0

một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn ở trườngthpt

16 1,325 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2014, 07:34

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn ở trườngTHPT PHẦN I. MỞ ĐẦU I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Hiện nay tình hình hoạt động của các tổ chuyên môn ở một số trường phổ thông bộc lộ nhiều hạn chế: Thời gian dành cho sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn chưa thỏa đáng; nội dung sinh hoạt tổ mang tính hành chính sự vụ, chưa đi sâu vào hoạt động nghiệp vụ chuyên môn; một bộ phận giáo viên còn thờ ơ với việc đổi mới phương pháp dạy học; giáo viên trong tổ chưa có điều kiện chia sẻ, hỗ trợ nhau về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm…Những hạn chế đó làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục trong nhà trường và đồng thời chưa thực hiện đầy đủ yêu cầu giáo dục hiện nay . 2. Năm học 2009-2010 được xác định là: “Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Thực tế cho thấy rằng vai trò người thầy giáo rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục; chỉ có thể tạo ra được những “sản phẩm” hoàn hảo khi người thầy có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức mẫu mực và trình độ chuyên môn giỏi. Chính tổ chuyên môn là nơi hun đúc cho người giáo viên có những tố chất quý giá đó. Tổ chuyên môn là nơi giúp các thành viên trong tổ hành động theo mục tiêu thống nhất, phát huy năng lực của mỗi cá nhân, kết hợp thành sức mạnh trí tuệ của tập thể. Thông qua tổ chuyên môn, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng nắm bắt được chất lượng giờ dạy trên lớp và việc thực hiện nề nếp, kỷ cương của từng giáo viên cũng như hiểu được tâm tư nguyện vọng của họ. Từ đó, lãnh đạo đề ra những giải pháp điều chỉnh thích hợp, kịp thời khắc phục những tồn tại, đưa guồng máy nhà trường đi vào hoạt động một cách hợp lý nhất, tiết kiệm nhất và đem lại hiệu quả cao nhất. Người thực hiện: PHẠM VĂN PHÚ, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn . Trang 1 Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn ở trườngTHPT Bản thân tôi được phân công phụ trách chuyên môn ở THPT chuyên Lê Quý Đôn - tỉnh Ninh Thuận. Năm học 2009-2010, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, tôi đã áp dụng một số biện pháp cụ thể để cải tiến chất lượng, khắc phục dần những hạn chế trong hoạt động tổ chuyên môn nhằm điều chỉnh các hoạt động của tổ chuyên môn hướng tới mục tiêu đào tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Vì thế, tôi xin trình bày sáng kiến kinh nghiệm về vấn đề này với nội dung là: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn ở trường trung học phổ thông ”. II. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường, thường sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. Trong đề tài này, tôi chỉ trình bày một số giải pháp trong phạm vi nhiệm vụ được giao là công tác chuyên môn . PHẦN II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1. Nhiệm vụ của tổ chuyên môn. Nhiệm vụ của tổ chuyên môn được quy định tại Điều 16 (Điều lệ trường trung học cơ sở, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành theo quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007) và Điều 2 (Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên ban hành theo quyết định số 82/2008/QĐ- BGDĐT ngày 31/12/2008) của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Các hoạt động chính của tổ chuyên môn ở trường trung học phổ thông . * Xây dựng kế hoạch chuyên môn của tổ và quản lý việc thực hiện chương trình của giáo viên. * Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Người thực hiện: PHẠM VĂN PHÚ, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn . Trang 2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chun mơn ở trườngTHPT * Tổ chức thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. * Tham gia kiểm tra, đánh giá trình độ tay nghề và nghiệp vụ của giáo viên. * Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. * Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, bồi dưỡng, phụ đạo cho học sinh. II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHUN MƠN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG Dưới đây là kết quả khảo sát được từ một số tổ trưởng chun mơn, các phó hiệu trưởng chun mơn ở các trường: THPT Tháp chàm, THPT Lê Duẩn, THPT Nguyễn Huệ. 1. Thực trạng cơng tác xây dựng kế hoạch ở tổ chun mơn STT Công tác xây dựng kế hoạch Mức độ(%) Tốt Khá TB Yếu 1 Kế hoạch chun mơn của tổ có mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, chi tiết, biện pháp thực hiện và chương trình hành động phù hợp, đáp ứng mục tiêu của nhà trường. 30,7 46,2 23,1 2 Kế hoạch chun mơn tổ được đưa ra tổ thảo luận và thống nhất trước khi trở thành kế hoạch chính thức của tổ. 7,7 61,5 30,8 3 Tổ trưởng chun mơn hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học cá nhân. 15,4 30,8 53,8 4 Kế hoạch cá nhân của giáo viên có mục tiêu, phương hướng, biện pháp thực hiện hoạt động dạy học cụ thể, rõ ràng và khả thi . 30,8 15,4 53,8 5 Tổ trưởng chun mơn phê duyệt kế hoạch dạy học của giáo viên theo quy định 7,6 46,2 46,2 Nhận xét: Người thực hiện: PHẠM VĂN PHÚ, trường THPT chun Lê Q Đơn . Trang 3 Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn ở trườngTHPT Các nội dung (1), (2) tuy đạt yêu cầu nhưng tỉ lệ tốt còn thấp; các nội dung (3), (4) chưa đạt yêu cầu; tổ trưởng chuyên môn chưa làm tốt nội dung (5). 2. Thực trạng hoạt động chuyên môn của tổ chuyên môn STT Nội dung hoạt động chuyên môn Mức độ (%) Tốt Khá TB Yếu 1 Tổ chức các hoạt động giúp giáo viên thực hiện đúng, đủ theo phân phối chương trình 15,4 46,2 38,4 2 Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên 7,6 46,2 46,2 3 Tổ chức thực hiện đổi mới phương pháp dạy học 15,4 15,4 69,2 4 Tổ chức kiểm tra đánh giá trình độ tay nghề và nghiệp vụ sư phạm của giáo viên. 15,4 23,1 53,8 7,7 5 Tổ chức kiểm tra đánh giá các hoạt động học tập của học sinh theo yêu cầu của BGD-ĐT 30,8 53,8 15,4 6 Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, phụ đạo, ngoại khóa cho học sinh. 23,1 23,1 53,8 Nhận xét: Nội dung (1) đạt yêu cầu nhưng hiệu quả chưa cao; nội dung (5) được thực hiện khá tốt; nội dung (4) tương đối tốt. Các nội dung (2), (3) và (6) tỉ lệ ý kiến đánh giá yếu khá lớn. Qua trao đổi tìm hiểu nguyên nhân, được biết phần lớn giáo viên thường ngại trao đổi những khó khăn trong dạy học, tổ trưởng chuyên môn chưa thực sự quan tâm tổ chức những buổi sinh hoạt tổ chuyên môn có nội dung chuyên môn thiết thực. 3. Thực trạng công tác chỉ đạo của phó hiệu trưởng chuyên môn STT Nội dung công tác chỉ đạo Mức độ (%) Người thực hiện: PHẠM VĂN PHÚ, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn . Trang 4 Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn ở trườngTHPT Tốt Khá TB Yếu 1 Triển khai nội dung chỉ đạo của cấp trên về việc thực hiện chương trình trong năm học. 23,0 38,5 38,5 2 Xây dựng và phổ biến các quy định, quy chế và yêu cầu về chuyên môn. 30,8 38,4 30,8 3 Phân công, giao nhiệm vụ cho tổ chuyên môn cụ thể, rõ ràng và hợp lý. 7,7 30,8 46,2 15,3 4 Chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT, sử dụng thiết bị trong dạy học 15,4 30,8 53,8 5 Chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức phụ đạo bồi dưỡng, hoạt động ngoại khóa. 7,7 38,5 53,8 6 Chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. 15,4 84,6 7 Kiểm tra việc thực hiện quy định quy chế chuyên môn của tổ chuyên môn. 15,4 30,8 53,8 8 Sơ kết, tổng kết các hoạt động chuyên môn của tổ chuyên môn theo định kỳ. 7,7 30,8 61,5 Nhận xét: Kết quả khảo sát cho thấy các nội dung (1), (2), (7) và (8) được các phó hiệu truởng chuyên môn chỉ đạo thực hiện tương đối nghiêm túc. Tuy nhiên với các mức độ trên 30% ý kiến đánh giá mức trung bình cho thấy hiệu quả công tác quản lý về các nội dung này chưa cao. Nội dung (3) được thực hiện tương đối đạt yêu cầu. Kết quả các nội dung (4), (5), (6) thể hiện sự ít quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo trưởng. III. GIẢI PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH 1. CƠ SỞ ĐỀ RA GIẢI PHÁP •Văn bản 1009/HD-SGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010. Người thực hiện: PHẠM VĂN PHÚ, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn . Trang 5 Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn ở trườngTHPT • Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT được ban hành kèm theo quyết định số 80/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Điều 5. Tiêu chuẩn 2. Tiêu chí 5: Tổ chuyên môn) . • Văn bản số 1352/SGDĐT-GDTrH ngày 02/10/2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận về việc hướng dẫn thực hiện “Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá”. • Công văn 370/SGDĐT- GDTrH ngày 08/11/2004 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận về việc hướng dẫn “Thanh tra toàn diện giáo viên”. 2. CÁC GIẢI PHÁP 2.1. Triển khai phổ biến và ban hành các văn bản pháp quy - Triển khai, phổ biến đầy đủ, kịp thời các quy định về nhiệm vụ năm học của tổ chuyên môn, các chủ trương đường lối, nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, của Ngành, những yêu cầu về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá… - Ban hành các quy định về quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ trưởng chuyên môn; các quy định về chế độ, nội dung hoạt động tổ chuyên môn trong từng thời gian cụ thể. - Cụ thể hóa các tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng cá nhân, tập thể hằng năm, trong đó nêu cụ thể nội dung thực hiện, mức độ cần đạt và thang điểm đánh giá xếp loại. - Đề ra các yêu cầu, đề nghị và hướng dẫn cụ thể về nhiệm vụ của giáo viên bộ môn trong việc thực hiện chương trình; quy định nề nếp sinh hoạt chuyên môn, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá học sinh, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ . 2.2. Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn và quản lý việc thực hiện kế hoạch dạy học cá nhân - Cung cấp các biểu mẫu về nội dung kế hoạch và định hướng giúp các tổ lập kế hoạch chuyên môn và kế hoạch dạy học của giáo viên. Người thực hiện: PHẠM VĂN PHÚ, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn . Trang 6 Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn ở trườngTHPT - Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn thể hiện đầy đủ các cột, mục về mục tiêu, nội dung, biện pháp, chỉ tiêu, phân công, mức độ thực hiện, điều chỉnh. Tổ trưởng chuyên môn thông qua các thành viên trong tổ để thảo luận biện pháp đi đến thống nhất kế hoạch . - Tổ trưởng chuyên môn hướng dẫn giáo viên bộ môn lập kế hoạch dạy học cá nhân dựa trên phân công của tổ. - Chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên ở các nhóm bộ môn kiểm tra chéo sổ đầu bài, lịch báo giảng của giáo viên. Trên cơ sở đó có biện pháp thích hợp giúp giáo viên thực hiện đủ, đúng chương trình dạy học . - Mỗi học kỳ tổ trưởng chuyên môn lập kế hoạch thăm lớp, dự giờ để kiểm tra việc thực hiện chương trình dạy học kể cả các tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp, thí nghiệm thực hành. Mỗi học kỳ, tổ trưởng dự ít nhất 2 tiết dạy/01 giáo viên. - Cuối mỗi tháng, tổ trưởng chuyên môn phải duy trì chế độ báo cáo với phó hiệu trưởng chuyên môn tình hình thực hiện chương trình dạy học của tổ và những đề xuất (nếu có). 2.3. Tăng cường quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên 2.3.1 Lập kế hoạch bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ: - Vận động giáo viên, nhất là những giáo viên trẻ ôn tập, đăng ký thi Cao học; tạo điều kiện về mặt thời gian và đề nghị lãnh đạo xây dựng chế độ hỗ trợ cho giáo viên đi học Cao học . - Bồi dưỡng cho giáo viên về Tin học, về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, kỹ năng sử dụng thiết bị dạy học. 2.3.2 Chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong tổ để nâng cao tay nghề cho giáo viên - Quy định cụ thể thời gian và nội dung sinh hoạt chuyên môn của tổ ở hai lần trong tháng. Hiệu trưởng bố trí phân công phó hiệu trưởng chuyên môn cùng tham dự. Người thực hiện: PHẠM VĂN PHÚ, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn . Trang 7 Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn ở trườngTHPT - Chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên đề nghiêm túc từ khâu phân công chuẩn bị nội dung, tổ chức thảo luận đến khâu đánh giá hiệu quả của từng chuyên đề. Chú trọng việc tạo điều kiện cho giáo viên thường xuyên trao đổi với nhau những vấn đề mới và khó trong chương trình, những vấn đề trọng tâm của bài dạy. - Mặt khác, chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn hàng năm luân chuyển giáo viên dạy các khối lớp để mỗi giáo viên nắm được toàn bộ chương trình cấp học, xác định được yêu cầu về trình độ kiến thức của từng khối lớp. - Tổ trưởng chuyên môn động viên giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm. Phân công giáo viên trong tổ đọc sáng kiến kinh nghiệm và đưa ra tổ để thảo luận, đánh giá chất lượng. Những sáng kiến kinh nghiệm được Sở Giáo dục và Đào tạo xếp loại từ đạt yêu cầu trở lên được phổ biến và ứng dụng trong nhà trường. - Tổ trưởng lập kế hoạch tổ chức cho giáo viên dự giờ và phân tích sư phạm giờ dạy trên lớp.Tổ trưởng cần bồi dưỡng cho tổ viên về nghiệp vụ đánh giá, phân tích tiết dạy . - Động viên tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp tỉnh. Trên thực tế, một số giáo viên có quá trình công tác lâu năm thì có kinh nghiệm sư phạm, nhiệt tình công tác nhưng hạn chế về phương pháp mới trong dạy học, ngược lại lực lượng giáo viên trẻ thì được đào tạo hoàn chỉnh, có kiến thức phong phú nhưng thiếu kinh nghiệm sư phạm, về kỹ thuật lên lớp. Vì thế, thông qua hội thi, những góp ý của đồng nghiệp giúp cho từng giáo viên ngày càng được hoàn thiện hơn về nghiệp vụ. 2.4. Tăng cường quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh - Trong đợt bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ đầu năm học, phó hiệu trưởng tuyên truyền, tập huấn cho toàn thể giáo viên về chủ trương định hướng đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục, yêu cầu và ý nghĩa của đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình đổi mới giáo dục phổ thông. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các tổ Người thực hiện: PHẠM VĂN PHÚ, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn . Trang 8 Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn ở trườngTHPT trưởng chuyên môn phải là những người gương mẫu, tiên phong về đổi mới phương pháp giảng dạy, về kiểm tra đánh giá. - Tổ chức hợp lý việc lấy ý kiến của học sinh về phương pháp giảng dạy của thầy cô giáo với tinh thần xây dựng. - Xây dựng chuẩn giáo án, chuẩn đánh giá giờ dạy để định hướng giáo viên trong quá trình thiết kế bài giảng, đặc biệt là giáo án có sử dụng công nghệ thông tin . - Đổi mới hình thức sinh hoạt nhóm chuyên môn: trao đổi giáo án, tìm hiểu những vấn đề khó, thảo luận đổi mới cách thiết kế bài giảng trao đổi các tình huống dạy học theo hướng đổi mới, tổ chức dự giờ rút kinh nghiệm các tiết dạy theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, kỹ năng hoạt động nhóm của học sinh. - Về đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện các công việc sau: + Thảo luận, xây dựng ma trận đề kiểm tra nhằm đảm bảo yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình giáo dục phổ thông theo 3 cấp độ: Biết, Thông hiểu và Vận dụng sáng tạo. + Đối với các môn học xã hội và nhân văn, trong giảng dạy cần đổi mới kiểm tra đánh giá bằng cách nêu vấn đề mở, hạn chế cho đề dạng học thuộc lòng. + Thực hiện tốt các khâu trả bài và sửa bài kiểm tra của học sinh, niêm yết công khai đáp án để kiểm tra . - Tổ chức kiểm tra chất lượng đầu năm theo đề chung và chấm chung nhằm thực hiện chính xác việc phân loại học sinh nhằm có căn cứ xác đáng để đánh giá mức độ tiến bộ của học sinh cuối năm, qua đó đánh giá được hiệu quả lao động của từng giáo viên. - Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra một tiết, kiểm tra học kỳ của tổ chuyên môn. Từng bước ứng dụng yêu cầu tiêu chí và quy trình ra đề kiểm tra để thực hiện việc ra đề kiểm tra của môn học phù hợp với thực tế dạy và học của tổ, hướng tới yêu cầu chuẩn mực và thống nhất. Người thực hiện: PHẠM VĂN PHÚ, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn . Trang 9 Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn ở trườngTHPT 2.5. Tăng cường quản lý hoạt động ngoại khóa của tổ chuyên môn ` Chỉ đạo mỗi tổ chuyên môn đăng ký loại hình tổ chức hoạt động ngoại khóa phù hợp, đưa vào kế hoạch năm học của tổ và phân công giáo viên phụ trách. Giáo viên được phân công chịu trách nhiệm lên kế hoạch, dự trù kinh phí, trình hiệu trưởng duyệt. Việc tổ chức hoạt động ngoại khóa phải đảm bảo các bước cơ bản: Xác định rõ mục đích yêu cầu, xây dựng nội dung hoạt động, huy động các giáo viên tham gia, phát động và tổ chức cho học sinh tham gia, tổng kết rút kinh nghiệm và khen thưởng. Các hình thức hoạt động ngoại khóa thường là: bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, tổ chức các câu lạc bộ môn học, tổ chức đi thực tế, sưu tầm tài liệu… 2.6. Đẩy mạnh hệ thống thông tin trong quản lý tổ chuyên môn - Xây dựng và ban hành quy chế về công tác thông tin, báo cáo của tổ chuyên môn, trong đó quy định rõ: mục đích - yêu cầu, đối tượng, nội dung, hình thức, trách nhiệm và thời gian hoàn thành. - Tổ trưởng chuyên môn phổ biến chính xác, kịp thời các thông báo, chỉ thị của trường, của cấp trên đến từng thành viên trong tổ . 2.7. Sử dụng các giải pháp kích thích, động viên, tạo môi trường thuận lợi -Sắp xếp thời khóa biểu hợp lý, bố trí nơi sinh hoạt cho tổ chuyên môn -Tổ chức trang trọng các hình thức tôn vinh khích lệ; đề nghị cấp trên khen thưởng, xét tặng danh hiệu thi đua; xét kết nạp Đảng… - Khen thưởng phải công khai và có ý nghĩa giáo dục trong tập thể. 2.8. Tổ chức kiểm tra đánh giá hoạt động tổ chuyên môn chính xác, khoa học, công khai, công bằng - Lập kế hoạch kiểm tra trực tiếp hoặc gián tiếp, có thể kiểm tra toàn diện hoặc kiểm tra một vài chuyên đề của tổ chuyên môn 2 lần /năm. Qua đó, tổng kết đánh giá hoạt động tổ và đề xuất các yêu cầu đối với tổ chuyên môn. - Đầu năm học, xây dựng chuẩn đánh giá hoạt động tổ chuyên môn và thống nhất với tổ chuyên môn các nội dung của chuẩn. Người thực hiện: PHẠM VĂN PHÚ, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn . Trang 10 [...]... hiện: PHẠM VĂN PHÚ, trường THPT chun Lê Q Đơn Trang 13 Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chun mơn ở trườngTHPT a Khi chỉ đạo hoạt động tổ chun mơn phải dựạ trên cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý, vận dụng thực hiện các văn bản của cấp trên phải đúng tinh thần chỉ đạo đồng thời phải dựa vào thực tiễn của nhà trường b Muốn chỉ đạo hoạt động tổ chun mơn có hiệu quả, trước tiên người lãnh đạo... Trang 11 Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chun mơn ở trườngTHPT Đánh giá kết quả hoạt động của Chưa xây dựng 2 3 Có cơ sở để đánh giá tổ chun mơn trong năm học mức độ hồn thành chuẩn để đánh giá tổ CM Giáo viên thực hiện chương trình Thực hiện đủ tiết nhiệm vụ của tổ CM Chuẩn bị nội dung bài theo phân phối CT giảng chu đáo hơn Giáo án của một Khơng có trường hợp mơn của giáo viên số GV.. .Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chun mơn ở trườngTHPT - Chỉ đạo tổ chun mơn hướng dẫn giáo viên căn cứ chuẩn để tự đánh giá, sau đó tổ tiến hành bình xét, xếp loại giáo viên hàng tháng Mỗi học kỳ, trên cơ sở tự đánh giá của tổ chun mơn, hội đồng thi đua-khen thưởng đánh giá và xếp loại tổ chun mơn 2.9 Xây dựng bầu không khí tập thể lành mạnh - Tổ trưởng chun mơn thường... cụ thể rõ ràng Vì thế đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cần ban hành “Tiêu chí đánh giá hoạt động tổ chun mơn” giúp cho việc đánh giá đảm bảo tính khoa học, chính xác và cơng bằng, nâng cao hiệu quả của cơng tác thi đua Người thực hiện: PHẠM VĂN PHÚ, trường THPT chun Lê Q Đơn Trang 14 Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chun mơn ở trườngTHPT NHẬN XÉT CỦA TỔ CHUN MƠN …………………………………………………………………………………………... vị trí, vai trò và nhiệm vụ của tổ chun mơn, tầm quan trọng của hoạt động tổ chun mơn đối với chất lượng giáo dục nhà trường c Hoạt động tổ chun mơn muốn có chất lượng cao cần dựa trên kế hoạch cụ thể của tổ chun mơn, ý thức tự giác, tích cực của các thành viên trong tổ, đồng thời tổ trưởng thường xun động viên nhắc nhở và thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm d Để tăng... đạo phải giao quyền chủ động cho các tổ trưởng chun mơn, tránh sự chỉ đạo chồng chéo e Hoạt động tổ chun mơn có chất lượng và hiệu quả hay khơng phần lớn phụ thuộc vào vai trò của người tổ trưởng chun mơn Thực tiễn cho thấy rằng, người tổ trưởng chun mơn phải có “Tâm - Tầm - Tài” thì hoạt động tổ chun mơn mới đi vào nề nếp, đồng bộ và đạt hiệu quả cao 3 Ý kiến đề xuất với Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh... Thơng qua ý kiến học sinh để cho phòng dạy Chưa thực hiện điều chỉnh PPDH của giáo viên Tổ chức hội thảo khoa học cấp được Chưa Đã thực hiện 01 lần (650 phiếu thăm dò ) 7 tham luận về đổi Người thực hiện: PHẠM VĂN PHÚ, trường THPT chun Lê Q Đơn Trang 12 Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chun mơn ở trườngTHPT trường mới PPDH Quản lý việc kiểm tra, đánh giá Chưa quan tâm Có đầu tư nội... CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Người thực hiện: PHẠM VĂN PHÚ, trường THPT chun Lê Q Đơn Trang 15 Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chun mơn ở trườngTHPT …………………………………………………………………………………………... trong của tổ chun mơn và mối quan hệ giữa các tổ chun mơn với nhau Từ đó lựa chọn biện pháp quản lý phù hợp, xây dựng quan hệ tốt đẹp trong và ngồi tổ nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả lao động của tổ chun mơn - Thực hiện dân chủ hóa các hoạt động tổ chun mơn, thu hút mọi thành viên tham gia góp ý kiến xây dựng cho nhà trường, tạo cho mọi giáo viên có cảm giác được tơn trọng, từ đó nâng cao ý thức... giải pháp trên đều cần thiết, có tính khả thi, bước đầu có hiệu quả Nếu các giải pháp này được thực hiện đồng bộ cùng với các giải pháp về kinh tế (khen thưởng, nâng lương trước thời hạn…) và giải pháp kỹ thuật (đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị) thì sẽ nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường, góp phần tạo ra sự chuyển biến trong cơng tác quản lý nhà trường nói chung và quản lý chun mơn . Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn ở trườngTHPT PHẦN I. MỞ ĐẦU I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Hiện nay tình hình hoạt động của các tổ chuyên môn ở một số trường phổ. nội dung là: Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn ở trường trung học phổ thông ”. II. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà. 11 Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn ở trườngTHPT 2 Đánh giá kết quả hoạt động của tổ chuyên môn trong năm học Chưa xây dựng chuẩn để đánh giá tổ CM Có cơ sở để
- Xem thêm -

Xem thêm: một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn ở trườngthpt, một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn ở trườngthpt,

Từ khóa liên quan