công tác kế toán tại phòng kế toán – tài chính của công ty cổ phần liên minh liên kết vi na

54 408 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2014, 22:41

Báo cáo thực tập GVHD: Ths Nguyễn Quốc Đại BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH LIÊN KẾT VI NA Giáo viên hướng dẫn : Ths Nguyễn Quốc Đại Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Hương SVTT: Nguyễn Thị Hương Trang 1 CTY CP LM LK VI NA Báo cáo thực tập GVHD: Ths Nguyễn Quốc Đại LỜI MỞ ĐẦU 02 PHẦN 1:GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH LIÊN KẾT VI NA 03 I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TYCỔ PHẦN LIÊN MINH LIÊN KẾT VINA 03 II. TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 04 III. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC SỔ SÁCH KẾ TOÁN CÔNG TY ĐANG ÁP DỤNG 06 PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC PHÂN TÍCH SỰ KHÁC BIỆT TRONG GHI NHẬN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH LỢI NHUẬN CHỊU THUẾ THEO NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN VÀ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THUẾ HIỆN HÀNH 12 A. MỐI QUAN HỆ GIỮA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 12 I.NHỮNG ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG GIỮA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 12 II. SỰ KHÁC BIỆT GIỮA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 12 B. CÁC TRƯỜNG HỢP LÀM PHÁT SINH CHÊNH LỆCH GIỮA LỢI NHUẬN KẾ TOÁN VÀ LỢI NHUẬN CHỊU THUẾ 13 I. NỘI DUNG CÁC CHÊNH LỆCH 13 II. PHÂN LOẠI CÁC KHOẢN CHÊNH LỆCH 13 C. PHƯƠNG PHÁP GHI NHẬN DOANH THU, THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH LỢI NHUẬN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY 14 I. THEO QUY ĐỊNH CỦA CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 14 II. THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THUẾ 17 D. CÁC TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH CHÊNH LỆCH GIỮA LỢI NHUẬN KẾ TOÁN VÀ LỢI NHUẬN CHỊU THUẾ 22 SVTT: Nguyễn Thị Hương Trang 2 CTY CP LM LK VI NA Báo cáo thực tập GVHD: Ths Nguyễn Quốc Đại I. CÁC TRƯỜNG HỢP LÀM PHÁT SINH CHÊNH LỆCH TRONG VIỆC GHI NHẬN CHI PHÍ 22 II. CÁC TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH CHÊNH LỆCH TRONG QUÁ TRÌNH GHI NHẬN DOANH THU, THU NHẬP 26 E. PHƯƠNG PHÁP TRÌNH BÀY VÀ XỬ LÝ CHÊNH LỆCH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 27 PHẦN 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH LIÊN KẾT VI NA 29 A. KẾ TOÁN GHI NHẬN DOANH THU, THU NHẬP KHÁC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH LIÊN KẾT VI NA 29 I. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊNH VỤ 29 II. THU NHẬP HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 31 III. THU NHẬP KHÁC 32 B. KẾ TOÁN GHI NHẬN CÁC KHOẢN CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH LIÊN KẾT VI NA 34 I. GIÁ VỐN HÀNG BÁN 34 II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 36 III. CHI PHÍ BÁN HÀNG 38 IV. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 40 V. CHI PHÍ KHÁC 42 PHẦN 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 50 I. NHẬN XÉT 50 II. KIẾN NGHỊ 50 III. KẾT LUẬN 51 SVTT: Nguyễn Thị Hương Trang 3 CTY CP LM LK VI NA Báo cáo thực tập GVHD: Ths Nguyễn Quốc Đại LỜI MỞ ĐẦU  Trong thực tế, luôn luôn tồn tại sự khác biệt giữa các chính sách thuế với các quy định trong các chuẩn mực và chế độ kế toán trong bất kỳ nền kinh tế nào trên Thế Giới. Các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế phải hiểu và có cách ứng xử phù hợp đối với sự khác biệt này. Vì vậy, việc hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay đang là một vấn đề quan tâm của các doanh nghiệp, của những người làm công tác kế toán và của cả cơ quan thuế. Tác động của những sự khác biệt này như thế nào đến lợi nhuận trình bày trên báo cáo tài chính và lợi nhuận trình bày trên báo cáo quyết toán thuế, từ đó chỉ tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp giữa cách tính trên cơ sở của kế toán và trên cơ sở của cơ quan thuế có sự chênh lệch hay không? Nếu có thì cách xử lý, ghi nhận và trình bày các khoản chênh lệch này như thế nào? Từ đó, cho thấy việc phân tích, tìm hiểu mối quan hệ giữa thuế và kế toán nhằm đề ra các biện pháp để xử lý, ghi nhận, trình bày việc chênh lệch thuế thu nhập doanh nghiệp trên cơ sở của kế toán và trên cơ sở của thuế. Như vậy việc nghiên cứu đề tài này giúp cho tôi tìm hiểu và nắm vững hơn trong việc ghi nhận doanh thu, ghi nhận chi phí và xác định lợi nhuận chịu thuế trên cơ sở nguyên tắc của thuế và trên cơ sở của kế toán, đồng thời tạo nên sự đồng nhất giữa báo cáo tài chính và các giá trị trên sổ sách, điều này rất quan trọng vì trong nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển hiện nay thuế là một yếu tố tất yếu cần xem xét khi ra quyết định đầu tư của các nhà đầu tư. SVTT: Nguyễn Thị Hương Trang 4 CTY CP LM LK VI NA Báo cáo thực tập GVHD: Ths Nguyễn Quốc Đại PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH LIÊN KẾT VI NA I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TYCỔ PHẦN LIÊN MINH LIÊN KẾT VINA: 1. Lịch sử hình thành: Cùng với sự phát triển không ngừng của Khoa học - Kỹ thuật, nền kinh tế nước ta đang từng bước thay đổi theo chiều hướng hiện đại và tiến bộ hơn, ngành Công Nghiệp – Thương Mại – Dịch Vụ ngày càng được chú trọng hơn bao giờ hết. Tiến tới mục tiêu Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước, Nhà nước ta đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi khuyến khích phát triển các ngành thương mại ngày càng được mở rộng hơn góp phần phát triển nền kinh tế Quốc Gia. Nắm bắt được nhu cầu đó, với chuyên môn và khả năng vốn có, các cổ đông của công ty đã cùng nhau thành lập công ty Cổ Phần Liên Minh Liên kết VINA.  Công ty Cổ Phần Liên Minh Liên Kết VINA được thành lập vào năm 2007 theo giấy phép kinh doanh số: 4103008239 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/10/2007.  Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH LIÊN KẾT VI NA  Tên tiếng nước ngoài: VI NA UNITED ALLIANCE CORPORATION VUA CORP.  Địa chỉ trụ sở chính: 9C/24 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú.  Điện thoại: (08) 38.124.035 Fax: (08) 38. 496.205  Mã số thuế: 0305302189  Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đ (Mười tỷ đồng)  Ngành nghề kinh doanh: Mua bán: văn phòng phẩm, máy móc thiết bị ngành công nghiệp, dầu gió, thức ăn cho vật nuôi- thủy sản, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), mỹ phẩm, chất tẩy rửa, linh kiện điện tử, vật liệu điện, hàng kim khí điện máy, thiết bị văn phòng, hàng thủ công mỹ nghệ, lương thực, thực phẩm, thuốc diệt muỗi, hàng may mặc, vải sợi, nguyên phụ liệu ngành may, giày dép, mũ, hàng da, giả da, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, đồ gỗ gia dụng, hàng gia dụng. Gia công, sản xuất, đóng gói: thực phẩm, bánh kẹo; gia công, sản xuất túi xách, giày dép (không chế biến thực phẩm tươi sống, thuộc da tại trụ sở). Kinh doanh vận tải, hàng hóa bằng ôtô. Dịch vụ giao nhận hàng hóa. Dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm. Hoạt động câu lạc bộ thể dục, thể thao; hoạt động sinh hoạt văn hóa (gặp mặt, giao lưu trừ môi giới kết hôn). Dịch SVTT: Nguyễn Thị Hương Trang 5 CTY CP LM LK VI NA Báo cáo thực tập GVHD: Ths Nguyễn Quốc Đại vụ cung cấp thông tin lên mạng internet (trừ kinh doanh đại lý dịch vụ truy nhập, truy cập internet). Quảng cáo thương mại./. 2. Quá trình phát triển: Tuy mới thành lập không bao lâu và gặp nhiều khó khăn trong bước đầu nhưng công ty cũng đã cố gắng hoàn thiện mình để có thể là nhà cung cấp các mặt hàng trên vào các siêu thị cũng như các công ty đối tác. Hiện nay công ty đang cung cấp các mặt hàng như dầu gội, sữa tắm, các chất tẩy, bánh và rượu các loại … Cho các kênh siêu thị như: Citimart, Coopmart, Maximart cũng như một số nhà sách. II. TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: 1. Sơ đồ bộ máy công ty: 2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban:  Hội đồng quản trị: - Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty; - Quyết định phương thức đầu tư và dự án đầu tư; SVTT: Nguyễn Thị Hương Trang 6 CTY CP LM LK VI NA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC Phòng Kinh doanh Phòng Tài chính – Kế toán Phòng Tổ chức hành chánh Ban Giám Đốc Báo cáo thực tập GVHD: Ths Nguyễn Quốc Đại - Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ, thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản, quyết định cơ cấu tổ chức, quản lý công ty.  Tổng Giám Đốc: - Là người ra quyết định cho các hoạt động tổng thể của công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình; - Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị; - Tổ chức bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh Giám Đốc trong công ty; - Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức của công ty; - Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng quản trị.  Ban Giám Đốc: - Là người điều hành, tổ chức thực hiện các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty; Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của lãnh đạo cấp trên đưa xuống; Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty; Ra quyết định trong việc tuyển dụng lao động.  Phòng Tổ chức hành chánh: - Thực hiện công tác nhân sự, tổ chức quản lý lao động, thống kê về số lượng, chất lượng của cán bộ nhân viên, lập kế hoạch nhân sự phục vụ công ty. Tham mưu cho Giám đốc về công tác tuyển dụng nhân sự cũng như chính sách đối với người lao động; - Tổ chức bộ máy nhân sự trong công ty để làm việc có hiệu quả và gọn nhẹ nhất; - Kiểm soát, xem xét các giấy tờ, hồ sơ, các thủ tục hành chánh của các phòng ban với các tổ chức, cơ quan nhà nước về vấn đề pháp lý của công ty.  Phòng Tài chính – Kế toán: - Theo dõi, quản lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; - Quản lý trực tiếp các sổ sách, tiền mặt, tiền lương, công nợ của các cán bộ kinh doanh và của toàn công ty; - Tổ chức và theo dõi tài sản cố định, máy móc thiết bị, nhà xưởng, công cụ, dụng cụ, thiết bị văn phòng, phương tiện vận tải của toàn công ty; SVTT: Nguyễn Thị Hương Trang 7 CTY CP LM LK VI NA Báo cáo thực tập GVHD: Ths Nguyễn Quốc Đại - Xây dựng định mức lương, tổ chức ghi chép ban đầu theo hệ thống kế toán Việt Nam quy định. - Phải đảm bảo việc kinh doanh không bị ngưng đọng do thiếu vốn bằng cách khai thác, huy động mọi nguồn vốn; - Lập kế hoạch tài chính năm; - Lập kế hoạch báo cáo tài chính định kỳ để trình lên Ban Giám Đốc và Hội đồng quản trị; - Trích lập các quỹ của công ty và thực hiện các nghĩa vụ đối vơi nhà nước; - Tính lãi cổ tức để chi trả cho các cổ đông trong công ty.  Phòng Kinh doanh: - Lập kế hoạch kinh doanh, giới thiệu, quảng cáo sản phẩm mới tới khách hàng. Đảm bảo đưa tới khách hàng những thông tin tốt nhất và nhanh nhất. Thực hiện việc phân phối sản phẩm tới các kênh siêu thị, nhà bán lẻ và người tiêu dùng. III. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC SỔ SÁCH KẾ TOÁN CÔNG TY ĐANG ÁP DỤNG: 1. Tổ chức bộ máy kế toán: a. Sơ đồ phòng kế toán của công ty: SVTT: Nguyễn Thị Hương Trang 8 CTY CP LM LK VI NA Báo cáo thực tập GVHD: Ths Nguyễn Quốc Đại b. Chức năng và nhiệm vụ: Phòng kế toán của công ty được tổ chức gọn nhẹ, hợp lý theo hướng chuyên môn hóa. Các bộ phận của phòng kế toán được tổ chức như sau:  Kế toán trưởng: - Thay mặt Ban Giám đốc công ty tổ chức, quản lý và chỉ đạo toàn bộ công tác kế toán; có trách nhiệm theo dõi toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty; xử lý những vấn đề tài chính; báo cáo với lãnh đạo cấp trên về tình hình hoạt động của bộ máy kế toán và những vấn đề tài chính; phân tích hoạt động kinh doanh; phổ biến, hướng dẫn các nhân viên trong phòng kế toán nghiên cứu và thi hành một cách kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính do Nhà nước quy định và các văn bản pháp luật quy định về phần hành kế toán và các thủ tục với cơ quan thuế mà nhân viên đó theo dõi.  Kế toán tổng hợp: SVTT: Nguyễn Thị Hương Trang 9 CTY CP LM LK VI NA Kế toán trưởng Thủ quỹ Bộ phận kho Kế toán tổng hợp Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng Kế toán công nợ Kế toán thuế Kế toán doanh thu và tiêu thụ hàng hóa Kế toán tài sản cố định, xây dựng cơ bản Báo cáo thực tập GVHD: Ths Nguyễn Quốc Đại - Lập báo cáo tổng hợp theo yêu cầu của Nhà nước và của công ty, trợ lý cho Trưởng Phòng Kế toán . - Hỗ trợ các bộ phận khác khi cần thiết. - Tổ chức lưu trữ các tài liệu kế toán, sổ chi tiết, sổ cái các tài khoản.  Kế toán hàng tồn kho: - Ghi chép, phản ánh và giám sát tình hình nhập xuất hàng hóa, dự trữ hàng hóa kể cả mặt số lượng lẫn giá trị. Định kỳ kiểm kê, đối chiếu số lượng tồn kho giữa kế toán với thủ kho. - Lập báo cáo về vật liệu trong kho, tham gia công tác phân tích việc thực hiện kế hoạch thu mua. Xác định chính xác giá vốn, chi phí cũng như kết quả kinh doanh vào cuối kỳ kế toán.  Thủ quỹ: - Là một bộ phận độc lập, có trách nhiệm thu tiền, chi tiền theo lệnh của Giám đốc. - Có trách nhiệm mở sổ chi tiết cho từng loại tiền, đồng thời ghi chép chi tiết từng khoản thu chi phát sinh trong ngày. - Theo dõi chặt chẽ tình hình thu chi, tạm ứng và nắm vững tiền mặt hiện có. - Lập báo cáo tình hình luồng tiền biến động khi có yêu cầu của Ban Giám đốc. - Lưu trữ, bảo quản sổ sách, hổ sơ tài liệu có liên quan. - Theo dõi lượng tiền gửi ngân hàng giao dịch hàng ngày và cũng phải đối chiếu với kế toán ngân hàng vào cuối ngày.  Kế toán công nợ: - Theo dõi tình hình thanh toán công nợ của khách hàng và nhà cung cấp; lên kế hoạch thu hồi nợ đối với các khách hàng nợ quá hạn và thanh toán các khoản nợ đến hạn thanh toán.  Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng: SVTT: Nguyễn Thị Hương Trang 10 CTY CP LM LK VI NA [...]... CTY CP LM LK VI NA Bỏo cỏo thc tp GVHD: Ths Nguyn Quc i 2 Hỡnh thc s sỏch k toỏn cụng ty ang ỏp dng: a - Ch k toỏn: Hin nay, Cụng ty C Phn Liờn Minh Liờn Kt VINA ang s dng h thng ti khon c ban hnh theo Quyt nh s 15/2006/Q-BTC do B Ti chớnh ban hnh v nhng ti khon mi cú sa i b sung ca B Ti Chớnh - Phng phỏp tớnh thu GTGT theo phng phỏp khu tr - Niờn k toỏn t 01/01 n 31/12 - n v tin t k toỏn: tin Vit... sn xut kinh doanh) o Chi phớ qun lý kinh doanh do cụng ty nc ngoi phõn b cho c s thng trỳ ti Vit Nam phn vt mc chi phớ quy nh ti im 2.24, Khon 2, Mc III, Phn B Thụng t 134/2007/TT-BTC o Cỏc khon tin pht v vi phm hnh chớnh nh: vi phm lut giao thụng, vi phm ch ng ký kinh doanh, vi phm ch k toỏn thng kờ, vi phm phỏp lut v thu v cỏc khon pht v vi phm hnh chớnh theo quy nh ca phỏp lut o Chi phớ v u t... chc m ton b cụng vic k toỏn tp trung thc hin phũng k toỏn ca cụng ty - Hỡnh thc k toỏn tp trung cú nhiu u im nh: To iu kin thun tin cho vic ch o thng nht t trờn xung mt cỏch kp thi, tit kim nhõn lc v thun tin cho vic ỏp dng cỏc phng tin tớnh toỏn hin i cú hiu qu, tit kim chi phớ SVTT: Nguyn Th Hng Trang 13 CTY CP LM LK VI NA Bỏo cỏo thc tp PHN 2: F GVHD: Ths Nguyn Quc i C S Lí LUN V VIC PHN TCH S KHC... ph bin ny l vic mua húa n khng SVTT: Nguyn Th Hng Trang 30 CTY CP LM LK VI NA Bỏo cỏo thc tp PHN 3: GVHD: Ths Nguyn Quc i THC TRNG K TON TI CễNG TY C PHN LIấN MINH LIấN KT VI NA C K TON GHI NHN DOANH THU, THU NHP KHC TI CễNG TY C PHN LIấN MINH LIấN KT VI NA I DOANH THU BN HNG V CUNG CP DNH V: 1 Ti khon s dng: Ti Khon 511 K toỏn tng quỏt doanh thu thun v bỏn hng v cung cp dch v trong cỏc n v tớnh thu... hỡnh thc k toỏn m cụng ty ang ỏp dng: - Cụng ty ỏp dng hỡnh thc k toỏn tp trung õy l hỡnh thc t chc m ton b cụng vic k toỏn tp trung thc hin phũng k toỏn ca cụng ty - Hỡnh thc k toỏn tp trung cú nhiu u im nh: To iu kin thun tin cho vic ch o thng nht t trờn xung mt cỏch kp thi, tit kim nhõn lc v thun tin cho vic ỏp dng cỏc phng tin tớnh toỏn hin i cú hiu qu, tit kim chi phớ Cụng ty ỏp dng hỡnh thc k... nhn iu ny dn n s chờnh lch gia li nhun k toỏn v li nhun chu thu 7 i vi cỏc khon tin pht do vi phm lut giao thụng, pht vi phm ch ng ký kinh doanh, pht vi phm ch k toỏn thng kờ, vi phm phỏp lut v thu v cỏc khon pht vi phm hnh chỏnh theo quy nh ca phỏp lut Theo Thụng t 134/2007/TT-BTC ti im 2.25, Khon 2, Mc III, Phn B cỏc khon pht v vi phm hnh chỏnh nh ó núi trờn khụng c xem l khon chi phớ hp lý, s... bin Phng phỏp trờn ó dn n vic thc hin sai nguyờn tc v cỏc quy nh k toỏn Trong trng hp ny, k toỏn vi n ó cú s nhm ln v khỏi nim doanh thu, chi phớ ghi nhn ca k toỏn vi doanh thu, chi phớ theo cỏc cỏch tớnh ca phỏp SVTT: Nguyn Th Hng Trang 29 CTY CP LM LK VI NA Bỏo cỏo thc tp GVHD: Ths Nguyn Quc i lut thu Do ú, s khụng tuõn th cỏc Chun mc k toỏn v cỏc quy nh cú liờn quan trong vic ghi chộp k toỏn T ú,... Nhp phiu thu chi tin mt, tin gi ngõn hng lờn h thng mỏy vi tớnh v cui ngy i chiu s liu vi th qu K toỏn thu: - K toỏn thu lm nhim v rt quan trng cho vic tớnh thu, kim tra thu i vi Nh Nc (v ngay c cho Doanh Nghip) Riờng vi thu giỏ tr gia tng v thu thu nhp doanh nghip thỡ k toỏn ó tr thnh mt trong nhng yu t cn thit cho vic hnh thu ca c quan thu Vic xỏc nh thu u vo, thu u ra, thu giỏ t gia tng cng nh... nghip v kinh t phỏt sinh: SVTT: Nguyn Th Hng Trang 31 CTY CP LM LK VI NA Bỏo cỏo thc tp GVHD: Ths Nguyn Quc i Cn c HD GTGT ngy 09/10/2007 s: 001347 ký hiu: AA/2007N v vic bỏn nguyờn ph liu hng may mc, khỏch hng thanh toỏn bng tin mt k toỏn ghi nhn doanh thu nh sau N TK 1111 80.000.000 Cú TK 5111 72.727.273 Cú TK 3331 7.272.727 CNG TY CP LMLK VINA 9C/24 , P Tõn Sn Nhỡ , Q.Tn Ph Mu s 01-TT (Ban hnh theo... 33 CTY CP LM LK VI NA Bỏo cỏo thc tp 2 GVHD: Ths Nguyn Quc i Mt s nghip v kinh t phỏt sinh: S CI TI KHON 515 Chng t S Din gii S phát sinh TK Ngày N 30/10/07 Lãi NH EXIM BANK 1121 30/10/07 Lãi NH CHINA BANK 1121 30/10/07 Kt chuyn thu nhp tài chính 911 C - 6.892.00 0 6.892.00 0 Tng s phát sinh 5.550.000 1.342.000 6.892.000 III THU NHP KHC: 1 Ti khon s dng: Ti khon 711 SVTT: Nguyn Th Hng Trang 34 CTY . NHẬP DOANH NGHIỆP 27 PHẦN 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH LIÊN KẾT VI NA 29 A. KẾ TOÁN GHI NHẬN DOANH THU, THU NHẬP KHÁC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH LIÊN KẾT VI NA 29 I. DOANH. Quốc Đại BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH LIÊN KẾT VI NA Giáo vi n hướng dẫn : Ths Nguyễn Quốc Đại Sinh vi n thực hiện : Nguyễn Thị. Trang 11 CTY CP LM LK VI NA Báo cáo thực tập GVHD: Ths Nguyễn Quốc Đại 2. Hình thức sổ sách kế toán công ty đang áp dụng: a. Chế độ kế toán: - Hiện nay, Công ty Cổ Phần Liên Minh Liên Kết VINA đang

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan