Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Hà Nội

73 776 0
Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Hà Nội

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

LỜI MỞ ĐẦU Đảng và nhà nước ta luôn chủ trương xây dựng và phát triển nền kinh tế đất nước theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chủ trương mở cửa nền kinh tế để hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Để thực hiện được quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá cần tăng cường hoạt động xuất khẩu để thu nhiều ngoại tệ về cho đất nước. Muốn đẩy mạnh xuất khẩu thì phải tăng cường nhập khẩu những tư liệu sản xuất thiết yếu phục vụ cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Bên cạnh đó, trong điều kiện nền kinh tế thị trường, thị trường thương mại thế giới không ngừng mở rộng, nhu cầu về thị trường tiêu thụ hàng hóa đang trở thành nhu cầu cấp bách của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Do khả năng tài chính có hạn mà các doanh nghiệp xuất nhập khẩu không phải lúc nào cũng có đủ tiền để thanh toán hàng nhập khẩu hoặc có đủ vốn thu mua chế biến hàng xuất khẩu, từ đó nảy sinh quan hệ vay mượn và sự tài trợ, giúp đỡ của ngân hàng. Hoạt động tín dụng là một hoạt động cơ bản và mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng, do đó các ngân hàng thương mại không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, một mặt đáp ứng nhu cầu của khách hàng; mặt khác đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng, giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng. Như vậy, nâng cao chất lượng tín dụng là mục tiêu quan trọng trong hoạt động tín dụng. Trong thời gian thực tập tại Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Hà Nội (Eximbank Hà Nội), em đã được tìm hiểu những hoạt động của ngân hàng. So với các ngân hàng thương mại cổ phần khác trên địa bàn, Eximbank Hà Nội có ưu thế rất mạnh trong dịch vụ thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ; Eximbank Hà Nội đã thực hiện hoạt động tài trợ chủ yếu là cho các doanh nghiệp nhập khẩu. Hoạt động tài trợ này đã mang lại cho ngân hàng nguồn thu lớn. Tuy nhiên, xu hướng phát triển của đất nước là tăng cường xuất khẩu, giảm nhập khẩu do đó, Eximbank Hà Nội trong thời gian tới cũng có định hướng tăng tỷ lệ tài trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Đồng thời, giảm tỷ lệ tài trợ nhập khẩu nhưng giảm về tỷ trọng tài trợ trong tổng hoạt động tài trợ và nâng cao chất lượng tài trợ nhập khẩu để hoạt động kinh doanh của ngân hàng đạt hiệu quả tốt hơn. Vì vậy, em đã chọn đề tài để hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình là : “Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng nhập khẩu tại Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Hà Nội (Eximbank Hà Nội)” Từ việc nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về hoạt động tín dụng nhập khẩu trong các ngân hàng thương mại, đồng thời kết hợp với tìm hiểu thực trạng hoạt động tín dụng nhập khẩu tại Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Hà Nội (Eximbank Hà Nội). Qua đó, phân tích, đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng nhập khẩu tại ngân hàng này để có những giải pháp đối với Eximbank Hà Nội và kiến nghị đối với các cơ quan chức năng có liên quan nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng nhập khẩu tại ngân hàng này. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp được hoàn thành với nội dung như sau: Chương 1: Lý luận chung về chất lượng hoạt động tín dụng nhập khẩu trong ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng chất lượng hoạt động tín dụng nhập khẩu tại Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Hà Nội (Eximbank Hà Nội) Chương 3: Giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng nhập khẩu tại Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Hà Nội NỘI DUNG CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NHẬP KHẨU TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NHẬP KHẨU TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1. Khái niệm Tín dụng là một giao dịch về tài sản (tiền hoặc hàng hoá) giữa bên cho vay (Ngân hàng và các định chế tài chính khác) và bên đi vay (cá nhân, doanh nghiệp và các chủ thể khác), trong đó bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời gian nhất định theo thoả thuận, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán. Tín dụng của ngân hàng thương mại, tuỳ theo mục đích tài trợ vốn có hai loại, đó là: tài trợ dự án và tài trợ thương mại. Các ngân hàng thương mại vừa và nhỏ ít tham gia hình thức tài trợ dự án – là hình thức tài trợ của ngân hàng mà trong đó đồng vốn tài trợ được sử dụng cho mục đích thực hiện dự án. Vì hình thức này có thời gian thu hồi vốn dài, gắn với hiệu quả hoạt động của dự án đồng thời giá trị tài trợ lớn. Do đó, rủi ro cho ngân hàng là không nhỏ, đặc biệt là rủi ro thanh khoản. Trong khi đó, tài trợ thương mại là hình thức của ngân hàng mà đồng vốn tài trợ được sử dụng cho mục đích thương mại. Các ngân hàng thương mại thường tham gia tài trợ thương mại vì hình thức tài trợ này thường có thời gian ngắn, gắn với thương vụ nên thời gian thu hồi vốn nhanh, do đó hạn chế được rủi ro cho ngân hàng. Tín dụng xuất nhập khẩu cũng là một hình thức tài trợ thương mại. Sau đây, ta sẽ tìm hiểu xem thế nào là tín dụng nhập khẩu. Tín dụng nhập khẩu là hình thức ngân hàng cấp tín dụng để nhập khẩu hàng hóa dịch vụ và có thể dùng để thanh toán những khoản sau: tạm ứng bằng thư, các khoản thanh toán khi giao hàng, các khoản thanh toán sau khi nhận được hoá đơn thương mại, các khoản nợ khi đến hạn trong thương mại quốc tế. Qua đó, có thể thấy rằng: về hình thức tín dụng nhập khẩu là các khoản ngân hàng cho người nhập khẩu vay với mục đích là thanh toán tiền hàng cho người xuất khẩu. Ngân hàng tham gia tài trợ nhập khẩu sẽ làm cho doanh số cho vay và dư nợ của ngân hàng tăng lên, thu nhập của ngân hàng từ hoạt động tín dụng nhập khẩu tăng nhờ thu phí dịch vụ và tạo điều kiện để ngân hàng mở rộng thêm các sản phẩm mới từ việc thanh toán nhập khẩu. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng nhập khẩu cũng có một số nhược điểm như khả năng rủi ro cũng không nhỏ, đặc biệt là rủi ro tỷ giá. Chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề này rõ hơn ở phần sau. 1.1.2. Vai trò của hoạt động tín dụng nhập khẩu trong ngân hàng thương mại 1.1.2.1. Vai trò của nhập khẩu Nhập khẩu là một khâu quan trọng của hoạt động ngoại thương bên cạnh xuất khẩu. Nhập khẩu tác động trực tiếp và quyết định đến sản xuất và đời sống trong nước. Nhập khẩu để bổ sung các loại hàng hoá mà trong nước không thể sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước. Ngoài ra, nhập khẩu còn để thay thế nghĩa là nhập về những hàng hoá mà sản xuất trong nước không có lợi bằng nhập khẩu. Hai hoạt động nhập khẩu bổ sung và nhập khẩu thay thế nếu được thực hiện tốt sẽ tác động tích cực đến sự phát triển cân đối của nền kinh tế đất nước. Nhập khẩu có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, đặc biệt là đối với những quốc gia có nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam. Cụ thể như sau: Một là, nhập khẩu có tác động trực tiếp đến sản xuất và kinh doanh thương mại vì qua hoạt động nhập khẩu đã cung cấp cho nền kinh tế từ 60 – 100% nguyên vật liệu chính phục vụ cho sản xuất. Trong điều kiện công nghệ sản xuất nguyên liệu trong nước chưa phát triển, việc nhập khẩu những nguyên liệu cao cấp như: sợi cho ngành dệt, vải cho ngành may, phân bón cho nông nghiệp, các linh kiện cho ngành lắp ráp xe máy, điện tử, xe hơi,… đã và đang góp phần quan trọng trong quá trình đất nước ta đang thực hiện chiến lược công nghiệp hoá, công nghiệp hoá đất nước hướng về xuất khẩu. Hai là, nhập khẩu có tác động mạnh vào sự đổi mới trang thiết bị và công nghệ sản xuất, nhờ đó trình độ sản xuất được nâng cao, năng suất lao động tăng nhanh, giúp cho đất nước tiến kịp với các nước tiên tiến trên thế giới. Ngoài hai vai trò nêu trên, nhập khẩu còn có vai trò nhất định trong việc cải thiện và nâng cao mức sống công nhân viên. Vì thông qua nhập khẩu sản xuất mới có đủ nguyên vật liệu, thiết bị máy móc hoạt động, nên công nhân mới có công ăn việc làm, có thu nhập để cải thiện và nâng cao đời sống của bản thân mình. Mặt khác, nhập hàng tiêu dùng, nhập khẩu sách báo khoa học kỹ thuật và văn hoá phẩm, giúp cho đời sống nhân dân được cải thiện, trình độ dân trí tăng lên. 1.1.2.2. Vai trò của tín dụng nhập khẩu Qua nội dung đã được trình bày ở trên, có thể thấy rằng: nhập khẩu là một khâu quan trọng của ngoại thương có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, để thực hiện thành công nghiệp vụ nhập khẩu thì hoạt động tài trợ nhập khẩu của ngân hàng là không thể thiếu được. Ta sẽ lần lượt xem xét tín dụng nhập khẩu có vai trò như thế nào đối với doanh nghiệp, đối với ngân hàng thương mại và đối với nền kinh tế đất nước. Đối với doanh nghiệp nhập khẩu Trong ngoại thương có những thương vụ lớn đòi hỏi nguồn vốn rất lớn để thanh toán tiền hàng. Nhưng những thương vụ lớn như vậy, doanh nghiệp nhập khẩu không có đủ vốn lưu động để thanh toán tiền hàng. Do đó, tài trợ của ngân hàng cho doanh nghiệp nhập khẩu có vai trò là giải pháp giúp doanh nghiệp nhập khẩu thực hiện được những thương vụ lớn. Vai trò tiếp theo của tín dụng nhập khẩu là: trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu trước đó đã thông qua ngân hàng tài trợ về việc tài trợ và thanh toán quốc tế, có nghĩa là doanh nghiệp nhập khẩu đã xác định ngân hàng phục vụ mình. Điều này, sẽ tạo lợi thế cho doanh nghiệp nhập khẩu trong quá trình đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng ngoại thương. Vai trò thứ ba là, thông qua tài trợ nhập khẩu của ngân hàng, doanh nghiệp nhập khẩu nhận được vốn để thực hiện thương vụ. Đối với doanh nghiệp nhập khẩu, vốn tài trợ của ngân hàng giúp doanh nghiệp mua được những lô hàng lớn với giá cả phải chăng. Như vậy, tài trợ nhập khẩu làm tăng hiệu quả của doanh nghiệp nhập khẩu trong quá trình thực hiện thương vụ. Vai trò thứ tư là, thông qua tài trợ của ngân hàng, doanh nghiệp nhập khẩu thực hiện được nhiều thương vụ lớn một cách trôi chảy, có quan hệ với nhiều khách hàng lớn trên thế giới. Từ đó, nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thị trường thế giới, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên trường quốc tế. Cuối cùng là, tài trợ nhập khẩu của ngân hàng giúp doanh nghiệp nhập khẩu tăng năng suất lao động đồng thời cũng giúp doanh nghiệp nhập khẩu nhanh chóng trả được nợ cho ngân hàng. Ngân hàng thương mại ít thực hiện tài trợ các dự án có tầm cỡ quốc gia như: xây dựng nhà máy, bến cảng, đường xá,… vì giá trị các dự án như vậy quá lớn và vì đặc điểm chu chuyển nguồn vốn huy động trong ngân hàng không thể đáp ứng được. Ngược lại, ngân hàng thường tham gia tài trợ các dự án có quy mô vừa và nhỏ, có thời gian thu hồi vốn không quá dài. Chính điều này đã giúp doanh nghiệp nhập khẩu tăng năng suất lao động để đáp ứng yêu cầu thu hồi vốn của ngân hàng. Qua đó giúp cho doanh nghiệp nhanh chóng trả được nợ vay cho ngân hàng. Đối với ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại tham gia với tư cách là một ngân hàng tài trợ nhập khẩu. Vậy thì, vai trò của tín dụng nhập khẩu đối với ngân hàng thương mại sẽ như thế nào? Như ta đã đề cập ở trên, tín dụng nhập khẩu là một hình thức trong tài trợ thương mại, do đó hình thức tài trợ này có thời gian tài trợ gắn với thời gian thực hiện thương vụ, đối tượng tài trợ là các doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp hoặc uỷ thác, giá trị tài trợ thường ở mức vừa và lớn. Qua đó, có thể nhận thấy rằng: ngân hàng thương mại tham gia tài trợ nhập khẩu là hình thức tài trợ mang lại hiệu quả cao, an toàn và bảo đảm sử dụng vốn vay đúng mục đích và thời gian thu hồi vốn nhanh. Có những lý do cụ thể như sau: Đặc điểm của hình thức tài trợ nhập khẩu là thời gian tài trợ gắn liền với thời gian thực hiện thương vụ. Mà thời gian thực hiện thương vụ đối với doanh nghiệp nhập khẩu là thời gian kể từ lúc nhận hàng tại cảng cho đến khi bán hết hàng và thu tiền về. Do đó, thời gian tài trợ phù hợp với thời gian huy động vốn của các ngân hàng thương mại. Điều này giúp các ngân hàng tránh được rủi ro, cụ thể là rủi ro thanh khoản. Hai là, trong hoạt động tín dụng nhập khẩu, vốn tài trợ đa số được thanh toán thẳng cho bên thứ ba mà không qua bên xin tài trợ (doanh nghiệp nhập khẩu). Điều này bảo đảm ngân hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích, đồng vốn tài trợ gắn liền với thương vụ. Đồng thời, tránh được tình trạng doanh nghiệp nhập khẩu sử dụng vốn sai mục đích, hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng. Ba là, trong trường hợp ngân hàng tham gia tài trợ đối với doanh nghiệp nhập khẩu thì ngân hàng sẽ buộc doanh nghiệp nhập khẩu tập trung tiền bán hàng vào tài khoản mở tại ngân hàng. Như vậy, nguồn thu để trả các khoản vay ngân hàng được quản lý hết sức chặt chẽ, tránh được tình trạng xoay vốn của doanh nghiệp nhập khẩu trong thời gian vốn tạm thời nhàn rỗi. Qua đó, nâng cao tính an toàn cho ngân hàng thông qua việc quản lý thu các nguồn thanh toán. Bốn là, có nhiều hình thức tín dụng tài trợ nhập khẩu thì tương ứng với nó cũng có nhiều loại lãi suất được áp dụng trong quá trình tài trợ đối với doanh nghiệp nhập khẩu như: lãi suất cho vay thanh toán, lãi suất chiết khấu chứng từ, lãi vay bắt buộc (bằng mức lãi suất quá hạn). Do đó, hoạt động tài trợ nhập khẩu mang lại hiệu quả cao vì tiền lãi thu được cao do giá trị tài trợ ở mức vừa và lớn. Ngoài ra, ngân hàng còn mở rộng được các mối quan hệ với các doanh nghiệp và ngân hàng nước ngoài thông qua hoạt động tài trợ nhập khẩu. Từ đó, nâng cao uy tín của ngân hàng thương mại trên trường thế giới. Đối với nền kinh tế đất nước Thông qua hoạt động tài trợ nhập khẩu, hàng hoá nhập khẩu theo yêu cầu của thị trường được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục sẽ góp phần tạo nên sự ổn định thị trường, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế đất nước. Bên cạnh đó, như đã đề cập ở nội dung trước, ngân hàng tham gia tài trợ tín dụng cho doanh nghiệp nhập khẩu sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động từ đó, sẽ tác động đến sự phát triển của nền kinh tế đất nước. 1.1.3. Các hình thức tín dụng nhập khẩu trong ngân hàng thương mại 1.1.3.1. Căn cứ vào thời hạn tín dụng Tín dụng nhập khẩu ngắn hạn Tín dụng nhập khẩu ngắn hạn là loại tín dụng có thời hạn tài trợ dưới 01 năm, thường được sử dụng cho vay bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị chiếm tỷ trọng lớn tại các ngân hàng thương mại; cho vay để nhập khẩu nguyên liệu, vật tư máy móc thiết bị. Tín dụng nhập khẩu trung và dài hạn Tín dụng nhập khẩu trung và dài hạn là loại tín dụng có thời hạn tài trợ từ 01 đến 05 năm. Hình thức tín dụng này được cung cấp để đầu tư, mua sắm tài sản cố định, xây dựng mới, cải tạo, mở rộng khôi phục, cải tiến kỹ thuật, hiện đại hóa công nghệ. 1.1.3.2 Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng Tín dụng có tài sản đảm bảo Tín dụng có tài sản đảm bảo là hình thức tín dụng nhằm đảm bảo an toàn vốn cho vay của ngân hàng. Các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp nhập khẩu nói riêng muốn được vay vốn ngân hàng phải có vật tư, tài sản cầm cố, thế chấp, tín chấp (bảo lãnh của bên thứ ba về việc sẽ trả nợ thay cho khách hàng). Những tài sản này là cơ sở đảm bảo cho ngân hàng có khả năng thu hồi vốn vay trong trường hợp doanh nghiệp không trả được nợ. Tín dụng không có tài sản đảm bảo Tín dụng không có tài sản đảm bảo là hình thức tín dụng ngân hàng tài trợ mà không cần có tài sản thế chấp, cầm cố, tín chấp. Cơ sở để ngân hàng tài trợ là dựa vào uy tín, quy mô, hiệu quả kinh doanh, hiệu quả của phương án kinh doanh và doanh nghiệp có quan hệ thường xuyên, tốt đẹp với ngân hàng. 1.1.3.3. Căn cứ vào phương thức thanh toán Phương thức thanh toán chuyển tiền Phương thức thanh toán chuyển tiền là phương thức thanh toán, trong đó khách hàng (người trả tiền – doanh nghiệp nhập khẩu) yêu cầu ngân hàng phục vụ mình chuyển một số tiền nhất định cho một người khác (người thụ hưởng – bên xuất khẩu) ở một địa điểm nhất định bằng phương tiện chuyển tiền do khách hàng yêu cầu. Quy trình của phương thức thanh toán chuyển tiền được thể hiện qua sơ đồ dưới đây: (1) Bên xuất khẩu giao hàng hoá và chuyển chứng từ cho doanh nghiệp nhập khẩu (2) Doanh nghiệp nhập khẩu kiểm tra hàng hoá và bộ chứng từ. Nếu phù hợp thì lập thủ tục chuyển tiền tại ngân hàng nhận chuyển tiền (Ngân hàng phục vụ doanh nghiệp nhập khẩu) (3) Ngân hàng nhận chuyển tiền lập thủ tục chuyển tiền qua ngân hàng đại lý hoặc chi nhánh nhận trả tiền (4) Ngân hàng trả tiền thanh toán tiền cho bên xuất khẩu Phương thức chuyển tiền được sử dụng trong hai trường hợp, đó là: thanh toán trước tiền hàng và thanh toán sau. Thanh toán trước tiền hàng tiện lợi cho bên xuất khẩu nhưng lại bất lợi cho doanh nghiệp nhập khẩu, vì doanh nghiệp nhập khẩu buộc phải có một số lượng vốn lưu động đáng kể bị ghim giữ trong một thời gian dài. hơn nữa, nếu hàng hóa kém chất lượng hoặc người sản xuất bị phá sản không còn khả năng giao hàng, hoặc các vấn đề khác nảy sinh dẫn đến rủi ro cho doanh nghiệp nhập khẩu. Do đó, phương thức thanh toán này không được phổ biến và sử dụng rộng rãi trong ngoại thương. Ngược lại, phương thức thanh toán sau thì thuận lợi cho Doanh nghiệp nhập khẩu Doanh nghiệp xuất khẩu Ngân hàng nhận chuyển tiền Ngân hàng trả tiền (1) (2) (4) (3) [...]... xuất nhập khẩu đòi hỏi nguồn vốn tương đối lớn Ngân hàng huy động nguồn vốn lớn sẽ đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng, từ đó sẽ nâng cao chất lượng tín dụng và ngược lại CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI (EXIMBANK HÀ NỘI) 2.1 TỔNG QUAN VỀ EXIMBANK HÀ NỘI 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Ngân. .. của ngân hàng Hoạt động huy động vốn Hoạt động huy động vốn là một trong những hoạt động chính của ngân hàng thương mại vì cho vay được coi là hoạt động sinh lời cao, do đó các ngân hàng cố gắng huy động được càng nhiều vốn càng tốt để thực hiện hoạt động cho vay Nếu ngân hàng huy động được nhiều vốn từ khách hàng thì ngân hàng sẽ có nguồn vốn lớn để cho khách hàng cần vốn vay, đặc biệt là hoạt động xuất. .. thân ngân hàng 1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng nhập khẩu trong ngân hàng thương mại 1.2.2.1 Các chỉ tiêu định tính Quy trình tín dụng Đối với ngân hàng thương mại, quy trình tín dụng đảm bảo việc thực hiện các hoạt động tín dụng theo một quy trình thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng trong công tác quản lý hoạt động tín dụng được an toàn, chất lượng. .. toàn cho ngân hàng, hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng Ngược lại, nếu ngân hàng thực hiện tài trợ nhập khẩu không theo quy trình tín dụng (có thể chỉ thực hiện một số bước, bỏ qua một số bước khác) thì có thể gây cho ngân hàng những rủi ro trong hoạt động tín dụng nói chung và hoạt động tín dụng nhập khẩu nói riêng, từ đó hạn chế chất lượng tín dụng nhập khẩu Như vậy, việc chấp hành... nhập khẩu mất khả năng thanh toán cho ngân hàng Vì vậy, chất lượng tín dụng nhập khẩu cũng bị ảnh hưởng Chính trị - xã hội Tín dụng là quan hệ vay mượn dựa trên cơ sở lòng tin và sự tín nhiệm là cầu nối giữa ngân hàng và khách hàng Ngân hàng nào có uy tín sẽ thu hút được nhiều khách hàng Đồng thời, khách hàng nào làm ăn có hiệu quả, được tín nhiệm trong quan hệ tín dụng với ngân hàng sẽ được ngân hàng. .. phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) được thành lập vào ngày 24/05/1989 theo Quyết định số 140/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng - nay là Thủ tướng Chính phủ với tên gọi đầu tiên là Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam (Vietnam Export Import Bank), là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam Ngân hàng đã chính thức đi vào hoạt động ngày 17/01/1990,... là ngân hàng cổ phần chuyên doanh về tiền tệ tín dụng và dịch vụ ngân hàng nhằm phục vụ sản xuất chế biến hàng xuất nhập khẩu và kinh doanh xuất nhập khẩu Ngày 06/04/1992, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký giấy phép số 11/NH-GP cho phép Ngân hàng họat động trong thời hạn 50 năm với số vốn điều lệ đăng ký là 50 tỷ đồng VN tương đương 12,5 triệu USD với tên gọi mới là Ngân hàng thương mại cổ phần. .. hơn, hạn chế chi phí giao dịch và rủi ro cho ngân hàng trong hoạt động kinh doanh Qua đó, nâng cao chất lượng tín dụng nói chung cũng như chất lượng tín dụng nhập khẩu Vì vậy, để nâng cao chất lượng tín dụng đòi hỏi ngân hàng thương mại phải đầu tư mạnh vào công nghệ ngân hàng, sẵn sàng cho xu hướng hội nhập quốc tế và tiếp tục định hướng chi n lược xem hiện đại hoá công nghệ là một trong các nội dung... Doanh nghiệp xuất khẩu chuyển giao hàng hóa và chuyển bộ chứng từ hàng hóa cho doanh nghiệp nhập khẩu (2) Doanh nghiệp xuất khẩu lập hối phiếu đòi tiền doanh nghiệp nhập khẩu, ủy nhiệm qua ngân hàng phục vụ mình (ngân hàng nhận ủy thác) thu hộ tiền từ doanh nghiệp nhập khẩu (3) Ngân hàng nhận ủy thác chuyển hối phiếu qua ngân hàng thu hộ (ngân hàng phục vụ doanh nghiệp nhập khẩu) (4) Ngân hàng thu hộ... an tâm hoạt động trong môi trường pháp lý như vậy và từ đó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng nhập khẩu Chỉ có trong điều kiện môi trường pháp lý rõ ràng, đồng bộ, ổn định, đầy đủ sẽ góp phần thuận lợi cho hoạt động tín dụng, chất lượng tín dụng được đảm bảo Khách hàng Khách hàng (doanh nghiệp nhập khẩu) là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng nhập khẩu của ngân hàng thương mại Nếu . nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng nhập khẩu tại Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Hà Nội NỘI DUNG CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG. về hoạt động tín dụng nhập khẩu trong các ngân hàng thương mại, đồng thời kết hợp với tìm hiểu thực trạng hoạt động tín dụng nhập khẩu tại Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam. : Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng nhập khẩu tại Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Hà Nội (Eximbank Hà Nội)” Từ việc nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về hoạt

Ngày đăng: 06/02/2015, 07:13

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • LỜI MỞ ĐẦU

 • NỘI DUNG

  • CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NHẬP KHẨU TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

   • 1.1. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NHẬP KHẨU TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

    • 1.1.1. Khái niệm

    • 1.1.2. Vai trò của hoạt động tín dụng nhập khẩu trong ngân hàng thương mại

    • 1.1.3. Các hình thức tín dụng nhập khẩu trong ngân hàng thương mại

   • 1.2. CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NHẬP KHẨU TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

    • 1.2.1. Khái niệm

    • 1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng nhập khẩu trong ngân hàng thương mại

    • 1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng nhập khẩu

  • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI (EXIMBANK HÀ NỘI)

   • 2.1. TỔNG QUAN VỀ EXIMBANK HÀ NỘI

    • 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

    • 2.1.2. Cơ cấu tổ chức

 • P. Kinh doanh ngoại tệ

  • 2.1.3. Khái quát tình hình kinh doanh

  • 2.2. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NHẬP KHẨU TẠI EXIMBANK HÀ NỘI

   • 2.2.1. Quy trình thẩm định và quyết định tài trợ nhập khẩu tại Eximbank Hà Nội

   • 2.2.2. Các hình thức tín dụng nhập khẩu tại Eximbank Hà Nội

   • 2.2.3. Thực trạng hoạt động tín dụng nhập khẩu tại Eximbank Hà Nội

  • 2.3. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NHẬP KHẨU TẠI EXIMBANK HÀ NỘI

   • 2.3.1. Những kết quả đạt được

   • 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân

  • CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

  • CHI NHÁNH HÀ NỘI

   • 3.1. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NHẬP KHẨU TẠI EXIMBANK HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI

    • 3.1.1. Phương hướng hoạt động nhập khẩu của Việt Nam trong thời gian tới

    • 3.1.2. Phương hướng hoạt động tín dụng nhập khẩu của Eximbank Hà Nội

   • 3.2. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI

    • 3.2.1. Đa dạng hóa các hình thức tài trợ

    • 3.2.2. Hoàn thiện nghiệp vụ tín dụng xuất nhập khẩu

    • 3.2.3. Đẩy mạnh hoạt động huy động vốn

    • 3.2.4. Đào tạo nhân lực

    • 3.2.5. Tăng cường hoạt động Marketing

    • 3.2.6.Tăng cường đầu tư vào công nghệ ngân hàng

   • 3.3. KIẾN NGHỊ

    • 3.3.1. Kiến nghị với Hội sở chính Eximbank Việt Nam

    • 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước

    • 3.3.3. Kiến nghị với Bộ Tài chính

    • 3.3.4. Kiến nghị với Chính phủ

 • KẾT LUẬN

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan