngoi s n lc, c gng phn u ca ton th cụng ty, cụng ty cũn nhn c s giỳp tớch cc ca cỏc bn hng v s ch o, hng dn tn tỡnh ca Tng cụng ty xi mng 3 c im t chc b mỏy qun lý hot ng kinh doanh Cụng ty xut nhp khu xi mng l mt trong 17 n v thnh viờn trc thuc Tng cụng ty xi mng Vit Nam, hot ng theo s ch o, hng dn, iu hnh ca Tng cụng ty xi mng Nờn b mỏy ca cụng ty. .. nhõn viờn ca cụng ty l 65 ngi, trong ú nhõn viờn qun lý l 46 ngi Cụng ty cú 5 phũng cụng tỏc v 2 chi nhỏnh c th hin s sau: Bỏo cỏo thc tp tng hp 14 Giám đốc Kế toán trởng Phòng kế toán tài chính Phòng tổng hợp Phó giám đốc 1 Phòng dự án Phòng XNK thiết bị phụ tùng Phòng XNK xi măng, Vật t Phó giám đốc 2 Chi nhánh tại TP Hải Phòng Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh S 3.2: S t chc b mỏy qun lý Cỏc phũng, ban... giỏm c cụng ty t chc v ch o ton b cụng tỏc k toỏn, t chc thụng tin kinh t v t chc hot ng kinh t trong doanh nghip, kim tra vic chp hnh ch k toỏn, ch qun lý v phỏp lut Nh nc Cỏc phũng ban c t chc mt cỏch khoa hc, gn nh phự hp vi c im kinh doanh ca cụng ty Cỏc phũng ban thc hin cỏc chc nng riờng, c th nh sau: - Phũng k toỏn ti chớnh: h tr giỏm c v cỏc vn qun lý, s dng vn kinh doanh t hiu qu kinh t, t... b l cho cỏc cụng ty xi mng C cu t chc ca phũng gm: mt trng phũng, mt phú phũng v cỏc chuyờn viờn thc hin theo dừi v nhp khu cỏc n t hng cho tng cụng ty xi mng c th - Phũng xut nhp khu vt t, xi mng: nhp khu vt t nh giy Kraft, ht nha, gch chu la cho sn xut cỏc cụng ty xi mng v nhp khu Clinker sn xut xi mng v xi mng ỏp ng nhu cu xi mng trong nc, bỡnh n th trng, chng li nhng cn st xi mng C cu t chc... cụng ty cú mi quan h bỡnh ng, giỳp ln nhau trờn c s chc nng, nhim v ó c giao cựng thc hin tt k hoch t ra ca cụng ty Chc nng c th ca cỏc phũng, ban nh sau: - Giỏm c cụng ty: l ngi do tng giỏm c Tng cụng ty xi mng Vit Nam b nhim, min nhim, khen thng, k lut Giỏm c l i din phỏp nhõn ca cụng ty v chu trỏch nhim trc tng giỏm c cụng ty v Ch tch hi ng qun tr v vic qun lý, s dng v bo ton vn, v kt qu kinh doanh. .. sau: Chứng từ gốc Mó hoỏ Nhập chứng từ vào máy Chứng từ trên máy (các tệp dữ liệu) Xử lý của phần mềm kế toán trên máy xem in -Sổ kế toán tổng hợp -Sổ cái -Báo cáo tài chính S 2.5: Quy trỡnh x lý, h thng hoỏ thụng tin trờn mỏy vi tớnh Bng phn mm k toỏn, hỡnh thc s Nht ký chung c thc hin qua cỏc bc sau : Bc 1: Cỏc chng t gc hoc bng kờ chng t gc (tp hp cỏc chng t) c kim tra tớnh hp lý, hp phỏp Sau ú, cỏc... t chc b mỏy qun lý ti chớnh ca cụng ty Thc hin chc nng kim tra, giỏm sỏt ton b hot ng kinh doanh ca cụng ty, phõn tớch hot ng kinh doanh giỳp giỏm c a ra cỏc quyt nh ti chớnh ỳng n Thc hin cỏc bỏo cỏo ti chớnh theo qui nh Nh nc v cỏc bỏo cỏo qun tr c giao C cu t chc ca phũng gm: mt k toỏn trng, mt phú phũng v cỏc k toỏn viờn - Phũng tng hp: giỳp vic ban giỏm c v cỏc mt k hoch kinh doanh, t chc hnh... dừi Cụng ty xi mng Hong Thch, bao bỡ Hong Thch kiờm luụn k toỏn tng hp: l ngi theo dừi quỏ trỡnh t lỳc nhp khu hng hoỏ cho n khõu thanh toỏn i vi khỏch hng, i vi nh cung cp kt thỳc 1 hp ng nhp khu ng thi, tng hp cỏc nghip v kinh doanh v chi phớ cho quỏ trỡnh kinh doanh, xỏc nh kt qu lói l ca cụng ty v lp bng cõn i k toỏn v cỏc bỏo cỏo k toỏn khỏc - K toỏn hng hoỏ, cụng n theo dừi Cụng ty xi mng H Tiờn... tng cụng ty xi mng c th - Chi nhỏnh cụng ty: + Chi nhỏnh ti TP Hi Phũng: thc hin cỏc th tc giao nhn hng ti khu vc phớa Bc, thay mt cụng ty x lý cỏc phỏt sinh trong quỏ trỡnh giao nhn hng ti cng Hi Phũng + Chi nhỏnh ti TP H Chớ Minh: thc hin cỏc th tc giao hng ti khu vc phớa nam, thay mt cụng ty x lý cỏc phỏt sinh trong quỏ trỡnh thc hin cỏc hp ng II C IM T CHC K TOỏN TI CễNG TY XUT NHP KHU XI MNG 1 . tập tổng hợp Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh và công tác kế toán tại Công ty xuất nhập khẩu xi măng I. ĐặC ĐIểM KINH Tế Và Tổ CHứC Bộ MáY HOạT ĐộNG KINH DOANH TạI CÔNG TY XUấT NHậP KHẩU XI. Công ty xi măng Hoàng Mai, Công ty xi măng Bút Sơn, Công ty xi măng Hải Phòng…Ngoài ra, công ty còn thực hiện nhập khẩu cho các công ty không thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam. Công ty xuất nhập. CÔNG TY XUấT NHậP KHẩU XI MĂNG 1. Tổ chức bộ máy kế toán Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức  sau: 16 Báo cáo thực tập tổng hợp Sơ đồ 1.3: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán Công ty tổ chức

Ngày đăng: 06/02/2015, 07:06

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh và công tác kế toán tại Công ty xuất nhập khẩu xi măng

 • I. ĐặC ĐIểM KINH Tế Và Tổ CHứC Bộ MáY HOạT ĐộNG KINH DOANH TạI CÔNG TY XUấT NHậP KHẩU XI MĂNG

  • 1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty

   • 2.1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

    • 2.1.1.Chức năng

    • 2.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh

    • 2.3. Đặc điểm về mặt hàng kinh doanh

    • 2.4. Đặc điểm thị trường kinh doanh

    • 2.5. Đánh giá chung kết quả kinh doanh qua một số năm

    • 3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh

    • II. ĐặC ĐIểM Tổ CHứC Kế TOáN TạI CÔNG TY XUấT NHậP KHẩU XI MĂNG

     • 1. Tổ chức bộ máy kế toán

     • 2. Tổ chức hạch toán kế toán tại công ty

      • 2.1. Các chính sách kế toán áp dụng

      • Các chính sách kế toán Công ty xuất nhập khẩu xi măng đang áp dụng:

      • 2.2. Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán

      • 2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản

      • 2.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán

      • 2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán

      • 3. Đặc điểm tổ chức kế toán của các phần hành cụ thể

       • 3.1. Hạch toán quá trình nhập khẩu uỷ thác

        • 3.1.1. Tài khoản sử dụng

        • 3.1.2. Chứng từ sử dụng

        • 3.1.3. Trình tự hạch toán

        • 3.1.4. Trình tự ghi sổ

        • 3.2. Hạch toán quá trình nhập khẩu trực tiếp

         • 3.2.1. Tài khoản sử dụng

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan